Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Soc 399 10.ders

xxx

  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Soc 399 10.ders

  1. 1. KENT SOSYOLOJİSİ SOC 399 SOSYOLOJİDE GÜNCEL MESELELER
  2. 2. KENT NEDİR? • Kent hem tarımsal hem de tarım dışı üretimin, dağıtım ve denetim fonksiyonlarının toplandığı, teknolojik gelişme derecelerine göre belirli bir büyüklük ve bütünleşme düzeyine varmış yerleşme biçimidir. • Köylerden farklı olarak tarım dışı ekonomik yapılanmaya sahip olan kentler, insan ilişkileri ve bu insan ilişkileri kapsamında gelişen toplumsal bütünleşme yönüyle de farklıdır.
  3. 3. KENT NEDİR? • Başka bir deyişle kent, toplumsal bütünleşmenin, bir yoğunlaşmanın meydana geldiği mekansal bir birlikteliktir. • Kentleşme; kırsaldan kente geçişe denir. • Kentleşmede en önemli itici güç kırdan kente doğru gerçekleşem göç sonucunda oluşmaktadır.
  4. 4. KENTLİLEŞME • Kentleşme akımı sonucundaki toplumsal değişimin insanların davranışlarında ve ilişkilerinde, değer yargılarında, tinsel ve özdeksel yaşam biçimlerinde değişiklikler yaratılması sürecidir. • Kentlileşmenin belirgin göstergelerinden biri gecekondulaşmadır. • Gecekondu yerleşmeleri nüfusun göç gibi nedenlerden dolayı hızlı artışı sonucunda, devlet arazilerinin yasal olmayan yollardan talan edilişi, konut sahibi olamama ve kentsel olanaklardan faydalanamama durumundan kaynaklanır.
  5. 5. VIDEO • http://www.eba.gov.tr/video/izle/323852a9abb7ce6 8940528a0e7d130fedbdf32d09c001 • http://www.dailymotion.com/video/xhtk1e_basibuy uk-goc-engelliler-biz_news

×