Hn 2009 05

160 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
160
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2009 05

  1. 1. hapinieuws mei 2009 | jaargang 29 nr 2 Land is voor Papua’s van levensbelang. Het bos is als een super- markt waar van alles is te vinden. Papua is de laatste decennia echter sterk veranderd. Er zijn veel migranten uit andere delen van Indonesië  bijgekomen. Zó veel, dat Papua’s een minderheid dreigen te vormen in  hun eigen land. Al die nieuwkomers hebben land nodig. Ook bedrijven strijken neer, voor mijnbouw, houtkap of plantagelandbouw. Hoewel de Papua’s precies kunnen vertellen van wie, welke familie of clan een stuk bos is, omschrijft de staat diezelfde grond dikwijls als ‘ongebruikte grond’, dus staatseigen- dom. Het gewoonte- of adatrecht op de grond is niet opgeschre- ven. Dat gaat ook moeilijk als er geen hek omheen staat. Vaak komt het daarom tot conflicten met de oorspronkelijke bewoners van Papua.  Het kan gunstig uitpakken wanneer de adat-landrechten wèl in kaart worden gebracht. Dat geeft duidelijkheid over wie waaraan rechten kan ontlenen. Gezien het toenemende gevaar van groot- schalige ontbossing is bescherming van landrechten een topprio- riteit op Papua. Sinds vorig jaar heeft Hapin steun aan projecten op dit gebied dan ook in haar beleid opgenomen. In Manokwari is de Papua-organisatie Yalhimo al jarenlang actief. Vorig jaar is begonnen met het maken van landkaarten samen met de bevol- king. Het participatieve karakter van dit project is erg belangrijk. Zo weet je dat iedereen de kaarten letterlijk en figuurlijk onder- schrijft. Vervolgens worden de kaarten gedigitaliseerd. Ze kunnen daardoor makkelijk aangepast worden aan nieuwe ontwikkelingen en ook makkelijk verspreid worden. Dat laatste is weer van belang in het proces dat moet leiden tot erkenning van de kaarten door de (plaatselijke) overheid. Als dat doel gehaald is, dan kunnen de bewoners hopelijk nog lang ongestoord over hun eigen grond lopen. Papua op de kaart gezet
  2. 2. Donateur in beeld Gerard en Toos Kortekaas vierden op 28 maart hun veertigjarig huwelijksfeest. Aan hun gasten vroegen ze een bijzonder cadeau: een bijdrage voor Hapin. Dat leverde maar liefst 490 euro op voor onze stichting. Daarvoor veel dank! Grote vraag is natuurlijk waar de Papua-gekte van dit echtpaar uit ’s Gravenzande van- daan komt.  HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 4x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Jeroen Overweel Foto’s: Hapin Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht SGS-COC-003882 Een kleine organisatie als Hapin kan niet zonder de inzet van vrijwilligers, zeker als de tijden financieel wat moeilij- ker worden. We hebben allerlei reguliere en incidentele klussen te doen. Bij regulier werk denken we aan boekhouden, en het bijhouden van ons donateursbestand en fondswerven. Bij inciden- teel werk denken we aan het fotograferen van Papua-kunst die we via internet verkopen en helpen bij van speciale manifestaties. We bieden u een prettige werkomgeving met een flinke dosis Papua-gekte. U bent van harte welkom voor een kennismakingsgesprek! Vrijwilligers gezocht! In 1961 en 1962 zat Gerard Kortekaas als mili- tair van de luchtafweer in Nederlands Nieuw- Guinea, eerst in Biak, later in Jefman en So- rong. Hij was negentien jaar oud en nog nooit verder geweest dan België en Duitsland. ‘Ik moest dat dienstjaar toch zien te vullen’, zegt Kortekaas. ‘Dus waarom niet in het buitenland? Ik had geen idee wat me te wachten stond.’ Hij herinnert zich uit die periode vooral de kame- raadschap, het klimaat en het lange wachten. ‘Wij hadden het een stuk gemakkelijker dan de jongens die in de rimboe zaten. Vijandige vliegtuigen waren er niet. Wij moesten vooral posten en heel lang wachten. De omgeving was paradijselijk, de stranden prachtig. We kwa- men niet heel veel in contact met de bevolking, maar het contact dat er was, was prettig. Ik had echt het idee dat de Papua’s wisten dat wij daar voor hen zaten.’ Na vijftien maanden keerde hij terug naar huis. Kortekaas: ‘Ik verbaasde me eerst nog wel over de drukte, over het verkeer, maar gek genoeg was ik Nieuw Guinea daarna weer snel vergeten. Natuurlijk waren er reü- nies, maar ik had het te druk met andere din- gen om bezig te zijn met het verleden. Ik ging in het bedrijf van mijn vader werken, trouwde en kreeg kinderen.’ Toch begon het jaren later weer te kriebelen. Op een reünie hoorde hij van een reis die werd georganiseerd door veteranen. Daar vertelde iemand hem dat hij voor zijn zeventigste terug moest gaan, omdat het daarna te zwaar zou worden. In 1998 was het zover. Gerard stapte samen met zijn vrouw en een aantal veteranen in het vliegtuig naar Indonesië. ‘Toen we waren geland, voelde ik me net de paus’, vertelt hij. ‘Ik kon de grond wel kussen. Iets waar je bijna veertig jaar nauwelijks aan hebt gedacht, de Papua-vuurtjes, de geuren, de sfeer, dat komt allemaal terug. Het verbaasde me hoe weinig er eigenlijk veranderd was. De nostalgie en het klimaat maakten het zwaar, maar ik ben blij dat we het gedaan hebben. Mijn vrouw ook. Ze begrijpt een belangrijke periode uit mijn leven nu veel beter.’
  3. 3. In maart van dit jaar was Papuavoorman Nicolaas Jouwe na 47 jaar voor het eerst terug in Papua. Hij bezocht er de plek waar hij 85 jaar geleden was geboren: de kam- pong Kajoe Pulau. In Jakarta ontmoette hij de Indone- sische president Yudhoyono, die hem had uitgenodigd voor een gesprek. Voor velen was het ongetwijfeld een verrassing: Nicolaas Jouwe die afreist naar Papua. Eerst verzette hij zich zelfs tegen het idee dat ondergetekende, zijn jongste zoon, die er wel was geboren maar nooit was teruggeweest, zou afreizen. Maar in maart stapte Nico- laas, vergezeld door zijn kinderen, wel degelijk op het vliegtuig. Wat was er veranderd? In februari bracht een delegatie uit Papua een bezoek aan Delft met als doel de oude Nicolaas over te halen om terug te keren voor een gesprek met de president zelf. Twee van de vier leden van de delegatie waren rechtstreeks familie. Zij verzekerden Nicolaas dat hij veilig zou zijn en in Indonesië vrijuit zou kunnen spreken. De uitnodiging paste binnen de Indonesische strategie om Papualei- ders en politieke activisten in ballingschap terug te laten keren naar Papua. Doel was hen over te halen de integratie van Papua binnen Indonesië te erkennen en zich uit te spreken voor de auto- nomie die Papua sinds 2001 op papier geniet. Na vele gesprekken en na het nodige eigen onderzoek naar de achtergronden van dit verzoek, kwamen we tot de conclusie dat een bezoek kansen bood om bij te dragen aan de vreedzame dialoog tussen Jakarta en de Papua’s. We wilden ook duidelijk maken dat, hoewel we beseften dat het vragen om onafhankelijkheid geen deel zou uitmaken van een dialoog met Jakarta, we van dit ideaal geen afstand zouden doen. Met dit in ons achterhoofd stapten we op 17 maart op het vliegtuig. Nicolaas voerde in Jakarta gesprekken met minister Bakrie van Welzijn en Sociale Zaken en met president Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Minister Bakrie legde omstandig het ontwik- kelingsbeleid op Papua uit. President SBY zei dat de militaire aanpak niet de aangewezen manier was om de problemen op Papua aan te pakken. In Jayapura sprak Nicolaas lang met gou- verneur Bas Suebu, die hem uitnodigde als bijzonder adviseur in Jayapura te komen wonen. Deze uitnodiging wilde Nicolaas graag aannemen. Op die manier kan hij op Papua helpen naar vreed- zame oplossingen te zoeken. Om deze nieuwe stap kracht bij te zetten, heeft hij besloten niet meer actief de onafhankelijkheid na te streven. Toch maakte hij in Jakarta middels een klein, maar betekenisvol gebaar duidelijk dat hij zijn idealen nog niet helemaal had verge- ten. Op een massaal door de Indonesische pers bezochte perscon- ferentie, weigerde hij een onverwachts aangeboden pin met de In- donesische vlag op zijn revers aan te brengen. Op die plek draagt hij altijd een speldje met de door hem ontworpen Morgenster, de vlag die in Indonesië verboden is. Tijdens zijn bezoek aan Jakarta had hij dit speldje afgedaan, om zijn gastheren niet te provoceren. Maar voor een nieuw, Indonesisch speldje, was het nog veel te vroeg, zo liet hij de gastheren beleefd, maar dringend weten.  De terugkeer van Nicolaas Jouwe Door Nico Jouwe
  4. 4. Hapin heeft een partner gevonden in de katholieke ontwikkelingsorganisatie Mensen met een Missie. De stichting gaat het onderwijs van twintig kinderen van Papua- vluchtelingen in buurland Papua New Guinea financieren. De bewoners van het kamp Boroko, bij de hoofdstad Port Moresby, waren tot voor kort financieel onafhankelijk. Ze konden leven van landbouwproducten die ze op de lokale markt verkochten. Omdat de vluchtelingen recentelijk zijn verdreven van het stuk land dat ze bewoonden en bewerkten, zijn ze nu geheel afhankelijk van hulp van buitenaf. Dankzij de steun van Mensen met een Missie kunnen twintig kinderen uit het kamp hun opleiding vervolgen. Hapin is erg blij met deze bijdrage! Omdat ook Hapin mee moet in de vaart der volkeren, worden we steeds actiever op internet. Niet alleen heb- ben we onze website onlangs gepimpt, ook maken we steeds meer gebruik van sociale netwerken waarop we blogs, filmpjes en foto’s met virtuele vrienden delen. Zo hebben we een eigen tv-kanaal op YouTube, zijn we actief op vriendennetwerken Hyves en Facebook en hou- den we een reisweblog bij van onze dienstreizen. Maar ook u kunt actief worden voor Hapin op internet. Zo kunt u bijvoorbeeld zelf geld inzamelen via speciale websites voor fond- senwerving, zoals Geefsamen en Pifworld. Ook is er de mogelijk- heid om boeken te bestellen via YouBeDo, waarmee u tien procent van uw aankoop kunt doneren aan een goed doel naar keuze. Mis- schien hebt u zelf wel een website over Papua. In dat geval kunnen we linkpartner worden en uw link opnemen op onze website. Ook kunt u uw bedrijf verbinden aan één van Hapins projecten. Uw logo zal vervolgens op onze website komen te staan. Natuurlijk kunt u ook naar onze website www.hapin.nl gaan. Daar komt al deze informatie samen. Veel Nieuw-Guinea-veteranen zijn ons werk goed gezind. Een aantal van hen mogen we zelfs tot onze donateurs rekenen. We waren dan ook blij toen de organisatoren van de reünie van de 928e Afd.Lt. Lua op 17 april in ’t Harde ons benaderden om acte de présence te geven. Dat hebben we met veel plezier gedaan. Er was zelfs een collecte georganiseerd die maar liefst € 430,01 (inderdaad plus 1 cent!) opbracht. Begin maart zijn we ook benaderd door de reüniecommissie van de 21e en 22e INCO (In- fanterieCompagnie) Mariniers. Op 25 maart hebben we met een stand in de Admiraal van Ghentkazerne in Rotterdam gestaan. Zowel Hapin als de oud-mariniers bewaren daar goede herinneringen aan. Voor de continuïteit streven we naar een aanwas van donateurs, en we denken dat meer veteranen daar belangstelling voor hebben. Vandaar dat we aan de organisatie van andere Nieuw-Guinea-reünies hebben aangeboden om aanwezig te zijn. Van twee ontvingen we een positieve reactie, en met veel genoegen waren we ook met een stand aanwezig bij de Echo cie 6e Inf. Bat. in Bronbeek en bij de reünie Landingsvaartuigen Hr. Ms. L9607, L 9608, L 9609, LCPR’s en LCA. De totale opbrengst van de reünies bedraagt  € 720! Veteranen, veel dank voor jullie belangstelling. We hebben genoten van jullie verhalen. Samenwerking Hapin en Mensen met een Missie Vier reünies op rij  Hapin 2.0
  5. 5. U schenkt aan Hapin, de fiscus betaalt mee Al enkele jaren steunt u ons met een flink bedrag en daar zijn we u zeer dankbaar voor. Dankzij u kunnen we het werk doen dat we belangrijk vinden: studiebeurzen ver- lenen aan Papua studenten en (kleinschalige) projecten ondersteunen. Opkomen voor de Papua’s in Indonesië. Als trouwe donateur maken we u graag attent op een geefmoge- lijkheid die u wellicht nog niet kent. Speciaal voor mensen die elk jaar een vast bedrag aan ons geven, kent de fiscus een bijzondere regeling: periodiek schenken. Als u uw bijdrage omzet in een schenking betaalt de fiscus een flink deel mee aan uw hulp. Zo kunt veel meer doen voor de Papua’s, zonder dat het u meer kost. Een voorbeeld: Iemand met een jaarinkomen van € 15.000 geeft € 100 aan HAPIN. De gift is minder dan 1% van het jaarinkomen(1% van € 15.000 = € 150) en kan daardoor niet worden afgetrokken. Met een periodieke schenking kan dat wel. En het bedrag van de gift blijft voor u hetzelfde Jaarinkomen € 15.000 Schenking per notariële akte € 151 Belastingschijf 33,6% Belastingteruggave € 51 Netto betaalt de donateur € 100 Bijdrage(zonder notariële akte) € 100 Belastingteruggave € 0 Netto betaalt de donateur € 100 Denkt u er gerust even over na U betaalt gedurende minimaal 5 jaar een vast bedrag en dankzij de fiscale aftrekregeling schenkt u ons meer dan u in feite betaalt. In bijgaande tabellen vindt u een aantal voorbeeldbedragen. Overweeg deze mogelijkheid op uw gemak, want we realise- ren ons dat we wel wat van u vragen. Wanneer u hiertoe besluit, dient er een notariële akte te wor- den opgemaakt. Dit gaat eigenlijk heel gemakkelijk. U hoeft alleen een volmacht in te vullen en naar ons toe te sturen. HAPIN laat vervolgens de akte opmaken en neemt de kosten op zich als uw schenking minimaal € 100,00 per jaar is. U krijgt vanzelfsprekend een afschrift van de notariële akte. Steun aan Papua's, daar staan we voor Wanneer u besluit uw jaarlijkse gift om te zetten in een periodieke schenking doet u dit in wezen voor een volk dat u na aan het hart ligt. Hoe meer mensen dit doen, hoe meer mogelijkheden de Papua's krijgen. Overweeg daarom ons voorstel. Dan kunnen wij nog meer projecten opzetten en steunen we daarmee de economische zelfstandigheid van de Papua's. Hieronder staan de tarieven en inkomensgrenzen zoals ze met ingang van 1 januari 2009 gelden. De percentages en bedragen in onderstaande tabel- len zijn afgerond! A. U bent jonger dan 65 jaar Belastingschijf 34% (t/m 17.878) 42% (t/m 54.776) 52% (vanaf 54.777) Jaarlijkse gift zonder akte 100 100 100 U krijgt terug van de belasting 0 0 0 Jaarlijkse gift met akte (=periodiek schenken) U krijgt terug van de belasting 151 51 172 72 208 108 U geeft netto 100 100 100 HAPIN ontvangt 151 172 208 B. U bent ouder dan 65 jaar Belastingschijf 16% (t/m 17.878) 24% (t/m 32.127) 42%(t/m 54.776) 52% (vanaf 54.777) Jaarlijkse gift zonder akte 100 100 100 100 U krijgt terug van de belasting 0 0 0 0 Jaarlijkse gift met akte (=periodiek schenken) U krijgt terug van de belasting 119 19 130 30 172 72 208 108 U geeft netto 100 100 100 100 HAPIN ontvangt 119 130 172 208
  6. 6. Moet ik zelf wat doen bij afloop van de schenking? Nee. De overeenkomst loopt vanzelf af na de minimum termijn van vijf jaar. Wat is nu precies een schenking middels notariële akte? Dit is een overeenkomst tussen u en HAPIN. U verplicht zich jaarlijks eenzelfde bedrag te schenken in vaste termijnen gedurende een periode van minimaal vijf jaar. Wie is erbij gebaat? In de eerste plaats U, omdat het bedrag dat u schenkt in zijn geheel van het verzamelinkomen kan worden afgetrokken. En natuurlijk de Papua’s, omdat donateurs hun bijdrage kunnen verhogen zonder per saldo meer kwijt te zijn. Moet ik zelf mijn schenkingsbijdrage overmaken? Nee. Op de volmacht kun u aangeven of u per incasso of per acceptgiro wilt betalen en in welke termijnen. Incasso is voor Hapin voordeliger en voor u gemakkelijker Het komt mij niet uit om de schenking in een keer te betalen U kunt uw schenking verspreid over het jaar betalen. Betaalt u het liefst per maand of per kwartaal dan is dat geen probleem. De belastingdienst stelt als enige voorwaarde dat het totale bedrag van de schenking in een kalenderjaar betaald moet zijn. U kun zelf betalen in hoeveel keer u uw schenking doet. Het is maar een kleine gift die ik aan Hapin overmaak De hoogte van uw gift maakt niet uit. Voor een gift per notariële akte geldt voor de belastingdienst geen ondergrens. Naast Hapin steun ik nog meer goede doelen U kunt al uw giften aan de verschillende doelen samenvoegen via een zogenoemde verzamelvolmacht. U hoeft slecht eenmaal uw gegevens in te vullen en die van de doelen die u wilt steunen. Via onze notaris maken wij de benodigde akten voor in orde. Ik ben al op leeftijd en wil mijn familie niet met een financiële last opzadelen mocht ik onverhoopt komen te overlijden In geval van overlijden vervalt de overeenkomst tussen u en het goede doel. Uw nabestaanden zijn niet aansprakelijk voor de notariële schenking die u doet. Veel gestelde vragen m.b.t. schenkingen:

×