Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Say Something

264 views

Published on

SAY SOMETHING leverer tekster og oversettelser av høy kvalitet. Hovedspråk er norsk og engelsk, med spesialisering innen økonomi og næringsliv.

Published in: Business
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Say Something

  1. 1. SAY SOMETHING-NÅR SMÅ OG STORE VIRKSOMHETER HAR NOE Å SI
  2. 2. SAY SOMETHING LEVERER TEKSTER OG OVERSETTELSER AV HØY KVALITET. HOVEDSPRÅK ER NORSKOG ENGELSK, MED SPESIALISERING INNEN ØKONOMI OG NÆRINGSLIVOVERSETTER OG TEKSTSKAPER ÅSHILD SONSTADHAR LANG ERFARING OG GODE REFERANSER
  3. 3. "Åshild Sonstad har gjort en imponerende innsatsmed denne oversettelsen" Agnar Sandmo, professor i økonomi ved NHH http://www.minervanett.no/nasjonenes- velstand/
  4. 4. La stå!
  5. 5. ÅSHILD SONSTADS BAKGRUNN OG KOMPETANSE:MEDLEM AV NORSK FAGLITTERÆRFORFATTER- OGOVERSETTERFORENINGHAR OVERSATT OG GITT UT ADAMSMITHS VERDENSBERØMTEØKONOMIVERK "NASJONENESVELSTAND" (2011)
  6. 6. ÅSHILDS VERKTØYKASSE OG INSPIRASJON
  7. 7. Priser:Ta kontakt for priser og nærmere avtaler.Rabatt ved første levering og ved større oppdrag. post@sonstad.no/ 004792488162

×