Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Sosial kommunikasjon

Kurs for ungdomsorganisasjoner tilknyttet LNU (Norges barne- og ungdomsorganisasjoner) 5. februar 2014.

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Sosial kommunikasjon

 1. 1. Sosial kommunikasjon
 2. 2. Mobilitet
 3. 3. Egenart
 4. 4. Visuell kommunikasjon
 5. 5. Hvem vil vi nå? Hvilke kanaler bør brukes?
 6. 6. Nytte
 7. 7. Hvorfor er du med i organisasjonen? Hvilke mål har dere? Hvordan kan sosiale medier hjelpe deg og organisasjonen med å nå målene?
 8. 8. Lytte
 9. 9. Dele
 10. 10. Involvere Kilde: Chesbrough (2006): Open Innovation: Researching a New Paradigm
 11. 11. Intern kommunikasjon
 12. 12. Medlemskommunikasjon
 13. 13. Samfunnskommunikasjon
 14. 14. Mediehus
 15. 15. Bruk egenarten Innhold Presentasjon Tenk som en redaksjon
 16. 16. Utfordringer
 17. 17. Redaktøransvar
 18. 18. Offentlig - Privat
 19. 19. Lojalitet - Ytringsfrihet
 20. 20. Språk
 21. 21. Utlevering
 22. 22. Tid Ressurser
 23. 23. Demokrati
 24. 24. Lovgivende Dømmende Utøvende
 25. 25. Hvordan lykkes? Forstå egenarten Se nytten Forankre bruken Sosial kommunikasjon Gå inn i utfordringene Like maktdeling og demokratisering
 26. 26. Det sosiale kommunikasjonssamfunnet

×