Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Adobe Youth Voices en España

548 views

Published on

Adobe Youth Voices en EspañaOct 4 meeting

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Adobe Youth Voices en España

 1. 1. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Badalona, 4 d’Octubre del 2013 1
 2. 2. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Agenda 2 • Benvinguda i Presentacions • Adobe Youth Voices • Formació, Recursos i Materials • Essentials Q & A
 3. 3. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Compartir la reunió 3 Twitter @iearn_pangea @adobeyv @lrjobson @toniciearn @sonllahp
 4. 4. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. 4 Adobe Youth Voices incentiva la confiança creativa en la joventut, donant-los el poder per trobar la seva pròpia veu i que sigui escoltada. Objectiu Principal
 5. 5. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. El programa Adobe Youth Voices i els recursos han estat dissenyats per respondre acuradament a les necessitats dels joves, els educadors i les comunitats a les que serveixen, amb una sèrie de resultats molt específics, intencionals. Programa i recursos
 6. 6. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Des de 2006, més de 20.000 joves de més de 30 països han participat en els programes d'Adobe Youth Voices per desenvolupar original, convida a la reflexió de continguts sobre la violència domèstica, la degradació ambiental, els impactes de la guerra i altres temes. Joves i països involucrats
 7. 7. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Collaboration  Global Collaboration Project between 4 TakingITGlobal Sites exploring Domestic Violence  Collaboration Project between 2 AYV sites (Mexico and Canada) which led to a face to face visit in Ottawa  AYV Site Collaborations between San Jose, CA & Bonaire and among sites in Kampala, Uganda  New Collaboration Category in Aspire, new Collaboration Toolkit! Delivered AYV training in Spanish, Portuguese, and Russian! Adobe Employee Engagement taken to the next level!  Rough Cut Reviews  AYV Live! Events  Trainings  Job Shadowing  Career Panels  Exhibition Events Assoliments fins la data AYV 7 • $50 milions en beques I software donat • 130,000 de joves veus • 5,000 educators trained • 16,479 Essentials membres • 102 països representats • 13,106,003 Media Gallery Visites • 1135 2013 Aspire Comentaris, de 2065 joves & 301 educadors a 51 països! • Noves Beques de pel 2013- $1 million
 8. 8. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Concessió de beques 8
 9. 9. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Treballar la Confiança creativa Crear amb propòsit 9
 10. 10. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Creativitat 10 La Creativitat és essencial per a la resolució de problemes i la innovació, avui i per al futur.
 11. 11. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. “Crear amb Propòsit” Què significa “Crear amb Propòsit”?: Rellevància (dels creadors i el públic) La intencionalitat (el públic i l'impacte previst) Veu de la Joventut (Clear Punt de vista, perspectiva específica) Jove generador , mestre facilitador Creativitat i Innovació (evident en el contingut) Basada en la Indagació (derivada i dirigida per problemes de la joventut) Qualitat (ús efectiu de les eines i tècniques) Els educadors AYV són clau per facilitar aquest procés. 11
 12. 12. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 13. 13. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Confiança Creativa Per AYV, la confiança creativa significa ajudar els joves a desenvolupar 5 habilitats fonamentals: Auto-Expressió (Capacitat per expressar un punt de vista) Ideació (Capacitat per idear i innovar) Col·laboració (Capacitat per involucrar altres) Flexibilitat (capacitat d'adaptació) Persistència (Capacitat per seguir amb un repte fins a la finalització) 13
 14. 14. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Aplicació de la confiança creativa Amb aquesta col · lecció d'habilitats creatives perfeccionades a través del programa AYV, ara es vol elevar l’aplicació de la Confiança Creativa generada en els joves en la seva educació, la comunitat i la carrera. 14 TRAJECTÒRIA Com fomentar AYV joves per traçar noves habilitats i interessos per a futures carreres? EDUCACIÓ Com AYV motiva els joves per aplicar la creativitat i la passió en el seu aprenentatge? COMUNITAT Com AYV inspirar als joves a fer sentir la seva veu en els temes que afecten el seu món?
 15. 15. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Treballant amb el vídeo Premiere Essentials 15
 16. 16. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Adobe Youth Voices / iEARN-Pakistan. Educator: Shahzad Sheikh. Project Description: This video regards the notion of children being unable to fulfill their dreams. Adobe Youth Voices / iEARN-Taiwan. School/Organization: National Kaohsiung Normal University. Educator: Ling-Hsaun Hsieh. Project Description: This video demonstrates the harmful ways we treat planet Earth and offers positive alternatives. http://www.youtube.com/watch?v=ZpbJESmHWvo Adobe Youth Voices / iEARN-China. School/Organization: Lianhua Middle School. Educator: Zhangdong Zhao. Project Description: This project aims to dispel misunderstandings and bias about China. This is done through providing information on the country. http://www.youtube.com/watch?v=IzyJ61N8Ibw http://www.youtube.com/watch?v=9JfpXpEN9Lk
 17. 17. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Treballant amb la imatge Photoshop Elements 17
 18. 18. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 19. 19. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 20. 20. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Un camí per recórrer Treballant al projecte AYV 20
 21. 21. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. AYV & iEARN Programa AYV es compromet a: Donar suport als mestres implicats Oferir tot el material, software i tutorials necessaris Tenir una trobada on-line seguint el curs i les activitats que s'estan duent a terme. Tenir una segona reunió cara a cara amb els nous professors implicats març Reunions on-line o cara a cara animant als professors i estudiants. Reunió final de tots els participants per mostrar els vídeos i les imatges creades en el programa d’Adobe Youth Voices.
 22. 22. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. AYV & Professor El professor implicat al projecte es compromet a: • Participar en un curs de 8 setmanes on-line • Desenvolupar un pla de programa AYV per a l'any, que serà elaborat durant el curs on- line • Portar la posada en marxa el seu pla de programa i orientar almenys 25 joves al llarg de l'any en la creació de mitjans de la joventut utilitzant les eines digitals proporcionades • Participar en esdeveniments nacionals i en la comunitat en línia Veus Adobe Youth Essentials • Participar en les activitats d'avaluació
 23. 23. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. AYV & iEARN Programa Dates de caràcter general AYV New Training Educador: 23 setembre fins 18 novembre 2013 AYV New Training Educador: 14 de febrer fins 16 d’abril del 2014 Entrega dels treballs, data límit: maig 2014
 24. 24. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Formació per setmanes  Setmana 1 : Orientació . Durant aquest període d'orientació et familiaritzaràs amb l'entorn d'aprenentatge en línia , conèixer als seus companys i facilitadors i familiaritzar-se amb els Adobe Youth Voices ( AYV ) objectius i resultats del programa .  Setmana 2: Joventut segons tipus de paper . En aquesta sessió , se li presenta la teoria i el valor de la joventut presa dels mitjans de comunicació , una pràctica que es dóna als joves l'oportunitat de desenvolupar habilitats significatives i expressar les seves perspectives úniques sobre el món que els envolta . També començar a explorar una selecció del programari d'Adobe que ha rebut , Photoshop Elements , una poderosa eina per editar i organitzar imatges .
 25. 25. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Formació per setmanes  Setmana 3 : La instrucció centrada en la joventut . En aquesta sessió es centrarà en com utilitzar les estratègies d'ensenyament centrades en els joves per crear mitjans de comunicació per al canvi personal i social . Independentment de les eines o de format mitjà utilitzat , els mitjans de la joventut requereix un compromís significatiu i experiències basats en la investigació - com a educador , en última instància , guiaràs a la joventut a través d'aquest procés . També explorarà aspectes organitzatius i de flux de treball d'Adobe mitjans que fan programari . Setmana 4 : Procés , producte , presentació . En aquesta sessió vostè aprendrà les diferents etapes de la producció dels mitjans de comunicació de decisions . Els educadors i artistes joves han de ser conscients d'aquestes etapes des de l'inici perquè tothom està involucrat en el desenvolupament del procés . Es prestarà especial atenció durant aquesta sessió serà a la crítica i les etapes de revisió . També explorarà les estratègies per a la integració de mitjans de la joventut en el currículum i la programació existent.
 26. 26. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Formació per setmanes  Setmana 5 : Els mitjans de comunicació les formes i formats . En aquesta sessió aprendràs sobre les formes possibles ( per exemple , àudio , impressió , vídeo ) i formats ( per exemple , periodística , poètica , autoretrat ) a considerar en involucrar els joves en el treball dels mitjans de comunicació . Examinar el potencial creatiu de les diferents formes i formats us ajudarà a determinar la millor opció , donat els seus recursos i els interessos de la joventut .  Setmana 6: Mitjans de la Joventut fabricant eines . En aquesta sessió , aprofundir en les eines de programari d'Adobe . Els mitjans de comunicació basats en ordinadors que fan eines han transformat per complet el camp dels mitjans de comunicació dels joves en els últims deu anys . Eines que solien ser molt cars i estan fora de l'abast dels més joves i els educadors estan àmpliament disponibles .
 27. 27. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Formació per setmanes  Setmana 7: La connexió amb el seu públic . En aquesta sessió aprendràs sobre les opcions de distribució i planificació de millors mitjans aparador creades pels joves amb els quals treballa . També s'examinaran les qüestions relacionades amb la propietat i els drets d'autor . Des del principi , els joves artistes de mitjans han d'identificar l'impacte que desitja tenir en la seva audiència i la millor manera de distribuir el seu treball per assegurar l'impacte desitjat . En última instància , els mitjans de la joventut és de portar una perspectiva juvenil a un públic més ampli .  Setmana 8: Going Forward i Recursos . En aquesta sessió , establir les seves pròpies metes de desenvolupament professional més enllà d'aquesta formació , aprendre a connectar-se amb altres llocs i educadors , i familiaritzar-se amb valuosos recursos addicionals en els mitjans de comunicació juvenils que fan .
 28. 28. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Recursos per a la formació Materials • PowerPoint i escrits • Materials adicionals de capacitació • Respostes feed-back del professor Capacitació Materials adicionals Guia Eines per a la Gestió de Programes (Aplicacions Educador, Registre d’Essentials, etc ...) Video Tutorials (in Essentials) Youth Media (Media Gallery)
 29. 29. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 30. 30. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Descripció d’Activitats a AYV Activitat Descripció Essentials Essentials ofereix als educadors un espai per compartir idees, plans d'estudis d'accés i carregar projectes juvenils. Els recursos estan dissenyats per donar suport als educadors a mesura que implementen AYV després de la seva formació inicial. Aspire Awards Aspire Premis reconeix contingut del millor en la seva classe i la creativitat dels joves de tot el món. AYV els joves estan convidats a presentar projectes per veure en línia i votants, i els projectes guanyadors es concedeixen programari i maquinari. Beques de Creativitat El programa de Beques de Creativitat suporta la nova generació de pensadors creatius. Les beques ofereixen suport financer als joves que han participat en AYV de fins a quatre anys d'educació post- secundària. Summit La Cimera reuneix educadors AYV, socis i joves de tot el món per a una capacitació bianual i celebració del programa. La Cimera fomenta l'intercanvi de millors pràctiques, els intercanvis interculturals, desenvolupa el lideratge juvenil, educadors i celebra el millor en la seva classe. Lead Educators El programa Lead Educator de ha estat dissenyat com una manera perquè AYV mantingui la fidelitat de suport del nucli. AYV acull una capacitació anual Lead Educators disposats a ser defensors del programa mitjançant l'articulació de la necessitat de la confiança creativa en la seva regió i la comunitat en general. 30
 31. 31. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Adobe Youth Voices Multimèdia Presentacions 31 Essentials és el camí perquè els educadors i socis per compartir les seves històries, resums i esdeveniments amb l'equip del programa Youth Voices Adobe.
 32. 32. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Adobe Youth Voices Essentials http://youthvoices.adobe.com/essentials/
 33. 33. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Analitzant Essentials 33 • Curriculum • Colecció de Recursos i Pla d’Estudis per a donar suport als educadors per facilitar AYV • Anàlisi de les creacions • Compartir contingut multimèdia en procés, rebre retroalimentació • Col · lecció permanent del treball juvenil per a opinar • Fòrums • Oportunitats per connectar amb altres educadors i obtenir ajuda quan sigui necessari • Aconteixements • Comparteix els teus propers esdeveniments i posa de relleu amb la comunitat que es genera • Històries • Bona manera d'il · lustrar el que és AYV
 34. 34. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. AYV Aspire Premis - un desafiament global que convida els joves a expressar creativament la seva visió per al canvi en les comunitats locals de conduir i presentar un projecte als mitjans de comunicació. Adobe Fundació Beques Creativitat - un fons d'un milió de dòlars que ofereix assistència a les persones de l'escola de secundària (o els seus equivalents internacionals) que han participat en AYV i que estan sol · licitant suport per assistir a l'educació post-secundària o certificat de formació en els camps creatius.
 35. 35. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Adobe Youth Voices Resultats obtinguts 35
 36. 36. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. AYV Activitats Joves  Training  Cara a cara o Virtual  Suport continu & Xarxes  Parcel·les del projecte  Oportunitat per a la col·laboració entre joves  Comunicació entre alumnes  Desenvolupament del pensament crític  Events y Exposicions AYV Live! Oportunitat per a tothom de participar- hi
 37. 37. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Tecnologia i Habilitats per a la Vida La millora de les habilitats tecnològiques i la informació i les habilitats d'alfabetització mediàtica Millora de la comunicació, la col·laboració i el pensament crític i habilitats per resoldre problemes Resultats obtinguts en l’alumne
 38. 38. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Compromís en l'Aprenentatge L'augment de la participació i l'entusiasme per l'aprenentatge Entendre la connexió entre el seu aprenentatge i la seva importància per a la vida i el futur Resultats obtinguts en l’alumne
 39. 39. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Desenvolupament de la Joventut L'augment de confiança en si mateix, orgullós de les seves habilitats, i l'esperança del seu futur Obtingui una forta creença en si mateixos i el poder de la seva veu creativa Resultats obtinguts en l’alumne
 40. 40. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Habilitats Tecnològica i Mitjans de Comunicació Millora de les habilitats en aspectes relacionats amb la tecnologia i els mitjans de comunicació Resultats obtinguts en el professorat
 41. 41. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Fomentar el compromís i la creativitat Millora de la capacitat de fomentar la creativitat i el involucrar els joves en l'aprenentatge centrat en l'estudiant Obtenir un coneixement més profund de les seves alumnes, les seves capacitats, i els temes que són importants per a ells Resultats obtinguts en el professorat
 42. 42. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential. Pràctica de l'Ensenyament Aconseguir el creixement professional i la revitalització de la seva pràctica Comprendre AYV com una comunitat global i el valor amb el que les perspectives globals en el seu ensenyament Resultats obtinguts en el professorat
 43. 43. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 44. 44. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 45. 45. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.
 46. 46. © 2013 Adobe Systems Incorporated. All Rights Reserved. Adobe Confidential.

×