Internetový marketing

2,325 views

Published on

Přednáška Davida Špinara o internetovém marketingu z cyklu Podnikatelských akademií týdeníku Profit.

Published in: Economy & Finance
 • Be the first to comment

Internetový marketing

 1. 1. Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků David Špinar, H1.cz +420 272 763 111 info@h1.cz www.h1.cz
 2. 2. Zbavme se mýtů ... <ul><li>„ Máme krásné webové stránky, to by mělo stačit. Uživatelé si k nim cestu najdou.“ </li></ul><ul><li>„ Naše webové stránky jsou sice slabší, ale kompenzujeme to masivní reklamou.“ </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 3. 3. Souvislost www stránek a marketingu firmy <ul><li>Webové stránky jsou nástrojem marketingu </li></ul><ul><ul><li>Webové stránky realizují marketing firmy skrze prostředí Internetu: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Obchodní pobočka </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Helplinka, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Informační servis </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vzorkovna </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Vývěsní štít </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Firemní bulletin </li></ul></ul></ul><ul><li>Webové stránky jsou cílem marketingu </li></ul><ul><ul><li>Webové stránky bez návštěvnosti jsou k ničemu. Musíme pro ně zajistit marketingem cílenou návštěvnost. </li></ul></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 4. 4. Web jako nástroj marketingu Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 5. 5. Web jako nástroj marketingu <ul><li>Absence konkrétních cílů je nejčastější chybou webových stránek. </li></ul><ul><li>Absence měření splnění cílů je druhou nejčastější chybou.  </li></ul><ul><li>Cíle bývají nejčastěji dvojího druhu: </li></ul><ul><ul><li>Konverzní akce , tj. chceme, aby uživatel něco udělal. </li></ul></ul><ul><ul><li>Branding , tj. chceme uživateli vštípit naši značku a nějaký relevantní pocit. </li></ul></ul><ul><li>Oba druhy cílů se navzájem ovlivňují. </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 6. 6. Jak posilovat konverzní schopnost webu I. <ul><li>Konkurenceschopnost nabídky </li></ul><ul><ul><li>Cenová politika, systém slev a bonusů </li></ul></ul><ul><ul><li>Rozsah nabídky </li></ul></ul><ul><li>Důvěryhodnost </li></ul><ul><ul><li>Design </li></ul></ul><ul><ul><li>Informační bohatost </li></ul></ul><ul><ul><li>Komunikační otevřenost </li></ul></ul><ul><ul><li>Zosobnění </li></ul></ul><ul><ul><li>Značka </li></ul></ul><ul><ul><li>Reference </li></ul></ul><ul><li>Přesvědčivost </li></ul><ul><ul><li>Call To Action </li></ul></ul><ul><ul><li>Cross-selling </li></ul></ul><ul><ul><li>USP – unique selling proposition </li></ul></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 7. 7. Jak posilovat konverzní schopnost webu II. <ul><li>Přístupnost (bezbariérovost) , </li></ul><ul><li>Použitelnost (ergonomie) </li></ul><ul><li>Loajalita návštěvníků </li></ul><ul><ul><li>Dobrá zkušenost , </li></ul></ul><ul><ul><li>Aktualizovaný obsah (weblogy, RSS, aktuality) , Newslettery, bulletiny , </li></ul></ul><ul><ul><li>Bonusy, dárky </li></ul></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 8. 8. Jak posilovat konverzní schopnost webu III. <ul><li>Cílená návštěvnost </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 9. 9. Jak správně na webu budovat značku <ul><li>Chceme vštípit návštěvníkovi nějaký pocit, který ovlivňuje jeho pohled na naši značku (brand). Často se jedná o následující cíle : </li></ul><ul><ul><li>Maximalizace známosti značky. </li></ul></ul><ul><ul><li>Budování sympatie ke značce. </li></ul></ul><ul><ul><li>Zdůraznění odlišnosti značky od ostatních. </li></ul></ul><ul><li>Nevýhodou je obtížná měřitelnost , a tudíž obtížné vyvozování závěrů o úspěšnosti. </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 10. 10. Souvislost konverzních a brandingových cílů <ul><li>Cíle konverzního charakteru mají s brandingovými cíly značnou souvislost: </li></ul><ul><ul><li>Úspěšná konverze (tj. spokojený zákazník) posiluje známost značky i sympatie k ní. </li></ul></ul><ul><ul><li>Silná a sympatická značka posiluje konverzní poměr i hodnotu průměrného příjmu na konverzi. </li></ul></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 11. 11. Web jako cíl marketingu – jak získat návštěvníky a tím zákazníky Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 12. 12. Jednoduché schéma internetového marketingu Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 13. 13. Co z toho vyplývá? <ul><li>Jednotlivé druhy reklamy se různí podle: </li></ul><ul><ul><li>nákladovosti – přepočteno na získaného návštěvníka </li></ul></ul><ul><ul><li>výkonu – vyjádřeno konverzním poměrem a hodnotou konverze </li></ul></ul><ul><ul><li>vlivu na budování značky </li></ul></ul><ul><ul><li>flexibility – vyjádřeno možností reklamu v průběhu kampaně ladit, optimalizovat, upravovat (obsahově i finančně) </li></ul></ul><ul><li>Pro výkonově orientovanou reklamu bývají nejvýhodnější vyhledávače. </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 14. 14. Optimalizace pro vyhledávače Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 15. 15. Optimalizace pro vyhledávače <ul><li>Není až tolik reklamou, byť spadá do internetového marketingu. </li></ul><ul><li>Cílem SEO je zviditelnit web ve vyhledavačích tak, aby na něj přicházelo co nejvíce dobře zacílených návštěvníků za přijatelné náklady . </li></ul><ul><li>Úkoly SEO : </li></ul><ul><ul><li>Vhodná klíčová slova -> počet návštěvníků, cílení, ROI </li></ul></ul><ul><ul><li>Vysoké pozice -> počet návštěvníků </li></ul></ul><ul><ul><li>Výstižné odkazy -> počet návštěvníků a cílení </li></ul></ul><ul><ul><li>Účinné cílové stránky -> konverzní poměr a ROI </li></ul></ul><ul><ul><li>Měření a vyhodnocování výsledků -> ROI </li></ul></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 16. 16. Fáze optimalizace pro vyhledavače <ul><li>Plánování projektu: analýza trhu a slov, volba strategie </li></ul><ul><li>Návrh informační architektury: alokace slov na stránky, navigace </li></ul><ul><li>Tvorba obsahu: SEO copywriting </li></ul><ul><li>Grafický design: přizpůsobení potřebám obsahu </li></ul><ul><li>Technická realizace: HTML kód, koncepce URL, výběr CMS </li></ul><ul><li>Provoz: aktualizace obsahu, budování zpětných odkazů </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 17. 17. Placen á reklama ve vyhledávačích Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 18. 18. AdWords v Googlu Až 3 inzeráty vodorovně nahoře Až 8 inzerátů v pravém sloupci. AdWords v Googlu Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 19. 19. Sklik ve fulltextu Seznamu Až 8 inzerátů v pravém sloupci (pokud tam není „Garance první strany“). Tři inzeráty pod přirozenými výsledky. Sklik ve fulltextu Seznamu Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 20. 20. Výhody PPC reklamy ve vyhledavačích <ul><li>Nízké náklady, kontrola finančního objemu i návratnosti </li></ul><ul><li>Přesné cílení </li></ul><ul><li>Cílení na úzké tržní niky </li></ul><ul><li>Flexibilita - kdykoli lze změnit parametry, kampaň pozastavit a znovu spustit </li></ul><ul><li>Testování klíčových slov pro SEO a ladění účinnosti stránek </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 21. 21. Kdy je PPC reklama ve vyhledavačích nevhodná <ul><li>Nejste schopni konkurovat ostatním inzerentům (místo, cena, úzký sortiment apod.). </li></ul><ul><li>Máte radikální nižší konverzní poměr než konkurence. </li></ul><ul><li>Drahá klíčová slova máte dostatečně pokryta klasickou optimalizací pro vyhledavače. </li></ul><ul><li>Působíte v oboru zakázaných slov (zbraně, tabák, alkohol apod.). </li></ul><ul><li>Nejste schopni dostatečně věrohodně měřit návratnost – čistě brandová reklama apod. </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 22. 22. V čem spočívá správa kampaní <ul><li>Příprava a založení (lze svěřit odborné firmě) </li></ul><ul><li>Výběr nabídky (předmětu inzerce) </li></ul><ul><li>Příprava stránek a zvyšování konverzního poměru </li></ul><ul><li>Řízení ekonomických parametrů </li></ul><ul><li>Doplňování a optimalizace klíčových slov </li></ul><ul><li>Testování a optimalizace inzerátů </li></ul><ul><li>Měření a vyhodnocování výsledků </li></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 23. 23. Klíč k efektivitě internetového marketingu <ul><li>Maximalizovat výnosovou stránku </li></ul><ul><li>Maximalizovat konverzní poměr </li></ul><ul><li>Minimalizovat náklady na návštěvníky </li></ul><ul><li>Takže nezapomeňte : </li></ul><ul><ul><li>Nakupujte návštěvníky s rozmyslem a co nejlevněji. </li></ul></ul><ul><ul><li>Maximalizujte svůj konverzní poměr zacílením a kvalitou své nabídky a svého webu. </li></ul></ul>Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz
 24. 24. Děkuji za pozornost David Špinar www.h1.cz [email_address] Internetový marketing jako efektivní nástroj v podmínkách SME podniků, David Špinar, H1.cz

×