Projek Perkhidmatan 1BestariNet
TAKLIMAT KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI
23 Disember 2011
oleh:
Programme Management Offic...
Institusi Pendidikan : Pengurusan Maklumat
e-readiness e-intensity e-impact
Maklumat
kumpul + urus + tadbir + proses + ana...
2003-2011 : SchoolNet
Internet
institusi pendidikan
2003-2010 2011
P&P
P&T
:SchoolNet Interim
26.3.2003: Kerajaan
setuju d...
SchoolNet : Laporan EPU-BCG
e-readiness
• 9,889 lokasi SchoolNet
• Prestasi : 40% baik, 40% tidak stabil, 20% buruk
• VSAT...
SchoolNet : Laporan EPU-BCG
Internet
e-readiness
Kajian
EPU
Recommends 22 initiatives for implementation
Change management...
NKEA EPP6 : e-Learning
Internet
School
Healthcare
Facilities
Government
Offices
Businesses
Fibre
Homes
1BestariNet
Data Ce...
Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning
Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU
EC
17 Januari & 28 Mac 2011
Capaian Lebar Jalur...
Kandungan Taklimat
1.Tujuan
2.Latar Belakang
3.Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
1. Kronologi
2. Skop
3. Konsep
4. Reka Bent...
Tujuan
Latar Belakang
• Projek SchoolNet bermula 2005 dan tamat 31 Disember 2010
• Projek 1BestariNet merupakan pembaharuan & pen...
Latar Belakang
• E-Learning : komponen utama dalam Program Transformasi
Ekonomi, NKEA (CCI) EPP:6 E-Learning dan Projek Be...
• Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu NKEA CCI Bil.3/2010: 16
Disember 2010
• Mesyuarat Majlis Ekonomi: 17 Januari 2011 & 28 Ma...
• Lebar Jalur
o 2Mbps - 4Mbps (3,324 sekolah), 4Mbps - 10Mbps (6,619 sekolah)
o 99% service availability
o Capaian ke kawa...
Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
• Pengurusan Keselamatan Terurus
o Anti Virus with auto update
o Content Filtering
o Patch...
• Penyediaan Perkakasan dan Aplikasi Pemantauan
o Extended Network Monitoring System atau Mini Network Operation
Centre
• ...
Pelaksanaan WAN dan LAN bagi 590 sekolah
Kelajuan jalur lebar adalah antara 4-10Mbps
Sekolah-sekolah dibawah pentadbiran K...
Konsep Perkhidmatan 1BestariNet
Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Rekabentuk infrastruktur 1BestariNet
Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Fiber
Hosting & Pangkalan Data Perpusat
Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Kementerian Pelajaran Malaysia
1 BestariNet1 Gov*Net
Integrasi Rangkaian 1BestariNet Dengan 1GovNet
Internet
Integration L...
Perbandingan Kaedah Sedia Ada Dengan 1BestariNet
Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Kaedah Sedia ada 1BestariNet
Pengunaan ap...
Faedah Pelaksanaan 1BestariNet
• Akses rangkaian stabil
• Bahan pembelajaran melalui platform tunggal menggunakan VLE
• Gu...
Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
Perancangan Pelaksanaan 1BestariNet (2011-2012)
Sept 2011
Okt 2011
Okt-Nov2011 Nov-Dis 201...
1BestariNet merupakan
perkhidmatan rangkaian “End To End”(E2E)
bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta
pengurusan da...
Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning
Penamatan
SchoolNet Laporan BCG :EPU
Capaian Lebar Jalur
4 sehingga 10Mbps
Capaian L...
Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning
Penamatan
SchoolNet
Laporan BCG :EPU
EC
Capaian Lebar Jalur 4
sehingga 10Mbps
Capaia...
Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning
Penamatan
SchoolNet
Laporan BCG :EPU
EC
17 Januari & 28 Mac 2011
Capaian Lebar Jalur...
Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning
Penamatan
SchoolNet
Laporan BCG :EPU
EC
17 Januari & 28 Mac 2011
Capaian Lebar Jalur...
Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning
Penamatan
SchoolNet
Laporan BCG :EPU
Capaian Lebar Jalur 4 sehingga
10Mbps
Capaian L...
Asas Pelaksanaan :1BestariNet
Januari 2012- September 2012
Akses WAN
o 100% sekolah diLembah Kelang
o 100% sekolah Kuala L...
Asas Pelaksanaan :1BestariNet
Januari 2012-Disember 2012
Justifikasi
• Berdasarkan kemudahan infrastruktur internet sedia ...
Konsep POC
• Proof of Concept 1Bestarinet adalah bertujuan untuk
mendapatkan maklumat dan tawaran yang diberikan oleh
syar...
Objektif POC
• Membukti cadangan penender
• Menyesuaikan cadangan penyelesaian dengan
keperluan sekolah
• Menentukan kepel...
Tujuh Kategori Pemilihan Sekolah
1. Tahap penggunaan internet yang tinggi melebihi 80% - mengambil kira pelaksanaan
aplika...
Jangkamasa Pelaksanaan POC
• Perbincangan dan persetujuan pihak kerajaan dan pembekal
memerlukan masa 1 minggu
• Pelaksana...
PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM
PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
1. Memahami skop kerja, kontrak, SLA dan SLG 1Bestari...
PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM
PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
8. Memastikan/Memantau kerja-kerja yang dilakukan ole...
PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM
PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
B. LOCAL AREA NETWORK
a. Memastikan LAN yang dipasang...
PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN
PROJEK 1BESTARINET
C. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT
a. Memastikan VLE dap...
FUGSI UTAMA JPN dan BTPN
DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET
JPN/PPD memfokus kepada kemudahan infrastruktur capaian
int...
Harapan KPM terhadap Projek Perkhidmatan
1Bestarinet
1. Mendapat sepenuhnya kerjasama dengan semua agensi
pendidikan di pe...
Terima Kasih
Briefing jpn dis2011-06122011
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Briefing jpn dis2011-06122011

1,300 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Briefing jpn dis2011-06122011

 1. 1. Projek Perkhidmatan 1BestariNet TAKLIMAT KEPADA JABATAN PELAJARAN NEGERI 23 Disember 2011 oleh: Programme Management Office Initiative ICT Kementerian Pelajaran Malaysia
 2. 2. Institusi Pendidikan : Pengurusan Maklumat e-readiness e-intensity e-impact Maklumat kumpul + urus + tadbir + proses + analisa keputusan perancangan tindakan penilaian pelaporan Teknologi Maklumat & Komunikasi (TMK/ICT) sebagai “enabler”
 3. 3. 2003-2011 : SchoolNet Internet institusi pendidikan 2003-2010 2011 P&P P&T :SchoolNet Interim 26.3.2003: Kerajaan setuju dengan pelaksanaan SchoolNet di semua sekolah seluruh negara e-readiness e-intensity e-impact Change management / Usage programme Software Hardware Network Support services Students Teachers Administrators Community Kajian EPU Network Disember 2010: Perkhidmatan SchoolNet tamat
 4. 4. SchoolNet : Laporan EPU-BCG e-readiness • 9,889 lokasi SchoolNet • Prestasi : 40% baik, 40% tidak stabil, 20% buruk • VSAT/ADSL : masalah capaian internet & bahan P&P • Tiada Platform tunggal • Tiada visibility sepenuhnya kepada perkhidmatan yang diberikan
 5. 5. SchoolNet : Laporan EPU-BCG Internet e-readiness Kajian EPU Recommends 22 initiatives for implementation Change management 1. Communicate change agenda from Ministry state, district and schools to create ownership 2. Create expectations and accountability of change agenda 3. Ensure that Principals are minimally ICT literate and users of ICT 4 . Establish lead user programme to cascade change culture and competency development at schools Software/applications 5. Improve user-friendliness of existing portals 6. Vet and distribute sites which are useful 7. Install relevant teaching and learning applications for all hardware 8. Develop a single portal for all education-related materials Hardware 9. Increase formats for access to ICT in schools 10. Provide necessary ICT facilities and hardware upgrades to schools 11. Provide schools the autonomy to manage ICT hardware needs Network 12. Upgrade to 2 and 4Mbps at base level 13. Convert and upgrade bandwidth of VSAT schools where possible 14. Apply additional network management techniques 15. Provide schools the autonomy to manage bandwidth requirements Support services 16. Establish regular maintenance schedule, adopting preventive strategy 17. Set-up a single support management entity to own end-to- end support process 18. Define and implement comprehensive SLAs 19. Design and implement close-loop users feedback Governance 20. Assign MoE as single owner of all ICT initiatives to coordinate end-to-end ICT initiatives in education 21. Streamline roles and responsibilities of each implementing division 22. Enhance SSQS star-ranking Institusi Pendidikan P&T P&P
 6. 6. NKEA EPP6 : e-Learning Internet School Healthcare Facilities Government Offices Businesses Fibre Homes 1BestariNet Data Center Apps Content Financial facilities Manufacturing Community Centers Hosting School & Communities Wireless Base Station Institusi Pendidikan Relevant Technology P&P P&T
 7. 7. Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU EC 17 Januari & 28 Mac 2011 Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya Perkhidmatan Keselamatan Terurus Project Management Office Perkhidmatan Hosting Terurus Persekitaran Pembelajaran Maya 8 Perkhidmatan 1BestariNet SchoolNet 1BestariNet
 8. 8. Kandungan Taklimat 1.Tujuan 2.Latar Belakang 3.Perkara Yang Hendak Dimaklumkan 1. Kronologi 2. Skop 3. Konsep 4. Reka Bentuk Infrastruktur 5. Hosting & Pangkalan Data 6. Integrasi 1BestariNet – 1GovNet 7. Perbandingan Kaedah Sedia Ada 8. Faedah Pelaksanaan 9. Perancangan Pelaksanaan 10. Pelaksanaan POC 4.Peranan JPN/PPD/BTPN/Sekolah
 9. 9. Tujuan
 10. 10. Latar Belakang • Projek SchoolNet bermula 2005 dan tamat 31 Disember 2010 • Projek 1BestariNet merupakan pembaharuan & penambahbaikan antaranya adalah: o Sambungan WAN & LAN sekolah o Hosting terurus o Centralize monitoring o Tapisan kandungan o Sekuriti tanpa had bagi devices di sekolah o Penambahbaikan dalam sistem tampalan pengurusan o Virtual Learning Enviroment • Fokus utama adalah kepada end to end solution dengan komponen utama adalah capaian internet dan perkhidmatan VLE untuk warga sekolah
 11. 11. Latar Belakang • E-Learning : komponen utama dalam Program Transformasi Ekonomi, NKEA (CCI) EPP:6 E-Learning dan Projek BestariNet adalah platform utama kepada konsep E-Learning. • Kajian Impak Projek SchoolNet dan Peranan ICT Dalam Pendidikan 2010 memberi fokus kepada capaian Internet dalam persekitaran sekolah. • Keputusan mesyuarat Majlis Ekonomi1 (7 Januari 2011 dan 28 Mac 2011) - bersetuju supaya: o Projek 1BestariNet dilaksanakan segera secara tender terbuka o Kontrak 15 tahun (5+5+5), semakan setiap 5 tahun o Memasukan Komponen Virtual Learning Environment (VLE)
 12. 12. • Mesyuarat Jawatankuasa Pemandu NKEA CCI Bil.3/2010: 16 Disember 2010 • Mesyuarat Majlis Ekonomi: 17 Januari 2011 & 28 Mac 2011 • Jawatankuasa Pemandu ICT Khas KPM: 21 Februari 2011 • Mesyuarat Jawatankuasa Kabinet Berkaitan dengan Jalur Lebar: 4 Mac 2010 • Mesyuarat Penyelarasan 1BestariNet KPM & 1GovNet: 21 Mac 2011 • Mesyuarat Penyelarasan 1BestariNet MAMPU: 5 April 2011 • Mesyuarat JTICT: 21 Oktober 2011 • Mesyuarat JPMK1: 21 Nevember 2011 • Penyerahan LOA Kepada Syarikat Yang Berjaya: 24 November 2011 Kronologi Berkaitan Pelaksanaan Projek 1BestariNet Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 13. 13. • Lebar Jalur o 2Mbps - 4Mbps (3,324 sekolah), 4Mbps - 10Mbps (6,619 sekolah) o 99% service availability o Capaian ke kawasan sekolah meliputi makmal komputer, pusat sumber, bilik guru, pejabat pentadbiran, common area o Managed and secured network o Keutamaan aplikasi ikut keperluan • LAN – skop juga meliputi penyelesaian kepada LAN sekolah • Hosting Terurus o Ruang aplikasi KPM sedia ada melalui Single Sign On o Storage dan kapasiti pemprosesan o Firewall, Anti Virus, Anti Spam o Konsep Terbuka (Open Peering) Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 14. 14. Perkara Yang Hendak Dimaklumkan • Pengurusan Keselamatan Terurus o Anti Virus with auto update o Content Filtering o Patch Management • Pengurusan dan Penyenggaraan Rangkaian Setempat o Penyelesaian dalam mengurus rangkaian setempat o Preventive Maintenance o Corrective Maintenance • Pengurusan Perubahan dan Sokongan ICT o Meja Bantuan Setempat untuk semua Perkhidmatan o Program pengurusan perubahan (Program Kesedaran/Latihan) o Program Management Office (PMO) Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet
 15. 15. • Penyediaan Perkakasan dan Aplikasi Pemantauan o Extended Network Monitoring System atau Mini Network Operation Centre • Persekitaran Pembelajaran Maya o Kerangka untuk mengurus & menyimpan objek o Capaian bila-bila masa dan di mana sahaja o Antaramuka mengikut trend pengguna semasa o Personalised Dashboard dan Student Profiling o Persekitaran Kemudahan Pembelajaran Kolobratif o Pembangunan objek pembelajaran interaktif o Integrasi sistem sedia ada Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 16. 16. Pelaksanaan WAN dan LAN bagi 590 sekolah Kelajuan jalur lebar adalah antara 4-10Mbps Sekolah-sekolah dibawah pentadbiran Kuala Lumpur 228 Sekolah Sekolah Rendah 157 Sekolah Menengah 71 VLE boleh diakses mulai 2 Januari 2012 Pihak Pembekal akan menyediakan akaun kepada semua pelajar Skop Pelaksanaan Perkhidmatan 1BestariNet Disember 2011 Perkara Yang Hendak Dimaklumkan KPM melalui Mesyuarat JK Pelaksana 1BestariNet 2/2011 (20 Disember 2012 telah bersetuju untuk memanjangkan tempoh interim capaian internet hingga 31 Disember 2012sambunhgan
 17. 17. Konsep Perkhidmatan 1BestariNet Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 18. 18. Rekabentuk infrastruktur 1BestariNet Perkara Yang Hendak Dimaklumkan Fiber
 19. 19. Hosting & Pangkalan Data Perpusat Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 20. 20. Kementerian Pelajaran Malaysia 1 BestariNet1 Gov*Net Integrasi Rangkaian 1BestariNet Dengan 1GovNet Internet Integration Line 2012 Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 21. 21. Perbandingan Kaedah Sedia Ada Dengan 1BestariNet Perkara Yang Hendak Dimaklumkan Kaedah Sedia ada 1BestariNet Pengunaan aplikasi secara berasingan Satu Platform VLE Risiko Tinggi (tiada SLA, SLG, Helpdesk) Hosting Terurus (Helpdesk, SLA, SLG, MNOC) Pelbagai ISP (Internet Service Provider) Internet Service Provider terurus Aplikasi dan Sistem tidak 100% mencapai outcome yang dikehendaki Integrasi aplikasi dan Single Sign On Kos yang tinggi (ambil kira peralatan dan perkhidmatan) Kos yang rendah (membeli perkhidmatan dan menjamin ia diperoleh) Pengurusan berisiko kerana banyak aplikasi dan sistem yang perlu diuruskan Pengurusan terurus kerana hanya satu sistem untuk diselaras dan dipantau Tiada Khidmat Sokongan yang kuat Khidmat Sokongan pelbagai peringkat (Helpdesk Setiap Zon, MNOC, PMO) Tidak dapat menampung keperluan KSSR dan KSSM Mengambil kira pelaksanaan KSSR dan KSSM
 22. 22. Faedah Pelaksanaan 1BestariNet • Akses rangkaian stabil • Bahan pembelajaran melalui platform tunggal menggunakan VLE • Guru fokus kepada integrasi ICT dalam P&P dan bukan mengurus penyelenggaraan • Mengintegrasikan bahan P&P dan aplikasi P&T dalam satu platform yang terurus • Memberi autonomi kepada sekolah dalam pengurusan ICT • Menyediakan pengurusan keselamatan terurus, mantap dan berkesan • Menampung keperluan KSSR dan KSSM serta keperluan Native Speakers • Help Desk tunggal untuk seluruh perkhidmatan Perkara Yang Hendak Dimaklumkan
 23. 23. Perkara Yang Hendak Dimaklumkan Perancangan Pelaksanaan 1BestariNet (2011-2012) Sept 2011 Okt 2011 Okt-Nov2011 Nov-Dis 2011 Jan 2012 Jan – Mei 2012 Dis 2012 Surat KPM kepada Perbendaharaan Julai 2011 • Surat susulan - Ogos 2011 • .Kelulusan JPMK1 Okt 2011 Pelaksanaan di sekolah terpilih mengikut kriteria yang ditetapkan Pra Pelaksanaan Projek: 590 sekolah akses Internet 10Mbps Aplikasi sedia ada diintegrasi dalam VLE (SMM, SPS, EMIS, SSDM dsb) Pelaksanaan pangkalan data tunggal di semua sekolah Akses Internet di 80% sekolah di Malaysia Akses Internet dan VLE di 100% sekolah di Malaysia
 24. 24. 1BestariNet merupakan perkhidmatan rangkaian “End To End”(E2E) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan dan pentadbiran bagi 10,000 sekolah bagi tempoh 2 tahun 6 bulan Konsep 1BestariNet
 25. 25. Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya Perkhidmatan Keselamatan Terurus Project Management Office Perkhidmatan Hosting Terurus Persekitaran Pembelajaran Maya 8 Perkhidmatan 1BestariNet LEBAR JALUR • Lebar Jalur : Baseline 2 Mbps Atau 4 Mbps; • Keupayaan : Burstable Apabila Perlu; • Kesediaan Perkhidmatan : 99.9 % • Throughput : 100% Yang Dijanjikan; • Capaian : Diseluruh Kawasan Sekolah + Optimum LAN • Ciri Rangkaian : Selamat Dan Terurus; • Opsyen : Pengurusan Lebar Jalur Mengikut Keutamaan KPM SchoolNet 1BestariNet
 26. 26. Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU EC Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps Capaian Lebar lur sehingga 50Mbps Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya Perkhidmatan Keselamatan Terurus Project Management Office Perkhidmatan Hosting Terurus Persekitaran Pembelajaran Maya 8 Perkhidmatan 1BestariNet PERKHIDMATAN KESELAMATAN TERURUS • Antivirus : Lesen yang mencukupi • Perkhidmatan : o Tapisan Kandungan o Pengurusan Kandungan o Pengurusan & pemantauan rangkaian semua di sekolah- sekolah KPM o Penyenggaraan pencegahan + penyenggaraan pembaikan rangkaian o Meja bantuan dan khidmat sokongan SchoolNet 1BestariNet
 27. 27. Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU EC 17 Januari & 28 Mac 2011 Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya Perkhidmatan Keselamatan Terurus Project Management Office Perkhidmatan Hosting Terurus Persekitaran Pembelajaran Maya 8 Perkhidmatan 1BestariNet PERKHIDMATAN HOSTING TERURUS • Ruang : Hosting EduWeb TV • Keupayaan : o 800 core dan 200 TB storan untuk hosting aplikasi KPM + Load Balancer dan Global Load Balancer o Single Sign On and Identity Management untuk capaian kepada semua aplikasi KPM di Pusat Data 1BestariNet o Open peering o Gateway ke internet sebesar 2 Gbps(min) SchoolNet 1BestariNet
 28. 28. Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU EC 17 Januari & 28 Mac 2011 Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran M Perkhidmatan Keselamatan Terurus Project Management Office Perkhidmatan Hosting Terurus Persekitaran Pembelajaran Maya 8 Perkhidmatan 1BestariNet PERSEKITARAN PEMBELAJARAN MAYA (VLE/LMS) • Persekitaran : o Maya o P&P di mana-mana dan pada bila-bila masa o antaramuka mudah dikonfigurasi pengguna dengan Personalised Dashboard o membolehkan student profiling bagi tujuan psikometrik o menjadi pelantar perkongsian dan kolaborasi P&P • Membolehkan pengguna membangun objek pembelajaran (LO) yang interaktif • Mempunyai APIs bagi pengintegrasian dengan aplikasi KPM sedia ada • Mematuhi piawaian teknologi e-pembelajaran SchoolNet 1BestariNet
 29. 29. Inisiatif NKEA(CCI)EPP 6 : e-Learning Penamatan SchoolNet Laporan BCG :EPU Capaian Lebar Jalur 4 sehingga 10Mbps Capaian Lebar Jalur 2 sehingga 4Mbps Capaian Lebar Jalur sehingga 50Mbps Penyenggaraan Persekitaran Pembelajaran Maya Perkhidmatan Keselamatan Terurus Project Management Office Perkhidmatan Hosting Terurus Persekitaran Pembelajaran Maya 8 Perkhidmatan 1BestariNet PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO) • Badan Penyelaras, Pengurus Dan Pemantau Semua Projek ICT Dalam Pendidikan KPM • Extended Network Monitoring System (NMS) / Mini Network • Operation Centre(noc) SchoolNet 1BestariNet
 30. 30. Asas Pelaksanaan :1BestariNet Januari 2012- September 2012 Akses WAN o 100% sekolah diLembah Kelang o 100% sekolah Kuala Lumpur o 100% sekolah Perlis o 50% sekolah Kedah o 100% sekolah P.Pinang o 60% sekolah Perak o 80% sekolah Selangor o 80% sekolah N.Sembilan o 95% sekolah Melaka o 75% sekolah Johor o 65% sekolah Pahang • 70% Sekolah Terenggan • 60% Sekolah Kelantan • 40% Sekolah Sarawak • 40% Sekolah Sabah • 100% Labuan • 100% Putrajaya • 100% SBP, SMT/SMV, SBT, SMKA • 100% Sekolah berstatus bandar
 31. 31. Asas Pelaksanaan :1BestariNet Januari 2012-Disember 2012 Justifikasi • Berdasarkan kemudahan infrastruktur internet sedia ada • Tahap penggunaan internet sedia ada • Kesediaan sekolah berdasarkan kepada juruteknik sedia ada, makmal komputer sekolah, peralatan komputer, penerimaan ICT disekolah • Subjek ICT di sekolah Komponen VLE • Profile Semua Sekolah • Pangkalan data murid menggunakan SMM sebagai asas • Pangkalan data guru menggunakan EMIS sebagai asas
 32. 32. Konsep POC • Proof of Concept 1Bestarinet adalah bertujuan untuk mendapatkan maklumat dan tawaran yang diberikan oleh syarikat memenuhi keperluan kementerian. • Persekitaran dan keperluan sekolah adalah berbeza maka penyelesaian yang dicadangkan hendaklah mengambil kira keadaan sebenar • Mengukur kemampuan memberikan capaian jalur lebar dan kesesuaian konsep VLE dengan aplikasi-aplikasi sedia ada disekolah. • Konsep ini juga bertujuan untuk memastikan kepentingan kedua-dua pihak terpelihara.
 33. 33. Objektif POC • Membukti cadangan penender • Menyesuaikan cadangan penyelesaian dengan keperluan sekolah • Menentukan kepelbagaian rekabentuk penyelesaian dengan kategori sekolah Skop pelaksanaan POC adalah meliputi 2 komponen utama iaitu: o Connectivity WAN dan LAN o Konsep VLE
 34. 34. Tujuh Kategori Pemilihan Sekolah 1. Tahap penggunaan internet yang tinggi melebihi 80% - mengambil kira pelaksanaan aplikasi online, perkongsian bahan atas talian, capaian internet, video streaming dan bilangan komputer yang akses internet. 2. Sekolah dilengkapi dengan infrastruktur teknologi, bahan pengajaran dan pembelajaran, sistem pengurusan sekolah dan juga sistem penilaian. 3. Struktur bangunan bagi pemasangan LAN dan WAN ini termasuk sekolah-sekolah yang mempunyai bangunan asrama dalam kawasan sekolah. 4. Kemahiran guru dan murid yang baik dalam menguasai ICT dan akses ke internet. Budaya sekolah dalam penggunaan aplikasi internet sama ada aplikasi web, e- learning, sistem dan sebagainya. 5. Sekolah Kurang Murid - Tahap penggunaan ICT bagi sekolah ini adalah rendah bilangan pengguna yang sedikit, bilangan peralatan yang rendah, capaian ke internet lebih kepada penggunaan aplikasi online. 6. Sokongan dan komitmen agensi luar dalam penggunaan ICT termasuk peranan PIBG dalam memberi sumbangan kepada sekolah 7. Keutamaan lebar jalur kepada aplikasi yang digunakan pada waktu-waktu tertentu/waktu puncak dijalankan secara otomatik atau berjadual/berkala.
 35. 35. Jangkamasa Pelaksanaan POC • Perbincangan dan persetujuan pihak kerajaan dan pembekal memerlukan masa 1 minggu • Pelaksanaan POC adalah pada Oktober/November (antara sebulan – dua bulan) • Pre implementation adalah pada November /Disember 2011 dan • Januari 2011 pelaksanaan sepenuhnya 1Bestarinet secara berperingkat Kos Pelaksanaan POC • Semua kos pelaksanaan POC adalah termasuk dalam kos tender 1Bestarinet. Komputer, notebook atau peranti persendirian boleh akses ke 1Bestarinet
 36. 36. PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET 1. Memahami skop kerja, kontrak, SLA dan SLG 1BestariNet bagi memastikan pembekal melaksanakan kerja 2. Menubuhkan JK Pelaksana di peringkat negeri. • Mempengerusikan mesyuarat peringkat Negeri • Menyediakan maklumat dan status pelaksanaan 3. Menyediakan maklumat berkaitan dengan aplikasi-aplikasi yang diguna, status penggunaan, status perkakasan dan hal-hal berkaitan dengan inisiatif disekolah. 4. Mendapatkan bahan dan maklumat dari KPM mengenai konsep, peranan agensi, skop kerja, kontrak dan jadual pelaksanaan 1BestariNet 5. Mengeluarkan surat makluman dan surat arahan ke Sekolah mengenai perlaksanaan projek 1BestariNet 6. Mengadakan sessi taklimat atau program kesedaran mengenai perlaksanaan projek ini. 7. Mengesahkan kerja-kerja yang dilaksanakan pada perkara 4 bagi tujuan pembayaran - (sekolah)
 37. 37. PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET 8. Memastikan/Memantau kerja-kerja yang dilakukan oleh kontraktor mengikut skop yang telah ditetapkan A. WIDE AREA NETWORK a) Memastikan capaian ke Internet dan capaian ke pusat data boleh diakses b) Memastikan lebarjalur yang dibekalkan adalah seperti yang termaktub kontrak  Baseline bandwidth mengikut ciri fizikal sekolah  Keupayaan burstable  Pemilihan teknologi terbaik  Meja bantuan dan khidmat sokongan disediakan
 38. 38. PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET B. LOCAL AREA NETWORK a. Memastikan LAN yang dipasang boleh diakses dan merangkumi keseluruhan kawasan sekolah b. Jika kontraktor menggunakan LAN sedia ada, pihak JPN dikehendaki memastikan bahawa integrasi LAN sedia ada dengan rangkaian baru dapat berfungsi c. Memastikan infrastruktur LAN sedia ada direkodkan secara terperinci d. Memastikan rangkaian yang selamat dan terurus
 39. 39. PERANAN JPN/PPD/ BTPN /SEKOLAH DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET C. VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT a. Memastikan VLE dapat diakses bila-bila masa samada di kawasan sekolah mahupun dari rumah b. Memastikan ciri-ciri VLE seperti yang termaktub dalam kontrak c. Berupaya mengurus dan menyimpan objek pembelajaran yang dibangunkan KPM o Antaramuka sesuai dengan trend pengguna semasa o Personalised Dashboard yang mudah diubahsuai o Laporan aktiviti pembelajaran o Pelantar pembangunan dan perkongsian objek pembelajaran o Memastikan aplikasi sedia ada di sekolah dapat diintegrasikan dalam VLE
 40. 40. FUGSI UTAMA JPN dan BTPN DALAM PERLAKSANAAN PROJEK 1BESTARINET JPN/PPD memfokus kepada kemudahan infrastruktur capaian internet BTPN/PKG memberi penumpuan kepada VIRTUAL LEARNING ENVIRONMENT Sekolah berperanan dalam membuat pengesahan perkhidmatan internet dan VLE dapat dicapai melalui kemudahan internet.
 41. 41. Harapan KPM terhadap Projek Perkhidmatan 1Bestarinet 1. Mendapat sepenuhnya kerjasama dengan semua agensi pendidikan di peringkat negeri agar projek ini dapat dilaksana dengan baik dan pelaburan yang dibuat oleh kerajaan dapat memberikan manfaat kepada semua sekolah 2. Kerjasama semua pihak adalah sangat penting dan perlu memaklum dengan segera kepada KPM sebarang masalah berkaitan yang tidak boleh diselesai diperingkat negeri
 42. 42. Terima Kasih

×