Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Közösen a Tiszáért

523 views

Published on

A Zentai Ifjúsági Szervezet környezetvédelmi projektjének, melynek neve "Közösen a Tiszáért", részét képező, környezetvédelmi témakörben íródott cikkeket magában foglaló, újság.

A projekt dátuma: 2012.09.15

Elérhetőség: zisz.soo@gmail.com

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Közösen a Tiszáért

  1. 1. Közösen a Tiszáért Zajedno za reku Tisa ÔÔ A víz tisztítja önmagát: addig hordják a hullámok a szennyeződést a partra, amíg a víz újra tiszta nem lesz. A víz lágy hullámzása csak látszólag olyan ártalmatlan, hosszú távon a belőle képződő kristályok formája, szabá- lyossága tükrözni fogja az adott fogalmat. Negatív jelentésű szavak esetén torz alakza- tok képződtek, vagy pedig egyáltalán nem legkeményebb sziklát is kivájja. keletkeztek kristályok! A víz az emberi lelket és az érzések vilá- Akár hisszük, akár nem, gondolataink- gát szimbolizálja. Az esős időszakok, amikor kal és érzelmeinkkel mi magunk is hatással özönvízszerűen zúdul az égből több napon vagyunk a vízre. Egy derűs nyári napon ezt át az égi áldás, arra figyelmeztetnek ben- bárki könnyedén ellenőrizheti, elég csupán nünket, hogy visszafojtottuk érzelmeinket, egy kisméretű bárányfelhőt kiválasztani az szeretetünk kimutatása akadályokba ütkö- égbolton. zik. Higgy abban, hogy képes vagy eltűn- KÖRNYEZETVÉDELEM ÉS A VÍZ tetni a felhőt, és ne erőlködj, vedd lazán a dolgot! Hunyd le a szemed, és képzeld el, Bolygónk 71 %-át víz borítja és en- hogy egy energiasugár egyenesen a felhőt nek csak töredéke, kb. 2,5 % édesvíz, amely célozza meg, és lassan eloszlatja – gon- nélkülözhetetlen az emberi lét számára. A víz az Élet egyik legnagyobb rejtélye. dolatban pedig mondd azt: a felhő eltűnt. Az édesvíz készlet 98%-ban a felszín alattiEz az elem, amely hatalmas mennyiségben Ezután képzeld el, hogy a felhő egyre hal- vizekben található, gleccserek és állandóvan jelen Földünkön mindhárom halmazálla- ványabb és kisebb lesz, majd teljesen eltű- hó- és jégtakaró formáját nem számítva. Azpotában: jég, víz és pára (felhők) formájában, nik, az energiasugárnak pedig mondd ezt: elmúlt évszázadok során rendkívüli mér-csupa titkot rejt. köszönöm, hogy megtetted. Ekkor nyisd ki tékben romlott a vizeink minősége szinte a szemed: legnagyobb valószínűséggel azt az egész Földön. Ennek több oka is van, A víz több szempontból is ellentmond a fogod tapasztalni, hogy a Te felhőd (de csak- amelyek közül szinte mindegyik valamilyenfizika törvényeinek: -75 fok helyett (ahol mo- is az) éppen eltűnőben van… emberi tevékenységre vezethető vissza. Alekulasúlya miatt kellene) csak +100 fokon legnagyobb károkat az ipar tevékenységekforr fel, és 0 fokon fagy meg, holott ennek a Hogyan lehet hát képes a víz, ami csu- okozzák, de jelentős a háztartási szennyezésperiódusos rendszer szerint már -120 fokon pán hidrogénből és oxigénből áll, ilyen kü- is, a kemikáliákról, detergensekről nem isbe kellene következnie. Más anyagokkal el- Tudjuk, hogy nincsen két egyforma hó- lönös dolgokra? Anyagelvű nézőpontból beszélve.lentétben a víz, ha megfagy, kitágul és kön�- pehely, mindegyik teljesen egyedi: még ha alighanem sohasem fog fény derülni e tit-nyebb lesz, ahelyett, hogy összehúzódna és felolvasztjuk és újra lefagyasztjuk, akkor is kokra… Hazánkat tekintve elsősorban a folyóinknehezebbé válna. Különös tulajdonságai mi- pontosan ugyanazt a mintát fogja képezni. szennyezettségi szintje talán a legnagyobb,att egyes kutatók azt feltételezik, hogy a víz a A víz “emlékszik”, azaz képes információt is melyekben a nehézfémektől az olajszár-világűrből, jégből álló üstökösök formájában tárolni: elraktároz mindent, amivel érintke- mazékokig minden megtalálható. Ennekérkezett bolygónkra. Mindeddig nem tud- zésbe kerül. Mivel testünk kb. 70 százalék- hátterében ugyancsak az ember áll, hiszenták tudományosan megmagyarázni ezeket ban vízből áll, csupán emiatt sem mindegy, a nem megfelelően üzemeltetett szenny-a jelenségeket, de akármi is az igazság, épp milyen vizet fogyasztunk! Számos betegség víztisztító telepekről, valamint a felelőtlenülezeknek a furcsaságoknak köszönhető az is a test vízhiányos állapotából fakad, és működtetett ipari üzemekből megannyiélet létezése a Földön. gondolkodási folyamataink normális műkö- szennyezőanyag kerül vizeinkbe. Ezek a kör- déséhez is elengedhetetlen (az agy 90 szá- nyezetszennyező anyagok hatással vannak A sima vízfelszín olyan, mint egy ter- zalékát víz alkotja). a hazai ivóvízbázisokra is, amely nemcsakmészetes tükör, amelyben megláthatjuk a háztartási használatnál, hanem az élelmi-magunkat. A víz minden formát kitölt, és Masaru Emoto japán kutató évek óta szeriparban is jelentkeznek. A vízkészletekmindig “vízszintes” nyugalmi helyzetre tö- tanulmányozza a fagyott vízkristályokat és minőségi javítása nagyon nehéz és költsé-rekszik. A víz összeköttetést teremt, feloldja azok titkait. Felfedezte, hogy ha különféle ges folyamat.a szilárd anyagokat, lemos mindent, és meg- szavakat vagy képeket “mutat” a víznek, a A “szeretet” szó hatására képződött kristály ÔÔ Miért hasznosítsunk újra? Szinte mindig sokkal kevésbé szennyező, ha újrahasz- nek. A mobilok 80%-a újrahasznosítható. Sok mobiltelefon- tisztán tartsuk a folyókat, tavakat és a talajvizet.nosítunk valamit, mint ha előállítjuk. Az újrahasznosítással úzlet, jótékonysági bolt és szupermarket vesz részt újrahasz- • A mosogatószerek, mosóporok, a mosdó- és fürdő-nyersanyagot, energiát és vizet lehet megtakarítani. nosítási programban. kád- és WC-tisztítók mind-mind a folyókba és a tengerekbe • A nyomtatópatront is számos üzletben elfogadják új- folynak. Próbáljunk meg környezetbarát termékeket hasz- Mit hasznosíthatunk újra? rahasznosítás céljából. nálni, és mérlegeljük, hogy tudnánk-e kevesebb tisztító- Az újrahasznosítható anyagok listája egyre csak bővül, szerrel dolgozni.ezért érdemes mindig elgondolkodni azon, hogy a puszta A vízszennyezésről • A vizeket szennyező legtöbb olaj a háztartásokbólkidobáláson kivül van-e más mód a hulladéktól való meg- Egyetlen előlény, így az ember sem képes víz nélkül élni. származik. Az olajat semmiképpen se s mosogatóba vagyválásra. A lenti lista az újrahasznosítható dolgok egy részét Nem meglepő, hiszen mi is jórészt abból állunk. Az ivóvíz- egyéb lefolyóba öntsük. Ez a sütő- és főzőolajra, valamint atartalmazza: nek tisztának kell lennie, hogy ne betegedjünk meg, ám a víz halkonzervekben lévő olaj olajra egyaránt vonatkozik. Ehe- • Papír, aluminium üdítősdoboz, és néhány újabb mű- számtalan módon szennyeződhet. lyett az olajat öntsük bele egy műanyag palackba, és rakjukanyag. a kukába (persze az is környezetszennyező, ha műanyagot • Biológialag lebomló hulladék. Mit tehetünk, hogy tiszta maradjon a dobunk ki, ám az olajszennyezésnél még mindig jobb). Hagyjuk, hogy a főtt húsból kiváljon és megszilárduljon a • Ha az elajándékozni kívánt ruhánk túl régi és rongyos, víz? zsír, tekerjük papírba, és dobjuk a szemetesbe.akkor helyezzük el egy ruhagyűjtő helyen. A vízszennyezés legfőbb okait csak az országok tudják • Ne szemeteljünk, hiszen ezáltal nemcsak a vizeket, ha- • A mobiltelefonokban sokféle nagyon mérgező anyag megszüntetni, ugyanakkor mi is kivehetjük a részünket, hogy nem az élővilágot is károsítjuk.található, melyek a földbekerülve vagy elégetve szennyez-
  2. 2. 2 Zentai Ifjúsági Szervezet / Senćanska Omladinska Organizacija elérhetőség/kontakt e-mail: zisz.soo@gmail.com vagy a/ili na Facebook - www.facebook.com/zisz.soo ÔÔ Vízszennyezés A kóros algásodás előzménye az, hogy lakosságú városban évente 10 000 tonna szennyvíz képződik). A vízszennyezés következmé- het, elég csak a tiszai ciánszennyezésre gon- dolni. Az ipari szennyezés elleni küzdelem csak a megfelelő szabályozás és a „szennyező a tengerbe műtrágya, valamint tisztítatlan, nye lehet a tápanyag-feldúsulás, a halak fizet” elv betartása segítségével korlátozha- magas nitrát- és foszfáttartalmú szennyvíz vagy egyéb állatok pusztulása. Ugyanakkor tó. Az elérhető ivóvíz kérdése egyre nagyobb kerül. A halak és más vízi élőlények nem jut- a vízszennyezés nem minden esetben elvá- problémákat vet fel világszerte, jelenleg 884 nak elegendő napfényhez. Az algák toxinjai lasztható a levegő szennyeződésétől sem. A millió ember nem jut biztonságos ivóvízhez. az emberre is veszélyesek lehetnek. A vizeket különböző mérgező anyagok, mint például a Mivel az emberi vízhasználat jelentős része a is számos szennyezés éri. Leggyakrabban az nitrogén-oxidok vagy a kén-dioxid levegőbe mezőgazdasághoz kapcsolódik, a vízszen�- iparban és a háztartásokban keletkezett,a jutása az esővizet szennyezheti, ami később nyezés akár az élelmezési válságot is súlyos- vizekbe tisztítatlanul bejutó szennyvizek a talajba, tengerekbe és folyókba is eljut. Az bíthatja. okoznak környezeti károkat (egy húszezres ipari tevékenység további veszélyeket is rejt-ÔÔ 11 tipp, hogyan védd a környezeted Ezt már szinte minden háztartási ter- méken feltüntetik, de ha nem egyértelmű, az eladók egyértelműen meg tudják mon- Tudjuk, hogy menő dolog környezettu- szükségünk rá. Ha mégis szükséges vásá- nosítani. datosnak lenni, de nem biztos, hogy ponto- rolni szatyrot, válasszuk a környezetbarát dani. san tudjuk, mit is jelent ez a szó valójában. papírt. Ellenkező esetben a hulladéktelepre Környezetünkért való felelősségérzetünket kerülnek, és nem lesz semmi hasznos dolog rengeteg helyen tudjuk kimutatni. Lássunk SZEMETELÉS belőlük. erre néhány példát, amit könnyen alkal- Természetesen ne szemeteljünk. Ha ki- mazhatunk mindennapjainkban, és máris dobásra ítélt dolog van nálunk, őrizzük meg VÍZFOGYASZTÁS tettünk valamit saját, és utódaink élhetőbb a következő kukáig, semiképp se dobjuk a Ez az energiaforrás korlátozott mennyi- környezetéért. földre. ségben áll a rendelkezésünkre, és hiába ol- csó, attól még semmi értelme feleslegesen VÁSÁRLÁS Ha az aszfaltra dobjuk, csak illúziórom- elpocsékolni. Olyan dolgokat vegyünk meg, ame- boló szemét lesz belőle, ha a földre, esetleg lyekre tényleg szükségünk van. A reklámok, a városon kívüli erdőben dobjuk el, akkor Figyeljünk oda, hogy mindig zárjuk el a akciók gyakran torzítják a tényleges igények pedig a káros anyagokat egyenesen a talaj- csapokat, és csináltassuk meg őket, ha csö- meghatározását, és emiatt gyakran lénye- ba juttatjuk. pögnek. Ha pedig lehetséges, akár használ- gesen több dolgot veszünk, mint amire ere- juk fel ugyanazt a vizet újra, más célra. detileg szükségünk volt. GÁZFOGYASZTÁS Ezért ha bevásárolni megyünk, vigyünk Ha csak 1 fokkal lejjebb állítod a fű- magunkkal bevásárló listát, így a valóban tés hőfokát otthonodban, máris rengeteg szükséges dolgokat vásároljuk meg. erenrgiát takarítaszt meg. ALTERNATÍV ENERGIAFORRÁSOK NEJLON SZATYOR Ha építkezel, házad energiahasznála- Annál is fontosabb, hogy ha elmész ott- A legegyszerűbb lépés a környezettu- tánál tartsd szem előtt a takarékosságot. honról, állítsd a minimumra a termosztáto- datos élet felé, ha vásárláshoz eleve viszünk Lehetőség szerint használj olyan bio ener- kat, illetve ha van olyan helység a lakásban, magunkkal bevásárló táskát, és a kasszánál giaforrásokat, mint a termofűtés, vagy a amit nem használsz, ott nyugodtan kap- nem kérjük, hogy további 8-10 nejlon zacs- SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS napelemek, vagyis a megújuló energiafor- csold ki a fűtést, hogy ne használj feleslege- kót adjanak nekünk, amiket hazaérve csak Lehetőleg szelektíven gyűjtsük a hul- rások. sen energiát. Így az energián kívül pénzt is kidobnánk. ladékot. Egyre több helyen találunk a vá- megtakaríthatsz. rosokban szelektív hulladékgyűjtőket. Ha FOGYASSZ BIOÉLELMISZEREKET A bioélelmiszerek gyártásánál fontos A nejlon előállítása 1 másodperc, de otthon külön tároljuk a papírt, műanyag ELEKTROMOS ÁRAM a lebomlásához kb. 200 évre van szükség, üvegeket, és ezeket rendszeresen elvisszük szempont, hogy nem került mesterséges Próbálj meg csak akkor áramot fogyasz- ezért érdemes meggondolni, hogy van-e a szelektívbe, akkor ezeket újra tudják hasz- anyag a földbe, így szervezetedet is meg- tani, ha az tényleg indokolt. Ha nem hasz- kímélheted a káros anyagok felhalmozódá- nálsz valamit, ami áramot fogyaszt, akkor sától. húzd ki a hálózatból. Ne égesd feleslegesen a villanyt, és lehetőleg használj energiata- Másik szempont, hogy a feldolgozás- karékos izzókat. hoz és forgalmazáshoz lehetőleg minél közelebb eső helyszínekről szerzik be az Fontos azonban, hogy lehetőleg ne ott alapanyagot. Vagyis az áru kevesebb időt használd ezeket, ahol gyakran fogod le- és tölt úton, így érettebb, ízletesebb lesz, és a felkapcsolgatni a villanyt, az ugyanis csök- benzinen is spórolhatnak, amit így nem bo- kenti az energiatakarékos izzók élettarta- csátanak a környezetbe. mát. KÖZLEKEDÉS HÁZTARTÁSI ESZKÖZÖK Használd kevesebbet a kocsidat, he- Mikor mosógépet, hűtőt vagy bármi lyette választ a tömegközlekedést, a kerék- más háztartási eszközt vásárolsz, győződj párt, esetleg a gyaloglást. Ezeket használva meg róla, hogy energiafelhasználása alap- nem juttatsz plussz szennyező anyagot a ján a legjobb osztályba sorolták-e. környezet légkörébe. Közösen a Tiszáért - Zajedno za reku Tisa
  3. 3. Zentai Ifjúsági Szervezet / Senćanska Omladinska Organizacija 3 elérhetőség/kontakt e-mail: zisz.soo@gmail.com vagy a/ili na Facebook - www.facebook.com/zisz.sooÔÔ Zagađivanje voda (regionalna neravnoteža ponude i potražnje površinskih i podzemnih voda), loš kvalitet vode, fizičke promene bele i hartiju u boji. I koverte se mogu reciklirati ako nisu sa providnim plastičnim umetkom (ako bi samo 100 000 ljudi Do zagađivanja dolazi kada se važnog sastojka. Kruženje materija u prirodi (promene koje nastaju interakcijom reka i otkazalo priliv reklamne pošte koju dobiju,štetne materije oslobode u okolinu u čini da se pojavljuju i drugi oblici rasutih njihovih rečnih slivova). mogli bismo spasti oko 150 000 stabalatolikim količinama da ugrožavaju ljude, zagađenja, naročito ona koja potiču od svake godine).životinje, biljke i njihova staništa. Kontrola izduvnih gasova iz saobraćaja, emisije iz Koji su glavni uzroci problema u · Kuhinja je dobro mesto da brinete ozagađivanja je najveći problem s kojim je industrijskih postrojenja, sa deponija i sl. upravljanju slatkovodnim resursima? životnoj sredinisuočen savremeni svet. Ogromna područja · Problem raspoloživosti voda – Koristite posude za čuvanje hrane umogu za kratko vreme postati nepodesna DIMOVI I IZDUVNI GASOVI povećana potrošnja u domaćinstvima frižideru umesto da po navici umotavateza život, a mnoge biljke i životinje mogu Izduvne cevi automobila i fabrike usled velike gustine naseljenosti i curenja hranu u aluminijumsku ili plastičnu folijuzauvek iščeznuti. Javno mnenje danas vrši ispuštaju produkte sagorevanja- otpadne iz javnih distributivnih mreža, intenzivna (da bi plastična folija prianjala, proizvođačipritisak na vlade i industriju da se bore gasove u vazduh. Neki od ovih gasova se poljoprivreda, uglavnom u oblastima koje dodaju „plastifikatore“, potencijalno štetneprotiv zagađivanja. mešaju sa oblacima proizvodeći kisele kiše koriste vodu za navodnjavanje, povećana hemikalije koje mogu da dopru u hranu koje ubijaju biljke. Ugljen-dioksid zadržava industrijska potrošnja koja je povezana koju jedete). U kuhinji, umesto papirnih OBLICI ZAGAĐENJA VODA toplotu koju bi zemlje vratila u vasionu i sa visokom koncentracijom aktivnosti i ubrusa, držite platnene krpe za brisanje, može dovesti do globalnog otopljavanja. neefikasnim korišćenjem voda, prirodni koje mogu da se peru i ponovo koriste. Stalan rast čovečanstva i tehnološki Za druge gasove, jedinjenja ugljenika uzroci, kao što su sezonske i godišnjerazvoj imaju za posledicu i povećanje sa halogenim elementima, nazvana CFC varijacije i globalno zagrevanje usledpotreba za vodom, kao i sve veće potrošnje. smatra se da oštećuju ozonski omotač klimatskih promena.Pitanje dostupnosti i kvaliteta vode postaje - gasnu barijeru koja zaustavlja štetno · Problem kvaliteta voda – primenajedan od najvažnijih problema savremenog zračenje sunca. Buka takođe može biti oblik veštačkih đubriva i viška stočnog đubrivačoveka. zagađivanja, jer saobraćajna i avionska u poljoprivredi, korišćenje pesticida, buka narušavaju kvalitet života. neadekvatno ili nikakvo prečišćavanje Izvori zagađenja voda su mnogobrojni, otpadnih voda, što uzrokuje organskopri čemu se mogu podeliti na dve GOMILANJE SMEĆA zagađenje (povećane koncentracijevelike grupe: koncentrisane i rasute. Smeće sa proizvodi u ogromnim amonijaka i patogenih mikro-organizama),Koncentrisani izvori zagađenja najčešće količinama i na svetu ima sve manje mesta zagađenje teškim metalima, sintetičkimsu urbane sredine, industrija i energetska za njegovo odlaganje. Reciklaža (prerada hemikalijama, radionukleidima, uljima itd.postrojenja. Pri tome se mora voditi i ponovno korišćenje) stakla, papira i usled ispuštanja industrijskih otpadnihračuna da zagađenja iz urbanih sredina drugih odpadaka smanjuje potrebu za voda.često ne podrazumevaju samo otpadne njihovim gomilanjem. Radioaktivni otpaci · Problem fizičkih promena – radovi · Čuvajte voduvode iz domaćinstava, već im se često proizvedeni u nuklearnim elektranama na regulaciji vodenih tokova, proizvodnja • Pranje zuba – ako samo pokvasite ipridružuju i otpadne vode iz industrijskih ostaju opasni hiljadama godina. energije u hidroelektranama (izgradnja isperete četkicu, potrošite samo 2 l vode brana)... godišnje, a ako je slavina otvorena dok ÔÔ Kako mogu doprineti zaštiti životne sredine u svakodnevnom životu? perete zube, potrošite 40-60 litara vode Uz nešto više znanja i još više volje, godišnje. stanovnicima planete nudi se mogućnost • Brijanje – ako se brijete, a slavina je da se uključe u zajedničku akciju za bolju otvorena, potrošite 40-80 litara vode, a ako budućnost i da doprinesu da se i najteži napunite lavabo potrošite samo 4 litra za problemi životne sredine počnu rešavati svako brijanje. na pravi način (npr . pojedinac ne može • Pranje sudova ručno – na pranje da „zatvori rupu“ na ozonskom omotaču sudova sa otvorenom slavinom u prosekupostrojenja. Među industrijama, u najveće iznad Antarktika, ali zajedno možemo da ode 120 litara vode, a ako napunitepotrošače voda ubrajaju se hemijska i MRTVE REKE doprinesemo da se ona dalje ne širi, na taj sudoperu vodom, uštedite 100 litara.petrohemijska industrija, prehrambena, Industrijski otpad izbačen u reke može način što ćemo smanjiti upotrebu materija • Pranje automobila – Automobil periteindustrija paprira, metalurgija i tekstilna uništiti celokupan njihov svet. Veštačka koje ga razaraju). u profesionalnoj perionici a ne sami, akoindustrija. Zagađenja iz poljoprivrede đubriva izazivaju prekomeran rast algi koje perete automobil crevom kod kuće, desimogu biti koncentrisanog karaktera, ako se troše kiseonik iz vode, ubijajući tako ribe i Primeri nekih korisnih stvari kojima se da potrošite i do 600 litara vode, ako gasakupljaju i ispuštaju na jednom mestu, ali vodene biljke. Međunarodnim dogovorima se može doprineti uštedi energije i zaštiti perete u perionici sa samousluživanjem,su značajnija rasuta zagađenja koja potiču zacrtano je da sve zemlje treba da prestanu životne sredine: potrošite 20-40 litara, ako koristite kantu iod upotrebe đubriva i hemijskih sredstava, odlaganje otpadaka u more i smanje · Zaustavite slanje reklamnih sunđer, potrošite do 60 litara vode. Ako većkoja se rastvaraju, te putem površinske ili zagađivanje reka i jezera. materijala poštom perete automobil u svom dvorištu, peritepodzemne vode ulivaju u vodotoke i druge Reciklirajte reklamu pošto je već ga na travi. Tako ćete istovremeno i zalivativodene ekosisteme. Ovakav vid onečišćenja KOJI SU OSNOVNI PROBLEMI U VEZI dobijete – ako je štampana na novinskoj travnjak.uzrokuje pojavu nutrijenata u vodi. Pored SA SVEŽOM VODOM? hartiji odložite je sa novinama. Ako je • Skratite vreme tuširanja na ispod 5toga, na koncentraciju nutrijeneta znatno Osnovni problemi slatkovodnih hartija boljeg kvaliteta, odložite je posebno minutautiču i deterdženti, usled fosfora kao resursa (potoka, reka...) su: raspoloživost – mnogi centri za reciklažu primaju pored • Zatvorite vodu dok šamponirate kosu Közösen a Tiszáért - Zajedno za reku Tisa
  4. 4. 4 Zentai Ifjúsági Szervezet / Senćanska Omladinska Organizacija elérhetőség/kontakt e-mail: zisz.soo@gmail.com vagy a/ili na Facebook - www.facebook.com/zisz.soo • Leti čuvajte flaše sa vodom u frižideru kišnicu za zalivanje biljaka • Papir ili plastika KORISNE INFORMACIJE umesto da otvarate slavinu i puštate da • Svaki dan učinite nešto čime štedite Dvaput razmislite pre nego što uopšte Ako bi svaki kupac uzeo samo jednu voda teče da bi bila hladna vodu. Iako je ušteda možda mala, svaki uzmete kesu ako ste kupili nešto malo. Još kesu manje svakog meseca, uštedele bi se • Kuvajte hranu s minimalno potrebnom ušteđeni litar je vredan bolje, ponesite platnenu torbu kad idete stotine miliona kesa svake godine. vodom. Tako štedite vodu, a i ostaje više u kupovinu. Plastične kese se ne razlažu, Prosečna jedinična potrošnja procenjena Plastične kese će provoditi vreme na korisnih sastojaka pri kuvanju proizvode se od nafte koja nije obnovljivi je na 150 l/st/dan (skraćena oznaka za deponijama širom sveta u sledećih 10-30 resurs, često završe u okeanu gde ubijaju • Koristite samo metlu pri čišćenju prilaza “litara po stanovniku na dan”). Uštedom godina. morske životinje, a boja sa natpisima na kući umjesto pranja vodom. Pri svakom kroz sprečavanje kapljanja, curenja i Papirne kese su biorazgradljive i mogu kesi sadrži kadmijum. Papirne kese mogu se čišćenju tako štedite najmanje 300l vode neracionalnog korištenja vode možete se odložiti u reciklažne kontejnere. koristiti više puta, raspadaju se biološki ali • Ako čistite akvarijum staru vodu uštedeti oko 30 l/st/dan. Ugradnjom bolje Predložite prodavcima da daju mesečne nisu ekološki jeftine – uvek se prave od nove iskoristite za zalivanje vrta tehnike (efikasni kućani aparati, aeratori, nagrade svim kupcima koji koriste platnene hartije, nikad reciklirane, jer proizvođači regulator pritiska i slično) možete uštedeti torbe za kupovinu. • Ukoliko imate vrt zalivajte ga rano kažu da su za veliko opterećenje potrebna dodatnih 30 l/st/dan. · Svetli principi ujutro kada su temperature niže i vetar duga vlakna u svežoj celulozi. Postoji nekoliko jednostavnih slabiji. Tako ćete smanjiti isparavanje vode • Napunite baterije principa da se pravilno koristi osvetljenje. • Koristite prskalice za veće površine Koristite baterije koje se mogu puniti. Najočigledniji jeste štednja – revnosno trave Iako sadrže kadmijum, traju mnogo duže od gašenje svetla, kada se ne koristi. Ali jedan • Zalivajte travnjak samo kada je to alkalnih baterija – na taj način smanjujete manje očigledan, a efikasan metod jeste potrebno. Evo jednostavnog saveta kako da problem opasnog otpada. Ako je moguće, da izaberete i koristite sijalice koje štede znate kada je potrebno zalivanje. Prošetajte u vašoj blizini reciklirajte alkalne baterije. energiju – kompaktne fluorescentne preko travnjaka i ako ne primetite otiske Baterije koje bacate sa smećem odvoze sijalice „neonke“. One štede mnogo energije, stopala (cipela) vreme je za zalivanje se na deponije gde rđaju, raspadaju se i traju duže i ispuštaju manje ugljen-dioksida • Vrt i travnjak zalivajte samo ako nisu ispuštaju živu i kadmijum u tlo. Baterije u atmosferu (npr . obična sijalica od 60 W proglašene mere redukcije vode koje se spaljuju ispuštaju ove opasne ma- gori oko 750 sati, a fluorescentna sijalica od terije u vazduh. 20 W davaće istu svetlost i goreti 7 500 sati). • Ako imate mogućnosti skupljajteÔÔ Koliko nam je voda važna? ZAŠTO NAM JE VODA POTREBNA? Voda se iz tela luči preko urina i znoja, i samim tim se mora zamenjivati i koristiti u ishrani. Ako se ne konzumira u dovoljnim Voda daje život svemu živom, nalazi pročišćava. Ista ta voda teče potocima, količinama dolazi do dehidratacije, čiji se unutar nas, ulazi sa svakim našim rekama, jezerima i uliva u mora i okeane. su sipmtomi glavobolja, umor i gubitak gutljajem, sa svakim udahom, okružuje Sve je to deo prirode i čovek je deo prirode koncentracije. Hronična dehidratacija nas nežnim dodirom pare, kapljicama kiše, skojom je u jedinstvu. može doprineti brojnim zdravstvenim snežnim pokrivaćem, i kao takva povezuje Postoji mnogo legendi zasnovanih problemima poput zatvora i kamena u nas sa celim svetom, sa celom Prirodom. na verovanju da voda pruža mladost, bubregu. Jer voda koju pijemo i voda koja teče život, mudrost i besmrtnost. U mnogim KOLIKO VODE NAM JE POTREBNO? kroz naše telo – ista je ona voda koja teče kulturama čak se razvijao svojevrsni kult Telo dobija tečnost iz 3 izvora: u rekama, koja je zaledena u sneznim vode. planinama. - pića, bilo da je reč o vodi ili drugim Voda čini između 50-70 % čovekove napicima Ništa nam, kao Voda, ne omogućava težine i bez redovnog dopunjavanja da osetimo svoje jedinstvo sa prirodom. tečnosti, njegov život se dovodi u pitanje. - čvrste hrane, naročito iz voća i povrća (ćak Zamislite kako različite tečnosti teku i Voda je važna za rast i održavanje i hrana poput hleba i sira obezbeđuje male Voda je važna komponenta naše mešaju se u našem telu. Popijte čašu funkcija tela i uključena je u brojne količine tečnosti) ishrane, čak iako se ne smatra određenom vode, pokušajte da osetite kako je telo namirnicom. procese. Na primer, ona izbacuje telesne - kao nus proizvod hemijskih reakcija u telu svakom ćelijom upija, kako se voda viškove, reguliše temperaturu i obezbeđuje Većini odraslih osoba potrebno je između rastvara u organizmu, kako ga hrani i biološke reakcije koje se dešavaju u telu. 1,5 – 3 litara tečnosti dnevno. Омладински пројекат „ЗАЈЕДНО ЗА РЕКУ ТИСА“ спроводи „СЕНЋАНСКЕ ОМЛАДИНСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ“ уз подршку Ресурс центра „Независна омладинска организација АCTIVE“ у оквиру програма „МЛАДИ СУ ЗАКОН – Севернобанатски округ“, финансира Министарство омладине и спорта. Közösen a Tiszáért - Zajedno za reku Tisa

×