Sim8 informatizimi dhe tregu

1,114 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,114
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
14
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Sim8 informatizimi dhe tregu

 1. 1. Dr. A.Berisha-Shaqiri
 2. 2. <ul><li>Analiza e konkurrencës </li></ul><ul><li>A mbienti i biznesit të ndërmarrjes </li></ul><ul><li>Elementet që duhet kushtuar vemendje. </li></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Konsumatorit; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Produkteve; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Çmimeve; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Proceseseve inovative; </li></ul></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><ul><li>Kanaleve distributive etj. </li></ul></ul></ul></ul></ul>
 3. 3. Profili i konkurencës - a është konkurenti i kënaqur me pozitën e vet - çfarë strategjie të ndryshimit do të përdorë konkurenti Ku mund të lëndohet konkurenti - çka e detyron konkurentin të hakmerret Parashikimet - për vehte dhe për veprimtarinë Aftësitë - përparësitë - dobësitë Çka e motivon konkurencën Qëllimet e ardhshme - në të gjitha nivelet e menaxhmentit Çka bën dhe çka mund të bëjë konkurenca Strategjia e ardhshme - cila është strategjia e ardhshme e konkurencë s
 4. 4. <ul><li>Ekonomia digjitale </li></ul><ul><li>T reg u global ë </li></ul><ul><li>P rodukte të reja, </li></ul><ul><li>Ç mime t dhe </li></ul><ul><li>K anale t e distribuimit. </li></ul><ul><li>Te dhëna relevante: </li></ul><ul><li>Z hvillimi tekniko-teknologjik, </li></ul><ul><li>P olitikat ekonomike, </li></ul><ul><li>P lanifikimet buxhetore, </li></ul><ul><li>F inanciare etj. </li></ul><ul><li>Analiza e elementeve: </li></ul><ul><li>Analiza e sistemit informatikë aktual, </li></ul><ul><li>N evoja për një sistem më të përsosur </li></ul><ul><li>S fidat e tregut dhe konkurrenc a . </li></ul>
 5. 5. Fig. Dinamika e përgjigjes ndaj presionit të konkurrencës
 6. 6. <ul><li>Produktet dhe sherbimet e reja </li></ul><ul><li>R oli i teknologjisë informatike </li></ul><ul><li>I dentifikimin e teknologjisë informatike </li></ul><ul><li>S oftuer et adekuat </li></ul>
 7. 7. Fig.4. Roli i teknologjisë Informatike për prodhimin e produkteve te reja
 8. 8. <ul><li>G jashte burime t kryesore të pengesave për të hyre në një dege të caktuar Sipas Porterit: </li></ul><ul><li>  Shkalla ekonomike : e cila i referohet uljes së shpenzimeve të prodhimit të produktit, operacioneve të nevojshme për prodhimin e tij. </li></ul><ul><li>Diferencimi i produkteve : mendohet që firmat e themeluara më herët kane brendin e tyre dhe kështu ato kanë edhe konsumatorët besnik prandaj duhet diferencuar edhe shërbimet ndaj konsumatorëve. </li></ul><ul><li>Kërkesat e kapitalit : për të hyrë në një degë të re gjithashtu nevojitet një investim i gjerë i burimeve financiare për të garuar pengesat për hyrje veçanërisht nëse kapitali kërkon rrezikshmëri ose është i parikuperueshëm përballe reklamimit të madh që duhet bërë ose hulumtimeve dhe zhvillimit. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>Kostot e transformimit të procesit të afarizmit : </li></ul><ul><li>Konsiderohen si pengese sepse nganjëherë janë të larta dhe pak firma mund ti përballojnë, për të kaluar prej një teknologjie në tjetrën duhet pasur burime financiare. </li></ul><ul><li>Qasja në kanalet e distribuimit : </li></ul><ul><li>Pengesë për të hyre në dege të re mund të krijohet edhe nga ajo se duhet siguruar kanale të reja të distribuimit të produkteve të prodhuara. </li></ul><ul><li>Politika qeveritare : </li></ul><ul><li>Si barriere e fundit për të hyrë në tregje të reja janë edhe politikat qeveritare Në literature nganjëherë i hasim edhe si kosto të menysë. </li></ul>
 10. 10. Fig . A,B,C drejt konkurrencës internacionale
 11. 11. Fig. NVM-të timonier të rritjes ekonomike dhe inovacioneve
 12. 12. <ul><li>K ërkesat e konsumatorëve për produktet e tyre ; </li></ul><ul><li>T regu i brendshëm ; </li></ul><ul><li>Tregu i jashtëm ; </li></ul><ul><li>L loj et e produkteve të teknologjisë ICT ; </li></ul><ul><li>P ajisje t që duhet instaluar në ndërmarrje ; </li></ul><ul><ul><ul><ul><li>kapacitet ICT- softuerët, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>p unonjësit, </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>si dhe burimet financiare në dispozicion. </li></ul></ul></ul></ul>
 13. 13. Fig.7. Përdorimi i teknologjisë informatike dhe komunikuese
 14. 14. <ul><li>Teknologjia informatike e avancuar dhe llojet kryesore të produkteve apo të softuerëve të teknologjisë informatike të avancuar . </li></ul><ul><li>Planifikimi i resurseve në ndërmarrje (Enterprise Resource Planning- ERP) </li></ul><ul><li>O fron një depo të informatave për të gjitha funksionet e biznesit siç janë: </li></ul><ul><ul><li>burimet njerëzore, </li></ul></ul><ul><ul><li>prodhimi, </li></ul></ul><ul><ul><li>inventari, </li></ul></ul><ul><ul><li>marketingu, </li></ul></ul><ul><ul><li>shitja, </li></ul></ul><ul><ul><li>informacione të kontabilitetit dhe tatimeve etj. </li></ul></ul>
 15. 15. <ul><li>Menaxhimi i marrëshënjeve me konsumatorë (Customer Relationship Management CRM) </li></ul><ul><li>I ntegron njerëzit dhe teknologjinë me qëllim: </li></ul><ul><li>të maksimizimit të marrëdhënieve të jashtme </li></ul><ul><li>menaxhimin e kontakteve të shitjes, </li></ul><ul><li>historinë e aktiviteteve, </li></ul><ul><li>urdhëresën e hyrjeve, porosive, mbështetjen dhe shërbimet ndaj klientëve, </li></ul><ul><li>shërbimin në fusha të caktuar, etj. </li></ul>
 16. 16. <ul><li>Menaxhimi i zinxhirit furnizues (Supply Chain Management SCM) </li></ul><ul><li>N dihmon ndërmarrjen: </li></ul><ul><li>të riorganizojë prokurimin e materialeve të papërpunuara </li></ul><ul><li>dërgimin e produkteve të mbaruara me qëllim të zvogëlimit të gabimeve, vonesave, si dhe të rritjes së efikasitetit. </li></ul><ul><li>  Pra SCM: </li></ul><ul><li>R egjistron gjendjen e stoqeve dhe informatat lidhur me proceset biznesore dhe midis bizneseve në kompani dhe midis kompanive </li></ul><ul><li>Si dhe është i bazuar në TI për të mbështetur aktivitetet e zinxhirit të furnizimit </li></ul><ul><li>Veqanëishtë është me rëndësi të vemi në dukje se SCM si sistem i dizajnuar mirë krijon mundësi më të mëdha, strategjike dhe konkurruese si dhe ndihmon optimizmin, ekzekutimin dhe përmbushjen e aktiviteteve: logjistikës , prodhimit, të ardhurave, profitit dhe shpenzimeve . </li></ul>
 17. 17. <ul><li>Integrimi i aplikacioneve të ndërmarrjes (Enterprise Application Integration EAI) </li></ul><ul><li>Softueri EAI integron lloje të ndryshme të ERP softuerëve dhe sistemet e tjera nëpërmjet tij në mënyrë që të sinkronizohet përpunimi, ruajtja dhe transmetimit i informatave. </li></ul><ul><li>Prototipi rapid dhe manifakturimi (Rapid Prototyping and Manufacturing RPM) </li></ul><ul><li>Konsiderohet gjatë 20 viteve të ardhshme ky softuer do të ketë një efekt të thellë në teknologjinë e prodhimit global. </li></ul><ul><li>  </li></ul><ul><li>Menaxhimi i diturisë (Knowledge Management KM) </li></ul><ul><li>Sistemet e KM ndihmojnë ndërmarrjen të organizojë dhe ndajë njohuritë te punonjësit e saj. Duke përdorur softuerin KM ndërmarrjet synojnë të përfitojë më të mirën nga burimet e tyre njerëzore. </li></ul>

×