Hn 2012 03

183 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
18
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2012 03

  1. 1. hapinieuws maart 2012 | jaargang 32 nr13 Feest in huize Hapin! Onze stichting bestaat dit jaar veertig jaar. Al vier decennia lang zien de Papua’s zich door u gesteund. Dat vieren we met een jubileumeditie van de nieuwsbrief. Hierin gaan we terug in de geschiedenis, naar hoe het allemaal begon. Welke enthousiaste vrijwilligers stonden er aan de wieg van Hapin en wat waren hun drijfveren? Ook hebben we oud-directeur Wietse Tolsma bereid gevonden om te schrijven over een project dat hem in alle jaren dat hij werkzaam was voor Hapin het meest is bijgebleven.  Dit jaar is het ook vijftig jaar geleden dat zo’n honderd tot tweehonderd Papua’s uit Nederlands Nieuw-Guinea wegvlucht- ten en naar Nederland kwamen. De Papua-gemeenschap bestaat inmiddels uit zo’n drie generaties die geruisloos zijn geïntegreerd in de Nederlandse samenleving, maar een sterke band met hun thuisland hebben. Verschillende in Nederland wonende Papua’s hebben een platform opgericht om dit gegeven niet ongemerkt voorbij te laten gaan. U leest er alles over in deze nieuwsbrief. Veertig jaar Hapin  Jubileumeditie  Foto:FokkevanSaane
  2. 2. Op 23 februari 1972 werd in het Zeeuwse Veere de stich- ting Hulp aan Papua’s in Nood opgericht. Dat gebeurde in de huiskamer van Thera Beun-Voorstad die samen met Nicolaas Padding en Nicolaas Jouwe de drijvende kracht achter Hapin was. Nu, veertig jaar later, kijkt ze terug op die tijd. “Ik heb vele jaren met veel plezier in en voor Nieuw-Guinea gewerkt. Destijds was ik er van overtuigd dat de Papua’s op weg naar zelfstandigheid werden geholpen. Des te groter was de schok toen in 1969 de Act of Free Choice werd gehouden. Ik woonde toen al weer een hele tijd in Nederland, maar had sterk het gevoel dat we iets moesten doen. Een afvaardiging van Papua’s was naar New York gegaan om voor het gebouw van de VN te demonstre- ren. Op die manier probeerden ze de overdracht aan Indonesië tegen te houden. Wij wilden hen een hart onder de riem steken, dus gingen we aan de slag. In een recordtempo wisten we 155.000 handtekeningen en 80.000 gulden in te zamelen.” Vanuit dit initiatief is Hapin geboren. In 1972 was de stichting officieel een feit. In de akte van oprichting staat de doelstelling als volgt omschreven. “Het behartigen van het welzijn van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea, door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun te verlenen.” Die steun kwam er uit alle uithoeken van het land. “We zamelden spullen in en stuurden die naar Uit de oude doos  “ We zamelden spullen in en stuurden die naar Papua. Kleding, linnengoed, speelgoed en medicijnen.” Papua. Kleding, linnengoed, lesmateriaal, speelgoed en medi- cijnen. Ze hadden daar niets. We schreven al onze kennissen aan en zetten advertenties in kranten. Op een gegeven moment gingen we zelfs het telefoonboek nabellen op zoek naar nieuwe donateurs.” Het geld werd aanvankelijk gestoken in weeshuizen en inter- naten, maar ging ook naar vluchtelingen. Later breidde de projecthulp zich uit en kregen studenten financiële steun. In die dagen werd er ook flink gelobbyd. Politici en journalisten in bin- nen- en buitenland werden opgeroepen om zich het lot van de Papua’s aan te trekken. Ook de contacten met Papua’s over de hele wereld werden warm gehouden. “We waren altijd bezig met het schrijven van brieven”, zegt mevrouw Beun-Voorstad. “Dat was soms echt nachtwerk. Onze gezinnen hebben er misschien wel eens onder geleden, maar we voelden die noodzaak. Dat is nu niet anders. Nog steeds denk ik dat de Papua’s in vrijheid hun eigen keuzes moeten kunnen maken, en nog steeds denk ik dat ze onze steun en hulp daarbij verdienen.”
  3. 3. “De Papua’s zijn geruisloos in de Nederlandse samenleving opgegaan”, zegt mede-initiatiefnemer Vien Sawor. “Anders dan de Molukkers waren we niet met velen, en daardoor vrij onzicht- baar. Ik denk dat veel mensen in Nederland niet eens weten dat er in ons land Papua’s wonen.” Toch is het een hechte groep, met een sterke identiteit die altijd dichtbij de wortels is geble- ven. “Of het nu mensen zijn die politiek actief zijn, of mensen die via dans en muziek vasthouden aan hun cultuur, Papua is nooit ver weg.” Met 50jPiN wordt niet alleen teruggekeken, maar ook vooruit. “Natuurlijk, we delen een geschiedenis waar veel verdriet in zit”, zegt Sawor. “Maar we zijn ook een sterke groep die samen wil werken, trots is op zijn afkomst en dat uitdraagt.” Vanaf mei worden verschillende activiteiten georganiseerd, die gedurende het jaar verder worden uitgewerkt. Van lezingen, debatten en de uitgave van een boek tot flashmobs, dansvoorstellingen en een sportdag. Ook komt er een speciale uitgave van de West Papua Courier, het opinieblad over Papua. Dat staat voor de gelegen- heid helemaal in het teken van Papua’s in Nederland, en zal voor een groot deel over identiteit gaan. Voor meer informatie over 50jPiN en de precieze agenda kunt u de website www.papuasinnederland.nl raadplegen of hou www.hapin.nl in de gaten. Niet langer onzichtbaar Donateur van het eerste uur gezocht! Paradijsvogels in de polder In het kader van 50jPiN brengt Nancy Jouwe een fotoboek uit met bijzondere portretten en verhalen van Papua’s in Nederland. In Paradijsvogels in de Polder worden drie genera- ties Papua’s belicht, in de hoop zo een einde te maken aan de onzichtbaarheid van deze bevolkingsgroep. Het boek komt in mei uit. Tegelijkertijd wordt in het stadhuis van Utrecht een tentoonstelling ingericht met de fotoportretten uit het boek, gemaakt door fotografe Bodil Anaïs. U kunt Paradijsvogels in de Polder bestellen via KIT Publishers (020-5688272 of publishers@kit.nl). In 2012 is het vijftig jaar geleden dat een paar honderd Papua’s om politieke redenen vanuit Nieuw-Guinea naar Nederland vluchtten. Om dat te herdenken én te vieren heeft een aantal actieve Papua’s een platform in het leven geroepen. Onder de noemer ‘50 jaar Papua’s in Nederland’ (50jPiN) worden gedurende het hele jaar activiteiten georganiseerd. Bent u een donateur van het eerste uur en steunt u Hapin al veertig jaar? Dan zijn we erg benieuwd naar uw fascinatie met Papua. Als u het leuk vindt om in de HapiNieuws uw verhaal te doen, komen we graag met u in contact. Dat kan telefonisch (030-2340012) of via een mailtje (hapin@hapin.nl).
  4. 4. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Sophie Schreurs Foto’s: Hapin, Fokke van Saane Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Programme Communication Manager/ Waarnemend directeur Sophie Schreurs Financial Controller Reinier de Lang Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood Niasstraat 1, 3531 WR Utrecht T 030 234 00 12 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht Een van die initiatieven die op mij grote in- druk maakte was de Muliamaschool in Asolo- gaima (Baliemvallei). Middenin de weidsheid van de vallei trof ik in 2007 een enthousiaste gemeenschap van betrokken ouders, leerlin- gen en docenten met een ideaal: de Papua- kinderen te helpen ontwikkelen volgens hun eigen individuele aanleg en talenten en met respect voor hun medemens. Uniek voor Indonesië, uniek voor Papua. Directeur Willem Wetipo is een man met visie en durf. De gesloten en veilige gemeenschap van de stam, kampong en adat staat steeds meer on- der druk van de opdringende markteconomie. Geld, kennis en macht zijn nodig om staande te blijven. De Papua’s van het bergland lijken weerloos. Begrippen als ‘vooruitgang’, ‘veran- dering’ en ‘ontwikkeling’ passen nog moeilijk in hun wereldbeeld. Die processen vereisen een lange adem en veel geduld en kunnen al- leen verder ontwikkelen zolang ze ingebed zijn in de plaatselijke gemeenschappen zelf. In het huidig onderwijssysteem van Papua hebben de leerlingen vaak geen idee waar het over gaat en waar het toe dient. Wetipo haalde in 1994 de leerlingen vanuit de omringende dorpen naar zijn school ‘onder de bomen’ en bracht een voor Indonesië nieuw schoolconcept in praktijk: het persoonlijk welbevinden en de mentale groei als een belangrijke voorwaarde voor de intellectuele ontwikkeling van het kind. Kortom: ontwikkeling van hart, hoofd en handen. Daarom wordt er onderwijs gegeven in de lokale stamtaal in plaats van het voor de kinderen onbegrijpelijke Indonesisch. Kennis staat niet op zichzelf, het moet ook kunnen worden toegepast. In de filosofie van de school is daarom het aanleren van vaardigheden een prioriteit in plaats van het doelloze stampen van feitjes zoals in het onderwijs in Indonesië nog zo vaak het geval is. Daarom laat de direc- teur de band met het Indonesische curriculum bewust los.  Wetipo wil het onderwijs op Muliama dienst- baar maken aan en laten aansluiten op de tradities en waarden waarmee de kinderen opgroeien. Dat wordt herkend door de ouders. Ze weten zich betrokken en verantwoordelijk en betalen in natura door het personeel van eten te voorzien en de was te doen. Wetipo heeft grootse plannen met zijn school. Zijn ideaal is een brede scholengemeenschap met een hogere beroepsopleiding. ‘De studenten moeten hier kunnen doorleren en niet in het verre Java. Daar raken ze helemaal vervreemd van hun wortels’. De leerlingen hebben het zichtbaar naar hun zin op Muliama, er zijn nauwelijks drop-outs en de resultaten zijn verbluffend. Hapin financierde vele jaren de salarissen van enkele leerkrachten, die directeur Wetipo zo veel als mogelijk uit de regio recruteert. De anderen werken op vrijwillige basis en krijgen een onkostenvergoeding. De school maakt ook gebruik van zonnepanelen, die gefinancierd werden door Hapin. Onlangs is er een nieuwe aanvraag binnengekomen voor nog meer panelen waar ze onder meer computers op kunnen laten draaien. Daar gaan we graag mee aan de slag! Muliama, een school die het verschil maakt.  Muliama – een ándere school op Papua Door oud-directeur Wietse Tolsma  Hapin heeft in haar strategie en projectenbeleid altijd voorrang gegeven aan de wensen en behoeften van de Papua’s zelf. Het adagium was dan ook om aansluiting te zoeken bij veelbelovende initiatieven die al vanuit de lokale gemeenschappen waren opgestart. Met uw steun en de bijdragen van externe fondsen als die van NOVIB, zijn in de loop der jaren tientallen van deze projecten verder uitgerold.

×