Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Magazine

52,320 views

Published on

Review Thai magazines

Magazine

 1. 1. MAGAZINE
 2. 2. ประวัติความเป็นมา นิตยสารสำหรับผู้บริโภคฉบับแรกของโลกคือ " นิตยสารสกอต " (The Scots Magazine) ตีพิมพ์ในสกอตแลนด์เมื่อปี พ . ศ . 2282 ซึ่งตรงกับสมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ และยังคงตีพิมพ์อยู่จนถึงในปัจจุบัน นิตยสารฉบับแรกในประเทศไทยคือ บางกอกรีคอร์เดอร์ (Bangkok Recorder) โดยหมอบรัดเล (Dan Beach Bradley) ได้รับพระบรมราชานุญาติจากพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี พ . ศ . ๒๓๘๗
 3. 3. นิตยสารคืออะไร <ul><li>นิตยสาร หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่มีการกำหนดออกที่แน่นอน ภายในมีเนื้อหาที่มีความหลากหลายในแง่รายละเอียด และวิธีการเขียน ซึ่งนิตยสารแต่ละฉบับยังมีส่วนผสมของงานเขียนที่มีความแตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายของแต่ละฉบับอีกด้วย </li></ul><ul><li>“ นิตยสาร” มาจากรากศัพท์ คือ นิตย ( สม่ำเสมอ ) และสาร ( เนื้อหา )    </li></ul>
 4. 4. การออกแบบของนิตยสาร <ul><li>ขนาดมาตรฐาน นิตยสาร </li></ul><ul><li>26.04 x 38.10 ซม . </li></ul><ul><li>(10.25 x 15 นิ้ว ) </li></ul><ul><li>หรือ ขนาด 4 หน้ายก </li></ul><ul><li>เนื้อในหนังสือ นิยมใช้กระดาษปอนด์ 60, 70, 80, 100 </li></ul><ul><li>แกรม สำหรับพิมพ์สีเดียว และกระดาษอาร์ตมัน </li></ul><ul><li>หรือด้าน 90-160 แกรม หรือกระดาษแฟนซีที่มีลวดลาย </li></ul><ul><li>ของผิวกระดาษมีให้เลือกมากมาย สำหรับพิมพ์ออฟเซ็ท </li></ul><ul><li>4 สี </li></ul><ul><li>จำนวนหน้า ควรจัดให้มีจำนวนหน้าเป็นชุดลงตัวต่อ </li></ul><ul><li>1 ยก เช่น 4 หน้ายก จำนวนหน้าทั้งหมดต้องหาร 4 </li></ul><ul><li>ได้ลงตัว ( เช่น 116, 128, ...) หากไม่ลงตัวอาจทำให้ </li></ul><ul><li>พับเข้าเล่มไม่ได้ </li></ul>
 5. 5. การออกแบบของนิตยสาร <ul><li>ปกหนังสือ นิยมใช้กระดาษอาร์ตการ์ด 210-310 แกรม หรือกระดาษแฟนซีที่มีลวดลายของผิวกระดาษมีให้เลือกมากมาย พิมพ์ 4 สี หรือ สีพิเศษ อาจมีเทคนิคหลังพิมพ์เพิ่มความสวยงานและน่าสนใจ เช่น การเคลือบปก UV,Spot UV, เคลือบพลาสติกเงา และเคลือบพลาสติกด้าน เพื่อความคงทนต่อการฉีกขาด และต่อการเปียกน้ำ เดินทอง (Hot Stamp), ปั๊มนูน (Embossing), ส่วนมากใช้กับตัวอักษร ตรา โลโก้ </li></ul><ul><li>ระบบพิมพ์ ระบบออฟเซท สามารถพิมพ์ ตั้งแต่ 1-4 สี หรือตามต้องการ </li></ul><ul><li>การเข้าเล่ม - การทำเล่มแบบปกอ่อน ทำได้หลายวิธีตามความเหมาะสม เช่นเย็บมุงหลังคา , เย็บสัน , ไสกาว , เย็บกี่ไสกาว - การทำเล่มแบบปกแข็ง </li></ul>
 6. 6. ลักษณะของนิตยสาร นิตยสารรายสัปดาห์ : Lisa, ทีวีพูล , ขายหัวเราะ , มติชน , สกุลไทย , Spicy นิตยสารราย 10 วัน : คู่สร้างคู่สม นิตยสารรายปักษ์ : ดิฉัน , แพรว , พลอยแกมเพชร , VOLUME, ชีวจิต , Secret นิตยสารรายเดือน : IMAGE, CLEO, ELLE, COSMOPOLITAN, อสท . , Mars, Men Health, บ้านและสวน , Health&Cusine, Hair & Beauty, FHM, MAXIM, นักเลงรถ , Slimming, เที่ยวรอบโลก , Marie Claire
 7. 7. นิตยสารในประเทศไทย <ul><li>1.       นิตยสารที่ออกโดยเอกชน ทำขึ้นเพื่อจัดจำหน่ายโดยทำเป็นธุรกิจที่หวังผลกำไร มีการหารายได้จากการรับลงโฆษณาเป็นหลัก </li></ul><ul><li>2.      นิตยสารที่ออกโดยหน่วยราชการสมาคมวิชาชีพ หรือสถาบันที่มิได้มุ่งผู้อ่านทั่วไป นิตยสารหรืออาจเรียกตามความนิยมว่า “ วารสาร ” ประเภทนี้ อาจมีวิธีการเผยแพร่โดยการให้เปล่าหรือจะใช้วิธีขายก็ได้ เป็นนิตยสารที่มุ่งกลุ่มผู้อ่านเฉพาะ     </li></ul>
 8. 8. ประเภทของนิตยสาร <ul><li>1. นิตยสารทั่วไปหรือเพื่อผู้บริโภค </li></ul><ul><li>- นิตยสารผู้หญิง เช่น ดิฉัน , แพรว , สกุลไทย , ขวัญเรือน </li></ul><ul><li>นิตยสารผู้ชาย ซึ่งแบ่งออกเป็น นิตยสารรถ กีฬา เพศและกามารมณ์ ประเภทเครื่องเสียง วิดีโอเทป และคอมพิวเตอร์ </li></ul><ul><li>นิตยสารเด็ก </li></ul><ul><li>- นิตยสารสำหรับครอบครัว ซึ่งแบ่งออกเป็น บ้านและตกแต่ง , ท่องเที่ยว , สุขภาพอนามัย , สารคดี </li></ul>
 9. 9. <ul><li>นิตยสารข่าวและการเมือง เช่น สยามรัฐสัปดาห์วิจารณ์ </li></ul><ul><li>- นิตยสารเศรษฐกิจและธุรกิจ </li></ul><ul><li>- นิตยสารศิลปะและวัฒนธรรม และวรรณกรรม </li></ul><ul><li>- นิตยสารบันเทิง เช่น ดาราภาพยนตร์ , ภาพยนตร์บันเทิง , ทีวีพูล </li></ul>ประเภทของนิตยสาร ( ต่อ )
 10. 10. <ul><li>1.2 นิตยสารเฉพาะด้าน ( Specialized magazine ) </li></ul><ul><li>เนื้อหาเฉพาะด้าน มุ่งที่ผู้สนใจในเรื่องนั้นๆ ได้แก่ นิตยสารเกี่ยวกับ เด็ก นิตยสารการ์ตูนเรื่อง นิตยสารวิชาการ นิตยสารทางการศึกษา นิตยสารธุรกิจ ได้แก่ การเงินการธนาคาร นิตยสารอุตสาหกรรม นิตยสารการเกษตร นิตยสารการขนส่ง นิตยสารวิทยาศาสตร์นิตยสารแสดงความคิดเห็น นิตยสารงานอดิเรก </li></ul>ประเภทของนิตยสาร ( ต่อ )
 11. 11. <ul><li>1.3 นิตยสารเฉพาะกลุ่ม ( Class magazine / group magazine ) มุ่งผู้อ่านเป็นกลุ่มเล็กไม่กว้าง จำนวนจำหน่ายไม่สูงมากนัก แต่เนื้อหาที่นำเสนอเป็นเรื่องที่คนกลุ่มเล็กให้ความสนใจ เช่น หนังสือพระเครื่อง เป็นต้น </li></ul>ประเภทของนิตยสาร ( ต่อ )
 12. 12. จุดเด่นของนิตยสาร <ul><li>ภาพ สี ข้อความดึงดูดความสนใจจากผู้อ่าน </li></ul><ul><li>พกพาสะดวก </li></ul><ul><li>เก็บได้นาน รูปเล่มมีความคงทน </li></ul><ul><li>สามารถใช้คูปองและแบบตอบรับในการโฆษณาได้อย่างดีเพราะ </li></ul><ul><li>ผู้อ่านมีเวลาในการอ่าน </li></ul><ul><li>การลงโฆษณาในนิตยสารถือเป็นการเพิ่มอิมเมจให้กับสินค้าได้ </li></ul><ul><li>อย่างดีในการเลือกแบรนด์ที่จะมาลงในหนังสือ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้เฉพาะบางกลุ่มเท่านั้นเช่น นิตยสารสำหรับผู้หญิงก็เจาะกลุ่มเฉพาะผู้หญิง ผู้ชายก็จะไม่สนใจ </li></ul><ul><li>ภาพไม่สามารถเคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นในการลงโฆษณาจะต้องมีการสื่อให้เด่นชัดถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการโฆษณา </li></ul><ul><li>ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ในเวลากระชัดชิดเนื่องจากต้องทำการส่งข้อมูลล่วงหน้าก่อนเป็นระยะเวลาหลายสัปดาห์ </li></ul>จุดด้อยของนิตยสาร
 14. 14. อันดับหนังสือขายดี 10 อันดับนิตยสารขายดี
 15. 15. ราคานิตยสาร ราคา 25 บ . ราคา 90 บ . ราคา 25 บ . ราคา 50 บ . ราคา 90 บ .
 16. 16. ราคาโฆษณาในนิตยสาร คู่สร้างคู่สม ปกหน้าใน 184,000บาท ปกหลังใน169,000 บาท ปกหลังนอก210,000 บาท ปรู๊ฟสี่สี หน้า 3 156,000 บาท ปรู๊ฟสี่สี หน้า 4 144,000 บาท ปรู๊ฟสี่สี หน้า 5 144,000 บาท ปรู๊ฟสี่สี หน้า 6144,000 บาท ชุดเนื้อใน ปรู๊ฟสี่สี หน้าซ้าย (เต็มหน้า) 118,000 บาท ปรู๊ฟสี่สี หน้าซ้าย 129,000 บาท ปรู๊ฟสี่สี หน้าขวา 129,000 บาท ขาวดำ เต็มหน้า 79,000 บาท ขาวดำใต้คอลัมน์ คู่สมกับราศี 43,000 บาท
 17. 17. ราคาโฆษณาในนิตยสาร <ul><li>อัตราค่าโฆษณาในอนุสาร อ . ส . ท . ปี 2552 </li></ul><ul><li>  </li></ul>ถัดปกหน้า ( หน้า ๔ ) - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๑ , ๔๐๐ บาท   ถัดปกหน้า ( หน้า ๖ ) - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๑ , ๔๐๐ บาท หน้าพิเศษพานอราม่า หน้า ๑๐ , ๑๑ , ๑๒ - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๑ , ๔๐๐ บาท ปกหลัง - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๖๒ , ๑๐๐ บาท   ปกหน้าด้านใน - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๙ , ๖๘๐ บาท ถัดปกหน้า ( หน้า ๑ ) - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๙ , ๖๘๐ บาท   หน้าเนื้อในทั่วไป - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๓๕ , ๘๘๐ บาท   ปกหลังด้านใน - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๔ , ๑๖๐ บาท   ถัดปกหลัง - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๔๔ , ๑๖๐ บาท   หน้าเนื้อในเฉพาะหน้า ๑๔๘ , ๑๔๙ , ๑๕๐ - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๓๘ , ๖๔๐ บาท   หน้าติดสารคดี - พิมพ์ ๔ สี เต็มหน้า - ครั้งละ ๓๘ , ๖๔๐ บาท  
 18. 18. <ul><li>นิตยสารผู้หญิง </li></ul><ul><li>วัยรุ่น </li></ul><ul><li>วัยทำงาน </li></ul><ul><li>แม่บ้าน </li></ul>กลุ่มเป้าหมายของนิตยสารต่างๆ
 19. 19. กลุ่มเป้าหมาย ( ต่อ ) <ul><li>นิตยสารผู้ชาย </li></ul><ul><li>วัยรุ่น เช่น , gamemag, Automobile, XOAutosport, Race Magazine </li></ul><ul><li>วัยทำงาน </li></ul><ul><li>นิตยสารเฉพาะเจาะจง </li></ul><ul><li>กลุ่มคนที่ชอบสิ่งใดสิ่งหนึ่งเป็นพิเศษ นักเลงพระ , เมืองพุทธ์ , ไก่ชน , The Aerospace เป็นต้น </li></ul>
 20. 20. ตัวอย่าง STP CLEO Segment : นิตยสาร แฟชั่นหัวนอก สำหรับผู้หญิง Tageting : ผู้หญิง อายุ 20 – 40 ปี ชอบแฟชั่น ทันสมัย Positioning : นิตยสารแบบพรีเมี่ยม เนื้อหามี คุณภาพ ราคาสูง
 21. 21. Touch Point ของกลุ่มเป้าหมาย สตาร์บัค / ร้านกาแฟ ห้างสรรพสินค้า ร้าน อาหาร ฟิตเนส โรงพยา บาลเอกชน ร้านสปาครบวงจร พนักงาน ผับ ทองหล่อ / เอกมัย โรงหนัง สิ้นค้าแบรนด์เนม
 22. 22. วิเคราะห์ STP Target Group ทีวีพลู Segment : ของนิตยสาร ทีวีพลู ส่วนใหญ่ จะ เหมาะสำหรับคนทั่วไป อยู่ในช่วงอายุ 15 - 45 Positioning : นิตยสารสำหรับคนที่มีรายได้ ปานกลาง ราคาไม่สูงมากนัก และ เป็นคนชอบ ติดตามความเคลื่อนไหวของดารา รวมถึงแฟชั่น การ แต่งตัว อินเทรนของดารา ดูดวง ส่วนใหญ่ นิตยสารทีวีพลูหาซื้อได้ตามร้านขายหนังสือใน ห้างสรรพสินค้า หรือแผงหนังสือทั่วไป
 23. 23. Touch Point ของกลุ่มเป้าหมาย ร้านเสริมสวยในหมู่บ้าน ร้านอาหารตามสั่ง รถเมล์ , รถตู้ โรงงาน ตลาดนัด บิ๊กซี โลตัส คลินิค ร้านนวด
 24. 24. วิเคราะห์ STP Target Group คู่สร้างคู่สม Segment : นิตยสารเพื่อครอบครัว เน้นสาระและบันเทิง Targeting : กลุ่มแม่บ้าน , หนุ่มสาววัยทำงาน , กลุ่มบุคคลที่มีรายได้ตั้งแต่ C+ ขึ้นไป , คนทำงานต่างประเทศ Positioning : นิตยสารสำหรับคนทั่วไปราคาถูก แต่เน้นสาระ ในการใช้ชีวิต
 25. 25. Touch Point ร้านเสริมสวย บิ๊กซี / โลตัส โรงงาน เพลงลูกทุ่ง งานวัด ตลาดนัด ห้องสมุดชุมชน รถสองแถว ร้านส้มตำ จัดหางาน
 26. 26. วิเคราะห์ STP Target Group อสท Segment : นิตยสารสำหรับนักท่องเที่ยว Targeting: ผู้ ที่ชอบการท่องเที่ยวทุกเพศ ทุกวัย ครอบครัว คน วัยทำงาน ตลอดจนวัยที่เริ่ม ใช้คู่มือในการเดินทาง Positioning : คู่มือการท่องเที่ยว สำหรับทุกเพศทุกวัย มีคุณค่าสูง
 27. 27. Touch Point เครื่องบิน รถทัวร์/ รถไฟ ศูนย์แสดงสินค้า ร้านล้างรูป รถยนต์ SUV ร้านกาแฟในปั๊ม ร้านสะดวกซื้อ
 28. 28. FCB Model การเลือกซื้อนิตยสารทุกประเภท ผู้บริโภคใช้ความรู้สึกและอารมณ์ในการตัดสิน โดยไม่ต้องมีการหาข้อมูลในการตัดสินใจเลือกซื้อมากนัก และประเภทของสินค้าอยู่ในระดับที่สามารถซื้อหาได้อย่างง่าย
 29. 29. FCB Model สามารถที่จะตัดสินใจซื้อได้อย่างง่าย เพราะได้รับการดึงดูดจากหน้าปกที่มีสีสันสะดุดตา เกี่ยวข้องกับเรื่องแฟชั่น ความสวยงาม ข่าวแวดวงดารา และเครื่องสำอาง โดยมากจะเป็นนิตยสารสำหรับผู้หญิง Feeling 2 Affective The Feeler
 30. 30. FCB Model ราคานิตยสารทั่วไปมี ราคาถูก เริ่มต้นที่ 20 บาท จนถึง 100 บาทขึ้นไป ทำให้ไม่ต้องมีศึกษาหาข้อมูลในการซื้อมากนัก อายุการใช้งานของนิตยสารสั้น เพราะต้องมีการอัพเดทเพื่อให้ข่าวมีความทันสมัยอยู่ตลอดเวลา Thinking 3 Habit Formation The Doer
 31. 31. กรณีศึกษาการตลาดของแบรนด์  IMC ของ นิตยสารขายดี
 32. 32. กรณีศึกษา CLEO <ul><li>กลุ่มเป้าหมาย ผู้หญิงอายุ </li></ul><ul><li>20 ปีขึ้นไป </li></ul><ul><li>ชอบแฟชั่น และทันสมัย </li></ul>
 33. 33. IMC CLEO <ul><li>50 หนุ่มโสดในฝัน </li></ul>
 34. 34. IMC CLEO ( ต่อ ) <ul><li>โหวต !!! </li></ul><ul><li>1.    โหวตผ่านคูปองที่แนบมากับนิตยสาร </li></ul><ul><li>2.    โหวตและติดตามทุกความเคลื่อนไหวของ </li></ul><ul><li>หนุ่มๆได้ที่ </li></ul><ul><li>http://lifestyle.th.msn.com </li></ul><ul><li>3.    SMS พิมพ์ EB เว้นวรรคแล้วตาม </li></ul><ul><li>ด้วยหมายเลขหนุ่มๆ ส่งไปที่ 4825333 </li></ul><ul><li>4.    โหวตผ่านโทร 1900-108-172 </li></ul>
 35. 35. IMC Cawaii กลุ่มเป้าหมายของคาวาอีคือ ผู้หญิงวัยรุ่น อายุ 13-23 ปี ชอบแฟชั่น การแต่งกายใน แบบญี่ปุ่น
 36. 36. IMC Cawaii ( ต่อ ) <ul><li>Cawaii!Festa </li></ul><ul><li>นิตยสาร Cawaii! จับมือกับ สถานทูตญี่ปุ่น จัดงาน Kawaii  Festa </li></ul><ul><li>มีการประกวด </li></ul><ul><li>1.Cawaii!GIRLS Contest 2009 </li></ul><ul><li>2. JK Cover dance Contest </li></ul><ul><li>3. โชว์ตัวและ Meet&Greet </li></ul><ul><li>นางแบบชื่อดัง </li></ul>
 37. 37. IMC Cawaii ( ต่อ )
 38. 38. <ul><li>กรณีศึกษา </li></ul>“ ทีวีพูล ” นิตยสาร ที่มียอดขายสูงสุดในประเทศ
 39. 39. นิตยสาร ทีวีพูล เป็นนิตยสาร รายสัปดาห์ ราคา 25 บาท บริษัท โน้ตพับลิชชิ่ง จำกัด คุณพรรทิภา สกุลชัย หรือ เจ๊ติ๋ม ทีวีพูล
 40. 40. กลุ่มเป้าหมาย ทุกเพศทุกวัยอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไปจนถึกลุ่มคนวัยทำงาน เนื้อหาของ ทีวีพูล แหล่งรวมข่าวฮอต ข่าวฮิตติดกระแส ข่าวการเมือง ข่าวบันเทิง ข่าวดารา ข่าวกีฬา ข่าวร้อนแรง และข่าวอื่นๆ
 41. 41. IMC ของทีวีพูล <ul><li>1.TV. Pool Live </li></ul><ul><li>2. TV. Pool CHANNEL </li></ul><ul><li>3. รายการทีวีพูลทูไนท์ </li></ul>
 42. 42. 4.SMS
 43. 43. กิจกรรมต่างๆ <ul><li>สตาร์ปาร์ตี้ 20 ปีทีวีพูล &quot; ARMED FORCE STAR PARTY&quot; </li></ul><ul><li>งานประกาศผลรางวัลทางบันเทิงแห่งปีกับงาน TOP AWARDS </li></ul><ul><li>3. Stars Party Cool The world ทีวีพูลช่วยลดโลกร้อน </li></ul>
 44. 44. ภาพงาน ARMED FORCE STAR PARTY
 45. 46. ภาพงานสตาร์ปาร์ตี้ 19 ปี ทีวีพูล : คูล เดอะ เวิลด์
 46. 47. ศิลปิน-ดาราร่วมประชันแฟนซีต้านโลกร้อน ฉลอง 19 ปี นิตยสารทีวี พูล
 47. 48. จัดสำรวจดารา นักแสดง ศิลปินขวัญใจประชาชน <ul><li>      นอกจากนี้ทางนิตยสารทีวีพูลยังได้ร่วมกับสวนดุสิตโพล จัดสำรวจดารา นักแสดง ศิลปินขวัญใจประชาชน รวมทั้งสิ้น 18 รางวัล ดังนี้ </li></ul><ul><li>- รางวัลดาราชายแต่งกายยอดเยี่ยมแห่งปี : ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ - รางวัลดาราหญิงแต่งกายยอดเยี่ยมแห่งปี : เขมนิจ จามิกรณ์ - รางวัลดาราเด็กขวัญใจประชาชน : พัทธดนย์ เกลี้ยงจันทร์ - รางวัลดาราบทสาวใช้ขวัญใจประชาชน : คัชฑาเทพ เอี่ยมศิริ - รางวัลดาราบทคุณพ่อขวัญใจประชาชน : นิรุตติ์ ศิริจรรยา - รางวัลดาราบทคุณแม่ขวัญใจประชาชน : ดวงดาว จารุจินดา - รางวัลดาวร้ายขวัญใจประชาชน : กรรชัย กำเนิดพลอย - รางวัลนางร้ายขวัญใจประชาชน : เมย์ เฟื่องอารมย์ - รางวัลพระเอกนักบู๊ขวัญใจประชาชน : วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ - รางวัลนางเอกนักบู๊ขวัญใจประชาชน : ญานิน วิสมิตะนันทน์ - รางวัลพระเอกภาพยนตร์ขวัญใจประชาชน : อนันดา เอเวอร์ริ่งแฮม - รางวัลนางเอกภาพยนตร์ขวัญใจประชาชน : มาช่า วัฒนพานิช - รางวัลพระเอกอารมณ์ดีขวัญใจประชาชน : ณัฐวุฒิ สกิดใจ - รางวัลนางเอกอารมณ์ดีขวัญใจประชาชน : พัชราภา ไชยเชื้อ - รางวัลตลกขวัญใจประชาชน : เพ็ชรทาย วงษ์คำเหลา - รางวัลนักร้องขวัญใจประชาชน : ธงไชย แมคอินไตย์ - รางวัลพระเอกสุภาพบุรุษขวัญใจประชาชน : ธีรเดช วงศ์พัวพันธ์ - รางวัลนางเอกสุภาพสตรีขวัญใจประชาชน : แอน ทองประสม </li></ul>สตาร์ปาร์ตี้ 19 ปี ทีวีพูล : คูล เดอะ เวิลด์
 48. 51. Innovation <ul><li>วิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์เป็นการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาของสื่อสิ่งพิมพ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์เป็นสื่อที่นานาประเทศนำมาใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายแม้ว่าปัจจุบันสื่อสิ่งพิมพ์จะมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไปมาก และมีวัตถุประสงค์ในการสร้างที่แตกต่างกัน ซึ่งสื่อสิ่งพิมพ์มีวัตถุประสงค์ จุดกำเนิดและวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกัน </li></ul>
 49. 52.   Innovation นิตยสารแบบสามมิติ คือ เป็นหนังสือที่มีภาพที่เราสามารถมองเห็นเหมือนภาพจริง สามารถมองเห็นบรรยากาศคล้ายจริง เหมือนเราได้ไปอยู่ ณ สถานที่แห่งนั้น
 50. 53. Innovation <ul><li>นิตยสารผ่านมือถือ </li></ul>บริการนิตยสารรูปแบบใหม่ส่งตรงให้ลูกค้าเปิดอ่านผ่านบนหน้าจอมือถือ เพื่อให้ลูกค้าได้อัพเดทเทรนด์ใหม่ใกล้ตัวอยู่ตลอดเวลา อาจจัดส่งเป็นรายเดือน หรือ รายสัปดาห์ และหักค่าบริการจากค่าโทรศัพท์ไปเลย เพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าแทนการหาซื้อนิตยสารจากร้านค้าในรูปแบบเดิม
 51. 54. Advertorials
 52. 55. ตัวอย่าง AD และ PR
 53. 56. ตัวอย่างโฆษณาในนิตยสาร
 54. 57. ของแถมแนบกับนิตยสาร

×