Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Seminarium 070828

575 views

Published on

CFL:s seminarium om LU-projektet den 28/8 2007 i Stockholm

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Seminarium 070828

 1. 1. Utvecklingsmedel från CFL 2007
 2. 2. Utvecklingsmedel från CFL - 2007 <ul><li>Den digitala klyftan (Folkbildning) </li></ul><ul><li>Utveckling av webbaserade gymnasiekurser på distans </li></ul><ul><li>Samverkansprojekt kring kompetensförsörjning och matchning av utbildning och behov </li></ul>(Avslutad ansökan)
 3. 3. Utvecklingsmedel från CFL - 2007 <ul><li>Pedagogiskt utvecklingsarbete kring digitala lärresurser och webb 2.0 </li></ul><ul><ul><li>Ansökningsperiod till 13 september 2007. </li></ul></ul><ul><li>Överta och nationellt bedriva CFL:s webbaserade gymnasiekurser på distans i Netvux </li></ul><ul><ul><li>Ansökningsperiod till 17 september 2007 </li></ul></ul><ul><li>Lärande regioner </li></ul><ul><ul><li>Ansökningsperiod till 20 september 2007 </li></ul></ul>
 4. 4. <ul><li>” Utvecklingen av det flexibla lärandet måste i allt högre grad ske som en integrerad del i en större strategi för regional utveckling och tillväxt.” </li></ul>
 5. 5. Lärande Regioner <ul><li>Projekt för spridning och systempåverkan </li></ul><ul><li>Systempåverkan för lärande, utveckling och tillväxt </li></ul><ul><li>Skapa möjligheter till utbyte mellan regioner </li></ul><ul><li>Stimulera till aktiviteter inom identifierade områden </li></ul>
 6. 6. Sex kritiska områden för resultat och långsiktiga effekter <ul><li>Visioner och strategier </li></ul><ul><li>Syn på lärande och utbildning </li></ul><ul><li>Gränsöverskridande samverkan </li></ul><ul><li>Investeringar i utvecklingsarbete </li></ul><ul><li>Operativt samarbete med näringslivet </li></ul><ul><li>Samordning av aktörer, resurser och aktiviteter </li></ul>
 7. 7. Beskriv områden i ansökan …
 8. 8. Förutsättningar … <ul><li>Ekonomiskt stöd till egna praktiska processer </li></ul><ul><li>Max 500 000 kr per region </li></ul><ul><li>Krav på medfinansiering med 50% av erhållet belopp </li></ul><ul><li>Krav att inom projektnätverket utgöra stöd i varandras processer </li></ul><ul><li>Varje region får en kontaktperson från CFL </li></ul><ul><li>Ta del av de metoder och verktyg som tas fram </li></ul><ul><li>Kommunerna i regionerna erbjuds konsultativt stöd från CFL </li></ul>
 9. 9. Stöd i form av Metoder och Verktyg <ul><li>Styrs av regionernas behov och intresse </li></ul><ul><li>Processtöd, Seminarier, Föreläsningar </li></ul><ul><li>Kompetensutveckling t ex </li></ul><ul><ul><li>Lärväxt - utvecklingsmaterial kring lärande och utveckling, 40 timmar </li></ul></ul><ul><ul><li>Förändringskompetens – en kurs om regionalt samarbete kring utbildning och kompetensförsörjning </li></ul></ul><ul><ul><li>Projekt som arbetsform </li></ul></ul><ul><ul><li>Hands-on Lärmiljö </li></ul></ul>
 10. 10. Vilka regioner? <ul><li>Redovisar en tydlig aktivitetsplan med stor mångfald </li></ul><ul><li>Flera kommuner i samverkan </li></ul><ul><li>Koppling mellan lokal och regional nivå och till de sex kritiska områden </li></ul><ul><li>Tydlig koppling till arbetsmarknad och näringsliv </li></ul><ul><li>Har kommit en bit på väg </li></ul><ul><ul><li>Behov av praktiskt processtöd </li></ul></ul><ul><ul><li>Möjlighet att delge andra sina erfarenheter </li></ul></ul>
 11. 11. Nya Regioner - regioner som deltar i LU-projektet prioriteras inte <ul><li>DalaWux </li></ul><ul><li>Göteborgsregionen </li></ul><ul><li>Hälsingland </li></ul><ul><li>Kompetens Direkt, Kalmar län </li></ul><ul><li>Norrbotten             </li></ul><ul><li>Region Blekinge/Blekinge UtbildningsForum </li></ul><ul><li>Region Värmland </li></ul><ul><li>Umeåregionen </li></ul><ul><li>Vuxenutbildningen i Sörmland </li></ul><ul><li>Västernorrland </li></ul><ul><li>Örebro </li></ul><ul><li>Östsam </li></ul>
 12. 12. Ytterligare information <ul><li>Mari Persson E-post: [email_address] Telefon: 0611 - 557 905 Mobil: 070-252 00 31 </li></ul><ul><li>Eva Johansson E-post: [email_address] Telefon: 011 - 240 492 Mobil: 070-603 42 06 </li></ul>

×