Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

La meva primera presentació

167 views

Published on

Published in: Education, Technology, Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

La meva primera presentació

  1. 1. LA MEVA PRIMERA PRESENTACIÓ EN EL POWER POINT
  2. 2. Donem format a:  Mida de lletra i color  Interlineat el  Negreta, cursiva, Subratl desplegable ofereix algunes mesures lat, ratllat i Ombrejat prefixades.  Espaiat entre caràcter  Columnes: el  Estil de pic desplegable ofereix la Alineació de línia posibilitat de col·locar el text en diverses columnes.
  3. 3. Contingut amb títol El formategem a mida 24, centrat i interlineat 1,3. A la dreta inserim la imatge de mostra Pinguins.
  4. 4. QUANTITAT D’ARRIBADES AVUI 25000 20000 15000 Sevilla Barcelona 10000 Madrid 5000 0 Ave Avión Talgo Autobús
  5. 5. Distribució irregular de jornada Establerta per acord Per conveni col·lectiu Per empresa i representants dels treballadors Descans mínim Diari Setmanal 12 hores entre jornades Un dia i mig interromput
  6. 6. Modalitats contractuals IINDEFINITS Contracte indefinit ordinari Contracte de foment de la contractació indefinida C O N T R A C T E S Contracte fix-discontinu Formatius En pràctiques Per a la formació Eventual TEMPORALS Obra o servei De durada determinada Internitat Substitució Relleu MODALITATS En grup A domicili

×