คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น

2,379 views

Published on

Published in: Health & Medicine
0 Comments
12 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,379
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
17
Actions
Shares
0
Downloads
0
Comments
0
Likes
12
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คัมภีร์เปลี่ยนเส้นเอ็น

 1. 1. ( ¡ÒúÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ )
 2. 2. ÊÒúa­ ¤íÒ¹íÒ »ÃaÇaµi¤ÇÒÁe»š¹ÁÒ¢o§ "¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹" ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¤ืooaäà ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ÁÕ»Ãaoª¹o‹ҧäÃ? e˵uã´¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¨ึ§ÊÒÁÒöºíÒºa´o䵋ҧæ 䴌 ËÅa¡ÊíÒ¤a­¾ืé¹°Ò¹¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ e¤Åç´ÇiªÒ 16 »Ãa¡Òâo§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ e¤Åç´Åaº¾ieÈÉ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¡aº¡ÒÃe»ÅÕè¹æ»Å§¢o§ªÕ¾¨Ã ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ e¾ืèoÃa¡ÉÒoäoaÁ¾Òµ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹e¾ืèo¾iªiµoäÁaeÃç§ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ Ãa¡ÉÒoäµaº ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ Ãa¡ÉÒoäµÒ
 3. 3. ¤íÒ¹íÒ “¤ÇÒÁäÁ‹ÁÕoä e»š¹ÅÒÀoa¹»ÃaeÊÃi°” ¾u·¸ÊuÀÒÉiµº·¹Õée»š¹oÁµaÇÒ¨Ò ·Õ褹·u¡ªÒµi·u¡ ÈÒʹҵŒo§ÂoÁÃaº äÁ‹e¾Õ§测Á¹uɏe·‹Ò¹aé¹ æÁŒæµ‹ÊaµÇãË­‹¹Œo·u¡ªÕÇiµº¹oÅ¡¹Õ鵋ҧ¡ç»ÃÒö¹Òãˌ µ¹ÁÕËҧ¡ÒÂÊÁºÙóæ¢ç§æç »ÃÒȨҡoäÀaÂÁÒeºÕ´eºÕ¹ãˌe¡i´·u¡¢ ´ŒÇ¡a¹·u¡ËÁًeËÅ‹Ò ÁÕ¤íҡŋÒÇäÇŒÇ‹Ò “¹éíÒäÁ‹äËŠ‹oÁºÙ´e¹‹Ò” «ึè§e»š¹ËÅa¡¤ÇÒÁ¨Ãi§·Õèe»ÃÕºe·ÕºãˌeÃÒµÃa˹a¡ Ç‹Ò “Ëҧ¡Ò·ÕèäÁ‹ÁÕ¡ÒÃe¤Åืèo¹äËÇoo¡¡íÒÅa§¡Ò ‹oÁe»š¹æËŋ§ÊaÊÁ¢o§oäÀaÂ䢌e¨çº” ´a§¹aé¹e¾ืèoʋ§eÊÃiÁãˌ·u¡¤¹ÁÕÊu¢ÀҾËҧ¡Ò·Õèæ¢ç§æçæÅaÊÒÁÒöºíÒºa´oäÌÒµ‹Ò§æ ·Õèµ¹ ¡íÒÅa§»ÃaʺãˌËÒÂä»·Ò§ÁÙŹi¸i¨ึ§ä´ŒeÃÕºeÃÕ§¾iÁ¾Ë¹a§Êืo “¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ºíÒºa´oä” oa¹ e»š¹ÇiªÒoºÃÒ³·ÕèÊÙ§¤‹ÒÂiè§oo¡e¼Âæ¾Ã‹ ¾ÃŒoÁ·aé§o¸iºÒÂe¤Åç´ÇiªÒänjo‹ҧÅaeoÕ´«ึ觨aª‹ÇÂãˌ ¼ÙŒo‹Ò¹e¡i´¤ÇÒÁe¢ŒÒã¨æÅaÊÒÁö½ƒ¡»¯iºaµi䴌§‹ÒÂo´ÂÅíÒ¾a§ ¢o¢oº¤u³oÒ¨ÒÏ ËÅiÇ äo‹ eËÅÕ¹ æˋ§¨a§ËÇa´æ¾Ã‹·ÕèeÁµµÒÁoºµŒ¹©ºaº«ึè§e¤Â¾iÁ¾oo¡ e¼Âæ¾Ã‹æÅŒÇ ·íÒãˌ§‹Òµ‹o¡ÒÃeÃÕºeÃÕ§æÅa¨a´¾iÁ¾¢ึé¹ãËÁ‹ ¢oo¹uoÁ·¹Ò㹡uÈŨiµ¢o§­Òµi¸ÃÃÁæÅaÈÃa·¸ÒÊÒ¸uª¹·aé§ËÅÒÂ䴌ËÇÁ¡a¹ÊÅaæç¡Ò ÊÅa ·Ãa¾Âª‹ÇÂeËÅืoo¹ue¤ÃÒaˏãˌ˹a§ÊืoeŋÁ¹ÕéeÊÃç¨ÊÁºÙóã¹eÇÅÒoa¹ÃÇ´eÃçÇ ·a駹Õée¾ืèo»Ãaoª¹Êu¢¢o§ ªÒÇoÅ¡·a駻ǧ "ÃaÈÁÕ¸ÃÃÁ"
 4. 4. »ÃaÇaµi¤ÇÒÁe»š¹ÁÒ¢o§ "¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹" ã¹»‚¾u·¸Èa¡ÃÒª 1070 «ื觵ç¡aºÃaªÊÁaÂÃҪǧȏeËÅÕ§¾Ãa Êa§¦»Ãi¹Ò¡o¾¸i¸ÃÃÁªÒÇoi¹e´ÕÂËÃืo·ÕèªÒǨչeÃÕÂ¡Ç‹Ò “µŽÒoÁ” (TA MO ËÃืoµaë¡ÁŒo) 䴌e´i¹·Ò§ÁÒÂa§»Ãae·È¨Õ¹æÅa»˜¡ËÅa¡ e¼Âæ¾Ã‹¾Ãa¾u·¸ÈÒʹҷÕè¹aé¹e»š¹eÇÅÒËÅÒÂÊiº»‚ ¤Ãaé§Ë¹ึè§ã¹ÃaËNjҧ¡ÒÃe·È¹ÒæÅa¡Ò÷íÒÊÁÒ¸i ·‹Ò¹¾º ¾Ãaʧ¦ËÅÒÂÃÙ»ÁÕÊu¢ÀÒ¾o‹o¹æo æÅaºÒ§ÃÙ»¶ึ§¡aº¹o¹ËÅaºä»´ŒÇ ¤ÇÒÁeÁืèoÂŌÒo‹o¹e¾ÅÕ ¾Ãa»ÃÁÒ¨ÒÏ µŽÒoÁŽ ¨ึ§ä´ŒªÕéäˌeËç¹Ç‹Ò “Ëҧ¡Ò·Õèæ¢ç§æçe·‹Ò¹aé¹ ¨ึ§¨aÂื¹ËÂa´½ƒ¡¨iµºíÒe¾ç­¸ÃÃÁ䴌ÊíÒeÃ稔 ¡‹o¹Ë¹ŒÒ·Õ跋ҹ¨a䴌e¹Œ¹¶ึ§¤ÇÒÁÊíÒ¤a­¢o§Ã‹Ò§¡ÒÂoa¹ä´Œæ¡‹¾Åa§æÅa·‹Ò·Ò§¢o§Ã‹Ò§¡Ò·Õè eËÁÒaÊÁ㹡Òýƒ¡ÊÁÒ¸i¹aé¹¾u·¸ÈÒʹi¡ª¹µ‹Ò§e¹Œ¹æµ‹¡Òýƒ¡¨iµo´ÂÅaeÅÂËҧ¡Ò ´a§¹aé¹·‹Ò¹ »ÃÁÒ¨ÒÏ µŽÒ oÁŽ ¨ึ§ä´Œ¤i´¤Œ¹·‹ÒºÃiËÒÃËҧ¡Ò ÊíÒËÃaº¾Ãaʧ¦ã¹µo¹eªŒÒe¾ืèoʋ§eÊÃiÁÊu¢ÀÒ¾æÅa ºa¹·ึ¡¢ึé¹änje»š¹¤aÁÀÕÏ 3 eŋÁ䴌桋 1. ¤aÁÀÕÏ oÕé ¨i¹ ¨i§ ¤ืo ÇiªÒe»ÅÕè¹eʌ¹eoç¹ 2. ¤aÁÀÕÏ ÊÕ Êu‹Â ¨i§ ¤ืo ÇiªÒªíÒÃa䢡Ãa´Ù¡ãˌÊaoÒ´ 3. Åo »Ò ËÅaÇ ÎaèÇ oÊ‹Ç ¤ืo e¾Å§ÁǽÒÁืoÊiºæ»´oÃËa¹µ æÅa¤aÁÀÕÏ oÕé ¨i¹ ¨i§ «ึè§e»š¹Ë¹ึè§ã¹¤aÁÀÕÏoa¹ÅéíÒ¤‹Ò¢o§¾Ãao¾¸i¸ÃÃÁ (µŽÒ oÁŽ oÕé ¨i¹ ¨i§) ¡ç ¤ืo ˹a§Êืo¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ºíÒºa´oäeŋÁ·Õ跋ҹ¡íÒÅa§o‹Ò¹oÂً¹Õé ¹aè¹eo§
 5. 5. ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¤ืo oaäÃ? ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹Õé e´iÁ·Õe´ÕÂÇeÃÕÂ¡Ç‹Ò “µŽÒ oÁŽ oÕé ¨i¹ ¨i§” «ึ觡ç¤ืo ¤aÁÀÕÏe»ÅÕè¹eʌ¹eoç¹ ¢o§¾Ãao¾¸i¸ÃÃÁ ¤íÒÇ‹Ò “e»ÅÕè¹eʌ¹eo織 Ái㪋ËÁÒ¶ึ§ ¼‹Òµa´e»ÅÕè¹eoÒeʌ¹eoç¹oo¡ÁÒµÒÁ¤ÇÒÁe¢ŒÒ㨢o§ ¡ÒÃ澷漹»˜¨¨uºa¹æµ‹e»š¹¡ÒûÃaºe»ÅÕè¹桌ä¢ÊÀÒ¾¢o§eʌ¹eoç¹´ŒÇ¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§¡ÒÂo´ÂÇi¸Õ æ¡Ç‹§æ¢¹«ึ觨aʋ§¼ÅãˌeÅืo´ÅÁÀÒÂã¹o¤¨ÃäËÅeÇÕ¹䴌Êa´Ç¡ e»š¹»¡µiäÁ‹µi´¢a´ µ‹oÁÒ ”¤aÁÀÕÏe»ÅÕè¹eʌ¹eo織 ¹Õé䴌¶Ù¡eÃÕ¡ªืèoeÊÕÂãËÁ‹Ç‹Ò “¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹Ò§æ¢¹ºíÒºa´oä” e¾ืèoãˌ¤¹·aèÇä»ÊÒÁÒöe¢ŒÒã¨ä´Œ§‹Ò¢ึé¹ µíÒÃÒoºÃÒ³¹Õé¨ึ§e»š¹Ë¹a§ÊืoÇiªÒ·Õèe¡‹Ò桋ÁÕoÒÂu¶ึ§ 1400 »‚ «ึ觹aºä´ŒÇ‹Òe»š¹Áô¡·Ò§ Ça²¹¸ÃÃÁ¢o§ª¹ªÒµi¨Õ¹ oa¹ÁioÒ¨»ÃaÁÒ³¤‹Ò䴌ªié¹Ë¹ึè§ “¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹” ÁÕ»Ãaoª¹o‹ҧäÃ? ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ e»š¹Çi¸Õoo¡¡íÒÅa§e¾ืèoºÃiËÒÃËҧ¡Ò·ÕèÁÕ»Ãaoª¹ÁÒ¡Çi¸Õ ˹ึè§ ËÅa§¨Ò¡ 䴌ÁÕ¡Ò䌹¾ºæÅae¼Âæ¾Ã‹µíÒÃÒ¹Õéoo¡ÁÒ·Õ蹤Ãe«Õè§äΌ ÊÒ¸ÒóaÃa°»ÃaªÒª¹¨Õ¹ ¡çÁÕ»ÃaªÒª¹ ¹iÂÁ·íÒ¡ÒºÃiËÒÃ溺¹Õé·ÇÕ¨íҹǹe¾ièÁÁÒ¡¢ึé¹eÃืèoÂæoä·ÕèäÁ‹ÁÕ·Ò§Ãa¡ÉÒãˌËÒÂ䴌o´Â¡ÒÃ澷 »˜¨¨uºa¹ ¡çÊÒÁÒö㪌¡ÒúÃiËÒÃ溺§‹ÒÂæ ¹ÕéÃa¡ÉÒãˌËÒ¢Ҵ䴌o‹ҧ¹‹ÒoaȨÃÏ㨠¨¹æ·ºäÁ‹¹‹Ò eªืèoeŨÃi§æ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹Õé ·íÒ§‹ÒÂËa´§‹Ò æÅae»š¹eÃçÇ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéÂa§ÁÕ»ÃaÊi·¸iÀҾ㹠¡ÒúíÒºa´oä䴌ÃÇ´eÃçÇoÕ¡´ŒÇ oäeÃืéoÃa§ÁÒ¡ÁÒÂËÅÒª¹i´¡çÊÒÁÒöÃa¡ÉÒãˌËÒ¢Ҵ䴌o´ÂÇi¸Õ·íÒ ¡ÒºÃiËÒÃ溺¹Õé e˵uã´¡ÒúÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¨ึ§ÊÒÁÒöºíÒºa´o䵋ҧæ䴌 Êi觷Õèe»š¹»˜­ËÒe¡i´¢a´æŒ§¡a¹ÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò¢o§¤¹eÃÒ¨¹¡‹oãˌe¡i´¤ÇÒÁäÁ‹ÊºÒÂ桋Ëҧ¡Ò ¹aé¹ æ¾·Â¨Õ¹æ¼¹oºÃÒ³¡Å‹ÒÇÇ‹Ò e¡i´¨Ò¡ “eÅืo´ÅÁ” e»š¹µŒ¹e˵u ËÒ¡eÅืo´ÅÁÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò ¢o§eÃÒ¼i´»¡µio䵋ҧæ ÁÒ¡ÁÒ¡ç¨ae¡i´¢ึ鹡aºeÃÒ·a¹·Õ eÃièÁæá¨a·íÒãˌeÃÒÃaº»Ãa·Ò¹oÒËÒÃ䴌 ¹ŒoÂŧ ¹o¹ËÅaº¹ŒoÂŧ µ‹o仡ç¨a¡Ãa·º¡Ãae·ืo¹¶ึ§ÊÀÒ¾¢o§Ã‹Ò§¡Ò¤ืo·íÒãˌ«Ùº¼oÁo‹o¹æo e»š¹µŒ¹ eÁืèoeÃÒ·íÒãˌeÅืo´ÅÁe´i¹Êa´Ç¡äÁ‹µi´¢a´æÅŒÇ oäÌÒ·aé§ËÅÒ¡ç¨aËÒÂä»eo§ o´ÂoÒÈa ËÅa¡´a§¡Å‹ÒǹÕé ¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¨ึ§ÊÒÁÒö桌ä¢eÅืo´ÅÁæÅae»ÅÕè¹æ»Å§ÊÀÒ¾¢o§ Ëҧ¡Ò Ëҡ桌ãˌ¶Ù¡¨u´ÊíÒ¤a­·Õè¢a´æŒ§¡a¹eÊÕ¡‹o¹ä´Œ eÁืèo¹aé¹»˜­ËÒoืè¹ æ ¡ç¨a桌䴌§‹Ò´Ò¢ึé¹ ¶ŒÒeÃÒÊa§e¡µãˌ´Õ¨a¾ºÇ‹Ò ¢³a·Õè ¤¹eÃÒe¡i´¤ÇÒÁe˹ç´e˹ืèoÂeÁืèoÂÅŒÒ oa¹e¹ืèo§ÁÒ¨Ò¡¡Òà ¤ÃèíÒe¤Ã‹§»¯iºaµi§Ò¹ äÁ‹ÁÕoo¡ÒÊe»ÅÕè¹oiÃiÂÒº¶ ¨¹¡Ãa·a觷¹µ‹oä»äÁ‹äËÇæŌÇeÃÒ¡ç¨aªÙ梹 eËÂÕ´
 6. 6. ¢Ò Âื´µaǨ¹Êu´ o‹ҧ·Õ褹·aèÇä»eÃÕÂ¡Ç‹Ò “ºi´¢Õée¡Õ¨”·a¹·ÕËÅa§¨Ò¡¹aé¹eÃÒ¨aÃٌÊึ¡ÊºÒµaÇ ¡Ãaªu‹Á¡ÃaªÇ¢ึé¹o‹ҧºo¡äÁ‹¶Ù¡ «ึè§oÒ¡ÒÃeËŋҹÕé淌¨Ãi§æŌǡç¤ืo “¡ÒÃÂึ´eʌ¹eo織 µÒÁ ¤ÇÒÁËÁÒÂ㹤aÁÀÕÏoºÃÒ³¹aè¹eo§ ¡Ò÷Õèeʌ¹eo繫ึè§ÁÕ˹ŒÒ·Õè¤Çº¤uÁ¡ÒÃe¤Åืèo¹äËÇ¢o§Ã‹Ò§¡Ò ÁÕ oo¡ÒÊÂื´¢ÂÒÂËÃืo¶Ù¡¹Ç´e¿‡¹ ¨a·íÒãˌeÅืo´ÅÁÀÒÂã¹ÊÒÁÒö¡Ãa¨ÒÂäËÅeÇÕ¹䴌Êa´Ç¡ oa¹e»š¹ e˵uãˌe¡i´¤ÇÒÁ¼‹o¹¤ÅÒ ËÒÂe˹ç´e˹ืèoÂeÁืèoÂŌÒe¡i´¤ÇÒÁ¡Ãa»‚œ¡Ãae»Ã‹ÒÊ´ãÊ¢ึé¹ æÅa·ÕèÊíÒ¤a­ eÅืo´ÅÁ·ÕèäËÅeÇÕ¹ËŋoeÅÕé§价aèÇËҧ¡ÒÂ䴌o‹ҧÊa´Ç¡ ¨aª‹ÇÂe»ÅÕè¹ÊÀÒ¾ oÇaÂÇa·Õè æ¢ç§¡Ãa´ŒÒ§ «ึè§e»š¹¤ÇÒÁ¼i´»¡µi ãˌ¡Åaº¡ÅÒÂe»š¹o‹o¹¹ièÁ æÅa¨Ò¡ÊÀÒ¾·Õèo‹o¹æoäÁ‹ÁÕ »ÃaÊi·¸iÀÒ¾ ãˌ¡Åaº¤ื¹ÁÒe»š¹æ¢ç§æçæÅaÁÕÊÁÃöÀÒ¾´Õ¢ึé¹ æµ‹o´Â·aèÇ令¹eÃÒ䴌ÅaeÅÂæÅaÁo§¢ŒÒÁ¤ÇÒÁÊíÒ¤a­¢o§¡ÒúÃiËÒáÒÂe¾ืèoÂื´¢ÂÒÂeʌ¹eoç¹ ÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò ¨ึ§·íÒãˌeÅืo´ÅÁe´i¹äÁ‹Êa´Ç¡æÅaµi´¢a´ e»ÃÕºe·Õº¡aºe¤Ãืèo§Â¹µ·Õè¹éíÒÁa¹¶Ù¡Ê‹§ ÁÒËŋoeÅÕé§äÁ‹ÊÁèíÒeÊÁo ‹oÁe»š¹e˵uãˌö·ÕèÇiè§ä»ÁÕoÒ¡ÒáÃaµu¡ æ äÁ‹ÃÒºÃืè¹ Ã‹Ò§¡Ò¢o§¤¹eÃÒ ¡çeª‹¹¡a¹ËÒ¡“eÅืo´ÅÁµiµ¢a´” ¡ç¨aʋ§¼Åãˌ»†ÇÂe»š¹o䵋ҧæ Êu¢ÀÒ¾¨a·Ãu´o·ÃÁÂèíÒæ‹ŧä»eÃืèo æ oa¹·Õè¨Ãi§¡ÒÃe¨çº»†ÇÂäÁ‹Ç‹Ò¨a»†ÇÂe»š¹o䪹i´ã´ 㪋NjҨae»š¹eÃืéoÃa§oÂًeª‹¹¹aé¹o´ÂäÁ‹ÁÕ ·Ò§æ¡Œä¢eÂÕÂÇÂÒ¡çËÒäÁ‹ ¢ŒoÊíÒ¤a­oÂً·ÕèÇ‹Ò eÃÒ¨aµ‹oÊٌ¡aºo䪹i´¹aé¹ËÃืoäÁ‹? ËÒ¡eÃÒµaé§ã¨æ¹‹Ç湋 NjҨaµŒo§µ‹oÊٌ¡aºoäÌÒ·Õèe¡Òa¡i¹eÃÒ¨¹¶ึ§·ÕèÊu´æÅŒÇ æ¹‹¹o¹eËÅืoe¡i¹eÃÒ¨aµŒo§»Ãaʺªaª¹a ¡ÒúÃiËÒÃËҧ¡ÒÂo´ÂÇi¸Õæ¡Ç‹§æ¢¹¹ÕéÁÕe˵u¼ÅæÅaËÅa¡ÇiªÒ·ÕèÅึ¡«ึé§æºÂÅ Ái㪋e»š¹Êi觷Õ軯iºaµiä» o´ÂËŧ§Á§Ò¢Ҵe˵u¼Å测o‹ҧ㴠©a¹aé¹¢oãˌ¼ÙŒ·Õè»ÃÒö¹Ò㹤ÇÒÁÁÕÊu¢ÀÒ¾æ¢ç§æçæÅa¾ÅÒ¹ÒÁa·ÕèÊÁºÙóe¾ÃÕº¾ÃŒoÁ ¤Çà Èึ¡ÉÒæÅa·íÒ¤ÇÒÁe¢ŒÒã¨Çi¸Õ»¯iºaµi仵ÒÁÅíÒ´aºo´ÂeÃièÁµaé§æµ‹ 1. eÃÕ¹ÃٌËÅa¡ÊíÒ¤a­¾ืé¹°Ò¹¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ 2. e¤Åç´ÇiªÒ 16 »Ãa¡Òà ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ 3. e¤Åç´Åaº¾ieÈÉ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§o´ÂǸÕæ¡Ç‹§æ¢¹¹Õé ¹aºÇ‹Ò»ÃaeÊÃi°ÁÒ¡æÅa䴌¼Åe¡i¹¤Ò´ ·u¡¤¹¤Çû¯iºaµio‹ҧ Âiè§ e¾ÃÒaÁÕæ测¼Å´ÕäÁ‹ºa§e¡i´¼ÅeÊÕ»Ãa¡ÒÃã´ ¢ŒoÊíÒ¤a­¼ÙŒ»¯iºaµiµŒo§ÁÕ¤ÇÒÁ¢Âa¹o´·¹µŒo§Âื¹ËÂa´ ¾ÂÒÂÒÁ·íÒo‹ҧÊÁèíÒeÊÁo ¨ึ§¨aºÃÃÅu¼ÅÊÁ¤ÇÒÁ»ÃÒö¹Ò
 7. 7. ËÅa¡ÊíÒ¤a­¾ืé¹°Ò¹¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ 1. Âื¹µÃ§ e·ŒÒ·aé§Êo§¢ŒÒ§æ¡oo¡¨Ò¡¡a¹ãˌÁÕÃaÂaˋҧe·‹Ò¡aºª‹Ç§äËŋ (´ÙÀÒ¾»Ãa¡oº ´ŒÒ¹Å‹Ò§) 2. »Å‹oÂÁืo·aé§ 2 ¢ŒÒ§Å§µÒÁ¸ÃÃÁªÒµi o‹Òe¡Ãç§ãˌ¹iéÇÁืoªi´¡a¹ Ëa¹ouŒ§Áืo仢ŒÒ§ËÅa§ (´Ù ÀÒ¾»Ãa¡oº´ŒÒ¹Å‹Ò§) 3. ·Œo§¹ŒoÂË´e¢ŒÒ eoǵa駵ç eËÂÕºËÅa§ ¼‹o¹¤ÅÒ¡Ãa´Ù¡ÅíÒ¤o ÈÕÃÉaæÅa»Ò¡¤Çà »Å‹oÂ仵ÒÁÊÀÒ¾¸ÃÃÁªÒµi 4. ¨i¡»ÅÒ¹iéÇe·ŒÒÂึ´e¡Òa¾ืé¹ Ê‹Ç¹ÊŒ¹e·ŒÒ¡çãˌoo¡æçeËÂÕºŧº¹¾ืé¹ãˌ湋¹ ãˌæ稹 ÃٌÊึ¡¡Ç‹Ò¡ÅŒÒÁe¹ืéo·Õèo¤¹e·ŒÒæÅa·Œo§µึ§ æ e»š¹ãªŒä´Œ (´ÙÀÒ¾»Ãa¡oº´ŒÒ¹º¹)
 8. 8. 5. ÊÒµҷaé§ 2 ¢ŒÒ§ ¤ÇÃÁo§µÃ§ä»Âa§¨u´ã´¨u´Ë¹ึè§æŌÇÁo§oÂً·Õèe»‡ÒËÁÒ¹a鹨u´e´ÕÂÇ ÊÅa´ ¤ÇÒÁ¡a§ÇÅËÃืo¤ÇÒÁ¹ึ¡¤i´¿u‡§«‹Ò¹µ‹Ò§æ oo¡ãˌËÁ´ ãˌ¨u´Ê¹ã¨¤ÇÒÁÃٌÊึ¡ÁÒÃÇÁoÂً·Õèe·ŒÒe·‹Ò¹aé¹ 6. ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¡Áืoæ¡Ç‹§æ¢¹ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒo‹ҧeºÒæ«ึ觵ç¡aº¤íÒÇ‹Ò “Ç‹Ò§æÅaeºÒ” æ¡Ç‹§æ¢¹ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒäÁ‹µŒo§oo¡æç ¤ÇÒÁÊÙ§¢o§æ¢¹·Õèæ¡Ç‹§ä»¾ÂÒÂÒÁãˌoÂًÃa´aº·Õèe»š¹ä»µÒÁ ¸ÃÃÁªÒµi äÁ‹µŒo§½„¹äˌÊÙ§e¡i¹ä» ¤ืo ãˌ·íÒÁuÁ¡aºÅíÒµaÇ»ÃaÁÒ³ 30 o§ÈÒ æŌǵaé§ÊÁÒ¸i¹aº ˹ึè§...Êo§...ÅÒÁ...ä»eÃืèo æ ã¹¢³ae´ÕÂÇ¡a¹¡çµŒo§ÃaÇa§o‹ÒÅืÁoo¡æçʌ¹e·ŒÒ æÅaÅíÒ梹´ŒÇ eÁืèoÁืoˌoµçæÅŒÇ æ¡Ã‹§¢ึé¹ä»¢ŒÒ§ËÅa§µŒo§oo¡æç˹‹o µÃ§¡aº¤íÒ·Õè “æ¹‹¹ ËÃืo˹a¡” æ¡Ç‹§¨¹ÃٌÊึ¡Ç‹Ò¡ÅŒÒÁe¹ืéoäÁ‹ÂoÁãˌÁืoÊ٧仡Njҹaé¹oÕ¡ eÇÅÒæ¡Ç‹§æ¢¹¡ÅaºãˌÁÕ¤ÇÒÁÊÙ§ ¢o§æ¢¹¶ึ§ÅíÒµaÇ»ÃaÁÒ³ 60 o§ÈÒ (´ÙÀÒ¾»Ãa¡oº·Õè 3) ÊÃu»æŌǡç¤ืo ¢³a·Õèæ¡Ç‹§æ¢¹ä»¢ŒÒ§ËÅa§ãˌoo¡æçÁҡ˹‹o ʋǹæ¡Ç‹§ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒäÁ‹µŒo§ oo¡æç ¤ืo 㪌æçeËÇÕè§ãˌ¡Åaºä»eo§ ¡‹o¹¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¤ÇÃ测§¡Ò´ŒÇÂeÊืéo¼ŒÒ·ÕèäÁ‹¤aºËÃืoÃa´æ¹‹¹e¡i¹ä» Êaºa´ 梹 Áืo e·ŒÒÊa¡¤Ãً ãˌ¡ÅŒÒÁe¹ืéoæÅaËҧ¡Ò¼‹o¹¤ÅÒ ËÁu¹ÈÕÃÉaä»ÁÒæŌǨa´Åa¡É³a·‹Ò·Ò§ãˌ ¶Ù¡µŒo§ ¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ÁÕÇi¸Õ¹aºo‹ҧäà ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹aºo´ÂeÃièÁoo¡æçæ¡Ç‹§ä»¢ŒÒ§ËÅa§ æŌÇãˌ梹eËÇÕ觡ÅaºÁÒ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒeo§ ¹aºe»š¹ 1 ¤Ãaé§ æŌǹaºÊo§..ÊÒÁ..ä»eÃืèoÂ æ ¨¹¡Ç‹Ò¨a¤ÃºµÒÁ¨íҹǹ·ÕèeÃÒ¡íÒ˹´änj ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹æµ‹Åa¤Ãa駤ÇÃ㪌eÇÅÒ¹Ò¹e·‹Òäà eÃièÁæá·Õè·íÒ¡ÒºÃiËÒäÇ÷íÒµaé§æµ‹ 200-300 ¤Ãa駡‹o¹ æŌǤ‹o æ e¾ièÁ¨íҹǹ¢ึ鹤Ãaé§ Åa 100 µÒÁÅíÒ´aº¨¹¡Ãa·a觶ึ§ 1000-2000 ¤Ãaé§ «ึ觨a㪌eÇÅÒ㹡ÒúÃiËÒûÃaÁÒ³¤Ãaé§Åa 30 ¹Ò·Õ (æ¡Ç‹§ 500 ¤Ãaé§ãªŒeÇÅÒ»ÃaÁÒ³10 ¹Ò·Õ) ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¤Ç÷íÒeÇÅÒä˹ ¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ÊÒÁÒö·íÒ䴌·u¡eÇÅÒ¤ืoeÇÅÒeªŒÒ ¡ÅÒ§Ça¹ æÅa eÇÅÒ¤èíÒ ËÃืo æÁŒæµ‹ÂÒÁNjҧÊa¡ 10 ¹Ò·Õ¡çÊÒÁÒö·íÒ䴌 ËÒ¡Ãaº»Ãa·Ò¹oÒËÒÃoièÁãËÁ‹æ ¤Çùa觾a¡eÊÕ¡‹o¹Êa¡ 30 ¹Ò·Õ æŌǨึ§¤‹o·íÒ¡ÒºÃiËÒà ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¤Ç÷íÒ·Õèä˹ ¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹ÕéäÁ‹¨íÒ¡a´Ê¶Ò¹·Õè ÊÒÁÒö ·íÒ䴌㹷Õè·íÒ§Ò¹ 㹺ŒÒ¹ ÏÅÏ æµ‹¶ŒÒe»š¹ä»ä´Œ¤Ç÷íÒã¹·Õèoŋ§«ึè§ÁÕoÒ¡Òȶ‹ÒÂe·Êa´Ç¡eª‹¹ã¹Êǹ 㵌µŒ¹äÁŒ ¨ae»š¹¡ÒôÕÁÒ¡ ËÒ¡¼ÙŒ»¯iºaµiÊÒÁÒöÂื¹oÂًº¹¾ืé¹´i¹ ËÃืoʹÒÁË­ŒÒ æÅa·ÕèÊíÒ¤a­¢³a·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹µŒo§ ¶o´Ão§e·ŒÒeÊÁo ã¹Ë¹a§ÊืoµíÒÃÒ澷oºÃÒ³¡Å‹ÒÇÇ‹Ò ¡Ò÷ÕèeÃÒ䴌ÁÕoo¡ÒÊe´i¹´ŒÇÂe·ŒÒe»Å‹Ò 仺¹
 9. 9. ¾ืé¹Ë­ŒÒ·ÕèÁÕ¹éíÒ¤ŒÒ§ã¹ÂÒÁeªŒÒe¡ÒaoÂً ¹aºe»š¹¼Å´Õoa¹ÇieÈÉÂiè§e¾ÃÒa½†Òe¢ŒÒ·aé§Êo§¨a´Ù´«ึÁeoÒ¸Òµu µ‹Ò§ æ ¨Ò¡¹éíÒ¤ŒÒ§º¹ãºË­ŒÒ e¢ŒÒ仺íÒÃu§ËŋoeÅÕé§Ëҧ¡Ò ·íÒãˌeÃÒÁÕÊu¢ÀÒ¾¾ÅÒo¹ÒÁa·Õè ÊÁºÙóÂo´eÂÕèÂÁ ¢Œoæ¹a¹íÒ ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹µŒo§oÒÈa¤ÇÒÁo´·¹ ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹æµ‹Åa¤Ãa駨aÁÒ¡ËÃืo¹Œo‹oÁ¢ึé¹oÂً¡aº Ëҧ¡Ò¢o§æµ‹Åa¤¹Ç‹Òo‹o¹æoËÃืoæ¢ç§æçe¾Õ§㴠o‹Òã¨ÃŒo¹ o‹ҽ„¹ 测¡çäÁ‹äª‹·íÒµÒÁʺÒ e¾ÃÒaËÒ¡»Å‹oµÒÁ㨪oºæÅŒÇ ¡ç¨a¢Ò´¤ÇÒÁeªืèoÁaè¹µ‹o¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§¡Ò æÅa¨aäÁ‹ºa§e¡i´¼Å eÁืèoeÃièÁ»¯iºaµio‹Òoo¡æçËa¡oËÁÁÒ¡e¡i¹ä»ãˌæ¡Ç‹§ä»µÒÁ»¡µi·íÒo‹ҧ¹ièÁ¹ÇÅ äÁ‹ãª‹æ¡Ç‹§o‹ҧ eoÒe»š¹eoÒµÒ ¤Ç÷íÒ¨iµã¨ãˌe»š¹ÊÁÒ¸i o‹ҿu‡§«‹Ò¹ ¶ŒÒËÒ¡äÁ‹ÁÕÊÁÒ¸iæŌÇeÅืo´¡ç¨aËÁu¹eÇÕ¹ ÊaºÊ¹äÁ‹e»š¹ÃaeºÕº ·íÒãˌ¡Òû¯iºaµiäÁ‹ÊaÁÄ·¸iì¼Åe·‹Ò·Õè ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹ÕéeÁืèo»¯iºaµio‹ҧÊÁèíÒeÊÁoe»š¹»Ãa¨íÒÊÒÁÒöºíÒºa´oäÌÒÂæçæÅa eÃืéoÃa§µ‹Ò§æ ãˌËÒÂ䴌 ʋǹ¼ÙŒ·ÕèÁÕËҧ¡Ò»¡µi ËÒ¡»¯iºaµie»š¹»Ãa¨íÒ¨aª‹ÇÂeÊÃiÁÊÌҧÊu¢ÀÒ¾¾ÅÒ¹ÒÁaÂãˌ´ÕÂi觢ึé¹ ª‹ÇÂãˌoÒÃÁ³æ¨‹Áãʨiµã¨eºi¡ºÒ¹æÅae»š¹Êu¢ËÅa§¨Ò¡¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹æÅŒÇ ¤ÇÃe´i¹ ¾a¡µÒÁʺÒÂe¾ืèo¼‹o¹¤ÅÒÂËҧ¡ÒÂæÅa¨iµã¨ e¤Åç´ÇiªÒ 16 »Ãa¡Òà ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ 1. ʋǹº¹»Å‹oÂãˌNjҧ 2. ʋǹŋҧ¤ÇÃãˌ湋¹ 3.ÈÕÃÉaãˌæ¢Ç¹Åo (Áo§µÃ§äÁ‹¡ŒÁäÁ‹e§Â˹ŒÒ) 4. »Å‹oÂãˌe§ÕºʧºµÒÁ»¡µi 5. ·Ãǧo¡eËÁืo»u½‡Ò (»Å‹oµÒÁʺÒÂäÁ‹e¡Ãç§) 6. ËÅa§Âื´µÃ§ãˌµÃa˧‹Ò¹ 7. ºaé¹eoǵa駵çe»š¹æ¡¹e¾ÅÒ 8. ÅíÒ梹æ¡Ç‹§ä¡Ç 9. ¢ŒoÈo¡»Å‹oÂãˌŴµèíÒµÒÁ¸ÃÃÁªÒµi 10. ¢ŒoÁืo»Å‹oÂãˌ¹a¡Ë¹‹Ç§ 11. Êo§Áืo¾ÒÂ仵ÒÁ¨a§ËÇaæ¡Ç‹§æ¢¹ 12. ª‹Ç§·Œo§»Å‹oµÒÁʺÒ 13. ª‹Ç§¢Ò¼‹o¹¤ÅÒÂÂื¹µÃ§µÒÁ¸ÃÃÁªÒµi 14. ºaé¹·ŒÒ¤ÇÃãˌ§o¹¢ึé¹eÅ硹ŒoÂ
 10. 10. 15. ʌ¹e·ŒÒÂื¹¶‹Ç§¹éíÒ˹a¡eÊÁืo¹¡Œo¹Ëi¹ 16. »ÅÒ¹iéÇe·ŒÒ·aé§ 2 ¢ŒÒ§µŒo§§o¨i¡æ¹‹¹¡aº¾ืé¹ ¤íÒo¸iºÒÂe¤Åç´ÇiªÒ 16 »Ãa¡Òà ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ 1. ʋǹº¹»Å‹oÂãˌNjҧ ËÁÒ¶ึ§ ʋǹº¹¢o§Ã‹Ò§¡Ò¤ืoÈÕÃÉa ¤ÇûŋoÂãËaNjҧe»Å‹Ò oÂ‹Ò ¤i´¿u‡§«‹Ò¹ ÁÕÊÁÒ¸i湋Ç湋¤Ç÷íÒo‹ҧµaé§o¡µaé§ã¨ÁÕʵi 2. ʋǹŋҧ¤ÇÃãˌ湋¹ ËÁÒ¶ึ§ ʋǹŋҧ¢o§Ã‹Ò§¡ÒÂ㵌ºaé¹eoÇÅ§ä» µŒo§ãˌÅÁ»ÃÒ³ ÊÒÁÒöe´i¹ä´ŒÊa´Ç¡ e¾ืèoãˌe¡i´¾Åa§ÊÁºÙó ©a¹a鹤íÒÇ‹Ò "ʋǹº¹Ç‹Ò§ ʋǹŋҧ湋¹” ¨ึ§e»š¹ ËÅa¡ÊíÒ¤a­o‹ҧÂiè§ã¹¡ÒúÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¢³a·íÒ¡ÒºÃiËÒÃËÒ¡äÁ‹ÊÒÁÒöe¢ŒÒ¶ึ§¨u´¹Õé䴌æÅŒÇ ¡ç ¨a·íÒãˌ䴌¼Å¹ŒoÂŧä»ÁÒ¡ ·Õe´ÕÂÇ 3. ÈÕÃÉaãˌæ¢Ç¹Åo ËÁÒ¶ึ§ ÈÕÃÉa¢o§·‹Ò¹¨aµŒo§»Å‹oÂʺÒÂæ »Ãa˹ึè§Ç‹Ò¡íÒÅa§ æ¢Ç¹ÅoÂänjã¹oÒ¡ÒȡŌÒÁe¹ืéoºÃiedzÅíÒ¤o¨aµŒo§»Å‹oÂãˌ¼‹o¹¤ÅÒÂäÁ‹e¡Ãç§ äÁ‹¤ÇÃo¹ŒÁÈÕÃÉaä» ¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ËÃืo˧ÒÂ仢ŒÒ§ËÅa§ ËÃืoeoÕ§仢ŒÒ§ æ µŒo§Áo§µÃ§äÁ‹¡ŒÁäÁ‹e§Â˹ŒÒ 4. »Ò¡»Å‹oÂãˌe§ÕºʧºµÒÁ»¡µi ËÁÒ¶ึ§ äÁ‹¤ÇÃËuº»Ò¡æ¹‹¹ ËÃืooŒÒ»Ò¡ä»µÒÁ¨a§ËÇa ·Õèoo¡æçæ¡Ç‹§æ¢¹äÁ‹¤ÇÃãˌ»Ò¡oŒÒµÒÁ㨪oº ãˌËuº»Ò¡e¾Õ§eÅ硹ŒoÂo´Â¼‹o¹¤ÅÒ¡ŌÒÁe¹ืéo ¤ืo äÁ‹eÁŒÁÃiÁ½‚»Ò¡¨¹æ¹‹¹ 5. ·Ãǧo¡eËÁืo¹»u½‡Ò ¤ืo¡ÅŒÒÁe¹ืéo·u¡Ê‹Ç¹º¹·Ãǧo¡µŒo§ãˌ¼‹o¹¤ÅÒÂe»š¹¸ÃÃÁªÒµi eÁืèo¡ÅŒÒÁe¹ืéoäÁ‹e¡Ãç§ ¡ç¨ao‹o¹¹u‹ÁeËÁืo¹»u½‡Ò 6. ËÅa§Âื´µÃ§ãˌµÃa˧‹Ò¹ ËÁÒ¤ÇÒÁÇ‹Ò äÁ‹æo‹¹Ë¹ŒÒæo‹¹ËÅa§ ËÃืo¡ŒÁµaǨ¹ËÅa§o¡‹§ µŒo§ »Å‹oÂ漋¹ËÅa§ãˌÂื´µÃ§µÒÁ ¸ÃÃÁªÒµi 7. ºaé¹eoǵa駵çe»š¹æ¡¹e¾ÅÒ ËÁÒ¶ึ§ ºaé¹eoǵŒo§ãˌeËÁืo¹e¾ÅÒö µŒo§ãˌoÂًã¹Åa¡É³a µÃ§ 8. ÅíÒ梹æ¡Ç‹§ä¡Ç ËÁÒ¶ึ§ æ¡Ç‹§æ¢¹·aé§Êo§¢aÒ§ä»ÁÒ ä´Œ¨a§ËÇao‹ҧÊÁèíÒeÊÁo 9. ¢ŒoÈo¡»Å‹oÂãˌŴµèíÒµÒÁ¸ÃÃÁªÒµi ËÁÒ¶ึ§ ¢³a·Õèæ¡Ç‹§æ¢¹·aé§ 2 ¢ŒÒ§ 仢ŒÒ§Ë¹ŒÒ æÅa¢ŒÒ§ËÅa§¹aé¹ o‹Òãˌ梹æ¢ç§·ืèo ¤ÇÃãˌ¢ŒoÈo¡§oeÅ硹ŒoµÒÁ¸ÃÃÁªÒµi 10. ¢ŒoÁืo»Å‹oÂãˌ˹a¡Ë¹‹Ç§ ËÁÒ¶ึ§ ¢³a·Õèæ¡Ç‹§æ¢¹·aé§ 2 ¢ŒÒ§¹a鹤Çü‹o¹¤ÅÒ ¡ÅŒÒÁe¹ืéo·Õ袌oÁืo eÁืèoäÁ‹e¡Ãç§æŌǨaÃٌÊึ¡¤ÅŒÒÂÁืo˹a¡eËÁืo¹e»š¹ÅÙ¡µuŒÁ¶‹Ç§oÂً»ÅÒÂ梹 11. Êo§Áืo¾ÒÂ仵ÒÁ¨a§ËÇaæ¡Ç‹§æ¢¹ ËÁÒ¶ึ§ ¢³a·Õèæ¡Ç‹§æ¢¹¹aé¹½†ÒÁืo´ŒÒ¹ã¹Ëa¹ä» ´ŒÒ¹ËÅa§ ·íÒ·‹Ò¤ÅŒÒ¡aº¡íÒÅa§¾Ò eÃืo 12. ª‹Ç§·Œo§»Å‹oµÒÁʺÒ ËÁÒ¶ึ§ eÁืèo¡ÅŒÒÁe¹ืéoºÃiedzª‹o§·Œo§¶Ù¡»Å‹oÂãˌ¼‹o¹¤ÅÒ æŌǨaÃٌ´Õ¡Ç‹Òæ¢ç§æ¡Ã‹§¢ึé¹
 11. 11. 13. ª‹Ç§¢Ò¼‹o¹¤ÅÒ ËÁÒ¶ึ§ ¢³a·ÕèÂื¹ãˌe·ŒÒ·aé§Êo§æ¡ˋҧ¡a¹¹a鹤Çü‹o¹¤ÅÒ ¡ÅŒÒÁe¹ืéo·Õ誋ǧ¢Ò 14. ºaé¹·ŒÒ ¤ÇÃãˌ§o¹¢ึé¹eÅ硹Œo ËÁÒ¶ึ§ ÃaËNjҧ·íÒ¡ÒºÃiËÒùaé¹ µŒo§Ë´¡Œ¹¤ืo¢Áiº ·ÇÒÃ˹a¡ ¤ÅŒÒ¡ÊÙ§ãˌ˴ËÒÂe¢ŒÒä»ã¹ÅíÒäʌ 15. ʌ¹e·ŒÒÂื¹¶‹Ç§¹éíÒ˹a¡eÊÁืo¹¡Œo¹Ëi¹ ËÁÒ¶ึ§¡ÒÃÂื¹´ŒÇÂʌ¹e·ŒÒ·ÕèÁa蹤§Âึ´æ¹‹¹eËÁืo¹ ¡Œo¹Ëi¹äÁ‹ÁÕ¡ÒÃÊa蹤Åo¹ 16. »ÅÒ¹iéÇe·ŒÒ·aé§ 2 ¢ŒÒ§µŒo§§o¨i¡æ¹‹¹¡aº¾ืé¹ ËÁÒ¶ึ§ ¢³a·Õè Âื¹¹aé¹ »ÅÒ¹iéÇe·ŒÒ·aé§ 2 ¢ŒÒ§µŒo§§o¨i¡æ¹‹¹¡aº¾ืé¹e¾ืèoÂึ´ãˌÁa蹤§
 12. 12. ¤Åç´Åaº¾ieÈÉ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¢Œo¾ieÈÉ¢o§¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¤ืo "º¹ÊÒÁ ŋҧe¨ç´" ʋǹº¹ "NjҧæÅaeºÒ" eÃÕÂ¡Ç‹Ò "º¹ÊÒÁ" 测ʋǹŋҧ "湋¹æÅa˹a¡" eÃÕÂ¡Ç‹Ò "ŋҧe¨ç´" ¡ÒÃe¤Åืèo¹äËÇo‹o¹o¹ÅaÁu¹ÅaäÁ µa駨iµãˌe»š¹ÊÁÒ¸i æŌǨึ§æ¡Ç‹§æ¢¹·aé§Êo§¢ŒÒ§ ´ŒÇÂe¤Åç´Åaº¾ieÈɹÕéæËÅa ·Õè¨aª‹ÇÂãˌ¼ÙŒ·ÕèÁÕËҧ¡ÒÂo‹o¹æoe¾ÃÒaʋǹº¹æ¢ç§æç测ʋǹŋҧ o‹o¹æo ãˌÊÒÁÒö»Ãaºe»ÅÕè¹ä»e»š¹¼ÙŒ·ÕèÁÕʋǹŋҧæ¢ç§æçæÅaʋǹº¹¡Ãaªu‹Á¡ÃaªÇ oa¹e»š¹ Åa¡É³a·Õè¶Ù¡µŒo§«ึ觨a·íÒãˌoäÀa·aé§ËÅÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò¶١¢¨a´oo¡ä»eo§¨¹ËÁ´ o¸iºÒÂe¤Åç´Åaº¾ieÈÉ "º¹ÊÒÁ ŋҧe¨ç´" ¤íÒÇ‹Ò "º¹ÊÒÁ ŋҧe¨ç´" ËÁÒ¶ึ§ oaµÃÒʋǹe»ÃÕºe·Õº¡ÒÃoo¡æçÁÒ¡æÅa¹Œo "º¹" ¤ืo ʋǹº¹¢o§Ã‹Ò§¡Ò ËÁÒ¶ึ§ Áืo "ŋҧ" ¤ืo ʋǹŋҧ¢o§Ã‹Ò§¡Ò ËÁÒ¶ึ§ e·ŒÒ "ÊÒÁ" ËÁÒ¶ึ§ 䴌æçÊÒÁʋǹ "e¨ç´" ËÁÒ¶ึ§ 㪌æçe¨ç´Ê‹Ç¹ e¤Åç´ÇiªÒ¤íÒÇ‹Ò "º¹ÊÒÁŋҧe¨ç´" ÁÕ¤ÇÒÁËÁÒ 2 »Ãa¡Òäืo »Ãa¡Ò÷Õè 1㹡ÒÃoo¡æçæ¡Ç‹§æ¢¹ ËÁÒ¶ึ§ eÇÅÒæ¡Ç‹§æ¢¹¢ึé¹¢ŒÒ§º¹ 㪌æçe¾Õ§ÊÒÁ ʋǹ eÇÅÒæ¡Ç‹§æ¢¹Å§µèíÒÁÒ¢ŒÒ§Å‹Ò§ 㪌æçe¨ç´Ê‹Ç¹ (´ÙÀÒ¾»Ãa¡oº´ŒÒ¹Å‹Ò§¹Õé)
 13. 13. »Ãa¡Ò÷Õè 2 㹡ÒÃoo¡æç·a駵aÇ ËÁÒ¶ึ§¶ŒÒ¹aº¡a¹·a駵aÇ ¡ÒÃoo¡æç¡çÁÕoaµÃÒʋǹ e»ÃÕºe·Õº¤ืo º¹ : ŋҧ = 3:7 (º¹µ‹oŋҧe·‹Ò¡aºÊÒÁµ‹oe¨ç´)¤ืoæ¡Ç‹§æ¢¹ä»¢ŒÒ§Ë¹ŒÒ ¹aé¹ ¨aeºÒËÃืoæç¡çµÒÁ 测Áืo¨aµŒo§ãˌ䴌ʋǹ¡aºe·ŒÒ ã¹oaµÃÒ¤ÇÒÁæç 3 µ‹o 7 oÂًµÅo´eÇÅÒ ´a§¹aé¹ËÒ¡æ¡Ç‹§Áืoæç e¢ŒÒ¡çµŒo§oo¡æçÂi觡Njҹaé¹ ¹Õè¤ืo¤ÇÒÁËÁÒ·Õè¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹Ò “ʋǹº¹Ç‹Ò§ ʋǹŋҧ˹a¡æ¹‹¹” ËÃืo“º¹ÊÒÁŋҧe¨ç´” ¶ŒÒ梹oo¡æç 测e·ŒÒäÁ‹oo¡æçe»š¹¡ÒúÃiËÒ÷Õè ÊÁºÙóæºº ¤ืoÃٌ¨a¡ãªŒæµ‹æ¢¹ÅืÁ㪌e·ŒÒ ¡Ã³Õ¹Õé¨a·íÒãˌÂื¹ä´ŒÁa蹤§·íÒãˌÃٌÊึ¡¤ÅŒÒ¨a˧ÒÂËÅa§ÅŒÁ ¡Ò÷ÕèäÁ‹µŒo§¡ÒÃãˌoo¡æç Ái㪋NjҨa»Å‹oÂeÅ·Õe´ÕÂÇ ¡Ò÷Õèãˌoo¡æç¡çÁi㪋NjÒãˌoo¡æ稹 Êu´æçe¡i´ ¡ÒûŋoÂãˌ¼‹o¹¤ÅÒ·aé§Ã‹Ò§¡ÒÂo´ÂäÁ‹oo¡æçeŨ¹¹i´e´ÕÂÇ¡ç¨aäÁ‹ä´Œ¼Å e¾ÃÒa¼i´ ËÅa¡ ¼i´oÂً·ÕèoaµÃÒʋǹe¹ืèo§¨Ò¡æç·Õèe·ŒÒ¹ŒoÂä» ¤ืooo¡æçe·ŒÒe·‹Ò¡aºÊ‹Ç¹º¹¹aè¹eo§ËÃืoËÒ¡ 梹¨aoo¡æçÁÒ¡ä»Êa¡Ë¹‹o¡ç¨a¡ÅaºµÒÅ»˜µÃ ¡ÅÒÂe»š¹Ç‹ÒʋǹŋҧNjҧ ʋǹº¹æ¹‹¹ ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¢ŒoÊíÒ¤a­µŒo§ÃaÇa§·Õè梹ãˌÁÒ¡ eÁืèoµŒo§¡ÒÃãˌoo¡æç¡çÁa¡¨a¤i´æµ‹¡Òà oo¡æç·Õè梹 ÅืÁä»Ç‹ÒÂa§ÁÕe·ŒÒ Âa§ÁÕeoÇ·Õè¨aµŒo§ÁÕʋǹª‹Ç¡ÒÃe¤Åืèo¹äËÇeËÁืo¹¡a¹ ¡ÒÃe¤Åืèo¹äËÇoo¡æç¢o§e·ŒÒæÅaeoǹÕéÊíÒ¤a­ÁÒ¡¡Ç‹Ò梹eÊÕÂoÕ¡ ¡Ò÷Õè¡Å‹ÒÇeª‹¹¹ÕéºÒ§·‹Ò¹ oÒ¨äÁ‹e¢ŒÒ㨠ËÒ¡e¤Â½ƒ¡ÁǨչä·e¡ç¡ËÃืoÈึ¡ÉÒËÅa¡¡ÒÃ澷¨Õ¹ÊÁaÂoºÃÒ³ e¡ÕèÂÇ¡aºeʌ¹eoç¹ æÅaªÕ¾¨ÃæŌǡç¨ae¢ŒÒã¨ä´ŒäÁ‹ÂÒ¡¹a¡ 梹·Õèæ¡Ç‹§¹a鹨aæ¡Ç‹§ä»¨Ò¡eoÇ¢o§eÃÒ æµ‹ÃÒ¡°Ò¹¢o§ eo§oÂً·Õèe·ŒÒeÁืèoe»š¹eª‹¹¹ÕéËҡʋǹº¹ (梹) oo¡æçæ¡Ç‹§Êaºa´ 测ʋǹŋҧ(e·ŒÒ) äÁ‹oo¡ æçÂึ´e¡Òa¾ืé¹änjãˌÁa蹤§eÃÒ¡ç¨aeÊÕ¡Ò֍µaÇ¢Ò´¤ÇÒÁÊÁ´uÅ¡a¹ ¤¹eÃÒeÇÅÒeÊÕÂËÅa¡e«ÅŒÁŧ ¢³a¢ึé¹Ã¶ËÃืoŧeÃืo ¡çe¹ืèo§ÁÒ¨Ò¡eÊÕ¡Ò֍µaÇ ¢Ò´¤ÇÒÁÊÁ´uÅ¡a¹¼ÙŒ·Õ軆ÇÂe»š¹oäeÃืéoÃa§¨íҹǹ äÁ‹¹Œo¡çe¾ÃÒaeÅืo´ÅÁ¢Ò´¤ÇÒÁÊÁ´uÅ e»š¹oaÁ¾Òµ¡çe¾ÃÒaeÅืo´ÅÁ¢Ò´¤ÇÒÁÊÁ´uÅeª‹¹¡a¹¤ÇÒÁ ´Õe´‹¹¢o§¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹·Õè»ÃÒ¡¯oo¡ÁÒãˌeË繪a´¡ç¤ืoÊÒÁÒöª‹ÇÂ桌ä¢æÅa»Ãaº¤ÇÒÁäÁ‹ÊÁ´uÅ µ‹Ò§æ¢o§Ã‹Ò§¡Ò ¹aé¹ eo§ eÁืèoeÃÒ¨a桌ä¢æÅa»Ãaº¤ÇÒÁÊÁ´uÅ¢o§Ã‹Ò§¡ÒÂæŌǷíÒäÁ¨aµŒo§oo¡¡íÒÅa§e·ŒÒ´ŒÇÂ? ·a駹Õé¡ç e¾ÃÒaNjҷÕ轆Òe·ŒÒ¢o§¤¹eÃÒÁÕ¨u´ «ึ觷ҧ澷¨Õ¹eÃÕÂ¡Ç‹Ò "¨u´¹éíÒ¾u" ¨u´¹Õéµi´µ‹o件ึ§äµËÒ¡ËaÇ ã¨eµŒ¹æçËÃืo¹o¹äÁ‹ËÅaº ¶ŒÒÁÕ¡Òúպ¹Ç´æç¨u´¹éíÒ¾u¹Õé¡çÊÒÁÒö·íÒãˌ»ÃaÊҷʧº ª‹ÇÂÃa¡ÉÒoä ¹o¹äÁ‹ËÅaºä´ŒµÒÁµíÒÃÒÂa§¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹Ò "·Õ轆Òe·ŒÒÁÕ¨u´oÕ¡ËÅÒ¨u´ e¡ÕèÂÇo§件ึ§oÇaÂÇaÀÒÂã¹¢o§ ¤¹eÃÒ" eÁืèoeÃÒ·ÃÒºµíÒæ˹‹§¢o§¨u´¹aé¹æ æŌǡç¨aÊÒÁÒöÃa¡ÉÒoä«ึè§e¡i´¡aºoÇaÂÇaeËŋҹaé¹ä´Œ eª‹¹¡a¹ ´a§¹a鹡ÒÃoo¡¡íÒÅa§o´ÂÇi¸Õæ¡Ç‹§æ¢¹¡ç¤ืo¡ÒûÃaºÃ‹Ò§¡ÒÂãˌÊÁ´uÅ «ึè§e»š¹ "¡ÒúíÒºa´Ãa¡ÉÒ oä¹aè¹eo§" ¡Ò÷ÕèÁÕ¤íҡŋÒÇÇ‹Ò "oäÌoÂæ»´oÒ¨Ãa¡ÉÒãˌËÒÂ䴌´ŒÇÂe¢çÁe¾Õ§eŋÁe´ÕÂÇ" ËÅÒ¤¹¤i´Ç‹Ò oo¡¨ae»š¹¡ÒÃoÇ´oŒÒ§e¡i¹¤ÇÒÁ¨Ãi§æµ‹ÊíÒËÃaº¼ÙŒ·ÕèÁÕ¤ÇÒÁÃٌ浡©Ò¹ã¹Çi¸Õ½˜§e¢çÁÃa¡ÉÒoä‹oÁ䴌 »Ãa¨a¡Éæ¨Œ§¤ÇÒÁ¨Ãi§´ŒÇµ¹eo§æŌǩa¹a鹡Ò÷Õè¨a¡Å‹ÒÇNjҡÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ÊÒÁÒöÃa¡ÉÒoä䴌
 14. 14. ÌoÂæ»´¹a鹨ึ§¾Ù´ä´ŒÇ‹ÒäÁ‹ãª‹e»š¹¡ÒÃoÇ´oŒÒ§e¡i¹¤ÇÒÁ¨Ãi§æ¹‹ e¾ÃÒaÇiªÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹Õé ¶ืo䴌NjÒe»š¹Êiè§ÁËaȨÃÏ㹵aÇeo§oÂًæÅŒÇ e¤Åç´ÇiªÒ·aé§ 16 »Ãa¡Òà æÅae¤Åç´Åaº¾ieÈÉ㹡ÒúÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ´a§ä´Œo¸iºÒÂÁÒ·aé§ËÁ´¹Õé ¢oãˌ·u¡·‹Ò¹o‹Ò¹·º·Ç¹¨¹e¢ŒÒã¨æ¨‹Á樌§´ÕæÅŒÇ ¨ึ§Å§Áืo»¯iºaµi ¨a·íÒãˌ䴌Ãaº¼ÅÂo´eÂÕèÂÁ¤Ãº ÊÁºÙó
 15. 15. ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¡aº¡ÒÃe»ÅÕè¹æ»Å§¢o§ªÕ¾¨Ã ¡ÒèaºªÕ¾¨Ãe¾ืèoÇi¹i¨©aÂo䵋ҧ æ «ึ觪ÒǨչ eÃÕÂ¡Ç‹Ò "æÁa" ¹aé¹e»š¹¡Ò䌹¾º·ÕèÊíÒ¤a­o‹ҧÂiè§ ¢o§æ¾·Â¨Õ¹æ¼¹oºÃҳ澷¨Õ¹ã¹ÊÁaÂoºÃҳ䴌 Èึ¡ÉÒe¡ÕèÂÇ¡aºËÅa¡¡ÒÃeµŒ¹¢o§ªÕ¾¨Ãänjo‹ҧÅaeoÕ´ ¶Õ趌ǹ æÅaÁռŧҹe»š¹e¡ÕÂõi»ÃaÇaµie»š¹·Õèæ ¡ÇŒÒ§¢ÇÒ§¨Ò¡¡ÒÃe½‡ÒÊa§e¡µ¡ÒÃe»ÅÕè¹æ»Å ªÕ¾¨Ã·íÒãˌÊÒÁÒöÃٌ¶ึ§ÊÀÒ¾¢o§Ã‹Ò§¡ÒÂNjÒæ¢ç§æà ËÃืoo‹o¹æo»Ãa¡ÒÃã´ e˵u·Õè¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ÊÒÁÒà Ãa¡ÉÒoä䴌¡çe¾ÃÒa¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ÊÒÁÒö e»ÅÕè¹æ»Å§æ¡Œä¢ÊÀÒ¾¢o§Ã‹Ò§¡ÒÂeÁืèo桌ä¢ÊÀÒ¾ ¢o§Ã‹Ò§¡ÒÂ䴌 ¼ÅÊa·Œo¹¡ç¨aæÊ´§oo¡ä»Âa§ªÕ¾¨Ã ´ŒÇ µaÇo‹ҧe¡ÕèÂÇ¡aº¡ÒèaºªÕ¾¨Ãe¾ืèoÇi¹i¨©aÂoä 1. oäËaÇ㨠¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµÊÙ§ o´Â·aèÇ仪վ¨Ã ¨aÅoÂÊÙ§eµŒ¹eÃçÇe¡i¹ä» ¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµÂiè§ÊÙ§ ªÕ¾¨Ã¡ç¨aÂiè§eµŒ¹eÃçÇe»š¹e§ÒµÒÁµaÇ ´a§¹aé¹oäËaÇ㨠¡aº¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµÊÙ§ ¨ึ§e¡ÕèÂǾa¹¡a¹o‹ҧã¡ÅŒªi´ ªÕ¾¨Ã¢o§¤¹»¡µi¨aeµŒ¹oÂًÃaËNjҧ 60-80¤Ãaé§ µ‹o¹Ò·Õ ÁÕ¡ÒÃeµŒ¹e»š¹¨a§ËÇaÊÁèíÒeÊÁoeµŒ¹o‹ҧÅึ¡ ææÅao‹ҧÁÕæç ʋǹ¼ÙŒ·Õ軆ÇÂe»š¹oäËaÇ㨠¼ÙŒÊÙ§oÒÂu æÅa¼ÙŒ·ÕèÁÕËҧ¡ÒÂo‹o¹æo ¡ÒÃeµŒ¹¢o§ªÕ¾¨Ã¨aoÂًã¹ÃaËNjҧ 60 ¤Ãa駵‹o¹Ò·Õ 测eµŒ¹o‹o¹ æÅa¼ÙŒ»†Ç·Õèe»š¹oä¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµµèíÒ¡ÒÃeµŒ¹¢o§ªÕ¾¨Ã¡ç¨aÁÕ¡íÒÅa§o‹o¹eª‹¹¡a¹ 2. oä»ÃaÊÒ· oä¨iµ oÃ¤äµ ªÕ¾¨Ã¨aeµŒ¹eÃçǺŒÒ§ªŒÒºŒÒ§äÁ‹ÊÁèíÒeÊÁo 3. oäe¡ÕèÂÇ¡aºoÅËiµ e¡ÕèÂÇ¡aº¹éíÒeËÅืo§ ªÕ¾¨ÃeµŒ¹ªŒÒÁÕæço‹o¹ÁÒ¡ ¨¹¡Ãa·a觺ҧÃÒ¤ÅíÒ ´ÙäÁ‹ÃٌÊึ¡Ç‹ÒeµŒ¹ ºÒ§ÃÒªվ¨Ã·Ò§«ŒÒ¡aº¢ÇÒeµŒ¹äÁ‹eËÁืo¹¡a¹ eÁืèoªÕ¾¨Ã·Ò§«ŒÒÂæÅa¢ÇÒ¢a´¡a¹ eª‹¹¹Õé ¡ÒÃËÁu¹eÇÕ¹¢o§oÅËiµ¡ç¨ึ§µi´¢a´ 4. oäoaÁ¾Òµ ¤¹·Õèe»š¹ÅÁ Áa¡ÁÕªÕ¾¨Ã·aé§ 2 ¢ŒÒ§µ‹Ò§¡a¹ºÒ§ÃÒ ¡ÒÃeµŒ¹¢o§ªÕ¾¨Ã测Åa ¢ŒÒ§µ‹Ò§¡a¹¶ึ§ 20 ¤Ãa駵‹o¹Ò·Õ«ึè§e¡ÕèÂÇo§¡aºoä䢢Œooa¡eʺeËÁืo¹¡a¹ eÁืèo¢ŒÒ§Ë¹ึ觷ҧe´i¹¢o§ eÅืo´µi´¢a´äÁ‹Êa´Ç¡ oÕ¡¢ŒÒ§Ë¹ึ觡ç¨aÁÕ¡íÒÅa§¡´´a¹ÁÒ¡¢ึé¹ oä´a§¡Å‹ÒÇeËŋҹÕéŌǹÊÒÁÒöÃa¡ÉÒãˌËÒÂ䴌o´Â¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹·aé§Êié¹ ¾Ã‹ËÅÒ §¢o§ § ¶ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ÊÒÁÒö¤Çº¤uÁ¡ÒÃeµŒ¹¢o§ªÕ¾¨Ããˌe»š¹»¡µi䴌o‹ҧäÃ? oäªÕ¾¨ÃeµŒ¹eÃçÇ ¡Ò÷ÕèªÕ¾¨ÃeµŒ¹eÃçÇ¡çe¾ÃÒaoÅËiµã¹Ã‹Ò§¡Ò¢o§eÃÒäÁ‹ÊÒÁÒöºa§¤aº¡ÒÃäËÅ ¢o§oÅËiµãˌe»š¹»¡µieÁืèoºa§¤aºæÅa¤Çº¤uÁäÁ‹ä´Œ ÅÁ¡çeÊ ÊÒe˵ue¹ืèo§¨Ò¡»ÃiÁÒ³oÅËiµäÁ‹e¾Õ§¾o eÁืèo·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¨a·íÒãˌÊÒÁÒöeÊÃiÁÊÌҧºíÒÃu§oÅËiµ æÅaÂa§ºa§e¡i´¼Å㹡Òúa§¤aº
 16. 16. ¤Çº¤uÁ䴌´ŒÇ ¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§´ŒÇ¡ÒúÃiËÒÃ溺¹Õé ÊÒÁÒöºíÒÃu§æÅaeÊÃiÁÊÌҧoÅËiµä´Œ¡çe¾ÃÒaeÁืèo¡Ãae¾Òa æÅaÅíÒäʌ䴌Ãaº¡ÒÃoo¡¡ÒÅa§¨ึ§eÊÁืo¹¡aºä´ŒÃaº¡ÒùǴe¿‡¹ ¡ç¨aeÃièÁe¤Åืèo¹äËÇ䴌ÁÒ¡¢ึé¹ ·íÒãˌ ¡Ãae¾ÒaoÒËÒÃæÅaÅíÒäʌÊÒÁÒöÃaºeoÒoÒËÒÃ仺íÒÃu§Ã‹Ò§¡ÒÂ䴌o‹ҧeµçÁ·Õè ÊíÒËÃaº¼ÙŒ·ÕèÁÕªÕ¾¨ÃeµŒ¹ ªŒÒ¡Ç‹Ò»¡µi ¡çe¾ÃÒa¡ÒÃËÁu¹eÇÕ¹¢o§oÅËiµµi´¢a´ æÅa »ÃiÁÒ³¢o§oÅËiµäÁ‹e¾Õ§¾o ¡ÒúÃiËÒà æ¡Ç‹§æ¢¹¨a·íÒãˌÁืoæÅae·ŒÒ䴌Ãaº¡ÒúÃiËÒÃæÅaËÅa§¢o§eÃÒ¡ç¾ÅoÂ䴌Ãaº¡ÒÃe¤Åืèo¹äËÇ´ŒÇÂÊiè§ ¡Õ´ ¢ÇÒ§·Ò§e´i¹¢o§eÅืo´ÅÁã¹·Ãǧo¡æÅaª‹o§·Œo§¨a¶Ù¡¢¨a´ä»oÅËiµ·Õè¤a觡ç¨a¡Ãa¨ÒÂËÒ¤aè§ eÁืèo¹aé¹ ªÕ¾¨Ã¨ึ§¨aeµŒ¹e»š¹»¡µi ¡ÒÃ桌䢪վ¨Ããˌ´Õ䴌 ¡ço´Â¶ืoËÅa¡¢o§æ¾·Â¨Õ¹æ¼¹oºÃÒ³·Õè䴌¡Å‹ÒÇänjæŌǢŒÒ§µŒ¹Ç‹Ò "ªÕ¾ ¨Ã¢ึé¹ÁÒ¨Ò¡Êa¹e·ŒÒ"eÇÅÒ·íÒ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹éíÒ˹a¡¡Ò֍µaÇ·aé§ËÁ´oÂً·Õèe·ŒÒeÁืèoe·ŒÒ 䴌Ãaº¡ÒÃoo¡æç¡çe»ÃÕºeËÁืo¹µŒ¹äÁŒ·Õè㪌ÃÒ¡Âึ´e¡ÒaoÂً¶ึ§¾ืé¹´i¹ æÅa¤ÅŒÒ¡aº¡Òõo¡eÊÒe¢çÁ «ึ觵o¡Åึ¡Å§ä»æ·íÒãˌe¡i´ÁÕoÒ¡Òúպ¹Ç´eÅืo´ÅÁ·ÕèºÃiedze·ŒÒ æŌÇʋ§¡Ãa¨ÒÂoo¡ä»·aèÇËҧ¡Ò eÁืèoe»š¹eª‹¹¹Õé ¡ÅŒÒÁe¹ืéo ¼iÇ˹a§ ¡Ãa´Ù¡ä¢¢Œo ¡ç¨ึ§äÁ‹ ÂÒ¡·Õè¨a桌ä¢ä´Œ ´a§¹a鹡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¨ึ§ÁÕ»ÃaÊi·¸iÀҾ㹡ÒúíÒºa´oäÀaÂeÃืéoÃa§æÅaÌÒÂæ絋ҧæ 䴌 o‹ҧe¡i¹¤ÇÒÁ¤Ò´½˜¹·Õe´ÕÂÇ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ e¾ืèoÃa¡ÉÒoäoaÁ¾Òµ oäoaÁ¾ÒµËÃืooÒ¡Ò÷ÕèµÒÂ令Ãึ觵aÇ e»š¹ÅÁ ¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµÊÙ§ 䢢Œooa¡eʺ ʋǹÁÒ¡oä eËŋҹÕéÁa¡¨ae¡ÕèÂÇe¹ืèo§¡a¹e¡i´¢ึé¹e¾ÃÒaeÅืo´ÅÁÀÒÂã¹Ã‹Ò§¡Ò¢Ҵ¤ÇÒÁÊÁ´uÅ «ึè§ ¡Ãa·º¡Ãae·ืo¹¡ÒÃäËÅeÇÕ¹模¨‹Ò¢o§eÅืo´ÅÁ æÅa·íÒãˌªÕ¾¨Ã¡ÅŒÒÁe¹ืéo æÅa¡Ãa´Ù¡ä¢¢Œo e¡i´¡ÒÃæ»Ã»Ãǹ¢ึé¹ o´Âe©¾Òao‹ҧÂiè§eÁืèo»ÃÒ¡¯Ç‹Ò ªÕ¾¨Ã·aé§Êo§¢ŒÒ§eµŒ¹äÁ‹ e·‹Ò¡a¹ ¤ืo¢ŒÒ§ ˹ึè§eµŒ¹eÃçÇoÕ¡¢ŒÒ§Ë¹ึè§eµŒ¹ªŒÒ ¡ÒÃeµŒ¹¢o§ªÕ¾¨ÃºÒ§¤Ãa駵‹Ò§¡a¹10-20 ¤Ãaé§ eÁืèoe»š¹eª‹¹¹Õé ¡ç ¨ae¡i´»¯i¡iÃiÂÒo´Â¶ืoe·ŒÒ¢ŒÒ§ã´¢ŒÒ§Ë¹ึè§ ÁÕoÒ¡ÒÃÃٌÊึ¡»Ç´eÁืèo ËÃืoªÒ ¢Ò´¤ÇÒÁÃٌÊึ¡ ·Õè¨Ãi§ ʋǹº¹¡aºÊ‹Ç¹Å‹Ò§ ¡çÁa¡ÁÕ»˜­ËÒeª‹¹¡a¹ 䴌桋 ʋǹº¹eÅืo´¤aè§ æµ‹Ê‹Ç¹Å‹Ò§eÅืo´¡Åaºe´i¹äÁ‹¶ึ§ eª‹¹¹Õé e˵uã´¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§o´Â¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¨ึ§ÊÒÁÒöÃa¡ÉÒoäeËŋҹÕé䴌o‹ҧªa§a´ ¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§æºº¹Õé Áie¾Õ§ÊÒÁÒöÃa¡ÉÒoäeËŋҹÕé䴌测Âa§ÊÒÁÒö»‡o§¡a¹¡ÒÃe»š¹ÅÁoÕ¡ ´ŒÇ ¡Ò÷Õ褹eÃÒe¡i´e»š¹ÅÁ¢ึé¹ÁÒ ¡çe¾ÃÒa¡ÒÃäËÅeÇÕ¹¢o§oÅËiµ·aé§Êo§´ŒÒ¹¢o§Ã‹Ò§¡Ò¢a´æŒ§ ¡a¹ ´a§¹a鹪վ¨Ã¨ึ§æÊ´§¡ÒÃäÁ‹ÊÁ´uÅ¡a¹oo¡ÁÒãˌ»ÃÒ¡¯æ¾·Â¨Õ¹æ¼¹oºÃÒ³ãˌ¤íÒo¸iºÒÂäÇŒÇ‹Ò "ªÕ¾¨Ã¹aé¹ä´ŒeÃièÁ¨Ò¡ÊŒ¹e·ŒÒ" ¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ÁÕ»Ãaoª¹¡çe¾ÃÒaËÅa§¨Ò¡æ¡Ç‹§æ¢¹ æÅŒÇ ªÕ¾¨Ã¨ae¡i´¡ÒÃe»ÅÕè¹æ»Å§¡Åaº¤ื¹ÊًÊÀÒ¾»¡µiªÕ¾¨Ãe»š¹eÊÁืo¹µaÇæ·¹¢o§oÇaÂÇaÀÒÂã¹
 17. 17. Ëҧ¡Ò¢o§¤¹eÃÒ ÊÒe˵u¢o§oäoaÁ¾Òµ ¡ç¤ืo ÈÕÃÉa˹a¡ e·ŒÒeºÒ «ึè§e·‹Ò¡aºÊ‹Ç¹º¹Ë¹a¡ ʋǹŋҧNjҧ ¡Ã³Õeª‹¹¹Õé¨ึ§e»š¹¤ÇÒÁ¼i´»¡µio‹ҧÂiè§e¾ÃÒa·Õè¶Ù¡µŒo§Ã‹Ò§¡Ò¢o§¤¹eÃÒ Ê‹Ç¹º¹ µŒo§eºÒ æÅaʋǹŋҧµŒo§Ë¹a¡ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹e¾ืèo¾iªiµoäÁaeÃç§ ÊÁu¯°Ò¹¢o§oäÁaeÃ秤ืooaäÃ? µÒÁËÅa¡¡ÒÃ澷¨Õ¹oºÃÒ³ ÁaeÃç§æÅae¹ืéo§o¡e»š¹¼Å¨Ò¡¡ÒÃÃÇÁµaÇe¡Òa¡a¹e»š¹¡Œo¹¢o§ eÅืo´ÅÁ æÅaeʌ¹ªÕ¾¨Ãµi´¢a´ Ãaºº¡Òâaº¶‹Ò¢o§eÊÕÂäÁ‹·íÒ§Ò¹! ¡ÒÃËÁu¹eÇÕ¹¢o§oÅËiµäÁ‹ Êa´Ç¡æÅaoÅËiµäËŪŒÒŧ ¹éíÒeËÅืo§ ¹éíÒ´Õ ¹éíÒeÁืo¡ e¡i´¡ÒÃe»ÅÕè¹æ»Å§·Õè¼i´»¡µi eÁืèo¡Òà ËÁu¹eÇÕ¹¢o§oÅËiµ¢Ò´»ÃaÊi·¸iÀÒ¾ æÅa·íÒ§Ò¹äÁ‹ eµçÁ·Õè ¾Åa§§Ò¹ËÃืo¤ÇÒÁÌo¹¡çäÁ‹e¾Õ§¾o¨ึ§ ·íÒãˌÃaºº¢aº¶‹ÒÂæÅaÃaººÂ‹oÂoÒËÒÃäÁ‹·íҧҹ测eÁืèo·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹æŌǨaª‹ÇÂãˌ e¨Ãi­oÒËÒà eÁç´eÅืo´¨ae¾ièÁÁÒ¡¢ึé¹ ¡ÅŒÒÁe¹ืéo·ÕèäËŋ·aé§ 2 ¢ŒÒ§ä´ŒÃaº¡ÒÃoo¡¡íÒÅa§oÒ¡ÒÃe¡Ã秫ึè§ æº¡Ãaº¹éíÒ˹a¡oÂًµÅo´eÇÅÒ¡ç¨aËÒÂä» eÂืèoºuª‹o§·Œo§¨a䴌Ãaº¡ÒúÃiËÒâึé¹æÅ§æ µืè¹µaÇoÂًeÊÁo «ึ觨a·íÒãˌºa§e¡i´ÅÁe¤Åืèo¹äËÇ ÃaËNjҧ¡Ãae¾ÒaæÅaÅíÒäʌ ·íÒãˌÁÕ»¯i¡iÃiÂÒ¡ÃaµuŒ¹æÅaºÕººa§¤aº ÅÁe¤Åืèo¹äËÇÃaËÇ‹Ò§äµ eÁืèooÅËiµÊÒÁÒö¼Åiµ¤ÇÒÁÌo¹ ¡ç¨ae¡i´¾Åa§ã¹¡ÒÃÃaº¢o§ãËÁ‹æŌǶ‹Ò ¢o§e¡‹Òoo¡eª‹¹¹ÕéæŌǨึ§ÁÕ»Ãaoª¹·Ò§ºíÒÃu§eÅืo´ÅÁ´ŒÇ o¹ึ觨ҡ¡ÒÃÈึ¡ÉÒ¾ºÇ‹Ò ¼ÙŒ»†Ç·Õ觴ºÃioÀ¤e¹ืéoÊaµÇ Ëa¹ÁÒÃaº»Ãa·Ò¹oÒËÒþืª¼a¡ oÒËÒà Áa§ÊÇiÃaµi oÒËÒÃe¨ «ึè§ÁÕ»ÃiÁÒ³eʌ¹ãÂÁÒ¡ ¨aª‹ÇÂãˌeÅืo´ã¹¡ÒÂÊaoÒ´ ÊÒÁÒö¢aº¾iÉoo¡¨Ò¡ Ëҧ¡ÒÂ䴌eÃçÇ æÅaʋ§¼Åãˌ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ºíÒºa´oä»Ãaʺ¼ÅeÃçÇÂi觢ึé¹ µaÇo‹ҧ¼ÙŒ»†Ç·Õè·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ÃÒ·Õè 1. e»š¹¤¹ä¢ŒªÒ 檋 ¨Ù oÒÂu 76 »‚ 䴌»†ÇÂe»š¹oäe¹ืéo§o¡ã¹ÊÁo§æÅaÁaeÃ秷Õè»o´ e¢Ò¨ึ§µa´Ê¹ã¨o‹ҧ湋Ç湋NjҨa·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹e¾ืèoºíÒºa´oäÀa¹Õéo´Â·íÒ¡ÒºÃiËÒà æ¡Ç‹§æ¢¹µo¹eªŒÒ 2000 ¤Ãaé§ æÅaeÂç¹ËÃืo¡ÅÒ§¤ื¹oÕ¡ 2000 ¤Ãaé§ e»š¹eÇÅÒµi´µ‹o¡a¹oÂً 5 e´ืo¹oäÌÒ¡çËÒ¢Ҵ ÃÒ·Õè 2. ¤¹ä¢Œe»š¹ª‹Ò§äÁŒoÂًã¹oç§Ò¹æˋ§Ë¹ึè§ oÒÂu 48»‚ »†ÇÂe»š¹oä䢢Œooa¡eʺæÅa ou¨¨ÒÃae»š¹eÅืo´oÂً»ÃaÁÒ³ 1»‚ ¢³ae´ÕÂÇ¡a¹¡çe»š¹ ÁaeÃ秷Õè¡Ãae¾ÒaoÒËÒà eÁืèo·íÒ¡ÒºÃiËÒà æ¡Ç‹§æ¢¹oä·aé§Êo§¡çËÒ¢Ҵ ʋǹoÒ¡ÒÃoäÁaeÃ秡礋oÂæ·ueÅÒŧ æÅaÁÕÊu¢ÀÒ¾´Õ¢ึé¹o´ÂÅíÒ´aº
 18. 18. ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹Ãa¡ÉÒoäµaº ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ÊÒÁÒöÃa¡ÉÒoäµaºæ¢ç§ æÅao䷌o§ÁÒ¹ãˌËÒ¢Ҵ䴌 ¶ŒÒe»š¹µaººÇÁ ËÃืoµaºoa¡eʺ ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¡ç¨aÂiè§Ãa¡ÉÒ䴌o‹ҧÁÕ»ÃaÊi·¸iÀÒ¾ e¾ÃÒaNjҵaÇ¡Ò÷Õè·íÒãˌe¡i´oä »ÃaeÀ·¹Õé¡ç¤ืo eÅืo´ÅÁeª‹¹¡a¹ ¡Ò÷ÕèeÅืo´ÅÁ¼i´»¡µi¨a·íÒãˌµaºe¡i´»¯i¡iÃiÂÒ e¡i´ÁÕ¹éíÒ¢a§æÅa äÁ‹ ÊÒÁÒö¢aº¶‹ÒÂoo¡ä´Œ eÁืèoe»š¹eª‹¹¹Õ鷋ҹ¨aÃٌÊึ¡¨u¡æ¹‹¹ oึ´oa´¨¹¡Ãa·º¡Ãae·ืo¹ä»¶ึ§¡Ãae¾Òa ÁŒÒÁ æÅa ¶u§¹éíÒ´Õ´ŒÇ eÁืèoeÃÒ·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¡ç¨a¢¨a´»˜­ËÒeËŋҹÕéä»ä´Œ e»š¹µŒ¹Ç‹ÒeÁืèo ŧÁืo·íÒ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¨aÁÕoÒ¡ÒÃeÃo Êaoึ¡ ¼ÒÂÅÁ oÒ¡ÒÃeËŋҹÕée»š¹Êi觴Õoa¹e¹ืèo§¨Ò¡¼Å ·Ò§¡ÒÃÃa¡ÉÒoä ·a駹Õé¡çe¾ÃÒae¢ŒÒ¡®e¡³±µÒÁµíÒÃҨչ漹oºÃÒ³·ÕèÇ‹Ò "eÅืo´ÅÁ¼‹Ò¹µÅo´·aé§ ÊÒÁ¨u´” "¨u´ÊÒÁ¨u´” µÒÁµíÒÃÒ澷¨Õ¹oºÃÒ³ËÁÒ¶ึ§ 1. ·Ò§¢ŒÒÇ2. ·Ò§¹éíÒ 3. e¹i¹·Õè eÃièÁµŒ¹ æÅa¨u´·ÕèÊié¹Êu´¢o§ÅÁ䴌桋 ¨u´º¹oÂً·Õè»Ò¡¡Ãae¾Òa´ŒÒ¹º¹ ÁÕ˹ŒÒ·ÕèÃaºe¢ŒÒäÁ‹Ãaºoo¡ ¨u´ ŋҧ¤ืoÀÒÂã¹Ê‹Ç¹¡ÅÒ§¢o§¡Ãae¾Òa ÁÕÃa´aºäÁ‹ÊÙ§äÁ‹µèíÒ ÁÕ˹ŒÒ·Õè‹o¢ŒÒǹéíÒ ¨u´µèíÒ oÂًe˹ืo ¡Ãae¾Òa»˜ÊÊÒÇa ÁÕ˹ŒÒ·Õè溋§æ¡Êiè§ÊaoÒ´æÅaÊiè§Ê¡»Ã¡oo¡¨Ò¡¡a¹ æÅaÁÕ˹ŒÒ·Õè¢aº¶‹Ò eÁืèoµaºe¡i´oÒ¡ÒÃæ¢ç§ ʋǹ·Õèæ¢ç§¤ืoʋǹ·Õ赌o§µÒÂä»oÒ¡ÒÃæ¢ç§e»š¹eÃืèo§¢o§Çaµ¶u¸Òµu«ึè§ e»š¹e¤Ãืèo§º‹§ºo¡¶ึ§ÊÁÃöÀÒ¾·ÕèeÊืèoÁ¶o äÁ‹ÁÕªÕÇiµªÕÇÒ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéÂa§ÁÕÊi觢a´æŒ§e»š¹»˜­ËÒoÕ¡¡ç ¤ืo eÅืo´·ÕèeÊÕ¤a觤ŒÒ§äÁ‹e´i¹ e¾ÃÒaæç¢aº´a¹e¤Åืèo¹äËÇäÁ‹¾o eÁืèo·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¡ç¨a ¡ÃaµuŒ¹ãˌeÅืo´ÅÁµืè¹µaÇËÁu¹eÇÕ¹eÃçÇ¢ึé¹ æÅa·íÒãˌe¨Ãi­oÒËÒà ª‹ÇÂe¾ièÁeÁç´eÅืo´ e»´·ÇÒ÷aé§e¡ŒÒ æÅaÃÙ¢¹ µaº·ÕèoÂًã¹ÊÀÒ¾e¡Òaµi´¨¹æ¢ç§ ¡ç¨aeÃièÁ¿„œ¹µaÇÁÕªÕÇiµãËÁ‹e¾ièÁ¢ึé¹µÒÁÅíÒ´aº µaº·Õèæ¢ç§¡ç¨a ¡ÅÒÂe»š¹o‹o¹ ¹aè¹e»š¹¡ÒÃe»ÅÕè¹ÊÀÒ¾o‹ҧ˹ึè§ eÁืèoeÃҡŋÒǶึ§ÊÀÒ¾¡ÒÃæ¢ç§µaÇ¡ç¤ืo¡Òõ‹oÊٌÃaËNjҧ¾Åa§ãËÁ‹¡aº¾Åa§e¡‹Ò ¨Ò¡¼Å¢o§¡Òà µ‹oÊٌ ËÒ¡¾Åa§e¡‹Ò䴌ªaª¹aoä¡ç¨a¡íÒeÃiºË¹a¡¢ึé¹ ã¹·Ò§µÃ§¡a¹¢ŒÒÁ ËÒ¡¾Åa§ãËÁ‹ÁÕoíÒ¹Ò¨e˹ืo ¾Åa§e¡‹Ò Êi觷ÕèoÂًã¹ÊÀÒ¾æ¢ç§µaÇ¡ç¨a¤‹o æ o‹o¹Å§¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¹aé¹ãˌ¤u³»Ãaoª¹·Ò§ eÊÃiÁÊÌҧ¾Åa§ãËÁ‹ ãˌÊÒÁÒöµ‹oÊٌ¡aºÊÀÒ¾æ¢ç§µaÇ¢o§µaºä´Œ ¤ÇÒÁÃٌ·Õ褌¹¾º¹Õé¹aºÇ‹Òe»š¹oa¨©ÃiÂa ªié¹oºÇæ´§ã¹Ç§¡ÒÃ澷¨Õ¹oºÃÒ³·Õe´ÕÂÇ µaÇo‹ҧ¤¹ä¢Œo´ÂÊa§e¢» 1. ¤¹ä¢ŒªÒ 櫋¡ÙŒ 42 »‚ ·íÒ§Ò¹oÂً㹺ÃiÉa·¢¹Ê‹§eÁืèoÊiº»‚¡‹o¹eÃièÁe»š¹oäµaºoa¡eʺ µ‹oÁÒ oÒ¡Òâo§oäeÃièÁ¡íÒeÃiºe»š¹¤Ãa駷ÕèÊo§ 澷䴌µÃǨÇi¹i¨©aÂæŌǻÃÒ¡¯Ç‹Òe»š¹oäµaºæ¢ç§ 测e¢Ò ¡çµa´Êi¹ã¨o‹ҧ湋Ç湋NjҨaµŒo§·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹o´ÂäÁ‹æµaµŒo§ÂÒ e¢Ò䴌·íÒo‹ҧ ÊÁèíÒeÊÁoæÅa¶Ù¡µŒo§µÒÁ¡®e¡³± »ÃÒ¡¯Ç‹ÒËÅa§¨Ò¡¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹¼‹Ò¹ä»Ë¹ึè§ e´ืo¹ eÁืèo¡Åaºä»µÃǨeªç¤Ã‹Ò§¡Ò ¹ÒÂ澷¶ึ§¡Åaº§§µ‹oe˵u¡Òó·ÕèäÁ‹¹‹Òeªืèo ËÅa§¨Ò¡¹aé¹oÕ¡ Êo§e´ืo¹¹ÒÂ澷eo§¡ç¾ºÇ‹Ò·u¡Êi觷u¡o‹ҧe»š¹»¡µi µ‹oÁÒÀÒÂËÅa§µaǹÒÂ澷eo§¡çeÃièÁ·íÒ ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ºŒÒ§ e¾ÃÒae¢Ò¡çe»š¹oäËaÇã¨eËÁืo¹¡a¹
 19. 19. ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ¡aº¡ÒÃÃa¡ÉÒoäµÒ ¡Ò÷íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ ÁÕ¤u³»Ãaoª¹µ‹o¼ÙŒ»†Ç·Õèe»š¹oäµÒ ÁÕºÒ§·‹Ò¹ãªŒæNj¹ÊÒÂµÒ Ë¹ÒÁÒ¡ 测eÁืèo䴌·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ÃaÂa˹ึ觡ÅaºäÁ‹µŒo§äªŒæNj¹oÕ¡eÅ ÁÕºÒ§¤¹o‹Ò¹ ˹a§ÊืoËÃืo˹a§Êืo¾iÁ¾ÃٌÊึ¡ÅíÒºÒ¡Áo§äÁ‹¤‹o¨aeËç¹o‹Ò¹æµ‹ÅaµaǵŒo§e¾‹§æŌÇe¾‹§oÕ¡ ˹a§Êืo (e¹‹Â¨a§) ¤aÁÀÕÏ澷eŋÁæáªo§¨Õ¹¡Å‹ÒÇäÇŒÇ‹Ò "µÒeÁืèo䴌ÃaºeÅืo´ËŋoeÅÕ駨ึ§ÊÒÁÒö Áo§eËç¹" æÊ´§Ç‹Ò»˜¨¨aÂÊíÒ¤a­oÂً·ÕèeÅืo´ eÁืèoeÅืo´e´i¹äÁ‹·aèǶึ§ ·u¡Ê‹Ç¹¢o§Ã‹Ò§¡Ò¡ç¨ae¡i´oä µ‹Ò§ æ o‹ҧ湋¹o¹ ʋǹµ‹Ò§ æ ¢o§Ã‹Ò§¡Ò·aèÇËҧ ÁÕʋǹÊaÁ¾a¹¸¡a¹·aé§ËÁ´ äÁ‹Ç‹Ò¨ae»š¹ªÕ¾¨Ã eʌ¹eÅืo´ ·Ò§ÅÁ ËÒ¡eÅืo´ËÁu¹eÇÕ¹·aèÇ·u¡Ê‹Ç¹ eÃÒ¡ç¨aÃٌÊึ¡ÊºÒ äÁ‹e¨çº»†Ç ¶ŒÒã¤Ã¤i´Ç‹Ò´Ç§µÒ ¹aé¹ÁÕÃaººoÂًo‹ҧeo¡e·Èµa´¢Ò´¨Ò¡¡ÅŒÒÁe¹ืéoʋǹoืè¹æ¢o§Ã‹Ò§¡Ò¹aé¹ ¨ึ§e»š¹¤ÇÒÁe¢ŒÒ㨷ÕèäÁ‹ ¶Ù¡µŒo§ ¹o¡¨Ò¡¹ÕéeÁืèoeÃÒ䴌·íÒ¡ÒºÃi¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹·aèÇ æ ä» ¨aÃٌʡe¨Ãi­oÒËÒÃe´i¹ ¡Ãa©aº¡Ãae©§ ¹o¹ËÅaºÊºÒ ·Œo§¡çäÁ‹¼Ù¡ «ึè§e»š¹¢Œoº‹§ªÕéÇ‹Ò Ãaºº¡ÒÃe¼Ò¼ÅÒ­oÒËÒÃ㹠Ëҧ¡Ò (METABOLISM)¹aé¹·íÒ§Ò¹´Õ µaÇo‹ҧ¢o§¼ÙŒ»†ÇÂoäµÒ ÃÒ·Õè 1 ¼ÙŒ»†ÇªÒÂ櫋浌 oÒÂu 75 »‚ e»š¹¡ÃÃÁ¡Ã·Õè»Å´e¡ÉÕ³¢o§ºÃiÉa·Ã¶ÃÒ§e«Õè§äΌe¤Â e»š¹oä¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµÊÙ§ÁÒ¹Ò¹¶ึ§ 40 »‚ æÅaµŒo§ãʋæNj¹µÅo´ÁÒ æµ‹»˜¨¨uºa¹e¢ÒäÁ‹µŒo§ãʋ æNj¹µÒ æÅa¤ÇÒÁ´a¹oÅËiµe»š¹»¡µi e¾ÃÒa䴌oo¡¡íÒÅa§ºÃiËÒÃËҧ¡Ò´ŒÇ¡ÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹e»š¹ »Ãa¨íÒ ÃÒ·Õè 2 e»š¹¼ÙŒ»†ÇÂË­i§ oÒÂu 64 »‚ µÒe»š¹µŒoËi¹Áo§eËç¹e»š¹e§ÒÅÒ§æ 测æá¼ÙŒ»†Ç¤i´Ç‹Ò eÁืèoe»š¹ÁÒ¹Ò¹ËÅÒ»‚eª‹¹¹Õé ¤§¨aËÒ¢Ҵ䴌ÂÒ¡ µ‹oÁÒe¸o䴌eÃièÁ·´Åo§½ƒ¡¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ µo¹eªŒÒ 2000 ¤Ãaé§ µo¹eÂç¹ 1000 ¤Ãa駷íÒoÂً»ÃaÁҳ˹ึè§e´ืo¹eÈÉ µÒ¡çÊÒÁÒöÁo§eËç¹o‹ҧ e´iÁ ÃÒ·Õè 3 ¼ÙŒ»†ÇÂe»š¹ªÒ µÒÁo§äÁ‹¤‹oÂeËç¹ e»š¹Ãi´ÊմǧµÒæÅaµÒºo´ÊÕ º¹Ë¹a§µÒÁÕµu‹ÁeÅç¡æ Êo§µu‹Á ËÅa§¨Ò¡ä´Œ·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ µu‹ÁeÅç¡æ ¡çËÒÂä» Ãi´ÊմǧµÒ¡çËÒÂä»eª‹¹¡a¹Ã‹Ò§¡Ò æ¢ç§æçæÅa¹éíÒ˹a¡µaÇe¾ièÁ¢ึé¹ eºŒÒµÒ·Õè´ÙÅึ¡´íÒe¾ÃÒaeÅืo´ÅÁäÁ‹´Õ ¡ç¤‹o æ ËÒÂ仨¹e»š¹»¡µi ¨´ËÁÒÂ樌§¼Å¨Ò¡¼ÙŒ½ƒ¡ "¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ºíÒºa´oä" ¢ŒÒ¾e¨ŒÒoÒÂu 48 »‚ ÁÕoä»Ãa¨íÒµaǤืo »Ç´·Œo§æÅa·Œo§eÊÕÂe»š¹»Ãa¨íÒ Áa¡e»š¹ÅÁeÊÁo´ŒÇ ¤Ãaé§æá·Õ袌Ҿe¨ŒÒ·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹e¾ืèoºíÒºa´oä¹Õé ¢oÃaº¨Ò¡ã¨¨Ãi§Ç‹Ò·íÒeŋ¹æ äÁ‹¤i´Ç‹Ò¨a 䴌¼Å ·íÒ椋Ìo¤Ãa駵‹oÇa¹ 测¾o·íÒ䴌 3 Ça¹ä´Œ¼Å¤ืo ËÒ»Ǵ·Œo§ µaé§æµ‹Ça¹¹a鹨¹¶ึ§Ça¹¹Õé ¢ŒÒ¾e¨ŒÒ·íÒ»ÃaÁÒ³3,000 ¤Ãa駵‹oÇa¹ eÁืèo·íÒ¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹ä´Œ 3 e´ืo¹oÒ¡ÒÃe»š¹ÅÁ »Ç´·Œo§ ·Œo§eÊÕÂe»š¹»Ãa¨íÒ ¡çËÒ¢Ҵä»eÅ»˜¨¨uºa¹¢ŒÒ¾e¨ŒÒÃٌÊึ¡Ã‹Ò§¡ÒÂæ¢ç§æç´Õ o´ÂäÁ‹µŒo§¾ึè§ ÂÒeÅ©a¹aé¹¢oʋ§¡uÈŨiµÁÒÂa§·‹Ò¹e¨ŒÒ¢o§µíÒÃÒ·Õ誋ÇÂãˌÁ¹uɏ¾Œ¹¨Ò¡ oäÀaÂ
 20. 20. ¹Ò§ÊÒǾ§¤ÈÃÕ eÅ¢aÇi¾a²¹ 160 ¶. »ÃaʺÊu¢ o. eÁืo§ ¨. eªÕ§ÃÒ ¢oeªi­·‹Ò¹·Õ轃¡»¯iºaµi "¡ÒºÃiËÒÃæ¡Ç‹§æ¢¹" ʋ§¨´ËÁÒÂ樌§¼Å¡ÅaºÁÒãˌ·Ò§ÁÙŹi¸i ·ÃÒº e¾ืèo㪌e»š¹æ¹Ç·Ò§Èึ¡ÉÒ µ‹oä» ¢o¢oº¤u³ ¤³a¡ÃÃÁ¡Òà ÁÙŹi¸iÃaÈÁÕ¸ÃÃÁ ¢ŒoÁÙŨҡ www.mindcyber.com

×