Kreativiti Dalam Pengajaran (Razana 2011)

6,081 views

Published on

Published in: Education
1 Comment
2 Likes
Statistics
Notes
 • Salam. Izinkan saya menggunakan bahan ini. terima kasih.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
No Downloads
Views
Total views
6,081
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
231
Comments
1
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kreativiti Dalam Pengajaran (Razana 2011)

 1. 1. “KREATIVITI:PEMBANGUNAN DAN AMALAN DALAM PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN”
 2. 2. Minit Mesyuarat Khas Kreativiti dan Inovasi dalam Pendidikan 23 Oktober 2009 Y. Bhg Tan Sri KPPM Kreativiti perlu dibangunkan dalam kalangan murid Guru perlu memahami tujuan kreativiti dan inovasi dalam p&p Mulai tahun 2010 taklimat/makluman selama 1 jam mengenai kreativiti dan inovasi wajib dilaksanakan dalam semua kursus/perjumpaan anjuran Bhg KPM/JPN/PPD untuk memberi kefahaman kepada pentadbir sekolah dan guru.
 3. 3. Apakah Kreativiti? “Satu penghasilan karya atau produk atau “Kreativiti adalah menggunakan imaginasi ciptaan asli dan sesuai. Asli merujuk kepada untuk sampai ke satu penyelesaian masalah, karya yang original, karya atau produk atau cabaran, soalan atau tugasan yang asli” ciptaan yang tidak dijangkakan. Sesuai merujuk (QCA, 2007). kegunaan karya atau produk atau ciptaan terhadap suatu keperluan (Sternberg & Lubart 1996; Lubart 2000)”“ Kemampuan atau kebolehanmencipta..” (Kamus Dewan, 1997) “..kebolehan untuk mencernakan dan menghasilkan idea baru dan asli. Idea tersebut dihasilkan melalui ilham atau“..idea kreatif ialah idea yang original dan gabungan idea yang ada…(PPK, 1999).asli. Pemikiran kreatif memerlukan individuberfikir dalam arah atau hala yang baru;meninggalkan corak pemikiran yang sedia adadan ke arah corak yang baru” (Paul E. Plsek,1997). “…aspek penting dalam kreativiti ialah kelancaran (fluency), keluwesan (flexibility), kejelasan (elaboration) dan keaslian (originality)” (Torrance, 1979
 4. 4. •Inovasi –Kreativiti – •Proses menjana•Tindakan idea danpenghasilan mengaplikasikanidea, idea kreatifpendekatan , dalam konteksatau tindakan tertentubaru
 5. 5. Kreativiti boleh dijelaskan sebagai:• kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan atau mencipta sesuatu, menyelesaikan masalah dan mencapai sesuatu objektif.• kebolehan atau kemampuan individu untuk menggunakan daya imaginasi, idea kreatif dan pemikiran kreatif.• kebolehan atau kemampuan individu untuk menghasilkan idea yang tulen, asli atau baru.• hasil kreativiti mempunyai nilai, kegunaan atau memenuhi sesuatu keperluan.
 6. 6. Matlamat & Objektif 6Menghasilkan modal insan  Mempunyai keterampilan diriyang kreatif dan inovatif dan personaliti individumelalui pelaksanaan kreatif.kurikulum persekolahan.  Menguasai kemahiran dalamDaya kreativiti dan inovatif proses kreatif.murid perlu dikembangkan  Menghasilkan idea kreatifke tahap optimum supaya dan inovatif.mereka berdaya cipta dan  Menguasai kemahiranberkeupayaan menghasilkan komunikasi.idea dan ciptaan yang  Mengaplikasikanberkualiti, dan seterusnya pengetahuan dan kemahiranmenjadi amalan dan budaya secara kritis dan kreatif.dalam kehidupan  Menyelesaikan masalah,warganegara Malaysia pada membuat keputusan danmasa hadapan. mengurus kehidupan harian secara kreatif dan inovatif.
 7. 7. RasionalPembangunan Pemikiran Pembangunan Negara: Perspektif 7 Wawasan 2020 Malaysia Sebagai Negara PerindustrianLima Bentuk Pemikiran (Gardner) Disciplined Synthesizing CreatingMind Mind Mind Masyarakat negara maju adalahRespectful Ethical Mind masyarakat yang didorong olehMind kemahiran dan kepakaran sains dan teknologi… mestilah boleh mencipta, menambah dan memperbaharui.Taksonomi Bloom (revised) (Tun Mahathir)Remembering, Understanding, Applying,Analysing, Evaluating, CreatingKejayaan k ekonomi New Basics Skills Successful Knowledge Economics(Profesor Andy Hargreaves) Characterized by: Multiliteracy •Creativity Creativity •FlexibilityKreativiti: Communication• keperluan masa •Problem solving IT •Ingenuitykini/masa depan Teamwork •Collective intelligence• menjamin kejayaan Lifelong learning •Profesional taskk ekonomi sesebuah Adaptation and change •Risk takingnegara. Environmental responsibility •Continuous improvement 01/06/13
 8. 8. •KONSEP KERANGKA•MODEL PROSES KREATIF •ALAT BERFIKIR •HALANGAN KREATIF
 9. 9. PDK DIBINA BERDASARKAN EMPAT PRINPRINSIP UMUM:• ETIKA• BUDAYA• KOMUNIKASI• PERSEKITARANPRINSIP TUNJANG:• PENGETAHUAN• MOTIVASI• KECERDASAN• PERSONALITI
 10. 10. ETIKA• Panduan tingkah laku yang menjadi peraturan• Membolehkan murid memiliki nilai dan integriti Berlandaskan akhlak yang mulia• Menanamkan sikap positif terhadap kreativiti• Meningkatkan disiplin diri bagi menghasilkan kerja yang cemerlang
 11. 11. BUDAYA• Norma• Sikap• Kepercayaan• Nilai• Tradisi• Amalan masyarakat
 12. 12. KOMUNIKASI• Proses interaksi dalam penyampaian maklumat• Pembangunan interpersonal dan intrapersonal• Peranan dan cara berfikir
 13. 13. PERSEKITARAN• Menggalakkan idea kreatif• Menggalakkan tindakan susulan idea kreatif• Menilai dan memberi penghargaan idea kreatif
 14. 14. PENGETAHUAN• Mengecam perkara baru• Mengaplikasi kemahiran• Mereka cipta produk• Mengeksperimen
 15. 15. MOTIVASI• Motivasi Instrinsik (dalaman)• Motivasi Ekstrinsik (luaran)
 16. 16. KECERDASAN• Menggabungkan maklumat• Membezakan idea• Menjual idea
 17. 17. PERSONALITI• Bertoleransi• Berkesanggupan menangani cabaran• Berkesanggupan mengembangkan idea• Berkesanggupan mengambil risiko• Percaya dan yakin kepada diri sendiri
 18. 18. KONSEP KERANGKA PEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI (PDK) INSAN YANG KREATIF PENGETAH KE CE IVAS ALITI RD A SON SA I UAN N PER MO T KOMUNIKASI IKA ET YA DA BU PERSEKITARAN
 19. 19. MODEL PROSES KREATIVITI metakognisi 1. Persediaan Analisis 2. Pemerhatian Imaginasi Penjanaan idea Amalan berterusan Sintesis ideametakognisi metakognisi Penambahbaikan Pelaksanaan 4. Tindakan Penilaian 3. Perkembangan metakognisi
 20. 20. MODEL PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN KREATIF Strategi P&P yang bermakna dalam pelaksanaan dan pembangunan kreativiti ialah:• Konstruktivisme• Inkuiri penemuan• Pembelajaran berasaskan masalah• Membuat keputusan• Pembelajaran berasaskan projek
 21. 21. Perkaitan Proses Kreatif Terarahdengan Model P&P Strategi-strategi pembelajaran tersebut mempunyai keserasian dengan proses kreatif terarah kerana ia dapat diaplikasikan dengan semua disiplin ilmu.
 22. 22. Analisis1. Persediaan 2. Imaginasi Penjanaan idea Pemerhatian Amalan berterusan Sintesis idea Pelaksanaan Penambahbaikan4. Tindakan 3. Perkembangan Penilaian
 23. 23. Perkaitan Model Proses Kreatif Terarah dengan Model Penyelesaian Masalah Analisis 1. Persediaan 2. Imaginasi Penjanaan idea Pemerhatian Amalan berterusan Sintesis idea Pelaksanaan Penambahbaikan 4. Tindakan 3. Perkembangan Penilaian
 24. 24. Perkaitan Model Proses Kreatif Terarah dengan Model Membuat Keputusan
 25. 25. Perkaitan Model Proses Kreatif dengan Pembelajaran Berasaskan Projek
 26. 26. Proses Kreatif Terarah Model P&P PersediaanKonstruktivisme  Orientasi idea berasaskan  Pengetahuan sedia ada  MemerhatiInkuiri Penemuan  Menciri  Mengelas  MenyoalPembelajaran Berasaskan Masalah  Mengenal pasti masalah  Menjelaskan masalah  Mengumpul maklumatMembuat Keputusan  Mengenal pasti matlamat  Mengenal pasti alternatif  Menganalisis alternatifPembelajaran Berasaskan Projek  Tinjauan berfokus/berstruktur  Penyoalan
 27. 27. Proses Kreatif TerarahModelP&P ImaginasiKonstruktivisme  Penstrukturan idea  Meneroka  Menjelas  Konstruk idea baruInkuiri Penemuan  Meneroka  Merancang  Meramal  Membuat hipotesisPembelajaran Berasaskan Masalah  Mencari alternatif penyelesaian  Mencari penyelesaianMembuat Keputusan  Meramal  Menyusun alternatif  Pemilihan alternatifPembelajaran Berasaskan Projek  Meneroka  Merancang  Meramal
 28. 28. Proses Kreatif TerarahModelP&P PerkembanganKonstruktivisme  Penjelasan lanjut  Aplikasi ideaInkuiri Penemuan  Menguji hipotesisPembelajaran Berasaskan Masalah  Melakukan operasi  Menilai penyelesaian masalahMembuat Keputusan  Menilai alternatif yang dipilihPembelajaran Berasaskan Projek  Meneroka  Mencari maklumat  Membuat prototaip
 29. 29. Proses Kreatif TerarahModelP&P TindakanKonstruktivisme  Penilaian  Kaji semua perubahan idea  Penyiasatan lanjutanInkuiri Penemuan  Membuat kesimpulan  Melapor  Dokumentasi  MentaksirPembelajaran Berasaskan Masalah  Membuat refleksi penyelesaian yang dibuatMembuat Keputusan  Membuat keputusan  Membuat rumusanPembelajaran Berasaskan Projek  Menganalisis maklumat  Merumus  Mentaksir  Melapor  Dokumentasi  Menguji prototaip
 30. 30. Fokus Guru dan Murid bagi Setiap Fasa Proses kreatif terarah dalam P&P, perlu diikuti langkah demi langkah bermula daripada fasaPersediaan,Imaginasi,Perkembangan danTindakan
 31. 31. FASA PERSEDIAAN Fokus Guru Fokus Murid•Mewujudkan kesedaran, minat •Membuat pemerhatian secara dan perasaan ingin tahu murid. aktif.•Menyediakan situasi/konteks •Menyampaikan idea individu. pembelajaran yang bermakna. •Menghubung kait pengalaman•Mengemukakan soalan/masalah sedia ada dengan pengalaman untuk mencetus dan menjana PERSEDIAAN FASA baru. idea murid. •Menyediakan minda murid•Mencungkil idea murid dan untuk aktiviti dan tugasan akan membanding beza idea mereka. datang. •Orientasi idea, pengetahuan dan pengalaman.
 32. 32. Sambungan.. Sampel Soalan •Apa yang dimaksudkan dengan…? •Beritahu secara lanjut tentang..? •Apa yang buat anda/saya berfikir sedemikian..? •Bagaimana anda/saya pasti? •Bagaimana anda/saya mendapat idea sedemikian?
 33. 33. FASA IMAGINASI Fokus Guru Fokus Murid•Menyediakan situasi yang lebih •Melibatkan secara langsungberfokus supaya murid dapat menjana dengan fenomena/bahan/idea. konsep/alat.•Menyediakan pengalaman untuk •Membangunkan asas pengalamansesuatu konsep atau pemahaman. bagi sesuatu konsep/fenomena.•Meneroka dan menyiasat soalan murid. •Mengkonstruk idea baru•Menguji dan membahaskan idea murid. •Membina asas kepada pengalaman•Mengenal pasti tahap kefahaman murid. yang selari bagi/untuk membantu•Mengesan miskonsepsi/salah tanggap mereka dalam proses perkongsianyang wujud. dan berkomunikasi•Memperkenalkan alat berfikir yang •Mentafsir maklumat/eviden/buktisesuai. dan menjelaskan•Membina pelbagai bentuk penjelasan konsep/fenomena/idea.berdasarkan eviden yang dikumpul.•Membandingkan penjelasanmurid/kumpulan.
 34. 34. Sambungan.. Sampel Soalan Bagaimana anda/saya akan..? Bagaimana anda/saya boleh..? Apa anda/saya akan buat jika..? Bagaimana anda/saya tahu jika..? Apa yang diperlukan untuk tahu lebih lanjut tentang….? Mengapa anda/saya menggunakan kaedah/cara/teknik/ tersebut? Bagaimana anda/saya dapat idea tersebut?
 35. 35. FASA PERKEMBANGAN Fokus Guru Fokus Murid•Mewujudkan situasi/konteks baru •Konstruk semula dan memberi untuk menguji kefahaman penjelasan lanjut /kefahaman dalam pelbagai mod (bertulis, grafik, peta minda dll). •Membuat hubung kait pelbagai konsep yang berkaitan (related concept) •Aplikasikan pemahaman dengan aktiviti harian.
 36. 36. Sambungan Sampel Soalan Bagaimana anda/saya mengesahkan/membuktikan…? Apa akan berlaku jika…? Apa lagi yang perlu diketahui..? Apa lagi yang mungkin perlu dilakukan untuk memastikan…?
 37. 37. FASA TINDAKAN Fokus Guru Fokus Murid•Menggunakan pelbagai bentuk •Menyelesaikan tugasan .pentaksiran terhadap perubahankefahaman, kemahiran dan sikap.. •Mempersembahkan hasil akhir tugasan dalam pelbagai bentuk. •Membuat penilaian dan refleksi tentang pembelajaran dan kefahaman serta kemahiran baru.
 38. 38. Sambungan Sampel Soalan Apakah cara lain untuk mempersembahkan hasil tugasan anda/saya? Adakah anda/saya berpuas hati dengan hasil kerja anda/saya? Apakah kemahiran/pengetahuan baru yang anda/saya peroleh? Adakah cara lain untuk menyelesaikan masalah/tugasan anda/saya?
 39. 39. Teaching for Creativity… creating a community of inquiry in the classroom….Building this climate includes: organizing curriculum around the processes of creativity, providing students with content and processes that allow them to investigate and communicate within disciplines, teaching general techniques that facilitate creative thinking across disciplines and providing a classroom atmosphere that support creativity (Starko A.J, 2005. Creativity in the Classroom)01/06/13 Bahagian Pembangunan 42 Kurikulum
 40. 40. STANDARD PENGAJARANPEMBANGUNAN DOMAIN KREATIVITI Merancang Pengajaran dan Pembelajaran Membimbing dan Menjadi Fasilitator Mentaksir Berterusan Mengurus Persekitaran Pembelajaran Membangunkan Komuniti
 41. 41. Mengapa Perlu Standard Pengajaran ?• Menyelaras pengajaran kreativiti• Memastikan pengajaran guru terarah• Mematuhi prinsip kerangka pembangunan domain kreativiti
 42. 42. AMALAN KREATIVITI DALAM P&PIndikator Amalan Berasaskan : 4 FasaModel Proses Kreatif Fasa Persediaan Fasa Imaginasi Fasa Perkembangan Fasa Tindakan
 43. 43. Fasa Persediaan Pemerhatian AnalisisIndikator Amalan Indikator Amalan• Penggunaan deria • Membuat banding beza• Pemerhatian menyeluruh • Mengkategorikan kriteria• Penggunaan ABM yang sesuai • Mengumpul maklumat• Pengendalian ABM dengan betul • Menyusun maklumat• Penggunaan kaedah atau prosedur • Mengesan sebab berdasarkan yang sesuai maklumat berwibawa• Mengenal ciri objek dengan tepat • Mengkaji kesan baik dan buruk• Mendapat makna dengan betul • Mengimbas kembali idea• Mengenal objek sekeliling yang • Mencari banyak bukti yang berkaitan diterima dan disokong berdasarkan fakta
 44. 44. Fasa Imaginasi Penjanaan Idea Sintesis IdeaIndikator Amalan Indikator Amalan• Menghasilkan idea baru • Membuat kesimpulan, itlak dan• Menghasilkan idea secara membina tajuk berterusan • Menghasilkan bentuk komunikasi• Menghasilkan idea yang bermakna yang unik• Mencari hubungkait, gabungjalin • Menentukan maklumat mencukupi atau corak berdasarkan maklumat atau memerlukan tambahan yang ada • Membuat keputusan tentang sintesis akhir • Membincang penilaian • Menilai maklumat baharu • Membuat refleksi
 45. 45. Fasa Perkembangan Penambahbaikan MenilaiIndikator Amalan Indikator Amalan• Menokok tambah idea • Memberi alasan yang tepat untuk• Mengubah suai idea menolak atau menerima idea• Memberi pelbagai penerangan • Menyatakan kekuatan dan rasional tentang idea kelemahan berdasarkan bukti• Memberi pelbagai contoh berkaitan • Membuat wajaran dengan betul dengan tugasan • Membuat pilihan berdasarkan• Memberi pelbagai kategori atau fakta tanpa prasangka aspek
 46. 46. Fasa Tindakan Pelaksanaan Amalan BerterusanIndikator Amalan Indikator Amalan• Menghuraikan idea dengan • Peka kepada perkara sekeliling terperinci • Membuat pemerhatian untuk• Menyusun idea secara tersusun dan mengenalpasti masalah kesilapan mudah difahami dan kelemahan• Menghasilkan idea baru • Mempratikkan proses kreatif untuk menghasilkan idea baru secara berterusan
 47. 47. INDIKATOR PEMBANGUNANDOMAIN KREATIVITI Indikator Amalan Operasi Metakognisi Indikator Pentaksiran Kreativiti - Indikator Pemikiran Kritis - Indikator Pemikiran Kreatif
 48. 48. Indikator Indikator Indikator • Mengesan matlamat dan objektif • Menentukan kualiti• Mengenal pasti proses yang ingin dicapai pencapaian matlamat pemikiran kreatif • Menentukan murid mendapat • Menilai ketepatan atau• Mengenal pasti jawapan kepada persoalan pelaksanaan pemikiran kesilapan keputusan • Mengesan kesilapan dan • Mengenal pasti kreatif yang berkesan halangan• Murid menentukan keperluan untuk tindakan • Tahu perkara yang belum lanjutan matlamat diketahui• Mengenal pasti • Menentukan • Mengenal pasti keperluan untuk halangan dan cara keberkesanan proses tindakan susulan mengatasi berfikir • Mereka bentuk struktur, kaedah• Meramal keputusan dan dan pendekatan sesuai • Pempertimbangkan memberi alasan • Mengesan kaedah dan strategi untuk menggunakan betul proses pemikiran kreatif• Mengenal pasti konteks, dalam situasi lain hubungkait dan analogi • Membuat keputusan meneruskan atau mengubahsuai strategi dan kaedah
 49. 49. Indikator Pentaksiran KreativitiIndikator Pentaksiran Kreativiti menjelaskan kriteriadan indikator yang boleh digunakan oleh gurusemasa membuat pentaksiran terhadap proses danhasil kerja murid dalam P&P secara berterusan.Indikator Pentaksiran Kreativiti merangkumi 2 subindikator iaitu  Indikator Pemikiran Kritis  Indikator Pemikiran Kreatif
 50. 50. Indikator Pemikiran Kritis Keobjektifan Kejituan KegigihanIndikator Indikator Indikator• Kaedah yang dipilih • Langkah kemahiran • Mempelbagaikan kaedah sesuai dengan tugasan berfikir diikuti dengan • Mengulangi kaedah yang• Kemahiran berfikir yang betul digunakan dipilih sesuai dengan • Kaedah dan prosedur • Mengemukan banyak tugasan dijalankan dengan betul bukti yang boleh diterima• Hujah, alasan dan bukti • Hujah dan alasan • Mempunyai alasan berdasarkan data dan berdasarkan data dan terperinci maklumat maklumat yang disokong• Alat berfikir yang dipilih dengan fakta yang tepat sesuai • Sumber maklumat dan• ABM yang dipilih betul data berwibawa dan sesuai • ABM digunakan dan dikendalikan dengan betul
 51. 51. IndikatorPemikiran Kreatif Indikator • Idea yang logik • Idea berterusan Kelancaran • Idea yang bermakna • Idea boleh ditokok tambah • Idea boleh diubah suai Keluwesan • Pelbagai penerangan rasional tentang idea • Pelbagai contoh berkaitan tugasan • Pelbagai kategori atau aspek • Idea dihurai secara terperinci Kejelasan • Idea tersusun dan mudah difahami • Idea adalan asli • Idea tidak seperti yang biasa Keaslian • Idea belum ada sebelumnya • Frekuansi idea kecil
 52. 52. HALANGAN KREATIVITI
 53. 53. TERIMA KASIH

×