Hn 2008 05

183 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
183
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2008 05

  1. 1. hapinieuws mei 2008 | jaargang 28 nr 1 DE GARNALENVISSERS VAN MERAUKE De vissers van Merauke voelen zich thuis op en bij de zee. De garnalen vormen een belangrijke bron van inkomsten voor hun families. Maar de concurrentie van nieuwkomers is groot. Hapin ondersteunt verschillende groepen vissers in dit gebied door geld beschikbaar te stellen voor de aankoop van grotere boten, buitenboord- motoren, visgerei en training op het gebied van vermarkting van de garnalen en vis. Met de verhoogde opbrengsten kunnen ze hun gezinnen onderhouden en het schoolgeld van de kinde- ren betalen. De boot op de achtergrond is door Hapin geschonken. In Papua is men onder de indruk van uw betrokken- heid bij de ontwikkeling van hun land. Het ondersteunen van dorpen, scholen, kinderte- huizen en landbouw- en vis- serijprojecten betekent voor hen zo veel méér dan het ont- vangen van geld.  De Papua’s waarmee Hapin samenwerkt, ervaren het als een teken van verbondenheid. En u ook! Dat blijkt uit uw telefoontjes, e-mails en giften.  Dank u wel. We rekenen weer graag op u. Hapin mederwerkster Trees Esi op weg naar de vissers van Payum focus op MERAUKE
  2. 2. Afscheid van Hapin medewerkster Trees Esi Ik begon in 2001 voor Hapin in het zuiden van Papua te werken. Ik miste zelfs de basisvaardigheden voor de computer en schaamde me er voor. Maar met steun van een andere Hapinmedewerker ging het steeds beter. Nu ben ik trots op wat ik kan. Ik heb het altijd fijn gevonden om de mensen hier te motiveren om hun eigen problemen aan te pakken. Ik ben ook best wel eens wanhopig en gefrustreerd geweest als er (te) weinig resultaat werd geboekt. Maar er is zeker een aantal goedlopende projecten! Hapin is maar een kleine organisatie, met een helder en eenvoudig programma. Maar ze geeft hoop voor de toekomst van de Papua’s. Ons volk heeft het zwaar. We worden vaak gewoon aan de kant geschoven en krijgen te weinig kansen. De mensen van buiten Papua krijgen vaak voorrang boven de eigen bevolking. De Papua’s zijn niet vrij. Er zijn zoveel militairen. Hapin wil zich richten op beter onderwijs en ontwikkeling van de kleine gemeenschappen, vooral in het zuiden van Papua. Dat is een schot in de roos! Ik moet het nu, vanwege mijn leeftijd (65) wat rustiger aan doen. Ik ben daarom per 1 januari van dit jaar gestopt met mijn adviseurswerk. Maar ik blijf aan het werk voor Hapin. Hapin heeft een prachtig Studiebeurzenfonds. Ouders hebben vaak geen geld om hun kinderen te laten studeren. Met uw geweldige steun kan dat gelukkig vaak wel. Ik ga me nu bezig houden met de coördinatie van de studiebeurzen in Merauke. Ik heb er zin in. Ontvang een hartelijke groet van Trees Esi Hapin en Alma Mater gaan samenwerken in de regio Merauke Per 1 januari 2008 werkt Hapin voor de regio Merauke nauw samen met de Yayasan Alma Mater, een lokale organi- satie die gericht is op samenlevingsopbouw. Alma Mater bezit een grote deskundigheid en een goede reputatie op het terrein van economische en sociale ontwikkelingsprojecten. Hapin is ingenomen met deze samenwerking. Alma Mater kan als geen ander de behoeften van de Papuagemeenschap koppelen aan deskundige begeleiding en verantwoording. Vluchtelingen in eigen land In 2003 en 2004 keerden 63 gezinnen in twee groepen terug uit buurland Papua New Guinea, naar het land van hun voorouders in de regio Merauke. Hun ouders wilden na de overdracht van Nederlands Nieuw-Guinea in 1962 niet onder Indone- sisch bestuur leven. In PNG konden en mochten ze echter niet wortelen. Ze kenden het land van hun voorouders alleen uit de verhalen, maar keerden toch terug. Ze kregen een viertal dorpen toegewezen. Daar mogen ze, onder toezicht van nabijge- legen militaire posten, het omringende land bewerken. Hun aanspraken op het land van hun voorouders worden niet erkend. Naast dit dorp Nasem, waar 22 huizen staan, zijn er nog de dorpen Dalir, Tomer en Buti. Hapin heeft hier geholpen met de aankoop van visnetten voor de mannen en naaimateriaal waarvan de vrouwen noken (draagtassen) maken voor de verkoop. foto boven: nieuwe netten voor de vissers foto onder: één van de vluchtelingendorpen
  3. 3. Meubelmakerij Naufal Een leerling van Naufal leert het ambacht van meubelmaker. In dit opleidingscentrum worden jongeren opgeleid en tegelijk worden de eind- produkten (kasten, tafels en stoelen) verkocht aan particulieren, hotels en scholen. De meu- belmakerij ontving subsidie van Hapin voor de aankoop van machines en gereedschappen. Vissersgroep Kelompok Nelayan Namek, Payum De Papuavissers van Payum hebben van Hapin geld ontvangen voor de aankoop van een vissers- bootje. Ze hoeven nu geen boot meer te huren en houden daardoor meer geld over. Van de Dienst voor de Visserij kregen ze al eerder een buiten- boordmotor en visnetten. Op de foto wachten de vissers op de opkopers van de vis. Asrama Putra Kariku Deze kostschool biedt huisvesting aan studerende Papuajongens. Het gebouw werd geschonken door een organisatie van Nieuw-Guineaveteranen, maar er ontbraken nog deuren en ramen. Hapin zorgt hier nu voor. Op de foto een paar studenten in hun asrama. Ibu Martha Omnokon Een alleenstaande vrouw met schoolgaande kinderen heeft het moeilijk om ze op school te houden. Deze krachtige Muyu vrouw heeft het gered met het maken en verkopen van koekjes, en heeft ook een kleine kiosk kunnen oprichten. Alles staat in het teken het kun- nen dragen van de onderwijskosten. Yayasan Alma Mater Twintig studenten ont- vangen een training in zelfredzaamheid om zo hun studiekosten te kunnen betalen. Ze ontwikkelen vooral tuinbouwactiviteiten en doen kennis op om zelf een bedrijfje te starten en te runnen. SMK St. Anthonius Veel jonge Papua’s, ook de beter opge- leiden, missen computervaardigheden. Daardoor vinden ze moeilijk een baan. Deze school biedt aan 34 personen een basiscursus Word en Excel aan. Een mooi voorbeeld van vocational training (beroepsopleiding).
  4. 4. Yasanto – Merauke Deze organisatie verzorgt een cursus organische landbouw in Salatiga aan vijf boeren uit Merauke. Ontwikkeling van de landbouw in Papua, ook bij mensen die daar traditioneel niet zo sterk in zijn, is belangrijk ook vanwege bescherming van landrechten en het duurzaam te gelde maken van de aan- wezige natuurlijke hulpbronnen. De boeren en hun dorpen profiteren van de opgedane kennis. Hapin nam de financiering van de cursus voor zijn rekening. Forpammer (Forum Partisipasi Masyarakat Me- rauke Untuk Pembangunan) Deze uitstekende organisatie belegde drie vierdaagse trainin- gen in de regio Asmat, Boven-Digoel en Mappi voor in totaal ongeveer 150 mensen. De deelnemers waren personen die een belangrijke rol spelen in kerk, maatschappij, jongerenwerk, pers, hogere scholen, vrouwenbewe- ging en politie. Het programma van Forpammer beoogt vergroting van kennis en begrip van over- heidsfinanciën, het versterken van de capaciteit van individuen en civil society organisaties in het maken van analyses van de overheidsfinanciën en de lobbyactiviteiten daarbij. Ook het bijbrengen van kennis over en begrip van recht en mensenrechten en training op het gebied van onderzoekstactiek en strategie en lobby zijn onderdeel van de cursus. Forpammer is een luis in de pels van de Indonesische over- heid en stelt kritische vragen over de besteding van overheids- gelden. Deze dappere mensen ondervinden veel weerstand. Hapin bekostigde een groot deel van de trainingen. FPEM - Forum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat De traditioneel levende Marind bevolking langs de kust heeft moeite om zich aan te passen aan de moderne geldeconomie. Het is al jaren zo dat hun productie wordt opgekocht door te weinig betalende tussenhandelaren. Ook kan de productie efficiënter. Sinds 2005 is FPEM goed bezig met economische bewustwordingsprojecten. Dit project zet dit werk voort. De doelen van het project: • Vergroten van kennis en vaardigheden bij het opzetten en managen van eigen bedrijfjes. • Vergroten van het inkomen van de deelnemende gezinnen. • Begrip van duurzaam en productief gebruik van de beschik- bare natuurlijke hulpbronnen. • Verbeteren vaardigheden t.a.v. financiële gezinshuishouding Hapin droeg ruim € 9.000 bij aan de trainingen die zo’n 100 families van vissers, jagers en verzamelaars ten goede komen. Hapin projecten 2007 REGIO MERAUKE Papua Teleurstelling Gervasius Basik Basik, een jonge automonteur uit Merauke, ontving een financiële onder- steuning voor het bouwen van een eenvou- dige garage. Trees Esi, onze medewerkster in Merauke, nam vorige maand poolshoogte om zich op de hoogte te stellen van de vorderin- gen van het project. Hoewel het hele traject van vooronderzoek had uitgewezen dat hij zich zou kunnen ontwikkelen tot een goede en betrouwbare ondernemer, bleken de gelden voor andere doeleinden gebruikt te zijn. In een korte rapportage aan het Hapinkantoor toonde Trees zich hierover verontwaardigd en teleur- gesteld. Dit soort berichten uit Papua is geluk- kig meer uitzondering dan regel. Maar succes is kennelijk niet gegarandeerd. Voor Hapin is het een signaal voor grotere waakzaamheid in het kritisch beoordelen van de projectaanvragen.
  5. 5. Garnalenvisserij Desa Payum Deze groep Papuavissers heeft het moeilijk om concurrerend te zijn met de ‘grote jongens van buiten’. Ze ontving een subsidie voor de aankoop van een sloep waarmee verder op zee kan worden gevaren en een vriezer om de gevangen garnalen te conserveren en later op de markt te brengen. Veeteeltproject Bas Mekiuw in Onggari, Domandé Experiment voor het houden van koeien door Marind-Papua’s. Langs de kust is hier nog veel grasland. Het geld wordt aange- wend voor de bouw van stallen, omheining en een waterbak. Kelompok Maju Sejahtera (Ibu Magdalena Toap) Vijf vrouwen die groente verkopen. Ze ontvingen een investeringskapitaaltje omdat lenen bij de bank niet mogelijk was omdat er geen onderpand beschikbaar was. Ze leren onder begeleiding sparen en herinvesteren. Hulp aan teruggekeerde vluchtelingenvrouwen - Nasem, Ndalir, Tomerau Deze vrouwen zijn een aantal jaren geleden op grond van allerlei beloftes uit PNG terugge- komen naar hun adat grond aan de rand van het Nationale Park Wasur. Ze hebben het erg zwaar. Ze spreken vaak nauwelijks Indonesisch en weinig middelen om te produceren voor geld. Uiteindelijk hebben ze alleen eenvoudige huizen van de overheid gekregen, maar verder weinig. De vrouwen maken tassen die goed verkopen. Het geld van Hapin wordt gebruikt voor werkplekken waar ze meer ruimte hebben. Winkel Asmat kunst Merauke - Asmat Wow Fe Samat Deze groep Papua’s kopen en verkopen Asmatkunst. De oude artistieke houtbewerkers van de Asmatkunst nemen de jongeren mee naar Merauke om samen langs de weg in een eenvoudig atelier hun waren te verkopen. Hapin droeg bij in de aankoop van materialen en gereedschappen. Trees Esi heeft zich vele jaren lang toegewijd en professioneel ingezet voor de Papuabevolking in en rond Merauke. Een privéleven kent ze nauwelijks. Een keer in de maand stelt ze belangeloos haar huis beschikbaar voor poliklinische zorg aan moeder en kind. Op de foto ziet u het wegen van een baby.
  6. 6. Wanneer kwam je naar Papua en waarom? Het is dit jaar 35 jaar geleden dat ik in Papua aankwam om te gaan werken in de bouw- en onderhoudssector voor het bisdom Jayapura, maar ook om kennis over te dragen aan de jongere Papua’s waar ik mee werkte. Na 8 jaar koos ik voor het Indonesisch staatsburgerschap. Ik heb ervaringen opgedaan met werken voor de overheid en in de privésec- tor. Mijn voornaamste reden om hier te wonen en werken, vloeit voort uit de wens om samen met Papua’s hun dagelijks leven te delen en waar mogelijk te verbeteren. Na zoveel jaren ben ik vergroeid met de samenleving hier, en behoorlijk ontwend aan de situatie in Nederland. Ik hoop deze maand mijn 58ste verjaardag te vieren. Hoe ervaar je je leven in Papua? Alhoewel ik de Indonesische taal vloeiend spreek - het is de gangbare taal in al de steden in Papua - leer ik nog dagelijks nieuwe dingen bij elke ontmoeting. Daarbij ben ik altijd weer on- der de indruk van de enorme variatie aan lokale talen, gebruiken en overleveringen. De Papua beleeft de werkelijkheid anders, gestempeld als deze is door de bittere ervaringen van de laatste eeuw tot op de dag van vandaag. Die brengen angst en onbegrip met zich mee. Wat zie je als je belangrijkste taak? Mijn taak is om de Hapin-adviseurs in Papua te ondersteunen in de ontwikkeling van hun capaciteiten maar hen ook in technische zin bij te staan. Als coördinator heb ik als taak op me genomen om meer structuur te geven in het samen verbeteren van organisatie, formulering en aanpakken van de verzoeken om hulp, daar- bij gebruikmakend van moderne communica- tiemiddelen. Een andere belangrijke taak is om als brug te fungeren tussen de noden en behoef- ten in Papua en dit te “vertalen” naar Hapin in Nederland. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Drs. W. (Wietse) Tolsma, Foto’s: Hapin Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang PR en voorlichting Drs. Wietse Tolsma Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adresdrager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht Per 10 juli 2007 is Jaap van der Werf in dienst getreden van Hapin als coördi- nator van het team van medewerkers in Papua. Dit team bestaat uit vijf Papua- adviseurs die zijn gestationeerd in Sorong, Manokwari, Jayapura, Merauke en Wamena. Jaap woont en werkt in de hoofdstad van Papua, Jayapura, en is al vele jaren getrouwd met Rifka, een Papuase. Ze hebben samen een dochter, Siska. Tijd voor een korte kennismaking met Jaap. In 2007 voerde Hapin de campagne ‘Papuaboer zoekt School’ voor de bouw van een bibliotheek en laboratorium met inventaris voor de Landbouwhogeschool Stiper in Sentani, Papua. Samen met tientallen nieuwe contribuanten doneerde u het mooie bedrag van € 32.000 bij elkaar. Uit de reserves van Hapin, o.a. ontstaan door een aantal substantiële legaten, hebben we dit bedrag kunnen aanvullen tot € 100.000. Daarmee kon een begin worden gemaakt met de realisering van de nieuwbouw. De foto laat de bouw zien van de bibliotheek. De opleiding levert een grote bijdrage aan de diversificatie, ver- hoging van de opbrengsten en modernisering van de landbouw- methoden in Papua, vooral in het binnenland. BOUW STIPER LANDBOUWHOGESCHOOL VAN START

×