Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

eResan 100326

377 views

Published on

Presentation av eResan i eRegionen den 26/3 2010

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

eResan 100326

  1. 1. eResan 2010-03-26 www.slideshare.net/sortho Ett initiativ av Dataföreningen Östra kretsen Dataföreningen skall "verka för en sund utveckling av IT- användningen i Sverige" eResan ska …  sprida information om eRegionen  främja initiativ och satsningar som gör eRegionen till den bästa IKT-regionen att leva och arbeta i  öka intresset för och visa möjligheter med IKT för alla  uppmuntra och medverka till nätverksbyggande 2
  2. 2. eResan 2010-03-26 Kick-off 19/11 2009 Foto Marianne Loor 3 Panelen på eResans kick-off visar vägen … Foto Marianne Loor 4
  3. 3. eResan 2010-03-26 Anders Flodström, Universitetskansler och f d rektor LiU:  Om 5 år har alla i regionen tillgång till sömlös Internet, överallt.  Då arbetar alla företag i regionen med webbservice.  På konsumentplanet pratar min krånglande tvättmaskin därhemma direkt med reparatören. 5 Göran Felldin, Marknadschef Linköpings Universitet  Om 5 år har vi e-legitimation för alla i E-länet och det är en förutsättning för att vi ska kunna göra säkra affärer med varandra 6
  4. 4. eResan 2010-03-26 en kraft för en positiv eRegionen 7 eResor på många arenor  Skapa unika förutsättningar för IKT-företag och eFöretagande (Näringslivet, Science parks, … )  Hållbart eSamhälle med IKT-stöd (Miljörådet. …)  Smart infrastruktur (Kommuner, Östsam, ÖT … )  Digitala delaktighet (Bibliotek och Folkbildning)  eReseprofessur till LiU (Universitetet, …)  Dokumentera och informera … (Museet, CS,…)  … 8
  5. 5. eResan 2010-03-26 VIP-Seminarium i samarbete med Datamuseet IT-ceums invigning 7/3 2010 2010-03-25 DFS/Östra kretsen 9 informerar om och synliggör eRegionen 10
  6. 6. eResan 2010-03-26 ett initiativ av DFÖ men måste ske i samverkan med många andra parter … www.eResan.se 11

×