Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ARALIN 1.6
PRODUKSIYON
Gawain 1. INPUT → OUTPUT
Isulat sa loob ng kahon input ang mga bagay na kailangan
Upang mabuo ang produktong makikita sa o...
Pamprosesong Tanong:
1. Nahirapan ka ba sa pag-iisipng mga input o sangkap
na kailangan para sa output? Bakit?
Medyonahir...
Gawain 2. TRAINMAP
Ayusin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng
pagkakabuo ng produkto. Ilagay ang bilang ng laraw...
Pamprosesong Tanong:
1. Sa iyong palagay, paano nagkakaugnay-ugnayang
mga larawan?
Ang mga larawan ay nagkakaugnay-ugnays...
Gawain 3: IRF Chart
Ano ang naging karanasan mo sa pagsagotsa mga naunang gawain?Paunang
gawain pa lamang ang iyong sinagu...
Gawain 4. CONCEPT MAPPING
Punan ng angkop na salik ng produksiyon ang concept map na nasa
susunod na pahina. Isulat sa loo...
ANO ANG KAHALAGAHAN NG PRODUKSIYON AT NGA MGA
SALIK NITO SA ATINGPANG-ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY?
Ang produksyon ay tumutukoy ...
PamprosesongTanong:
1. Ano-ano ang salik ng produksiyon? Ipaliwanagang ginagampanan ng bawat salik
sa proseso ngproduksiyo...
Ang Kapital o Puhunan Bilang Salik ng Produksyon
Ano ang maaring mangyari sa produksyon at pangangalakal kung walang
kapit...
Gawain5: IKOT-NAWAIN
Surrinat unawain ang dayagram sa ibabana nagpapakita ng paikot na daloy ng produksiyon.
Lupa Pagsasam...
Gawain 6: S P G – (SANGKAP sa PRODUKSIYON i-GRUPO)
A. Ilista ang mga bagay na ginamit sa paggawa ng sumusunod
na produkto....
PamprosesongTanong:
1. Ano-ano ang naging batayan mo sa klasipikasyonngiba’t-ibangsangkap na
ginagamit sa produksiyon?
 A...
Gawain 7: IRF Chart
Sa pagkakataong ito, sagutan mo na ang IRF Chart. Kung
iyong natatandaan ay isinulat mo ang iyong I-in...
Gawain 8: NEWS ANALYSIS
Basahin at pag-aralan ang balita na may pamagat na “Hataw sa
Rice Production, Pararangalan” Pagtuu...
Pamprosesong Tanong:
1. Aling mga pangunahing lalawigan at bayan ang nakatanggap ng
parangal na Agri-Pinoy Rice Achievers ...
Gawain 9: IRF Chart
Muli mong balikan ang IRF Chart. Sa bahaging ito ay isusulat mo na ang iyong Final na kasagutan
batay ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.6 - Produksiyon

50,991 views

Published on

A sample answers on activities in Ekonomiks: Aralin 1.6 - Produksiyon

Published in: Education
 • If u need a hand in making your writing assignments - visit ⇒ www.WritePaper.info ⇐ for more detailed information.
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • You might get some help from ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ Success and best regards!
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Writing you here to say that this is one of the best collection of plans I've seen I'm on my 4th day and have already build a few wooden toys for my daughter! ▲▲▲ https://url.cn/ktFCrsHZ
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Sex in your area is here: ❶❶❶ http://bit.ly/2F7hN3u ❶❶❶
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2F7hN3u ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.6 - Produksiyon

 1. 1. ARALIN 1.6 PRODUKSIYON
 2. 2. Gawain 1. INPUT → OUTPUT Isulat sa loob ng kahon input ang mga bagay na kailangan Upang mabuo ang produktong makikita sa output nanasa susunod na pahina. 1. Flour 2. Water 3. Yeast 4. Salt 5. Sugar 6. margarine 1. Hardwood 2. Hammer and nails 3. Hand saw 4. Chisel 5. Paint 6. Sandpaper 1. 1. Fabric 2. Rubber 3. Leather 4. Canvas 5. Plastic 6. Wood
 3. 3. Pamprosesong Tanong: 1. Nahirapan ka ba sa pag-iisipng mga input o sangkap na kailangan para sa output? Bakit? Medyonahirapan po ako sa pag-iisipng mga sangkap na kailangan para sa output sapagkat hindi ako gaanong pamilyar sa mga wastong katawagan sa mga sangkap at limitado lamang ang mga nalalaman kong sangkap. 2. Sa iyong palagay, ano ang ugnayan ng mga sangkap na nasa kahon ng input at ang larawan na nasa kahon ng output? Ang mga sangkap na nasa kahon ng input ay pinagsama-samaupang nang sa gayon ay mabuo bilang resulta ang larawan na nasa kahon ng output. 3. Ano ang katawagan sa proseso na nag-uugnay sa kahon ng input sa kahon ng output? Sa aking pagkakaalam, ang proseso na nag-uugnay sa kahon ng input sa kahon ng output ay tinatawag na PRODUKSIYON.
 4. 4. Gawain 2. TRAINMAP Ayusin ang mga larawan ayon sa pagkakasunod-sunod ng pagkakabuo ng produkto. Ilagay ang bilang ng larawan sa mga kahon sa ibaba.
 5. 5. Pamprosesong Tanong: 1. Sa iyong palagay, paano nagkakaugnay-ugnayang mga larawan? Ang mga larawan ay nagkakaugnay-ugnaysapagkat ang mga ito ay ang nagpapakitang isang proseso ng pagprodyusng isang bagay at ito ay ang isang wooden dining table. 2. Ano ang naging batayan mo sa pagsasaayos ng larawan? Ang aking naging batayan sa pagsasaayos ng larawan ay kung ano ang ipinapakitasa mismong mga larawan. 3. Ano ang tawag sa prosesong naganapmula sa una hanggang ikaapat na larawan? Ang tawag sa prosesong naganapmula sa una hanggang ikaapat na larawan ay PRODUKSIYONo PAGPOPRODYUS. Ang unang larawan hannggang sa ikaapat na larawan (1, 4, 3, 2) ay nagpapakita ng isang proseso o hakbang patungo sa pagprodyusng isang bagay at ito ay ang wooden dining table.
 6. 6. Gawain 3: IRF Chart Ano ang naging karanasan mo sa pagsagotsa mga naunang gawain?Paunang gawain pa lamang ang iyong sinagutan, sa mga susunod na gawain ayinaasahang matutuklasan mo ang mga tamang kasagutan. Pagkatapos ng mga gawain aymaaari mong balikan at itama ng iyong sagot. Magpatuloy ka. Sagutin ang IRF Chart. Isulat mo sa hanayI – initial ang kasagutan sa tanong na ano ang produksiyon? Ano-ano ang salik nito at ang implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay?Ang dalawang natitirang hanay ay sasagutan mo sa mga susunod na bahagi ng pag-aaral mo sa paksa. IRF Chart I – nitial Answer  Ang produksiyon ay ang proseso o hakbang na isinasagawa sa input (sangkap) upang mabuo ang output (resultang bagay).  Para sa aking initial na kaalaman, ang mga salik ng produksyon ay ang input at output na kung saan ang input ay ang mga sangkap na kinakailangan upang maisagawa ang output, ang resultang bagay mula sa mga pinagsama-samang input.  Ang implikasyon nito sa pang-araw- araw na pamumuhay ay ang mga bagay na ginagamit natin sa araw- araw ay may isang prosesong pinagdaanan. Hindi lahat ng ito ay nagawa sa isang pitik lang. R – evised Answer F – inal Answer
 7. 7. Gawain 4. CONCEPT MAPPING Punan ng angkop na salik ng produksiyon ang concept map na nasa susunod na pahina. Isulat sa loob ang kahalagahan ng bawat isa sa proseso ng produksiyon. Sagutan ang tanong na nasa kahon. MGA SALIK NG PRODUKSIYON Lupa Bilang Salik ng Produksyon Sumasaklawang lupa sa lahat ng orihinalathindi mapapalitang yaman ng kalikasan.Halimbawa nito ang matatabang lupang pinagtatamnan, ang mga lupang pastulan, lupa sa lungsod atiba pa. Nadaragdagan ang kapakinabangan ng lupa habang nalilinang ito. Ang Kapital o Puhunan Bilang Salik ng Produksyon May malaking bahagi sa produksyonang puhunan. Magiging kapaki-pakinabang lamang ang lupa kung gagamitan ng puhunan.Mahalaga rin sa paggawa ang puhunan upang matugunan ang pangangailangan.Nagiging maunlad ang industriyang pinaglalaananng malaking puhunan.Ang Kakayahang Entreprenyur Bilang Salik ng Produksyon. Isang entreprenyur ang nagtatatag ng negosyong makapagbibigay ng malaking kapakinabangansa mga mamamayan. Siya ang nasa likod na produksyon. Sa kanyang matalinong pagpapatakbo nakasalalay ang paglagong isang negosyo. Siya ay tinaguriang tagapamahala, superbisor, innovator, at risk bearer sa produksyon. Lakas-Paggawa Bilang Salik ng Produksyon Ang lakas-paggawa ng pinakamahalagang salik ng produksyon. Sa salik na ito umiiral ang kontribusyonng lakas ng tao upang mabuo ang isang produkto. Hindi sapat na may mga hilawna sangkapupang makabuo ng isang produkto sapagkatkailangan pang dumaan sa isang proseso ang mga hilaw na sangkapupang mapakinabanganng taoayon sa kanyang nais.
 8. 8. ANO ANG KAHALAGAHAN NG PRODUKSIYON AT NGA MGA SALIK NITO SA ATINGPANG-ARAW-ARAW NA PAMUMUHAY? Ang produksyon ay tumutukoy sa paglikha ng mga bagay o serbisyo upang matugunan ang pangangailangan ng mga tao. Nangangailangan ng mga materyal at kagamitan ang anumang paggawa ng isang bagay o kalakal upang magkaroon ng produksyon. Ang produksyon ang pinakamahalagang bahagi ng proseso sa ekonomiya. Dito nililikha ang mga bagay o produktong kailangan ng mga mamamamyan. Kailangan din sa pag-ikot ng ekonomiya ang pagpapalitan o distribusyon at ang pagkonsumao. Batay rito, masasabing isang sistema ng patuloy na produksyon, palitan, at pagkonsumo ng mga kalakal at serbisyo ang ekonomiya.
 9. 9. PamprosesongTanong: 1. Ano-ano ang salik ng produksiyon? Ipaliwanagang ginagampanan ng bawat salik sa proseso ngproduksiyon? May apat na salik sa pagbuo ng isang produkto. Hindi mabubuo angisang produkto kung mawawalaang alinman sa mga salik na ito. Kabilang sa mgasalik na ito ang lupa, lakas-paggawa, puhunan o kapital at kakayahan ng entreprenyur. Lupa Bilang Salik ng Produksyon Sumasaklaw ang lupa sa lahat ng orihinal at hindi mapapalitangyaman ng kalikasan. Halimbawanito ang matatabanglupang pinagtatamnan, ang mga lupang pastulan, lupa sa lungsod at iba pa. Nadaragdagan ang kapakinabangan ng lupa habang nalilinang ito. Maaaring gamitin ang lupa sa iba’t ibang pamamaraantulad ng pagsasaka, pabahay, pagtatayuanng mga tanggapan, pagawaanat iba pa. Walang hanggan ang maaaring gamit ng lupa. Ang kapakinabangan ng lupasa may-arinito ay nagtatakda ng kita na tinatawag na upa. Lakas-PaggawaBilang Salik ng Produksyon Ang lakas-paggawang pinakamahalagang salik ng produksyon. Maituturingna lakas-paggawa ng lakas-tao na ginagamit sa paglikha o paggawang kapaki- pakinabang na bagay. Ang kalikasan ang nagbibigay ng mga hilaw na sangkap o likas na yamanngunit nakasalalay sa kamay ng tao ang paglinang nito upang maging kapaki-pakinabangito. Sa salik na ito umiiralang kontribusyonnglakas ng tao upang mabuo angisang produkto. Hindisapat na may mga hilaw na sangkap upang makabuo ng isang produkto sapagkat kailangan pang dumaan sa isang proseso angmgahilaw na sangkap upang mapakinabanganng tao ayonsa kanyang nais. Dito pumapasokang lakas-paggwa. Sa pamamagitanng pag-iisip at talento ng tao, nabubuo ang isang produkto. Hindilamang nangangahulugan ng pisikal na paggawaang lakas- paggawa. Matatawag ding lakas-paggawa ang pag-iisip ng tao.
 10. 10. Ang Kapital o Puhunan Bilang Salik ng Produksyon Ano ang maaring mangyari sa produksyon at pangangalakal kung walang kapital? Marahil, ang mga pangunahing pangangailangan lamang ang magagawadahil walang mamumuhunan sa produksyon ng kagamitan, mga pampaginhawa sa buhay at bagong teknolohiya. Kahalagahan ng Kapital May malaking bahagi sa produksyon ang puhunan. Magiging kapaki-pakinabang lamang ang lupa kung gagamitan ng puhunan. Mahalaga rin sa paggawa ang puhunan upang matugunan ang pangangailangan. Nagiging maunlad ang industriyang pinaglalaanan ng malaking puhunan. Ang Kakayahang Entreprenyur Bilang Salik ng Produksyon Isang entreprenyur ang nagtatatag ng negosyong makapagbibigay ng malaking kapakinabangan sa mga mamamayan. Siya ang nasa likod na produksyon. Sa kanyang matalinong pagpapatakbo nakasalalay ang paglago ng isang negosyo. Siya ay tinaguriang tagapamahala, superbisor, innovator, at risk bearer sa produksyon. 2. Sa iyong palagay, alin sa mga salik ang pinakamahalaga sa proseso ng produksiyon? Pangatwiranan. Sa aking palagay, ang salik na pinakamahalaga sa proseso ng produksiyon ay ang Lakas-Paggawa Bilang Salik ng Produksyon sapagkat dito umiiral ang kontribusyon ng lakas ng tao upang mabuo ang isang produkto. Hindi sapat na may mga hilaw na sangkap upang makabuo ng isang produkto sapagkat kailangan pang dumaan sa isang proseso ang mga hilaw na sangkap upang mapakinabangan ng tao ayon sa kanyang nais. Ang lakas-paggawa ng pinakamahalagang salik ng produksyon. Maituturing na lakas-paggawa ng lakas- tao na ginagamit sa paglikha o paggawa ng kapaki-pakinabang na bagay. Ang kalikasan ang nagbibigay ng mga hilaw na sangkap o likas na yaman ngunit nakasalalay sa kamay ng tao ang paglinang nito upang maging kapaki- pakinabang ito.
 11. 11. Gawain5: IKOT-NAWAIN Surrinat unawain ang dayagram sa ibabana nagpapakita ng paikot na daloy ng produksiyon. Lupa Pagsasama-sama Produkto o Paggawa ng mga input ng serbisyong Kapital produksiyon pangkonsumo; Entrepreneurship Produkto o serbisyona gamit sa paglikha ng ibang produkto MGA KABAYARAN SA SALIK NG PRODUKSIYON upa, sahod,interes, at kita PamprosesongTanong: 1. Ano ang inilalarawanng dayagram?  Ang inilalarawanng dayagram sa itaasay ang tungkol sa prosesong produksiyon. 2. Batay sa dayagram, paano nauugnay ang input sa output? Ipaliwanag.  Sa pamamagitanng prosesong pagsasama-samang mga input ng produksiyon, naiuugnay INPUT PROSESO OUTPUT
 12. 12. Gawain 6: S P G – (SANGKAP sa PRODUKSIYON i-GRUPO) A. Ilista ang mga bagay na ginamit sa paggawa ng sumusunod na produkto. Ihanay ang sumusunod kung ang salik ay lupa, lakas-panggawa, kapital, o entrepreneurship. Gamitin ang talahanayan sa ibaba sa pagsagot. Produkto Mga ginamit sa pagbuo ng produkto Klasipikasyon ng Salik ng Produksiyon 1. Glass 2. Metals 3. Plastic 4. Silicon Oxide 5. Aluminum Oxide 6. Platinum 7. Tungsten 8. iron 1. Lupa 2. Lupa 3. Lupa 4. Lupa 5. Lupa 6. Lupa 7. Lupa 8. Lupa 1. Sugar 2. Water 3. Cream 4. White distilled vinegar 5. Candy oils 6. Food coloring 1. Lupa/Kapital 2. Lupa/Kapital 3. Lupa/Kapital 4. Lupa/Kapital 5. Lupa 6. Lupa/Kapital 1. Panadero 2. Flour 3. Eggs 4. Yeast 5. Sugar 6. Salt 7. Cheesecloth 8. Oven 1. Lakas-panggawa 2. Lupa/Kapital 3. Lupa/Kapital 4. Lupa/Kapital 5. Lupa/Kapital 6. Lupa/Kapital 7. Kapital 8. Kapital -LUPA -LAKAS- PANGGAW A -KAPITAL -ENTRE PRENEURS HIP -LUPA -LAK AS- PANGG AW -EN TREPRE NEUR SHIP -LUPA -LAKAS- PANGGA WA -ENTR EPRENE URSHIP
 13. 13. PamprosesongTanong: 1. Ano-ano ang naging batayan mo sa klasipikasyonngiba’t-ibangsangkap na ginagamit sa produksiyon?  Ang aking naging batayansa klasipikasyon ng iba’t-ibangsangkap na ginagamit sa produksiyonay ang mismongmgasangkap at kagamitang kinakailangan upang maisagawaang produksiyonat ang mgakatangian ng bawat salik ng produksiyon. 2. Ipaliwanag ang bahaging ginagampanan ng iba’t-ibangsalik ngproduksyon sa pagbuo ng produkto at serbisyo.  Lupa – kasama rito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang-tubig, yamang-mineral, at yamang-gubat. Anglupaay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Angwastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkakaroonng produktibongpaggamit.  Lakas-Panggawa – kailangan ang mgamanggagawa sa transpormasyonng mga hilaw na materyales sapagbuo ng tapos naprodukto o serbisyo. Tumutukoy ito sakakayahan ng tao sa produksyonngkalakal o serbisyo.  Kapital – ay tumutukoy sakalakal na nakalilikha ng ibapang produkto. Ang kapital ay maaariring iugnay sa salapi at imprastrukturatuladng mga gusali, kalsada, tulay patina ang mgasasakyan. Sa makabagongekonomiya, nangangailangan ang mga bansa na mangalap ng malaking kapital upang makamtanang pagsulong.  Entrepreneurship – ito ay tumutukoy sakakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimulang isang negosyo. Ito ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksiyonupangmakabuo ngprodukto at serbisyo. Siyarinang nag-oorganisa, nagkokontrolat nakikipagsapalaran sa mgadesisyonsa mga bagay na makakaapekto saproduksiyon.
 14. 14. Gawain 7: IRF Chart Sa pagkakataong ito, sagutan mo na ang IRF Chart. Kung iyong natatandaan ay isinulat mo ang iyong I-initial na kasagutan sa tanong na “Ano ang produksiyon? Ano-ano ang mga salik nito at implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay?” Ngayon naman ang iyong pagkakataon na baguhin o i-revise ang naunang kasagutan. Isaayos mo ang mga konsepto na taliwas sa iyong napag-aralan. Isulat ang iyong kasagutan sa bahagi ng revised. IRF Chart I – nitial Answer R – evised Answer  Ang produksiyon ay proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output.  Ang mga salik ng produksiyon ay ang lupa, lakas-panggawa, kapital at entrepreneurship. F – inal Answer
 15. 15. Gawain 8: NEWS ANALYSIS Basahin at pag-aralan ang balita na may pamagat na “Hataw sa Rice Production, Pararangalan” Pagtuunan ng pansin ang nilalaman, organisasyon, mensahe, pagkamalikhain, at kapakinabangan ng binasang lathalain. Pagkatapos ay sagutan ang mga tanong. Hataw sa Rice Production, Pararangalan Posted by Online Balita on Mar 15th, 2013 CABANATUAN CITY – Nakatakdang gawaran ng Department of Agriculture (DA) ng Agri-Pinoy Rice Achievers Award ang mga lalawigan, bayan, at indibidwal na malaki ang ambag sa pagtamo ng hangarin ng pamahalaan na staple self-sufficiency. Sinabi ni DA Regional Executive Director Andrew Villacorta na kabilang ang Nueva Ecija at Bulacan sa sampung top performing provinces sa buong bansa. Sila ay makakakuha ng tig-aapat na milyong pisong halaga ng mga proyekto. Kasama naman sa 48 na nagwagi sa municipal category at makakatanggap ng tig-isang milyong pisong halaga ng mga proyekto ang Talavera, Guimba, General Tinio, Llanera, Sta. Rosa, Sto. Domingo, Cuyapo, at Lupao sa Nueva Ecija at maging ang San Rafael sa Bulacan. May kabuuang 87 technicians at opisyal naman sa Gitnang Luzon ang itinanghal na Outstanding Agricultural Extension Workers (AEW) na mag-uuwi ng tig-Php20,0000 halaga ng insentibo. May 350 iba pang AEWs, 10 irrigators’ associations at tatlong mall water impounding system associations sa buong kapuluan ang pagkakalooban din ng naturang pagkilala sa isang seremonya ngayong araw sa Philippine International Convention Center. Nakapagtala ang Gitnang Luzon ng 138 porsiyentong rice sufficiency level noong nakaraang taon kahit pa sinalanta ito ng matinding pag- ulan dulot ng habagat. Sinabi ni Villacorta na umabot sa 3,220,607 metriko toneladang palay mula sa 675,781 ektarya ang naani, na ang average yield ay 4.77 metriko tonelada kada ektarya. Ang produksiyon noong 2012 ay 23 porsiyentong mas mataas kumpara sa 2,616,083 metriko toneladang naitala noong 2011 at ito ay nakaambag sa 18 porsiyento ng pambansang produksiyon alinsunod sa Food Staple Self- Sufficiency Program. Ayon sa Regional Agriculture Chief, ang pagsasanib ng mga programa at proyekto patungkol sa climate change adaptation ng mga tanggapan ng pambansa at lokal na pamahalaan ang dahilan ng agarang pagkabawi mula sa sakuna at paglago ng produksiyon. – Light A. Nolasco
 16. 16. Pamprosesong Tanong: 1. Aling mga pangunahing lalawigan at bayan ang nakatanggap ng parangal na Agri-Pinoy Rice Achievers Award?  Ang mga pangunahing lalawigan at bayan na nakatanggap ng parangal na Agri-Pinoy Rice Achievers Award ay ang Nueva Ecija, at Bulacan. 2. Paano natamo ng mga bayan at lalawigang ito ang mataas na antas ng produksiyon sa bigas? Paano kaya makatutulong ang mga salik ng produksiyon sa pagtaas ng produksiyon ng pagkain sa bansa?  Nakatulong ang Food Staple Self-Sufficiency Program upang matamo ng mga bayan at lalawigang ito ang mataas na antas ng produksiyon ng bigas. Itong programa nito ay nakapokus sa seguridad ng mga pagkain partikular na ang bigas.  Ang mga salik ng produksiyon ay makatutulong sa pagtaas ng produksiyon ng pagkain sa bansa sa pamamagitan ng kapag ang mga salik ng produksiyon na ito ay nag-ugnay-ugnay, ito ay makalilikha ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan. 3. Ano ang layunin ng “Food Staple Self-Sufficiency Program” ng pamahalaan?  Ang layunin ng ng programang itinaguyod ng pamahalaan na “Food Staple Self-Sufficiency Program” ay ang palakihin ang produksyon at bahagi ng konsumo ng mga ito lalo na sa mga lugar na hindi naman gaanong palakain ng bigas kung saan laganap ang konsumo nito. 4. Paano nakatutulong sa atin ang pagkakaroon ng mataas na antas ng produksiyon?  Nakatutulong sa atin ang pagkakaroon ng mataas na antas ng produksiyon sa pamamagitan ng ang bigas ay tinaguriang pinakamalahalagang inaaaning pagkain, pangunahing pagkain para sa buong bansa. Ang produksiyon ng bigas sa Pilipinas ay
 17. 17. Gawain 9: IRF Chart Muli mong balikan ang IRF Chart. Sa bahaging ito ay isusulat mo na ang iyong Final na kasagutan batay sa iyong pang-unawa sa paksang tinalakay. Inaasahan din na malinaw mo nang masasagot ang mga katanungang: Ano ang produksiyo? Ano-ano ang salik nito at implikasyon nito sa pang-araw-araw na pamumuhay? Handa ka na ba? Isulat mo na ang iyong Final na kasagutan. IRF Chart I – nitial Answer R – evisedAnswer F – inal Answer  Ang produksiyon ay proseso ng pagpapalit anyo ng produkto sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng mga salik upang makabuo ng output.  Ang mga salik ng produksiyon ay ang lupa, lakas-panggawa, kapital at entrepreneurship.  Lupa -kasama rito ang lahat ng yamang likas sa ibabaw at ilalim nito, pati ang mga yamang-tubig, yamang-mineral, at yamang-gubat. Ang lupa ay may naiibang katangian sapagkat ito ay fixed o takda ang bilang. Ang wastong paggamit ng lupa ay mahalaga. Malaki man o maliit ang sukat nito, kailangang tiyakin ang pagkakaroon ng produktibong paggamit.  Lakas-panggawa -kailangan ang mga manggagawa sa transpormasyon ng mga hilaw na materyales sa pagbuo ng tapos na produkto o serbisyo. Tumutukoy ito sa kakayahan ng tao sa produksyon ng kalakal o serbisyo.  Kapital - ay tumutukoy sa kalakal na nakalilikha ng iba pang produkto. Ang kapital ay maaari ring iugnay sa salapi at imprastruktura tulad ng mga gusali, kalsada, tulay pati na ang mga sasakyan. Sa makabagong ekonomiya, nangangailangan ang mga bansa na mangalap ng malaking kapital upang makamtan ang pagsulong.  Entrepreneurship - ito ay tumutukoy sa kakayahan at kagustuhan ng isang tao na magsimula ng isang negosyo. Ito ang tagapag-ugnay ng naunang mga salik ng produksiyon upang makabuo ng produkto at serbisyo. Siya rin ang nag-oorganisa, nagkokontrol at nakikipagsapalaran sa mga desisyon sa mga bagay na makakaapekto sa produksiyon.  Ang produksiyon ang tumutugon sa ating pangangailangan. Kung walang produksiyon ay wala rin tayong produkto at serbisyo na ikokonsumo. Ang mga salik na lupa, lakas-panggawa, kapital at entrepreneurshipay may malaking bahaging ginagampanan sa prosesong ito. Kapag ang mga salik na ito ay nag- ugnay-ugnay,ito ay magdudulot ng mga produkto at serbisyo na tutugon sa ating pang-araw-araw na pangangailangan.

×