J1

437 views

Published on

سوال و جواب سوالات ترم دو و سه

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
437
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
3
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

J1

  1. 1. ‫1-در روزگار منفي خوردن قيمت يک سهم اگر حجم معاملت بال برود ارزيابي شما از اين نکته چگونه مي باشد :‬ ‫الف( به زودي قيمت مثبت مي شود‬ ‫ب( روند منفي سهم با قوت خود ادامه مي يابد‬ ‫ج( روند خنثي در راه است‬ ‫د( شرايط براي خريد سهم مهيا شده است‬ ‫2-آيا در بورس ايران بايد از قيمت تاييد شده بر اساس حجم مبنا استفاده کرد يا قيمت معاملتي در طول روز درست مي باشد ؟‬ ‫الف( قيمت تاييد شده ملک ما در تحليل تکنيکال مي باشد‬ ‫ب( همان قيمت معاملتي روز بدون در نظر گرفتن حجم مبنا ملک است‬ ‫ج( در مورد بعضي از سهام بايد قيمت تاييد شده را در نظر گرفت‬ ‫د( هيچکدام‬ ‫3-براي مديريت سود و زيان بهترين ابزار کدام است ؟‬ ‫الف( از خطوط فيبو استفاده کنيم‬ ‫ب( کانال ها بهترين ابزارها هستند‬ ‫ج( استفاده از سطح ضرر‬ ‫د( نقطه ورود خود را دقيق انتخاب کنيم‬ ‫4-کدام يک از روشهاي نمايش منحني براي تحليل کردن مناسب تر است‬ ‫ج( نمودار کندل استيک )‪(Candlestick‬‬ ‫الف( منحني خطي )‪(Line chart‬‬ ‫د( دو مورد ب و ج‬ ‫ب( نمودار ميله اي )‪(Bar chart‬‬ ‫5-مهمترين قيمتي که در طول روز ملک ما براي تحليل است کدام است؟‬ ‫ب( قيمت بسته شدن‬ ‫الف( قيمت باز شدن‬ ‫د( کمترين قيمت در طول روز‬ ‫ج( بيشترين قيمت در طول روز‬ ‫6-براي کشيدن سطوح ساپورتي و مقاومتي از کدام قيمت استفاده مي کنيد؟‬ ‫الف( از قيمت باز شدن استفاده مي کنيم‬ ‫ب( از قيمت بسته شدن استفاده مي کنيم‬ ‫ج( از بيشترين قيمت و کمترين قيمت استفاده مي کنيم‬ ‫د( به منحني اي که بررسي مي کنيم بستگي دارد‬ ‫7-کدام مورد ارتباطي به درجه اهميت ساپورتها و مقاومتها ندارد‬ ‫الف( اينکه در گذشته به دفعات ساپورت يا مقاومت بوده باشد‬ ‫ب( بازه زماني موثر‬ ‫ج( اعداد رند‬ ‫د( ابتداي ريزش ها و صعودهاي شديد‬ ‫8-اگر قيمت با حجم بال به ساپورتي برخورد کند اما آن ساپورت شکسته نشود‬ ‫الف( ساپورت موردنظر از اهميت باليي برخوردار است‬ ‫ب( در ادامه حرکت و روزهاي بعد اين سطح شکسته خواهد شد‬ ‫ج( حجم تاثيري در اهميت ساپورتها ندارد‬ ‫د( اين ساپورت به يک ساپورت تاريخي تبديل خواهد شد‬ ‫9-اگر در يک ساپورت اقدام به خريد کرديم سطح ضرر ما کجا قرار خواهد داشت‬ ‫ج( بالي ساپورت مزبور‬ ‫الف( زير همان ساپورت‬ ‫د( در مقاومت باليي آن‬ ‫ب( زير ساپورت پاييني آن‬ ‫01- در صورتيکه روي ساپورتي اقدام به خريد نماييم نقطه سودگيري ما در ...................................... قرار دارد.‬ ‫الف( قيمت بسته شدن يک هفته بعد‬ ‫ب( 02 درصد بالتر از نقطه خريد‬ ‫ج( در بالي ساپورت پاييني‬ ‫د( مقاومت باليي آن قرار دارد‬ ‫11- اولين علمت که نشان از شکسته شدن يک ساپورت دارد چيست ؟‬ ‫الف( کم شدن حجم معاملت‬ ‫ب( اضافه شدن حجم معاملت‬ ‫ج( بسته شدن قيمت در زير آن ساپورت‬
  2. 2. ‫د( آمدن قيمت به زير آن سطح در طول روز و نهايتا بسته شدن آن بالي سطح ساپورتي‬ ‫21- اگر تعداد معامله گران در سهمي کم باشد از ديد تکنيکال کدام جمله درست مي باشد :‬ ‫الف( تاثيري ندارد‬ ‫ب( تحليل تکنيکال در اين سهم از قابليت اعتماد کمي برخوردار خواهد بود‬ ‫ج( اگر حجم معاملت بال باشد تاثيري ندارد‬ ‫د( بستگي دارد معامله گرا حقيقي باشند يا حقوقي‬ ‫31- کدام ابزار براي تعيين روند به کار نمي رود :‬ ‫ج( ميانگين متحرک‬ ‫الف( ساپورت و مقاومت‬ ‫د( کانال‬ ‫ب( خط روند‬ ‫41- در دورانهاي استراحت انتظار داريم تا :‬ ‫الف( حجم معاملت افزايش يابد‬ ‫ب( تعداد فروشندگان و خريداران به تعادل برسد‬ ‫ج( تعداد معامله گران افزايش يابد‬ ‫د( حجم معاملت کاهش يابد‬ ‫51- کدام گزينه در مورد تفاوت بين نمودار کندل استيک و ميله اي درست است ؟‬ ‫الف( حجم معاملت در نمودار کندل در نظر گرفته مي شود اما در نمودار ميله اي حجم دخيل نيست‬ ‫ب( نمودار کندل استيک جزييات بيشتري از قيمت را نمايش مي دهد‬ ‫ج( از نظر بصري کندل استيک برتري دارد‬ ‫د( هيچ مزيتي نسبت به هم ندارند‬ ‫61- کدام گزينه اشتباه مي باشد :‬ ‫الف( بعد از شکسته شدن يک ساپورت قيمت تا ساپورت پاييني آن حرکت مي کند‬ ‫ب( بعد از شکسته شدن يک ساپورت قيمت آن را به عنوان مقاومت مي شناسد‬ ‫ج( بعد از شکسته شدن يک ساپورت روند حرکتي منفي خواهد شد‬ ‫د( بعد از شکسته شدن يک مقاومت قيمت آنرا به عنوان ساپورت لمس خواهد کرد‬ ‫71- اگر قيمت در يک محدوده ثابت و کوچک نوسان داشته باشد و ناگهان از آن خارج شود کدام مطلب درست است‬ ‫الف( با شدت در جهتي که خارج شده است حرکت خواهد کرد‬ ‫ب( بعد از مکثي دوباره به داخل آن بازه بر مي گردد‬ ‫ج( اگر روند قبلي سهم منفي باشد هيچ وقت در جهت مثبت محدوده تراکمي خود را نمي شکند‬ ‫د( اگر روند قبلي آن مثبت باشد شکست در جهت منفي دوام نخواهد داشت‬ ‫81- معامله در خلف جهت روند از ديد شما چگونه است‬ ‫الف( در سطوح حمايتي مهم مي توانيم اين کار را انجام دهيم‬ ‫ب( معامله در خلف جهت روند مخالف با اصول معامله گري مي باشد‬ ‫ج( اشکالي ندارد‬ ‫د( بستگي به استراتژي معاملتي ما دارد‬ ‫91- اگر در يک روند صعودي يکي از مينيمم هاي قيمت زير مينيمم قبلي بيايد چه اتفاقي افتاده است‬ ‫الف( قيمت ارزان شده است و لذا شرايط براي خرين مهياست‬ ‫ب( روند صعودي همچنان برقرار است‬ ‫ج( روند منفي شده است‬ ‫د( روند صعودي قيمت موقتا به روند نزولي مبدل شده است‬ ‫02- در يک روند صعودي براي رسم خط روند کدام گزينه صحيح است‬ ‫الف( دو مينيمم اول براي رسم خط روند کافيست‬ ‫ب( دو ماکزيمم قيمت را به هم وصل مي کنيم و ادامه مي دهيم‬ ‫ج( بعد از اتصال دو مينيمم اول به يکديگر بايد مينيمم سوم هم از روي خط برگردد تا خط روند ما صحيح باشد‬ ‫د( هر سه گزينه درست مي باشد‬ ‫12- بعد از شکسته شدن يک خط روند مثبت کدام گزينه صحيح است‬
  3. 3. ‫الف( روند صعودي به روند نزولي مبدل خواهد شد‬ ‫ب( در تغيير روند صعودي تاثيري ندارد‬ ‫ج( در صورتيکه آخرين مينيمم موثر قبل از شکسته شدن خط روند هم شکسته شود روند برگشته است‬ ‫د( هميشه شکسته خط روند در جهت تعديل زاويه اي روند مي باشد‬ ‫22- کدام جمله در مورد ميانگين متحرک درست نيست‬ ‫الف( در بازارهاي روند دار در صورتيکه نتوان خط روند کشيد، مي توان از ميانگين متحرک استفاده کرد‬ ‫ب( در روند مثبت ميانگين متحرک خاصيت حمايتي دارد‬ ‫ج( در روند مثبت مي توان بر روي خط روند اقدام به خريد کرد‬ ‫د( در روند صعودي ميانگين متحرک خاصيت مقاومتي دارد‬ ‫32- در استراتژي مربوط به ميانگين هاي متحرک که از دو ميانگين متحرک استفاده مي کنيم کدام جمله درست نيست‬ ‫الف( در روند صعودي با شکسته شدن ميانگين بزرگتر توسط ميانگين کوچکتر به سمت بال اقدام به خريد مي کنيم‬ ‫ب( در روند نزولي زمانيکه ميانگين کوچکتر به زير ميانگين بزرگتر مي آيد زمان فروش است‬ ‫ج( در روند خنثي استراتژي کاراريي مي باشد‬ ‫د( هميشه در زمانهاي ورود و خروج تاخير دارد‬ ‫42- در انديکاتورها کدام خاصيت آنها نسبت به قيمت پيشرو مي باشد‬ ‫ج( زمان خريد و فروش آنها‬ ‫الف( واگرايي آنها نسبت به قيمت‬ ‫د( هر سه مورد درست مي باشد‬ ‫ب( همگرايي آنها با قيمت‬ ‫52- کدام يک از ابزارهاي زير به غير از تعيين نقطه ورود، نقطه خروج را هم مشخص مي کنند‬ ‫ج( خط روند صعودي‬ ‫الف( ‪OBV‬‬ ‫د( ساپورت‬ ‫ب( کانال‬ ‫62- کدام الگوي زير جزو الگوهاي ادامه دهنده نيست‬ ‫ج( مثلث باز شونده‬ ‫الف( مثلث افزايشي‬ ‫د( مثلث کاهشي‬ ‫ب( مثلث متقارن‬ ‫72- کدام الگوي زير جزو الگوهاي بازگشتي نيست‬ ‫ج( دوقلوي کف ) ‪(Double bottom‬‬ ‫الف( سه قلوي سقف )‪(Triple top‬‬ ‫د( مستطيل‬ ‫ب( سر و شانه‬ ‫82- کدام گزينه در مورد حجم معاملت در الگوهاي ادامه دهنده درست مي باشد‬ ‫الف( حجم معاملت افزايش مي يابد‬ ‫ب( حجم معاملت در موجهاي خلف جهت روند نسبت به موجهاي در جهت روند کمتر مي باشد‬ ‫ج( حجم معاملت در اين الگوها گاهش مي يابد‬ ‫د( دو مورد ب و ج‬ ‫92- در الگوهاي برگشتي حجم معاملت چگونه مي باشد‬ ‫الف( در موجهاي خلف جهت روند نسبت به موجهاي جهت روند قبلي بيشتر مي باشد‬ ‫ب( در موجهاي خلف جهت روند نسبت به موجهاي جهت روند قبلي کمتر مي باشد‬ ‫ج( حجم معاملت افزايش مي يابد‬ ‫د( با شکسته شدن خط گردن از حجم معاملت کاسته مي شود‬ ‫03- شرط عمل کردن يک الگوي برگشتي چيست‬ ‫الف( شکسته شدن خط روند سهم‬ ‫ب( ريختن به اندازه محدوده تراکمي که ساخته اند‬ ‫ج( شکسته شدن خط گردن‬ ‫د( هر سه مورد‬ ‫13- در صورتيکه در يک سهم با روند مثبت يک الگوي ادامه دهنده اي داشته باشيم سطح ضرر ما کجا قرار دارد‬ ‫ج( زير مينيمم قبلي قيمت‬ ‫الف( در وسط محدوده قيمتي الگو‬ ‫د( زير ضلع پاييني الگو‬ ‫ب( بالي ضلع باليي الگو‬ ‫23- کدام الگو از نظر زماني بيشتر طول مي کشد‬ ‫الف( پرچم چهارگوش ) ‪( Flag‬‬ ‫ب( پرچم سه گوش ) ‪( Pennant‬‬ ‫ج( کنج ) ‪( Wedge‬‬ ‫د( مستطيل‬
  4. 4. ‫33- براي کدام يک از الگوهاي ادامه دهنده نمي توان هدف قيمتي را محاسبه کرد‬ ‫الف( مثلث ها‬ ‫ب( پرچم سه گوش ) ‪( Pennant‬‬ ‫ج( پرچم چهارگوش ) ‪( Flag‬‬ ‫د( کنج ) ‪( Wedge‬‬ ‫43- در پايان يک روند منفي معمول چه انتظاري داريم :‬ ‫الف( بعد از ساخته شدن بيس ) قيمت روند خنثي به خود مي گيرد( روند بعدي سهم تعيين مي شود‬ ‫ب( بلفاصله روند منفي به مثبت تبديل مي شود‬ ‫ج( بعد از مدتي استراحت دوباره روند ادامه مي يابد‬ ‫د( دو مورد ب و ج‬ ‫53- کدام جمله در مورد الگوهاي برگشتي قيمت درست است‬ ‫الف( در الگوهاي کف اعتماد معامله گران براي خريد دير جلب مي شود‬ ‫ب( الگوهاي سقف زمان بيشتري براي ساخته شدن نياز دارند‬ ‫ج( الگوهاي کف از نظر زماني طولني تر از الگوهاي سقف مي باشند‬ ‫د( دو مورد الف و ج‬ ‫63- براي ساخته شدن يک الگوي پرچم سه گوش ) ‪ ( Pennant‬و يا پرچم چهارگوش ) ‪ ( Flag‬چه ميزان زمان لزم است‬ ‫الف( حداقل دو ماه‬ ‫ب( دو سه هفته‬ ‫ج( حداقل سه ماه‬ ‫د( بيش از شش ماه‬ ‫73- براي اينکه از ميزان خطاهاي يک اسيلتور بکاهيم لزم است‬ ‫الف( تا منطقه خريد و فروش افراطي را محدود کنيم‬ ‫ب( تا پريود زماني آن را کاهش دهيم‬ ‫ج( تا پريود زماني آن را افزايش دهيم‬ ‫د( با انديکاتور ديگر آنرا ترکيب مي کنيم‬ ‫83- بهترين ابزارها براي بدست آوردن هدف قيمتي موجها کدام است‬ ‫الف( استفاده از ساپورت و مقاومت‬ ‫ب( ترکيب فيبوهاي مختلف و ساپورت و مقاومت‬ ‫ج( استفاده از انديکاتورها‬ ‫د( استفاده از گن فن‬ ‫93- محتمل ترين درصدهاي فيبو در زمان استراحت کدامند‬ ‫الف( 8.16%، 05% و 2.83%‬ ‫ب( 6.32% و 4.67%‬ ‫ج( 8.161%‬ ‫د( همه موارد‬ ‫04- مفيدترين ابزار در زماني که قيمت به زير ساپورت تاريخي و يا به بالي مقاومت تاريخي يک منحني مي رود کدام است‬ ‫ج( انديکاتورها‬ ‫الف( گن فن‬ ‫د( خط روند‬ ‫ب( فيبوناچي‬ ‫14- با توجه به سري زماني فيبوناچي اگر هر جمله را به جمله بعدي خود تقسيم کنيم به کدام درصد مي رسيم‬ ‫الف( 8.161%‬ ‫ب( 05%‬ ‫ج( 2.83%‬ ‫د( 8.16%‬ ‫24- در صورت برگشت قيمت از روي يکي از درصدهاي 2.83% و 6.32% هدف قيمتي موج بعدي کدام يک از درصدهاي زير مي‬ ‫باشد‬ ‫الف( 8.161%‬ ‫ب( 002%‬ ‫ج( 2.721%‬ ‫د( 8.162%‬ ‫34-اولين نکته اي که در مورد يک منحني بايد مشخص شود کدام است‬
  5. 5. ‫الف( ساپورت و مقاومت تاريخي آن‬ ‫ب( سود ساليانه آن‬ ‫ج( انر ِ حرکتي آن‬ ‫ژ‬ ‫د( روند حرکتي‬ ‫44- براي رسم فيبو بر روي يک موج منفي چگونه عمل مي کنيم‬ ‫الف( صفر فيبو در پايين و صد آن بالي موج قرار مي گيرد‬ ‫ب( بين دو مينيمم قبلي فيبو را رسم مي کنيم‬ ‫ج( صفر فيبو در بال و صد آن در پايين موج قرار مي گيرد‬ ‫د( بين دو ماکزيمم قبلي فيبو را مي کشيم‬ ‫54- براي استفاده از همپوشاني ابزارها .....‬ ‫الف( ابزارها همگي بر روي موجي که مي خواهيم بررسيش کنيم رسم مي شوند‬ ‫ب( ابزارها را بر روي موج قبلي مي اندازيم‬ ‫ج( فرق نمي کند از چه موجي استفاده کنيم‬ ‫د( به روند حرکتي بستگي دارد‬ ‫64- چگونه درک کنيم که در کدام خط فيبو خريد کنيم‬ ‫الف( سطوح پايين تر فيبو مناسبند‬ ‫ب( درصدهاي نزديک به 8.16% مناسب ترند‬ ‫ج( خطوطي از فيبو که همپوشاني بهتري با ابزارهاي ديگر دارند مناسب ترند‬ ‫د( تفاوتي نمي کند‬ ‫74- آيا اين جمله که سهام ايران را نمي توان با استفاده از تکنيکال تحليل کرد درست است ؟‬ ‫الف( چون بازار کوچکي مي باشد درست است‬ ‫ب( در مورد سهامي که تعداد معامله گر کمتر دارند درست است‬ ‫ج( در تمام سهام بورس ايران مي توان از اين ابزار استفاده کرد‬ ‫د( بايد تکنيکال جديدي براي ايران ابداع کرد‬ ‫84- ابزارهاي مورد نياز براي يک معامله گر موفق کدامند‬ ‫الف( تحليل مناسب و دقيق کافي است‬ ‫ب( تحليل بازار + مديريت مالي‬ ‫ج( تحليل بازار + مديريت مالي + مديريت ريسک‬ ‫د( تحليل بازار + مديريت مالي + مديريت ريسک + روانشناسي بازار‬ ‫94- کدام عامل روانشناسي معمول منجر به بستن سريع سود مي شود‬ ‫ج( طمع‬ ‫الف( ترس‬ ‫د( خشم‬ ‫ب( حرص‬ ‫05- کدام عامل جزو عواملي که موجب باخت معامله گر مي شود، نيست‬ ‫الف( نگذاشتن سطح ضرر‬ ‫ب( تغيير سطح ضرر در زماني که قيمت به سمت آن مي آيد‬ ‫ج( اضافه کردن حجم معاملت در زمان ضرر‬ ‫د( اضافه کردن حجم معاملت در زمان سود‬ ‫15- کدام يک از عوامل در معامله گراني که در بلندمدت زيان مي دهند ديده نمي شود‬ ‫الف( تحمل کردن ضرر به عنوان جزيي از کار معاملتي‬ ‫ب( محدود نکردن ريسک به 5 در صد در هر معامله‬ ‫ج( تقسيم نکردن سرمايه به قسمت هاي مساوي براي محدود کردن ريسک‬ ‫د( کوچک بودن سود و بزرگ بودن ضرر‬ ‫25- جمله quot; هيچ زمان در دو جهت مخالف معامله نکنيدquot; را چگونه ارزيابي مي کنيد‬ ‫الف( اگر در هر دو طرف سود ببريم ايراد ندارد‬ ‫ب( اين جمله امکان سود بردن ما از بازار را از بين مي برد‬ ‫ج( بايد به عنوان يک قانون آنرا هميشه در نظر داشته باشيم‬ ‫د( اگر در دو جهت مخالف معامله کنيم از سود خود مي توانيم محافطت کنيم‬

×