Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentation beltgeh

2,761 views

Published on

  • Be the first to comment

Presentation beltgeh

  1. 1. МS-Power point 2007 програмд шинэ слойд бэлтгэхЭнэхүү програмд 1 хуудсыг слойд гэж нэрлэх ба 2 буюу түүнээс олон слойдыгpresentation гэж нэрлэдэг. Шинэ слойд бэлтгэх буюу нэмэхдээ:Home - New slide командаас тухайн слойданд юу хийх гэж байгааг шалтгаалж сонгохбуюу нэмнэ.Гарчиг буюу бичвэр оруулах
  2. 2. •Хүснэгт горимыг сонгоно•Хүснэгт багана, мөрийн тоог оруулна• Хүснэгт оруулах
  3. 3. 12. Графикийн төрөл загвар сонгох3. График байгуулах өгөгдлөө хүснэгтхэлбэрээр бичнэ• График оруулах
  4. 4. 1• Өөрийн бэлтгэсэн зураг оруулах2. зургаа нэрээр нь сонгох
  5. 5. •Зургийн нэр бичиж хайх•Зураг сонгох3. Компьютерт байгаа зургийг оруулах•Зургийг нэрээр сонгох5.Зургаа сонгох• Бэлэн зураг оруулах
  6. 6. •Design – горим сонгохХэрэв интернетээс өөр загварын фон сонгох болдараахс өөр загварын фон сонгох бол дараах байдлаарсонгоно.Дэвсгэр фоны загварөнгө сонгохБэлэн слойдны загварсонгохХуудасны тохиргоо/ хөндлөн босоо /
  7. 7. 1 2, Бичвэр , зураг , объектуудыг хөдөлгөөнд оруулах3. Хөдөлгөөнөө сонгох4. Фон , слойдын хөдөлгөөн сонгох5. Дуу авиа дагалдуулах6. Хөдөлгөөний хурдыг сонгох7. Слойд солигдох хугацааг автоматаар тохируулах• Animations – хөдөлгөөнд оруулж дуу авиа дагалдуулахБичвэр, зураг, объектуудын хөдөлгөөнийг дараах байдлаар сонгоно. Үүнд: Animations– Custom animation командыг сонгоно.
  8. 8. 1 •Эхний слойдоос харах•Идэвхитэй байгаа слойдоос үзүүлэх•Сонгосон слойдуудыг үзүүлэхСанамж: Слойдыг үзүүлэхдээ дээрх командуудаас гаднаF5 товчлуурыг , буцахдаа ESC -г сонгож болно.Slide show – бэлтгэсэн слойдоо ажиллуулж харах

×