Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Ondernemers staan er vaak alleen voor

175 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Ondernemers staan er vaak alleen voor

  1. 1. Tekst: Tekstbureau, Liliane Verwoolde • Fotografie: Moniek van Gils, MGraphics Bedrijfsreportage In het nieuwe bedrijfspand van I3T hangt niet de sfeer die je zou verwachten bij een bedrijfsadviesbureau. Het interieur is strak en tegelijk hip, kleurrijk en artistiek. Het blijkt de combinatie van drie ondernemers in theater en fotografie en een in het bedrijfsadvies. De bezoeker heeft er alleen maar voordeel bij. Bij I3T voel je je onmiddellijk thuis.I3T‘Ondernemers staan er Cor Frijters: “Het verschil zit hem in de diepte van het gesprek” vaak alleen voor’C or Frijters, directeur van I3T, voor later. Als alles op een rij staat, blijkt de geen alledaagse gespreksonderwerpen. heeft het bedrijfspand aan de ondernemer vaak precies te weten welke Toch wijst de praktijk uit dat samen- Campagneweg in Zevenbergen beslissing hij moet nemen. Achteraf lijkt de werkingsverbanden duurzamer zijn, als dezesamen met zijn zoon en schoondochter beslissing dan logisch en eenvoudig.” zaken zijn uitgesproken. Hier help ik dan bij.”vanaf de onderste steen opgetrokken.Belangrijk? Niet als u Cor Frijters inschakelt Sparringpartner Conflictcoach of Mediatorals bedrijfsadviseur, sparringpartner, Voor dga’s treedt Frijters regelmatig op als En dan is Frijters nog een welkome gastonderhandelingsbegeleider, conflictcoach sparringpartner. “Het verschil zit hem in de aan tafel bij conflicten. “Bij conflicten kunof mediator. Maar het zegt wel veel over diepte van het gesprek. Het gaat hier om je meerdere wegen bewandelen. Je kuntzijn persoon. Cor Frijters: “Ik begon mijn een persoonlijk probleem. De dga moet kijken of je er samen uitkomt met hulp vanloopbaan in de techniek. Ik houd ervan bijvoorbeeld een presentatie houden, maar een conflictcoach. In dat geval voert deom dingen te maken. Daarna heb ik kampt met plankenkoorts. Of hij wil een ondernemer zelf de gesprekken, maar metgewerkt in allerlei bedrijfsdisciplines, businessplan bespreken. Eigenlijk wil hij mij als conflictcoach op de achtergrond.variërend van marketing tot financiën. gewoon een open gesprek, kritisch, eerlijk Samen bereiden we de gesprekken voor.Totdat ik ontdekte dat ik vooral werd en vertrouwelijk. Zou hij dit gesprek met Het kan ook zijn dat de zakenpartners willengeboeid door de samenwerkings- iemand uit de organisatie voeren, dan zoeken naar een gemeenschappelijkeprocessen.” Dan kiest Frijters voor een loopt hij het risico dat het op straat komt oplossing. Dan is mediation de aangewezenstudie psychologie. Tel dit op bij tien jaar te liggen. Nu blijft het binnen de muren.” weg. Ik ga dan meerdere keren met partijenondernemerschap en Frijters mag zich tegelijk aan tafel om de persoonlijkemet recht ‘een doorgewinterde Onderhandelingsbegeleider belangen en de lastige gespreksonder-bedrijfsadviseur’ noemen. Ook wat dieper liggen de gesprekken werpen te inventariseren. Met deze infor- die Frijters voert als onderhandelings- matie kan ik begrip vragen voor elkaar. ZoLastige beslissingen begeleider. “Dit speelt bijvoorbeeld als maak ik de weg vrij voor een win-winsituatie.”“De meeste ondernemers zijn goede twee partijen beslissen om samen in zee tebeslissers”, begint Frijters. “Totdat ze voor gaan. Vaak zijn ze bevriend, maar helaas is I3Teen beslissing komen te staan, die ze niet dit geen garantie voor een goede samen- Campagneweg 5Qgenomen krijgen. Dat is zo’n moment werking. Om samen een organisatie aan 4761 RM Zevenbergenwaarop ik een telefoontje krijg. Samen te sturen, moet je ook dezelfde kijk hebben T 0168 - 40 70 83zetten we dan de plussen en minnen op op zakendoen en zelfs in je persoonlijke cor.frijters@i3t.nleen rij. We bekijken wat goed is voor nu en overtuigingen op één lijn liggen. Dit zijn www.i3t.nl het ONDERNEMERS BELANG 19

×