Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Projecten 2007

260 views

Published on

Projectlist 2007

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Projecten 2007

 1. 1. Goedgekeurde projecten 2007 Stichting Hulp aan Papua’s in Nood St. Jacobsstraat 203 3511 BP Utrecht
 2. 2. Goedgekeurde projecten 2007 1 SORONG 1 Projectnummer SOR0701 2 Projectnaam Meisjesinternaat Waisai 3 Desa of Kecamatan Waisai, kabupaten Raja Ampat 4 Doelgroep/categorie Schoolgaande meisjes 5 (In)directe beneficienten 20 meisjes en hun ouders 6 Uitvoerende organisatie Stichting F.C. Kamma 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project € 74.000,- 10 Gevraagde bijdrage Hapin € 5.750,- 11 Geadv bijdrage Hapin € 5.750,- Achtergrond/Problematiek Kinderen kunnen vaak geen middelbaar onderwijs volgen omdat de school veel te ver van hun dorp afligt. Qua onderwijsmogelijkheden worden meisjes dan ook nog eens achtergesteld. De oplossing is dan een meisjesinternaat. Doelstellingen 20 meisjes in staat stellen om middelbaar onderwijs te volgen in de districtshoofdplaats Waisai Activiteiten Bouw van een meisjesinternaat. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De Hapin bijdrage is geoormerkt voor financiering van de helft (de andere helft Impulsis) van de kosten voor keuken, badkamer en toiletten. Beoordeling De Nederlandse stichting F.C. Kamma heeft goede contacten in Sorong en al veel ervaring opgedaan met het opzetten van een meisjesinternaat in Sorong. De aanvraag heeft ook een exploitatiebegroting voor de jaren 2007-2012. Een dergelijke toekomstprojectie is bijzonder in Papua. Voorrangsindicatie Het bedrag is toegezegd in voorjaar 2007, op voorwaarde dat F.C. Kamma de financiering rondkreeg. Aan de voorwaarde is voldaan.
 3. 3. Goedgekeurde projecten 2007 2 1 Projectnummer SOR0702 2 Projectnaam Ondersteuning Praktijk School 3 Desa of Kecamatan Desa Makbusun, kecamatan Mayamuk, district Aimas, Kabupaten Sorong 4 Doelgroep/categorie Onderwijssektor in Papua 5 (In)directe beneficienten Boeren 6 Uitvoerende organisatie Do School Aimas 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid, grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 50.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 50.000.000,-(€ 3.617) Achtergrond/Problematiek Het droge en natte seizoen, met elk zijn specifieke problemen voor een boer, zijn moeilijk te overleven zonder voldoende kennis. Vele boeren hebben problemen met bevloeiing en bemesting, de oogst dekt niet de kosten van produktie. De kwaliteit en kwantiteit van producten kunnen worden verbeterd door beter begrip en grotere onafhankelijkheid van dure kunstmest en pesticiden. De school die deze problematiek direkt en praktijkgericht behandeld, heeft de behoefte aan de bouw van een visvijver, varkensstallen, toegangsweg en simpele omheining als onderdeel van hun opzet. Doelstellingen Snelle kompletisering van deze praktijkschool, die gericht is op alle boeren van Papua in de sektoren landbouw, veeteelt en visserij. De produkten die de school dan zelf zal gaan opleveren, moeten voorzien in jaarlijks onderhoud en betaling van alle uitgaven voor de school, staf en 4 tot 6 studerende boeren. Activiteiten • Live-in-training, minimaal 6 maanden • Intensieve training t.a.v. maximale waterbeheersing en produktie van kompost • Motivering en kreatie tevens verbetering van produktie, methoden en marketing • Werkbezoeken en gezamenlijke evaluatie Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Op eigen kracht heeft deze praktijkschool reeds een minimale opzet gekreeerd en de basis gelegd voor praktis onderwijs aan jonge gemotiveerde boeren. Met deze aanvraag voor ondersteuning en daarmee kompletisering van de simpele opzet, moet het mogelijk zijn jaarlijks vier tot zes jonge mensen hun training daar te laten volgen met goed kostenbeheer. Beoordeling De school is eenvoudig maar goed doordacht opgezet met voornamelijk lokaal materiaal, onder leiding van een goed gemotiveerde manager, die inspiratie uitdraagt. Aanbevolen voor eenmalige ondersteuning. Voorrangsindicatie De opzet van deze school is reeds begonnen (auteur: Jaap van der Werf)
 4. 4. Goedgekeurde projecten 2007 3 1 Projectnummer SOR0703 2 Projectnaam Revolving Loan Fund voor marktvrouwen 3 Desa of Kecamatan Fak Fak 4 Doelgroep/categorie Marktvrouwen 5 (In)directe beneficienten 200 vrouwen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Yayasan Fakfak Sejahtera via PCSSF 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Rp. 43.350.000,- (PCSSF) 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 42.090.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 42.090.000,- + Rp. 4.209.000,- handling fee (10%) = Totaal Rp. 46.299.000,-(€ 3.349) Achtergrond/Problematiek Toegang tot kapitaal is erg moeilijk voor arme mensen in Papua. Als je geen onderpand is vrijwel onmogelijk om bij de bank te lenen. Particuliere geldschieters hanteren rentepercentages van 20 tot 25% per maand. Doelstellingen De algemene doelstellingen van de Yayasan zijn: • Empowerment van de doelgroep zodat zij betere toegang en controle hebben over hun middelen van bestaan. • Beleidsbeïnvloeding door het smeden van relaties met de overheid, andere NGO’s en ondernemers. Activiteiten • Het verschaffen van kapitaaltjes aan 200 marktvrouwen volgens een Revolving Loan System. • Het trainen en begeleiden van deze vrouwen. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen • Verhoogd inkomen voor de vrouwen kelompoks • Verhoogd zelfvertrouwen met als resultaat dat men zichzelf een gelijkwaardige partner in ontwikkeling vindt. • Men is gewapend tegen oneerlijke en misleidende handelaren. • Men bezit betere vaardigheden op het gebied van geldbeheer en het verkrijgen van informatie. Beoordeling Dit is een bijzonder project vanwege het gebruik van een Revolving Loan Fund. Microkrediet is in Papua nog nauwelijks ontwikkeld, vaak omdat er culturele beperkingen zijn. Het tweede bijzondere is dat deze steun via de Papua Civil Society Support Foundation (PCSSF) loopt. PCSSF is bijzonder omdat het de eerste Papua grantmaking institution is. Het is voortgekomen uit een Engels ontwikkelingsinitiatief dat zich vooral richtte op milieubescherming. Uit hoofde van duurzaamheid heeft men PCSSF opgericht om projectsteun vanuit Papua zelf voort te kunnen zetten. PCSSF heeft daarop een beoordelingsstructuur in Papua opgezet, en lijkt dus op een lokale Hapin. Uiteraard heeft
 5. 5. Goedgekeurde projecten 2007 4 PCSSF zelf ook fondsen nodig. Door de bestaande structuur zie ik prima mogelijkheden voor Hapin om ook inde toekomst projecten via PCSSF te steunen. Er is immers een extra ingebouwde controle, en als wij er een vertegenwoordiger hebben kan daarmee samengewerkt worden en vind er een extra check plaats. Het geld gaat rechtstreeks naar Fak Fak, maar PCSSF heeft natuurlijk ook zijn kosten. Vandaar dat er een handling fee van 10% is opgenomen in de goedkeuring. Ik heb zelf daartoe het initiatief genomen. Voorrangsindicatie Geen
 6. 6. Goedgekeurde projecten 2007 5 MANOKWARI 1 Projectnummer MAN0701 2 Projectnaam Zeeviskwekerij 3 Desa of Kecamatan Numfor Barat 4 Doelgroep/categorie Vissers 5 (In)directe beneficienten 15 leden en hun familie 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Manggaren 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid en kennis 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 27.455.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 30.000.000,- Achtergrond/Problematiek De opbrengst van visserij levert mondjesmaat wat op. Dit terwijl er geld nodig is voor noodzakelijke uitgaven op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg. Doelstellingen Deze zeeviskwekerij levert een constanter bron van inkomsten op en levert ook meer op doordat het efficiënter is dan vissen. Activiteiten Een gedeelte van de zeekust bij het dorp wordt afgesloten met netten waar vis in wordt gekweekt. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De productie kan snel verhoogd worden, waardoor het hogere inkomen zal zorgdragen voor een duurzame activiteit. Beoordeling Positief. Het is een voorbeeld van een beter gebruik van de natuurlijk hulpbronnen dat een hoger geldinkomen oplevert. Er wordt een iets hoger bedrag voorgesteld vanwege de instabiliteit van de prijzen (lees: inflatie) Voorrangsindicatie Geen
 7. 7. Goedgekeurde projecten 2007 6 1 Projectnummer MAN0702 2 Projectnaam Varkensfokkerij/slagerij 3 Desa of Kecamatan Borarsi, Manokwari 4 Doelgroep/categorie ‘Home industry’ 5 (In)directe beneficienten 5 en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Usaha kecil babi potong 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Land en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 18.670.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 18.670.000,- Achtergrond/Problematiek Mensen houden op zeer kleine schaal varkens, maar dat is vaak voor eigen consumptie of hoogtijdagen. Met een kleine investering kan er schaalvergroting gerealiseerd worden. Doelstellingen Een goed draaiende varkensfokkerij die een stabiele stroom inkomsten genereert voor de betrokken families. Activiteiten Het bouwen van de varkensfokkerij en aanschaf van varkentjes. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Zie doelstellingen. Gezien de samenstelling van de bevolking en het feit dat het in de stad ligt zal afzet geen probleem zijn. Beoordeling Positief. Het gaat om een kleine investering die een duurzame activiteit start. Daarmee kunnen 5 families aan geldinkomen komen voor noodzakelijke uitgaven op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Voorrangsindicatie Het is een projectaanvraag van oktober 2006.
 8. 8. Goedgekeurde projecten 2007 7 1 Projectnummer MAN0703 2 Projectnaam Pondok jualan 3 Desa of Kecamatan Fanindi – Distrik Manokwari Barat 4 Doelgroep/categorie Vrouwen 5 (In)directe beneficienten 20 vrouwen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Serba Usaha Pondok Jualan Fanindi 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid en grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 20.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 20.000.000,- Achtergrond/Problematiek Voor uitgaven op het gebied van onderwijs en gezondheidszorg is extra geld voor de huishoudens nodig. Er is behoefte aan het opdoen van ervaring in verkoop van producten. Doelstellingen - verhoging gezinsinkomen - ervaring opdoen verkoop - opzetten kleine handel - ervaring opdoen met sparen, investeren en bankzaken Activiteiten Elk van de van 20 vrouwen ontvangt geld voor de benodigde investering in het opzetten van een verkoopplek en de aankoop van produkten voor de verkoop. Een gedeelte wordt op de bank gezet voor een tweede investeringsstap. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Verhoging van het gezinsinkomen en meer inzicht in de werking van handel en bankzaken. Beoordeling Positief. De groep vrouwen ondersteunt elkaar. Een van de vrouwen, Dina Rumansara, is onbezoldigd coordinator, dus er is leiderschap binnen de groep. Bovendien is ons adviesraadslid in staat om hands on begeleiding te geven. Voorrangsindicatie Dit project was reeds in 2006 ingediend.
 9. 9. Goedgekeurde projecten 2007 8 1 Projectnummer MAN 0704 2 Projectnaam Bloemen en bloempotten 3 Desa of Kecamatan Manokwari 4 Doelgroep/categorie Werkloze jongeren 5 (In)directe beneficienten 7 jongeren 6 Uitvoerende organisatie Remaja Missi 7 Looptijd 3 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 10.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 10.000.000,-(€ 723) Achtergrond/Problematiek Het is moeilijk formeel werk te vinden. Een antwoord kan zijn het beginnen van een eigen bedrijfje. Bij een jongerenuitwisseling heeft deze groep een idee opgedaan in Java. Doelstellingen • Het creeren van werkgelegenheid • Het daarmee verhogen van de levensstandaard Activiteiten • Planten en vermeerderen van siergewassen • Vervaardigen van bloempotten Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Er is nog te weinig duidelijk over hoe deze kelompok organisatorisch in elkaar zit. Beoordeling Het budget is goed gedetailleerd en to the point. Voorrangsindicatie Geen
 10. 10. Goedgekeurde projecten 2007 9 BALIEM 1 Projectnummer BAL0701 2 Projectnaam Perikanan darat (visvijver) 3 Desa of Kecamatan Desa Kama, distrikt Wamena 4 Doelgroep/categorie desa 5 (In)directe beneficienten 10 mensen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok perikanan Darat Saniba 7 Looptijd 2,5 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond/arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 19.500.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 19.500.000,- Achtergrond/Problematiek In Papua is het belangrijk om de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving gedeeltelijk te gelde te maken. Daartoe is produktie nodig die geld kan opbrengen op de markt. Doelstellingen Visproductie voor verkoop en eigen consumptie Activiteiten Het verbeteren en vergroten van de bestaande visvijvers en de aanschaf van visjes. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De adviseur constateert nog onvoldoende boekhoudkundige vaardigheden. In het droge seizoen is het mogelijk dat na oogsten de vijvers zich niet al te snel weer vullen met water. Beoordeling De aanleg van visvijvers werkt erg goed in de Baliem. De ze kelompok is sterk en door de nabijheid van de markt zijn de perspectieven goed. Voorrangsindicatie De aanvraag is van augustus 2006
 11. 11. Goedgekeurde projecten 2007 10 1 Projectnummer BAL0702 2 Projectnaam Usaha perikanan darat Waga-Waga 3 Desa of Kecamatan Desa waga-Waga, district Kurulu 4 Doelgroep/categorie dorpsbewoners 5 (In)directe beneficienten 15 mensen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Perikanan Hulumibaga-Waga-Waga 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 25.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 25.000.000,- Achtergrond/Problematiek In Papua is het belangrijk om de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving gedeeltelijk te gelde te maken. Daartoe is productie nodig die geld kan opbrengen op de markt. Doelstellingen Visproductie voor verkoop en eigen consumptie Activiteiten Het verbeteren en vergroten van de bestaande visvijvers en de aanschaf van visjes. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De adviseur constateert nog onvoldoende boekhoudkundige vaardigheden. Beoordeling De aanleg van visvijvers werkt erg goed in de Baliem. Deze kelompok is sterk en goed georganiseerd. De opbrengsten zullen door de kelompok op een goede wijze gebruikt en/of verdeeld worden, volgens het musyawarah principe. Voorrangsindicatie De aanvraag is van mei 2006
 12. 12. Goedgekeurde projecten 2007 11 1 Projectnummer BAL0703 2 Projectnaam Sinasappel productie 3 Desa of Kecamatan Desa en district Assolokobal 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 20 mesne en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Tani Wiaima 1 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 25.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 25.000.000,- Achtergrond/Problematiek In Papua is het belangrijk om de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving gedeeltelijk te gelde te maken. Daartoe is productie nodig die geld kan opbrengen op de markt. Daarbij zijn er in de Baliem goede mogelijkheden om de voedselproductie te varieren, zodat ook de voeding gevarieerder wordt. Doelstellingen Het verhogen van het inkomen van de desa en het verbeteren van de voeding. Activiteiten • Het geschikt maken van land voor de het planten van jeruk manis en jeruk asam boompjes. • Opkweken van de boompjes • Intussen het ontwikkelen van een marketing strategie Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten Zoals gewoonlijk kan het financieel management beter. Beoordeling De kelompok bestaat al lang en heeft een goede staat van dienst. Voorrangsindicatie De aanvraag is van augustus 2006
 13. 13. Goedgekeurde projecten 2007 12 1 Projectnummer BAL0704 2 Projectnaam Visproductie 3 Desa of Kecamatan Desa en district Assolokobal 4 Doelgroep/categorie dorpsbewoners 5 (In)directe beneficienten 16 mensen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Perikanan Darat Marlok 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 23.500.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 21.500.000,- Achtergrond/Problematiek In Papua is het belangrijk om de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving gedeeltelijk te gelde te maken. Daartoe is productie nodig die geld kan opbrengen op de markt. Doelstellingen Visproductie voor verkoop en eigen consumptie Activiteiten Het verbeteren en vergroten van de bestaande visvijvers en de aanschaf van visjes. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De adviseur constateert nog onvoldoende boekhoudkundige vaardigheden. De kolompok werkt al, maar een duidelijke beperking is het ontbreken van goed gereedschap om de vijvers te verbeteren en zodoende de productie te verhogen. Beoordeling De aanleg van visvijvers werkt erg goed in de Baliem. Deze kelompok is al een jaar bezig. Zoals zoveel kelompoks zijn ze op eenvoudige wijze begonnen met visvijvers en hebben zodoende de nodige ervaring opgedaan. De activiteit op een hoger plan brengen vereist echter investeringen inde vorm van vooral gereedschap, maar ook buizen en ander watermanagement materiaal. Voorrangsindicatie De aanvraag is van augustus 2006
 14. 14. Goedgekeurde projecten 2007 13 1 Projectnummer BAL0705 2 Projectnaam Tasproductie 3 Desa of Kecamatan Desa en district Assolokobal 4 Doelgroep/categorie Dorpsbewoners, met name vrouwen 5 (In)directe beneficienten 9 vrouwen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Ketrampilan Ibi-Ibu Hagema 7 Looptijd 5 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 23.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 20.000.000,- Achtergrond/Problematiek Ook met huisnijverheid kan geld verdiend worden, zoals het maken van tassen (noken). Dit kan tussendoor gebeuren. Doordat steeds meer tassen van plastic en stof beschikbaar komen kan de vaardigheid om noken te maken verdwijnen. Doelstellingen • Het behouden van traditionele huisnijverheid • Het verwerven van inkomen • Het verhogen van werkgelegenheid Activiteiten • Kopen of verzamelen (traditioneel) van materiaal • Training geven aan jongeren • Productie tassen • Verkopen van productie Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Administratieve vaardigheden moeten nog ontwikkeld worden. Beoordeling Dit soort traditionele activiteiten steunen lijkt vreemd, maar het gaat voornamelijk om de aanschaf van synthetische productiematerialen als nylon en wol. Traditionele materialen worden nu al schaarser door ontbossing. Bovendien zijn de nieuwe (kleurige) materialen geliefd op de markt. De investering behelst ook een werkruimte en een zonnepaneel, zodat ook ’s-avonds gewerkt kan worden. Voorrangsindicatie De aanvraag is van oktober 2006
 15. 15. Goedgekeurde projecten 2007 14 1 Projectnummer BAL0706 2 Projectnaam Sawah en tuinbouwproject 3 Desa of Kecamatan Desa Walak, District Asologaima 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 20 vrouwen en 17 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Tani Sinar Watikam 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 24.540.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 22.540.000,- Achtergrond/Problematiek In Papua is het belangrijk om de rijkdom van de natuurlijke hulpbronnen in hun omgeving gedeeltelijk te gelde te maken. Daartoe is productie nodig die geld kan opbrengen op de markt. Daarbij zijn er in de Baliem goede mogelijkheden om de voedselproductie te varieren, zodat ook de voeding gevarieerder wordt. Doelstellingen • Het verhogen van het inkomen van de desa • Het verbeteren van de voeding. • Het bevorderen van ondernemingszin Activiteiten • Het geschikt maken van land voor een sawah en voor het planten van jeruk manis en groente. • Omheinen van de lokatie • Opkweken van de boompjes, planten van rijst en groente • Bijhouden van sawah en tuinen • Verkopen opbrengst • Verdelen opbrengst voor algemeen nut (herinvestering) en individueel Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten Zoals gewoonlijk kan het financieel management beter. Beoordeling De kelompok bezit zijn eigen grond die goed geschikt is (vruchtbaar) voor de activiteiten. De kelompok heeft ook een goede cohesie. Het geld inkomen is altijd nodig voor gezondheidszorg en onderwijskosten. De opbrengst kan altijd voor eigen consumptie gebruikt worden. Voorrangsindicatie De aanvraag is van november 2006
 16. 16. Goedgekeurde projecten 2007 15 1 Projectnummer BAL 0707 2 Projectnaam Varkens en kippenhouderij 3 Desa of Kecamatan Kampong Helo Aput, Desa Kama, district Wamena 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 7 vrouwen, 6 mannen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok usaha ternak babi Helap 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 24.540.000 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 24.540.000 Achtergrond/Problematiek Varkens zijn heel belangrijk voor het sociale leven in de Baliem. Helaas zijn begin dit jaar door een ziekte heel veel varkens gestorven. Voorts zijn er activiteiten nodig die geld opbrengen voor onderwijs en gezondheidszorg. Doelstellingen • Het verhogen van het inkomen van de desa • Het verbeteren van de voeding. • Het bevorderen van ondernemingszin Activiteiten Bouwen van hokken, maar ook klaarmaken van tuin voor varkens en kippenvoer. Koop van varkens en kippen en ze vetmesten. De opbrengst wordt gebruikt voor sociale doeleinden, maar ook voor verkoop. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Beoordeling Het weer op peil brengen van de varkensstand in de Baliem is sociaal ook van groot belang. Alle activiteit dienaangaande helpt in feite de hele Baliem, omdat andere gemeenschappen met jonge varkens geholpen kunnen worden. Voorrangsindicatie Geen
 17. 17. Goedgekeurde projecten 2007 16 1 Projectnummer BAL0708 2 Projectnaam Peternakan Kelinci (Konijnenfokkerij) 3 Desa of Kecamatan Kampong Singkinai, desa Kemiri, district Makki 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 7 vrouwen en 6 mannen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Ternak Kelinci Singkinai 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 27.650.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 24.000.000,- Achtergrond/Problematiek Er is geldinkomen nodig voor de noodzakelijke uitgaven op het gebied onderwijs en gezondheidszorg. Het gaat erom bezit (grond) en vaardigheden om te zetten in productieve activiteiten die geld opleveren. Doelstellingen • Verhoging van (geld)inkomen voor gezondheidszorg en schoolgaande kinderen • Het bevorderen van een ondernemende instellingmiddels deze activiteit • Verbetering van voeding • Werkgelegenheid Activiteiten Het in gereed brengen van de locatie, de bouw van konijnenhokken Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Eli geeft aan dat het project ver van Wamena. Beoordeling Deze kelompok is zelf al begonnen met de activiteit en heeft daarin initiatief getoond. Indien cultureel geaccepteerd is konijnenfokken een prima activiteit. Voorrangsindicatie geen
 18. 18. Goedgekeurde projecten 2007 17 1 Projectnummer BAL0709 2 Projectnaam Garnalenkwekerij 3 Desa of Kecamatan Assolokobal 4 Doelgroep/categorie dorp 5 (In)directe beneficienten 6 leden en hun families 6 Uitvoerende organisatie Kelompok perikanan Udang Sowo 7 Looptijd 3 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid en grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 22.680.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 26.350.000,- Achtergrond/Problematiek Het is verstandig als de Baliemers hun natuurlijke hulpbronnen gebruiken om er ook geld mee te verdienen. Het succes van vis- en garnalenkwekerijen vind navolging Doelstellingen • Verhoging inkomen • Gevoel voor entrepreneurship ontwikkelen • Consumentenbehoeften bevredigen Activiteiten Aanleg van garnalenvijver en de ingebruikneming ervan. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Opbrengst voor verkoop in Wamena en eigen consumptie Beoordeling Het budget is hoger geworden omdat dit project al in 2005 was ingediend. Gedetailleerd is aangegeven waar de prijsverhogingen liggen. Het project kan inkomen verhogen maar ook het eigen voedselpatroon diverser maken. Voorrangsindicatie Ja, project is al van 2005. Toentertijd laten rusten omdat de indieners te groet ambities hadden voor garnalenexport naar buiten Wamena.
 19. 19. Goedgekeurde projecten 2007 18 1 Projectnummer BAL 0710 2 Projectnaam Maisverbouw 3 Desa of Kecamatan Kampong Amisai, desa Kama, distrik Wamena 4 Doelgroep/categorie Dorp 5 (In)directe beneficienten 10 (5 vrouw/ 5 man) en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Usaha Tani Jagung Amisai 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 15.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 15.000.000,- Achtergrond/Problematiek Er is geldinkomen nodig voor de noodzakelijke uitgaven op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. Doelstellingen • Verhogen geldinkomen • Werk voor werklozen • Bevorderen ondernemingsgeest Activiteiten Een maistuin wordt aangelegd. De opbrengst wordt vermarkt. De opbrengst wordt verdeeld onder de deelnemers. Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Het financieel management is nog zwak ontwikkeld. Onze vertegenwoordiger helpt hen daarbij. Beoordeling De beschikbare natuurlijk hulpbronnen worden ingezet om een geldinkomen te verwerven. Voorrangsindicatie geen
 20. 20. Goedgekeurde projecten 2007 19 1 Projectnummer BAL 0711 2 Projectnaam Kippenhouderij en kiosk 3 Desa of Kecamatan Kampong Parema, desa Wesaput, Distrik Wamena 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 16 (8 vrouw, 8 man) en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Ternak Parema 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 15.450.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp.15.450.000,- Achtergrond/Problematiek Er is geldinkomen nodig voor de noodzakelijke uitgaven op het gebied onderwijs en gezondheidszorg. Het gaat erom bezit (grond) en vaardigheden om te zetten in productieve activiteiten die geld opleveren. Doelstellingen • Verhogen geldinkomen • Werk voor werklozen • Bevorderen ondernemingsgeest Activiteiten -Opzetten kippenhouderij -Opzetten kiosk Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Hoewel gebruik wordt gemaakt van ayam kampong, treden af en toe kippenziektes op. Beoordeling De kelompok bezit de grond en de arbeid en is goed georganiseerd. Daarenboven heeft de leider van de groep een cursus pluimveeteelt gevolgd in Jayapura. Voorrangsindicatie Geen
 21. 21. Goedgekeurde projecten 2007 20 1 Projectnummer BAL0712 2 Projectnaam Varkens- en kippenhouderij 3 Desa of Kecamatan Desa Muliam, Distrik Kurulu 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 14 (7 vrouw en 7 man) en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Usaha Ternak Ninabua 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid en grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 21.870.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 21.870.000,- Achtergrond/Problematiek Er is geldinkomen nodig voor de noodzakelijke uitgaven op het gebied onderwijs en gezondheidszorg. Het gaat erom bezit (grond) en vaardigheden om te zetten in productieve activiteiten die geld opleveren. Doelstellingen • Verhogen geldinkomen t.b.v onderwijs en gezondheidszorg • Werk voor werklozen • Bevorderen ondernemingsgeest Activiteiten -Opzetten kippenhouderij -Opzetten varkenshouderij Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Financieel management is nog een zwak punt Beoordeling De kelompok bezit de grond en de arbeid en is goed georganiseerd. De kelompok heeft al ervaring opgedaan met deze activiteiten. Voorrangsindicatie Geen
 22. 22. Goedgekeurde projecten 2007 21 1 Projectnummer BAL0713 2 Projectnaam Varkenshouderij 3 Desa of Kecamatan Kampung Haleroba, Desa Kama, Distrik Wamena 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 14 (7 vrouw, 7 man ) en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok ternak Haleroba 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid, grond en hout 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 40.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 25.000.000,- Achtergrond/Problematiek Er is geldinkomen nodig voor de noodzakelijke uitgaven op het gebied onderwijs en gezondheidszorg. Het gaat erom bezit (grond) en vaardigheden om te zetten in productieve activiteiten die geld opleveren. Doelstellingen • Verhogen geldinkomen t.b.v onderwijs en gezondheidszorg • Werk voor werklozen • Bevorderen ondernemingsgeest Activiteiten -Opzetten varkenshouderij Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Financieel management is nog een zwak punt Beoordeling De kelompok bezit de grond en de arbeid en is goed georganiseerd. De kelompok heeft al ervaring opgedaan met deze activiteiten. Eli voegt nog toe dat deze groep grote saamhorigheid heeft. Eli geeft ook aan dat de kelompok kosten had opgevoerd voor zaken die zij al bezitten, zoasl hout, voer, en arbeid. Dit ishet verschil tussen gevraagd en geadviseerd. Voorrangsindicatie Geen
 23. 23. Goedgekeurde projecten 2007 22 1 Projectnummer BAL0714 2 Projectnaam Medicijnenverspreiding 3 Desa of Kecamatan Districten Makki, Tiom en Pirime 4 Doelgroep/categorie bevolking 5 (In)directe beneficienten idem 6 Uitvoerende organisatie Yapsendi 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 92.375.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 55.000.000,- Achtergrond/Problematiek Hoe verder het binnenland in, hoe moeilijker het wordt wat betreft gezondheidsvoorzieningen. Ook hebben de mensen ver in het binneland veel minder de mogelijkheid om inkomsten te verwerven, vanwege de afstand tot de markt. Doelstellingen Het verbeteren van de gezondheidszorg in de drie districten Activiteiten Verspreiding van de medicijnen en gebruik ervan door 40 paramedische vrijwilligers. Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Dit zou de verantwoordelijkheid van de overheid moeten zijn. Ik zou graag willen weten hoe dit project in de toekomst voortgezet wordt. De overheid moet belobbied worden. Beoordeling Na mijn vragen aan Eli is het project duidelijker voor me. 1) de afstand tot het gebied is erg groot. Na een hele dag reizen volgen nog zware tochten te voet. 2) De mensen zijn opgeleid door een Australische missionaris die in Pyrime werkte. 3) Ze zijn ook bekend met HIV/Aids door een cursus bij de dinas kesehatan in Wamena. Op dit moment zijn er in de Baliem 39 mensen HIV positief In de vorming van het budget zijn aardig wat fouten gemaakt die Eli gecorrigeerd heeft. De Yayasan behoeft dus wel wat ontwikkeling. Het zou zonde zijn als de opgedane kennis niet gebruikt kan worden omdat er geen medicijnen zijn. De steun van Hapin is een eenmalig voorbeeld, waarna de overheid aktief moet worden benaderd om zelf zorg te dragen voor distributie van medicijnen. Het budget is alleen voor aankoop van medicijnen. Ze zijn allemaal gespecificeerd. Voorrangsindicatie Gezien de grootte en het belang van het project niet te lang mee wachten.
 24. 24. Goedgekeurde projecten 2007 23 1 Projectnummer BAL0715 2 Projectnaam Bibliotheek STIKIP Abdi Wacana 3 Desa of Kecamatan Wamena 4 Doelgroep/categorie studenten 5 (In)directe beneficienten # studenten 6 Uitvoerende organisatie YPPGI 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op 9 Eigen bijdrage project Gewone operationele kosten van de school 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 74.461.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 74.461.000,- Achtergrond/Problematiek Helaas wordt te weinig geïnvesteerd in onderwijs in Papua. In de hoofdplaatsen zijn de gebouwen en docenten er wel,maar ontbreekt het vaak aan allerlei leermiddelen, zoals boeken. Doelstellingen Het verschaffen van kwalitatief goed onderwijs. Het aanschaffen en gebruiken van de bijbehorende leermiddelen Het creëren van een goede leeromgeving in de bibliotheek Activiteiten Het aanschaffen van boeken op het gebied van taalonderwijs (Indonesisch en Engels) en wiskunde. Het aanschaffen van boekenkasten, tafels en stoelen. Het ontwikkelen en gebruiken van een uitleen systeem Het bevorderen van het maken diktaten/uittreksels Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Het bibliotheekgebouw heeft een opknapbeurt nodig Het docentencorps fungeert nog te weinig als eenheid Beoordeling Er is een zeer gedetailleerd budget waarin elk aan te schaffen boek is opgenomen. In het voorjaar is dit project niet goedgekeurd omdat onze adviseur vond dat het management van de bibliotheek nog onvoldoende was. Daarin is inmiddels voldoende vooruitgang geboekt, waardor er geen bezwaar meer is tegen goedkeuring. Voorrangsindicatie Hoe sneller de leerlingen het lesmateriaal hebben, hoe beter.
 25. 25. Goedgekeurde projecten 2007 24 1 Projectnummer BAL0716 2 Projectnaam Benzinehandel 3 Desa of Kecamatan Kampong Wesama, Desa Wesaput, Distrik Wamena 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten Idem/12 gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok usaha jual minyak tanah Abuarek 7 Looptijd 3 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 21.620.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 26.100.000,- Achtergrond/Problematiek Ondernemende groepen verdienen vaak wat bij met wederverkoop. Dat zijn vaak kiosken, maar ook benzine wordt doorverkocht. Doelstellingen Het verbeteren van de verkrijgbaarheid van benzine voor de omgeving Activiteiten Creëren overdekte verkoopplek benzine Uitbreiding capaciteit naar 8 drums Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen De aanvoer van benzine vanuit Pertamina is niet altijd stabiel. De verkoop vindt daarom ook niet continue plaats. Uitbreiding van de capaciteit moet de continuïteit verbeteren. Beoordeling De kelompok heeft zelf dit handeltje opgezet. Het loopt al anderhalf jaar. Het ondernemersschap is er dus al. Ook heeft de kelompok een officiële licentie van Pertamina, de staatsoliemaatschappij. De markt is uitstekend. Als er benzine is, dan wordt dat razendsnel met winst verkocht. Daarom is uitbreiding van de capaciteit belangrijk. Voorrangsindicatie Geen
 26. 26. Goedgekeurde projecten 2007 25 1 Projectnummer BAL0717 2 Projectnaam Sojateelt 3 Desa of Kecamatan Kampung Kulama, Desa Kama, District Wamena 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten Gemeenschap/42 mensen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok tani kedelei Kulama 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 52.440.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 33.860.000,- Achtergrond/Problematiek Voor het verkrijgen van cash inkomen zijn de boeren van de Baliem bezig om cash crops te verbouwen. Welke hangt af de omstandigheden zoals bekendheid met het gewas en de geschiktheid van de grond. De boeren zijn zelfvoorzienend, maar er is geld nodig voor onderwijs en gezondheidszorg. Doelstellingen Verbouw van soja voor de markt t.b.v. kosten onderwijs en gezondheidszorg. Activiteiten Geschikt maken van de grond Planten soja Verzorging Verkoop op de markt Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen 5 ha wordt beplant, gebruikmakend van 100kg zaad. Onbekend is hoeveel dit precies gaat opleveren. Goed in de gaten moeten worden gehouden van de prijs op de markt doet. In de Baliem is bij sommige producten al sprake van overproductie, met als gevolg scherp dalende prijzen op de markt of onverkoopbaarheid. Beoordeling De kelompok gebruikt communale adat grond, en werkt al langer samen. De prijs van soja op de markt is voorlopig nog prima. Voorrangsindicatie Geen
 27. 27. Goedgekeurde projecten 2007 26 1 Projectnummer BAL0718 2 Projectnaam Gezondheidspost (Balai pengobatan) 3 Desa of Kecamatan Musiaima, District Hubi Kosi 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten Dorpelingen/27 leden kelompok/32 gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok kerja pelayanan kesehatan Mumapi Abua 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 85.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 85.000.000,- Achtergrond/Problematiek Het aanbod aan gezondheidszorg is onder maat. Overheidsgezondheidsposten functioneren niet en/of kunnen door taalproblemen niet goed communiceren met de patiënten. Min of meer spontaan is er een medicijnenuitgave ontstaan, met een groep mensen eromheen voor de organisatie. De activiteiten vinden nu nog plaats in een privé huis. Doelstellingen Het verschaffen van primaire gezondheidszorg voor arme mensen. Het opzetten van een klein, hygiënisch gezondheidscentrum in het dorp. Activiteiten Bouw medicijnen uitgifte punt Bouw was- en toiletruimte (MCK: mandi, cicu, kakus) Aanschaf medisch instrumentarium Aanschaf medicijnen Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen De vraag is wat de medische kennis van de ‘blotevoetendokters’ is. Beoordeling Dit bouwt voort op een interessant activiteit die er al is: de mensen nemen als groep de medische voorziening ter hand. Onze adviseur benadrukt ook communicatie problemen die er zijn inde reguliere gezondheidszorg. In deze post worden 2 a 3 talen gesproken, zodat de patiënten altijd hun klachten goed kunnen overbrengen. Voorrangsindicatie
 28. 28. Goedgekeurde projecten 2007 27 1 Projectnummer BAL0719 2 Projectnaam Cementsteenmakerij 3 Desa of Kecamatan Kampung Amulik, Desa Kama, District Wamena 4 Doelgroep/categorie jongeren 5 (In)directe beneficienten 9 jongeren 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Pemuda Usaha Batako 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 27.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 33.450.000,- Achtergrond/Problematiek In Papua willen afgestudeerden het liefst ambtenaar worden. Het valt dan ook op als een groep jongeren juist ondernemingszin laat zien en een bedrijfje wil beginnen. In de Baliem is behoefte aan bouwmaterialen. Ingevlogen spullen zijn duur, zeker als het baksteen is. Het is daarom beter om van grondstoffen cement en zand zelf bakstenen te maken. Dat heeft een grote toegevoegde waarde. Doelstellingen Het bevorderen van ondernemersschap onder jongeren. Het verschaffen van inkomen door bedrijfsmatige activiteiten Activiteiten Het aanschaffen van grondstoffen en gereedschap Het maken van cementstenen en de verkoop ervan Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen De prijs van cement fluctueert nogal. De opbrengsten fluctueren mee, omdat prijsstijgingen niet altijd doorberekend kunnen worden. Beoordeling Onze adviseur is zeer enthousiast over deze groep jongeren. Ze willen graag, waarbij een drietal technisch onderlegden de rest van de groep traint. Voorrangsindicatie Geen
 29. 29. Goedgekeurde projecten 2007 28 1 Projectnummer BAL0720 2 Projectnaam Tuinbouw project Siasi 3 Desa of Kecamatan Kampong Siasi, desa Tumugima, Distrik Walelagama 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 6 vrouwen en 6 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok tani Hortikultura 7 Looptijd 8 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 18.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 18.000.000,- Achtergrond/Problematiek Hoewel de mensen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn, is er geld nodig voor minimaal gezondheid en scholing. Een geldinkomen kan verworven worden door voor de markt te produceren. Doelstellingen • Verhoging inkomen • Bevorderen ondernemerszin • Bestrijden werkloosheid • Inkomen voor school en gezondheid Bijkomend voordeel is dat door de omheining adat land beschermd wordt. Activiteiten • Het verbouwen van knolgewassen en suikerriet. • Een deel van de opbrengst is bestemd voor het fokken en vetmesten van varkens • Het bouwen van een varkensstal en een omheining. Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Verhoging inkomen Beoordeling Er is grond, potentie en een goede motivatie en eenheid in de groep. Zwak punt is zoals gewoonlijk het financieel management. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag is van januari 2007
 30. 30. Goedgekeurde projecten 2007 29 1 Projectnummer BAL0721 2 Projectnaam Tuinbouw 3 Desa of Kecamatan Desa Wouma, Distrik Wamena 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 6 vrouwen en 6 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Tani Horo 7 Looptijd 8 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 13.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 13.000.000,- Achtergrond/Problematiek Hoewel de mensen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn, is er geld nodig voor minimaal gezondheid en scholing. Een geldinkomen kan verworven worden door voor de markt te produceren. Doelstellingen • Verhoging inkomen • Bevorderen ondernemerszin • Bestrijden werkloosheid • Inkomen voor school en gezondheid Bijkomend voordeel is dat door de omheining adat land beschermd wordt. Activiteiten Verwijderen alang alang (gras) en maken hek Bewerken grond, opkweken en planten groenten Onderhouden en oogsten Verkopen op de markt Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Verhoging inkomen Beoordeling Er is grond, potentie en een goede motivatie en eenheid in de groep. Zwak punt is zoals gewoonlijk het financieel management. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag is van december 2006
 31. 31. Goedgekeurde projecten 2007 30 1 Projectnummer BAL0722 2 Projectnaam Rijstverbouw 3 Desa of Kecamatan Kampung Kilisin, Desa Mulima, Distrik Kurulu 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 10 vrouwen en 16 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Usaha Tani Kilisin 7 Looptijd 8 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 22.885.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 22.885.000,- Achtergrond/Problematiek Hoewel de mensen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn, is er geld nodig voor minimaal gezondheid en scholing. Een geldinkomen kan verworven worden door voor de markt te produceren. Doelstellingen • Verhoging inkomen • Bevorderen ondernemerszin • Bestrijden werkloosheid • Inkomen voor school en gezondheid Bijkomend voordeel is dat door de omheining adat land beschermd wordt. Activiteiten Verwijderen alang alang (gras) en maken hek Maken van een sawah (rijstveld), opkweken en planten rijst Onderhouden en oogsten Verkopen op de markt Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Verhoging inkomen Beoordeling De lokatie is geschikt voor het aanleggen van een sawah. De groep is gemotiveerd en er is eensgezindheid over het te bereiken doel. Zwak punt is het financieel management. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag is van december 2006
 32. 32. Goedgekeurde projecten 2007 31 1 Projectnummer BAL0723 2 Projectnaam Geitenhouderij en kios 3 Desa of Kecamatan Desa Milima, Distrik Kurulu 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 8 vrouwen en 10 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Usaha Pemuda (KUP) Kino-kino 7 Looptijd 2 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 50.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 24.160.000,- Achtergrond/Problematiek Hoewel de mensen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn, is er geld nodig voor minimaal gezondheid en scholing. Een geldinkomen kan verworven worden door voor de markt te produceren. Doelstellingen • Verhoging inkomen • Bevorderen ondernemerszin • Bestrijden werkloosheid • Inkomen voor school en gezondheid Activiteiten Bouwrijp maken lokatie en bouwen geitenstal en kiosk Aanschaf geitjes en voorraad kiosk Operationaliseren kiosk Fokken geitjes en verkopen op de markt Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Verhoging inkomen. Beoordeling Het adviesbedrag valt voor de helft lager uit omdat in het oorspronkelijke budget 20 miljoen ‘welzijnsgeld’ opgenomen was. Dit geld zou gewoon verdeeld worden onder de mensen. Uiteraard brengt zulk ‘makkelijk’ geld de ondernemingszin in gevaar. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag is van februari 2007
 33. 33. Goedgekeurde projecten 2007 32 1 Projectnummer BAL0724 2 Projectnaam Sojateelt 3 Desa of Kecamatan Kampong Hetuma, Desa Kama 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 12 vrouwen en 20 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Usaha Tani Hetuma 7 Looptijd 8 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid en grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 23.995.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 20.000.000,- Achtergrond/Problematiek Hoewel de mensen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn, is er geld nodig voor minimaal gezondheid en scholing. Een geldinkomen kan verworven worden door voor de markt te produceren. Doelstellingen • Verhoging inkomen • Bevorderen ondernemerszin • Bestrijden werkloosheid • Inkomen voor school en gezondheid Bijkomend voordeel is dat adat land beschermd wordt. Activiteiten Verwijderen alang alang (gras) en maken hek Bewerken grond, opkweken en planten soja Onderhouden en oogsten Verkopen op de markt Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Verhoging inkomen Beoordeling Het is een sterke groep met eigen, geschikte grond. Het verschil in gevraagd en geadviseerd bedrag is slechts een kwestie van totaliseren. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag is van februari 2007
 34. 34. Goedgekeurde projecten 2007 33 1 Projectnummer BAL0725 2 Projectnaam Varkensteelt en tuinbouw 3 Desa of Kecamatan Desa Pabuma, Distrik Kurulu 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 4 vrouwen en 4 mannen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Ternak Babi dan Tani Pabuma 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 16.820.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 16.820.000,- Achtergrond/Problematiek Hoewel de mensen voor een groot deel zelfvoorzienend zijn, is er geld nodig voor minimaal gezondheid en scholing. Een geldinkomen kan verworven worden door voor de markt te produceren. Doelstellingen • Verhoging inkomen • Bevorderen ondernemerszin • Bestrijden werkloosheid • Inkomen voor school en gezondheid Bijkomend voordeel is dat adat land beschermd wordt. Activiteiten Verwijderen alang alang (gras) en maken hek Bewerken grond, opkweken en planten ubi en groenten Maken varkensstal en aankoop 5 paar biggetjes Vetmesten varkens Onderhouden en oogsten gewassen Verkopen op de markt Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Verhoging inkomen Beoordeling Onze vertegenwoordiger beoordeelt de groep goed op motivatie. Ook hebben zij eigen grond dat vruchtbaar is. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag in van maart 2007
 35. 35. Goedgekeurde projecten 2007 34 1 Projectnummer BAL0726 2 Projectnaam Buitenschools volksonderwijs 3 Desa of Kecamatan Desa Isaima, Distrik Kurulu 4 Doelgroep/categorie Analfabeten 5 (In)directe beneficienten 33 vrouwen en 74 mannen 6 Uitvoerende organisatie Pendidikan Luar Sekolah Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat 7 Looptijd 3 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Overheid: Rp. 20 miljoen (voor salarissen) 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 50.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 30.000.000,- Achtergrond/Problematiek Analfabetisme is nog wijdverbreid. Naast de evidente persoonlijke nadelen, is er dan ook geen basis voor verdere ontwikkeling. Doelstellingen • Analfabeten geletterd maken • Daarmee een basis leggen voor verdere persoonlijke en collectieve ontwikkeling • Werkgelegenheid bieden aan werkloze docenten (o.a. afgestudeerden) Activiteiten Verzamelen gegevens over analfabetisme Organiseren buitenschools onderwijs Lesgeven Evaluatie methode en gebruikt curriculum Verwacht resultaat/indicatoren/verbeterpunten/vragen Van alle 107 mensen wordt verwacht dat zij leren lezen, schrijven en rekenen. Beoordeling Dit is een geweldig initiatief vanuit de bevolking zelf. Goed idee om werkloze goed opgeleiden in te zetten om analfabetisme te bestrijden. Voorrangsindicatie Ja, project is van januari 2007.
 36. 36. Goedgekeurde projecten 2007 35 1 Projectnummer BAL 0727 2 Projectnaam Varkensfokkerij 3 Desa of Kecamatan Desa Kama, District Wamena 4 Doelgroep/categorie dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 10 mensen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok ternak babi Hubikama 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 20.852.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 24.500.000,-(€ 1.772) Achtergrond/Problematiek Varkens vormen zijn niet alleen interessant voor de markt, maar vormen door hun functie bij hoogtijdagen en belangrijke sociale rol. De Dani maken ook een onderscheid tussen varkens die je kunt verkopen en varkens die echt alleen maar gebruikt kunnen worden voor sociale gelegenheden. De groep wijst ook naar de voorouders als een soort plicht om varkens te fokken. In 2005 is door een ziekte vrijwel de hele varkenspopulatie weggevaagd. Doelstellingen • Ontwikkeling van een wat moderner manier van varkens fokken. • Verhoging inkomen leden kelompok • Voldoen aan de marktvraag • Geld inkomen voor onderwijs en gezondheidszorg Activiteiten • Geschikt maken lokatie • Varkensstal maken • Aankoop biggetjes • Vermeerderen en verkopen varkens Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Geen vragen Beoordeling De kelompok is goed georganiseerd en beschikt over een goede en veilige lokatie. Er is een gedetailleerd budget. Voorrangsindicatie In eerste instantie was er geen gedetailleerd budget, waardoor vertraging is opgelopen. De aanvraag is van april 2007.
 37. 37. Goedgekeurde projecten 2007 36 1 Projectnummer BAL 0728 2 Projectnaam Muliama vernieuwend onderwijs 3 Desa of Kecamatan Jl. Kimbim – Pyramid Muliama, Desa Kewin, Asologaima 4 Doelgroep/categorie Kleuters t/m middelbare scholieren 5 (In)directe beneficienten 150 kinderen 6 Uitvoerende organisatie Yayasan Pendidikan Terpadu (Stichting Geïntegreerd Onderwijs) 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op BAL0509 9 Eigen bijdrage project - 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 264.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 264.000.000,-(€ 19.097) Achtergrond/Problematiek Het onderwijs in Indonesië is slecht en ouderwets. Door slechte inspectie en onregelmatige salarisbetaling is er veel absenteïsme door leraren. Vele lesuren vallen daardoor uit. Daarnaast is de gevolgde onderwijsmethode achterhaald. De meester praat en de leerlingen luisteren passief. Participatie door leerlingen is niet de bedoeling, en kritische vragen stellen al helemaal niet. De gevolgen hiervan ondervinden we bijvoorbeeld in ons werk. Een kritische houding is nodig in ontwikkelingswerk, maar dat ontbreekt vaak. Doelstellingen Muliama heeft, onder leiding van lokale mensen met een hoog opleidingsniveau, zelf het heft in handen genomen als het gaat om het geven van onderwijs. Het is in feite een particuliere school. Doelen zijn: • Het bieden van goed onderwijs door goede docenten • Gemotiveerd houden van docenten door begeleiden en opleiden. • Ouders worden niet op kosten gejaagd door de verplichting dure uniformen te kopen. • Minimale schooluitval • Democratische leiding school Activiteiten Bieden onderwijs Gemotiveerd houden docenten Bieden van asrama faciliteiten voor kinderen die van verder weg komen. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen • Vernieuwend onderwijs • Nauwelijks schooluitval • Goed opgeleide kinderen die beter presteren door moderner onderwijs Beoordeling Er is altijd veel enthousiasme geweest over dit initiatief. Wietse heeft deze school afgelopen zomer bezocht. Deze steun is een fikse. Het geeft de school een boost waardoor ze kan laten zien wat ze kan. Het trackrecord worden verder uitgebouwd. Ik ben echter wel bang dat we in de fuik lopen van het jarenlang financieren van de operationeel kosten van een school en asrama. Dat is niet de bedoeling. Het belang van deze school is het vernieuwende onderwijs. De verspreiding daarvan willen we wel graag
 38. 38. Goedgekeurde projecten 2007 37 financieren. Voorwaarde van financiering is dus dat we de komende jaren afbouwen in de operationele kosten, te beginnen met de asrama. Zoals gezegd, initiatieven die het woord van de onderwijsvernieuwing verspreiden steunen we graag. Voorrangsindicatie Ja, de aanvraag is al een tijdje in behandeling
 39. 39. Goedgekeurde projecten 2007 38 JAYAPURA 1 Projectnummer JAY0701 2 Projectnaam Studiebegeleiding middelbare schoolmeisjes 3 Desa of Kecamatan Padang Bulan, Wamena, Polimo (Baliem), Teminabuan 4 Doelgroep/categorie Middelbare schoolmeisjes 5 (In)directe beneficienten 25 meisjes en hun ouders 6 Uitvoerende organisatie P3W-GKI 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Operationele kosten asrama’s (kostscholen) 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 58.444.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 58.444.000,- Achtergrond/Problematiek Het is het klassieke verhaal van kinderen die in afgelegen dorpen wonen en zodoende niet in 1 dag kunnen forensen naar de hoofdplaats waar zij middelbaar onderwijs volgen. Ze kunnen ook niet altijd bij familie terecht. Het probleem is meestal onvoldoende begeleiding van de meisjes buiten de schooltijd. Dit leidt tot onvoldoende presteren op school of zelfs zulke rampen als ongewenst zwangerschap. Doelstellingen • Het verschaffen van een veilig thuis aan meisjes die middelbaar onderwijs volgen in de hoofdplaats • Huiswerkbegeleiding • Onderricht in vaardigheden als huishoudkunde, gezondheidszorg, handenarbeid en tuinbouw Activiteiten Zie boven. De steun behelst schoolgeld, schoolbenodigdheden, kosten asrama en zakgeld. De aanvraag geeft per asrama de namen van de kinderen en de per asrama de kosten van voorgaande. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen 25 meisjes die met goed resultaat de middelbare school afmaken. Beoordeling Vanwege het sociale werk voor vrouwen is P3W als vanzelf in de opvang van middelbare schoolmeisjes terechtgekomen. De begeleiding die P3W buiten schooltijd biedt is van grote toegevoegde waarde en belangrijk voor vrouwelijke kadervorming in Papua. Hapin neemt nu niet de operationele kosten van de asrama voor zijn rekening, maar de kosten voor individuen. Met P3W als partner kennen we goed de achtergrond van de meisjes, en is duidelijk dat zij arme ouders hebben. Die ouders leven zelfvoorzienend van de opbrengst van hun tuinen. Dit past perfect bij Hapin’s wens om het studiebeurzen programma te verbreden, en ook te kijken naar het voortraject. Hiervoor hebben we partners nodig die de achtergrond van de aankomende studenten kennen. Mocht een aantal van deze meisjes door willen studeren, dan kennen we hun motivatie en intelligentie, en weten we ook dat hun ouders het zelf niet kunnen betalen.
 40. 40. Goedgekeurde projecten 2007 39 Voorrangsindicatie Ja, het schooljaar is al een eindje op weg.
 41. 41. Goedgekeurde projecten 2007 40 1 Projectnummer JAY0702 2 Projectnaam Ontwikkeling vrouwelijk ondernemersschap 3 Desa of Kecamatan Kampungs Tabalsupa, Waima, Wambena en Ormu in Depapre district 4 Doelgroep/categorie vrouwen 5 (In)directe beneficienten 120 vrouwen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Forum Komunikasi Perempuan Adat Deponsoro Utara “Waumeng Mirebera” 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid, grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 150.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 68.453.000,-(€ 4.952) Achtergrond/Problematiek Veel Papua’s zijn zelfvoorzienend,maar er is geld nodig voor noodzakelijk levensbehoeften. Produceren voor de markt is echter een vak apart. Het ontbreekt aan kennis en kapitaal. Doelstellingen Verhoging van de inkomsten door productie voor de markt Activiteiten • Baseline survey in de vier kampungs • PRA Participatory Rapid Appraisal in de dorpen • Training op het gebied van coöperatieve activiteiten • Skills training • Verschaffing van kapitaal Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Omdat eerst op een participatieve wijze bepaald moet worden welke activiteiten geschikt zijn, zijn precieze indicatoren niet geven. Duidelijk is dat in de vier kampungs 4 coöperaties goed moten draaien, met volledige deelname van van 30 vrouwen per coöperatie. Beoordeling Het geheel is gedegen opgezet en goed gecontroleerd en begeleid door onze vertegenwoordiger. Voorrangsindicatie De voorbereidingen zijn al in februari 2007 begonnen.
 42. 42. Goedgekeurde projecten 2007 41 1 Projectnummer JAY0703 2 Projectnaam Sago raspmachine 3 Desa of Kecamatan Kampung Waiya, District Depapre 4 Doelgroep/categorie Dorpelingen 5 (In)directe beneficienten 10 mensen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kena Nembey (Usaha Bersama) 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Tuinen, grond, arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 30.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 25.250.000,-(€ 1.846) Achtergrond/Problematiek Het is vaak de uitdaging dat de natuurlijke hulpbronnen die de Papua’s van oudsher bezitten ook te gelde wordt gemaakt. Vaak zijn deze hulpbronnen alleen voor eigen productie, ook al om dat de verwerking ervan veel tijd kost. Dat is bijvoorbeeld het geval bij de produktie van sago. Doelstellingen Verhoging arbeidsproductiviteit bij de sago productie, zodat er een surplus voor de markt ontstaat. Activiteiten • Aanschaf sago raspmachine • Bedrijfsklaar maken machine in goede werkomgeving • Aanschaf kleinere productiemiddelen zoals emmers • Vermarkting sago Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Nu kost het verwerken van 2 sagobomen ongeveer 2 weken voor 6-9 mensen (de kelompok bestaat uit 10 mensen. Met de machine kan dat in 3 dagen. Beoordeling De machine is een uitstekende investering om de productiviteit flink te verhogen. Ik mis nog een goede financiële projectie, incl. prijs op de markt, verwachte productie, afschrijving machine etc. Voorrangsindicatie De aanvraag is van voorjaar 2007.
 43. 43. Goedgekeurde projecten 2007 42 1 Projectnummer JAY0704 2 Projectnaam Visvijver 3 Desa of Kecamatan Kampong Bukisi, District Depapre 4 Doelgroep/categorie vissers 5 (In)directe beneficienten 6 vissers en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Usaha Kenabei 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid, grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 15.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 13.100.000,-(€ 948) Achtergrond/Problematiek Vooral aan de kust is oogst/productie vaak seizoensgebonden. Dit betekent dat inkomsten uit dergelijke activiteiten onregelmatig zijn. Vissers aan de kust kunnen in het ‘musim angin/ombak’ (regentijd met onrustige zee) niet vissen. Doelstellingen Een regelmatiger inkomen uit visoogst. Activiteiten De bouw van een productie visvijver Vermarkting vis Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De vijver zal ook buiten het visseizoen productie en opbrengst leveren. Beoordeling Het is een eenvoudig en voor de hand liggend project. Voorrangsindicatie Geen
 44. 44. Goedgekeurde projecten 2007 43 1 Projectnummer JAY0705 2 Projectnaam Visteelt 3 Desa of Kecamatan Kampong Nendali, District Sentani 4 Doelgroep/categorie Vissers Sentani meer 5 (In)directe beneficienten 5 mensen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Kelompok “Howande” 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 10.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 21.350.000,-( € 1.544) Achtergrond/Problematiek De gewone vissers rond het Sentani meer ondervinden concurrentie van visteeltbedrijven die veel efficiënter kunnen produceren. Deze groep is ook het slachtoffer van grote overstromingen in het voorjaar van 2007. Doelstellingen Verhoging visopbrengst Activiteiten Aanleg visproductie faciliteit in Sentanimeer Vermarkting vis Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Er zou al sprake zijn van overproductie van vis uit het Sentani meer. Beoordeling De vijver levert een sterke verhoging van de arbeidsproductiviteit op. Dit is in ieder geval goed voor de eigen consumptie. Geldopbrengst valt nog te bezien. Er is sprake van compensatie voor schade door overstroming. Voorrangsindicatie Geen
 45. 45. Goedgekeurde projecten 2007 44 1 Projectnummer JAY0706 2 Projectnaam DAP organisatie ontwikkeling 3 Desa of Kecamatan Heel Papua 4 Doelgroep/categorie Lokale adat leiders 5 (In)directe beneficienten 25 deelnemers, lokale adat gemeenschappen 6 Uitvoerende organisatie Dewan Adat Papua 7 Looptijd 4 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project - 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 176.850.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 176.850.000,-( € 12.793) Achtergrond/Problematiek “Since Papua became a province of Indonesia in May 1963 and was ruled by a dictatorial system, it was impossible to establish a civil society. Development policies were simply imposed by the government using a top-down system. While Papua is one of the “top 6” (Aceh, Riau, Jakarta, East Kalimantan and West Java) richest provinces in Indonesia, the majority of the population lives below the poverty line. The main cause for this overwhelming problem is the lack of good governance. The whole system in Indonesia is simply directed at strengthening the interests of a small group of people with political and economic power. Hence, the position of communities remains economically and socially weak; they are continuously oppressed and marginalised. (…) During the Papuan Indigenous Peoples conference held from 25-28 February 2002 the Dewan Adat Papua (Papua Customary Council) was called to life. The council was called to life to counterbalance the poor representation of Papuans within official governmental structures. Without Papuans present in official governmental structures it has been easy for official government to deprive the autochthonous Papuan population of their natural resources and human rights thereby marginalising these people in economic, cultural as well as in political sense. The implementation of a foreign government structure has alienated most Papuans from organisational and governmental structures and institutions. Due to decades of exploitation, marginalisation and isolation, internal divisions leading to horizontal conflicts of various kinds have ensued. Most Papuan has no clue of how to asses their rights, as humans and as an indigenous people.” Doelstellingen “The Papuan Customary Council sees it as its task to unite the Papuans, uplift them from horizontal conflicts and to strengthen Papuans in their struggle for basic human as well as indigenous people’s rights. Instead of isolating itself from existing governmental structures the Papuan Customary Council tempts to create opportunities to communicate and negotiate with official government to find solutions to the problems West Papua is currently facing. Although the official government is currently not recognising the legality of the Papuan Customary Council, willing (Papuan) politicians within the official structures may form a stepping-stone to get into negotiations (communication and exchange of viewpoints) with the official government. (…) DAP wishes to implement projects with regard to six, often interrelated fields: 1) economy and environment, 2) education and culture, 3) health, 4) law and human rights, 5) women and children, and 7) good governance. (…)
 46. 46. Goedgekeurde projecten 2007 45 This project proposal is aiming at institutional strengthening of DAP. Through the upgrading of human capacity available within the organisation, DAP will in the near future be more capable of serving the Papuan community through an effective and financially healthy organisation. The proposed trainings serve human capacity building in terms of law, organizational, management, program planning and finances.” Activiteiten Het goedgekeurde bedrag is voor het volgende: 1. Upgrade kantoor faciliteiten (43,75 miljoen) 2. Operationele kosten kantoor (27 miljoen) 3. Organisational development training (80,3 miljoen) 4. Capacity building staf (23,8 miljoen) 5. Evaluatie en rapportage (2 miljoen) Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Alle activiteiten zijn er op gericht de organisatie te versterken. DAP zelf zegt daarover: “We have recognised that DAP first has to handle its own shortcomings before it will be able to tackle the severe problems that ensue in current day civil society in Papua.” Specifiek voor de training: 20 deelnemers komen van 10 kabupaten en 5 van kantoor in Jayapura. De training van 6 dagen behandelt algemeen organisatorische ontwikkeling en specifiek financiële, programmatische en strategische planning. Beoordeling Hapin heeft met Leo Imberi, Secretaris Generaal van DAP een uitgebreid gesprek gevoerd tijdens de dienstreis in november. Wij waren erg onder de indruk de persoonlijke capaciteit en integriteit van Leo. Uniek hier is dat Hapin de eerste donor van de DAP is, terwijl DAP al sinds 2002 functioneert als een van de belangrijkste civil society organisaties in Papua. De oprichting van DAP is een direct gevolg van de nieuwe vrijheden die ontstonden na d eval van Suharto. DAP was een echte people’s organization ook in die zin dat zij uit principe geen buitenlandse steun vroegen, zo legde Leo uit. Dat bezwaar is nu opgeheven omdat men inzag dat gebrek aan fondsen ernstige repercussies heeft voor de ontwikkeling van DAP. Hapin is blij dat het zo’n belangrijke speler in civil society kan steunen. Het past ook precies in het nieuwe beleid, waarin we ons wat meer willen richten op de versterking van civil society via wat grotere organisaties, met een grotere absorptie capaciteit. Het zijn organisaties met een sterke kritische houding t.o.v. de overheid, die helpen het verschil te maken waar Hapin in zijn beleid naar streeft. Voorrangsindicatie Geen
 47. 47. Goedgekeurde projecten 2007 46 MERAUKE 1 Projectnummer MER0701 2 Projectnaam vissersbootje 3 Desa of Kecamatan Payum, Merauke 4 Doelgroep/categorie vissers 5 (In)directe beneficienten 200 KK 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Nelayan Namek 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op ? 9 Eigen bijdrage project Johnson, netten, arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 10.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 10.000.000,- (incl Rp 5.000.000 van ander project) Achtergrond/Problematiek Sinds 1970 woont en werkt een ‘geurbaniseerde’ vissersgemeenschap in Payum. Sinds de jaren 80 is daar ook een Makassaarse vissergemeenschap neergestreken. In de loop van de tijd werden de oorspronkelijk vissers a.h.w. arbeider-vissers (buruh nelayan) voor de Makassaren. De Papua’s kopen hun spullen bij de Makassarse winkels. Doelstellingen Het weer meer verzelfstandigen van het visserswerk van de oorspronkelijke vissersgemeenschap door hun de middelen daarvoor in handen te geven. Activiteiten Aankoop vissersbootje Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Hogere opbrengst en verzelfstandiging. De vraag is of er geld gespaard zal worden vanwege afschrijving. Beoordeling De vissers hoeven geen boot meer te huren waardoor er meer geld wordt overgehouden. De vissersgemeenschap staat ook goed bekend bij de Dienst voor de Visserij. Daar hebben ze vorig jaar een Johnson en netten van gekregen, door de goede bemiddeling van Trees. Voorrangsindicatie Geen
 48. 48. Goedgekeurde projecten 2007 47 1 Projectnummer MER0702 2 Projectnaam Computertraining 3 Desa of Kecamatan Merauke 4 Doelgroep/categorie Hogeschool studenten, werklozen, jonge ambtenaren 5 (In)directe beneficienten 34 mensen 6 Uitvoerende organisatie SMK St. Anthonius 7 Looptijd 2 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project - 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 22.500.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 22.500.000,- Achtergrond/Problematiek Veel jonge Papua’s, ook al hebben ze een hogeschool opleiding, missen computervaardigheden. Daardoor missen ze de boot, zelfs als ze al een baan hebben. Doelstellingen • Computervaardigheden leren • Actieve werknemers die de concurrentie met hun collega’s aankunnen. • Het gevoel van minderwaardigheid verminderen Activiteiten Een basiscursus Word en Excel voor 34 mensen Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Een kleine evaluatie van Trees om uit te vinden of de cursus verbetering oplevert is nodig. Beoordeling Een mooi voorbeeld van aanvullende vocational training. Voorrangsindicatie Geen
 49. 49. Goedgekeurde projecten 2007 48 1 Projectnummer MER0703 2 Projectnaam Werkplaats 3 Desa of Kecamatan Mopah Lama, Merauke 4 Doelgroep/categorie Klein bedrijf 5 (In)directe beneficienten 3 families 6 Uitvoerende organisatie Putra Marind/Gervasius Basik Basik 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 13.262.500,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 13.262.500,- Achtergrond/Problematiek Als je geen onderpand hebt is het heel moeilijk om geld te lenen bij de bank. Banken in Papua zijn daar ook niet op ingesteld. Hapin steunt dan ook graag ondernemende Papua’s met startkapitaal om bedrijfjes te kunnen opzetten. De leiding van de kelompok heeft in de loop van de tijd veel ervaring opgedaan en gereedschap verzameld voor autoreparatie. Doelstellingen Ontwikkeling van een autobedrijf. Verschaffing werkgelegenheid Activiteiten Bouw van een werkplaats Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Met de bouw van deze werkplaats kunnen ze aan de slag. Er zit een vervolgaanvraag in voor de aanschaf van gereedschappen. Beoordeling Zonder externe hulp is deze kelompok al ondernemend bezig geweest. Er is gewerkt, ervaring opgedaan, en er is gespaard voor de aanschaf van gereedschap. Voorrangsindicatie In PR gaan we aandacht besteden aan deze werkplaats.
 50. 50. Goedgekeurde projecten 2007 49 1 Projectnummer MER0704 2 Projectnaam Deuren en ramen voor een kostschool 3 Desa of Kecamatan Kelurahan Kelapa Lima, Merauke 4 Doelgroep/categorie studenten 5 (In)directe beneficienten 6 Uitvoerende organisatie Kelompok anak Asrama Putra Kariku (keyua is Valentinus Yawa) 7 Looptijd 1 maand 8 Vervolg op Grond gekocht 9 Eigen bijdrage project Asrama is geschonken door Nieuw Guinea Veteranen 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 7.824.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 7.824.000,- Achtergrond/Problematiek Het asrama (kostschool) systeem is wijdverbreid in Papua. Kinderen uit het binnenland kunnen alleen in de hoofdplaatsen hoger onderwijs volgen als zij ook ondergebracht kunnen worden bij familie of in kosthuizen. Doelstellingen Het afbouwen van een door Nieuw Guinea veteranen geschonken asrama Activiteiten Het plaatsen van 4 deuren en 8 ramen. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De deuren en ramen maken de asrama compleet en zorgen voor een veilige woon en studieomgeving Beoordeling De begroting is gedetailleerd weergegeven. Voorrangsindicatie Geen
 51. 51. Goedgekeurde projecten 2007 50 1 Projectnummer MER0705 2 Projectnaam Upgrade Kiosk 3 Desa of Kecamatan Kampong Baru, Kelurahan Rimba Jaya, Merauke 4 Doelgroep/categorie Schoolgaande kinderen 5 (In)directe beneficienten Buurt – 7 mensen 6 Uitvoerende organisatie Ibu Martha Omnokon 7 Looptijd 2 maanden 8 Vervolg op 9 Eigen bijdrage project Reeds opgerichte kiosk sinds 1995 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 3.448.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 3.348.000,- (telfout) Achtergrond/Problematiek Een alleenstaande vrouw met schoolgaande kinderen heeft het moeilijk om ze op school te houden. Deze krachtige Muyu vrouw heeft het gered met het maken en verkopen van koekjes, en heeft ook een kleine kiosk kunnen oprichten. Alles staat in het teken het kunnen dragen van de onderwijskosten. Doelstellingen Extra investering in de kiosk zodat snel omzetverhoging plaatsvindt. Activiteiten Aankoop van voorraad. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Snelle omzetstijging Beoordeling Behalve de optelfout is de begroting goed gedetailleerd. Deze vrouw is in staat geweest om op geheel eigen kracht haar kinderen op school te houden en haar kiosk te stichten. Er zal door haar verantwoordelijk met deze investering worden omgegaan. Voorrangsindicatie Geen
 52. 52. Goedgekeurde projecten 2007 51 1 Projectnummer MER0706 2 Projectnaam Garnalenvisserij 3 Desa of Kecamatan Desa Payum, Merauke 4 Doelgroep/categorie Vissers 5 (In)directe beneficienten Familie, dorp 6 Uitvoerende organisatie Mitra Mandiri, Lukas Gebze 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op Levering netten (zie film) 9 Eigen bijdrage project Buitenboordmotor en netten 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 10.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 7.500.000,- Achtergrond/Problematiek Kleine garnalenvangst wordt door lokaal woonachtige mensen uit Makassar op het strand gekocht en naar de markt gebracht. De grootste winst is dan voor middlemen. Er worden al langer pogingen gedaan om die middlemen te omzeilen, maar dat is een moeizaam proces. Het is voor de kelompok van deze Lukas uitgebeeld in de film Lukas’ Moment. Doelstellingen Vergroting van de vangst, zodat directe vermarkting efficiënter en aantrekkelijker wordt. Activiteiten Aankoop sloep zodat verder op zee gevist kan worden. Aankoop vriezer zodat volume voor vermarkting gecreëerd kan worden. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De vermarkting moet goed begeleid worden door onze adviseur. Beoordeling Het is een eenvoudige investering. Lokaal kan niet geleend worden. Lukas is een jonge, verantwoordelijke man die als scholier al van alles probeerde. Hij heeft het in zich om voor zijn dorp een ‘motivator’ te worden voor de visserijactiviteiten. Voorrangsindicatie Geen
 53. 53. Goedgekeurde projecten 2007 52 1 Projectnummer MER0707 2 Projectnaam Veeteelt 3 Desa of Kecamatan Desa Onggari, Domandé 4 Doelgroep/categorie Desa bewoners 5 (In)directe beneficienten idem 6 Uitvoerende organisatie Bas Mekiuw 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op 9 Eigen bijdrage project grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 99.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 32.000.000,- Achtergrond/Problematiek Langs de kust bezitten de bewoners nog grasland. Veel land gebruikt voor voedselvoorziening is verloren gegaan aan transmigratiesites en plantages. Doelstellingen Het vermeerderen van vleeskoeien. Kalfjes worden aan dorpelingen gegeven. Activiteiten Bouwen van een stal, een waterbak en omheining. Het houden van een stier en twee koeien Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Traditioneel hebben de mensen ervaring met het houden van varkens, dus het houden van koeien moet geen probleem zijn. Het is wel duidelijk dat er ervaring opgedaan moet worden, en dat een en andere nog uitgewerkt moet worden. Het project is echter eenvoudig genoeg om als proef mee te kunnen beginnen. Beoordeling Zie verwacht resultaat. De projecthouder gaat in het projectvoorstel in op de traditionele activiteiten van de Marind, zoals het houden van varkens. Dat is interessant. Onggari en Domandé zijn kampongs langs de kust, vrijwel uitsluitend bewoond door Marind. De opbrengsten uit het achterland zijn sterk ingeperkt. Het is belangrijk dat alternatieven uitgeprobeerd worden voor voedsel en inkomen. Het is een goed gebied voor meer ondersteuning door Hapin. Voorrangsindicatie Geen
 54. 54. Goedgekeurde projecten 2007 53 1 Projectnummer MER0708 2 Projectnaam Maju Sejahtera 3 Desa of Kecamatan Pasar Baru, Merauke 4 Doelgroep/categorie marktvrouwen 5 (In)directe beneficienten 5 vrouwen en hun families 6 Uitvoerende organisatie Kelompok Maju Sejahtera (Ibu Magdalena Toap) 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project arbeid 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 5.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 5.000.000,- Achtergrond/Problematiek Veel handeltjes in Papua blijven op een laag niveau steken omdat er geen investeringskapitaal(tje) beschikbaar is. Geld lenen tegen een gewone rente bij de bank kan niet omdat er geen onderpand is. Vaak gaat het ook om te kleine bedragen. Particulieren op de leenmarkt vragen vaak een woekerrente. Doelstellingen • Verhogen opbrengst verkoop (volumevergroting) • Versterking door onderlinge samenwerking • Versteviging concurrentiepositie Activiteiten De groep vrouwen hebben olv onze vertegenwoordiger afspraken gemaakt over een leen-, spaar- en terugbetaalsysteem. Elke week wordt er geld terugbetaald en opzijgezet. Yasanto helpt met de boeken (Ibu Sien). Elke maand komen de vrouwen bijelkaar om te bespreken hoe het gaat en evt nieuwe afspraken te maken. De vrouwen verkopen vooral groente. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Verhoging inkomen binnen het raamwerk en een goed draaiende kelompok. Beoordeling Lenen en sparen is altijd moeilijk in Papua. Bij vrouwen gaat dat meestal beter, hoewel ook zij onder druk staan van familie. Het is belangrijk om te experimenteren met verschillende vormen van spaar- en kredietsystemen. Voorrangsindicatie Geen
 55. 55. Goedgekeurde projecten 2007 54 1 Projectnummer MER0709 2 Projectnaam Gender Training of Trainers 3 Desa of Kecamatan Merauke 4 Doelgroep/categorie Community organizers, facilitators 5 (In)directe beneficienten 30 deelnemers 6 Uitvoerende organisatie Yasanto 7 Looptijd 19 t/m 23 november 2007 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Van Caritas New Zealand, PCSSF Papua, Foker, lokale overheid zijn ongeveer gelijke bijdragen gegeven 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 10.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 10.000.000,- Achtergrond/Problematiek Aandacht voor man/vrouw relaties in projectenwerk, kort gezegd Gender, is inmiddels wel overal doorgedrongen. Maar wat het precies is, is niet altijd even duidelijk. Ook TOT (Training of Trainers) is erg in, en terecht. Het is van het grootste belang dat de professionals goed weten waar ze het over hebben. Doelstellingen 1. Een gedetailleerd en juist begrip over het concept Gender 2. Het vormen van trainers in de regio Merauke zodat hulp van buiten de regio niet meer nodig is. Activiteiten Dag 1: Kennismaking en verdieping begrip Gender Dag 2: Werken met een casus Dag 3: Analyse van de casus Dag 4: Training: versterking economische positie in gender perspectief Dag 5: Praktische training theorie van dag 4. De gevolgde methode is die van participatorische training, gebruikelijk bij volwassenen educatie. De ervaring die de mensen hebben is al een bron van kennis. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Minstens 50% van de deelnemers moet na de cursus een betrouwbare trainer op het gebied van gender zijn. Iedereen moet in staat zijn het concept in haar werkomgeving e verduidelijken en er actie op te ondernemen. Beoordeling De kwaliteit is gewaarborgd door de inzet van professionele trainers van de KIPRA Foundation in Jayapura. Voorrangsindicatie Het project is ter plekke reeds goedgekeurd
 56. 56. Goedgekeurde projecten 2007 55 1 Projectnummer MER0710 2 Projectnaam Ontwikkeling bedrijvigheid voor groepen studenten 3 Desa of Kecamatan Merauke 4 Doelgroep/categorie Studenten 5 (In)directe beneficienten 20 studenten en hun ouders 6 Uitvoerende organisatie Yayasan Alma Mater 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Rp. 23.400.000,- 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 93.400.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 93.400.000,- Achtergrond/Problematiek Het is voor ouders vaak moeilijk om de studiekosten van hun kinderen te betalen. Omdat studenten vaak zelf hun kostje bij elkaar moeten scharrelen of gewoon te weinig en te eenzijdig eten, heeft dit inderdaad een negatieve invloed op hun studieresultaten. Doelstellingen Dezelfde activiteit slaat in feite twee vliegen in een klap: 1. Het ontwikkelen van economische (tuinbouw) activiteiten ten behoeve van het dagelijks levensonderhoud en schoolkosten 2. Buitenschoolse training tbv van het zelf initiëren van economische activiteiten. Activiteiten Het gaat om vier groepen van in totaal 20 mensen. Zij komen van buiten Merauke, maar studeren in Merauke. Het programma vangt aan met trainingen die de PRA (Participatory Rural Appraisal) methode volgen: de begunstigden maken zelf een analyse van de mogelijkheden die er zijn. Inde tweede fase van het project wordt ze kapitaaltjes verschaft waarmee ze aan de slag kunnen. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Het voorstel bevat een lijst van 8 indicatoren Beoordeling Het idee is prima. Het project bevordert zelfredzaamheid en geeft tegelijkertijd nog eens een extra buitenschoolse opleiding. Training in het zelf opzetten van bedrijfjes is heel belangrijk in Papua, waar de meeste goed opgeleiden toch maar liever ambtenaar worden. Als voorwaarde bij de goedkeuring wil ik graag een gedetailleerder budget en informatie over het aantal vrouwelijke deelnemers aan het project. Voorrangsindicatie Geen
 57. 57. Goedgekeurde projecten 2007 56 1 Projectnummer MER0711 2 Projectnaam Werkplekken voor ex-vluchteling vrouwen 3 Desa of Kecamatan Nasem, Ndalir, Tomerau 4 Doelgroep/categorie Vrouwen uit groep teruggekeerde vluchtelingen 5 (In)directe beneficienten 47 vrouwen en hun gezinnen 6 Uitvoerende organisatie Yasanto 7 Looptijd 2 maanden 8 Vervolg op ? 9 Eigen bijdrage project Grond en arbeid (van de mannen) 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 9.830.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 9.830.000,- Achtergrond/Problematiek Hapin heeft eerder steun gegeven aan een groep teruggekeerde vluchtelingen uit PNG. Ze zijn een aantal jaren geleden op grond van allerlei beloftes uit PNG teruggekomen naar hun adat grond aan de rand van het Nationale Park Wasur. Ze hebben het erg zwaar. Ze spreken vaak nauwelijks Indonesisch en weinig middelen om te produceren voor geld. Uiteindelijk hebben ze alleen eenvoudige huizen van de overheid gekregen, maar verder weinig. De vrouwen maken tassen op PNG wijze, en die verkopen wel. Doelstellingen Het beschikbaar hebben van werkplekken omdat de ruimte thuis te klein is. De vrouwen kunnen dan hun productie en zo hun inkomen verhogen. Activiteiten Het gaat om 3 zeer eenvoudige werkruimte (sanggar), 1 per kelompok. Daar kunnen de vrouwen samen aan het werk. De mannen zullen de sanggar bouwen. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De werkruimtes zoregen voor een verhoogde productie. Beoordeling Dit keer is Jaap bij ze op bezoek geweest, en ook hij is positief over het idee. De vrouwen zijn namelijk productief, maar hebben duidelijk te weinig bewegingsruimte om hun werk te kunnen doen. Voorrangsindicatie Gezien de noodtoestand waarin de ex-vluchtelingen verkeren is wel enige haast geboden.
 58. 58. Goedgekeurde projecten 2007 57 1 Projectnummer MER0712 2 Projectnaam Training Gender en economie 3 Desa of Kecamatan Urumb, Waninggap en Matara 4 Doelgroep/categorie Vrouwen 5 (In)directe beneficienten 120 vrouwen, 735 gezinnen in de drie dorpen 6 Uitvoerende organisatie Yasanto 7 Looptijd 4 maanden (1-1-08 t/m 30-4-08) 8 Vervolg op MER0709 9 Eigen bijdrage project - 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 65.600.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 65.600.000,-(€ 4.745) Achtergrond/Problematiek Dit is een vervolg op een gender train the trainers project in Merauke in november 2007. In deze drie dorpen bleek grote behoefte gender training in relatie tot economie door een bijeenkomst die ging over huiselijk geweld. Het gaat om dorpen aan de kust waar de verkoop van producten onvoldoende is om de dagelijkse levensbehoeften te vervullen. Doelstellingen • Ontwikkeling basiskennis over gender en economie met toepassing in het gezin • Versterken van de rol van vrouwen in de gezinseconomie • Creatie van hechte gezinnen als basis voor een gezonde dorpsgemeenschap Activiteiten Per dorp is er een driedaagse training waarbij aan bod komt het gender concept, de relatie tussen gender en economie, en in mindere mate de relatie tussen gender en sex, geloof en adat. De gevolgde methode is die van volwassenenonderwijs, met veel participatie, feedback en het uitwisselen van ervaringen. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De indicatoren zijn gelinkt aan de doelstellingen, waarbij het doel is in 60 gezinnen de positie van de vrouw verbeterd is, in een bewust, hecht gezin. Beoordeling Het is uitstekend dat zowel de bijeenkomsten in de dorpen over huiselijk geweld als de gender training in Merauke een follow up krijgen in deze dorpen. Het is een langzaam en moeizaam proces, waarin veel herhaling nodig is. Voorrangsindicatie Geen
 59. 59. Goedgekeurde projecten 2007 58 1 Projectnummer MER0713 2 Projectnaam Winkel Asmat kunst Merauke 3 Desa of Kecamatan Gudang Arang, Merauke 4 Doelgroep/categorie Asmat houtsnijders 5 (In)directe beneficienten 9 houtsnijders en hun gezinnen in Merauke, 100 in Asmat 6 Uitvoerende organisatie Asmat Wow Fe Samat 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op 9 Eigen bijdrage project Arbeid en grond 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 29.220.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 27.720.000,-( € 2.005) Achtergrond/Problematiek De districtshoofdplaats Merauke trekt mensen met allerlei verschillende stamachtergronden. Onder hen hebben de Asmatters het moeilijk. Gezien hun achtergrond is het moeilijk voor hen om zich aan te passen aan het moderne Merauke. Ze hebben echter een duidelijke asset: hun wereldberoemde houtsnij vaardigheden. Doelstellingen • Het verschaffen van een markt outlet voor Asmat kunstenaars • Het verhogen van inkomen voor in Merauke wonende Asmatters Activiteiten • Koop en verkoop van kunst uit de Asmat • In Merauke produceren van houtsnijwerk en verkoop Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen De groep zal weer kopers moeten vinden in Merauke. Volgens onze vertegenwoordiger hebben ze wel een goede naam en zijn ze bekend. Beoordeling In Merauke wordt Asmat kunst vrijwel uitsluitend via winkels van niet-Papua’s verkocht. Het is fantastisch dat Papua’s dit nu zelf in Merauke ter hand nemen. Onze vertegenwoordiger achtte een item uit het budget niet nodig. Het budget is daarmee met Rp 1,5 miljoen verlaagd. Voorrangsindicatie Geen
 60. 60. Goedgekeurde projecten 2007 59 1 Projectnummer MER0714 2 Projectnaam Cursus organische landbouw Salatiga 3 Desa of Kecamatan Merauke en Salatiga 4 Doelgroep/categorie boeren 5 (In)directe beneficienten 5 boeren ( 3 ex vluchteling en 2 Urumb/Tambat) en hun dorpen 6 Uitvoerende organisatie Yasanto 7 Looptijd Januari t/m april 8 Vervolg op 9 Eigen bijdrage project 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 50.000.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 49.550.000,-(€ 3.584) Achtergrond/Problematiek Capacity building is al jarenlang prioriteit in Papua. Ontwikkeling van landbouw in Papua, ook bij mensen die daar traditioneel niet zo sterk in zijn, is belangrijk ook vanwege bescherming van landrechten en het duurzaam te gelde maken van de aanwezige natuurlijke hulpbronnen. Doelstellingen 1. Verhogen kennis landbouw 2. Verhogen kennis en bewustzijn organische landbouw 3. Voorlichting geven in de resp dorpen waar de boeren vandaan komen Activiteiten Cursus van 3 maanden aan 5 boeren in Salatiga Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen 1. De 5 boeren vergroten kennis en vaardigheden volgens cursuseisen 2. Na terugkeer gaan de boeren effectief aan de slag 3. In een tijdsbestek van 1 a 2 jaar wordt hun gezinsinkomen beduidend vergroot 4. De boeren zijn in staat om de opgedane kennis verder te verspreiden in de gemeenschap Beoordeling De cursus is to the point en aangepast aan de Papua omstandigheden. Wat betreft de follow up is het grote voordeel dat het gebeurt onder auspiciën van Yasanto. Daarmee wordt zorg gedragen voor de toepassing en verdere verspreiding van de kennis. De verandering in het budget is het herstel van een fout. Voorrangsindicatie De cursus is op korte termijn
 61. 61. Goedgekeurde projecten 2007 60 1 Projectnummer MER0715 2 Projectnaam Computer 3 Desa of Kecamatan Merauke Tanggerang 4 Doelgroep/categorie studenten 5 (In)directe beneficienten 1 student 6 Uitvoerende organisatie Via Jago Bukit 7 Looptijd - 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Studiekosten, kost en inwoning 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 4.300.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 4.300.000,-( € 311) Achtergrond/Problematiek Onderwijs is heel belangrijk voor Papua. Voor studenten informatica is het financieel lastig om zelf een computer te kopen. Openbare faciliteiten zijn beperkt. Doelstellingen Voortzetting studie Verbeteringen studieresultaten door bezit eigen computer Activiteiten Aanschaf Monitor, CPU, Keyboard en printer. Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Voortzetting studie Verbeteringen studieresultaten door bezit eigen computer Beoordeling Het gaat hier om Alex Ariak, een Muyu uit PNG die in Merauke terechtgekomen is. Nadat hij onder de hoede is genomen van de directeur van Yasanto studeert hij nu informatica in Jakarta. Dit contact is dus betrouwbaar. Alex ontvangt geen beurs van Hapin. Voorrangsindicatie Geen
 62. 62. Goedgekeurde projecten 2007 61 - 1 Projectnummer MER0716 2 Projectnaam Maatschappelijke controle op overheidsuitgaven 3 Desa of Kecamatan Asmat, Boven Digul en Mappi 4 Doelgroep/categorie Civil society 5 (In)directe beneficienten 150 deelnemers, de bevolking in de drie gebieden 6 Uitvoerende organisatie FORPAMMER (Forum Partisipasi Masyarakat Merauke Untuk Pembangunan 7 Looptijd 6 maanden 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project - 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp 240.068.000.- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp 210.068.000.-( € 15.196) Achtergrond/Problematiek Het maatschappelijk middenveld in Papua is nog uitermate zwak ontwikkeld. Dit betekent ook dat de overheid nauwelijks door haar burgers gecontroleerd wordt. Dit terwijl o.a. door het decentralisatieproces er sprake is van grootschalige corruptie, met het ontstaan van nieuwe vormen van clientelisme. In de internationale donorgemeenschap is er toenemende aandacht voor dit probleem en voor de ontwikkeling van civil society. Forpammer is actief op dit gebied in Merauke. Dat is heel moeilijk (zie beoordeling), zodat de organisatie is te prijzen voor haar dapperheid. Interessant is dat het lijkt dat vooral niet Papua’s actief zijn op het gebied van corruptiebestrijding en controle van hun overheid. Dat is voor hen ook geen vreemde bezigheid. Het onmiddellijke gevolg is dat de overheid in Merauke, voornamelijk bestaande uit Papua’s, vroeg of laat de racistische kaart uitspeelt. Dit maakt de situatie complex. In de nieuw ontstane kabupaten in het zuiden is grote honger naar informatie over overheidsfinanciën en de regels eromheen. Vaak staat de overheid hier (nog) positief tegenover dit soort trainingen. Doelstellingen Asmat en Boven Digoel: • Vergroting van kennis en begrip over de overheidsfinanciën bij de bevolking • Versterken van de capaciteit van individuen en civil society organisaties in het maken van analyses van de overheidsfinanciën en lobby activiteiten daarbij. In het Mappi gebied ligt de nadruk op mensenrechten. Doelstellingen: • Bijbrengen kennis en begrip van recht en mensenrechten • Training op het gebied van onderzoekstactiek en strategie en lobby • Opzetten mensenrechten netwerk in Mappi • Vorming vam een bewuste groep in de samnleving die aandacht geeft aan en zich uitspreekt over recht en mensenrechten in de kabupaten Mappi. Activiteiten Het organiseren van drie vierdaagse trainingen in drie gebieden voor in totaal ongeveer 150 mensen. De deelnemers zijn personen die een belangrijke rol spelen in religie, maatschappij, onder jongeren, pers, hogere scholen, vrouwenbeweging en politie.
 63. 63. Goedgekeurde projecten 2007 62 Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Voor indicatoren zie de doelstellingen. Gezien het belang en de grootte van het project is een evaluatie op zijn plaats over de effecten van dit soort trainingen. Beoordeling In ons nieuwe beleidsplan, maar ook in de rapportages naar Novib, gaan we uitgebreid in op de problematiek van zwakke civil society, corruptie en pemekaran (decentralisatie en opsplitsing gebieden). Ik ben daarom heel blij met de opname van Forpammer in ons partnerportfolio. Forpammer en haar leidster Fransisca Nuhuyunan hebben een indrukwekkend trackrecord in het lastig volgen van de overheid in Merauke. Waarom houdt de overheid zich niet aan zijn eigen beleid? Wat is dat beleid? Waarom zijn openbare stukken niet te verkrijgen? Waarom wordt het geld niet conform het (bekende) beleid uitgegeven? Deze lastige vragen werden meermalen beantwoord met intimidatie en ook fysieke aanvallen op de medewerkers van Forpammer. Kortom, dappere mensen. Forpammer verlegt zijn werkterrein naar de nieuwe kabupaten Mappi, Asmat en Boven Digoel. Daar staat de civil society nog helemaal in zijn kinderschoenen, en is er bij de ontwikkeling van die kabupaten nog veel te winnen. Omdat de trainingen zich beperkten tot Merauke konden de kosten beperkt blijven. Er is ooit steun van de Europese Unie geweest voor de institutionele ontwikkeling van Forpammer. Nu de trainingen ver buiten Merauke plaatsvinden stijgen de kosten enorm. In overleg met Forpammer is het budget aangepast. Het ziet er nu als volgt uit: Item Anggaran (Rp) Pelatihan Asmat 70.306.000,- Pelatihan Boven Digoel 61.681.000,- Pelatihan Mappi 62.081.000,- Laptop, printer etc. 16.000.000,- Total 210.068.000.- Voorrangsindicatie Geen
 64. 64. Goedgekeurde projecten 2007 63 1 Projectnummer MER0717 2 Projectnaam Ontwikkelen economische activiteiten in kuststreek Merauke 3 Desa of Kecamatan Tomer, Urumb, Wamal en Payum (ged.) 4 Doelgroep/categorie Vissers, jagers en verzamelaars 5 (In)directe beneficienten 100 families 6 Uitvoerende organisatie FPEM (Forum Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat) 7 Looptijd 1 jaar 8 Vervolg op - 9 Eigen bijdrage project Rp. 72.000.000,- (Dienst Visserij) 10 Gevraagde bijdrage Hapin Rp. 135.700.000,- 11 Geadv bijdrage Hapin Rp. 135.700.000,-(€ 9.816) Achtergrond/Problematiek De traditioneel levende Marind bevolking langs de kust heeft moeite om zich aan te passen aan de moderne geldeconomie. Het is jaren zo dat hun productie wordt opgekocht door te weinig betalende tussenhandelaren. Ook kan de productie efficiënter. Sinds 2005 is FPEM goed bezig met economische bewustwordingsprojecten. Dit project zet dit werk voort. Doelstellingen Vergroten van kennis en vaardigheden bij het opzetten en managen van eigen bedrijfjes. Vergroten van het inkomen van de deelnemende gezinnen. Begrip van duurzaam en productief gebruik van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen. Verbeteren vaardigheden t.a.v. financiële gezinshuishouding Activiteiten Er worden eenvoudige participatieve methoden gebruikt. Het gaat om 8 kelompoks (groepen). De volgorde van de activiteiten is logisch: • Voorbereidend: socialisatie en vergaren data • Uitvoering training • Het maken van een plan voor het opzetten van een activiteiten en de verschaffing van het bijbehorende startkapitaal • Begeleiding • Monitoring en evaluatie Verwacht resultaat/Indicatoren/Verbeterpunten/Vragen Het projectvoorstel geeft 6 indicatoren. Dat is een hele stap vooruit. Vraag is nog hoe deze precies gemeten worden. Beoordeling Er is goede samenwerking tussen verschillende partijen (vandaar “Forum”), inclusief de overheid. Onze oude en nieuwe vertegenwoordigers zijn er bij betrokken. Het voorstel ziet er goed uit, is helder geformuleerd. Op mijn vragen over het budget is prompt geantwoord. Voorrangsindicatie Geen

×