Successfully reported this slideshow.
1
Tema 3: Biomolècules orgàniques:
les proteïnes
2
Tema 3: Les proteïnes
Les proteïnes
1. Els aminoàcids
2. L’enllaç peptídic i els pèptids
3. L’estructura de les proteïne...
3
Les proteïnes: concepte
Queratina
Hb
-les més abundants
-més heterogenees.
-Formades per C, H, O, N i S.
-Els monòmers s...
4
Les proteïnes: concepte
Segons la forma es classifiquen en:
a) proteïnes fibroses: allargades, insolubles i
estructurals...
5
3.1. Els aminoàcids
1. Estructura química dels aminoàcids
Només 20 aminoàcids formen part de les proteïnes,
encara que a...
6
3.1. Els aminoàcids
1. Propietats químiques dels aminoàcids
Les característiques de cada aminoàcid venen donades per
les...
7
3.1. Els aminoàcids
1. Propietats químiques dels aminoàcids
Si el pH canvia pot perdre part de la ionització en incorpor...
8
3.1. Els aminoàcids
3. Polaritat dels aminoàcids
Hi ha diferents criteris de
classificació:
1. Segons el comportament en...
9
7.2. Els aminoàcids
3. Polaritat dels aminoàcids
10
7.2. Els aminoàcids
3. Polaritat dels aminoàcids
11
3.1. Els aminoàcids
3. Polaritat dels aminoàcids
Un aminoàcid és àcid
quan té més radicals
àcids que bàsics
Un aminoàci...
12
Els aminoàcids
Classificació
13
3.1. Els aminoàcids
4. Classificació dels aminoàcids
Aminoàcids essencials
2. Segons les
necessitats
nutricionals:
a) E...
14
3.2. L’enllaç peptídic i els pèptids
És la unió d’un grup
carboxil d’un aminoàcid
amb un grup amino d’un
altre.
15
El trencament d’un enllaç es produeix,
com a totes les molècules orgàniques,
per hidrolisi.
nº d’enllaços peptídics = n...
16
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
Com són macromolècules molt grans (més de 1...
17
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
ESTRUCTURA PRIMÀRIA
Ens dóna:
* nombre d’am...
18
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
ESTRUCTURA SECUNDÀRIA
És una primera dispos...
19
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
ESTRUCTURA SECUNDÀRIA
2. b-laminar: si únic...
20
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
ESTRUCTURA TERCIÀRIA
És la conformació espa...
21
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
ESTRUCTURA TERCIÀRIA
22
3.3. L’estructura de les proteïnes
1. Nivells estructurals de les proteïnes
ESTRUCTURA QUATERNÀRIA Quan s’uneixen diver...
Propietats de les proteïnes
 Solubilitat
 Desnaturalització
 Especificitat
 Capacitat amortidora
23
Propietats de les proteïnes
 Solubilitat
Deguda a :
PROPORCIÓ MÉS ALTA D’ Aa amb RADICALS POLARS.
- s’estableixen enllaço...
25
Desnaturalització
pèrdua de l’estructura terciària i secundària específica,
la proteïna deixa de tenir les seves propie...
Propietats de les proteïnes
 Especificitat
P.e.: enzims o hormones.
 Capacitat amortidora
26
27
Segons la composició es poden classificar en:
1. Holoproteïnes
2. Heteroproteïnes
1. Les holoproteïnes o proteïnes simp...
28
1. Les holoproteïnes o proteïnes simples
Classificació de les proteïnes
Gràcies a aquesta estructura es poden classific...
29
2. Les heteroproteïnes o proteïnes conjugades
Tenen algun altre tipus de molècula (grup prostètic) unida de forma coval...
30
3.6. Les funcions de les proteïnes
Ès en el material genètic (ADN) on està la informació de quins aminoàcids i
en quin ...
31
3.6. La funció de les proteïnes
1. CATALÍTICA (ENZIMS)
Quan es junten amb un substrat
disminueixen l’energia
d’activaci...
32
3.6. La funció de les proteïnes
1. ENZIMS
Tripsina
Per què es produeixi la reacció fa falta
la formació del complex E-S...
33
3.6. La funció de les proteïnes
1. ENZIMS
Hi ha enzims de membrana, que,
incorporats a membranes
cel·lulars (per les se...
34
3.6. La funció de les proteïnes
2. HORMONAL
35
3.6. La funció de les proteïnes
3. TRANSPORTADORA
Hb transporta oxigen
gràcies al ferro La molècula de HDL transporta
c...
36
3.6. La funció de les proteïnes
3. TRANSPORTADORA
Hi ha proteïnes que tenen
més capacitats que altres
37
3.6. La funció de les proteïnes
3. TRANSPORTADORA
38
3.6. La funció de les proteïnes
4. DE RESERVA
Caseina: proteina de la llet que si es
coagula precipita
Són proteïnes de...
39
3.6. La funció de les proteïnes
5. LUBRIFICANT
40
3.6. La funció de les proteïnes
6. PROTEÍNES CONTRÀCTILS
L’actina i miosina són proteïnes en
capacitat de contraure’s i...
41
3.6. La funció de les proteïnes
7. DEFENSIVA (ANTICOSSOS)
Són proteïnes amb
capacitat d’unir-se a altres
proteïnes (ant...
42
3.6. La funció de les proteïnes
9. ESTRUCTURALS (PROTEÏNES DE MEMBRANA)
Són constitutives i en alguns casos tenen funci...
43
3.6. La funció de les proteïnes
10. ESTRUCTURALS
Colagen: dòna
estructura a
alguns teixits
Les molècules d’histones
(oc...
44
3.6. La funció de les proteïnes
10. ESTRUCTURALS
Colagen
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Proteïnes

3,148 views

Published on

http://aixoplugat.blogspot.com

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Proteïnes

 1. 1. 1 Tema 3: Biomolècules orgàniques: les proteïnes
 2. 2. 2 Tema 3: Les proteïnes Les proteïnes 1. Els aminoàcids 2. L’enllaç peptídic i els pèptids 3. L’estructura de les proteïnes 4. Propietats de les proteïnes 5. Classificació de les proteïnes 6. Les funcions de les proteïnes
 3. 3. 3 Les proteïnes: concepte Queratina Hb -les més abundants -més heterogenees. -Formades per C, H, O, N i S. -Els monòmers són els aminoàcids.
 4. 4. 4 Les proteïnes: concepte Segons la forma es classifiquen en: a) proteïnes fibroses: allargades, insolubles i estructurals. b) proteïnes globulars: esfèriques, solubles i de molt diversa funció. Segons el pes molecular es classifiquen en: a) d’elevat pes molecular > 5.000 b) de baix pes molecular < 5.000
 5. 5. 5 3.1. Els aminoàcids 1. Estructura química dels aminoàcids Només 20 aminoàcids formen part de les proteïnes, encara que a la naturalesa en podem trobar més. Tenen dos grups funcionals units en el carboni a: * grup amino: -NH2 * grup àcid: -COOH Isomeries : Forma D- quan el grup amina se situa a la dreta Forma L- quan el grup amina es col·loca a l’esquerra. Tots els que formen part de les proteïnes. Tots els que trobem formant part de les proteïnes vegetals i animals són a-aminoàcids
 6. 6. 6 3.1. Els aminoàcids 1. Propietats químiques dels aminoàcids Les característiques de cada aminoàcid venen donades per les característiques del radical diferenciador En aigua (dissolució aquosa) els aminoàcids estan ionitzats tant en el radical carboxil com en el radical amina; aquest estat iònic s’anomena ió bipolar.
 7. 7. 7 3.1. Els aminoàcids 1. Propietats químiques dels aminoàcids Si el pH canvia pot perdre part de la ionització en incorporar H+ o perdre’ls. En aquest sentit funciona com una substància tampó del pH del medi. Pot, a un determinat pH, tenir les carregues positives i negatives compensades, aquest pH s’anomena punt isoelèctric i és el pH en el qual les proteïnes són més actives.
 8. 8. 8 3.1. Els aminoàcids 3. Polaritat dels aminoàcids Hi ha diferents criteris de classificació: 1. Segons el comportament en una dissolució aquosa a) Aminoàcids no polars: tenen com a radical una cadena hidrocarbonatada i no es dissolen. b) Aminoàcids polars: es dissolen en aigua. * sense càrrega (als que tenen en el radical grups com –OH i -SH) * amb càrrega (els àcids que tenen – COO- i els bàsics que tenen –NH3 +)
 9. 9. 9 7.2. Els aminoàcids 3. Polaritat dels aminoàcids
 10. 10. 10 7.2. Els aminoàcids 3. Polaritat dels aminoàcids
 11. 11. 11 3.1. Els aminoàcids 3. Polaritat dels aminoàcids Un aminoàcid és àcid quan té més radicals àcids que bàsics Un aminoàcid és bàsic quan té més radicals bàsics que àcids
 12. 12. 12 Els aminoàcids Classificació
 13. 13. 13 3.1. Els aminoàcids 4. Classificació dels aminoàcids Aminoàcids essencials 2. Segons les necessitats nutricionals: a) Essencials: els animals no els poden fabricar i necessiten incorporar-los en la dieta. b) No essencials: els poden fabricar a partir d’altres aminoàcids.
 14. 14. 14 3.2. L’enllaç peptídic i els pèptids És la unió d’un grup carboxil d’un aminoàcid amb un grup amino d’un altre.
 15. 15. 15 El trencament d’un enllaç es produeix, com a totes les molècules orgàniques, per hidrolisi. nº d’enllaços peptídics = nº d’aa – 1 Els pèptids són la unió d’uns quants aminoàcids (menys de 100) amb baix pes molecular (< 5.000). Per conveni, el primer aminoàcid d’una molècula és aquell que té el radical amina terminal i l’últim és aquell que té el radical carboxil terminal. 3.2. L’enllaç peptídic i els pèptids
 16. 16. 16 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes Com són macromolècules molt grans (més de 100 aminoàcids o un pes superior a 5.000) tenen disposicions espacials que els hi proporcionen propietats específiques. Les estructures són nivells de complexitat de les proteïnes
 17. 17. 17 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes ESTRUCTURA PRIMÀRIA Ens dóna: * nombre d’aminoàcids (quants?) * quins aminoàcids són presents (en quin percentatge?) * ordre de la seqüència (quin és el primer, el quart, l’últim?)
 18. 18. 18 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes ESTRUCTURA SECUNDÀRIA És una primera disposició a l’espai produïda per unions intermolecular de ponts d’hidrogen Hi trobem dos formes: 1. a-hèlix: si es poden formar molts ponts d’hidrogen. Aixó permet a aquestes proteïnes adquirir conformacions globulars i facilitar la seva dissolució
 19. 19. 19 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes ESTRUCTURA SECUNDÀRIA 2. b-laminar: si únicament es pot formar cada molt espai ponts d’hidrogen provocant estructures lineals que fàcilment s’associen entre si; això provoca que siguin estructures que precipiten o que no es poden dissoldre
 20. 20. 20 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes ESTRUCTURA TERCIÀRIA És la conformació espacial definitiva i funcional. Apareixen diferents tipus d’enllaços entre diferents punts de la proteïna com (ordre decreixent d’energia): * ponts disulfur * enllaços iònics * ponts d’hidrogen * enllaços hidrofòbics
 21. 21. 21 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes ESTRUCTURA TERCIÀRIA
 22. 22. 22 3.3. L’estructura de les proteïnes 1. Nivells estructurals de les proteïnes ESTRUCTURA QUATERNÀRIA Quan s’uneixen diverses cadenes protèiques: * subunitats de proteïnes complexes com les globulines. * càpsida dels virus
 23. 23. Propietats de les proteïnes  Solubilitat  Desnaturalització  Especificitat  Capacitat amortidora 23
 24. 24. Propietats de les proteïnes  Solubilitat Deguda a : PROPORCIÓ MÉS ALTA D’ Aa amb RADICALS POLARS. - s’estableixen enllaços d’hidrogen amb l’aigua. 24
 25. 25. 25 Desnaturalització pèrdua de l’estructura terciària i secundària específica, la proteïna deixa de tenir les seves propietats i les seves funcions. Pot ser provocada per: * Canvis de pH * Augment de la temperatura * Presència de radiacions * Canvis en la concentració de sals * Presència de dissolvents. Si algun d’aquests processos fos molt accentuat podria produir-se la hidrolisi obtenint aminoàcids per trencament de l’enllaç peptídic. Propietats de les proteïnes
 26. 26. Propietats de les proteïnes  Especificitat P.e.: enzims o hormones.  Capacitat amortidora 26
 27. 27. 27 Segons la composició es poden classificar en: 1. Holoproteïnes 2. Heteroproteïnes 1. Les holoproteïnes o proteïnes simples Formades únicament per cadenes protèiques en combinació dels 20 aminoàcids. * Histones: proteïnes nuclears associades als gens i ADN * Albúmines: magatzem d’aminoàcids (ovoalbúmina, seroalbúmina, lactoalbúmina) * Gammaglobulines o anticossos: com mecanismes de defensa Classificació de les proteïnes
 28. 28. 28 1. Les holoproteïnes o proteïnes simples Classificació de les proteïnes Gràcies a aquesta estructura es poden classificar en: 1. Proteïnes filamentoses: allargades, insolubles i formadores d’estructures. * Ceratina: base estructural dels cabells, ungles, etc. * Col·lagen: component fonamental del teixit de sosteniment i conjuntiu 2. Proteïnes globulars: forma esfèrica, solubles i realitzen funcions específiques: * Enzims * Hemoglobina * Albúmines
 29. 29. 29 2. Les heteroproteïnes o proteïnes conjugades Tenen algun altre tipus de molècula (grup prostètic) unida de forma covalent als aminoàcids: 1. Glicoproteïnes: * Peptidoglucans o mureïnes: NAM i NAG són els components bàsics de la paret bacteriana. * Proteoglucans o mucines: present en mucositats de diferents aparells * Glucoproteïnes: actuen com a marcadors cel·lulars o antígens 2. Lipoproteïnes * HDL (High density lipoprotein): transporten al colesterol direcció fetge * LDL (Low density lipoprotein): transporten al colesterol direcció vasos 3. Fosfoproteïnes * Caseïna: present a la llet 4. Metal·loproteïnes * Hemoglobina: unida a ferro serveix per transportar oxigen * Citocroms: solen tenir ferro o coure i transporten electrons * Melanina: pigment protector de la pell * Pigments respiratoris i d’altres: els primers en animals i altres en plantes
 30. 30. 30 3.6. Les funcions de les proteïnes Ès en el material genètic (ADN) on està la informació de quins aminoàcids i en quin ordre se’ls haurà de col·locar en la fabricació. Hi ha dos passos: 1. Transcripció: l’ADN que no pot sortir del nucli en eucariotes es converteix en ARN (que si ho pot fer) i envia el seu missatge als ribosomes 2. Traducció: en els ribosomes seguint l’ordre imposat per l’ARN es van afegint aminoàcids fins formar una proteïna.
 31. 31. 31 3.6. La funció de les proteïnes 1. CATALÍTICA (ENZIMS) Quan es junten amb un substrat disminueixen l’energia d’activació d’una reacció anabòlica o catabòlica així es possibilita que es produeixi la reacció a temperatura ambient de manera immediata
 32. 32. 32 3.6. La funció de les proteïnes 1. ENZIMS Tripsina Per què es produeixi la reacció fa falta la formació del complex E-S (enzim- substrat) Aquests enzims són solubles i estan sempre en un medi aquós, ja sigui en l’exterior cel·lular o en el nucli o citoplasmaRibonucleasa
 33. 33. 33 3.6. La funció de les proteïnes 1. ENZIMS Hi ha enzims de membrana, que, incorporats a membranes cel·lulars (per les seves parts hidrofòbiques); tenen el centre actiu en l’exterior de la membrana per on realitzen la seva funció. Aquestes funcions, es diu que, es realitzen a les membranes cel·lulars.
 34. 34. 34 3.6. La funció de les proteïnes 2. HORMONAL
 35. 35. 35 3.6. La funció de les proteïnes 3. TRANSPORTADORA Hb transporta oxigen gràcies al ferro La molècula de HDL transporta colesterol
 36. 36. 36 3.6. La funció de les proteïnes 3. TRANSPORTADORA Hi ha proteïnes que tenen més capacitats que altres
 37. 37. 37 3.6. La funció de les proteïnes 3. TRANSPORTADORA
 38. 38. 38 3.6. La funció de les proteïnes 4. DE RESERVA Caseina: proteina de la llet que si es coagula precipita Són proteïnes de magatzem d’aminoàcids que es col·loquen sense cap ordre definit
 39. 39. 39 3.6. La funció de les proteïnes 5. LUBRIFICANT
 40. 40. 40 3.6. La funció de les proteïnes 6. PROTEÍNES CONTRÀCTILS L’actina i miosina són proteïnes en capacitat de contraure’s i, per tant, les trobarem en estructures amb mobilitat
 41. 41. 41 3.6. La funció de les proteïnes 7. DEFENSIVA (ANTICOSSOS) Són proteïnes amb capacitat d’unir-se a altres proteïnes (antígens) i provocar una reacció d’aglutinació
 42. 42. 42 3.6. La funció de les proteïnes 9. ESTRUCTURALS (PROTEÏNES DE MEMBRANA) Són constitutives i en alguns casos tenen funcions de transport, recepció d’informació o com antígens
 43. 43. 43 3.6. La funció de les proteïnes 10. ESTRUCTURALS Colagen: dòna estructura a alguns teixits Les molècules d’histones (octàmer) formen part estructural de la molècula d’ADN
 44. 44. 44 3.6. La funció de les proteïnes 10. ESTRUCTURALS Colagen

×