Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Currículum

563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Currículum

 1. 1. CONCEPTE DE CURRICULUM VITAE Un currículum és el document clau en els processos de recerca de feina que es configura com a un instrument de màrqueting personal i que conté el resum esquemàtic de la teva trajectòria professional i formativa amb l’objectiu principal d’aconseguir una entrevista de feina. Abans decomençar és important que tinguis clar el perfil professional que vols transmetre enrelació a la teva formació, experiència i competències personals.El pots utilitzar com a resposta a una oferta de feina publicada en qualsevol canal derecerca de feina; per a presentar-te a una empresa en forma d’autocandidatura, quetot i que no tingui una oferta publicada sigui del teu interès; i per a potenciar o ampliarla teva xarxa de networking per a possibles feines.Enrecorda’t sempre d’acompanyar el teu currículum d’una carta de presentació, tantimportant com fer un bon currículum es realitzar una bona carta de presentació onpotenciaràs la teva candidatura. A més has d’adaptar tots dos documents a cada llocde treball. ESTRUCTURA I RECOMANACIONSContingut bàsic:1. Dades personals: Destaca el teu nom i cognoms, telèfon on et puguin localitzar de forma permanent i la teva adreça electrònica en cas d’utilitzar-la habitualment.
 2. 2. Indica també la teva adreça postal. Si a més tens un blog, un web o qualsevol eina 2.0 que doni suport a la informació del currículum escrit aquest és l’apartat indicat per mostrar-ho. Les dades com el NIF/NIE, lloc i data naixement, nacionalitat, estat civil i fotografia no son estrictament necessàries.2. Formació reglada o acadèmica: Educació Primària, Educació Secundària Obligatòria, Formació Professional, Estudis Universitaris. Has d’indicar les dates d’obtenció de les titulacions, el nom del títol i del centre.3. Formació no reglada o complementaria: Cursos especialitzats, seminaris, jornades, etc. Has d’indicar les dates d’obtenció de les titulacions, el nom del títol i del centre i el número d’hores.4. Experiència laboral o professional: És important que destaquis especialment el lloc ocupat, i que indiquis el nom de l’empresa o l’organització, les funcions desenvolupades i el període de temps que has treballat en cadascuna d’elles.5. Idiomes: Important destacar el grau de domini, títols obtinguts i estades a l’estranger significatives.6. Informàtica i coneixements de les noves tecnologies: Destaca els teus coneixements i grau de domini en els diferents sistemes operatius, programes informàtics i maquinari (PC i MAC) i coneixements d’Internet i aplicacions Web.
 3. 3. Contingut optatiu (s’ha de valorar la conveniència o no d’incloure’l segonsl’empresa o el perfil):1. Altres dades d´ interès: carnet conduir, cotxe, disponibilitat horària, competències transversals...2. Objectiu Professional: Indica de forma concisa el tipus de feina que vols desenvolupar. Avantatge: serveix per facilitar al seleccionador/a la preselecció mitjançant el coneixement dels teus interessos. Inconvenient: et pot limitar a un tipus de feina en concret en l’empresa i no permetre’t la possibilitat d’optar a altres llocs vacants dins d’aquella empresa.3. Competències Clau: Són les característiques personals que diferencien a les persones amb resultats superiors en el seu lloc de treball i es demostren a través de conductes observables i avaluables. Es mostren associades a les tasques que t’han permès posar-les en pràctica, desenvolupar-les i millorar-les. Es pot incloure aquest apartat tant en el currículum cronològic com en el funcional. Exemples: em considero una persona activa, responsable, polivalent i amb facilitat de treballar en equip. Per tal de que et puguis adaptar a les noves tendències es recomana indicar aquest apartat a qualsevol tipus de currículum.4. Referències: Inclou-les només quan t’ho sol·liciten expressament.5. Organitzacions i Associacions de pertinença: Si son rellevants pel lloc vacant. No es recomana citar l’afiliació política, religiosa o sindical.6. Aficions: Es poden citar per reforçar el perfil o quan estan relacionades directament amb l’activitat a realitzar.7. Publicacions, beques, distincions o premis: Si estan relacionades amb el perfil o avalen habilitats o aptituds útils.8. Assoliments: Destaca els objectius o fites que has dut a terme amb èxit relacionades amb el perfil al qual optes.
 4. 4. 9. Motius d’acomiadament, de canvi de feina o períodes d’inactivitat. Tot i que de vegades pot aportar una valuosa informació a l’empresa, el fet d’incloure aquest tipus d’informació et pot perjudicar si no està explicada de manera acurada. Valora amb deteniment si es millor exposar-ho en el currículum o explicar-ho directament a l’entrevista amb l’empresa.10. Població o municipi de l’empresa on treballaves. Si vols destacar la disponibilitat de mobilitat. Pot ser interessant introduir al costat de l’empresa on has treballat la població.Aspectes importants en l’elaboració: regles bàsiques. Mida de dos folis com a màxim. Utilitzar marges amplis i apartats ben diferenciats. Destacar el número o números de telèfon en els quals us puguin localitzar. Utilitza un llenguatge clar i concís, amb frases curtes i entenedores. Utilitza el teu nom tal i com apareix al NIF/NIE. Proporciona una adreça electrònica amb un nom seriós. Si adjuntes una fotografia (opcional si no te la demanen), ha de ser recent, de bona qualitat i ajustada a la teva imatge real. Sintetitza a l’hora de presentar la informació. No facis servir dues paraules per allò que es pot dir en una. Exemple, NO escrigueu "La meva funció com a Cap de manteniment..." ESCRIVIU "Cap de manteniment. Funcions ..." Destaca els assoliments i els aspectes positius de la teva experiència professional. Reflecteix en el currículum que compleixes les exigències del lloc de treball. De la mateixa manera que no hi ha dues persones iguals, tampoc hi ha dues empreses iguals i encara menys dos llocs de treball iguals, per tant el teu currículum haurà de reflectir les diferències, caldrà posar més èmfasi en aquelles característiques que tens i que et fan especialment apte per al lloc de treball i això ho aconseguiràs fent una selecció acurada de l’ordre en la presentació dels continguts i els apartats a exposar. Revisa l’ortografia.
 5. 5. En cas d’enviar el teu currículum a les empreses en paper, fes sempre impressions originals, no fotocòpies, i utilitza paper de bona qualitat.Què cal evitar? Cal evitar posar CURRÍCULUM VITAE en la part superior. No cal que facis referència a la teva formació primària i secundària (ESO, Batxillerat, COU,...) si tens estudis superiors (cicles formatius o estudis universitaris), a excepció de que aquests estudis els hagis cursats a l’estranger o a un centre que t’interessi destacar pel prestigi que et pugui reportar, o si vols destacar una trajectòria formativa determinada. Evita frases fetes i redundants. Exemple, NO escriguis "Vull posar al seu coneixement..." . Descriure situacions de mancances en l’empresa on treballaves. No escriguis frases inútils que no aporten res a la teva candidatura. Exemple, NO escriguis "Quan vaig arribar no hi havia un pla de manteniment previst i vaig haver docupar- me del seu desenvolupament i implantació" ESCRIU "Desenvolupament i implementació del pla de manteniment preventiu" . Els col·legis en els quals has estudiat, excepte si són centres en els quals has estudiat en una llengua estrangera. Tots els cursos i seminaris als quals has assistit. Indica només els més significatius i rellevants per a l’oferta. Les aficions, si no tenen relació amb el lloc de treball. Lexpedient acadèmic, excepte si te’l demanen explícitament. Posar dades personals com l’estat civil, si tens fills o no, a no ser que pensis que et pot beneficiar per algun lloc de feina en particular. Dades com la teva ideologia, afiliació sindical, religió, origen racial, salut, etc. no han d’aparèixer en un currículum (regulat per la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, article 7). Referències a terceres persones. No és necessari signar-lo. No facis servir indiscriminadament el mateix currículum per a totes les ofertes.
 6. 6. MODELS I EXEMPLES Existeixen diversos models de currículum vitae i en cadascun d’ells es destaca una informació per sobre de la resta de dades que vols exposar. El fet de fer servir un tipus o altre de model dependrà de diferents variables: la teva trajectòria formativa, professional, de l’oferta de feina i de l’empresa a la qual vols accedir. Pensa que, independentment del model que facis servir,sempre estaràs destacant aquella informació que presentis en primer lloc.Cronològic invers:Es destaquen les dates de la teva trajectòria professional. Consisteix en organitzarl’experiència professional començant des de la data més recent fins la més antiga. Ésun dels models més utilitzats.Recomanat quan: • Vols destacar les ocupacions més recents si estan relacionades amb el teu objectiu professional. • La teva trajectòria professional és estable i extensa, amb ocupacions similars a la que busques. • Vols deixar palesa la teva evolució ascendent en una mateixa empresa ocupant llocs de creixent responsabilitat. • Vols re orientar-te envers una nova ocupació i has treballat sempre en el mateix sector o àmbit professional.
 7. 7. Cronològic:Consisteix en organitzar l’experiència professional en ordre cronològic.Recomanat quan: • Tens poca experiència professional i vols destacar l’evolució positiva. • Vols destacar les primeres experiències realitzades.Funcional o temàtic:Posa l’èmfasi en les àrees professionals que has dut a terme enfront la variable temps.S’organitza l’experiència professional en base a àrees funcionals o temàtiques.Recomanat quan: • La teva experiència professional és molt variada en quant a activitat i sector. Si l’agrupes per àrees donarà més sensació de coherència. • Quan vulguis canviar d’ocupació o reorientar la teva trajectòria, et servirà per ressaltar en primer lloc les feines realitzades en l’àrea o sector que més t’interessi. • Has tingut temps d’inactivitat laboral. El fet d’agrupar-ho funcionalment minimitzarà aquest fet.Per competències:En aquest model a mes d’explicar la teva experiència professional, detalles també lescompetències clau implicades i desenvolupades en les diferents activitats dutes aterme. S’ha d’acreditar el desenvolupament de les competències exposades,associant-les a les funcions o responsabilitats exercides. Entenem per competència elconjunt de coneixements, habilitats i actituds que mobilitza una persona per exerciruna activitat professional determinada.
 8. 8. Recomanat quan: • Vols canviar d’àmbit professional i consideres que les competències exercides en activitats anteriors es poden aplicar al sector del teu nou objectiu laboral. • Vols promocionar-te dintre del teu àmbit laboral.Europeu o Europass: És un dossier personal que inclou diversos documents que acrediten les qualificacions professionals i les competències personals en relació al món laboral. Té el seu origen en la Decisió nº 2241/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell de 15 de desembre de 2004. T’ajuda a presentar les teves capacitats i qualificacions personals de manera senzilla ifàcilment comprensible a tota Europa. Consta de cinc documents: el currículum vitaeeuropass i el passaport de llengües europass que tú pots elaborar; i el SuplementEuropass al Títol/Certificat, el Suplement Europass al Títol Superior i el documentMobilitat Europass, que elabora i expedeix la respectiva administració competent. Totsels impresos dels documents i les instruccions per poder omplir-los els trobaràs a lasegüent pàgina web: www.cedefop.eu.int i als enllaços proporcionats.Recomanat quan: • Cerques feina a Europa. • Has adquirit competències fora de l’àmbit formal.Vídeo Cv: Detalla el teu perfil professional en un format audiovisual d’una duració inferior als tres minuts que podràs compartir. És una bona eina de diferenciació i de valor afegit utilitzant la venda personal
 9. 9. mitjançant la imatge. S’utilitza com a complement del currículum en paper, mai com asubstitut. Pots trobar exemples a www.tumeves.com; www.videocurrículum.es .Recomanat quan: • Vols donar un valor afegit al teu currículum en paper, mostrant-te físicament, la teva manera d’expressar-te, quines son les teves competències comunicatives..., en definitiva, posar de manifest les teves capacitats comunicatives i de síntesi aportant una multitud d’informació clau. • Vols reforçar la teva candidatura mitjançant la teva presència digital a la web 2.0. El pots vincular a d’altres eines digitals i mostrar les teves feines realitzades. • Vols mostrar el teu domini d’idiomes (si veritablement el tens).Suport 2.0: L’Entorn 2.0. es va convertint en una plataforma per a la promoció, el màrqueting professional i la difusió dels propis serveis, creacions, dissenys o productes. És un aparador útil i dinàmic reflex de l’activitat i la teva capacitat professional. Com a exemples podrien ser el teu portafolis digital, el teu blog o la teva propia pàgina web.Recomanat quan: • Tens un perfil tècnic, un càrrec intermedi o directiu. • Tens un perfil professional tecnològic o relacionat amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació. • Vols aprofitar-te de totes les oportunitats que et pot oferir l’entorn 2.0 a la teva recerca de feina independentment del perfil que tinguis.

×