Teori Pelbagai Kecerdasan Multiple Intelligences

4,625 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
4,625
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
219
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Teori Pelbagai Kecerdasan Multiple Intelligences

 1. 1. APLIKASI TEORI KECERDASAN PELBAGAI DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN + - • iD
 2. 2. Pengertian TeoriKecerdasan Pelbagai (TKP)Rasional Mengaplikasi TKPdalam P-PBagaimana Melaksanakandalam P-P : PadananBagaimana Melaksanakandalam P-P : PercubaanBagaimana Melaksanakandalam P-P : PeningkatanContoh AktivitiPanduan MenggunakanModul
 3. 3. APAKAH TEORI KECERDASAN PELBAGAI (TKP) ? Konsep Definisi Asas Asas Howard GardnerIstilah dan Huraian Definisi Asas Linda Campbell, Dimensi Bruce Campbell & Berlainan Dee Dickinson Jenis Lapan Jenis Kecerdasan (TKP) Sintesis Pengertian Setiap Jenis KecerdasanPengertian Dalam TKP
 4. 4. HOWARD GARDNERMASALAH DEFINISI ASAS “An intelligence is the abilityto solve problems, or to createproducts, that are valued within one or more cultural settings.” “Kecerdasan ialah kebolehanuntuk menyelesaikan masalah,atau mencipta barangan yangbernilai dalam lingkungan satu Atau lebih latar budaya.” BARANGAN FRAMES OF MIND
 5. 5. RUMUSAN DEFINISI(a) Kebolehan menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kehidupan sebenar ;(b) Kebolehan menjana masalah baru untuk diselesaikan ; dan(c) Kebolehan membuat sesuatu atau menawarkan perkhidmatan yang bernilai dalam lingkungan m.s. 5 sesuatu budaya.
 6. 6. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Verbal-Linguistik
 7. 7. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Logik-Matematik + 7 -3 6
 8. 8. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Visual-Ruang •
 9. 9. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Kinestetik 7
 10. 10. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Muzik 2 7 3 4 5
 11. 11. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Interpersonal 1 8
 12. 12. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Intrapersonal
 13. 13. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Naturalis 2 7
 14. 14. JENIS KECERDASAN PELBAGAI Verbal-Linguistik Naturalis Logik-Matematik + 1 - 8 2 • Intrapersonal Visual-Ruang KECERDASAN 7 3 PELBAGAIInterpersonal 6 4 5 Kinestetik Muzik m.s. 7
 15. 15. TKP boleh dipermudah seperti berikut : K AT ALAM ? KIRA A ? ? BA POTENSI G AN DA ? ?OR N INDIVIDU SEPENUHNYA ? ? DIRI ? RUANG M UZ IK tetapi bagaimana dengan pengisiannya ?
 16. 16. POTENSI ORANG LAIN IRAMA & LAGU PERASAAN DETIK MOTIVASI RITMA KEHENDAK NADA INTERAKSI MELODI BINAAN & POLA CERMIN DIRI KONSEP KESEDARAN ABSTRAK KEPERCAYAAN NOMBORAN BERFIKIR SEBAB-AKIBAT KENDIRIAN PENGGUNAAN & PENGAMATANPENGUASAAN BAHASA FLORA & FAUNA FONOLOGI MENGALAMI MORFOLOGI MENGECAM SINTAKSIS MENGKATEGORI SEMANTIK MENGKLASIFIKASI BAHASA BADAN VISUALISASI PERGERAKAN IMAGINASI IMBANGAN GAMBARAN KEPANTASAN GRAFIK KEANJALAN GARISAN
 17. 17. MENGAPA TKP?
 18. 18. MENGAPA TKP?1 Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruhselaras denganFalsafah Pendidikan Kebangsaan dan keperluan murid
 19. 19. MENGAPA TKP? 2 Menerima persamaan dan perbezaan antara individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar dengan cara yang berlainan
 20. 20. MENGAPA TKP?3 Meningkatkan kecerdasan pelbagai seseorang dan menyedari bahawa potensinya tidak terbatas
 21. 21. MENGAPA TKP? 4 Meningkatkan harga diri, kreativiti dan motivasi melalui P&P yang menyeronokkan
 22. 22. MENGAPA TKP?5 Meningkatkan profesionalisme guru dan menggalakkan inovasi dan penyelidikan dalam P&P
 23. 23. MENGAPA TKP?6 Mewujudkan suasana kolaboratif di sekolah7 Mempelbagai cara penilaian
 24. 24. 1 2 Menyokong pembelajaran bersepadu yang menyeluruh Menerima persamaan selaras denganFalsafah Pendidikan dan perbezaan antara Kebangsaan dan keperluan murid individu dengan mengakui bahawa setiap murid adalah unik dan belajar7 dengan cara yang Mempelbagai cara berlainan penilaian MENGAPA TKP?6Mewujudkan suasanakolaboratif di sekolah 3 4 Meningkatkan5 kecerdasan Meningkatkan Meningkatkan pelbagai seseorang harga diri,profesionalisme guru kreativiti dan dan menyedari bahawa dan menggalakkan motivasi melalui potensinya tidak inovasi dan terbatas P&P yang penyelidikan dalam menyeronokkan P&P
 25. 25. Bagaimana Melakasanakan TeoriKecerdasan Pelbagai dalam Pengajaran danPembelajaranPeringkat I : Padanan mengenal pasti kekuatansendiri dan kekuatan muriddalam kecerdasan pelbagai memilih strategi pengajarandan pembelajaran yang sesuaidan memadankan dengankecerdasan murid memperkembangkan potensimurid dalam kecerdasan lainyang belum menyerlah
 26. 26. dalam
 27. 27. 1 Mengisi borang senarai semak MICA (Multiple Intelligences Checklist for Adults) (Lampiran) 2 Daripada jawapan senarai semak, guru dapat mengetahui kekuatan diri di antara kecerdasan pelbagai
 28. 28. 3 Kecenderongan kecerdasan yang dominan mendorong guru memperoleh banyak idea untuk menjalankan aktiviti pengajaran dan pembelajaran4 Contohnya, bagi seseorang guru yang lebih Guru boleh merujuk cenderung dalam kepada Jadual kecerdasan logik- Kecerdasan Pelbagai matematik dan (A) untuk kurang dalam memperluaskan kecerdasan visual- strategi pengajaran ruang, dia boleh dan pembelajaran merujuk kepada dalam kecerdasan lain idea-idea mengenai aktiviti kecerdasan visual- ruang.
 29. 29. LATIHANSila jawab senarai semak MICA.Bagi setiap kecerdasan, kirajumlah markah yang didapatimengikut panduan yang diberi.Menentukan kekuatan kecerdasansendiri. Rujuk Jadual KecerdasanPelbagai (A) dan cari maklumatuntuk memperluaskan ideapengajaran dan pembelajarandalam kecerdasan lain.
 30. 30. dalam
 31. 31. Pemerhatian tingkahlaku murid semasabelajarAktiviti yang digemarimurid pada masalapangLaporan prestasimuridProfil kecerdasanmurid
 32. 32. MELAKSANAKAN TKP DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PERINGKAT 1: PADANAN (Unit 3) PERINGKAT 2: PERCUBAAN (Unit 4) PERINGKAT 3: PENINGKATAN (Unit 5)
 33. 33. Peringkat 1: PADANANKesedaran bahawa perlunyamemadankan pengajaran danpembelajaran dengan kecerdasanpelbagai muridPeringkat 2: PERCUBAANPerancangan dan percubaanpelbagai strategi pengajaran danpembelajaran berasaskan TKPPeringkat 3: PENINGKATANKaitan TKP dengan kemahiranberfikir untuk perkembangan murid
 34. 34. UNIT 4Peringkat II:PERCUBAAN  Perancangan  Persekitaran  Proses  Penilaian
 35. 35. PERANCANGAN fikirkanbagaimanaTKP bolehdiaplikasikan ke dalam pengajaran danpembelajaran seharian
 36. 36. Soalan yang boleh membantusemasa menyediakan rancangan pelajaran VERBAL- LOGIK-MATEMATIK LINGUISTIK Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh memasukkan nombor, menggunakan bahasa pengiraan, pengelasan lisan , bacaan dan atau menggalakkan penulisan? pemikiran kritis? + - VISUAL-RUANG • MUZIK Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh menggunakan alat bantu menggunakan muzik, mengajar visualisasi, bunyi-bunyian warna, seni, metafora persekitaran atau unsur atau penyusun grafik? ritma dan melodi?
 37. 37. Soalan yang boleh membantusemasa menyediakan rancangan pelajaran KINESTETIK INTERPERSONAL Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh melibatkan pengalaman melibatkan murid dalam pergerakan seluruh badan perkongsian rakan atau aktiviti ‘hands-on’? sebaya, pembelajaran kerjasama atau simulasi kumpulan? INTRAPERSONAL NATURALIS Bagaimanakah saya boleh Bagaimanakah saya boleh memberi pilihan kepada membawa alam semula murid merangsang jadi ke dalam bilik darjah perasaan kendiri? atau membawa murid ke luar ke alam semula jadi?
 38. 38. PERSEKITARAN fikirkan cara memaksimumkan potensi persekitaran terutama sekalikeadaan di dalam bilik darjah
 39. 39. STESEN KECERDASAN CONTOH: Stesen Setiap stesen Tumpuan mempunyai unsur Intrapersonal kecerdasan tertentu seperti  Sudut yang jauh mengadakan flora dari gangguan dan fauna untuk stesen Naturalis  Murid boleh dibekalkan dengan plag-telinga supaya sunyi dan boleh Sudut diwujudkan membaca, menulis mengikut tema dalam dairi, atau kecerdasan berfikir dan secara bergilir untuk mengatasi berefleksi sendiri kekangan ruang
 40. 40. PERHIASAN BILIK DARJAH Hias bilik darjah CONTOH: + dengan maklumat Kecerdasan - yang boleh Logik-Matematik dihargai oleh setiap kecerdasan  Gantungkan model bentuk atau formula di Contohnya, murid sekeliling bilik yang cenderung darjah kepada Verbal- Linguistik menyediakan  Lekatkan contoh poster beberapa wang syiling dan orang penulis kertas serta nama terkenal negeri / negara dan nilainya
 41. 41. LAWATAN LUAR Membawa murid keluar dari bilik CONTOH: darjah supaya mereka dapat Lawatan Muzik memerhati dan  Membawa murid memahami mendengar Orkestra bagaimana setiap Filharmonik dan individu mempunyai mengadakan sesi dan menggunakan perkongsian bersama kecerdasan pelbagai orkestra masing-masing Ibu bapa memainkan  Membawa murid ke peranan yang besar dalam menggalakkan studio rakaman dan lawatan ke tempat melihat bagaimana kerja mereka rancangan radio atau cakera padat dirakamkan
 42. 42. SUMBER BILIK DARJAH Bagi setiap mata pelajaran, banyak sumber boleh digabungjalinkandengan kecerdasanpelbagai murid bagimeningkatkan minat belajar murid
 43. 43. SUMBER BILIK DARJAHKINESTETIK Bola INTERPERSONAL Payung  Biografi Kit binaan  Kad main peranan Jam randik  Permainan papan Gelung rotan (board games)  Carta hari jadi Kit robotik
 44. 44. PROSESGuru mempunyai beberapa opsyen menggunakan TKP merentasi kurikulum. Lima model dicadangkan berdasarkan kesesuaian murid, bilik darjah, mata pelajaran dan topik yang diajar
 45. 45. PROSESSISIPANGuru boleh JARINGANmemilih satuatau dua Setiapkecerdasan dan kecerdasandigunakan digunakandalam dalampengajaran pengajaransecara tidak tematiklangsung
 46. 46. PROSES JALINAN PERKONGSIANSatu kecerdasan Beberapadigunakan dalam kecerdasan dipilih beberapa mata untuk digunakan pelajaran dalam dua mata pelajaran KESEPADUANBeberapa kecerdasan digunakan secara bersepadu merentasi mata pelajaran yang berlainan
 47. 47. PENILAIANmenggunakan cara yang berbeza mengendalikan penilaian dengan cara yang dicadangkan dalam TKP
 48. 48. PENILAIAN BERMAKNA – mempunyai nilai kepada murid BERKONTEKS – berkaitan dengan persekitaran dan kehidupan mereka BERPADAN DENGAN KECERDASAN MURID – membenarkan masa untuk murid menghayati proses penghasilan sesuatu projek atau penilaian
 49. 49. PENILAIAN MEMBENARKAN PERKEMBANGAN KESEMUA KECERDASAN – melibatkan kreativiti, perbincangan, penyelesaian masalah, demonstrasi, refleksi dan penyampaian DIGABUNGJALINKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN – murid belajar kerana ingin tahu dan digalakkan belajar dalam kumpulan MENCERMINKAN KEPAKARAN MURID DALAM SESUATU KEMAHIRAN – perbandingan dibuat dengan hasil yang lepas murid itu sendiri
 50. 50. PENILAIAN Murid haruslahdibenarkan memainkan peranan yang aktifdalam proses penilaian dari segi penggubalan dan penilaian kendiri dan rakan sebaya
 51. 51. JENIS PENILAIAN    Projek dan  produk     Persembahan, penyampaian dan demonstrasi Rakaman video, kaset dan penggambaran
 52. 52. JENIS PENILAIAN Penyelesaian Laporan, masalah dan folio, eksperimen portfolio dan pameran Berupaya membina soalanPemerhatian di denganstesen-stesen tujuan dankecerdasan objektif yang jelas serta berkebolehan mencari
 53. 53. Peringkat III : Peningkatan dalam
 54. 54. Peringkat III : Peningkatan dalam Melakar, membuat peta minda, Visual- membayangkan masalah dan Ruang penyelesaiannyaKinestetik Manipulasi alat, bahan untuk menyelesiakan masalah Muzik Menyedari ritma, harmoni, kecanggungan untuk mengenal pasti masalah dan penyelesaiannyaInterperso Mendapat pelbagai idea melalui interaksi nal dengan orang lain mengenai masalah dan penyelesaiannyaIntraperso Membuat refleksi secara mendalam nal berasaskan pengalaman, perasaan diri mengenai masalah dan penyelesaiannya Menggunakan contoh daripada alamNaturalis semula jadi untuk mengkaji masalah dan penyelesaiannya
 55. 55. Peringkat III : Peningkatan untuk Meningkatkan pemikiran yang lebih mendalam Memperoleh pelbagai perspektif mengenai sesuatu perkara Mengaplikasi pengetahuan yang sedia ada dalam situasi dan konteks yang baru dan berlainanMelalui pemikiran sebegini, kreativitidan inovasi dapat dicungkil daripada murid
 56. 56. Logik- Matematik Murid menjalankan Verbal- eksperimen Linguistik sains yang Murid memberi keputusannya di interpretasi baru luar jangkaan mengenai murid sesuatu cerpen Visual- atau hasil Ruang kesusasteraan Murid melukis sesuatu dengan Kinestetik menggunakan Murid stail, media atau menggunakan bahan baru pergerakan atauMuzik stail baru dalamMurid tarian dan dramamenghasilkan Interpersomuzik yang luarbiasa tetapi nalmasih seronok Muriddan gemar menginterpretasididengar motif watak Naturalis seseorang dalam Murid mencari cerita dan drama cara atau tokoh menggunakan Intraperson sejarah bahan alam al semula jadi Murid memahami sebagai bahan diri secara lebih sumber mendalam penghasilan dengan sesuatu yang mengaitkan apa baru dan luar yang dipelajari biasa dengan diri sendiri
 57. 57. Peringkat III : Peningkatan untuk Aktiviti bilik darjah bolehKepelbagaian dipelbagaikan denganAktiviti Bilik menggunakan strategi TKPDarjah untuk peningkatan perkembangan kognitif mengikut Taksonomi Bloom.Matriks Satu matriks boleh direka untuk tujuan ini. Matriks seperti ini boleh digunakan : Untuk menganalisis sesuatu bidang atau topik tertentu dalam kurikulum Sebagai peta bagi guru memastikan pelbagai aktiviti bilik darjah dijalankan ke arah perkembangan kognitif murid.Contoh matriks KemahiranHidup
 58. 58. Contoh Aktiviti Mata SainsPelajaranTingkatan DuaTajuk Air dan LarutanSub-tajuk Keterlarutan Bahan Dalam Air
 59. 59. ObjektifMemerihalkan pelbagai kegunaanair dalam kehidupan harian.Menerangkan maksudketerlarutan.Menerangkan kepentingan airsebagai pelarut dalam kehidupanharian.Menghargai kepentingan air yangbersih untuk kualiti hidup.
 60. 60. Nilai Murni dan SikapMensyukuri kewujudanpelbagai sumber untukkeperluan hidupanMenyedari pentingnya manusiamengamalkan tindakan yangbertanggungjawab bagimemastikan sumber air bersihdemi kesejahteraan dankemandirian hidup manusia.
 61. 61. Set SumbangsaranInduksi Berkumpulan Linguistik Merancang +Langkah 1 eksperimen - Logik- Matematik MengujiLangkah 2 hipotesis Kinestetik
 62. 62. Menganalisis +Langkah 3 data - Logik- Matematik MenyediaLangkah 4 laporan Linguistik
 63. 63. •Visual-Ruang Muzik Langkah 5: Aktiviti LanjutanIntrapersonal Interpersonal Naturalis

×