ใบงานที่ 63      เทคนิค การทำา พื้น หลัง ลายขวางง่า ยๆ แบบมือ อาชีพขั้น ตอนที่ 1ให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้มีขนาดความกว...
ขัน ตอนที่ 3  ้ให้ ทำาการ Save ชิ้นงานให้เป็น pattern ไว้ก่อนโดย เลือกที่ เมนู Select -->Allจากนั้นไปที่เมนู Edit--->Defi...
ขั้น ตอนที่ 5จากนั้นทำาการทำาการเลือกพื้นที่ ในหน้า IE โดยไปที่เครื่องมือ RectangularMarquee Tool     ที่เราทำาการ Pr...
ขั้น ตอนที่ 6จากนั้นเพิ่ม Layer ใหม่ แล้วเปลี่ยน Foreground Color ขาว แล้วใช้เครื่องมือ Gradient Tool    ไล่สีแบบ Foreg...
Tip : เมื่อเรานำาพื้นหลังไปใช้ในเว็บ เราต้องกำาหนดพื้นหลังให้คงที่ดังนี้เสริม ความรู้จ ากไทยกราฟก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องเคนต...
ปล. ท่านสามารถให้กำาลังใจแด่น้องเคตะและไทยกราฟด้วยการติชมบทความของน้อง เพื่อให้เขามีกำาลังใจที่จะเขียนบทความมาเผยแพร่เป็นว...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 63 เทคนิคการทำพื้นหลังลายขวางง่ายๆแบบมืออาชีพ

1,404 views

Published on

Photoshop Workshop63

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานที่ 63 เทคนิคการทำพื้นหลังลายขวางง่ายๆแบบมืออาชีพ

 1. 1. ใบงานที่ 63 เทคนิค การทำา พื้น หลัง ลายขวางง่า ยๆ แบบมือ อาชีพขั้น ตอนที่ 1ให้สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมาให้มีขนาดความกว้างเท่ากับ 4*4 Pixels และต้องกำาหนดให้พื้นหลังของไฟล์เป็นพื้นหลังแบบโปร่งใส่ด้วย ดังภาพ เราจะได้ขนาดของพื้นที่จะทำาลายขวางกันแล้วขั้น ตอนที่ 2เพื่อนๆก็ใช้เครื่องมือ Zoom Tool (Z) หรือแว่นขยายซูมให้สุดๆไปเลยจะได้เห็นชิ้นงานชัดๆ ต่อจากนั้นให้ใช้เครื่องมือ Pencil Tool หรือดินสอ ให้ค่าของหัว Brush = 1 ต่อจากนั้นไปเลือกสีที่เราต้องการใน Foreground Color เลือกสีตามที่เราต้องการ จากนั้นทำาการระบายลงในพื้นที่ที่เราเตรียมไว้ในแนวขวางดังภาพ
 2. 2. ขัน ตอนที่ 3 ้ให้ ทำาการ Save ชิ้นงานให้เป็น pattern ไว้ก่อนโดย เลือกที่ เมนู Select -->Allจากนั้นไปที่เมนู Edit--->Define Patten จากนั้นทำาการตั้งชื่อ Patten แล้วกดOK แค่นี้ก็เป็นอันว่าเรามี Patten ลายขวางไว้ใช้แล้วขั้น ตอนที่ 4จากนั้นให้ ทำาการ Print screen IE บนหน้าจอขึ้นมา เพื่อนำามาใช้ในการเทียบให้พื้นหลังของเรามีขนาดพอดีกับหน้าจอ จากนั้นทำาการเลือก พื้นที่หน้า IE โดยไปที่เครื่องมือ Rectangular Marquee Tool ต่อจากนั้น เลือกสีในForeground และ background จากนั้นเพิ่ม Layer ใหม่มา แล้วใช้เครื่องมือ Gradient Tool ไล่เฉดสีจาก บนลงล่าง ลงไปในชิ้นงานที่เราเลือกไว้ ดังภาพ
 3. 3. ขั้น ตอนที่ 5จากนั้นทำาการทำาการเลือกพื้นที่ ในหน้า IE โดยไปที่เครื่องมือ RectangularMarquee Tool ที่เราทำาการ Print screen ไว้แล้วจากนั้นเพิ่ม Layer แล้วไปที่ เมนู Edit -->Fill ตรง Fill Contents Use ให้เลือกเป็น Pattern แล้วเลือก Pattern ที่เราสร้างไว้จากนั้นกด OK!
 4. 4. ขั้น ตอนที่ 6จากนั้นเพิ่ม Layer ใหม่ แล้วเปลี่ยน Foreground Color ขาว แล้วใช้เครื่องมือ Gradient Tool ไล่สีแบบ Foreground to Transparent แบบล่างขึ้นบน โดยการกด Shift ด้วยเวลาการไล่สี แล้วมาทำาการลด Opacity = 80% จากนั้นทำาการยกเลิกเส้น Selection ไปที่ Select ---> Deselect จะได้ดังภาพขั้น ตอนที่ 7เป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วครับ เพียงแค่เพื่อนๆใช้เครื่องมือ Marquee Tool เลือกพื้นที่ในชิ้นงานแล้วทำาการ Copy เป็น ไฟล์ใหม่ ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อย เราก็จะได้พื้นหลังลายขวางไว้ใช้กัน แบบไม่ตกเทรนส์แล้ว
 5. 5. Tip : เมื่อเรานำาพื้นหลังไปใช้ในเว็บ เราต้องกำาหนดพื้นหลังให้คงที่ดังนี้เสริม ความรู้จ ากไทยกราฟก่อนอื่นก็ขอขอบคุณน้องเคนตะ ที่มีนำ้าใจในการทำาบทความมาเผยแพร่ความรู้เป้นวิทยาทานให้กับคนไทยที่อยากเรียนรู้ทุกท่านบทความนี้ เราสามารถประยุกต์ได้หลากหลาย ตัวแปลสำาคัญอยู่ที่ Pattern และถ้าเรานำา dotpaixls มาจัดเรียงในลักษณะต่างๆเราก็สามารถทำาพื้นหลังให้มีมิติในลักษณะต่างๆได้ เมื่อนำามาประยุกต์กับพื้นหลังไล่เฉด ทำาให้เกิดมีมิติสีแสงได้ และประยุกต์แสงใน Layer จะทำาให้Pattern กลมกลืนเข้ากับพื้นหลังได้ ...
 6. 6. ปล. ท่านสามารถให้กำาลังใจแด่น้องเคตะและไทยกราฟด้วยการติชมบทความของน้อง เพื่อให้เขามีกำาลังใจที่จะเขียนบทความมาเผยแพร่เป็นวิทยาทานต่อไป และสำาหรับสมาชิกท่านใดต้องการจะเปยแพร่ความรู้เป็นวิทยาทานแล้วหละก็สามารถทำาเป็นหน้าเวป ง่ายๆ มีภาพและตัวอักษรประกอบคำาอธิบาย และสามารถส่งมาที่webmaster@thaigraph.com ทางไทยกราฟก็จะนำาบทความของท่านให้คนไทยได้ศึกษาเป้ฯวิทยาทานต่อไป ....ขอปัญ ญาเกิด แด่ท ่า น : By เคนตะ kaewyai66@hotmail.comวันที่ 27 สิงหาคม 2005 เวลา 23: 53ไทยกราฟ ดอท คอม.

×