Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Strategisk design med "Impact Mapping"

519 views

Published on

Lyntale på FINNs Techdag 2014

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Strategisk design med "Impact Mapping"

 1. 1. IMPACT MAPPING Levér det som teller! Eller - hvordan sikre at du løser et problem! Hvorfor? Hvem? Hvordan Hva? The chief cause of problems is solutions. Eric Sevareid
 2. 2. Henning Spjelkavik @spjelkavik http://kart.finn.no henning@spjelkavik.net Tom Gilb, ICL UK 1982
 3. 3. Hvorfor? Hvem? Hvordan Hva?
 4. 4. HVA ER IMPACT MAPPING? Visualisering av scope; antagelser og forutsetninger Unngå løsning på akt etter et problem Tankekart som utvikles ved å svare på... 1.Hvorfor? 2.Hvem? 3.Hvordan? 4.Hva?
 5. 5. HVORFOR IMPACT MAPPING? Teknisk suksess – leverer på tid og budsjett; Smidig løser levering – vi leverer raskere og synlig Hvordan vet vi at vi er ferdig? Har vi valgt riktige løsning(er)? Definere formålet – hvorfor gjør vi dette “People don't buy what you do; they buy why you do it” «Start with why», Simon Sinek
 6. 6. HVORFOR? Hva er formålet? Presentere et problem; et dilemma Indikatorer, mål – intern bruk; ikke for kontroll «Hvis du innfrir nøkkelmålene – men på en helt annen måte enn planlagt – har du lykkes?»
 7. 7. HVEM? Hvem kan hjelpe oss? Quality is “value delivered to some person” Tre typer Primæraktører Sekundæraktører “Off-stage” Vær spesifikk! Spesifikke individer, personas, roller/tittel, gruppe/avdeling
 8. 8. IMPACTS - HVORDAN? (HOW?) Hvordan skal aktørene endre oppførsel? Hvordan bidrar hun til å nå målet vårt`? Hvordan hindrer han oss?
 9. 9. HVA? LEVERANSER Hva kan vi gjøre, som organisasjon eller team, for å støtte dette? Software features eller aktiviteter (gjerne ikke-teknologisk!) Minst viktige nivået(!)
 10. 10. sikt ikke mot å implementere alt du har tegnet opp
 11. 11. prøv heller å finne den korteste veien til målet!
 12. 12. Hvordan lage et strategisk impact map?
 13. 13. ODDLE VS CRAIGSLIST
 14. 14. «Det er ennå tid»
 15. 15. «Impact Mapping», Gojko Adžić Bakgrunn «Effect Managing IT», Mijo Balic & Ingrid Domingues «Competitive Engineering», Tom Gilb Feature injection ideas, Chris Matts «Seeing like a state», James C Scott «Freedom from Command & Control», John Seddon “Make impacts – not software!” Hvorfor? Hvem? Hvordan Hva? Henning Spjelkavik @spjelkavik http://kart.finn.no henning@spjelkavik.net

×