Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

SRE Woonvisie - Expertmeeting 4: Hans Mommaas (VROM-raad)

491 views

Published on

Op 24 maart 2011 organiseerde het Samenwerkingsverband regio Eindhoven i.s.m. Inbo en CityTV een expertmeeting in het ART Hotel in Eindhoven. Thema: Duurzaam vernieuwen, herbestemmen en transformatie. Presentatie: Hans Mommaas (VROM-raad).

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SRE Woonvisie - Expertmeeting 4: Hans Mommaas (VROM-raad)

 1. 1. !
 2. 2. <ul><li>Aanleiding </li></ul><ul><li>kantelpunt verstedelijkingsopgave: </li></ul><ul><li>behoefte aan nieuwe beelden </li></ul><ul><li>kantelpunt duurzame ontwikkeling </li></ul><ul><li>window of opportunity ? </li></ul>
 3. 3. <ul><li>Centrale vraag </li></ul><ul><li>Hoe kan ‘duurzame ontwikkeling’ </li></ul><ul><li>een bijdrage leveren aan de </li></ul><ul><li>actuele verstedelijkingsopgave? </li></ul>
 4. 4. <ul><li>Traject: </li></ul><ul><li>Thematische verkenning via literatuur </li></ul><ul><ul><li>verstedelijkingsopgave (verbreding vd opgave) </li></ul></ul><ul><ul><li>duurzame ontwikkeling en verstedelijking </li></ul></ul><ul><li>Drie cases: MR Amsterdam, Parkstad Limburg, Brainport Eindhoven </li></ul><ul><li>Buitenlandse voorbeelden (als spiegel) </li></ul><ul><li>Interviews/ expertgesprekken </li></ul>
 5. 5. Duurzame ontwikkeling <ul><li>nieuw vooruitgangsperspectief </li></ul><ul><li>samenhang tussen ecologische, economische en sociale waarden </li></ul><ul><li>mix van objectieve en </li></ul><ul><li>subjectieve momenten; </li></ul><ul><li>rol debat / politiek proces; </li></ul>
 6. 6. Duurzame ontwikkeling en verstedelijking <ul><li>ruimtelijke ordening: onderlinge ruimtelijke positionering van functies </li></ul><ul><li>van gebouw- en wijkniveau naar schaal stedelijke regio </li></ul><ul><li>duurzame verstedelijking: slimmere ruimtelijke koppeling van stromen en plekken vanuit 3 P perspectief </li></ul><ul><li>nieuw verhaal, nieuwe meekoppelende belangen (biodiversiteit, energie, emissies) </li></ul>
 7. 7. <ul><li>Bevindingen cases </li></ul><ul><li>Duurzame ontwikkeling 'sterk' verhaal </li></ul><ul><li>Maar: </li></ul><ul><ul><li>smalle invulling; </li></ul></ul><ul><ul><li>projectgewijs; </li></ul></ul><ul><ul><li>weinig koppeling stromen; </li></ul></ul><ul><ul><li>ontbreken regionale thema’s; </li></ul></ul><ul><ul><li>behoefte aan keuzes Rijk; </li></ul></ul><ul><ul><li>zwakke schakeling met verstedelijking. </li></ul></ul><ul><li>Proceservaringen </li></ul><ul><ul><li>belang governance, schakelen tussen schalen </li></ul></ul><ul><li>Randvoorwaarden </li></ul><ul><ul><li>belang van kennis, financieringswijzen </li></ul></ul>
 8. 8. <ul><li>Conclusies advies </li></ul><ul><li>wereldwijd: duurzame ontwikkeling inspirerend perspectief </li></ul><ul><li>NL: nog te sectoraal, fragmentarisch projectgewijs (dreigende achterstand) </li></ul><ul><li>noodzaak van systematische aanpak duurzame verstedelijking </li></ul><ul><li>duurzaamheidkansen r uimtelijk faciliteren (onderlinge vitaliteit) </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Aanbevelingen (I) </li></ul><ul><li>Formuleer verstedelijkingsbeleid systematisch vanuit perspectief van duurzame ontwikkeling </li></ul><ul><li>Laat dit uitmonden in regionale strategische agenda </li></ul><ul><li>Formuleer visie op Rijksniveau: energie, mobiliteit, bovenregionale kwaliteit </li></ul><ul><li>Voer een duurzaamheidparagraaf in bij ruimtelijke plannen </li></ul>
 10. 10. <ul><li>Aanbevelingen (II) </li></ul><ul><li>Pak ruimtelijke opgaven aan met effectieve coalities </li></ul><ul><li>Faciliteer de benodigde kennis-ontwikkeling/-ontsluiting </li></ul><ul><li>Leg directere verbanden tussen opbrengsten en investeringen </li></ul><ul><li>Stel commissie in voor stimulerings-programma ‘Duurzame Verstedelijking’ </li></ul>
 11. 11. Dank voor de aandacht !

×