Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hjemmeside i øjenhøjde med borgere og patienter

353 views

Published on

Oplæg på KommunikationsAkademi på Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler om hvordan hjemmesiderne

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Hjemmeside i øjenhøjde med borgere og patienter

 1. 1. Hjemmeside i øjenhøjdemed borgere og patienterKommunikationsakademi7. januar 2013Torben Heikel Vinther, webkonsulent i Kommunikation Kommunikationsakademi 7. januar 2013
 2. 2. Motivationen ligger i strategien• Hvordan arbejder vi med at være i øjenhøjde med borgere og patienter på hjemmesiden?• Hvordan skaber vi helhed på tværs af fagligheder og specialer?• Hvordan tilgodeser vi patienter og pårørendes individuelle behov for information?• Hvordan yder vi den ideelle patientbehandling på hjemmesiden? Svarene ligger bl.a. i vores erfaringer og særlige indsatser! Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 3. 3. Feedback fra Patientvejlederen• Hurtig adgang til brugbar kontaktinformation.• Konkret behandlingsinformation frem i lyset.• Stigende behov for at forstå det faglige.• Læg ofte stillede spørgsmål og tilhørende svar på hjemmesiden.• Overveje kort generel information på flere sprog.Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 4. 4. Dialog med borgerne• E-mails til webmaster• Kommentarer på udvalgte websider• Kommentarer på Facebook• Henvendelser via Omstillingen• Spørgeskemabesvarelser fra Bedst på Nettet• Generelle tendenser og forskning om brugerbehovBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 5. 5. Webstatistik for de to hjemmesider i 2012• 768.000 besøg og 2,6 mio. sidevisninger • 68% søgemaskiner, 26% direkte trafik og 6% eksterne henvisninger• Mest populære sider: • Afdelingsoversigt • Find vej • Klinik for Kønssygdomme • Søg på sygdom• Eksterne søgeord (fx via Google): • Bispebjerg og Frederiksberg • Giftlinjen • Sygdomme• Interne søgeord (bruges meget lidt) • Find vej • SygdommeBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 6. 6. Den gode afdelingsforside • Kort side • Velkomsttekst • Link til vigtigt og populært indhold • Information om behandling trukket frem på forsiden • Kampagnebokse • Kontaktoplysninger vises på alle sider • Brug af ikonerBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 7. 7. Den gode sygdomsoversigt • God oversigt over behandlingsforløb • Direkte henvisning til konkret patient- information • Mulighed for søgning på tværs af patientinformation • Kontaktoplysninger vises på alle siderBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 8. 8. Den gode behandlingsside • Kort og præcis patientinformation om konkret behandling. • Link til patientpjece • Henvisning til relateret sygdomsinformationBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 9. 9. Eksempel på meget lang sideGenerelle udfordringer• Lange sider og tomme sider• Mangelfuld og forældet information (fx kontaktoplysninger og telefontider)• Indforstået fagsprog• Inkonsekvent sidestruktur• Målgruppeforvirring• Forkert designBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 10. 10. Eksempel på kort og mangelfuld sideBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 11. 11. Kvalitetsudvikling af Bispebjerg Hospitalsafdelingssider på hjemmesidenWebudviklingsprojekt 2009-2011•Skabe tillid og tryghed for patienterog pårørende ved at give overblikover patientforløbet.•Tilbyde meningsfuldpatientinformation om sygdom ogbehandling.•Give patienter og borgere enoplevelse af at vi er professionelle ogimødekommende.•Stille konkrete informationer ogselvbetjeningsløsninger til rådighedfor borgerne.•Styrke afdelingernes webredaktører.Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 12. 12. Opdaterede patientpjecer på hjemmesiden • Pjecer oprettes i publicerings- systemet XMedia. • Rettelser slår automatisk igennem på hjemmesiden. • Alle afdelinger skal have liste med patientpjecer.Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 13. 13. Find Vej-app• Udendørs wayfinding vha. smartphone• På sigt også indendørs wayfinding• Ens på alle hospitaler i regionen• http://findvej.regionh.dk• 25% besøger hjemmesiden fra en mobiltelefon!Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 14. 14. Info-TV i alle venteværelser • Marts 2013 lanceres Info-TV på alle hospitaler i regionen • Skal skabe opmærksomhed om, hvor man kan hente flere oplysninger og få hjælp • Skal skabe tryghed og tillid • Indholdet skal hænge sammen med hjemmesidenBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 15. 15. Redaktørundersøgelsen 2012• 46 besvarelser ved spørgeskemaundersøgelse• 61% har en redaktør-stillingsbeskrivelse men ingen har en tidsaftale!• 70% bruger under 1 time/uge på redaktørarbejde• Største udfordringer: • Tid • Langsomt CMS • Har glemt, hvordan man gør • BilledredigeringBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 16. 16. Afledte aktiviteter af redaktørundersøgelsenTemaer til fremtidige månedlige workshops:• Billedbehandling• Statistik• Erfa mellem afdelingerne/ andre webredaktører• Hvordan får webarbejdet ledelsens fokus?• Undervisning i at skrive til nettet• Undersøgelsen gennemføres også i 2013
 17. 17. Hvordan bevarer vi øjenhøjden?• Blive bedre til at spørge og involvere borgerne• Fortsætte webudviklingsarbejdet i det daglige• Flere selvbetjeningsløsninger• Tænke mobilt hvor det giver mening• Koordinere kommunikation på tværs af pjecer, info- tv, hjemmeside og sociale medier• Fastholde og udvikle redaktørerneBispebjerg og Frederiksberg Hospitaler
 18. 18. Værdier i øjenhøjde• Vi skal lade vores dygtighed skinne igennem formidlingen på hjemmesiderne.• Vi skal signalere engagement i vores kommunikation.• Vi skal være nytænkende i vores løsninger på hjemmesiderne.• Vi skal tænke i helheder når vi formidler om behandlingsforløb.• Vi skal give patienter og borgere indflydelse de steder, hvor det er muligt.Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler

×