Hn 2009 11

229 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hn 2009 11

  1. 1. hapinieuws november 2009 | jaargang 29 nr 4 In onze vorige nieuwsbrief heeft u kunnen le- zen dat de stichtingen Hapin, Pace, Pro Papua en Papua Lobby gezamenlijk op 28 november de manifestatie Papua Pride organiseren. Op 19 november 2009 is het veertig jaar ge- leden dat in West Papua de zogeheten ‘Daad van Vrije Keuze’ werd gehouden. Door deze omstreden volksstemming werd het voorma- lig Nederlands Nieuw-Guinea onderdeel van Indonesië. Deze gebeurtenis uit het verleden willen we aangrijpen om juist naar de toekomst van Papua te gaan kijken. Welk potentieel heb- ben de Papua’s om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen? Onder welke voorwaarden moet dat gebeuren? Aan de hand van thema’s als onderwijs, cultuur, vrouwenrechten en politieke ­dialoog wordt Papua op de kaart gezet. Sprekers komen uit Papua, Indonesië, Duitsland en Nederland. In deze nieuwsbrief kunt u het hoofdprogramma zien. In een parallel programma worden films uit en over Papua vertoond. In de kerk hangt Papua kunst en informeren stands u over activitei- ten in Papua. Na het eten van een lekkere Indonesische maaltijd is het tijd voor muziek: een muzikale mix van een Nederlandse Jazz muzikant, Steven Kamperman, en een aantal bekende Papua ­muzikanten, zoals René Kipuw en Maybe Ireeuw. thema: Papua Pride foto: Anoek de Groot www.anoekphotography.com
  2. 2. 11.00 - 11.30 Inloop/ontvangst 11.30 - 12.00 Opening en welkomstwoord. Dagvoorzitters: Moni Hanasbei & Jeroen Overweel (Hapin) NB: na elke lezing (in het engels) is er gelegenheid voor het stellen van vragen. 12.00 - 12.45 40 jaar na ‘the Act of Free Choice’, 1969-2009 Pieter J. Drooglever 12.45 - 13.30 Onderwijs in Papua, follow up van een conferentie in Gauw, januari 2009 Friedrich Tometten 13.30 - 14.15 Transparantie van het beleid van lokale overheden Fransisca Nuhuyanan (Forpammer) 14.15 - 15.00 Pauze 15.00 - 15.45 Vrouwenrechten in Papua Film: Marginalized in their own Land: the story of Papuan Woman Introductie: Nancy Jouwe (PACE) 15.45 - 16.30 Culturele Rechten in Papua Kees van der Meiracker (Papua lobby) 16.30 - 17.00 Pauze 17.00 – 17.45 “De Papua Richtingwijzer” Het verleden afsluiten, het heden verbeteren en de toekomst veiligstellen. Muridan Widjojo (LIPI) 17.45 - 18.30 Discussie met panelleden: - Vien Sawor (Rajori) - Friedrich Tometten - Fransisca Nuhuyanan (Forpammer) - Muridan Widjojo (LIPI) - Maarten Haverkamp (CDA) - Wytske Inggamer (Hapin) Discussieleiders: Albitha Wambrauw & Nancy Jouwe 18. 30 - 19.30 Indonesisch buffet 19.30 - 21.30 Muzikale Mix met Papua en Nederlandse muzikanten Steven Kamperman, René Kipuw & anderen Grote ZaalPROGRAMMA Steven Kamperman www.barana.nl
  3. 3. Nadat ik er jaren vooral op papier mee bezig was geweest, ging ik nu echt. Eindelijk Papua, een bliksembezoek van nog geen week. Ik hoef u natuurlijk niet te vertellen hoe mooi het daar is. Grote kans dat u er zelf hebt gewoond of gereisd. En zelfs al is dat niet het geval, dan bent u als donateur bekend met het beeld dat Hapin zo natuurgetrouw mogelijk schetst. Prachtige na- tuur dus, intrigerende mensen ook, talloze uitdagingen, maar ­minstens zo veel kansen. Papua als reisbestemming is een heel ander verhaal. Dat wil ondanks al die overdaad aan natuur en cultuur niet zo lukken. Ergens is dat heel prettig. Het idee van luxe resorts en backpac- ker-uitspanningen jaagt een beetje alternatieve toerist namelijk de stuipen op het lijf. De Papua-liefhebber wil het gebied het liefste voor zichzelf hebben. Nergens ter wereld kun je zodanig de illusie koesteren dat niemand je voor is geweest. Toch kan het geen kwaad om verder te kijken. Veel Papua’s zien zelf namelijk wel degelijk de mogelijkheden van toerisme. Het brengt inkomen, toekomst en soms zelfs -paradoxaal genoeg- be- houd van eigen cultuur. Het is een trots volk. Die trots impliceert aan de ene kant dat te veel bemoeienis van buitenaf onwenselijk is, maar aan de andere kant dat er een sterk verlangen is om uit te dragen waar het voor staat. Daarom nemen Papua’s je mee in hun verhalen en laten ze je delen in de schoonheid van hun land. Over Papua als reisbestemming wordt nogal moeilijk gedaan. Reisgidsen zijn summier met informatie, de ambassade werkt niet mee en Indonesiërs noemen je ‘gek’ dan wel ‘dapper’ als ze van je plannen op de hoogte worden gebracht. Ongetwijfeld goed bedoeld, maar ronduit stuitend was de boodschap van een wat oudere man die ik op weg naar de Baliem had ontmoet. Per sms liet hij me weten: ‘Dear Miss Marl. Please stay away from Papua men. Especially the indigenous, as HIV/AIDS is spreading very rapidly in the Baliem!’ (…) Hoe groot kan het contrast met de werkelijkheid zijn! Ieder tafereel had zo op een schilderij gekund. Tegen de achtergrond waren er de bergen, op het middenpaneel de dorpjes en helemaal voorin spelende kinderen of rokende vrouwen. Gids Justinus nam me mee de bergen in. Hoe later, donkerder en kouder het werd, des te meer vertelde hij over het land dat hij zo lief had. Een mengeling van trots en treurigheid. Hij snapte niet dat er zo weinig toeristen kwamen. Of ik een lans voor Papua wilde bre- ken. De mensen in Nederland wilde aanmoedigen naar Papua te komen. Ik mocht ze ook over de geschiedenis vertellen. Maar ze moesten vooral gewoon komen. Bij deze. Bliksembezoek Door Marl Pluijmen Donateur in beeld Bent u enthousiast over Papua en wilt u in de rubriek Donateur in Beeld van HapiNieuws komen te staan? Neem dan contact op met ons kantoor (hapin@hapin.nl tel. 030-2340012). We komen graag langs om uw verhaal op te tekenen.
  4. 4. TE KOOP BIJ HAPIN: HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 4x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Jeroen Overweel Foto’s: Hapin Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht SGS-COC-003882 P.J. Drooglever 2005.   Een Daad van Vrije Keuze; De Papoea’s van Westelijke Nieuw-Guinea en de grenzen van het zelfbeschikkingsrecht. ISBN 9085061784 Amsterdam: Uitg. Boom,  807 pag., € 27,50 (incl. verzendkosten) In deze studie laat de schrijver zien hoe het Nieuw- Guineaconflict ontstond, zich ontwikkelde en tenslotte werd opgelost. Dat gebeurt aan de hand van interviews en breed archiefonderzoek in bin- nen- en buitenland. Daarbij komen ook de interne ontwikkelingen op Nieuw-Guinea aan de orde. Het boek besluit met een verslag van de uitvoering van de Daad van Vrije Keuze en de reacties daarop in Nederland en in de Verenigde Naties. In het be- toog staat de positie van de Papoea’s centraal: in hoeverre beïnvloedden de internationale besluiten hun ontwikkeling? Deze studie vormt de weer- slag van een onderzoek dat het Instituut voor Nederlandse Geschiedenis verrichtte in opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Matabia Er was ruime belangstelling voor de matabia die we in de vorige HN aanboden. We hebben er echter nog een paar over, dus wees er snel bij! € 17,50 incl verzendkosten. Asmat schilden Hapin heeft al enige tijd prachtige originele schilden uit het Asmat gebied te koop staan. De op- brengst komt uiteraard ten goede aan projecten en studiebeurzen. Heeft u belangstelling, dan kunt u de schilden altijd bij ons op kantoor komen bekijken.

×