Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Gerilla halkla ilişkiler örneği

gerilla halkla ilişkiler örneği

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Gerilla halkla ilişkiler örneği

  1. 1. GERİLLA HALKLA İLİŞKİLERE ÖRNEK Lipton dünya çapında bir çay markasıdır.Bu marka idmini kurucusu olan Thomas Lipton'dan almıştır.Dünya çapında bir hedef kitlesi vardır.Markanın vermek istediği mesaj sloganından da anlaşıldığı gibi "ne varsa çayda vardır".Dünya değiştikçe teknoloji ilerledikçe kullanılan iletişim kanalları da çeşitlilik kazanmıştır.Bu bağlamda gazete,dergi,radyo,televizyon,internet,yaratıcı reklamlar,pankartlar kullanılan iletişim kanallarından bazılarıdır.Amacındaki hedef kitleye ulaşmış olmasından ve satış rakamlarından da anlaşılacağı üzere lipton kampanya konusunda oldukça başarılı bir sektördür.Fotoğrafda görüldüğü üzere yoldan geçen küçük bir çocuğun bile dikkatini çeken bir reklam olmuştur Gerilla'nın amacı da budur zaten şaşırt ve tercih edil.

×