Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Հայրենագիտական ռեբուսներ

318 views

Published on

Սովորողները կազմել են հայրենագիտական ռեբուսներ

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Հայրենագիտական ռեբուսներ

  1. 1. Լոռու մարզ Գուգարքի հիմնական դպրոց 2-րդ դասարան դասվար՝ Լուսինե Հարությունյան Հայրենագիտական ռեբուսներ
  2. 2. Ռեբուսները պատրաստեցին Գուգարքի հիմնական դպրոցի 2-րդ դասարանի սովորողներ՝ Սյուզի Քարհանյանը, Յանա Եղիազարյանը, Լիդիա Գրիգորյանը, Ալվարդ Վարդանյանը, Արտյոմ Հարությունյանը, Ալեքս Առաքելյան, Էլինա Սարգսյանը, Էլեն Սաքանյանը Նարեկ Ասլանյանը, Լեոնիդ Տոնոյանը

×