Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reilu Vantaa

697 views

Published on

Reilu Vantaa -kampanjan käynnistystilaisuus 1.10.2008

Published in: News & Politics
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reilu Vantaa

 1. 1. Vantaasta Reilun kaupan kaupunki! Reilu KAUPUNKI -kampanjat Suomessa Vantaa 1.10.2008 Sonja Vartiala
 2. 2. Reilu kaupunki -kampanjan taustat <ul><li>Julkiset hankinnat vastaavat Suomessa 15% koko bruttokansantuotteesta </li></ul><ul><li>Julkiset hankkijat ovat jo sitoutuneet noudattamaan hankinnoissaan vastuullisuutta erilaisten kansainvälisten sopimusten ja julistusten kautta </li></ul><ul><ul><li>Ihmisoikeuksien ja lastenoikeuksien julistus </li></ul></ul><ul><ul><li>Kansainvälisen työjärjestön ILO:n sopimukset </li></ul></ul><ul><ul><li>Aalborgin sopimus </li></ul></ul><ul><li>Hankintalain muutos 1.6.2007 </li></ul>
 3. 3. Reilu kaupunki -kampanjan tavoitteet <ul><li>Pyritään saavuttamaan pitkäaikaisia vaikutuksia suomalaisissa kunnissa ja kaupungeissa tehtävään hankintapolitiikkaan. </li></ul><ul><li>Pyritään lisäämään kuluttajien poliittista aktiivisuutta ja kiinnittämään päättäjien huomiota käytännön politiikan kehitysyhteyksiin. </li></ul><ul><li>Pyritään parantamaan kehitysmaiden tuottajien asemaa lisäämällä tietoa hankintojen vaikutuksista. </li></ul><ul><li>Konkreettisina tavoitteina vuoden 2008 aikana on saada Suomeen 5 Reilun kaupan kaupunkia tai kuntaa. </li></ul>
 4. 4. Mikä Reilun kaupan kaupunki? <ul><li>Arvonimi kunnille ja kaupungeille, jotka haluavat edistää eettisiä hankintoja alueellaan. </li></ul><ul><li>Arvonimen myöntää Reilun kaupan edistämisyhdistys </li></ul><ul><li>Viisi kriteeriä, jotka tulee täyttää: </li></ul><ul><ul><li>Kunnan/kaupungin tarjottava omissa tilaisuuksissaan Reilun kaupan kahvia ja teetä ja muita Reiluja tuotteita </li></ul></ul><ul><ul><li>Kunnassa tulee toimia Reilun kaupan kunnan ohjausryhmä </li></ul></ul><ul><ul><li>Reilun kaupan tuotteiden tulee olla laajasti saatavilla alueen kaupoissa, kahviloissa ja ravintoloissa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Reilun kaupan tuotteita tulee olla tarjolla myös alueen työpaikoilla, järjestöissä ja seurakunnissa. </li></ul></ul><ul><ul><li>Kaupungin tulee osallistua Reilun kaupan viikoille ja tiedottaa Reilusta kaupasta asukkailleen. </li></ul></ul>
 5. 6. Kampanjassa jo tapahtunutta <ul><li>Pioneerina toimi Repu ry:n Turun paikallisryhmä, jossa Reilu Turku- hanke alkoi jo vuoden 2005 lopulla. </li></ul><ul><li>Vuonna 2007 kampanja sai ulkoministeriöltä rahoituksen ja se laajeni ympäri Suomen. </li></ul><ul><li>Repu tuotti keväällä 2007 selvityksen ”Eettiset periaatteet julkisissa hankinnoissa – tapaus Reilu kauppa”. Selvitetty myös hankintalain tulkintaa eettisten periaatteiden huomioon ottamiseen –> “Reiluja hankintoja” -opas. </li></ul><ul><li>Tuotettu paikallisia nettisivuja ja kampanjamateriaaleja. </li></ul><ul><li>Kampanjat tällä hetkellä käynnissä Tampereella, Joensuussa, Jyväskylässä, Ulvilassa, Kajaanissa, Mikkelissä, Porissa, Helsingissä, Espoossa, Turussa ja Kotkassa. </li></ul>
 6. 7. Tilannekatsaus kampanjakaupunkeihin <ul><li>PORI </li></ul><ul><li>Puolueiden välinen yhteistyö tuottanut tulosta. </li></ul><ul><li>Porissa jätetty valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta </li></ul><ul><ul><li>aloitteen allekirjoitti 50 valtuutettua ja se meni läpi helposti </li></ul></ul><ul><li>Haastekampanja yhteistyössä Satakunnan viikko -lehden kanssa </li></ul><ul><li>Kampanjalla omat tiedotussivut: www.reilupori.fi </li></ul><ul><li>arvonimi myönnetään vielä tämän vuoden puolella </li></ul>
 7. 9. Tilannekatsaus kampanjakaupunkeihin <ul><li>KOTKA JA ESPOO </li></ul><ul><li>Molemmissa kaupungeissa jätetty aloite arvonimen hakemisesta. </li></ul><ul><ul><li>Espoossa kaikki ryhmät aloitteen takana. </li></ul></ul><ul><li>Espoossa haastettu aktiivisesti seurakuntia ja yrityksiä mukaan kampanjaan. </li></ul><ul><li>Reilu Espoo -kampanjan tiedotus tapahtuu Repun sivujen alla. </li></ul><ul><li>Molemmilla kaupungeilla aktiiviset kampanjatiimit. </li></ul>
 8. 11. Tilannekatsaus kampanjakaupunkeihin <ul><li>TURKU </li></ul><ul><li>Jätetty aloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta jo vuonna 2005 </li></ul><ul><li>Aloite palautettiin valmisteluun useita kertoja, nyt päätös saatu aikaan kaupunginhallituksessa </li></ul><ul><li>Myös Turun kaupungin vuoden 2008 budjetissa maininta pyrkimyksestä päästä Suomen ensimmäiseksi Reilun kaupan kaupungiksi </li></ul><ul><li>Järjestetty seminaareja, tempauksia ja konsertteja </li></ul><ul><li>Kampanjalla omat tiedotussivut: www.reiluturku.fi </li></ul>
 9. 13. Innovatiivista kampanjatoimintaa Turussa
 10. 14. Tilannekatsaus kampanjakaupunkeihin <ul><li>TAMPERE </li></ul><ul><li>Suomen ensimmäinen Reilun kaupan kaupunki! </li></ul><ul><li>Järjestetty tempauksia, konsertti, seminaareja ja keskustelutilaisuuksia. </li></ul><ul><li>Repulaisilla tiivistä yhteistyötä Tampereen kaupungin kanssa. </li></ul><ul><li>Kampanjalla omat sivut: www.reilutampere.fi </li></ul><ul><li>Tampereen kaupunki käyttää kampanjaan myös omia varojaan ja suunnittelee budjettia ensi vuodelle </li></ul>
 11. 16. Tilannekatsaus kampanjakaupunkeihin <ul><li>HELSINKI </li></ul><ul><li>Jätetty valtuustoaloite Reilun kaupan kaupungin arvonimen hakemisesta 13.2.2008 </li></ul><ul><ul><li>Aloitteen takana viisi valtuustoryhmää </li></ul></ul><ul><li>Kampanjassa mukana Changemaker, KD nuoret, Vasemmistonuoret sekä ViNo. </li></ul><ul><li>Reilun kaupan kaupungin kriteerit jo melkein täyttyneet. </li></ul><ul><li>Kampanjalla omat tiedotussivut: www.reiluhelsinki.fi </li></ul>
 12. 18. Joensuu <ul><li>Kampanja käynnistetty syyskuussa 2008 </li></ul><ul><li>Valtuustoaloite ollaan jättämässä kunnallisvaalien jälkeen </li></ul><ul><li>Tulossa Äänestä kuntasi reiluksi -kampanjatapahtumia sekä osallistuminen Maailman suurimmalle Reilun kaupan kahvitauolle </li></ul>
 13. 19. Jyväskylä <ul><li>Viiden valtuustoryhmän yhteinen aloite jätetty kesäkuussa 2008 </li></ul><ul><li>Haastettu aktiivisesti mukaan kahviloita ja yrityksiä </li></ul><ul><li>Omat kampanjasivut osoitteessa www.reilujyvaskyla.fi </li></ul>
 14. 20. Kampanjan tärkeimmät saavutukset <ul><li>Konkreettisia tuloksia </li></ul><ul><ul><li>Tuonut eettiset hankinnat poliittiseen keskusteluun </li></ul></ul><ul><ul><li>Lisää Reilun kaupan tuotteiden käyttöä kunnissa ja kaupungeissa </li></ul></ul><ul><li>Herättänyt runsaasti mediahuomiota </li></ul><ul><li>Aktivoinut satoja reilusta kaupasta kiinnostuneita kuntalaisia </li></ul><ul><li>Avannut kuntien päätöksentekojärjestelmää ja herättänyt kiinnostusta paikallistason vaikuttamista kohtaan </li></ul>
 15. 21. Ajankohtaista juuri nyt <ul><li>Reilu Vantaa -kampanja käynnistyy tänään! </li></ul><ul><li>Äänestä kuntasi reiluksi -kampanja käynnistynyt </li></ul><ul><ul><li>Haasta ehdokkaasi eettisten hankintojen kannalle -> www.globbarit.fi </li></ul></ul><ul><ul><li>Tempauksia tulossa ympäri Suomen viikoilla 42-43 </li></ul></ul><ul><li>Pori todennäköisesti seuraava Reilun kaupan kaupunki </li></ul><ul><li>Maailman suurin Reilun kaupan kahvitauko 21.10. klo 14-15 </li></ul>
 16. 22. <ul><li>Lisätietoa: </li></ul><ul><li>www.repu.fi </li></ul><ul><li>www.reilukaupunki.fi </li></ul><ul><li>www.globbarit.fi </li></ul><ul><li>www.reilukauppa.fi/kunnat </li></ul><ul><li>Paikalliset kampanjasivut: </li></ul><ul><li>www.reiluhelsinki.fi </li></ul><ul><li>www.reilutampere.fi </li></ul><ul><li>www.reiluturku.fi </li></ul><ul><li>www.reilupori.fi </li></ul><ul><li>www.reilujyvaskyla.fi </li></ul>

×