Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Johdanto ja blogit työpaja26082010

1,187 views

Published on

Johdanto sosiaaliseen mediaan osio 1, Blogit osio2

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Johdanto ja blogit työpaja26082010

 1. 1. 26.08.2010 klo 8.15-10.45 Säde Pirttimäki [email_address] Oppimiskeskus Johdanto ja Blogit - työpaja
 2. 2. Johdanto ja Blogit -työpaja <ul><li>Työpajassa johdatellaan aluksi sosiaaliseen mediaan ja sen käyttöön opetuksessa ja ylipäänsä oppilaitoksessa (1 h). </li></ul><ul><li>Mitä sosiaalinen media on? </li></ul><ul><li>Miksi sosiaalista mediaa opetukseen? </li></ul><ul><li>Työpajan toisessa osassa tutustutaan blogeihin eli sisällöntuotannon ja vuorovaikutuksen mahdollisuuksiin blogin avulla (2 h). </li></ul><ul><li>- Mikä blogi on? - Miten blogi perustetaan? - Miten blogiin tuotetaan sisältöä? - Miten blogia voi hyödyntää opetuksessa ja oppilaitoksessa yleensä? </li></ul>
 3. 3. Johdanto sosiaaliseen mediaan
 4. 4. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Mitä sinulle tulee mieleen sanasta sosiaalinen media? </li></ul><ul><li>Entä mitä määritelmiä löytyy? </li></ul>
 5. 5. Sosiaalinen media – mitä se on? <ul><li>Käsitteessä sosiaalinen media on kaksi sanaa – “sosiaalinen” ja “media.” </li></ul><ul><ul><li>Sosiaalisuus liittyy ihmisen luontaiseen tarpeeseen olla tekemisissä toisten ihmisten kanssa ja muodostaa yhteisöjä. </li></ul></ul><ul><ul><li>Media puolestaan liittyy tiedotusvälineisiin. </li></ul></ul>
 6. 6. Sosiaalinen media = uusi media <ul><li>Helposti viitattavia </li></ul><ul><li>Avoimia </li></ul><ul><li>Vuorovaikutteisia </li></ul>
 7. 7. Mitä on sosiaalinen media? <ul><li>Sosiaalisen median sovelluksille on tyypillistä </li></ul><ul><li>osallistuminen, </li></ul><ul><li>avoimuus, </li></ul><ul><li>keskustelu, </li></ul><ul><li>yhteisöt ja </li></ul><ul><li>verkottuminen (lähde: Spannerworks ). </li></ul><ul><li>Sosiaalisen median sanasto. Sanastokeskus. http://www.tsk.fi/tiedostot/pdf/Sosiaalisen_median_sanasto </li></ul>
 8. 8. Sosiaalinen media <ul><li>Jussi-Pekka Erkkola 2009: </li></ul><ul><li>Sosiaalinen media on teknologiasidonnainen ja -rakenteinen prosessi , jossa yksilöt ja ryhmät rakentavat yhteisiä merkityksiä sisältöjen, yhteisöjen ja verkkoteknologioiden avulla vertais- ja käyttötuotannon kautta. </li></ul><ul><li>Samalla sosiaalinen media on jälkiteollinen i lmiö, jolla on tuotanto- ja jakelurakenteen muutoksen kautta vaikutuksia yhteiskuntaan, talouteen ja kulttuuriin . </li></ul><ul><li>=> Sosiaalinen media tarvitsee sisällöt, yhteisöt ja teknologian!! </li></ul>
 9. 9. Sosiaalinen media ei ole vain palveluja ja välineitä, mutta tässä joitakin esimerkkejä <ul><li>Hanki infoähky – tilaa uutisvirtoja ja verkkosyötteitä: </li></ul><ul><li>RSS ja Atom, yleisimmät verkkosyötemuodot </li></ul><ul><li>Blogilista , Technorati , Bloglines </li></ul><ul><li>Thunderbird </li></ul><ul><li>NewsGator </li></ul><ul><li>Selainohjelmat, … </li></ul><ul><li>Suodata tietoa ja kokoa suosikkiosoitteesi: </li></ul><ul><li>Delicious </li></ul><ul><li>Digg </li></ul><ul><li>Diigo </li></ul><ul><li>Furl , … </li></ul><ul><li>Liity verkkoyhteisöihin </li></ul><ul><li>Sometu.ning </li></ul><ul><li>LinkedIn </li></ul><ul><li>Facebook </li></ul><ul><li>Qaiku </li></ul><ul><li>MySpace , … </li></ul><ul><li>Jaa materiaaleja: </li></ul><ul><li>Flickr </li></ul><ul><li>Picasa </li></ul><ul><li>Photobucket </li></ul><ul><li>MySpace </li></ul><ul><li>YouTube , … </li></ul><ul><li>Tuota sisältöjä yhdessä muiden kanssa </li></ul><ul><li>Wikit , Blogit </li></ul><ul><li>Käsitekarttatyökalut: Mindomo , Dabbleboard … </li></ul>
 10. 10. Sosiaalinen media –mitä se on? <ul><li>The Machine is Us/ing Us </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=NLlGopyXT_g&feature=related </li></ul>
 11. 11. Miksi käyttäisit sosiaalista mediaa opetuksessa?
 12. 12. Miksi käyttäisin opetuksessa sosiaalista mediaa? <ul><li>Sosiaalisen median tärkeimpiä etuja opiskelu- ja työkäytössä ovat </li></ul><ul><li>moninaiset mahdollisuudet yhdistää ihmisissä olevia voimavaroja </li></ul><ul><li>ajankäytön järkeistäminen </li></ul><ul><li>tarvittavan tiedon nopea saavuttaminen </li></ul><ul><li>yhteiskehittely ja ongelmanratkaisu </li></ul><ul><li>vertaisten tuki </li></ul><ul><li>matkustamisen vähentyminen </li></ul><ul><li>mahdollisuus liittää samaan kokonaisuuteen monipuolisia palveluita. </li></ul><ul><li>Lähde: Anne Rongas: </li></ul><ul><li>http://www.edu.fi/materiaaleja_ja_tyotapoja/tvt_opetuksessa/mika_ihmeen_sosiaalinen_media/sosiaalinen_media_ei_ole_vain_valineita_ja_palveluita </li></ul>
 13. 13. Miksi käyttäisin opetuksessa sosiaalista mediaa? <ul><li>Sosiaalisen median koulutuksia tarjolla: </li></ul><ul><li>http://www.oppi.uku.fi/ilmo/main.php?laitosid=213 </li></ul>
 14. 14. Virtukampus-hanke kehittää kanssasi sosiaalista mediaa opetukseen ja oppimiseen <ul><li>http://virtukampus.fi </li></ul>
 15. 15. - Mikä blogi on? - Miten blogi perustetaan? - Miten blogiin tuotetaan sisältöä? - Miten blogia voi hyödyntää opetuksessa Blogit
 16. 16. Mikä blogi on? (weblogi, verkkoloki, verkkopäiväkirja, nettipäiväkirja) <ul><li>Tulee englannin kielen termistä ”weblog”=verkkoon kirjoitettavaa päiväkirja – loki. </li></ul><ul><li>Verkkosivu, uusimat merkinnät (tekstit/kuvat/videot) tuleva ylälaitaan, blogipalvelu toimii selaimen kautta </li></ul><ul><li>Yhden tai useamman kirjoittajan ylläpitämä nettipäiväkirja, jota lukijat voivat yleensä kommentoida. Usein blogissa viitataankin toiseen uutiseen/ blogikirjoitukseen, toiseen tekstiin </li></ul><ul><li>Avointa blogia voi lukea kuka tahansa, suljettua blogia vain kirjoittajan luvalla. </li></ul>
 17. 17. Mikä blogi on? <ul><li>Vuorovaikutteinen julkaisumedia </li></ul><ul><li>Helpoin tapa julkaista mitä tahansa materiaalia verkossa </li></ul><ul><li>Netin nopeimmin kasvavia ilmiöitä (900 000 blogviestiä/pv) </li></ul><ul><li>Teemu Leinonen: ”Blogin idea ei ole olla päiväkirja, vaan tarkoituksena on julkaista omaa verkkotoimintaa” </li></ul>
 18. 18. Esimerkki blogista: <ul><li>http://www.dicilenelamaverkoissa.blogspot.com </li></ul><ul><li>http://virtukampus.fi </li></ul><ul><li>http://virtuaalianu.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://verkkoasia.blogspot.com/ </li></ul><ul><li>http://voa09pauliverhela.vuodatus.net/ </li></ul><ul><li>http://kajander.wordpress.com/ </li></ul>
 19. 19. Mikä blogi on? <ul><li>Verkkosivu, jossa uusimmat merkinnät tulevat sivun ylälaitaan. Blogipalvelu toimii selaimen kautta eikä vaadi erillisen ohjelman asentamista. </li></ul><ul><li>Blogimerkinnässä (jota jotkut nimittävät postaukseksi, engl. blog post ) näkyvät yleensä </li></ul><ul><ul><li>tekijän nimi </li></ul></ul><ul><ul><li>päiväys (kellonaika) </li></ul></ul><ul><ul><li>suora linkki ( permalink ) </li></ul></ul><ul><ul><li>linkki kommentointiin </li></ul></ul><ul><ul><li>usein myös merkinnän aihetta määritteleviä luokittelusanoja (tunniste, tag, label ) </li></ul></ul><ul><ul><li>harvemmin muualla olevat linkitykset kyseiseen merkintään ( trackback ). </li></ul></ul><ul><li>Blogin sivupalkkiin lisätään yleensä linkkilistoja ja erilaisia pieniä lisäpalikoita </li></ul><ul><li>http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/Blogit+ja+oppiminen </li></ul>
 20. 20. Jere Majava luonnehtii Blogeja seuraavalla tavalla: <ul><li>Päivitettävyys (julkaisujärjestelmät) </li></ul><ul><li>Henkilökohtaisuus (vrt. kotisivu) </li></ul><ul><li>Vuorovaikutteisuus (kommentit ja blogien väliset viittaukset) </li></ul><ul><li>Viitattavuus (ikilinkit ja arkistot) </li></ul><ul><li>Syndikoitavuus (uutissyyötteet) </li></ul>
 21. 21. Blogi - Kotisivu 2.0 <ul><li>Blogit ovat usein henkilökohtaisia tai henkilökeskeisiä, kuten perinteisen kotisivut </li></ul><ul><li>Kotisivuihin verrattuna blogit ovat dynaamisempia, ajankohtaisia ja kumuloituvia </li></ul><ul><li>Henkilökohtainen blogi voi toimia esim. </li></ul><ul><ul><li>Kumuloituvana e-portfoliona ja reflektiotyökaluna esim.: http://siihansii.wordpress.com/harjoitus/ </li></ul></ul><ul><ul><li>Henkilökohtaisena oppimisympäristönä </li></ul></ul><ul><ul><li>Identiteetin ja julkisuuden hallintatyökaluna </li></ul></ul><ul><ul><li>Pikajulkaisualustana, verkostoitumiskanavana, jne jne… </li></ul></ul><ul><ul><li>Lähde: Jere Majava </li></ul></ul>
 22. 22. Blogipalveluja <ul><li>Suomenkielisiä blogipalveluja </li></ul><ul><li>Wordpress </li></ul><ul><li>Blogger </li></ul><ul><li>Typepad </li></ul><ul><li>Livejournal </li></ul><ul><li>Kotimaisia blogipalveluja </li></ul><ul><li>Omasana.fi (http://omasana.fi/os/etusivu) </li></ul><ul><li>Blogitus (http://blogit.fi/) </li></ul><ul><li>Vuodatus (http://www.vuodatus.net/) </li></ul><ul><li>Useat ulkomaiset blogipalvelut ovat suomentaneet käyttöliittymänsä, eli kynnys aloitukseen on matala. </li></ul><ul><li>Peda.net on listannut joitakin ilmaisia Blogipalveluita: http://www.peda.net/veraja/kotka/aikuislukio/ideat/softa/blowipod/blogi </li></ul>
 23. 23. Miten blogi perustetaan? <ul><li>Haluaisitko opetella blogin tekemistä? Saat hyvän alun, kun tutustut toisten blogeihin . Etsi esimerkiksi ammatillisia blogeja ja jaa kollegoille. </li></ul><ul><li>Usein blogin osoitteesta näet, millä palvelulla se on tehty. </li></ul><ul><li>Blogilista: http://www.blogilista.fi/ </li></ul>
 24. 24. Julkaisujärjestelmät <ul><li>Blogeja julkaistaan yleensä webbipohjaisilla julkaisujärjestelmillä </li></ul><ul><li>Julkaisujärjestelmiä on kahta tyyppiä </li></ul><ul><ul><li>Julkaisupalvelut; ilmaiset ja maksulliset </li></ul></ul><ul><ul><li>Palvelimelle asennettavat ohjelmat; usein open source </li></ul></ul><ul><li>Järjestelmien ansioista webbisivustojen ylläpito on yhtä helppoa kuin sähköpostin käyttö </li></ul><ul><li>Lähde:http://blogit.helsinki.fi/tyonimi/blogit-opetuksessa.htm </li></ul>
 25. 25. Miten blogi perustetaan? <ul><li>Ohjeita: </li></ul><ul><li>WORDPRESS-BLOGIIN </li></ul><ul><li>Hyvä ohje wordpress-blogin tekemiseen (pdf) Melakari-Mustonen, P. 2006. http://edufeed.wikispaces.com/file/view/blogi_ohje.pdf </li></ul><ul><li>Aloitusopas wordpressiin: http://tukifoorumi.com/viewforum.php?f=33aloitusopas/ </li></ul><ul><li>Englanninkielinen video blogin tekemisestä wordpressiin: http://www.youtube.com/watch?v=H1ImndT0fC8&feature=player_embedded </li></ul><ul><li>BLOGGER -BLOGIIN </li></ul><ul><li>Löytyy suomenkielinen lyhyt opastus Bloggeriin: http://www.google.com/support/blogger/ </li></ul><ul><li>Englanninkielinen video blogin tekemisestä bloggeriin: http://www.youtube.com/watch?v=bU4gXHkejMo&feature=player_embedded </li></ul>
 26. 26. Lähde:Anne Rongas: http://www.mindmeister.com/31991040/blogit-ja-oppiminen
 27. 27. - Miten blogiin tuotetaan sisältöä? <ul><li>Kokeillaan käytännössä </li></ul>
 28. 28. Blogi opiskelussa <ul><li>Blogin avulla voit opiskelussa - ensin haravoida aihepiiriä - tarkentaa aihettasi - kirjoitusten kommentointi ja reflektointi voivat antaa uusia näkökulmia sekä täydennystä omiin tietoihin. Ajattelu ei kehity ilman omien syntymässä olevien ajatusten näyttämistä muille. Kannustettava rohkeuteen omien ajatusten näkyväksi tekemisessä. Keskeneräisyyttä pitää oppia sietämään </li></ul><ul><li>jos haluaa ylipäätään kehittää omaa ajatteluaan </li></ul><ul><li>Blogien viehätys on epämuodollisuudessa, </li></ul><ul><li>avoimuudessa ja siinä, että blogissa on </li></ul><ul><li>tilaa luovuudelle. </li></ul>http://somenlukiokurssi.wikispaces.com/Blogit+ja+oppiminen
 29. 29. Miten blogia voi käyttää opetuksessa <ul><li>Blogit harjaannuttavat opiskelijoita julkiseen keskusteluun </li></ul><ul><li>Blogien julkisuus ja organisaatioiden rajat ylittävän kommentoinnin ja palautteen mahdollisuus laajentavat opiskelijoiden näköaloja käsiteltävään aiheeseen ja omaan oppimiseensa. (Anne Bartlett-Bragg) </li></ul><ul><li>Opiskelijat voivat kerätä blogiinsa opintojensa aikana vaikuttavan portfolion ja jatkaa sen kartuttamista myös opintojensa jälkeen. Esimerkiksi:VOA koulutukseen osallistujan, portfolio: http://siihansii.wordpress.com/ ja http://voa09pauliverhela.vuodatus.net/blog/2187144 </li></ul>
 30. 30. Blogit vuorovaikutuskanavina <ul><li>Blogit ovat myös vuorovaikutusalusta </li></ul><ul><li>=> vuorovaikutus voi tapahtua blogin sisällä (kommentit) tai blogien välillä (blogien väliset viittaukset) </li></ul><ul><li>Linkkien muodostamat verkostot blogien välillä ovat myös sosiaalisia verkostoja </li></ul><ul><li>Vuorovaikutus blogien välillä synnyttää hajautettuja, avoimia ja verkostomaisia keskusteluyhteisöjä </li></ul><ul><ul><li>Lähde: Jere Majava </li></ul></ul>
 31. 31. Miten blogia voi käyttää opetuksessa? <ul><li>Muodolliseen sekä epäformaaliin oppimiseen </li></ul><ul><li>Blogi oppimistehtävien kommentointialueena: esim. Ari Haarasen, UEF, Terveyden edistämisen johtaminen opintojaksolla: http://terjo.wikispaces.com/ </li></ul><ul><li>Osallistujat käyttävät omaa blogiaan kurssin tehtävien suorittamiseen, reflektointiin ja keskusteluun. Opiskelijat säilyttävät blogissaan kaiken kurssin aikana tuottamansa materiaalin. </li></ul><ul><li>Varsinaisen opetuksen tukena ja täydentävänä vuorovaikutusalueena: </li></ul><ul><ul><li>virtuaalinen ympäristö sille, mitä tapahtuu luentojen välissä: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>kahvilakeskusteluille, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>satunnaisille tapaamisille, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>tiedon keräämiselle, </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>opiskelijoiden oma-aloitteisille opintopiireille ja </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>yleiselle hengailulle kampuksella. </li></ul></ul></ul>Lähde: http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vy_etusivu_fin/nakokulmat/vy_nakokulma_0602_fin.html
 32. 32. Blogit opetuksessa: kursseilla/ opintojaksoilla: <ul><li>Tiedotus ja keskustelu </li></ul><ul><ul><li>kätevä tapa tiedottaa esim. luentojen ja harjoitusten ohjelmasta, ja muutoksista </li></ul></ul><ul><ul><li>kaikki tieto löytyy yhdestä paikasta: kun yksi kysyy, vastaus menee samalla kaikille muille </li></ul></ul><ul><ul><li>ei turhia sähköpostilistoja </li></ul></ul><ul><ul><li>tieto löytyy myös jatkossa </li></ul></ul><ul><ul><li>Ryhmäblogista rakennettu yhteistyöympäristö </li></ul></ul><ul><ul><li>Itsenäisten blogien muodostama verkosto </li></ul></ul><ul><li>Materiaalien jakaminen voi tapahtua monella tapaa </li></ul><ul><ul><li>linkkeinä muualla saatavissa olevaan materiaaliin (esim. artikkelitietokannat...) </li></ul></ul><ul><ul><li>suuremmat kohtuullisen muuttumattomina säilyvät kokonaisuudet hierarkisesti järjestettyinä sivuina, tai pdf-tiedostoina tulostusta varten </li></ul></ul><ul><ul><li>vaihtoehtoisesti materiaalia voi julkaista merkintöinä kurssin edetessä </li></ul></ul>Lähde: http://verkko-opas.fi/?id=192
 33. 33. Esimerkkejä opetusblogeista <ul><ul><li>http://www.valt.helsinki.fi/blogs/etiikka/– ei varsinaisesti muodoltaan blogi, vaan blogiohjelmistoa käytetty julkaisualustana. </li></ul></ul><ul><ul><li>http://blogs.helsinki.fi/tvt3-2008/– Uusia merkintöjä harjoituskertojen mukaan, linkit opiskelijoiden blogeihin joissa harjoitustehtävät. </li></ul></ul>
 34. 34. Blogit oppimisympäristönä <ul><li>Itsenäisten blogien avoin verkosto </li></ul><ul><li>Ei ole ajallisesti sidottu kurssin kestoon: ei katoa kurssin loppuessa </li></ul><ul><li>Voi ”rönsyillä” ja muodostaa linkkejä opetusympäristön ulkopuolelle </li></ul><ul><li>Soveltuu itsenäiseen, opiskelijalähtöiseen oppimiseen </li></ul>
 35. 35. Blogit opetuksessa: <ul><li>Opiskelijoiden omat blogit </li></ul><ul><li>Kuka tahansa voi perustaa oman blogin, ja kertoa siinä esim. omista opinnoistaan. Henkilökohtainen ja omaehtoisesti lähtevä blogijulkaiseminen on lähimpänä blogien alkuperäistä ideologiaa </li></ul><ul><li>Monia muita mahdollisuuksia: </li></ul><ul><li>10 ways to use your edublog to teach: http://edublogs.org/10-ways-to-use-your-edublog-to-teach/ – Esimerkkejä blogien mahdollisuuksista opetuksessa: </li></ul><ul><li>Materiaalien jako </li></ul><ul><li>Keskustelukanava </li></ul><ul><li>Julkaisun/ viikkolehden tms työstäminen </li></ul><ul><li>Opettajana kehittymiseen, oman toiminnan reflektointiin </li></ul><ul><li>Palautteen keruu </li></ul><ul><li>Organisointi </li></ul>Lähde: http://verkko-opas.fi/?id=192
 36. 36. Blogit opetuksessa <ul><li>Opiskelijan kannalta </li></ul><ul><li>Muistiinpanojen tekeminen, niiden puhtaaksikirjoittaminen, ja keskustelu niistä. Miksi opiskelijan kannattaa blogata? http://www.valt.helsinki.fi/piirtoheitin/blog2.htm </li></ul><ul><li>Blogien mahdollisuuksia oppimisessa: joustavuus aikatauluissa, prosessityöskentely, vertaisoppiminen ja jaettu asiantuntijuus, palaute, yksi paikka muistiinpanoille, helppokäyttöisyys. </li></ul>
 37. 37. Huomioitavaa blogien opetuskäytössä <ul><li>Tekniikka itsess ään ei tuota oppimista </li></ul><ul><li>Pedagogiikka ja opiskelijan osallistaminen on keskeinen! </li></ul><ul><ul><li>Blogit eivät sisällä mitään valmista pedagogista mallia tai sisäänrakennettuja oletuksia opettamisesta ja oppimisesta </li></ul></ul><ul><ul><li>Keskeinen osa blogien viehätystä on niiden tarjoama henkilökohtainen hallinta ja toiminnan vapaus. Tämän säilyttäminen opetuksessa voi olla haasteellista, mutta tarjoaa uusia mahdollisuuksia erityisesti opiskelijalähtöiselle oppimiselle </li></ul></ul>
 38. 38. Blogit väline tutkijoille? <ul><li>Blogeilla ja tiedeyhteisöllä on monia yhteisiä toimintaperiaatteita, kuten avoimuus, kriittisyys, ja vertaisarviointi. => Blogit väline tutkijoille => Akateemista blogia voi käyttää myös: </li></ul><ul><ul><li>henkilökohtaiseen tiedon hallintaan, </li></ul></ul><ul><ul><li>julkaisemiseen, </li></ul></ul><ul><ul><li>verkostoitumiseen ja </li></ul></ul><ul><ul><li>Vaikuttamiseen </li></ul></ul><ul><li>Samaan tapaan kuin wiki esim. http://tutkimus.parvi.fi/index.php/Etusivu </li></ul><ul><li>Tutkijat siirtyvät entistä tiheämmin tehtävistä toiseen myös korkeakoulujen välillä, jolloin ei ole mielekästä sitoa omaa verkkosivustoa yksittäisen organisaation järjestelmiin. </li></ul>Lähde: ks. http://www.virtuaaliyliopisto.fi/vy_etusivu_fin/nakokulmat/vy_nakokulma_0602_fin.html
 39. 39. Ääni- kuva-, sarjakuva- ja videobloggaus <ul><li>Podcasting on yksinkertaisesti mp3-muotoisten äänitiedostojen julkaisemista webbisivuilla ja uutisyötteenä </li></ul><ul><li>Myös videoblogit (vlogit tai vidlogit) ovat yleistymässä nopeasti. </li></ul><ul><li>Kuvablogit: esim: http://kuvablogit.com , http://pulse.yahoo.com/y/landing </li></ul>
 40. 40. Uutissyötteet <ul><li>Blogien uusimmat merkinnät julkaistaan myös syndikoitavana XML-tiedostona, uutisyötteenä </li></ul><ul><li>Useita blogeja voidaan seurata keskitetysti uutistenlukuohjelmien avulla blogien syötteiden kautta </li></ul><ul><li>” Feedit” ovat nykyään käytössä jo muuallakin kuin blogiessa, erityisesti uutissivustoilla </li></ul><ul><li>Tarkempaa koulutusta syötteistä 4.11.2010: http://www.oppi.uku.fi/ilmo/main.php?laitosid=213#2053 </li></ul>
 41. 41. Mitä ovat RSS –syötteet? <ul><li>Yleisimmät syötteiden tiedostomuodot ovat RSS sekä ATOM </li></ul><ul><li>Uutispalvelut tai blogit, voivat lähettää uusimpia sisältöjään syötteenä. Syöte voi sisältää esimerkiksi uusimpien uutisten otsikot, linkitettyinä uutispalvelun verkkosivuille. Syötteessä on mahdollista julkaista myös vaikka kokonainen uutinen tai blogikirjoitus kuvineen. </li></ul><ul><li>Syötteiden lukemiseen tarvitaan erillinen lukuohjelma tai verkkopalvelu . Käyttäjä lisää haluamansa syötteet lukuohjelmaan, ja pystyy näin seuraamaan helposti esimerkiksi kymmenien uutissivustojen ja blogien päivityksiä yhdestä paikasta, ilman että tämän tarvitsee erikseen vierailla kaikilla sivuilla. </li></ul><ul><li>Yksi suosittu ilmainen RSS-lukija on Google Reader . </li></ul>
 42. 42. Mitä ovat RSS –syötteet? <ul><li>Syötteitä pystytään nykyisin myös julkaisemaan muilla verkkosivuilla – esimerkiksi Blogilistan etusivulla ( www.blogilista.fi ) julkaistaan automaattisesti otteita tuoreista blogikirjoituksista blogien julkaisemista syötteistä linkitettynä blogeihin. </li></ul><ul><li>Eri palveluiden syötteitä voi etsiä palveluista hakusanoilla ”RSS” tai ”syöte”. Ohessa muutama uutispalveluiden syöte, joiden avulla pääsee tutustumaan syötteisiin: </li></ul><ul><ul><ul><li>http://www.hs.fi/rss/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.iltasanomat.fi/rss/ </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>http://www.ampparit.com/rss </li></ul></ul></ul><ul><li>Tarmo Toikkanen on tehnyt Youtuben syötteen tilaus videoon suomenkielisen tekstityksen. Näiden ohjeiden avulla voit tilata esim. blogien sisältöjä syötteinä: http://blogi.sosiaalinenmediaopetuksessa.fi/ </li></ul>
 43. 43. Kiitos 

×