Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soc 399, 4.ders

903 views

Published on

xxx

Published in: Education
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Soc 399, 4.ders

  1. 1. MODERNTOPLUMVE KAPİTALİZM SOC 399 SOSYOLOJİDEGÜNCEL MESELELER
  2. 2. KAPİTALİZM NEDİR? Kapitalizm, özel mülkiyetin, üretim araçlarının büyük bölümüne sahip olduğu ve işlettiği; yatırım, gelir dağılımı, üretim, mal ve hizmet fiyatlarının arz ve talebin buluştuğu piyasa ekonomisi tarafından belirlendiği sosyal ve ekonomik sistemdir.
  3. 3. VIDEO- KAPİTALİZM NEDİR?  https://www.youtube.com/watch?v=-bOHVONsHOE
  4. 4. VIDEO- KAPİTALİST SİSTEM NASIL İŞLER?  https://www.youtube.com/watch?v=65NGxyMT760

×