Afrika Ülkelerinden
Başlıca Afrika Ülkeleri <ul><li>Fas </li></ul><ul><li>Cezayir </li></ul><ul><li>Tunus </li></ul><ul><li>Güney Afrika Cumhu...
Ülke Başkent Yüz Ölçümü Nüfus Yer Şekilleri İklim Ekonomi Öne Çıkan Özelliği Fas Rabat 448.750 27.020.000 Atlas Dağları Ak...
Fas
FAS <ul><li>Yüz ölçümü :458.730 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :30.645.305 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Meşruti Krallık <...
Fas’ın Tarihçesi <ul><li>Fas 8. yy.'da Emevîler döneminde Arapların istilâsına uğramıştır. </li></ul><ul><li>1578'de Osma...
Fas’ın Sınırları <ul><li>Afrika'nın kuzeybatısında yer alan bir Arap ülkesidir. </li></ul><ul><li>Doğu ve güneydoğusunda...
Fas’ın Yer Şekilleri <ul><li>Fas dağlık bir ülkedir. Kuzeyinde doğu-batı yönünde Rif Atlasları uzanır. Rif Atlasları'nda...
Fas’ın İklimi <ul><li>Ülkenin kuzey kıyıları Akdeniz ikliminin, güney ve güneydoğusu çöl ikliminin, Atlas Okyanusu kıyıla...
Rabat Fas 34 ° K - 6 ° B / 12m 17,7 ° C  / 604 mm
Fas’ın Nüfusu <ul><li>2001 yılına göre, 30.645.305 nüfusu vardır. </li></ul><ul><li>Nüfus artış oranı fazladır. </li></u...
Fas’ın Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Tahıl ve turunçgiller üretimi önemlidir. Turunçgiller ihracatında ispanya ve İsrail'd...
Fas’ta Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Tarım alanları kıyılarda toplanmıştır. Tarımda sulama zorunludur. </li></ul><ul><li>T...
Fas’ta Maden ve Enerji <ul><li>Fas'ın en önemli yer altı zenginliği fosfattır. </li></ul><ul><li>Dünya fosfat rezervinin ...
Fas’ta Sanayi ve Ticaret <ul><li>Gübre, kimya, dokuma, gıda sanayi kolları vardır. </li></ul><ul><li>Kara ve demir yolu u...
Fas – Türkiye İlişkileri <ul><li>İki ülke arasındaki ticaret hacmi azdır. </li></ul><ul><li>Türkiye'ye fosfat, gübre ve k...
Cezayir
Cezayir <ul><li>Yüz ölçümü :2.381.741 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :31.736.053 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Cumhuriyet ...
Cezayir’in Tarihçesi <ul><li>Cezayir 8.yy. da Arap hâkimiyetine girmiş, </li></ul><ul><li>1533'te Barbaros Hayrettin Paşa...
Cezayir’in Sınırları <ul><li>Afrika'nın kuzeybatısında yer alır. </li></ul><ul><li>Atlas ülkelerinin en büyüğüdür. </li><...
Cezayir’in Yer Ş ekilleri <ul><li>Kuzeyinde iki sıra hâlinde Atlas Dağları uzanır. </li></ul><ul><li>Kıyıda Tel  Atlas...
Cezayir’in İklimi <ul><li>Kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde çöl iklimi görülür. </li></ul><ul><li>Kıyıdaki dağları...
Cezayir 37 ° K – 3 ° D / 50 m  16,8 ° C / 660 mm
Ghardaia 32 ° K – 4 ° D / ? m  21,6 ° C / 69 mm
Cezayir’in Nüfusu <ul><li>Cezayir'de nüfus artış hızı çok yüksektir. </li></ul><ul><li>Nüfusun tamamına yakını kuzeyde y...
Cezayir’in Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Tarım gelişmemiştir. </li></ul><ul><li>Önemli yer altı zenginlileri petrol, doğa...
Cezayir’de Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Topraklarının büyük bölümü çöller ve dağlarla kaplıdır. </li></ul><ul><li>Tarım a...
Cezayir’de Maden ve Enerji <ul><li>En zengin yer altı kaynağı petrol ve doğal gazdır. </li></ul><ul><li>İhracat gelirleri...
<ul><li>Cezayir, son yıllarda sanayileşmeye büyük önem vermiştir. Ülkede petrokimya, demir-çelik, gübre, çimento ve dokuma...
Cezayir – Türkiye İlişkileri <ul><li>Türkiye - Cezayir ticaret ilişkileri istikrarsız bir seyir göstermektedir. </li></u...
Tunus
Tunus <ul><li>Yüzölçümü :163.610 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :9.705.102 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Cumhuriyet </li><...
Tunus’un Tarihçesi <ul><li>Tunus, ilk Çağlarda Fenike ve Roma Devletleri ile Orta Çağda Bizans hâkimiyetinde kalmıştır. <...
Tunus’un Sınırları <ul><li>Atlas ülkelerinden en küçük olanıdır. </li></ul><ul><li>Kuzey ve doğusunda Akdeniz, doğu ve g...
Tunus’un Yer Şekilleri <ul><li>Kuzeyinde Tel Atlasları'nın uzantıları olan dağlar bulunur. </li></ul><ul><li>Orta kısım...
Tunus’un İklimi <ul><li>Büyük bölümünde Akdeniz iklimi görülür. İç kesimlere gidildikçe iklim sertleşir, sıcaklık farklar...
Bizerte 37 ° K – 9 ° D / 5m 18,1 ° C / 541mm
Tunus’un Nüfusu <ul><li>Nüfusu, 2001 yılına göre 9.705.102'dir. </li></ul><ul><li>Nüfus artış hızı yüksektir. </li></ul><...
Tunus’ta Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Nüfusun yarıdan fazlası tarımla uğraşır. </li></ul><ul><li>Topraklarının yarıya yak...
Tunus’ta Maden ve Enerji <ul><li>Önemli yer altı kaynakları fosfat, petrol, doğal gaz ve demirdir. Tunus, dünyanın en çok ...
Tunus’ta Sanayi <ul><li>Sanayi; başkent Tunus başta olmak üzere, büyük şehirler çevresinde toplanmıştır. </li></ul><ul><l...
Tunus’ta Turizm <ul><li>Turizm son yıllarda hızlı gelişen bir sektördür. Güneşli ve sıcak kumsalları çok sayıda turist çek...
Tunus’ta Ulaşım <ul><li>Önemli şehirleri kara ve demir yolu ile birbirine bağlanmıştır. </li></ul><ul><li>Turizm sayesind...
Tunus’ta Ticaret <ul><li>İthalatı: makine ve yedek parçalar alır. iklimin kurak geçtiği yıllarda tahıl ithâl eder. </li><...
Tunus – Türkiye İlişkileri <ul><li>Tunus ile Türkiye'nin ticarî ilişkileri fazla gelişmemiştir. </li></ul><ul><li>Türkiye...
Güney Afrika Cumhuriyeti
Güney Afrika Cumhuriyeti <ul><li>Yüzölçümü :1219 912 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :43 586 097 </li></ul><ul><li>İdare şek...
G.A.C.’nin Tarihçesi <ul><li>Güney Afrika'nın asıl sahipleri zencilerdir. </li></ul><ul><li>17.yüzyılın başlarında Hollan...
G.A.C.’nin Sınırları <ul><li>Afrika'nın güney ucunda yer alır. </li></ul><ul><li>Cap , Natal, Transval ve Oranj‘ ın ...
G.A.C.’nin Yer Şekilleri <ul><li>Güney ve doğu kıyıları boyunca uzanan dağların yükseltileri doğuya doğru artar. </li></u...
G.A.C.’nin İklimi
G.A.C.’nin İklimi <ul><li>Doğu ve güneydoğu kıyılarında Mozambik sıcak su akıntısının etkisi ile ılıman iklim egemendir....
G.A.C.’nin Bitki Örtüsü <ul><li>Ormanlık alanlar oldukça azdır. </li></ul><ul><li>Ormanlar, yağışlı geçen doğu ve güneydo...
Capetown 34 ° G – 18 ° D / 12 m 16,8 ° C – 613
G.A.C.’nin Nüfusu <ul><li>Afrika'nın nüfusu en kalabalık ülkelerindendir. </li></ul><ul><li>Nüfus, farklı etnik gruplarda...
G.A.C.’nin Nüfusu
G.A.C.’nin Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Afrika'nın her bakımdan en gelişmiş ülkesidir. </li></ul><ul><li>Gelişmesini iyi...
G.A.C.’de Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Tarım yapılabilecek alanlar ülke topraklarının büyük bir bölümünü kaplamakla birlik...
G.A.C.’de Maden <ul><li>Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. </li></ul><ul><li>Kıymetli mad...
G.A.C.’de Enerji <ul><li>Çok zengin taş kömürü yataklarına sahiptir. Afrika Kıta'sında üretilen kömürün tamamına yakını bu...
G.A.C.’de Sanayi <ul><li>Güney Afrika, Afrika Kıta'sının sanayileşmiş tek ülkesidir. </li></ul><ul><li>En gelişmiş sanayi...
G.A.C.’de Ulaşım <ul><li>Gelişmiş kara, demir ve hava yolları ağına sahiptir. </li></ul><ul><li>Deniz ulaşımı da gelişmiş...
G.A.C.’de Ticaret <ul><li>Dış ticaretinde AB ülkeleri ilk sırayı alır. Bunun yanında Afrika ülkeleri, ABD, Japonya ve Suud...
G.A.C. – Türkiye İlişkileri <ul><li>Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ticarî ilişkiler gelişmektedir. </li>...
Nijerya
Nijerya <ul><li>Yüz ölçümü :923 768 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :126 635 626 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Federal Cu...
Nijerya’nın Tarihçesi <ul><li>Önce Portekiz'in sonra da İngiltere'nin sömürgesi olmuştur. </li></ul><ul><li>II. Dünya Sav...
Nijerya’nın Sınırları <ul><li>Gine Körfezi'nin kuzeyinde yer alır. </li></ul><ul><li>Batıda Benin, kuzeyde Nijer, kuzeydo...
Nijerya’nın Yer Şekilleri <ul><li>Kuzeyinde, kuzeye ve doğuya doğru gidildikçe alçalan plato alanları yer alır. </li></ul...
Nijerya’nın İklimi <ul><li>Yüzey şekillerinde görülen farklılık, iklimine de yansımıştır. Güneydeki alçak alanlarda görüle...
Lagos 7 ° G – 3 ° D / 40 m 26,5 ° C – 1741
Enugu 6 ° G – 8 ° D / 140 m 26,5 ° C – 1749
Nijerya’nın Nüfusu <ul><li>Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. 2001 yılına göre 126 635 626 nüfusa sahiptir. </li></ul>
Nijerya’nın Nüfusu <ul><li>Kıta'nın en kalabalık ülkesidir. </li></ul><ul><li>Çoğunluğu zenci olan halk, çok sayıda etnik...
Nijerya’nın Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Tarım ve hayvancılık ülke ekonomisi için önemlidir. </li></ul><ul><li>Yer altı ...
Nijerya’da Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık <ul><li>Halkının yarıdan fazlası tarımla uğraşır. </li></ul><ul><li>Güneyde a...
Nijerya’da Maden ve Enerji <ul><li>En önemli yer altı kaynağı olan doğal gaz ve petrol, Nijer deltasından elde edilir. Yıl...
Nijerya’da Sanayi <ul><li>Petrol, kimyasal maddeler, orman ürünleri, kauçuk, çimento ve gıda sanayisi, gelişme göstermişti...
Nijerya’da Ulaşım <ul><li>Kara yolu ulaşımı önem kazanmıştır. </li></ul><ul><li>Büyük Sahra'yı geçerek Akdeniz kıyılarına...
Nijerya’da Ticaret <ul><li>İhracatı: Petrol ve petrol ürünleri, kereste, tarım ürünleri önemli yer tutar. </li></ul><ul><...
Nijerya – Türkiye İlişkileri <ul><li>Türkiye'ye ham kauçuk satar. </li></ul><ul><li>Türkiye'den kimyasal ürünler, alüminy...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Afrika Ulkeleri

16,767 views

Published on

Afrika ülklerine ait genel bilgiler.
www.sosyal-bilgiler.com

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
16,767
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
58
Actions
Shares
0
Downloads
62
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Afrika Ulkeleri

 1. 1. Afrika Ülkelerinden
 2. 2. Başlıca Afrika Ülkeleri <ul><li>Fas </li></ul><ul><li>Cezayir </li></ul><ul><li>Tunus </li></ul><ul><li>Güney Afrika Cumhuriyeti </li></ul><ul><li>Nijerya </li></ul>
 3. 3. Ülke Başkent Yüz Ölçümü Nüfus Yer Şekilleri İklim Ekonomi Öne Çıkan Özelliği Fas Rabat 448.750 27.020.000 Atlas Dağları Akdeniz Turizm Fosfatta 4. Cezayir Cezayir 2.381.741 28.734.000 Atlas Dağları Sahra Çölü Akdeniz, Çöl Petrol Fosfat Tunus Tunus 163.610 9.132.000 Atlas Dağları Sahra Çölü Akdeniz, Çöl Tarım Fosfat G.A.C Pretoria 1.221.037 41.400.000 Plato ve Dağlar Akdeniz, Ilıman Okyanus, Tropikal Sanayi, maden, tarım Elmas, Altın, Platin Üretiminde 1. Nijerya Abuja 923.768 118.365.000 Nijer Deltası Ekvator, Tropikal Tarım, Petrol Dünya Niyobyum Üretiminin % 95’i
 4. 4. Fas
 5. 5. FAS <ul><li>Yüz ölçümü :458.730 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :30.645.305 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Meşruti Krallık </li></ul><ul><li>Başkenti :Rabat </li></ul><ul><li>Önemli şehirleri :Kazablanka, Marakeş, Fas </li></ul><ul><li>Dili :Arapça </li></ul><ul><li>Dini :İslâmiyet </li></ul><ul><li>Para birimi :Dirhem </li></ul>
 6. 6. Fas’ın Tarihçesi <ul><li>Fas 8. yy.'da Emevîler döneminde Arapların istilâsına uğramıştır. </li></ul><ul><li>1578'de Osmanlı Devleti'nin himayesine geçmiştir. </li></ul><ul><li>19. yy. sonunda Fransa'nın yönetimine giren ülke 1956'da bağımsızlığına kavuşmuştur. </li></ul>
 7. 7. Fas’ın Sınırları <ul><li>Afrika'nın kuzeybatısında yer alan bir Arap ülkesidir. </li></ul><ul><li>Doğu ve güneydoğusunda Cezayir, güneyinde Batı Sahra yer alır. </li></ul><ul><li>Cebelitarık Boğazı ile Avrupa Kıt'asından ayrılır. </li></ul><ul><li>Boğazı kontrol eden Septe ile Akdeniz kıyısındaki Melilla şehirleri İspanya'ya aittir. </li></ul>
 8. 8. Fas’ın Yer Şekilleri <ul><li>Fas dağlık bir ülkedir. Kuzeyinde doğu-batı yönünde Rif Atlasları uzanır. Rif Atlasları'ndan güneye doğru, Orta Atlaslar, Yüksek Atlaslar ve Anti Atlaslar sıralanır. </li></ul><ul><li>Bu dağları derin vadiler birbirinden ayırır. </li></ul><ul><li>Cezayir sınırına yakın bölgelerini, Büyük Sahra'nın devamı olan plato alanları kaplar. </li></ul><ul><li>Akdeniz ve Atlas Okyanusu kıyılarında dar bir şerit hâlinde kıyı ovaları uzanır. Akarsu ağızlarında genişleyen bu ovalar Fas'ın en önemli tarım alanlarıdır. </li></ul>
 9. 9. Fas’ın İklimi <ul><li>Ülkenin kuzey kıyıları Akdeniz ikliminin, güney ve güneydoğusu çöl ikliminin, Atlas Okyanusu kıyıları ise ılıman bir iklimin etkisi altındadır. </li></ul><ul><li>Ülkede yağışlar genellikle kış aylarında düşer. </li></ul><ul><li>Batıdaki yüksek yamaçlarda yağış daha çoktur. (1500 mm). </li></ul><ul><li>Bitki örtüsü bakımından zengin değildir. </li></ul><ul><li>Yağışın fazla olduğu yamaçlarda seyrek ormanlar görülür. Orman azdır. </li></ul>
 10. 10. Rabat Fas 34 ° K - 6 ° B / 12m 17,7 ° C / 604 mm
 11. 11. Fas’ın Nüfusu <ul><li>2001 yılına göre, 30.645.305 nüfusu vardır. </li></ul><ul><li>Nüfus artış oranı fazladır. </li></ul><ul><li>Büyük çoğunluğunu Berberîler ve Araplar oluşturur. Nüfusun çoğunluğu kıyılarda toplanmıştır. </li></ul><ul><li>Ülkede kırsal kesimden şehirlere doğru büyük bir göç yaşanır. Başlıca şehirleri; başkent Rabat, Kazablanka, Marakeş ve Tanca' dır . </li></ul>
 12. 12. Fas’ın Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Tahıl ve turunçgiller üretimi önemlidir. Turunçgiller ihracatında ispanya ve İsrail'den sonra 3. sırada yer alır. </li></ul><ul><li>Fosfat en önemli yer altı kaynağıdır. </li></ul><ul><li>Sanayisi gelişme yolundadır. </li></ul><ul><li>Turizm, ülke ekonomisine önemli bir yer tutar. </li></ul>
 13. 13. Fas’ta Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Tarım alanları kıyılarda toplanmıştır. Tarımda sulama zorunludur. </li></ul><ul><li>Tarım ürünleri; buğday, üzüm, sebze ve turunçgillerdir. </li></ul><ul><li>Hayvancılık alanında kendisine yeterlidir. Ayrıca kıyı balıkçılığı da önemlidir. </li></ul>
 14. 14. Fas’ta Maden ve Enerji <ul><li>Fas'ın en önemli yer altı zenginliği fosfattır. </li></ul><ul><li>Dünya fosfat rezervinin % 'üne sahiptir. </li></ul><ul><li>Ayrıca kömür, kurşun, manganez, barit, gümüş, bakır ve petrol de çıkarılır. </li></ul>
 15. 15. Fas’ta Sanayi ve Ticaret <ul><li>Gübre, kimya, dokuma, gıda sanayi kolları vardır. </li></ul><ul><li>Kara ve demir yolu ulaşımı kıyı bölgelerde gelişmiştir. </li></ul><ul><li>Önemli limanları; Kazablanka, Safi ve Tanca'dır. </li></ul><ul><li>Ülke dış ticaretinde açık verir. Bu açığı işçi dövizleri ve turizm gelirleriyle kapatır. </li></ul><ul><li>İhracatında fosfat ve turunçgiller önemli yer tutar. </li></ul><ul><li>İthalâtında; ham petrol, buğday, otomotiv ürünleri ve çeşitli makineler başta gelir. </li></ul><ul><li>Ticaretini başta Fransa olmak üzere AB ülkeleri ve ABD ile yapar. </li></ul>
 16. 16. Fas – Türkiye İlişkileri <ul><li>İki ülke arasındaki ticaret hacmi azdır. </li></ul><ul><li>Türkiye'ye fosfat, gübre ve kurşun satar. </li></ul><ul><li>Türkiye‘den buğday, plâstik, demir – çelik ürünleri ve çeşitli makineler alır. </li></ul>
 17. 17. Cezayir
 18. 18. Cezayir <ul><li>Yüz ölçümü :2.381.741 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :31.736.053 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Cumhuriyet </li></ul><ul><li>Başkenti :Cezayir </li></ul><ul><li>Önemli şehirleri :Oran, Annaba, Konstantin. Tlemsen </li></ul><ul><li>Dili :Arapça </li></ul><ul><li>Dini :İslâmiyet </li></ul><ul><li>Para birimi :Cezayir Dinarı </li></ul>
 19. 19. Cezayir’in Tarihçesi <ul><li>Cezayir 8.yy. da Arap hâkimiyetine girmiş, </li></ul><ul><li>1533'te Barbaros Hayrettin Paşa tarafından Osmanlı Devletine katılmıştır. </li></ul><ul><li>1830'da Fransa tarafından işgal edilen ülkeye çok sayıda Fransız’ın yanı sıra İtalyan ve İspanyol asıllı göçmenler de yerleşmiştir. </li></ul><ul><li>Avrupalı göçmenler, kısa zamanda ülkenin bütün zenginliklerine sahip olmuş, Müslümanlara hiçbir hak tanımamışlardır. </li></ul><ul><li>Bunun üzerine &quot;Cezayir Ulusal Kurtuluş Cephesi&quot; bağımsızlık savaşını başlatmış ve ülke 1962'de bağımsızlığını kazanmıştır. </li></ul>
 20. 20. Cezayir’in Sınırları <ul><li>Afrika'nın kuzeybatısında yer alır. </li></ul><ul><li>Atlas ülkelerinin en büyüğüdür. </li></ul><ul><li>Kuzeyden Akdeniz'le çevrili olan ülke, doğuda Tunus ve Libya, güneyde Nijer ve Mali, güneybatıda Moritanya, batıda Fas ile komşudur. </li></ul>
 21. 21. Cezayir’in Yer Ş ekilleri <ul><li>Kuzeyinde iki sıra hâlinde Atlas Dağları uzanır. </li></ul><ul><li>Kıyıda Tel Atlasları, iç kısımda Sahra Atlasları vardır. </li></ul><ul><li>Bu dağlar arasında, yüksek platoların yanı sıra çöküntü alanlarında tuzlu bataklıklar da görülür. </li></ul><ul><li>Akdeniz kıyıları boyunca dar bir şerit hâlinde de kıyı ovaları uzanır. </li></ul><ul><li>Atlas Dağları'ndan sonra, güneye doğru genişleyen topraklarının büyük bölümü kum ve taş çölleriyle kaplıdır. </li></ul><ul><li>Güneydoğusunu ise eski bir volkanik kütle olan Ahaggar Dağı kaplar. </li></ul><ul><li>Tel Atlasları'nın kuzey eteklerinden Akdeniz'e dökülen küçük akarsuların dışında akarsu yoktur. </li></ul>
 22. 22. Cezayir’in İklimi <ul><li>Kıyılarda Akdeniz iklimi, iç kesimlerde çöl iklimi görülür. </li></ul><ul><li>Kıyıdaki dağların denize bakan yamaçları bol yağış alır. </li></ul><ul><li>İç kesimlere doğru yağış miktarı azalır, iklim sertleşir. </li></ul><ul><li>Güneydeki çöl bölgelerinde sıcaklıklar 50°C yi bulur. </li></ul>
 23. 23. Cezayir 37 ° K – 3 ° D / 50 m 16,8 ° C / 660 mm
 24. 24. Ghardaia 32 ° K – 4 ° D / ? m 21,6 ° C / 69 mm
 25. 25. Cezayir’in Nüfusu <ul><li>Cezayir'de nüfus artış hızı çok yüksektir. </li></ul><ul><li>Nüfusun tamamına yakını kuzeyde yaşar. </li></ul><ul><li>Büyük şehirler bu bölgededir. Başlıca şehirleri; başkent Cezayir ile Oran, Konstantin, Annaba'dır. </li></ul><ul><li>Ülkede halkın büyük bölümü Arap ve Berberîlerden oluşur. </li></ul><ul><li>Azınlık olarak da Fransız, İspanyol ve İtalyanlar yaşar. </li></ul>
 26. 26. Cezayir’in Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Tarım gelişmemiştir. </li></ul><ul><li>Önemli yer altı zenginlileri petrol, doğal gaz ve fosfattır. </li></ul><ul><li>Sanayisi gelişme sürecindedir. </li></ul>
 27. 27. Cezayir’de Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Topraklarının büyük bölümü çöller ve dağlarla kaplıdır. </li></ul><ul><li>Tarım alanları çok sınırlı olup kıyıda toplanmıştır. </li></ul><ul><li>Doğal şartların olumsuzluğu ve ilkel yöntemlerin kullanılması nedeniyle tarımda verim düşüktür. </li></ul><ul><li>Tarımsal üretim ülke ihtiyacının az bir bölümünü karşılar. Bu nedenle gıda maddelerinin çoğunu dışarıdan ithâl etmek zorundadır. </li></ul><ul><li>Başlıca tarım ürünleri; tahıl, turunçgiller, zeytin, üzüm, sebze, incir ve hurmadır. </li></ul><ul><li>Dağlık alanlarda ve iç bölgelerde göçebe kabileler tarafından koyun, keçi ve deve yetiştirilir. </li></ul><ul><li>Akdeniz kıyılarında balıkçılık da yapılır. </li></ul>
 28. 28. Cezayir’de Maden ve Enerji <ul><li>En zengin yer altı kaynağı petrol ve doğal gazdır. </li></ul><ul><li>İhracat gelirlerinin büyük bölümü petrol ve doğal gazdan sağlanır. </li></ul><ul><li>İç bölgelerden elde edilen petrol ve doğal gaz, boru hatları (pipe-line) ile Akdeniz kıyısındaki Oran, Cezayir ve Annaba limanlarına ulaştırılarak ihraç edilir. </li></ul><ul><li>Fosfat, demir, çinko ve kurşun diğer önemli madenleridir. </li></ul>
 29. 29. <ul><li>Cezayir, son yıllarda sanayileşmeye büyük önem vermiştir. Ülkede petrokimya, demir-çelik, gübre, çimento ve dokuma sanayii gelişmiştir. Sanayi kuruluşları Akdeniz kıyısındaki büyük şehirler çevresin­de toplanmıştır. </li></ul><ul><li>Cezayir'in kıyı kesiminde ulaşım gelişmiştir. Büyük şehirler kara ve demir yoluyla birbirine bağlan­mıştır. </li></ul><ul><li>Cezayir'in dış ticaretindeki en önemli ülkeler; Fransa, İtalya, ispanya ve ABD'dir. İhraç ürünleri içeri-sinde petrol ve doğal gaz en büyük paya sahiptir. Az miktarda da fosfat, şarap ve meyve satar. Dışarıdan gıda maddeleri, çeşitli makineler, otomotiv ürünleri, elektronik eşya alır </li></ul>
 30. 30. Cezayir – Türkiye İlişkileri <ul><li>Türkiye - Cezayir ticaret ilişkileri istikrarsız bir seyir göstermektedir. </li></ul><ul><li>Türkiye'ye petrol ve doğal gaz satar. </li></ul><ul><li>Türkiye‘den fındık, çimento, demir - çelik ürünleri ve çeşitli makineler alır. </li></ul>
 31. 31. Tunus
 32. 32. Tunus <ul><li>Yüzölçümü :163.610 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :9.705.102 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Cumhuriyet </li></ul><ul><li>Başkenti :Tunus </li></ul><ul><li>Önemli şehirleri :Sfaks, Bizerte, Gabes </li></ul><ul><li>Dili :Arapça </li></ul><ul><li>Dini :İslâmiyet </li></ul><ul><li>Para birimi :Tunus Dinarı </li></ul>
 33. 33. Tunus’un Tarihçesi <ul><li>Tunus, ilk Çağlarda Fenike ve Roma Devletleri ile Orta Çağda Bizans hâkimiyetinde kalmıştır. </li></ul><ul><li>Hz. Osman döneminde İslâm egemenliğine girmiştir. </li></ul><ul><li>1574 yılında Osmanlı egemenliğine girdi. </li></ul><ul><li>1881'de Fransa tarafından işgal edildi. Bu işgale karşı bağımsızlık hareketi başlatan Tunuslular 1956'da bağımsızlıklarına kavuştu. </li></ul>
 34. 34. Tunus’un Sınırları <ul><li>Atlas ülkelerinden en küçük olanıdır. </li></ul><ul><li>Kuzey ve doğusunda Akdeniz, doğu ve güneydoğusunda Libya, batısında ise Cezayir yer alır. </li></ul>
 35. 35. Tunus’un Yer Şekilleri <ul><li>Kuzeyinde Tel Atlasları'nın uzantıları olan dağlar bulunur. </li></ul><ul><li>Orta kısımlarında tuzlu bataklıklar, güneyinde ise Büyük Sahra'nın devamı olan çöl alanları yer alır. </li></ul><ul><li>Ovalar Akdeniz kıyılarında toplanmıştır. </li></ul><ul><li>En önemli akarsuyu Medjerda’dır. Diğer akarsuları yazın kurur. </li></ul>
 36. 36. Tunus’un İklimi <ul><li>Büyük bölümünde Akdeniz iklimi görülür. İç kesimlere gidildikçe iklim sertleşir, sıcaklık farkları artar. </li></ul><ul><li>Akdeniz kıyılarında maki bitki toplulukları, yüksek kesimlerinde mantar meşesi ve Halep çamlarından oluşan seyrek ormanlar görülür. </li></ul><ul><li>Yağışların azalmasına paralel olarak orta kesimlerde bozkır, güneyde çöl bitkileri yaygındır. </li></ul>
 37. 37. Bizerte 37 ° K – 9 ° D / 5m 18,1 ° C / 541mm
 38. 38. Tunus’un Nüfusu <ul><li>Nüfusu, 2001 yılına göre 9.705.102'dir. </li></ul><ul><li>Nüfus artış hızı yüksektir. </li></ul><ul><li>Nüfusunun büyük bölümünü Berberiler geri kalanını da Avrupalılar oluşturur. </li></ul><ul><li>Nüfusun büyük bölümü kuzeydeki ovalar ve vadilerde toplanmıştır. Güneyde çok az insan yaşar. </li></ul><ul><li>Nüfusunun yaklaşık yarısı şehirlerde toplanmıştır. </li></ul><ul><li>En önemli şehirleri; başkent Tunus ile Sus, Sfaks, Bizerte'dir. </li></ul><ul><li>Halkın büyük bir kısmı Müslüman’dır. Az sayıda da Hıristiyan vardır. </li></ul>
 39. 39. Tunus’ta Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Nüfusun yarıdan fazlası tarımla uğraşır. </li></ul><ul><li>Topraklarının yarıya yakını tarıma elverişlidir. </li></ul><ul><li>Su kaynaklarının sulama buharlaşma nedeniyle yetersizdir. tarımda verim düşüktür. </li></ul><ul><li>Başlıca tarım ürünleri kuzeyde buğday, arpa, üzüm, turunçgiller, güneydoğu kıyılarında zeytin, tahıl ve sebze, vahalarda ise hurmadır. </li></ul><ul><li>Hayvancılık, iç kesimlerdeki tarıma elverişsiz alanlarda yapılır. Özelikle koyun ve keçi yetiştirilir. </li></ul><ul><li>Balıkçılık ve sünger avcılığı önemlidir. </li></ul>
 40. 40. Tunus’ta Maden ve Enerji <ul><li>Önemli yer altı kaynakları fosfat, petrol, doğal gaz ve demirdir. Tunus, dünyanın en çok fosfat üreten ülkelerinden biridir. </li></ul>
 41. 41. Tunus’ta Sanayi <ul><li>Sanayi; başkent Tunus başta olmak üzere, büyük şehirler çevresinde toplanmıştır. </li></ul><ul><li>Başlıca sanayi kolları; gübre, petrol, dokuma, tekstil, gıda, taşıt ve elektronik malzeme alanındadır. </li></ul>
 42. 42. Tunus’ta Turizm <ul><li>Turizm son yıllarda hızlı gelişen bir sektördür. Güneşli ve sıcak kumsalları çok sayıda turist çeker. </li></ul>
 43. 43. Tunus’ta Ulaşım <ul><li>Önemli şehirleri kara ve demir yolu ile birbirine bağlanmıştır. </li></ul><ul><li>Turizm sayesinde hava yolu ulaşımında büyük gelişmeler olmuştur. </li></ul>
 44. 44. Tunus’ta Ticaret <ul><li>İthalatı: makine ve yedek parçalar alır. iklimin kurak geçtiği yıllarda tahıl ithâl eder. </li></ul><ul><li>İhracatı: başta fosfat olmak üzere zeytinyağı, şarap, turunçgiller ve demir satar. </li></ul>
 45. 45. Tunus – Türkiye İlişkileri <ul><li>Tunus ile Türkiye'nin ticarî ilişkileri fazla gelişmemiştir. </li></ul><ul><li>Türkiye’den Tunus'a demir-çelik ürünleri ve gıda maddeleri alır. </li></ul><ul><li>Türkiye’ye fosfat ve ham deri satar. </li></ul>
 46. 46. Güney Afrika Cumhuriyeti
 47. 47. Güney Afrika Cumhuriyeti <ul><li>Yüzölçümü :1219 912 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :43 586 097 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Federal Cumhuriyet </li></ul><ul><li>Başkenti :Pretoria </li></ul><ul><li>Önemli şehirleri :Johannesburg, Durban, PortElizabeth, Capetown </li></ul><ul><li>Dili :İngilizce </li></ul><ul><li>Dini :Hristiyanlık, Hinduizm, islâmiyet </li></ul><ul><li>Para birimi :Rand </li></ul>
 48. 48. G.A.C.’nin Tarihçesi <ul><li>Güney Afrika'nın asıl sahipleri zencilerdir. </li></ul><ul><li>17.yüzyılın başlarında Hollandalılar, bu toprakları ele geçirmiş, sonradan İngilizler gelerek Hollandalıları iç kısımlara sürmüşlerdir. </li></ul><ul><li>20. yüzyıl başlarında İngiliz ve Hollanda asıllılar bir araya gelerek &quot;Güney Afrika Birliğini&quot; kurmuştur. </li></ul><ul><li>Yönetimi elinde tutan beyaz azınlık ırk ayrımı yapmıştır. Zenciler ırk ayrımına karşı ayaklanmışlardır. </li></ul><ul><li>1991'de ırk ayrımını esas olan yasalar kaldırılmış ve ülkede demokratik düzene geçilmiştir. </li></ul>
 49. 49. G.A.C.’nin Sınırları <ul><li>Afrika'nın güney ucunda yer alır. </li></ul><ul><li>Cap , Natal, Transval ve Oranj‘ ın birleşmesiyle oluşmuş federal bir cumhuriyettir. </li></ul><ul><li>Kuzeydoğuda Mozambik, Swaziland (Sveziland) kuzeyde Zimbabwe, Botsvana, kuzeybatıda Namibya ile komşudur. Doğu ve güneyden Hint Okyanusu, batıdan Atlas Okyanusu ile çevrilidir. </li></ul><ul><li>Toprakları içinde kalan, Lesotho bağımsız bir devlettir. </li></ul>
 50. 50. G.A.C.’nin Yer Şekilleri <ul><li>Güney ve doğu kıyıları boyunca uzanan dağların yükseltileri doğuya doğru artar. </li></ul><ul><li>Drakens Dağları üzerinde yükseklik 3000 m'yi aşar. </li></ul><ul><li>Kuzeybatı kesiminde Kalahari Çölü bulunur. </li></ul><ul><li>İç kesimlerde doğudan batıya doğru alçalan platolar, Oranj ve Limpopo Nehirleri ve kolları tarafından parçalanmıştır. </li></ul><ul><li>Güneydeki dağlık alan üzerinde de Büyük Karroo Platosu bulunur. </li></ul><ul><li>Ovalar, ülkenin kıyılarında dar bir şerit hâlinde uzanır. </li></ul>
 51. 51. G.A.C.’nin İklimi
 52. 52. G.A.C.’nin İklimi <ul><li>Doğu ve güneydoğu kıyılarında Mozambik sıcak su akıntısının etkisi ile ılıman iklim egemendir. Yağış miktarının 1300 mm'yi bulduğu bu alan, ülkenin en yağışlı yeridir. Yağışların büyük bölümü yaz aylarında düşer. </li></ul><ul><li>Cap Bölgesi'nde Akdeniz iklimi, iç bölgelerde ise yarı tropikal iklim egemendir. </li></ul><ul><li>İç bölgelerde gündüzler çok sıcak, geceler serin geçer. Zaman zaman don olayları görülür. Kuzeybatıdaki Kalahari Çölü'nde ise yağışlar iyice azalır. </li></ul>
 53. 53. G.A.C.’nin Bitki Örtüsü <ul><li>Ormanlık alanlar oldukça azdır. </li></ul><ul><li>Ormanlar, yağışlı geçen doğu ve güneydoğu kıyılarında toplanmıştır. </li></ul><ul><li>Cap Bölgesi'nde makiler, iç kesimlerin yüksek yerlerinde seyrek ağaçların da bulunduğu geniş bozkırlar, çöl alanlarındaysa dikenli otlar ve çalılar yaygındır. </li></ul>
 54. 54. Capetown 34 ° G – 18 ° D / 12 m 16,8 ° C – 613
 55. 55. G.A.C.’nin Nüfusu <ul><li>Afrika'nın nüfusu en kalabalık ülkelerindendir. </li></ul><ul><li>Nüfus, farklı etnik gruplardan oluşur. Nüfusun çoğunluğunu zenciler, geri kalanını melezler ve Asya kökenliler oluşturur. </li></ul><ul><li>Nüfusun büyük bölümü güney ve doğu kıyıları ile zengin maden yataklarının bulunduğu Johannesburg çevresinde toplanmıştır. </li></ul><ul><li>Önemli şehirleri; iç bölgelerdeki hükümet merkezi Pretoria ve Johannesburg, kıyılardaki Durban, East London, Port Elizabeth ve Cape Town 'dır. </li></ul>
 56. 56. G.A.C.’nin Nüfusu
 57. 57. G.A.C.’nin Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Afrika'nın her bakımdan en gelişmiş ülkesidir. </li></ul><ul><li>Gelişmesini iyi yetişmiş insan gücüne ve zengin yer altı kaynaklarına borçludur. </li></ul><ul><li>Bir sanayi ülkesi olmakla beraber ekonomisinde tarım da büyük önem taşır. </li></ul>
 58. 58. G.A.C.’de Tarım ve Hayvancılık <ul><li>Tarım yapılabilecek alanlar ülke topraklarının büyük bir bölümünü kaplamakla birlikte sulama problemi nedeniyle üretim yetersizdir. </li></ul><ul><li>En çok üretilen ürün mısırdır. Diğer başlıca ürünleri buğday, yer fıstığı, şeker kamışı ve ayçiçeğidir. Ayrıca üzüm, turunçgiller ve çeşitli meyveler yetiştirilir. </li></ul><ul><li>Kurak olan iç bölgelerde başta koyun olmak üzere keçi, tiftik keçisi yetiştirilir. </li></ul><ul><li>Savanların yaygın olduğu alanlarda ve doğu kıyılarında sığır yetiştiriciliği öne çıkar. </li></ul><ul><li>Atlas Okyanusu kıyıları soğuk su akıntısının etkisiyle balıkçılığa çok elverişlidir. Balıkçılık ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. </li></ul>
 59. 59. G.A.C.’de Maden <ul><li>Yer altı kaynakları bakımından dünyanın en zengin ülkelerindendir. </li></ul><ul><li>Kıymetli madenlerden elmas, altın, platin bakımından dünyada ilk sıralarda yer alır. </li></ul><ul><li>Bunların dışında krom, nikel, demir, bakır, amyant, uranyum ve fosfat madenleri bakımından da çok zengin bir ülkedir. </li></ul><ul><li>Dünya krom üretiminde üçüncüdür. </li></ul>
 60. 60. G.A.C.’de Enerji <ul><li>Çok zengin taş kömürü yataklarına sahiptir. Afrika Kıta'sında üretilen kömürün tamamına yakını buradan çıkarılır. </li></ul><ul><li>Sanayi için gerekli elektrik enerjisinin büyük bölümü kömüre dayalı termik santrallerden sağlanır. </li></ul><ul><li>Ayrıca Oranj Nehri üzerinde kurulan hidroelektrik santrallerinden ve nükleer enerjiden de yararlanılır. </li></ul>
 61. 61. G.A.C.’de Sanayi <ul><li>Güney Afrika, Afrika Kıta'sının sanayileşmiş tek ülkesidir. </li></ul><ul><li>En gelişmiş sanayi kolları; demir-çelik, makine, tekstil, kimya, otomotiv, metalürji ve gıda sanayileridir. </li></ul>
 62. 62. G.A.C.’de Ulaşım <ul><li>Gelişmiş kara, demir ve hava yolları ağına sahiptir. </li></ul><ul><li>Deniz ulaşımı da gelişmiş olup dış ticaretinde büyük önem taşır. </li></ul><ul><li>Durban, East London, Port Elizabeth önemli limanlarıdır. </li></ul>
 63. 63. G.A.C.’de Ticaret <ul><li>Dış ticaretinde AB ülkeleri ilk sırayı alır. Bunun yanında Afrika ülkeleri, ABD, Japonya ve Suudî Arabistan ile olan ticareti de önemlidir. </li></ul><ul><li>İhracatı: Başta altın ve elmas olmak üzere uranyum, manganez, taş kömürü, krom, demir-çelik ilk sıraları alır. Ayrıca yün, balık, meyve, şeker ihracatı da önemlidir, </li></ul><ul><li>İthalâtı: Otomotiv ürünleri, kimyasal maddeler ve kâğıt oluşturur. </li></ul>
 64. 64. G.A.C. – Türkiye İlişkileri <ul><li>Türkiye ile Güney Afrika Cumhuriyeti arasındaki ticarî ilişkiler gelişmektedir. </li></ul><ul><li>Türkiye’ye demir-çelik ürünleri, taş kömürü, manganez ve ham deri satar. </li></ul><ul><li>Türkiye’den gıda maddeleri, konfeksiyon ürünleri, pamuk ipliği, otomotiv yan sanayi ve plâstik maddeler alır. </li></ul>
 65. 65. Nijerya
 66. 66. Nijerya <ul><li>Yüz ölçümü :923 768 km 2 </li></ul><ul><li>Nüfusu :126 635 626 </li></ul><ul><li>İdare şekli :Federal Cumhuriyet </li></ul><ul><li>Başkenti :Abuja </li></ul><ul><li>Önemli şehirleri :Lagos, İbadan, Benin, Kaduna, Kano </li></ul><ul><li>Dili :İngilizce </li></ul><ul><li>Dini :İslâmiyet, Hıristiyanlık, Animizm </li></ul><ul><li>Para birimi :Naira </li></ul>
 67. 67. Nijerya’nın Tarihçesi <ul><li>Önce Portekiz'in sonra da İngiltere'nin sömürgesi olmuştur. </li></ul><ul><li>II. Dünya Savaşı'ndan sonra başlayan bağımsızlık hareketlerinin ardından 1960'ta bağımsız bir federasyon hâline gelmiştir. </li></ul>
 68. 68. Nijerya’nın Sınırları <ul><li>Gine Körfezi'nin kuzeyinde yer alır. </li></ul><ul><li>Batıda Benin, kuzeyde Nijer, kuzeydoğuda Çad, doğuda Kamerun ile komşudur. </li></ul>
 69. 69. Nijerya’nın Yer Şekilleri <ul><li>Kuzeyinde, kuzeye ve doğuya doğru gidildikçe alçalan plato alanları yer alır. </li></ul><ul><li>Güneydeki alçak alanlar ise Nijer ve Benue Irmakları tarafından parçalanmış geniş vadiler halindedir. </li></ul><ul><li>Gine körfezi kıyılarında Nijer Irmağı'nın oluşturduğu geniş bir delta ovası vardır. </li></ul>
 70. 70. Nijerya’nın İklimi <ul><li>Yüzey şekillerinde görülen farklılık, iklimine de yansımıştır. Güneydeki alçak alanlarda görülen ekvatoral iklim, her mevsim yağışlıdır. </li></ul><ul><li>Kuzeydeki plato alanlarında ise savan iklimi görülür. Burada yazlar yağışlı, kışlar ise kuraktır. </li></ul><ul><li>İklime bağlı olarak ülkenin güney bölgelerinde ve akarsu vadilerinde ekvatoral ormanlar, Nijer deltasında mangrov, kuzeyde de savan bitki örtüsü görülür. </li></ul>
 71. 71. Lagos 7 ° G – 3 ° D / 40 m 26,5 ° C – 1741
 72. 72. Enugu 6 ° G – 8 ° D / 140 m 26,5 ° C – 1749
 73. 73. Nijerya’nın Nüfusu <ul><li>Afrika'nın en kalabalık ülkesidir. 2001 yılına göre 126 635 626 nüfusa sahiptir. </li></ul>
 74. 74. Nijerya’nın Nüfusu <ul><li>Kıta'nın en kalabalık ülkesidir. </li></ul><ul><li>Çoğunluğu zenci olan halk, çok sayıda etnik gruptan oluşur. </li></ul><ul><li>Her grup konuşma dili olarak kendi dilini kullanır. </li></ul><ul><li>Resmî dili İngilizce’dir. </li></ul><ul><li>Nüfusun en yoğun olduğu yerler güneybatı kesimleridir. </li></ul><ul><li>Kuzeydeki Sokoto Havzası ve orta kesim de yoğun nüfuslu yerlerdendir. </li></ul><ul><li>Kuzeydoğuda ve bataklık delta alanlarında nüfus çok azdır. </li></ul><ul><li>Halk, İslâmiyet, Hristiyanlık ve Animizm dinlerine inanmaktadır. </li></ul><ul><li>Başlıca şehirleri; başkent Abuja ile eski başkent Lagos, Benin, İbadan, Sokoto, Kano, Zaria ve Kadıma 'dır. </li></ul>
 75. 75. Nijerya’nın Ekonomik Etkinlikleri <ul><li>Tarım ve hayvancılık ülke ekonomisi için önemlidir. </li></ul><ul><li>Yer altı kaynakları fazla değildir. </li></ul><ul><li>En önemli yer altı kaynağı petroldür. Petrol sayesinde sanayisi gelişmiştir. </li></ul>
 76. 76. Nijerya’da Tarım, Hayvancılık ve Ormancılık <ul><li>Halkının yarıdan fazlası tarımla uğraşır. </li></ul><ul><li>Güneyde ağırlıklı olarak kakao ve palmiye, kuzeyde yer fıstığı, tahıl ve pamuk yetiştirilir. Diğer önemli tarım ürünleri ise kauçuk, soya fasulyesi ve tütündür. </li></ul><ul><li>Hayvancılık ülkenin kuzeyinde önem kazanır. Çünkü güneydeki çeçe sineği, hayvancılığı olumsuz etkilemektedir. </li></ul><ul><li>Sığır ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği önemlidir. </li></ul><ul><li>Ormanlar ülke topraklarının 1/3'ünü kaplar. </li></ul><ul><li>Ekvatoral iklim nedeniyle hızla gelişen ağaç türleri ülkeyi önemli bir kereste ihracatçısı yapmıştır. </li></ul>
 77. 77. Nijerya’da Maden ve Enerji <ul><li>En önemli yer altı kaynağı olan doğal gaz ve petrol, Nijer deltasından elde edilir. Yıllık üretimi 100 milyon tonu bulan petrol, ülkenin en önemli ihraç maddesidir. </li></ul><ul><li>Dünya niyombit rezervlerinin %95'i bu ülkededir. </li></ul><ul><li>Ayrıca kalay, maden kömürü ve altın çıkarılır. </li></ul><ul><li>Enerji ihtiyacını, Nijer Irmağı üzerinde kurulmuş hidroelektrik santrallerden ve petrolden karşılar. </li></ul>
 78. 78. Nijerya’da Sanayi <ul><li>Petrol, kimyasal maddeler, orman ürünleri, kauçuk, çimento ve gıda sanayisi, gelişme göstermiştir. </li></ul>
 79. 79. Nijerya’da Ulaşım <ul><li>Kara yolu ulaşımı önem kazanmıştır. </li></ul><ul><li>Büyük Sahra'yı geçerek Akdeniz kıyılarına ulaşan kara yollarına sahiptir. </li></ul><ul><li>Büyük kentler arasında demir yolu bağlantısı vardır. </li></ul>
 80. 80. Nijerya’da Ticaret <ul><li>İhracatı: Petrol ve petrol ürünleri, kereste, tarım ürünleri önemli yer tutar. </li></ul><ul><li>İthalatı: Çeşitli makineler, ulaşım araçları, demir-çelik, ilâç, kimyasal ürünler ve gıda maddeleri alır. </li></ul><ul><li>Ticaretinde İngiltere, ABD, Almanya, Japonya, İtalya ve Fransa önemli yer tutar. </li></ul>
 81. 81. Nijerya – Türkiye İlişkileri <ul><li>Türkiye'ye ham kauçuk satar. </li></ul><ul><li>Türkiye'den kimyasal ürünler, alüminyum ve tahıl alır. </li></ul>

×