Lauris Neikens Labklājības ministrija un NVO sadarbība

711 views

Published on

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
711
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Lauris Neikens Labklājības ministrija un NVO sadarbība

 1. 1. LM un NVO sadarbība LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
 2. 2. Galvenie apskatāmie jautājumi Sabiedrības līdzdalības prakse Labklājības ministrijā Bērnu tiesību aizsardzības komisija Labklājības ministrijas 2014.gada prioritātes
 3. 3. Sabiedrības līdzdalības prakse Labklājības ministrijā
 4. 4. Konsultatīvās padomes • Demogrāfisko lietu padome • Invalīdu lietu nacionālā padome • NTSP apakšpadomes • Darba lietu trīspusējās sadarbības apakšpadome • Sociālās drošības apakšpadome • Bērnu tiesību aizsardzības komisija • Dzimumu līdztiesības komiteja • Sociālās iekļaušanas politikas koordinācijas komiteja
 5. 5. Citas līdzdalības formas • • • • • Darba grupas Sadarbības līgumi ar NVO Vienošanās protokoli Izglītojoši pasākumi/lekcijas NVO informēšana: • LM interneta mājas lapa • Elektroniski – par aktualitātēm LM darbībā
 6. 6. Līdzdalības līgumi ar NVO • Kopš 2009.gada 25.septembra noslēgti 75 sadarbības līgumi • Sadarbības jomas: • • • • • • • • • • Ģimenes politika Bezdarba samazināšana Darba attiecības Darba aizsardzība Dzimumu līdztiesība Personu ar invaliditāti vienlīdzīgas iespējas Sociālais darbs Sociālā iekļaušana Sociālā palīdzība, sociālā aprūpe, sociālā un profesionālā rehabilitācija Valsts sociālā apdrošināšana un valsts sociālie pabalsti
 7. 7. Informācijas pieejamība • LM interneta mājas lapa - sadaļa Sabiedrības līdzdalība • Līguma projekta veidlapa • Elektroniskā anketa sadarbības līgumam ar NVO • NVO koordinators • Koordinē starpinstitūciju sadarbību - līgumu slēgšana, informācijas apkopošana • Kontaktinformācija: Komunikācijas nodaļas vadītāja Marika Kupče, tālr.67021581, e-pasts: Marika.Kupce@lm.gov.lv sk. arī LM interneta mājas lapā – sadaļā Sabiedrības līdzdalība http://www.lm.gov.lv/text/60
 8. 8. Aktīvākie sadarbības partneri • • Latvijas Darba devēju konfederācija Latvijas Brīvo arodbiedrību savienība • • • • • • • • • Latvijas Pašvaldību savienība Latvijas Pensionāru federācija Latvijas Kustība par neatkarīgu dzīvi Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "Sustento" Biedrība "Latvijas Sieviešu nevalstisko organizāciju sadarbības tīkls" Latvijas Profesionālo sociālā darba speciālistu asociācija Biedrība "Asociācija Ģimene" Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība Bezpeļņas nevalstiskā organizācija "Nākotnes fonds"
 9. 9. Darbs pie ārpusģimenes aprūpes sistēmas pilnveidošanas LM arī aktīva sadarbība ar Alternatīvās bērnu aprūpes aliansi: - biedrība „Latvijas SOS-bērnu ciematu asociācija”, - nodibinājums „Sociālo pakalpojumu aģentūra”, - biedrība „Azote”, - nodibinājums „Fonds Grašu bērnu ciemats”, - biedrība „Zvannieku mājas”, - Latvijas audžuģimeņu biedrība, - biedrība „Asociācija „Dzīvesprieks””, - nodibinājums „Fonds Žubīte”
 10. 10. Ko LM sagaida no NVO? • Aktīvu līdzdalību problēmjautājumu apspriešanā • Konkrētus un pamatotus priekšlikumus normatīvo aktu izstrādē • Elastību vienotu lēmumu pieņemšanā • Priekšlikumus efektīvākai informācijas apmaiņai • Izpratni par Latvijas situāciju un reālajām iespējām
 11. 11. Bērnu tiesību aizsardzības komisija Detalizētāka informācija par komisiju pieejama LM mājas lapā http://www.lm.gov.lv/text/1646
 12. 12. Latvijas Bērnu fonds Latvijas biedrība «Glābiet bērnus» Latvijas Bērnu forums Latvijas Vecāku forums Latvijas Bērnu un jauniešu invalīdu sporta federācija Latvijas Mazpulki Latvijas Pašvaldību savienība LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA * Pēc komisijas priekšsēdētāja uzaicinājuma komisijas sēdēs var piedalīties arī citu NVO pārstāvji, eksperti.
 13. 13. Bērnu tiesību aizsardzības komisijas mērķis un uzdevumi LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
 14. 14. Izskatītie jautājumi komisija izskata nacionālo ziņojumu ANO par Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikas konsolidētāks (trešais, ceturtais un piektais) kārtējais ziņojumu par Apvienoto Nāciju Organizācijas 1989.gada 20.novembra Konvencijas par bērna tiesībām izpildi Latvijas Republikā laikposmā no 2004.gada 1.janvāra līdz 2012.gada 30.jūnijam apstiprināts Ministru kabinetā 2013.gada 9.jūlijā: pieejams MK Tiesību aktu projektu datubāzē: http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40289201 iesniegts ANO 2013.gada 22.oktobrī (orientējoši – pēc pusotra gada tas varētu tikt izskatīts ANO) izskatīts Bērnu tiesību aizsardzības komisijas sēdē 2013.gada 23.oktobrī Papildu informācija: NVO – iespēja sagatavot un iesniegt ANO alternatīvo ziņojumu Ar alternatīvā ziņojuma sniegšanas procedūru un termiņiem var iepazīties ANO Augstā cilvēktiesību komisāra biroja mājas lapā: http://www2.ohchr.org/english/bodies/crc/docs/Guide-NGO-E.pdf
 15. 15. Izskatītie jautājumi Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2011.gadā Pārskata mērķis vērst valdības un likumdevēja, kā arī visas sabiedrības uzmanību uz aktuālajām problēmām, kas ietekmē bērnu stāvokli valstī, pamatā cenšoties izcelt jautājumus, kur nākotnē nepieciešami kādi pilnveidojumi vai vismaz plašāks izvērtējums par attiecīgas problēmas cēloņiem un risinājumiem – jau esošiem vai nākotnē plānojamiem. Pieejams Ministru kabineta Tiesību aktu projektu datubāzē http://mk.gov.lv/lv/mk/tap/?pid=40268598
 16. 16. Galvenās pārskatā ietvertās jomas • Bērnu traumatisms: bērni, kuri cietuši ceļu satiksmes negadījumos, bērnu un zīdaiņu mirstība (ārējās iedarbes sekas), vardarbība; • Veselība: veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība (zobu veselība, vakcinācijas aptvere pret infekcijas slimībām, bērnu mirstība (pašnāvības, slimības) u.c.); mātes un bērna veselības uzlabošanas plāns (krūts barošana, zīdaiņu mirstība); bērnu svara problēmas; • Bērni ar īpašām vajadzībām: bērni ar garīgās attīstības traucējumiem; bērni, kuriem noteikta invaliditāte; bērni ar funkcionāliem traucējumiem; iekļaujošā izglītība u.c.; • Bērnu nabadzība un sociālā atstumtība: materiālais atbalsts un pakalpojumi; • Ārpusģimenes aprūpe: deinstitucionalizācija; preventīvie pasākumi, lai mazinātu bērna pamešanas novārtā vai neatbilstošas aprūpes risku; jauniešu mājas; bērnu sagatavošana patstāvīgai dzīvei pēc pilngadības; • Likumpārkāpumi pret bērnu: profilaktiskais darbs; lietu izskatīšanas un ekspertīžu veikšanas savlaicīgums; • Nepilngadīgo izdarītie likumpārkāpumi: profilaktiskais darbs; alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība; • Izglītība: vardarbība izglītības iestādē; skolas neapmeklēšana un otrgadniecība, bērnudārzu pieejamība
 17. 17. Ministriju ziņojumu struktūra LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA
 18. 18. Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā 2012.gadā Pārskats iesniegts saskaņošanai ministrijas vadībai - Pārskatā aptverta informācija par plāna “Bērniem piemēta Latvija 2010.-2012.gadam” un pamatnostādņu “Bērniem piemērota Latvija” izpildi; - salīdzinot ar 2011.gada pārskatu būtisku izmaiņu nav; tās pašas problēmas turpina būt aktuālas; - plašāka informācija par problēmu risinājumiem, valsts īstenotajiem pasākumiem
 19. 19. LM 2014.gada prioritātes Pieejama ministrijas mājas lapā sadaļā Par mums/Darba plāni http://www.lm.gov.lv/upload/ministrija/lm_dppol_2014.pdf
 20. 20. LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta prioritātes • Koncepcija par pabalsta aizbildnim par bērna uzturēšanu apmēru un atlīdzības aizbildnim par pienākumu pildīšanu apmēru • Koncepcija par tiesībām adoptētājiem saņemt valsts sociālos pabalstus līdzvērtīgi bioloģiskajām ģimenēm • Koncepcija par iespēju ieviest specializēto audžuģimeņu institūtu; pārskatīts atbalsts audžuģimenēm (koncepcijas ietvaros plānots pilnveidot audžuģimeņu apmācības programmu, pārskatīt finansējuma apjomu aizbildņiem un audžuģimenēm tām uzticēto funkciju nodrošināšanai, paredzot, ka pabalsts bērna uzturam nav mazāks par divkāršu minimālo uzturlīdzekļu apmēru bērnam neatkarīgi vai aprūpi nodrošina aizbildnis vai audžuģimene, kā arī pārskatot atlīdzības aizbildnim un audžuģimenei par pienākumu veikšanu apmēru un nosacījumus, pie kuriem atlīdzība tiek piešķirta. Plānots izvērtēt arī sociālo garantiju nodrošināšanu (pensiju apdrošināšanas stāža uzkrāšanu) un nepieciešamību izveidot profesionālo audžuģimeņu institūtu)
 21. 21. LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta prioritātes • Apmācīti vismaz 10 speciālisti (apmācību ilgums - 40 akad. stundas), kas turpmāk varēs sniegt sociālās rehabilitācijas pakalpojumu vardarbību pielietojušām personām • Sākt gatavot rīcības plānu Ģimenes valsts politikas pamatnostādņu īstenošanai 2015.-2017.gadā • Labklājības ministra apstiprināta Valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai 2015.gadam • Izstrādāts un realizēts pilotprojekts par konsultācijām sievietēm, kuras nolēmušas veikt abortu, ko sniedz speciāli sagatavota persona • Izveidota vismaz viena "jauniešu māja" pašvaldībā ārpusģimenes aprūpes iestādes bērniem un nodrošināta personāla apmācība (līdz šim ar valsts (LM) finansiālu atbalstu izveidotas 9 “jauniešu mājas”)
 22. 22. LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta prioritātes • Izstrādāta un aprobēta apmācību programma personām, kuras laulību vēlas slēgt dzimtsarakstu nodaļā, īstenots pilotprojekts • Daudzbērnu ģimenes statuss saglabāts tikmēr, kamēr vecāku apgādībā ir vismaz trīs bērni, (tai skaitā arī bērni vecumā no 18 - 24 gadiem, ja tie turpina mācīties) ("Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā“; • Pilnveidoti bāriņtiesas pienākumi un tiesības, lai nodrošinātu efektīvāku bērnu tiesību un interešu aizsardzību (Grozījumi MK 19.12.2006. noteikumos Nr.1037 "Bāriņtiesas darbības noteikumi") • 1) Noteikti kritēriji vērtējumam, lai izlemtu par audžuģimenes statusa piešķiršanu.2) Pilnveidots audžuģimeņu apmācības process, t.sk., iekļaujot papildus specifiskas tēmas par bērnu vecumā līdz 3 gadiem aprūpi.3) Pagarināts laika periods, kādā audžuģimene novērtē bērna psihofizioloģisko attīstību.4) u.c. (Grozījumi MK 19.12.2006. noteikumos Nr.1036 „Audžuģimenes noteikumi”
 23. 23. LM Bērnu un ģimenes politikas departamenta prioritātes • Noteikts regulējums adopcijai no audžuģimenēm, kā arī pienākums iziet potenciālo adoptētāju apmācības, u.c. ("Grozījumi MK 11.03.2003. noteikumos Nr.111 „Adopcijas kārtība” 1.punkta realizācija (apmācību programma) = JPI) -personas, kuras izvēlas adoptēt bērnu, ir labāk sagatavotas adopcijas procesam. • Atbalsts ar celiakiju slimiem bērniem tiek piešķirts arī, ja bērnam ir noteikta invaliditāte (Grozījumi MK 21.05.2013. noteikumos Nr.261 "Noteikumi par valsts atbalstu ar celikiju slimiem bērniem, kuriem nav noteikta invaliditāte") • Palielinātas Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas pilnvaras, paredzot iespēju uz laiku atcelt, iespējams, bērna interesēm neatbilstošus, bāriņtiesu lēmumus (Priekšlikumi grozījumiem Bērnu tiesību aizsardzības likumā un Bāriņtiesu likumā caur Saeimu vai Grozījumi Bāriņtiesu likumā un Grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likumā)
 24. 24. Ministrijas kontakti Pārziņā esošais jautājums Atbildīgie Labklājības ministrijas Bērnu un ģimenes politikas departaments darbinieki Vietējā adopcija Ivita Krastiņa, T.67021649, e-pasts: Ivita.Krastina@lm.gov.lv Iveta Paegle, T.67021649, e-pasts: Iveta.Paegle@lm.gov.lv Ārvalstu adopcija Kristīne Sergejeva, T.67021619 e-pasts: Kristine.Sergejeva@lm.gov.lv Beāte Bočkāne, T.67021619 e-pasts: Beate.Bockane@lm.gov.lv Ikgadējā valsts programma bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai Demogrāfisko lietu padome Sociālās garantijas bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem Baiba Abersone, T.67021590, e-pasts: Baiba.Abersone@lm.gov.lv Valsts sociālie pabalsti ģimenēm ar bērniem Linda Liepa, T.67021632 e-pasts: Linda.Liepa@lm.gov.lv Maksims Ivanovs, T.67021632, e-pasts: Maksims.Ivanovs@lm.gov.lv Valsts politika vardarbības ģimenē novēršanai Viktorija Boļšakova, T.67021610, e-pasts: Viktorija.Bolsakova@lm.gov.lv Bērnu tiesību aizsardzības komisija Kristīne Venta-Kittele, T. 67021610, e-pasts: Kristine.VentaKittele@lm.gov.lv Pārskats par bērnu stāvokli Latvijā Lauris Neikens, T.67021590, e-pasts: Lauris.Neikens@lm.gov.lv
 25. 25. Paldies par uzmanību! LABKLĀJĪBAS MINISTRIJA

×