Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

HTTP hlavičky a Subresource Integrity (SRI)

1,451 views

Published on

Moderní HTTP browsery umí mnohem víc věcí, než jen zobrazit stránku nebo HTML. Třeba je ve správnou chvíli vůbec nezobrazit. Přijďte a já vám ukážu, jak zabránit průšvihu alespoň v browseru, když už to na serveru nezvládnete.

Hlavičky
- X-Frame-Options
- Content-Security-Policy
- Strict-Transport-Security
- X-Content-Type-Options
- Public-Key-Pins
- X-XSS-Protection

Subresource Integrity (SRI)

Published in: Internet
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

HTTP hlavičky a Subresource Integrity (SRI)

 1. 1. Michal ŠpačekMichal Špaček www.michalspacek.czwww.michalspacek.cz @spazef0rze@spazef0rze XFO XCTO XXP SRI OMG WTF BBQ Překlad: HTTP hlavičky, Subresource Integrity a spol. Přednáška o všech těchto zkratkách, za kterými se skrývají bezpečnostní HTTP hlavičky a atributy. Původní slajdy tyto poznámky neobsahují.
 2. 2. Některé HTTP hlavičky mohou vaše návštěvníky a zákazníky uchránit před chybou, kterou jste udělali. Bezpečnostní hlavičky nejsou primární obrana, ale mohou snížit dopad útoku, který využil například chybějící ošetření uživatelského vstupu. Na securityheaders.io si otestujte váš web, jak moc a které bezpečnostní hlavičky používá.
 3. 3. Výsledná známka by měla být A nebo ještě lepší A+, podobně jako u HTTPS testu SSL Labs. Pokud máte R tak to znamená Redirect a musíte ještě jednou kliknout pro přesměrování na cílovou stránku a známku. Tak co, jakou máte?
 4. 4. Pojďme si představit jednotlivé hlavičky a ukázat problémy, kterým mohou zabránit. Provozujete anketu nebo soutěže, ve kterých se sbírají lajky a ten kdo má lajků nejvíc vyhrává? Prý existuje herní mafie, která všechny podobné soutěže vyhrává. Jeden ze způsobů, jak by mohla ovlivňovat výsledky anket se nazývá Clickjacking nebo UI redress attack. Stačilo by na Facebook umístit odkaz na stránku s lákavým obsahem a před něj správně napozicovat vaši anketu v průhledném iframe.
 5. 5. http://exploited.cz/frames/ Vyzkoušejte si to: podívejte se na výsledky ankety o běhání, zapamatujte si stav poslední možnosti a pak na mém webu klikněte na tlačítko ►. Před tlačítkem je správně napozicovaný průhledný iframe s vloženou anketou, takže vlastně kliknete „do ankety“. Vše bude jasné, když iframe uděláme poloprůhledný a vy najedete myší na ono tlačítko. Uvidíte titulek „Přidat hlas pro …“. Pokud máte zaplý ad-blocker, tak tlačítko ► nejspíš nebude na tom správném místě, zkuste to bez blokování reklam. Jako uživatelé se můžete bránit instalací rozšíření NoScript pro Firefox.
 6. 6. X-Frame-Options: SAMEORIGIN X-Frame-Options: DENY Podobným trikům zabráníte posláním hlavičky X-Frame-Options (XFO), s hodnotou SAMEORIGIN (stránka posílající hlavičku půjde vložit do iframe, pokud iframe bude na stejné doméně, protokolu a portu jako ta stránka) nebo DENY (stránka do iframe vložit nepůjde). V konfiguraci Nette nastavte http: frames: false, framework pak pošle X-Frame-Options: DENY automaticky.
 7. 7. Content Security Policy: frame-ancestors 'none' Pomocí Content Security Policy můžete nastavit seznam stránek, do kterých je možné váš web vložit pomocí direktivy frame-ancestors, hodnota 'self' je stejná jako X-Frame-Options: SAMEORIGIN, 'none' pak odpovídá X-Frame-Options: DENY. Pro určení jiné domény pomocí hlavičky X-Frame-Options sice existuje hodnota ALLOW-FROM, ale umožňuje uvést pouze jednu kombinaci domény, protokolu a portu (origin) a nepodporuje ji Chrome, použijte raději CSP a frame- ancestors.
 8. 8. Content-Security-Policy Hlavička Content-Security-Policy zaručí, že browser bude do stránky načítat zdroje jako např. obrázky, fonty, JavaScript a další pouze z předem povolených umístění. Je to další vrstva obrany proti útoku Cross-Site Scripting, která může zabránit například spuštění JavaScriptu, který útočník do stránky vložil pomocí značky <script>. Nastavení Content Security Policy může být na každé stránce jiné, v administraci může být přísnější, než na veřejném webu. Popis direktiv a použití najdete v moji přednášce o CSP. Pokud budete chtít implementovat dynamické CSP v Nette, tak sledujte vývoj balíčku spaze/csp-config.
 9. 9. Content-Security-Policy-Report-Only: default-src https:; report-uri … Content Security Policy vám taky pomůže najít tzv. mixed content. To je JavaScript a obrázky a další obsah načítaný z HTTP do stránky, kterou prohlížeč stáhl po HTTPS. Touto hlavičkou povolíte načítání pouze z HTTPS, ale browser bude jen posílat reporty, pokud na mixed content narazí. JavaScript ale přesto normálně spustí a obrázky zobrazí. Reporty si posílejte do služby report-uri.io.
 10. 10. Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains; Tato hlavička, HTTP Strict Transport Security (HSTS), zajistí, že se vaše stránka po následujících X vteřin (zde 31536000, přibližně jeden rok) bude načítat jenom po HTTPS. I když uživatel do prohlížeče napíše adresu začínající na http://, tak prohlížeč požadavek interně přesměruje na https://, pokud o webu ví, že HSTS podporuje. Parametr includeSubDomains znamená, že se toto interní přesměrování bude vztahovat i na všechny poddomény od té úrovně, která HSTS hlavičku nastavila. Dávejte si na to pozor, nastavte pro začátek menší počet sekund, třeba pár minut a postupně to zvyšujte. Pokud si prohlížeče návštěvníků zapamatují, že váš web běží jen na HTTPS, tak nemůžete jen tak přejít zpět na HTTP. Při použití includeSubDomains musíte pamatovat na to, že všechny subomény musí podporovat HTTPS. To bývá někdy problém pro služby třetích stran, které ale běží na vaší doméně, typicky třeba blog.něconěk.de. HSTS s takhle dlouhým max-age přidejte, až budete mít HTTPS dobře otestované, ne rovnou na začátku. Hlavička by do browseru měla dorazit jenom po šifrovaném spojení HTTPS. O důvodech, proč a jak HSTS použít se dozvíte v přednášce věnované HTTP Strict Transport Security.
 11. 11. X-Content-Type-Options: nosniff Mohou uživatelé na váš web nahrávat nějaký obsah? Třeba textové soubory, s příponou .txt a MIME typem text/plain, které ale obsahují JavaScript? Některé browsery, například jindy poměrně zásadový Chrome, v takovém případě obsah očmuchá a když se mu zdá, že to je JavaScript, tak s tím tak naloží a spustí ho. To může být nebezpečné, zvlášť pokud soubory od uživatelů jsou na stejné doméně jako samotná aplikace. Chrome se tím pokouší řešit špatné nastavení serverů, které posílají chybné MIME typy. Lepší je správně nastavit server, než nechat prohlížeč něco odhadovat. Hlavička X-Content-Type-Options by měla přijít společně s obsahem, u kterého chceme očmuchávání vypnout, ne se stránkou, do které se vkládá. Vyzkoušejte si to na http://exploited.cz/content/ a sledujte konzoli browseru.
 12. 12. HTTP Public Key Pinning (HPKP) Public-Key-Pins HTTP Public Key Pinning slouží k tomu, aby browser přijal odpověď serveru jen tehdy, když přijde s certifikátem, jehož veřejný klíč odpovídá tomu, co má browser zapamatováno. Brání to vystavování falešných certifikátů pro vaši doménu, například hacknutím certifikační autority. Ale na tohle si dávejte pozor ještě větší než na HTTP Strict Transport Security, protože když si pak pořídíte certifikát třeba od jiné autority, zapomenete použít nebo ztratíte původní klíč, tak si web zcela znefunkčníte, nikdo se na něj nepřipojí. Musíte také mít zálohy klíčů, nejlépe i jednu na papíře. Já to raději nebudu více rozebírat, nebo si rozbijete weby a budete to svádět na mě. HPKP má také report-only variantu v podobě hlavičky Public-Key- Pins-Report-Only, tu používejte minimálně do doby, dokud neprojdete procesem obnovy certifikátu. Reporty si můžete posílat na již známou službu report-uri.io.
 13. 13. X-XSS-Protection: 0 X-XSS-Protection: 1; mode=block Hlavička X-XSS-Protection ovládá tzv. XSS auditor (někdy nazývaný XSS filtr) v Chrome, IE a Edge. Auditor detekuje útoky typu Reflected Cross-Site Scripting (XSS) a zablokuje jeho spuštění. Je standardně zapnutý a nastavený do režimu „zobraz stránku“, ale tento režim byste neměli používat. XSS filtry mohou mít chyby a někdy mohou pokusem o vyčištění stránky naopak nějaký XSS útok vyrobit. Zároveň je možné takto část nějakého důležitého JavaScriptu vyřadit z provozu. Zkuste si to na http://exploited.cz/xss/. Použijte raději některé z hlaviček výše. Hodnota 0 XSS filtr zcela vypíná, to se hodí pro případy, kdy ve stránce máte nějaký důležitý JavaScript, který je potřeba vždy za každých okolností spustit. Pro ty ostatní je tu ta druhá hlavička s mode=block, ta zařídí, že když auditor detekuje Reflected XSS, tak se stránka pro jistotu vůbec nezobrazí.
 14. 14. https://twitter.com/Nick_Craver/status/684456928953679872 Nejen ty správné HTTP hlavičky umí v tu správnou chvíli zablokovat nebezpečný obsah. Diskuzní server Stack Overflow musel začít načítat kód Google Analytics z HTTPS, aby ho poskytovatelé připojení nemohli měnit a vkládat tak do stránek reklamy. Takoví mizerní poskytovatelé by sice mohli hacknout servery Google a změnit kód přímo tam, ale to je velmi nepravděpodobné. Pokud ale ve stránkách používáte nějaké jiné JavaScripty třetích stran nebo je vkládáte z nějakých CDN, tak by se mohlo stát, že je někdo opravdu změní „přímo u zdroje“.
 15. 15. Subresource Integrity <script src="…" integrity="sha256-…" crossorigin="anonymous"> Takovým změnám má právě zabránit Subresource Integrity (SRI). Základem je nový atribut integrity pro značky script a link, který obsahuje hash dat. Pokud uvedený hash odpovídá hashi dat, která se pomocí té značky stáhla do browseru, tak se „pustí“ dále, aby je browser zpracoval. Když se hashe liší, prohlížeč data zahodí. Používat SRI nemá moc smysl, když vkládané soubory a HTML, do kterého se vkládají jsou na stejném místě, ale ničemu to neškodí. SRI musí být podorováno i na straně serveru, ten musí podporovat Cross-Origin Resource Sharing (CORS), více viz dále. jQuery CDN takovou věc podporuje a doporučuje, GitHub také.
 16. 16. SHA-2 sha256 sha384 sha512 SRI hash může být jakýkoliv hash z rodiny SHA-2, tedy SHA-256, SHA-384, SHA- 512. V atributu integrity může být hashů více, pokud jsou všechny stejného typu, např. sha256, tak prohlížeč hash příchozích dat porovná se všemi hashi v atributu, dokud nenajde shodu. Pokud jsou různého typu, například sha256 a sha512 v jednom atributu, tak prohlížeč použije ten silnější hash, v tomto případě sha512. Hash není uveden v hexadecimálním tvaru, ale je to binární reprezentace zakódovaná do Base64. Správný hash a formát vám pomůže vyrobit třeba SRI Hash Generator, z lokálního souboru ho pak spočítáte pomocí openssl: cat soubor.js | openssl dgst -sha256 -binary | openssl enc -base64
 17. 17. crossorigin="anonymous" Origin: https://www.foo Access-Control-Allow-Origin: https://www.foo Již jsem zmiňoval, že pro správnou funkčnost SRI je potřeba používat Cross-Origin Resource Sharing (CORS). V podstatě to znamená, že browser s požadavkem musí poslat hlavičku Origin s aktuální doménou, což zařídí právě atribut crossorigin. Jeho hodnota anonymous znamená, že se s požadavkem nepošlou cookies. Cílový server musí odpovědět hlavičkou Access-Control-Allow-Origin, jejíž hodnotou bude buď obsah hlavičky Origin, nebo *. Pokud chcete SRI používat v Nette a Latte, tak sledujte vývoj balíčku spaze/sri-macros.
 18. 18. Michal ŠpačekMichal Špaček www.michalspacek.czwww.michalspacek.cz @spazef0rze@spazef0rze Když může známku A+ dostat lednička, tak můžete i vy!

×