Successfully reported this slideshow.

De thi thu mon toan tot nghiep thpt nam 2013 so 2

113 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

De thi thu mon toan tot nghiep thpt nam 2013 so 2

  1. 1. Cập nhật đề thi thử tốt nghiệp thpt môn Toán năm 2013 – tin.tuyensinh247.comClick xem thêm tại : http://tin.tuyensinh247.com/de-thi-thu-tot-nghiep-thpt-2013-e16.htmlCâu 1: (3.0 điểm) Cho hàm số1 22xyx−=+1) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số.2) CMR, (C) luôn cắt đường thẳng d: y = 3x + 2m tại hai điểm phân biệt.Câu 2: (3.0 điểm)1) Giải phương trình:2 22 2 13 15.3 12 0x x x x− + −− + =2) Tính tích phân:( )2 202 3cos sin dI x x xπ= −∫3)Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số: 2( 3)xy e x= - trên đoạn [–2;2].Câu 3: (1,0 điểm) Cho khối chóp S.ABC có hai mặt (ABC), (SBC) là các tam giác đềucạnh a và32aSA = . Tính thể tích khối chóp S.ABC theo a.Câu 4: (2,0 điểm):Trong không gianOxyz, cho điểm ( 3;2; 3)A - - và hai đường thẳng11 2 3:1 1 1x y zd- + -= =-và 23 1 5:1 2 3x y zd- - -= =1) Chứng minh rằng 1d và 2d cắt nhau.2) Viết phương trình mặt phẳng (P) chứa 1d và 2d . Tính khoảng cách từ A đến mp(P).Câu5: (1,0 điểm): Giải phương trình sau đây trên tập số phức:4 2( ) 2( ) 8 0z z- - =

×