Geloofwaardigheid in customer magazines en sociale media

6,493 views

Published on

Presentatie op het Customer Media Congres, Haarlem, 22 september 2011

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
6,493
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4,766
Actions
Shares
0
Downloads
17
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Geloofwaardigheid in customer magazines en sociale media

 1. 1. Geloofwaardigheid in customermagazines & sociale mediaprof. dr. Peter KerkhofAfd. CommunicatiewetenschapUniversiteit van AmsterdamVrije Universiteit Amsterdam
 2. 2. Het probleem “Companies are only interested in selling products and services to me, not necessarily the product or service that is right for me” 58% mee eensBron: Alterian, 2010
 3. 3. Het probleemBron: Alterian, 2010
 4. 4. De oorzaken¤  Stortvloed aan storende reclame¤  Uitwisselbare diensten & producten¤  Slechte dienstverlening, slechte producten¤  Het (sociale) web …. ¤  doorbreekt het informatiemonopolie van organisaties en instituties ¤  maakt sentiment consumenten zichtbaar en organiseert sentiment
 5. 5. Sociale media als oplossing¤  Rol sociale media in media-mix groeit ¤  Steeds meer inzet sociale media ¤  Steeds meer functies voor sociale media ¤  Online bereik en effectiviteit steeds meer via sociale media¤  Geloofwaardigheid bewerkstelligen door…. ¤  Anderen voor je te laten praten ¤  Vermenselijken van organisatie ¤  Klanten te helpen
 6. 6. Webcare: % positieve gedachten60,0%40,0%20,0%0,0%
 7. 7. Customer magazines alsoplossing¤  Vraagt steeds meer uitleg en onderbouwing¤  Hoog bereik & hoge waardering & lange leestijd¤  Merkwaardering ßà waardering blad¤  Geloofwaardigheid door redactionele content die… ¤  vermaakt ¤  inspireert ¤  Informeert & onderricht
 8. 8. Educatieve customer magazines¤  Steeds meer customer media gericht op klanteducatie¤  Customer education: any purposeful, sustained and organized learning activity that is designed to impart attitudes, knowledge or skills to customers or potential customers by a business or industry (Meer, 1984)¤  Customer education ßà vertrouwen
 9. 9. Educatieve customer magazines¤  Onderzoek 1 (ING Mijn Geld): hoe geloofwaardig is informatie uit een customer magazine? Net zo geloofwaardig als informatie uit een publieksblad?¤  Onderzoek 2 (NUON Seizoensgids): draagt het ontvangen van het blad bij aan ervaren customer ecuation?
 10. 10. Onderzoek 1: Mijn Geld vs. Elsevier¤  Masterthesis Marjolein van der Kolk (@marjolein)¤  Wat bepaalt geloofwaardigheid van artikel over financiële informatie? ¤  blad (sponsored magazine vs. publieksblad) ¤  bron in het artikel (gerelateerd aan het merk vs. onafhankelijk) ¤  aanwezigheid van reclame naast het artikel¤  Verschillen ING klanten van niet-klanten?¤  260 deelnemers, kregen 1 van 8 versies van een bestaand Mijn Geld artikel te lezen
 11. 11. 1 MIJNGELDCOLUMN HELP JE KIND FISCAALVRIENDELIJK AAN EEN KOOPHUIS Rob van den Eijnden BELASTINGADVISEUR BIJ ING Vroeg of laat overkomt het de meeste ouders: de kinderen vliegen uit. Het kopen van een eerste woning is voor veel starters nancieel moeilijk haalbaar. Gelukkig kan je als ouder je kind helpen bij deze aankoop. Bijvoorbeeld met een schenking. Rob van den Eijnden, belastingadviseur bij ING, geeft advies.Een scaal aantrekkelijke manier De belastingdienst wil dat je deze ouder/kindcon-om je kind te helpen is het ‘kasrondje’. Dit zogenoem- structie vastlegt in een hypotheek- en schenkings-de kasrondje is een methode waarbij zowel de ouders akte. Dit moet wel bij de notaris gebeuren. Die steltals het kind het voordeel hebben. Hoe zit het in elkaar? de benodigde aktes en waar nodig een samenle-Je verstrekt een hypotheek aan je kind, dat jou daar vingscontract op. Ook moet je nadenken over deeen marktconforme rente over betaalt. Hij of zij kan die wenselijkheid van eventuele privéclausules, waardoorrente van het belastbare inkomen in box 1 aftrekken. de schenking voor het kind blijft en niet bij de partnerJij schenkt de ontvangen rente weer terug aan het terechtkomt. Bovendien is het voor zowel de lenendekind. Dat hoeft daar geen belasting over te betalen als ouder als het ontvangende kind (en zijn eventuelehet bedrag lager is dan de schenkingsvrijstelling van partner) van belang om te weten wat de gevolgenjaarlijks € 5.030. De vordering op je kind vormt voor jou zijn als een van de partijen in gebreke blijft of komt teeen vermogensbestanddeel in box 3 waarover je een overlijden, et cetera. Zodra alles rond is, kan het kindfictief inkomen van 4 procent in aanmerking moet ne- hopelijk zijn droomhuis aankopen en de champagnemen. Dit fictieve inkomen is belast tegen een tarief van ontkurken.30 procent. Over de daadwerkelijk ontvangen rente isin dit geval geen inkomensbelasting verschuldigd.Rob van den Eijnden geeft een rekenvoorbeeld terverduidelijking. Stel, je leent je dochter € 200.000,tegen de huidige ING-rente van 5 procent. Met dat ADVERTENTIEgeld koopt zij haar eerste huis. De rente die zij joujaarlijks over deze lening betaalt, € 10.000, is voorhaar fiscaal aftrekbaar. Bij een tarief van 42 procent zijnhaar feitelijke kosten € 5.800. Jij ontvangt van haar Ook precies weten waar u uw geld aan uitgeeft?die € 10.000 en schenkt daarvan vervolgens € 5.030 Tim, het slimme online huishoudboekje van INGterug, precies het bedrag van de maximale jaarlijksevrijstelling. Haar uiteindelijke woonlasten zijn dan € 770per jaar (€ 5.800 min € 5.030). Jij ontvangt over je le-ning jaarlijks € 4.970 (de renteopbrengst van € 10.000min de schenking van € 5.030), dat is ca. 2,5 procent‘voor belasting’ over de lening van twee ton. Geen on-aardig rendement, en je dochter woont bijna voor niks.
 12. 12. COLUMNHelp je kind scaalvriendelijkaan een koophuisE Rob van den Eijnden FINANCIEEL JOURNALIST Skimming E1 ELSEVIER 2011
 13. 13. Wat hebben we gemeten?¤  Vermenging: ¤  Bv. ervaren van vermenging redactionele content /reclame¤  Geloofwaardigheid: ¤  Bv. Informatie in artikel is eerlijk, betrouwbaar, overtuigend¤  Relevantie ¤  Informatie is interessant, relevant
 14. 14. ‘Betrouwbaar’COLUMNHelp je kind scaalvriendelijkaan een koophuisE Rob van den Eijnden FINANCIEEL JOURNALIST 65% Skimming E1 ELSEVIER 2011
 15. 15. ‘Betrouwbaar’COLUMNHelp je kind scaalvriendelijkaan een koophuisE Rob van den Eijnden BELASTINGADVISEUR BIJ ING 49% Skimming E1 ELSEVIER 2011
 16. 16. 4 MIJNGELDCOLUMN ‘Betrouwbaar’ HELP JE KIND FISCAALVRIENDELIJK AAN EEN KOOPHUIS Vroeg of laat overkomt het de meeste ouders: de kinderen vliegen uit. Het kopen van een Rob van den EijndenFINANCIEEL JOURNALIST eerste woning is voor veel starters nancieel moeilijk haalbaar. Gelukkig kan je als ouder je kind helpen bij deze aankoop. Bijvoorbeeld met een schenking. Rob van den Eijnden, nancieel journalist, geeft advies.Een scaal aantrekkelijke manier om je kind te helpen ishet ‘kasrondje’. Dit zogenoemde kasrondje is een methode waarbij zowel 62%de ouders als het kind het voordeel hebben. Hoe zit het in elkaar? Je ver-strekt een hypotheek aan je kind, dat jou daar een marktconforme renteover betaalt. Hij of zij kan die rente van het belastbare inkomen in box 1aftrekken. Jij schenkt de ontvangen rente weer terug aan het kind. Dathoeft daar geen belasting over te betalen als het bedrag lager is dan deschenkingsvrijstelling van jaarlijks € 5.030. De vordering op je kind vormt Een economischvoor jou een vermogensbestanddeel in box 3 waarover je een fictief in-komen van 4 procent in aanmerking moet nemen. Dit fictieve inkomen isbelast tegen een tarief van 30 procent. Over de daadwerkelijk ontvangen 100 woorden begrip uit het dagelijks leven in 100 woordenrente is in dit geval geen inkomensbelasting verschuldigd. verklaardRob van den Eijnden geeft een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. Stel,je leent je dochter € 200.000, tegen de huidige rente van 5 procent. Met SKIMMINGdat geld koopt zij haar eerste huis. De rente die zij jou jaarlijks over deze Een wereldwijde vorm van betaal-lening betaalt, € 10.000, is voor haar fiscaal aftrekbaar. Bij een tarief van pasfraude, waarbij criminelen de42 procent zijn haar feitelijke kosten € 5.800. Jij ontvangt van haar die magneetstrip kopiëren van een€ 10.000 en schenkt daarvan vervolgens € 5.030 terug, precies het be- betaalpas en de pincode bemach-drag van de maximale jaarlijkse vrijstelling. Haar uiteindelijke woonlasten tigen. Zo kunnen ze geld opnemenzijn dan € 770 per jaar (€ 5.800 min € 5.030). Jij ontvangt over je lening in binnen- en buitenland. In 2009jaarlijks € 4.970 (de renteopbrengst van € 10.000 min de schenking van was de totale schade van skimming€ 5.030), dat is ca. 2,5 procent ‘voor belasting’ over de lening van twee in Nederland € 36 miljoen. Dezeton. Geen onaardig rendement, en je dochter woont bijna voor niks. schade is volledig voor rekening van de kaartuitgevende banken. EMV-De belastingdienst wil dat je deze ouder/kindconstructie vastlegt in een betaalkaarten met een chip in plaatshypotheek- en schenkingsakte. Dit moet wel bij de notaris gebeuren. Die van een magneetstrip zijn niet testelt de benodigde aktes en waar nodig een samenlevingscontract op. skimmen. Door de invoering hiervan,Ook moet je nadenken over de wenselijkheid van eventuele privéclau- een hogere prioriteit bij justitie, ensules, waardoor de schenking voor het kind blijft en niet bij de partner meer bewustzijn bij winkeliers enterechtkomt. Bovendien is het voor zowel de lenende ouder als het ont- consumenten wordt verwacht dat devangende kind (en zijn eventuele partner) van belang om te weten wat de schade als gevolg van skimming ingevolgen zijn als een van de partijen in gebreke blijft of komt te overlijden, 2011 afneemt.et cetera. Zodra alles rond is, kan het kind hopelijk zijn droomhuis aanko- Kijk voor tips om skimming te voor-pen en de champagne ontkurken. komen op veiligbankieren.nl.
 17. 17. 2 MIJNGELDCOLUMN ‘Betrouwbaar’ HELP JE KIND FISCAALVRIENDELIJK AAN EEN KOOPHUIS Vroeg of laat overkomt het de meeste ouders: de kinderen vliegen uit. Het kopen van een Rob van den EijndenBELASTINGADVISEUR BIJ ING eerste woning is voor veel starters nancieel moeilijk haalbaar. Gelukkig kan je als ouder je kind helpen bij deze aankoop. Bijvoorbeeld met een schenking. Rob van den Eijnden, belastingadviseur bij ING, geeft advies.Een scaal aantrekkelijke manier om je kind te helpen ishet ‘kasrondje’. Dit zogenoemde kasrondje is een methode waarbij zowel 58%de ouders als het kind het voordeel hebben. Hoe zit het in elkaar? Je ver-strekt een hypotheek aan je kind, dat jou daar een marktconforme renteover betaalt. Hij of zij kan die rente van het belastbare inkomen in box 1aftrekken. Jij schenkt de ontvangen rente weer terug aan het kind. Dathoeft daar geen belasting over te betalen als het bedrag lager is dan deschenkingsvrijstelling van jaarlijks € 5.030. De vordering op je kind vormt Een economischvoor jou een vermogensbestanddeel in box 3 waarover je een fictief in-komen van 4 procent in aanmerking moet nemen. Dit fictieve inkomen isbelast tegen een tarief van 30 procent. Over de daadwerkelijk ontvangen 100 woorden begrip uit het dagelijks leven in 100 woordenrente is in dit geval geen inkomensbelasting verschuldigd. verklaardRob van den Eijnden geeft een rekenvoorbeeld ter verduidelijking. Stel,je leent je dochter € 200.000, tegen de huidige ING-rente van 5 procent. SKIMMINGMet dat geld koopt zij haar eerste huis. De rente die zij jou jaarlijks over Een wereldwijde vorm van betaal-deze lening betaalt, € 10.000, is voor haar fiscaal aftrekbaar. Bij een tarief pasfraude, waarbij criminelen devan 42 procent zijn haar feitelijke kosten € 5.800. Jij ontvangt van haar die magneetstrip kopiëren van een€ 10.000 en schenkt daarvan vervolgens € 5.030 terug, precies het be- betaalpas en de pincode bemach-drag van de maximale jaarlijkse vrijstelling. Haar uiteindelijke woonlasten tigen. Zo kunnen ze geld opnemenzijn dan € 770 per jaar (€ 5.800 min € 5.030). Jij ontvangt over je lening in binnen- en buitenland. In 2009jaarlijks € 4.970 (de renteopbrengst van € 10.000 min de schenking van was de totale schade van skimming€ 5.030), dat is ca. 2,5 procent ‘voor belasting’ over de lening van twee in Nederland € 36 miljoen. Dezeton. Geen onaardig rendement, en je dochter woont bijna voor niks. schade is volledig voor rekening van de kaartuitgevende banken. EMV-De belastingdienst wil dat je deze ouder/kindconstructie vastlegt in een betaalkaarten met een chip in plaatshypotheek- en schenkingsakte. Dit moet wel bij de notaris gebeuren. Die van een magneetstrip zijn niet testelt de benodigde aktes en waar nodig een samenlevingscontract op. skimmen. Door de invoering hiervan,Ook moet je nadenken over de wenselijkheid van eventuele privéclau- een hogere prioriteit bij justitie, ensules, waardoor de schenking voor het kind blijft en niet bij de partner meer bewustzijn bij winkeliers enterechtkomt. Bovendien is het voor zowel de lenende ouder als het ont- consumenten wordt verwacht dat devangende kind (en zijn eventuele partner) van belang om te weten wat de schade als gevolg van skimming ingevolgen zijn als een van de partijen in gebreke blijft of komt te overlijden, 2011 afneemt.et cetera. Zodra alles rond is, kan het kind hopelijk zijn droomhuis aanko- Kijk voor tips om skimming te voor-pen en de champagne ontkurken. komen op veiligbankieren.nl.
 18. 18. Mijn Geld vs. Elsevier Elsevier MijnGeldGeloofwaardigheid (1-7) 4.64 4.63 Artikel betrouwbaar 57% 60% Artikel overtuigend 67% 65%Vermenging (1-7) 3.07 3.15 Reclame /redactie lopen 35% 40%door elkaar Teveel merken in artikel 9% 5%Relevantie (1-7) 4.70 4.70 Artikel interessant 65% 68% Geen van de verschillen is significant
 19. 19. Journalist vs. medewerker Journalist MedewerkerGeloofwaardigheid (1-7) 4.78 4.50 Artikel betrouwbaar 63% 54% Artikel overtuigend 70% 62%Vermenging (1-7) 2.77 3.45 Reclame /redactie lopen 40% 45%door elkaar Teveel merken in artikel 4% 10%Relevantie (1-7) 4.93 4.49 Artikel interessant 72% 61% Alle verschillen (schaalniveau) zijn significant
 20. 20. Vermenging reclame en redactioneel43 Financieel Journalist Medewerker21 Elsevier MijnGeld
 21. 21. Vermenging reclame en redactioneel (ING klanten)43 Financieel Journalist Medewerker21 Elsevier MijnGeld
 22. 22. Vermenging reclame en redactioneel (niet-klanten)43 Financieel Journalist Medewerker21 Elsevier MijnGeld
 23. 23. Wat bepaalt vermenging,geloofwaardigheid en relevantie?¤  Blad: NEE¤  Reclame: NEE¤  Bron in artikel: JA ¤  Medewerker à meer vermenging, minder geloofwaardig, minder relevant ¤  Maar vooral in publieksblad ¤  En/of vooral bij niet-klanten
 24. 24. Onderzoek 2: Customereducation effecten bij NUON¤  Samenwerking met MediaTest & NUON X N=821 N=317
 25. 25. Educatieve customer magazines¤  Dragen bij aan geloofwaardigheid van een merk (customer education)¤  Kunnen net zo geloofwaardig (of ongeloofwaardig) zijn als informatie in publiekstijdschriften¤  Worden vooral door niet-klanten als vermengd ervaren wanneer eigen medewerkers aan het woord komen¤  Zijn door het hoge bereik en de positieve effecten een belangrijke pijler in de media-mix
 26. 26. Dus….¤  Houd het doel voor ogen in plaats van het middel¤  Maak gebruik van sterke kanten van verschillende mediatypes: ¤  Sociale media: interactie, helpen ¤  Customer magazines: lange leestijd om te inspireren, vermaken, informeren en te onderrichten ¤  ………..
 27. 27. Dank voor uw aandacht!Twitter.com/PeterKerkhofwww.peterkerkhof.info

×