Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ProMAMA Center te antreneaza in meseria de mamica

579 views

Published on

ProMAMA Center - ajutor calificat pentru burtici si mamici –

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ProMAMA Center te antreneaza in meseria de mamica

  1. 1. Via t a este un dar! Trăie s te aceast a mare aventur a a venirii pe lume a unui copil cu mult a r a bdare s i curaj s i vei dob a ndi o fericire infinit a ! Noi te sprijinim!!!
  2. 2. Primul pas pe care trebuie s a îl fac a o gravid a este s a i nve t e cum s a aib a grij a de ea s i de bebelu s ul pe care i l a s teapt a ; Prin serviciile pe care t i le ofer a , ProMAMA te antreneaza in meseria de mamica , oferin d u- t i sprijinul de care ai nevoie at a t i n perioada PRENATAL A , c a t s i i n cea POSTNATAL A
  3. 3. CONSILIERE PRENATAL A <ul><li>Gimnastica gravidei : te invata acele tehnici de respiratie si relaxare care ajut a mama s i copilul i n timpul travaliului . Praticarea acestora permite nu doar o perceptie atenuata a durerii, dar te ajuta sa ai si un travaliu mai scurt, deci u s ur e a za venirea pe lume a nou-n a scutului . </li></ul><ul><li>Cuprinde exerci t ii pentru : </li></ul><ul><ul><li>coloan a vertebral a; </li></ul></ul><ul><ul><li>prevenirea edemelor s i varicelor; </li></ul></ul><ul><ul><li>educarea sfin c terelor vezicale s i a perineului; </li></ul></ul><ul><ul><li>diminuarea durerii s i facilitarea dilatării colului </li></ul></ul><ul><ul><li>i n timpul travaliului p rin tehnici de relaxare ; </li></ul></ul><ul><ul><li>c ontrolul respira t iei; </li></ul></ul>
  4. 4. <ul><li>2. Cursuri Lamaze / Cursuri de educare : esti “antrenata” in meseria de mamica: </li></ul><ul><ul><li>te pregate sc pentru nastere , te invata sa o privesti ca pe un fenomen firesc: fara panica! </li></ul></ul><ul><ul><li>afli informa t ii d espre nou-n a scut : care este c omportamentul lui, care sunt fenomenele fiziologice prin care trece în primele zile , cum trebuie el ingrijit; </li></ul></ul><ul><ul><li>te pregătes te pentru al a ptare ; </li></ul></ul><ul><ul><li>daca doresti sprijinul partenerului tau, poti veni cu el sa va “antrenati” impreuna in frumusetea meseriei de parinti. Ca urmare a absovirii Cursurilor Prenatale , tatal va putea beneficia in mod legal de 10 zile suplimentare de concediu pentru ingrijirea noului nascut (cf. legii 210/1999, art. 4, alin.1). </li></ul></ul><ul><li>3. Masaj prenatal care te ajut ă la: </li></ul><ul><ul><li>ameliorarea durerilor de spate; </li></ul></ul><ul><ul><li>relaxarea muschilor; </li></ul></ul><ul><ul><li>e liminarea toxinelor; </li></ul></ul><ul><ul><li>stimularea circula ţ iei sangvine; </li></ul></ul><ul><ul><li>reducerea oboselii, a stresului; </li></ul></ul><ul><ul><li>sporirea starii de relaxare emo ţ ionala . </li></ul></ul>CONSILIERE PRENATAL A
  5. 5. CONSILIERE POSTNATALĂ <ul><li>Gimnastica postnatala s e practic a după 2 luni de la na s tere s i urm a re s te revenirea mamei la starea d e d inainte de sarcin a . </li></ul><ul><li>Cuprinde exerciţii : </li></ul><ul><ul><li>cu accent pe prevenirea durerilor de spate; </li></ul></ul><ul><ul><li>pentru i nt a rirea musculaturii abdominale, </li></ul></ul><ul><ul><li>perineale, a feselor s i coapselor; </li></ul></ul><ul><ul><li>de relaxare; </li></ul></ul><ul><ul><li>scurte s edin t e cu m a mica s i copilul. </li></ul></ul><ul><li>Gimnastica postnatala cuprinde exerci t ii de aerobic s i exerci t ii Pilates dedicate oric a rei femei, nu doar proaspetelor m a mici. </li></ul>
  6. 6. CONSILIERE POSTNATAL A <ul><li>2. Centru de consiliere in alaptare . </li></ul><ul><li>Dac a al a ptarea iti creeaza probleme , contac teaza -ne si vei beneficia de ajutor de la specialistul nostru i n al a ptare , consultant de lacta t ie certificat interna t ional : </li></ul><ul><ul><li>prin telefon ; </li></ul></ul><ul><ul><li>online , de acasă sau prin webcam </li></ul></ul><ul><ul><li>de la clubul ProMAMA ; </li></ul></ul><ul><ul><li>acas a, prin deplasarea la domiciliul vostru a unui consultant . </li></ul></ul>
  7. 7. CONSILIERE POSTNATAL A <ul><li>Masajul postnatal ajuta mama la: </li></ul><ul><ul><li>scaderea rapid ă î n centimetri pentru a- ţ i redob â ndi silueta de dinaintea sarcinii; </li></ul></ul><ul><ul><li>reducerea durerilor de spate; </li></ul></ul><ul><ul><li>reducerea oboselii si a stresului . </li></ul></ul><ul><li>Clubul mam ici lor : proaspăta mămică poate cunoaste şi alte măm ici cu micu t i i lor la centrul ProM AMA. </li></ul>
  8. 8. <ul><li>Contacteaz ă -ne acum ! </li></ul><ul><li>Cele 9 luni trec repede… </li></ul>Bucure ş ti, şos . Pipera 21-23, bl. 6E, sc. 2, et. 1, ap. 12, int. C012 , cartier Aviatiei 0745.26.40.28 | 0726.71.51.52 [email_address] www.promama.ro

×