Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
DSS Teknoloji Ürün Gamı / 3.Bölüm
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler         http://www.alpdata.com.trHastane Bilgi Yönetim Sistemi
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerKURUMSAL İÇERİK YÖNETİMİGiriş:Alpdata Hastane Bilgi Yönetim Sistemi en ...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerFORM İŞLEMEAlpdata HBYS;-Yenilikçidir; Sağlıkta dönüşüm projesini deste...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerHBYS nin Faydaları:•  Alpdata HBYS, hastanelerde yaşanan sorunları ( v...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler• Proje Yönetimi:• Proje Vizyon-Kapsam Süreci Planlama ekibinin tasarım...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler•  Planlama – Proje Planı Süreci  Planlama aşaması, projede söz sahi...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler•  Sağlamlaştırma - Yayınlama Süreci  Sağlamlaşma süreci, ürün riskl...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAğız ve Diş Sağlığı Merkezleri Yönetim Sistemi
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAğız ve diş sağlığı merkezlerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şek...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerMerkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerLaboratuar birimi bulunmayan sağlık ocağı ve aile hekimliği gibibirimle...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerİnternetten İstemMerkezi Laboratuar Sisteminde web istemi yapılabilecek...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerNumune KabulLaboratuara gelen numunelerin ilk kaydının gerçekleştiği ye...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAile Hekimliği Bilgi Sistemi
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerALPDATA Aile Hekimliği, aile hekimlerinin ETF kartlarının tutulması, aş...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler            Aile Hekimliği Bordrosu
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAlpdata Yazılım Bilgi Sistemleri tarafından geliştirilen Aile Hekimliği...
Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerMaaş hazırlanabilen kadro tipleri• Sözleşmeli Aile Hekimi, Sözleşmeli A...
Ürün siparişi ve demosu için :private.post@mail.com
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Urun gami 3

3,426 views

Published on

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Urun gami 3

 1. 1. DSS Teknoloji Ürün Gamı / 3.Bölüm
 2. 2. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler http://www.alpdata.com.trHastane Bilgi Yönetim Sistemi
 3. 3. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerKURUMSAL İÇERİK YÖNETİMİGiriş:Alpdata Hastane Bilgi Yönetim Sistemi en son teknolojiyi kullanır. Kullanıcı tarafından kolay anlaşılır,modüler ve pratik bir yapıya sahiptir. HBYS esnekliği sayesinde, kolaylıkla hastane şartlarına göreözelleştirilebilir. ALPHBYS Windows ortamında sunucu-istemci mimarisinde çok kullanıcılı olaraktasarlanmıştır.ALP HBYS, Delphi başta olmak üzere .NET ortamında yazılmış, bilinen en iyi veritabanıolan Oracle veritabanını kullanır..Laboratuar cihazları dahil olmak üzere bilgisayar ile entegre olarakkullanılan tüm cihazları birbiriyle ilişkilendirerek; hızlı, güvenli ve doğru veri aktarımı sunmaktadır. ALPHBYS Sağlık Bakanlığı’nın ön gördüğü bütün şartları eksiksiz yerine getirmektedir.MEDULA,LİS,MKYS ve diğer modülleri ile tam entegre olarak çalışmaktadır. ALP HBYS de hem hastaneişleyişi etkinlilik ve verimlilik kazanmakta hem de hastalar SMS ve İnternet kullanarak hastanedenrahatlıkla randevu alabilmektedir. Gelişmiş web ara yüzleri kullanılarak hastalar tetkik ve sonuçlararahatlıkla ulaşılabilmektedir. ALP HBYS bu özelikleri sayesinde Hastane içinde Yönetim-Tıbbi yapı-Finans arasında entegre olurken hastaları da bu yapıya dahil etmiştir.Yazılım ve Eğitim ekibimiz aldığı rutin hizmet içi eğitimleri sayesinde bilgi birikimini arttırmaktadır.Gelişen sağlık sektöründeki teknik ve yazılım araç gereçlerinin gelişimini takip ederek hastanelerin enüst düzeyde teknolojiden faydalanmasını sağlamaktadır. Hem kurulum esnasında, hem de sonrasındaekibimizin tecrübe ve bilgi birikimi kalitesi sayesinde verdiği eğitimler kısa zamanda başarıyadönüşmektedir. Çıkabilecek sorunlar en aza indirgenmekte, çıkan sorunlarda hızlı bir şekildeçözülmektedir.
 4. 4. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerFORM İŞLEMEAlpdata HBYS;-Yenilikçidir; Sağlıkta dönüşüm projesini destekler(Medula, SağlıkNET optimizasyonu.. vb )- Güvenilirdir, Hasta haklarını koruyacak şekilde sistematize edilmiştir(Güvence sorgulama, raporlar.. vb),- Esnektir; Hastane protokol ve kurallarına göre yapılandırılabilir.- Kullanıcı dostudur;Kullanım erişilebilirliği (Accesibility),Görsel arayüzde vurgulama, farklılaştırma yapılabilir.
 5. 5. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerHBYS nin Faydaları:• Alpdata HBYS, hastanelerde yaşanan sorunları ( veri kaybı, iş gücü kaybı, zaman kaybı..) en aza indirmek, kurumda kullanılan tıbbi cihazların verimini en üst düzeye çıkarmak için geliştirilmiştir.  HBYS’den alınan doğru ve düzenli veriler sayesinde bölgede yaşayan insanların sağlık gereksinimleri tespit edilir .  sağlık kurumu bakışının iç içe yansıtıldığı HBYSnde hem hastane işleyişi etkinlilik ve verimlilik Bir kazanmakta, hem de insan yaşamının konu olduğu bu kurumlarda hata ve risk oranı azaltılmaktadır. Kurumlarda insan kaynaklı hataların önüne geçilerek; hastane işleyişine etkinlilik ve verimlilik kazandırılır. Yönetimsel, Tıbbi ve Finansal olarak üç boyutta geliştirilmiştir.  üç boyutta ele alınan tüm işlemler hem hızlı ve kolay yapabilmekte, hem de aralarındaki ilişkiler Bu rahatça izlenerek kurumun kayıpları en aza indirilmektedir.  Yönetim, Finans ve Tıbbi yapı arasında tam bir entegrasyon sağlar.Her üç yapıda da işlemler; hızlı, kolay anlaşılır bir şekilde gerçekleşir. Raporlama ve sistem içindeki kontroller sayesinde hem finansal hem de tıbbi veri kayıplarının önüne geçilir. .
 6. 6. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler
 7. 7. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler• Proje Yönetimi:• Proje Vizyon-Kapsam Süreci Planlama ekibinin tasarım, geliştirme ve yükleme çalışmalarının ilerleyeceği yönü belirlediği kısımdır. Proje vizyonu  kuralları ve ihtiyaçlarının önceliklerinin belirlenmesi İş Temel özelliklerin teslim edilmesi için tanınan süre Projeyle ilgili temel imkanlar ve riskler Proje takımının yapmış olduğu kabuller Projeyi etkileyebilecek iş kısıtlamaları Planlama aşamasını tamamlamak için gereken süre Vizyon-Kapsam dokümanının onaylanması Takım üyelerinin belirlenmesi, proje yapısı ve yazılımın elde edilmesi işlemi
 8. 8. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler• Planlama – Proje Planı Süreci Planlama aşaması, projede söz sahibi yetkililerin, planlama takımı tarafından oluşturulan vizyonu onaylayarak bunu İşlevsel Tanımlamaya dönüştürmesi ve bunun taraflar arasında bir kontrat görevi görmesi şeklinde yer alır. Özellikler ve öncelikler Proje riskleri Beklenen teslim tarihi  gereklilikleri İş İşlevsel Tanımlama Proje Planı Proje Takvimi Geliştirme – Kapsamın Tamamlanması – İlk Kullanım Süreci Geliştirme süreci, ürünün İşlevsel Tanımlamalarda sunulan tüm özellikleri karşılayacak biçimde geliştirilerek tamamlandığı ama henüz tamamen test edilmediği aşamadır.
 9. 9. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler• Sağlamlaştırma - Yayınlama Süreci Sağlamlaşma süreci, ürün risklerinin daha iyi belirlendiği ve ortaya çıktığı belgeler ile işletme ve destek grubuna hazırlık yapılması aşamasıdır. Ürünün sağlamlığı ve tüm belgelerin tutarlılığı Ürünün müşteri tarafından kabul edilmesi Uzun vadeli yönetim ve destek için mülkiyetin (sahipliğin) transfer edilmesi Ürünün kullanımına başlanması .
 10. 10. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler
 11. 11. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAğız ve Diş Sağlığı Merkezleri Yönetim Sistemi
 12. 12. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAğız ve diş sağlığı merkezlerinin bütün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde özel olarak geliştirilen birsistemdir.Hastanın şikayetleri, muayene ve tetkik sonuçları, doktorun tanısı, yazılan ilaçlar ve kararlarınelektronik ortamda yönetimini sağlar. Hasta için kullanılan her tür malzeme, protez vb. bilgilerin kaydınıtutarak, malzeme talebinde bulunabilme ve mevcut malzemeyi takip etme özelliklerine sahiptir.Klinik işlemler ve bu işlemlerin hastanın faturasına kaydedilebilmesi için vezne, döner sermaye vefaturalama modülü ile koordineli bir şekilde çalışır.Hastanın daha önce yapılan işlemleri, geçmiş bilgileri ve diş yapısına ilişkin bilgilerine kolay ulaşabilen,geniş raporlama olanağı sağlayan, işleyişi hızlandırmaya yönelik bir ara yüz sunar.Her türlü randevu verme, iptal ve güncelleme işlemleri yapılabilen, tatil günlerine randevu vermeyiengelleyen esnek ve kontrollü bir randevu sistemiyle çalışır.Dişlerin numaralandırılmasında, uluslar arası standartlarda belirtilen şekilde bir metot izler. Dişlerinüzerine bilgi amaçlı notlar girilebilen ve not girilen dişler için kullanıcıya uyarı verebilen gelişmiş uyarısistemi barındırır. Grafiksel yapısı ve kullanıcıya yönelik kısa yolları sayesinde yapılan işlemler ağızşeması şeklinde renkli olarak hızlı bir şekilde kaydedilebilmektedir.Yapılan işlemler tek diş, yarım çene, tek çene ve tam çene işlemlerine göre analiz edilip gerekli kullanımkısıtlamaları yapılabilmektedir. Tarih, doktor ve tetkik tabanlı geniş performans raporlama özelliğinesahiptir.
 13. 13. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerMerkezi Laboratuvar Bilgi Yönetim Sistemi
 14. 14. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerLaboratuar birimi bulunmayan sağlık ocağı ve aile hekimliği gibibirimlerin ortak, merkezi bir laboratuardan hastalarına tetkikistemelerine ve sonuçlarının takibini internet üzerindenyapmalarına imkan sağlayan sistemdir.Aynı zamanda laboratuar işleyişini kolaylaştırmayı ve oluşan işyükünü minimuma indirmeyi hedefler. Elektronik veri akışıyapabilen cihazlarla iletişim halinde numune alımından sonuçlarınyayınlanmasına kadar her aşamada aktif rol oynar.İş listesi oluşturma ve aciliyet durum kontrolü gibi özellikleri ileişleyişi kolaylaştırır. Geniş raporlama ve istatistik fonksiyonlarınasahiptir. Ekran parametreleri sayesinde kullanıcıya özgü bir ara yüzsunar.
 15. 15. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerİnternetten İstemMerkezi Laboratuar Sisteminde web istemi yapılabilecek tetkikler laboratuartarafından belirlenir. Bu özelliği ile laboratuarda çalışılmayan testleri kontrolederek internetten doğru istem yapılmasını sağlar. Kan tüpü ile laboratuaraistem kâğıdı gönderilmesi durumunda, istem kâğıtlarınınkaybolması, karışması gibi durumların önüne geçerek işleyişi kolaylaştırır.İstemlerin kayıt altına alınmasını ve veri bütünlüğünü sağlar. Sonuçlarınhekime doğrudan web üzerinden ulaşması ile karışıklığın önüne geçerek hastave hekim dışında yetkisiz kişilerin sonuçlara ulaşmasını engeller. Laboratuartarafından tanımlanmış bir kullanıcı adı ve şifre sahibi hekim, hastasınınlaboratuar tetkiklerini internet aracılığıyla seçerek, rezerve edilen barkotnumarası ile sisteme kaydeder. Laboratuara gönderilen numuneler bu barkotnumarası ile gönderilir. AlpMLS, AlpLBYS ile uyumlu çalışarak numune içinistenen testlerin otomatik olarak sisteme aktarımını yapar ve ilgili testlerinçalışılıp sonuç onayı yapılması ile ilgili hekime web üzerinden sonuçlarınyayınlanmasını sağlar.
 16. 16. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerNumune KabulLaboratuara gelen numunelerin ilk kaydının gerçekleştiği yerdir. Numune geliş zamanı ve aciliyet durumlarına göre iş sırasını düzenler ve test çalışma sürelerine göre istatistik raporlama özelliklerine sahiptir. Numune barkot numarası ile ilgili numune için istenen testleri otomatik olarak ekrana getirir. Numune kabul esnasında numuneye ilişkin notlar girmeye olanak sağlar. Aynı zamanda ret edilen numuneler için numune ret nedenleri tanımlama ve istatistik raporları oluşturma imkanına sahiptir.Test ÇalışmaElektronik ortamda veri iletişimi sağlayabilen cihazlarla iletişim halinde çalışır. Testlerin gönderimi, sonuçların alınması, sonuç yorumlama ve sonuç onaylama özelliklerine sahiptir.Teknisyen ve doktor onay özellikleri test bazlı ayarlanabilen gerektiğinde yetki dahilindemüdahalelere izin veren esnek bir yapıya sahiptir. Kit verimlilik raporları, test raporları, test sonuçraporları, Laboratuar hata izlem formu gibi raporlama ve form oluşturma özelliklerine sahiptir.
 17. 17. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAile Hekimliği Bilgi Sistemi
 18. 18. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerALPDATA Aile Hekimliği, aile hekimlerinin ETF kartlarının tutulması, aşı takibi, hasta muayenesi, reçete, raporlama, tetkik isteminde bulunma, sonuç görüntüleme, hasta eski dosyalarına ulaşım gibi Aile hekimliğinin kapsadığı tüm işleyişi en hızlı, en kolay ve en doğru yoldan yapabilmelerini sağlamak amacı ile oluşturulmuştur.AlpAHBS sayesinde aile hekimleri, sundukları sağlık hizmetini elektronik ortamda kaydedebilmekte, kaydettikleri bu verilerden, Sağlık Bakanlığının belirlediği veri kümelerini (Minimum Sağlık Veri Setleri-MSVS) yine elektronik ortamda doğrudan Bakanlığa iletebilmektedir.Kullanıcıların işini kolaylaştırmaya yönelik, tek bir ekrandan tüm işlemlerin gerçekleştirilebildiği sade bir arayüze sahiptir.Geniş arama seçenekleriyle aranan hastalara daha kolay ulaşma imkânı sağlar. Hasta Ad-Soyadının ilk birkaç harfi veya T.C kimlik numarası ile arama yapmak mümkündür.Tahlil, Görüntüleme gibi tetkiklerde internet aracılığı ile bölge hastanelerinden istem yapma ve aynı zamanda sonuçları takip etme imkanı sunar. Aile Hekimleri sistem üzerinden günlük, aylık, yıllık çalışma takvimi hazırlayabilir ve Yapılacak izlem, aşı, hastaya özel notlar ve diğer görevler ile ilgili geliştirilmiş uyarı ekranları sayesinde kolayca hasta takibi gerçekleştirebilirler.
 19. 19. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünler Aile Hekimliği Bordrosu
 20. 20. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerAlpdata Yazılım Bilgi Sistemleri tarafından geliştirilen Aile Hekimliği Bordrosu ile, 4 tip kadronun maaşbordroları ve Sağlık Bakanlığı’nın çıkarmış olduğu döner sermaye ek ödeme bordrosu hazırlanabilmektedir.Program, aile hekimlerinin internet ortamında bordrolarını ve web servislerini görüntüleyebilmektedir.Aile hekimlerinde bulunan sabit nüfus, gezici nüfus, sevk-aşı-bebek-gebe kesintileri gibi gelir kalemlerindemeydana gelen bir değişikliği, sistem aynı anda aile hekimliği elemanlarına yansıtabilmektedir. Program, aylıkdeğişken alanların excel’den programa aktarılması (Nüfus, Sevk, Aşı, Gebe, Bebek kesintileri, Sarf gideri vb.)ve özel kesinti olarak tanımlayabileceğiniz alanların aktarımı gerçekleştirilebilmektedir.Hastane veya sağlık müdürlüğü kadrosunda iken aile hekimliğine kolay geçiş yapabilme ve matrahları takipetmek zorunda kalmadan maaş yapabilme özelliği olan Aile Hekimliği Maaş Programı, ayrıca aynı ayiçerisinde farklı statüden maaş alınması gerektiği durumlarda aile hekimi veya 657, 4924, 4/B yapılabilmekteve bordroları ayrı alabilmektedir.Program, aile hekimliği vekaletlendirmelerinde, vekalet edecek olan personelin maaşını otomatik hesaplar vekesintiyi aynı anda yansıtır.Modül içerisinde aile hekimliği sistem parametreleri sayesinde gelir veya kesinti kalemlerini, kullanıcınınherhangi bir parasal değer girmesine gerek kalmadan hesaplar.Maaş bordrolarının pdf, Excel, word vb. formatlarında alınarak mail ile isteyen personellerin maillerinegönderebilir veya kullanıcıya verilen şifre ile internet ortamında bordrosunu görüntüleyebilir.Aile hekimliği emekli sandığı kesintilerinin txt formatında oluşturulup SGK kurumuna gönderilmesiyapılabilmektedir.
 21. 21. Karadeniz bölgesinde satış potansiyeli olan ürünlerMaaş hazırlanabilen kadro tipleri• Sözleşmeli Aile Hekimi, Sözleşmeli Aile Hekimi ElemanıTemel Ücret, 1000 kişi üzeri ücret, Gezici Ücret, Bölge Ücreti, Aşı-Bebek-Gebe-Sevk kesintisi, sarfmalzeme yardımı ve kesintilerinin yapıldığı maaş tipidir.• Görevli Aile Hekimi, Görevli Aile Hekimi ElemanıAile hekimi veya aile hekimi elemanı olmayan yerlere yapılan görevlendirmeler nedeni ile hesaplananmaaş tipidir. Görevlendirme maaşlarında 1000 kişi üzeri ücret ve Sarf malzeme ücretinin haricinde diğerkalemlere veri girişi yapılsa bile sistem herhangi bir ödeme hesaplaması çıkarmaz.• Sözleşmeli Uzman Aile HekimiTemel ücretin Uzman Tabip taban ücrete göre hesaplanmış şeklidir. Kadro tipi değiştiğinde bu ücretegöre otomatik hesaplanabilmektedir.• Aile Hekimi Vekalet, Aile Hekimi Elemanı VekaletVekalet edilen personelden vekalet kesintisi yapılarak vekalet edecek personele yapılan kesintininödenmesi işlemidir. Vekalet edilen personel kaydına vekalet edecek personeli seçmek ve gün sayısınıngirilmesi yeterlidir.
 22. 22. Ürün siparişi ve demosu için :private.post@mail.com

×