Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Gimnastik      1
Gimnastik             Gimnastik                             ISI KANDUNGAN    ...
Gimnastik                                  Gimnastik              KA A ALU...
Gimnastik                                  Gimnastik              KA A ALU...
Gimnastik               Gimnastik               BAB 1 DASAR 1MURID 1SUKAN          ...
Gimnastik                       Gimnastik    Dasar ini juga menyumbang kepada penggalakan perta...
Gimnastik                             Gimnastik                       ...
Gimnastik                               Gimnastik    iv.		Budaya sukan kegemaran yang me...
Gimnastik                                Gimnastik   2.4		BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KELAB...
Gimnastik                  Gimnastik                 BAB 3     LATAR BELAKANG GIMNAS...
Gimnastik                             Gimnastik   Olimpiad pada Zaman Greek        ...
Gimnastik                              Gimnastik   3.3 PERKEMBANGAN GIMNASTIK DI MALAYSIA ...
Gimnastik                                 Gimnastik   3.4 KONSEP PERGERAKAN DALAM GIMNAS...
Gimnastik                                   Gimnastik   3. Kaki mendarat dan dagu  ...
Gimnastik                             Gimnastik                       ...
Gimnastik                                     Gimnastik   KONSEP PERGERAKAN HAMBURAN...
Gimnastik                                 Gimnastik                   ...
Gimnastik                   Gimnastik                  BAB 4     PERSEDIAAN DAN PE...
Gimnastik            Gimnastik   Contoh persembahan gimnastrada36                      ...
Gimnastik                               Gimnastik   MERANCANG PERSEMBAHAN         ...
Gimnastik                   Gimnastik   Perhatian   	   1. Perlu kreatif dan inovatif, serta bera...
Gimnastik                               Gimnastik     BAB 5   PERSEMBAHAN GIMNASTRAD...
Gimnastik                                 Gimnastik   Contoh 1:             ...
Gimnastik                                 Gimnastik   Contoh 3:             ...
Gimnastik                         Gimnastik   IMBANGAN                     ...
Gimnastik    Gimnastik   	  Contoh-contoh formasi dalam imbangan50                         ...
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Modul Gimnastik KPM
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Modul Gimnastik KPM

4,282 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Modul Gimnastik KPM

 1. 1. Gimnastik 1
 2. 2. Gimnastik Gimnastik ISI KANDUNGAN BAB 1 DASAR 1MURID 1SUKAN 1.1 Pengenalan 9 1.2 Rasional 9 1.3 Matlamat 10 1.4 Konsep 10 BAB 2 PENGURUSAN KELAB SUKAN MODUL INI DISEDIAKAN SEBAGAI LANGKAH AWAL UNTUK 2.1 Pengenalan 12 2.2 Penubuhan Kelab sukan 13 MEMBANTU GURU-GURU PENASIHAT KELAB SUKAN SEKOLAH. 2.3 Organisasi Kelab Sukan 15 2.4 Bidang Tugas Jawatankuasa Kelab Sukan 162 USAHA PENAMBAHBAIKAN MODUL INI AKAN DILAKUKAN BAB 3 3.1 LATAR BELAKANG GIMNASTIK Falsafah Gimnastik 19 3 3.2 Sejarah 19 SECARA BERKALA DAN BERTERUSAN. 3.3 Perkembangan Gimnastik Di Malaysia 22 3.4 Konsep Pergerakan Dalam Gimnastik 24 MODUL INI BOLEH DIGUNA PAKAI SEBAGAI PANDUAN DAN BAB 4 PERSEDIAAN DAN PERANCANGAN 35 RUJUKAN GURU DALAM USAHA MEMBANGUNKAN SUKAN BAB 5 PERSEMBAHAN GIMNASTRADA - Transisi (Gerak Edar) 43 DI SEKOLAH. - Imbangan 48 - Persembahan Akrobatik 52 - Persembahan Hambur dan Lombol 54 - Genggaman 55 - Piramid 57 - Persembahan Piramid 60 - Penilaian Persembahan 62 - Contoh Persembahan Gimnastrada 63 MODUL LATIHAN SUKAN UNTUK GURU PENASIHAT KELAB SUKAN SEKOLAH
 3. 3. Gimnastik Gimnastik KA A ALU-ALUAN T KA A ALU-ALUAN T MENTERI PELAJARAN MALAYSIA KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam Sejahtera, dan Salam Sejahtera. Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia. Salam 1Malaysia. Salam 1Malaysia. Sekolah sebagai institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik Sekolah sebagai institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik Saya mengambilinstitusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik Sekolah sebagai kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada atau kurikulum, malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum. atau kurikulum, malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum. Bahagian Sukan malah diberikan tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum. atau kurikulum, dan Bahagian Pendidikan Guru atas kejayaan penerbitan modul ini. Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal Antara cabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal ini dapat dikesan menerusi penghayatan kita terhadap apa-apa yang terkandung dalam ini dapat dikesan menerusi penghayatan kita terhadap apa-apa yang terkandung dalam Aktiviti sukan telah menjadipenghayatan kita terhadap apa-apa yang terkandung dalam ini dapat dikesan menerusi semakin penting dan wajib dilaksanakan di semua sekolah Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi tonggak kepada prinsip sistem pendidikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang menjadi tonggak kepada prinsip sistem pendidikan di seluruh negara. Pihak yang terlibatmenjadipengurusan sukan seharusnya merancang, Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dalam tonggak kepada prinsip sistem pendidikan negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, mengurus dan melaksanakan melahirkanini secara sistematik, dari segi jasmani, emosi, negara yang bermatlamat untuk kegiatan pelajar yang seimbang cekap, berkesan dan rohani dan intelek. rohani, dan intelek. berlandaskan keilmuan dan kemanusiaan. rohani, dan intelek.4 Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Modul Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menerbitkan Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan penyertaan dan menyuburkan semangat kesukanan dalam kalangan murid. Sukan bukan penyertaan dan menyuburkan semangat kesukanan dalam kalangan murid. Sukan bukan Dalam menghadapi alaf baharu yang serba mencabar Malaysiaharus sentiasa memainkan Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pelajaran ini, kita telah menerbitkan Modul perananSukan Untuk Guru Penasihat melahirkan modal insan, iaitu murid yang seimbang Latihan dan tanggungjawab untuk Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan dan harmonis secara menyeluruh dan bersepadu. Pewaris generasi akan datang ini mampu penyertaan dan menyuburkan semangat kesukanan dalam kalangan murid. Sukan bukan 5 sahaja wadah untuk mengasah bakat dan kebolehan murid tetapi dapat menjurus kepada sahaja wadah untuk mengasah bakat dan kebolehan murid tetapi dapat menjurus kepada menyahut cabaran dan memastikandan kebolehan murid tetapi dapat menjurus kepada sahaja wadah untuk mengasah bakat kesejahteraan negara berkekalan dan seterusnya hala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, aman dan sejahtera di samping dapat hala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, aman dan sejahtera di samping dapat dapat meningkatkan kemajuan negara. Generasiaman dan sejahtera di samping dapat hala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, ini merupakan penentu kegemilangan mengeratkan hubungan antara guru dengan ibu bapa dan menceriakan sekolah ketika mengeratkan hubungan antara guru dengan ibu bapa dan menceriakan sekolah ketika negara kelak.. hubungan eranan dan penglibatan murid dalammenceriakannsekolaheketika negara kelak Oleh itu,, peranan dan penglibataibu bapaddan aktiviti sukan amat penting.. mengeratkan Oleh itu p antara guru dengan n murid alam aktiviti suka amat p nting berlangsungnya sesuatu kejohanan. berlangsungnya sesuatu kejohanan. Program sukan tersebut membolehkan murid memperoleh, menyebar dan menggunakan berlangsungnya sesuatu kejohanan. ilmu pengetahuan. Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidak Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidak Pertumbuhan murid seharusnya dikembangkan dengan pelbagai potensi dan tidak sewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. Sememangnya pencapaian dan sewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. Sememangnya pencapaian dan Saya ingin mengucapkan aspek pencapaian akademik. dan terima kasihpencapaian dan sewajarnya terhad dalam setinggi-tinggi penghargaan Sememangnya kepada semua kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan pihak yang terlibat dalam menyumbangkan idea sehingga terbitnya Modul Latihan Sukan kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan sahsiah peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap bakat dalam sukan sahsiah peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap bakat dalam sukan Untuk Guru Penasihat memberikan peluang kepada mereka menggilap dijadikan panduan sahsiah peribadi serta Kelab Sukan Sekolah. Semoga modul ini dapat bakat dalam sukan yang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh disekat. Wajar diakui melalui kegiatan yang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh disekat. Wajar diakui melalui kegiatan untukdigemari sepanjang tahun juga tidakdari segi fizikal dan mempunyai disiplin yang yang melahirkan generasi yang mantap boleh disekat. Wajar diakui melalui kegiatan sukan, murid akan dapat mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, baik untuk sukan, murid akan dapat mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, baik untuk tinggi, bersikap positif sertamengisi masa dengan aktiviti diharap modul ini akan diguna sukan, murid akan dapat mempunyai jati diri. Selain itu, yang bermanfaat, baik untuk kesihatan fizikal terutamanya mengurang masalah obesiti, menyemai nilai sahsiah yang pakai dan dibuat penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan terpuji, membina keyakinan diri yang tinggi di samping berasa seronok hadir ke sekolah terpuji, membina keyakinan diri yang tinggi di samping berasa seronok hadir ke sekolah oleh semua pihak. keyakinan diri yang tinggi di samping berasa seronok hadir ke sekolah terpuji, membina akan dapat membendung gejala ponteng. akan dapat membendung gejala ponteng. akan dapat membendung gejala ponteng. Saya berharap agar pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaat Saya berharap agar pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaat Sekian, terima kasih. pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaat Saya berharap agar kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga usaha kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga usaha kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga usaha murni ini akan berkekalan dan dapat mencapai objektif yang disasarkan. murni ini akan berkekalan dan dapat mencapai objektif yang disasarkan. DATO’ini akan berkekalanMAHMUD mencapai objektif yang disasarkan. murni ABD GHAFAR BIN dan dapat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ‘BERTUGAS DENGAN IKHLAS’ ‘BERTUGAS DENGAN IKHLAS’ ‘BERTUGAS DENGAN IKHLAS’ Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Timbalan Perdana Menteri Timbalan Perdana Menteri Merangkap Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia Menteri Pelajaran Malaysia Menteri Pelajaran Malaysia
 4. 4. Gimnastik Gimnastik KA A ALU-ALUAN T KA A ALU-ALUAN T PENGARAH BAHAGIAN SUKAN PENGARAH BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Salam Sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, Salam Sejahtera, Salam Sejahtera. dan Salam Sejahtera. Salam Sejahtera, Salam 1Malaysia. Salam 1Malaysia. Terlebih sebagai institusi pendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik Sekolah dahulu saya ingin merakamkan ucapan tahniah dan terima kasih kepada Alhamdulillah, bersyukurpendidikan utama bukan sahaja menumpukan bidang akademik Saya mengambilinstitusi saya ke hadrat mengucapkankerana dengan izin, limpah dan Sekolah sebagai kesempatan ini untuk Allah S.W.T. setinggi-tinggi tahniah kepada jawatankuasa program 1Murid tanggungjawab turut memfokuskan bidang kokurikulum. atau kurikulum, malah diberikan 1Sukan kerana berjaya dalam menghasilkan Modul Bahagian Sukan malah diberikan tanggungjawab turutkata bagi mengisi ruangan di Modul atau kurikulum, dan saya menyampaikan sepatah dua memfokuskan bidang kokurikulum. kurniaNya jua dapat Bahagian Pendidikan Guru atas kejayaan penerbitan modul ini. Latihancabang kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal Antara Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah ini. Penghasilan modul ini LatihancabangUntuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah khususnya kepada semua warga Antara Sukan kokurikulum yang begitu aktif sejak dahulu ialah sukan dan permainan. Hal menepati dikesan transformasi pendidikankita terhadap apa-apa yang terkandung dalam ini dapat usaha menerusi penghayatan negara yang berhasrat untuk meningkatkan pendidik yang telah menjadipenghayatan kita sekolah seluruh negara. di semua sekolah Aktiviti sukan akan menggunakan modul ini di terhadap apa-apa yang terkandung dalam ini dapat dikesan menerusi semakin penting dan wajib dilaksanakan penyertaan murid dalam bidangyang menjadi tonggak kepada ini adalah antara langkah Falsafah Pendidikan Kebangsaan sukan. Kemunculan modul prinsip sistem pendidikan di seluruh negara. Pihak yang terlibatmenjadipengurusan sukan seharusnya merancang, Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang dalam tonggak kepada prinsip sistem pendidikan negara yang bermatlamat untuk melahirkan pelajar yang seimbang dari segi jasmani, emosi, awal Bahagian ini demi merealisasikan cetusan idea Yang Amat Berhormat Tan Sri Dato’ mengurus dan melaksanakan melahirkanini secara sistematik, dari segi jasmani, emosi, negara yang bermatlamat untuk kegiatan pelajar yang seimbang cekap, berkesan dan Bersesuaian dengan cabaran dan perkembangan pendidikan semasa serta harapan dan rohani, dan intelek. Hj. Muhyiddin bin Hj. Mohd Yassin, Timbalan Perdana Menteri, merangkap Menteri Pelajaran amanahdan intelek.ibu dan kemanusiaan. berlandaskan keilmuanbapa, amatlah wajar bagi Kementerian Pelajaran Malaysia untuk rohani, daripada Malaysia. Usaha mengoptimumkan kecergasan murid melalui pembudayaan sukan di6 7 merangka pendekatan dan strategi bagi memastikan kelangsungan peranannya sebagai sekolah bertujuan untuk menghasilkan muridPelajaran Malaysia telah menerbitkan Modul Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian yang berminda cerdas. organisasi yang menjadi tunggakyang serbamurid di sekolah seluruh negara. memainkan Dalam menghadapi alaf baharu kemajuan mencabar Malaysiaharus sentiasa Bagi merealisasikan hasrat ini, Kementerian Pelajaran ini, kita telah menerbitkan Modul Latihan Sukan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan perananSukantanggungjawab untuk melahirkan modal insan, iaitu murid yang seimbang Latihan dan Untuk Guru Penasihat Kelab Sukan Sekolah, bertujuan untuk meningkatkan penyertaan dan menyuburkan semangat membantu banyak pihak murid. Sukan bukan Penerbitan modul ini diharapkan dapat kesukanan dalam kalangan dalam melaksanakan dan harmonis secara menyeluruh dan bersepadu. Pewaris generasi akan datang ini mampu penyertaan dan menyuburkan semangat Berhormat dalam kalangan murid. Sukan bukan Sehubungan dengan itu, usaha Yang Amat kesukanan Timbalan Perdana Menteri merangkap sahaja wadah untuk mengasah bakat dan kebolehan murid tetapi dapat menjurus kepada program 1Murid 1Sukan. Pelaksanaan program ini sudah pasti akan menyentuh pelbagai menyahut cabaran dan memastikandan kebolehan murid tetapi dapat menjurus kepada sahaja wadah untuk mengasah bakat kesejahteraan negara berkekalan dan seterusnya Menteri Pelajaran Malaysia mengumumkan Dasar 1Murid 1Sukan untuk dijalankan pada sesi aspek seperti penyertaan murid, penyediaanpadu, aman dan perancangan program dalam hala tuju membentuk masyarakat bersatu prasarana, serta sejahtera di samping dapat persekolahan 2011 amatlah bersesuaian Generasi ini merupakan hasrat melahirkan insan dapat meningkatkan kemajuan negara. khususnyaaman dan sejahtera di samping dapat hala tuju membentuk masyarakat bersatu padu, mengimbangi penentu kegemilangan pelbagai peringkat. Justeru, modul dengan ibu bapa dan menceriakan menyelaraskan mengeratkan hubungan antara guru ini dapat dijadikan rujukan untuk sekolah ketika yang a kelak. hubungan antara dan p dengan ndanrid alamserta isecara tidak t p nting. negarseimbang dariitsegieintelek,guru englibataibu bapaddan menceriakannsekolaheketika mengeratkan Oleh u, p ranan emosi, rohani, mu jasmani aktiv ti suka ama langsung berlangsungnya sesuatu kejohanan. pelaksanaan program 1Murid 1Sukan. Penggemblengan pengurusan semua pihak mengurangkan isu sosial kejohanan. Program sukan tersebut membolehkanmemuncak sejak akhir-akhir ini. dan menggunakan berlangsungnya sesuatu yang semakin murid memperoleh, menyebar dalam organisasi masing-masing yang diilhamkan melalui modul ini diharapkan dapat ilmu pengetahuan. Pertumbuhan murid seharusnya dan visi program 1Murid pelbagai potensi dan tidak membantu untuk menjayakan misi dikembangkan dengan 1Sukan demi mengembalikan Pertumbuhan murid usaha bersama Bahagian dengan pelbagai potensi Bahagian Modul ini adalah hasilseharusnya dikembangkan Pendidikan Guru (BPG) dan dan tidak kegemilangan sukan negara seperti yang dihasratkan oleh Sememangnya pencapaian dan sewajarnya terhad dalam aspek pencapaian akademik. semua pihak. Sukan dalam memastikan guru-guru di akademik. dan terima kasihpencapaian dan Saya ingin mengucapkan aspek pencapaian sekolah khususnya guru penasihat semua sewajarnya terhad dalam setinggi-tinggi penghargaan Sememangnya kepada kelab kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan mereka dengan pembinaan sukan boleh menjadikan menyumbangkan panduan dalammereka dengan pembinaan pihak yang terlibat dalam modul ini sebagaiidea sehingga terbitnya Modul Latihan Sukan kecemerlangan akademik sangat penting, tetapi mengisikan menjalankan aktiviti kelab Sekian. peribadi serta memberikan peluang kepada mereka menggilap bakat dalam sukan sahsiah sukan di sekolah sepanjang Sukan Sekolah. juga melalui fungsi dapat bakat dalam sukan Untuk Guru Penasihat memberikan peluang kepada mereka menggilap dijadikan panduan sahsiah peribadi serta Kelab tahun. BPG Semoga modul ini barunya berhasrat ingin yang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh disekat. Wajar diakui melalui kegiatan memperbanyakkan kursus-kursus pentauliahan disekat. Wajar diakui melalui kegiatan yang digemari sepanjang tahun juga tidak boleh kejurulatihan mahupun kepegawaian sukan, murid akan dapat mengisi masa dengan aktiviti yang bermanfaat, baik untuk EE HONG sukan bersikap positif sertamengisi masa dengan aktiviti diharap modul ini akan diguna tinggi, yang diiktiraf dapat Majlis Sukan Negara mahupun Persatuan Sukan Kebangsaan. sukan, murid akan oleh mempunyai jati diri. Selain itu, yang bermanfaat, baik untuk Pengarah Bahagian Sukan Program dibuat 1Sukan merupakan satu pengiktirafan kepada aspek kesukanan dalam pakai dan1Murid penambahbaikan selaras dengan perubahan semasa untuk dimanfaatkan terpuji, membina keyakinan diri yang tinggi di samping berasa seronok hadir ke sekolah menjadimembina keyakinan diri yang tinggi di samping insan yang cemerlang. ke sekolah oleh semua pihak. elemen penting bagi membina modal berasa seronok hadir terpuji, salah satu akan dapat membendung gejala ponteng. akan dapat membendung gejala ponteng. Sekali lagi saya berharap modul ini akan membantu sedikit sebanyak guru-guru penasihat Saya berharap agar pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaat kelab berharapsekolah dalam menjalankan program-program kesukanan di sekolah. Sekian, terima kasih. pelaksanaan Dasar 1Murid 1Sukan ini dapat memberikan manfaat Saya sukan di agar kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga usaha kepada pembentukan keperibadian mulia dalam kalangan generasi muda. Semoga usaha murni ini akan berkekalan dan dapat mencapai objektif yang disasarkan. Sekian,ABD GHAFAR DATO’ini akan kasih. BIN MAHMUD mencapai objektif yang disasarkan. murni terima berkekalan dan dapat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia ‘BERTUGAS DENGAN IKHLAS’ ‘BERTUGAS DENGAN IKHLAS’ DATO’ HAJI MOHD. GHAZALI BIN AB. RAHMAN Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Sekian, terima kasih. Sekian, terima kasih. TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN TAN SRI DATO’ HJ MUHYIDDIN BIN HJ MOHD YASSIN Timbalan Perdana Menteri Merangkap Timbalan Perdana Menteri Merangkap Menteri Pelajaran Malaysia Menteri Pelajaran Malaysia
 5. 5. Gimnastik Gimnastik BAB 1 DASAR 1MURID 1SUKAN 1.1 PENGENALAN Dasar 1Murid 1Sukan (1M1S) mewajibkan setiap murid menyertai sekurang- kurangnya satu aktiviti sukan di sekolah. Dasar ini menyokong pelaksanaan Falsafah Pendidikan Kebangsaan yang memberikan tumpuan ke arah melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Dasar ini selaras dengan Dasar Sukan Negara yang memberikan penekanan kepada Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Matlamat dasar ini memberikan perhatian yang utama kepada murid yang kurang aktif supaya mereka melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Pada masa yang sama, bakat murid yang berpotensi akan digilap dan dibangunkan melalui program Sukan Prestasi Tinggi Sekolah (SPTS).8 Bidang sukan sangat penting dalam mengoptimumkan keupayaan fizikal murid selaras dengan ungkapan minda yang cerdas terletak pada tubuh yang sihat. Dalam 9 konteks ini, bidang sukan memainkan peranan yang penting bagi melahirkan insan yang sihat, cergas dan produktif agar dapat memberikan sumbangan kepada kesejahteraan sosial serta pembangunan ekonomi negara. Justeru, pelbagai aktiviti sukan diperkenalkan bagi menarik minat murid agar mengamalkan gaya hidup sihat dan aktif. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) melaksanakan Dasar 1Murid 1Sukan agar setiap murid menikmati manfaat bersukan dengan harapan dapat membentuk BAB 1 generasi yang membudayakan sukan seiring dengan keperluan akademik. 1.2 RASIONAL DASAR 1 MURID 1 SUKAN Dasar 1Murid 1Sukan mendokong Dasar Sukan Untuk Semua dan Sukan Untuk Kecemerlangan. Dasar ini menitikberatkan penglibatan semua murid dalam (1M 1S) pelbagai aktiviti sukan. Dasar ini dibentuk atas rasional kegiatan sukan adalah sebahagian daripada transformasi pendidikan yang diusahakan oleh KPM. Sukan seharusnya mendapat pengiktirafan, sokongan dan galakan yang sama sebagaimana juga yang diberikan kepada keperluan asas yang lain seperti akademik dan kegiatan kokurikulum supaya dapat melahirkan murid yang seimbang dari segi kesejahteraan minda dan jasmani.
 6. 6. Gimnastik Gimnastik Dasar ini juga menyumbang kepada penggalakan pertandingan yang sihat, semangat muhibah, kesefahaman, toleransi, dan meningkatkan nilai moral dan fizikal yang memberikan satu landasan yang betul dalam mengintegrasikan pelbagai kumpulan etnik kepada satu bangsa yang bersatu padu serta memupuk semangat cinta akan negara. Dasar 1Murid 1Sukan dapat memberikan peluang secara menyeluruh kepada semua murid melibatkan diri dalam sukan secara lebih terurus dan terancang serta mengimbangkan fokus atau penekanan dalam melahirkan insan secara holistik. 1.3 MATLAMAT Dalam jangka masa yang panjang, dasar ini berhasrat untuk melahirkan modal insan yang sihat dan cergas melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun. Pelaksanaan dasar ini akan10 membantu bagi mengatasi masalah disiplin dan mengurangkan masalah obesiti dalam kalangan murid. 11 Membangunkan modal insan melalui penyertaan yang menyeluruh dalam kalangan murid melalui kegiatan sukan sepanjang tahun serta memupuk budaya bersukan dalam kalangan murid sekolah agar menjadi ahli masyarakat yang mengamalkan gaya hidup sihat dan cergas. 1.4 KONSEP Dasar 1Murid 1Sukan ialah program pembangunan sukan di sekolah yang BAB 2 mewajibkan setiap murid dari Tahap 2 di sekolah rendah hingga ke Tingkatan 6 di sekolah menengah mengikuti sekurang-kurangnya satu aktiviti sukan yang dikendalikan secara terancang dan sistematik. Dasar 1Murid 1Sukan berteraskan prinsip-prinsip asas perkembangan fizikal murid. Justeru, Dasar 1Murid 1Sukan diwujudkan untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Kebangsaan agar; PENGURUSAN KELAB SUKAN i. memberikan akses kepada semua murid untuk mendapatkan faedah daripada penglibatan dalam sukan khususnya kepada murid yang kurang aktif atau tidak aktif; ii. membangunkan program sukan sekolah ke arah meningkatkan penyertaan murid sekurang-kurangnya dalam satu jenis sukan di sekolah; iii. memberikan peluang kepada semua murid yang berbakat dan berpotensi dalam sukan untuk digilap ke tahap yang lebih tinggi;
 7. 7. Gimnastik Gimnastik 2.2 PENUBUHAN KELAB SUKAN BAB 2 PENGURUSAN KELAB SUKAN 2.1 PENGENALAN Dalam menubuhkan sesebuah persatuan di sekolah, pihak sekolah perlulah mengenal pasti beberapa kriteria yang perlu diambil perhatian terlebih dahulu. Pengurusan Kelab Sukan melibatkan empat proses utama iaitu merancang, Antara kriteria tersebut adalah seperti yang berikut : mengelola, memimpin dan mengawal. i . Mengenal pasti kepakaran yang ada (guru yang bakal dilantik) alam memilih dan melantik guru penasihat kelab sukan sekolah, pihak D engurusan perlulah mengambil kira aspek-aspek kepakaran sedia ada p daripada guru-guru itu sendiri. Kepakaran ini merujuk kepada penglibatan guru tersebut dari bangku sekolah lagi, di Institut Pendidikan Guru (IPG) atau di universiti. Sememangnya bukan semua guru mempunyai pengalaman yang luas dalam bidang sukan, namun sekurang-kurangnya pengalaman sejak dari bangku sekolah juga boleh dijadikan asas kepada pertimbangan bagi pelantikan seorang guru itu sebagai guru penasihat12 ii. sesebuah kelab sukan sekolah. Kemudahan prasarana sukan yang ada di sekolah 13 Prasarana merupakan satu elemen yang mempengaruhi pelaksanaan program sukan di sekolah. Sekolah yang mempunyai padang akan mempunyai kelebihan yang banyak dalam menyusun atur program sukan khususnya sukan-sukan yang sering menjadi amalan di sekolah tersebut. Bagi sekolah yang mempunyai gelanggang, perlu bijak menyusun program- program sukan yang berasaskan gelanggang manakala sekolah yang mempunyai dewan tertutup pula mempunyai kelebihan tersendiri dalam merancang program sukan di sekolah. FUNGSI PENGURUSAN DALAM SUKAN iii. Peralatan sukan yang sedia ada di sekolah Merancang – melibatkan proses menentukan objektif kelab sukan dan cara Peralatan sukan juga mempengaruhi pelaksanaan program sukan di sekolah. untuk mencapai objektifnya. Pelbagai aspek perlu dilihat secara menyeluruh dalam menyediakan peralatan Mengelola – merujuk kepada proses mengagihkan serta mengkoordinasikan sukan di sekolah. Pihak sekolah mungkin boleh mempertimbangkan tugas serta sumber untuk mencapai sesuatu objektif kelab aspek bilangan jenis sukan yang akan diwujudkan dalam sekolah, bilangan sukan. murid yang akan menyertai sesuatu jenis sukan dan bilangan guru penasihat Memimpin – proses mempengaruhi murid atau orang bawahan untuk yang boleh menyelenggarakan sesuatu peralatan sukan itu. Sesuatu jenis bekerja dalam mencapai matlamat kelab sukan. peralatan sukan ini juga mungkin akan dipengaruhi oleh harga dan jangka Mengawal – proses membentuk dan mengimplimentasikan mekanisme hayat alatan tersebut. penilaian kerja bagi memastikan objektif kelab sukan yang dirancang akan tercapai.
 8. 8. Gimnastik Gimnastik iv. Budaya sukan kegemaran yang menjadi pilihan murid di sekolah 2.3 ORGANISASI KELAB SUKAN emilihan jenis-jenis sukan untuk kelab sukan di sekolah sangat dipengaruhi P oleh budaya sukan di sekolah berkenaan atau mungkin dipengaruhi oleh Organisasi kelab sukan sekolah perlu distruktur agar sistem pengoperasiannya persekitaran masyarakat dalam komuniti tersebut. Pemilihan sukan-sukan berjalan dengan cara yang berkesan. Langkah ini merupakan latihan awal murid itu perlulah bersesuaian dengan budaya sedia ada bagi memudahkan dalam mengurus sesebuah kelab sukan yang mungkin sedikit sebanyak menyamai penglibatan murid secara menyeluruh. organisasi sukan di luar. v. Bilangan guru dan bilangan murid Bilangan guru dipengaruhi oleh pengalaman guru tesebut sama ada sebagai seorang ahli sukan mahu pun guru penasihat atau jurulatih. Bilangan guru dalam satu-satu jenis sukan dipengaruhi oleh bilangan murid yang menyertai kelab sukan tersebut. Penyertaan murid dalam satu-satu kelab sukan juga perlu dikawal agar ahli kelab tidak terlalu ramai. Contohnya, kelab sukan bola sepak dan badminton pasti menjadi pilihan utama murid di Malaysia. Oleh itu, guru penasihat perlu bijak mengagih-agihkan murid sekolah itu14 menyeluruh. secara 15 Contoh carta organisasi Kelab Sukan Sekolah
 9. 9. Gimnastik Gimnastik 2.4 BIDANG TUGAS JAWATANKUASA KELAB SUKAN • menyediakan laporan kewangan untuk diaudit dan dibentangkan dalam mesyuarat agung; dan i. Pengerusi • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari • mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas semasa ke semasa. kesempurnaan semua mesyuarat; • meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang vi. Penolong Bendahari diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya; dan • membantu bendahari dalam menjalankan segala tugas dan • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari tanggungjawabnya; dan semasa ke semasa. • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. ii. Naib Pengerusi • membantu Pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab vii. Ahli Jawatankuasa yang diberi; • membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang • mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan Pengerusi; dan dilaksanakan; • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari • mempengerusikan biro sekiranya dilantik; dan16 semasa ke semasa. • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari semasa ke semasa. 17 iii. Setiausaha • mengurus hal-hal surat menyurat; viii. Pemeriksa Kira-Kira • mencatat dan menandatangani minit mesyuarat/laporan kegiatan- • memeriksa, menyemak serta mengesahkan laporan kewangan tahunan kegiatan; • bertanggungjawab ke atasnya; dan • mencatat kehadiran ahli; • memastikan pengurusan kewangan diurus dengan betul. • menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan; dan • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari Dalam mengendalikan kelab sukan, Guru Penasihat perlulah menyelaras dan semasa ke semasa. memantau perkembangan jawatankuasa semasa merancang dan menjalankan aktiviti yang telah ditetapkan. Guru Penasihat perlulah memberi maklumat dan iv. Penolong Setiausaha dorongan kepada jawatankuasa kelab agar aktiviti yang dirancang dapat berjalan • membantu Setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan dengan baik bagi memberikan keseronokan kepada ahli-ahli kelab. Bidang kerja tanggungjawabnya; dan yang diberikan merupakan cadangan pecahan bidang tugas jawatankuasa kelab • menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh guru penasihat dari sukan yang bakal dibentuk nanti. semasa ke semasa. v. Bendahari • bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan kelab; • melakukan dan menyimpan kira-kira kewangan dan bertanggungjawab atas kesahihannya; • menyediakan penyata kira-kira bulanan dan tahunan serta menandatanganinya; • melaporkan kedudukan kewangan kelab di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa;
 10. 10. Gimnastik Gimnastik BAB 3 LATAR BELAKANG GIMNASTIK 3.1 FALSAFAH GIMNASTIK Gimnastik ialah pergerakan, latihan fizikal dan senaman yang meningkatkan kekuatan otot. Pergerakan gimnastik terdiri daripada yang senang contohnya berlari, berjalan, melompat dan pergerakan yang kompleks seperti hambur tangan (handspring), putar roda (cartwheel), salto hadapan dan belakang. Pergerakan gimnastik juga terdiri daripada posisi statik yang senang seperti berdiri, menyokong dan yang kompleks seperti dirian tangan buka kaki serta dirian kepala. Pergerakan gimnastik boleh dilakukan dengan menggunakan alatan, di atas peralatan dan tanpa alatan. Pergerakan gimnastik juga perlulah menunjukkan ketepatan, kejituan dan kesempurnaan.18 3.2 SEJARAH 3.2.1 Pra-sejarah 19 Bermula tahun 2,300 S.M. Mesir kuno telah mengaplikasikan asas pergerakan gimnastik seperti yang ditemui pada ukiran hieroglifik. BAB 3 LATAR BELAKANG GIMNASTIK Asas pergerakan yang dilakukan pada Zaman Mesir Kuno Gimnastik seperti satu sistem latihan sukan harmoni berasal dari Greece Purba 800 S.M. dan diaplikasikan untuk ketenteraan mereka.
 11. 11. Gimnastik Gimnastik Olimpiad pada Zaman Greek Asas pergerakan gimnastik dalam pergerakan harian20 3.2.3 Zaman moden 21 Gimnastik moden, seperti yang dikawal oleh Persekutuan Gimnastik Antarabangsa terbahagi kepada 7 kategori : • Gimnastik artistik (artistik lelaki, artistik wanita) • Gimnastik berirama • Sukan aerobik • Sukan akrobatik • Trampolin • Tumbling • Gimnastik untuk semua (gimnastrada) Arca yang menunjukkan lakuan asas dari zaman kuno 3.2.2 Perkembangan awal Gimnastik berkembang di Jerman dan Czechoslovakia pada permulaan abad yang ke-19. Seorang guru Jerman, Friedrich Ludwig Jahn, yang dikenali sebagai Bapa Gimnastik, telah mencipta beberapa aparatus, termasuk palang mengufuk dan palang selari Gimnastik Artistik Gimnastik Berirama
 12. 12. Gimnastik Gimnastik 3.3 PERKEMBANGAN GIMNASTIK DI MALAYSIA Gimnastik merupakan salah satu sukan pilihan yang wajib dipelajari oleh Menerusi perkembangan sukan gimnastik yang semakin mendapat perhatian semua murid sekolah di Malaysia. Sejarah perkembangan awal sukan tersebut masyarakat dunia, pengaplikasiannya dalam bilik darjah merupakan langkah menunjukkan bahawa gimnastik pada mulanya berfungsi sebagai alat kecergasan yang baik bagi mengasah bakat setiap individu pada peringkat awal khususnya badan dan akhirnya berkembang sehingga dipersembahkan pada masyarakat pada kanak-kanak prasekolah. Pertandingan gimnastik antara sekolah-sekolah umum. Gimnastik adalah satu sukan yang melibatkan prestasi pergerakan yang pertama telah diadakan pada 24 November 1962 bertempat di Dewan yang berulang-ulang, malah ia memerlukan kekuatan fizikal, kebolehlenturan Perhimpunan Cina, Kuala Lumpur bagi murid-murid lelaki sahaja. Pertandingan (flexibility) dan kesedaran kinestatik seperti semasa melakukan hamburan dan untuk murid-murid perempuan hanya dapat diadakan pada tahun 1980 sahaja. lain-lain. Gimnastik telah mendapat sambutan ramai melalui pertunjukan di perayaan Hari Kebangsaaan dan temasya sukan sekolah-sekolah setelah Malaysia mencapai kemerdekaan pada tahun 1957. Kini sukan gimnastik telah berkembang begitu baik sehingga kesemua Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Negeri telah mengambil bahagian dalam kejohanan gimnastik anjuran Majlis Sukan Sekolah-sekolah22 Malaysia. 23 Faiznur Miskin Pasukan Gimnastik Artistik Wanita Kemahiran Gimnastik telahpun diajar di sekolah-sekolah dan institut pendidikan guru melalui mata pelajaran Pendidikan Jasmani sejak zaman penjajahan lagi, iaitu kira-kira dalam tahun 1900. Murid-murid hanya diajar senaman lantai, imbangan dan melombol. Gimnastik dapat dibahagikan kepada beberapa jenis iaitu termasuklah Gimnastik Artistik, Gimrama, Trampolin, Tumbling, Gimnastrada, Pada tahun 1989 Malaysia telah menang lima pingat emas dalam gimrama di Sukan Sport Aerobik dan juga Gimnastik Akrobatik. Bagi menguasai setiap gimnastik, SEA melalui Faiznur Miskin. Pada tahun 1991 Malaysia telah memenangi pingat konsep asas gimnastik perlu dikuasai terlebih dahulu iaitu konsep imbangan, emas yang pertama dalam Sukan Sea melalui Kau Git Kaur dalam acara melombol kelenturan dan konsep koordinasi. dan pada tahun 1993 Lim Wai Chee pula telah menang pingat emas dalam acara melombol untuk menyumbang pingat emas pertama dalam gimnastik artistik wanita Malaysia. Malaysia telah menyertai pertandingan gimnastik dalam Sukan Komanwel sejak 1998 hingga sekarang. Pada tahun 2004 seorang gimnas iaitu Ng Ng Shu Wai Shu Wai telah mewakili Malaysia dalam Olimpik di Athens, Greece.
 13. 13. Gimnastik Gimnastik 3.4 KONSEP PERGERAKAN DALAM GIMNASTIK KONSEP PERGERAKAN MENDARAT Terdapat enam pola pergerakan dalam Gimnastik iaitu pola pendaratan, pola statik, pola gerak edar, pola putaran, pola hamburan dan pola hayunan. Menurut Borhanunudin (2006), Gimnastik ialah pergerakan tubuh badan yang memerlukan fleksibiliti, imbangan, Rangkaian Elemen Perlakuan Kaedah Mengajar kekuatan, ketangkasan dan daya tahan otot yang baik. Gimnastik ialah aktiviti yang Mendarat berkait rapat dengan kecergasan fizikal. Ia lebih banyak berfokus kepada komponen kecergasan berkaitan dengan kemahiran motor. Dalam melakukan aktiviti gimnastik penekanan tertumpu kepada kekuatan dan daya tahan otot, kuasa fleksibiliti, imbangan 1. Berdiri tegak dengan Ketiga-tiga siri boleh dan ketangkasan. Selain daripada itu, tumpuan fikiran yang tinggi juga diperlukan. sokongan dua kaki. digabungkan untuk menjadi Gimnastik menekankan kepada tiga aktiviti utama iaitu imbangan, ketangkasan dan 2. Bengkokkan lutut dan satu rangkaian pergerakan. lombolan. Ketiga-tiga aktiviti tersebut dipecahkan kepada beberapa pola pergerakan tangan dihayun ke atas. Posisi estetik pergerakan dominan yang menjadi asas kepada perkembangan kemahiran gimnastik. Setiap 3. Lompat mendarat perlu dikekalkan bagi pola pergerakan seharusnya dapat dikuasai oleh pelajar sebagai persediaan kepada dengan kedua belah kaki. mempersembahkan ciri-ciri24 pergerakan gimnastik yang lebih sukar. 4. Bengkokkan kaki dengan tangan Mendarat dengan gimnastik: 25 ke hadapan semasa kedua-dua kaki 1. Hujung kaki ditunjukkan mendarat. (point toes). Pola-pola pergerakan yang dianggap penting ialah: 2. Kepala didongakkan. 3. Tangan dan kaki lurus 1. Berdiri tegak dengan dua tegang. kaki. 4. Ketepatan pergerakan. 2. Tangan dibawa ke 5. Kelancaran pergerakan. hadapan. 3. Jatuhkan badan ke Latihan mengikut: hadapan. 4. Tangan digunakan untuk i) tempo muzik menyokong badan. Mendarat dengan ii) tepukan. 5. Tangan dibengkokkan. kedua-dua tangan iii) beat bunyi. 6. Badan tegak dalam keadaan meniarap. 1. Berdiri tegak. 2. Lompat ke hadapan dan tangan ke atas.
 14. 14. Gimnastik Gimnastik 3. Kaki mendarat dan dagu 1. Sokong hadapan (3 saat). Posisi estetik pergerakan didekatkan ke dada. 2. Putar ¼ ke sokong sisi (3 perlulah dikekalkan bagi 4. Pusingkan badan ke sisi. saat). mempersembahkan ciri-ciri 5. Guling menggunakan bahu. 3. Putar ¼ ke sokong belakang gimnastik: 6. Pusingkan badan dan (3 saat) 3 saat 3 saat 3 saat berdiri tegak. 4. Kedudukan kaki lunjur ke 1. Hujung kaki ditunjuk (point 7. Tangan ke atas. Mendarat dengan hadapan dan tangan toes). gulingan sisi angkat ke atas. 2. Kepala dongak. 3. Tangan dan kaki lurus tegang. 4. Ketepatan pergerakan. 5. Kelancaran pergerakan. KONSEP PERGERAKAN STATIK26 Latih ikut: i) tempo muzik 27 Rangkaian Elemen Perlakuan Kaedah Mengajar ii) tepukan. Statik iii) beat bunyi. 1. Berdiri dengan sokongan Gabungkan ketiga-tiga siri dua kaki (3 saat). pergerakan menjadi satu KONSEP PERGERAKAN PUTARAN 2. Langkah ke hadapan rangkaian. 3. Ke sokongan satu kaki dengan salah satu kaki diangkat lurus ke belakang Rangkaian Elemen Perlakuan Kaedah Mengajar (3 saat). Putaran Berdiri Langkah Imbangan tegak satu kaki 3 saat 3 saat 1. Berdiri tegak dengan dua Posisi estetik pergerakan kaki. perlu dikekalkan bagi 1. Duduk kaki lunjur ke 2. Bercangkung dan sokongan mempersembahkan ciri-ciri hadapan, tangan di sisi (3 tangan ke depan. gimnastik: saat). 3. Naikkan pinggul, dagu 2. Guling ½ ke belakang rapat ke dada. 1. Hujung kaki ditunjukkan 3 saat guling 3 saat dengan kaki lurus 4. Guling, mendakap, dan (point toes). 3. Ke sokongan bahu (3 saat). berdiri tegak. 2. Kepala didongakkan. 3. Tangan dan kaki lurus tegang.
 15. 15. Gimnastik Gimnastik badan dari satu 4. Ketepatan pergerakan. tempat ke satu 1. Berdiri tegak dengan dua 5. Kelancaran pergerakan. tempat. kaki. 2. Bengkokkan kaki dan hayun Latihan mengikut: Pastikan apabila tangan. 1. Jalan ulat ke hadapan. kaki bergerak, 3. Lompat dan berputar 360˚. i) tempo muzik tangan turut 4. Mendarat dan tangan lurus ii) tepukan. dihayunkan bagi ke atas. iii) beat bunyi. menunjukkan dinamik pergerakan.28 29 Nilai estatik seperti Putar Roda kaki tunjuk (point 1. Bengkok lutut kiri toes) dan badan 2. Letak tangan kiri ke lantai. tegang perlu 3. Tendang kaki kanan. dikekalkan agar 4. Stradel (straddle) kaki di konsep gimnastik atas. dapat ditunjukkan. 5. Mendarat dengan kaki kiri. 1. Langkah dan tendang tinggi ke hadapan. Gabungkan jenis- jenis gerak edar bagi memaparkan KONSEP PERGERAKAN GERAK EDAR keriangan dan keseronokan. Rangkaian Elemen Perlakuan Kaedah Gerak Edar Mengajar 1. Lari congklang (gallop) Elemen gerak dengan hayunan tangan edar adalah diikuti dengan larian silang berjalan, berlari, kaki sisi sambil hayun dan melompat tangan. dengan tangan atau kaki yang memindahkan
 16. 16. Gimnastik Gimnastik KONSEP PERGERAKAN HAMBURAN 3. Lentik dengan laju dan hambur dengan menolak Rangkaian Elemen Perlakuan Kaedah Mengajar tangan. Hambur Hambur dari kaki Hambur dari kaki Hambur dari belakang kawan 1. Lari dan lantul pada papan 1. Mulakan dengan latihan anjal atau mini trampolín. langkah, lonjak dan lantun dari papan anjal atau mini KONSEP PERGERAKAN HAYUNAN Papan anjal trampolin. 2. Lantun pada alat dengan30 kaki tegang dan lurus. Rangkaian Elemen Perlakuan Kaedah 31 Hayunan Mengajar Hambur tengkuk dan kepala Mini trampoline 1. Latihan gulingan kaki lurus di atas lantai. 1. Hayun tangan ke hadapan Hayunan tangan Hambur tengkuk 2. Latihan dirian kepala kaki dan ke belakang. lurus di atas lantai. 1. Paksi hayunan adalah dari 1. Guling kaki lurus. 3. Guru menyokong di sisi bahu. 2. Lentik dengan laju dan ketika melakukan 2. Tangan sentiasa tegang dan Dari atas ke bawah. hambur dengan menolak hamburan. lurus. tangan. 4. Guru pastikan lentikan 3. Posisi kepala adalah badan murid perlu laju. mengikut hayunan (tip: 1. Hayun tangan sisi dari pandang hujung jari semasa bawah ke atas. hayunan). Pantul ke hambur tengkuk 4. Kaki boleh dibengkokkan ketika hayunan. Hambur kepala 5. Hayunan mengikut alunan tempo dengan iringan muzik. 1. Sokong dengan tangan. 6. Digalakkan jari-jari dirapat 2. Letak kepala. 1. Hayun kaki sisi dan ke dan diluruskan semasa belakang. hayunan. Hambur dari tempat tinggi.
 17. 17. Gimnastik Gimnastik Murid-murid digalakkan mengaitkan pergerakan tunggal menjadi satu rangkaian. Hayunan kaki 1. Untuk nilai estetik, digalakkan meluruskan kaki dengan tegang dan jejari ditunjuk (point toes). 2. Amplitud hayunan yang besar dan luas. 3. Untuk kestabilan, boleh menyokong pada rakan. Statik Putaran Mendarat Statik 4. Ikut tempo muzik.32 Perkara-perkara penting yang perlu diberi perhatian ketika melakukan aktiviti gimnastik 33 ialah: • Keupayaan untuk meningkatkan kecergasan fizikal dalam aspek-aspek regangan, fleksibiliti, daya tahan dan kekuatan otot, ketangkasan imbangan, kemahiran serta melombol. • Kebolehan merangkaikan imbangan, ketangkasan dan melombol dalam satu pergerakan. Putaran Mendarat Putaran Putaran Statik • Meningkatkan keyakinan diri dalam melaksanakan sesuatu pergerakan yang lebih sukar. • Penumpuan kepada pengekalan postur yang baik ketika melakukan pergerakan. • Keupayaan untuk menguasai kemahiran supaya keindahan pergerakan dapat dihasilkan. • Keupayaan untuk menghayati pergerakan kinestatik dan estatik.
 18. 18. Gimnastik Gimnastik BAB 4 PERSEDIAAN DAN PERANCANGAN KONSEP PELAKSANAAN PERSEMBAHAN GIMNASTRADA DALAM PROGRAM 1M 1S Dasar 1M 1S mengalakkan ramai murid melibatkan diri dalam sukan. Oleh itu, bagi menyokong dasar ini konsep Gimnastik Untuk Semua yang dikenali sebagai Gimnastrada adalah bidang gimnastik yang paling sesuai dilaksanakan di sekolah- sekolah. Gimnastrada adalah persembahan pergerakan badan dengan iringan rentak muzik yang melibatkan ramai murid yang melakukan rangkaian elemen-elemen gimnastik iaitu mendarat, statik, gerak edar, hambur, putaran dan hayunan. Persembahan Gimnastrada boleh dilaksanakan pada majlis-majlis berikut :34 i) Majlis Pembukaan acara sukan dan permainan. ii) iii) Majlis Perasmian karnival atau kejohanan sukan. Majlis Penutup karnival atau kejohanan sukan. 35 iv) Majlis Penyampaian hadiah. v) Majlis keramaian masyarakat. vi) Hari Guru. vii) Hari Anugerah kokurikulum. viii) Temasya sukan olahraga sekolah. Persembahan Gimnastrada adalah persembahan beramai-ramai sama ada di padang, pentas atau di ruang dewan. BAB 4 PERSEDIAAN DAN PERANCANGAN Persembahan Gimnastrada mestilah mempunyai kriteria-kriteria berikut: 1. 2. Muzik yang bertempo pelbagai (perlahan dan cepat), pelbagai rentak (jazz, reggae dan zapin). Pakaian dan assesori tubuh yang berwarna-warni dan menarik. 3. Gerak tari tradisional dan kontemporari. 4. Gerakan akrobatik yang melibatkan hamburan, putaran dan mendarat. 5. Formasi piramid (sokongan bertingkat). 6. Gerak edar (lari, skip, congklang, jalan, kawad). 7. Imbangan (dirian kepala, imbangan skala, dirian 1 kaki). 8. Mempamerkan keriangan dan keseronokan.
 19. 19. Gimnastik Gimnastik Contoh persembahan gimnastrada36 37 Murid-murid sedang melakukan gimnastrada
 20. 20. Gimnastik Gimnastik MERANCANG PERSEMBAHAN Di berbagai fasa persembahan pastikan yang keseluruhan ruang digunakan. Ini dapat dilakukan dengan menggunakan sebahagian Perkara yang perlu diberi perhatian: Saiz ruang kemudian tukar ke keseluruhan ruang yang ada. Pastikan juga ruang untuk menggunakan alat mencukupi. Alat yang besar 1. Persediaan fizikal dan alat bimbit memerlukan ruang yang luas, contohnya; • Kerja-kerja aerobik Penggunaan reben memerlukan ruang 3 kali ganda antara peserta • Kekuatan otot berbanding persembahan tanpa alat. • Daya tahan otot Bentuk Semasa persembahan peserta dan alat yang digunakan dapat • Kelembutan mencipta berbagai bentuk yang menarik dan beraneka jenis. • Ketangkasan 2. Persediaan teknikal Masa • Teknik dan penajaman kemahiran38 3. Persediaan taktikal • Strategi dan taktik sukan Tempo Tempo adalah kelajuan pergerakan dan muzik. Persembahan yang berkesan mempunyai variasi dan tempo yang menarik. 39 Ritma menunjukkan harmoni antara muzik dan persembahan. Ritma 4. Perlu memberi penekanan kepada keselamatan murid. Ritma dapat dicipta dengan menepuk tangan, menghentak, nyanyian dan alat bunyian. 5. Dimulakan dengan memanaskan badan dan diakhiri dengan Muzik adalah untuk membantu dalam pergerakan. Tidak penyejukan badan (cooling down). semestinya menggunakan muzik dalam setiap atau keseluruhan Muzik persembahan. Boleh dilakukan dengan cara tepuk tangan, nyanyian atau cara yang tersendiri untuk mencipta bunyian. REKABENTUK PERSEMBAHAN Ruang Daya Sesuatu corak adalah hasil dari ciptaan dengan menggunakan Gunakan pergerakan berat atau ringan. Ini dilakukan dengan/ berbagai-bagai arah, tingkat, saiz dan bentuk. Gunakan variasi Beban Corak tanpa alat atau koordinasi dengan muzik. dalam pergerakan. Mempelbagaikan daya dan perasaan berbagai cara. Pastikan lokasi penonton, sama ada tempat duduk di satu, dua atau Dinamik Arah di sekeliling tempat persembahan dan persembahan menghadap penonton. Gunakan ruang dengan menggunakan tingkat tinggi dan rendah. Emosi Ini dapat dicapai dengan peserta menunjukkan pergerakan yang Tingkat tinggi atau yang rendah ke lantai. Dengan menggunakan alat yang Gunakan tema-tema yang sesuai, contohnya; pesta, perayaan dan besar atau bimbit di berbagai tingkat dapat memberi kesan yang sebagainya. Gunakan muzik, alat dan pakaian yang sesuai dengan Tema menarik. tema. Tema juga perlu sesuai dengan peringkat umur.
 21. 21. Gimnastik Gimnastik Perhatian 1. Perlu kreatif dan inovatif, serta berani mencuba sesuatu yang baru. 2. Ruang yang luas memerlukan ramai peserta dan pergerakan yang besar. 3. Periksa kawasan sebelum membuat persembahan.40 41 BAB 5 PERSEMBAHAN GIMNASTRADA
 22. 22. Gimnastik Gimnastik BAB 5 PERSEMBAHAN GIMNASTRADA ii. Larian masuk ke formasi Dalam sukan gimnastrada, gerak persembahan merupakan salah satu aspek yang penting bagi mempamerkan nilai estetik dalam pergerakan. Pelbagai cara boleh digunakan untuk membentuk gerak persembahan seperti corak pergerakan formasi dan corak elemen statik. Corak pergerakan susunan murid (formasi). Formasi: Formasi pergerakan dapat menambahkan nilai estetik dalam persembahan. Larian masuk untuk membentuk formasi merupakan salah satu nilai yang boleh diambil kira. Pergerakan perlu seiring dengan tempo muzik yang42 dimainkan semasa persembahan i. Larian masuk ke pentas/gelanggang/padang persembahan 43 Bulatan merah merupakan kedudukan murid secara individu. Formasi boleh dibentuk mengikut kreativiti dan kesesuaian mengikut jumlah murid. TRANSISI (GERAK EDAR) Anak panah menunjukkan arah pergerakkan murid. Pergerakan boleh Transisi merupakan proses perubahan pergerakan dari satu formasi ke formasi yang dipelbagaikan mengikut kesesuaian tempat, ruang dan sebagainya. lain. Koordinasi pergerakan murid yang sesuai membantu melancarkan proses transisi. Persamaan dalam pergerakan antara murid menambahkan lagi nilai estetika dalam transisi.
 23. 23. Gimnastik Gimnastik Contoh 1: Contoh 2:44 45 Penerangan Penerangan 1. Murid bergerak dari formasi (a) ke formasi (b) dengan melakukan transisi (1) dan (2). 1. Murid bergerak dari formasi (a) ke formasi (b) dengan melakukan transisi (1) dan (2). 2. Pada transisi (1), murid berlari-lari anak sambil menghayunkan tangan. 2. Pada transisi (1), murid berjalan sambil berpegangan tangan. 3. Pada transisi (2) pula murid membuat pergerakan congklang, larian skip dan lain-lain. 3. Pada transisi (2) pula murid berjalan sambil menghayun tangan. 4. Murid melakukan transisi dalam barisan dan teratur. 4. Murid melakukan transisi dalam barisan dan teratur. 5. Transisi boleh dilakukan mengikut kreativiti dan dengan pelbagai gaya. 5. Transisi boleh dilakukan mengikut kreativiti dan dengan pelbagai gaya.
 24. 24. Gimnastik Gimnastik Contoh 3: Contoh 4:46 47 Penerangan Penerangan 1. Murid bergerak dari formasi (a) ke formasi (b) dengan melakukan transisi (1) 1. Transisi (1) murid berlari anak sambil menghayun tangan. dan (2). 2. Transisi (2) murid berjalan sambil angkat lutut tinggi. 2. Pada transisi (1), murid membuat pergerakan secara berkawad. 3. Transisi (3) murid berjalan sambil mengibar bendera. 3. Pada transisi (2) pula murid berjalan lutut diangkat tinggi. 4. Transisi (4) murid berlari sambil menggunakan alat tangan seperti bola, 4. Murid melakukan transisi dalam barisan dan teratur. reben, gelung, kipas dan sebagainya. 5. Transisi boleh dilakukan mengikut kreativiti dan dengan pelbagai gaya. 5. Pergerakan murid boleh dipelbagaikan dan menggunakan peralatan tangan yang berbeza.
 25. 25. Gimnastik Gimnastik IMBANGAN ii. Imbangan tangan Imbangan tangan ialah pelakuan mengimbangi badan menggunakan Imbangan adalah perlakuan statik yang memerlukan kombinasi kekuatan, ketegangan tangan sebagai penyokong serta menggunakan tapak tangan otot serta kestabilan tapak. sebagai tapak sokongan. Semakin luas bukaan tangan semakin stabil imbangan. Contoh imbangan: Contoh : i. Imbangan kaki • Imbangan dengan satu kaki Imbangan dengan satu kaki memerlukan murid berdiri dengan menggunakan satu kaki serta membuat perlakuan imbangan dalam pelbagai posisi:48 Contoh: 49 Contoh-contoh imbangan yang asas • Imbangan dengan dua kaki. Imbangan dengan dua kaki memerlukan murid berdiri dengan menggunakan dua kaki serta membuat perlakuan imbangan dalam pelbagai posisi: Contoh:
 26. 26. Gimnastik Gimnastik Contoh-contoh formasi dalam imbangan50 51

×