Successfully reported this slideshow.

Easter Greetings

399 views

Published on

Greetings in four languages

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Easter Greetings

 1. 1. To Polish friends To Turkish friends To English friends To Italian friends
 2. 2. Season's greetings
 3. 3. we send you a message of peace
 4. 4. now we try to write messages in your language
 5. 5. We can build peace (Karol Wojtyla,pope John Paul II) <ul><li>Open your eyes to visions of </li></ul><ul><li>Speak a language of </li></ul><ul><li>Do gestures of </li></ul><ul><li>Because the practice of </li></ul><ul><li>Leads to </li></ul><ul><li>reveals itself and offers itself </li></ul><ul><li>To those who realize, </li></ul><ul><li>day often day, </li></ul><ul><li>all those forms of </li></ul><ul><li>they are capable </li></ul>PEACE! PEACE! PEACE! PEACE PEACE PEACE PEACE
 6. 6. La pace si costruisce <ul><li>Aprite gli occhi a visioni di pace! Parlate un linguaggio di pace! Fate gesti di pace! Perché lo pratica della pace porta alla pace. La pace si rivela e si offre a coloro che realizzano, giorno dopo giorno, tutte quelle forme di pace di cui sono capaci. </li></ul> (Karol Wojtyla,pope John Paul II)
 7. 7. Pokój jest zbudowany (Karol Wojtyla,pope John Paul II ) Otwórz oczy na wizji pokoju! Mówić językiem pokoju! Czy gesty pokoju! Ponieważ praktyka pokoju prowadzi do pokoju. Pokój jest i oferuje do tych, którzy robią, dzień po dniu, wszystkich form pokoju są w stanie.
 8. 8. Barış inşa edilir <ul><li>Barış vizyonları için gözlerini aç! Barış dili konuşun! Barış jestleri yap! Çünkü barış uygulamas barış neden olmaktadır. Barış ve sunar Daha yapmak için günden güne, barış her türlü onlar yeteneğine sahiptirler </li></ul>(Karol Wojtyla,pope John Paul II)
 9. 9. From italian pupils of Pontecorvo

×