Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Reilu Espoo

617 views

Published on

Reilu Espoo -kampanjan käynnistyskokous 13.2.2008

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Reilu Espoo

 1. 1. Reilu kauppa julkisissa hankinnoissa Espoo Reilun kaupan kaupungiksi? Sello, Espoo 13.2.2008 Sonja Vartiala, Reilun kaupan puolesta Repu ry
 2. 2. Reilu kauppa <ul><li>Maailman laajin eettinen sertifiointijärjestelmä. </li></ul><ul><li>Takaa kehitysmaiden tuottajille kohtuullisen korvauksen. </li></ul><ul><li>Tuotannossa noudatetaan ILO:n sopimuksia. </li></ul><ul><li>Tiukat tuotekohtaiset ympäristökriteerit. </li></ul><ul><li>Ulkopuolisen tahon valvomaa. </li></ul><ul><li>Sertifiointi ISO 65 -standardoitu. </li></ul>
 3. 3. Julkiset hankinnat Suomessa <ul><li>Julkiset hankinnat vastaavat Euroopan alueella noin 1500 miljardia euroa. </li></ul><ul><li>Suomessa julkisten hankintojen arvo on noin 16% bruttokansantuotteesta. </li></ul><ul><li>Talouselämälle merkittävillä hankinnoilla myös suuria kehitysvaikutuksia. </li></ul>
 4. 4. Reilu kauppa julkisissa hankinnoissa <ul><li>Euroopan parlamentti on päätöslauselmassaan kehottanut julkishankkijoita suosimaan reilun kaupan tuotteita. </li></ul><ul><li>Parlamentti on resoluutiossaan myös antanut määritelmän reilusta kaupasta. </li></ul><ul><li>Satojen kuntien allekirjoittama Aalborgin sopimus edellyttää kuntia edistämään reilua kauppaa hankinnoissaan. </li></ul>
 5. 5. Hankintalaki Suomessa <ul><li>Uusi laki voimaan 1.6.2007 </li></ul><ul><li>§ 49: hankintasopimuksen toteuttamiselle voidaan asettaa erityisehtoja, jotka voivat koskea ympäristö- ja sosiaalisia näkökohtia </li></ul><ul><li>Reilun kaupan ehtoja voidaan tarjouspyynnöissä asettaa sopimusehtoihin tai teknisiin eritelmiin. </li></ul>
 6. 6. Esimerkkejä Euroopasta <ul><li>Italia: Italialaiset kouluruokalat tarjoavat koululaisille yli 3 miljoonaa kiloa Reilun kaupan banaaneja vuosittain. </li></ul><ul><li>Espanja: Barcelonan Autònoma-yliopistolla myydään vuosittain noin 6500 kiloa Reilun kaupan kahvia 50 kahviautomaatissa. 15-20 tuottajaperhettä Meksikossa ja Tansaniassa saa elantonsa Autònomassa myydystä kahvista. </li></ul><ul><li>Itävalta: Kaikkiin Itävallan vuoden 2006 EU-puheenjohtajuuteen liittyviin tapahtumiin virallisen pitopalveluvastaavan oli tarjottava vaihtoehtona Reilun kaupan kahvia, kaakaota, teetä sekä appelsiinimehua. </li></ul><ul><li>Hollanti: Kaikissa valtion hankkimien tuotteiden tuotannossa vaaditaan ILO:n sopimusten noudattamista. </li></ul><ul><li>Tanska ja Iso-Britannia: Useita ohjeistuksia ja käytäntöjä kestävien hankintojen edistämiseksi. </li></ul>
 7. 7. Reilun kaupan kaupunki <ul><li>Virallinen arvonimi kaupungille, joka on sitoutunut edistämään Reilua kauppaa omissa hankinnoissaan. </li></ul><ul><li>Arvonimen saadakseen on täytettävä tietyt kaupungin kokoon suhteutetut kriteerit. </li></ul><ul><li>Suomessa arvonimeä myöntää </li></ul><ul><li>Reilun kaupan edistämisyhdistys. </li></ul>
 8. 8. Reilun kaupan kaupungit Euroopassa <ul><li>Ranskassa ja Isossa-Britanniassa yli 300 Reilun kaupan kaupunkia </li></ul><ul><li>Italiassa ja Saksassa kymmeniä </li></ul><ul><li>Ruotsissa viisi </li></ul><ul><li>Trendi voimakkaasti leviämässä myös muihin maihin </li></ul><ul><li>Suomessa tällä hetkellä yksi Reilun kaupan kunta </li></ul>
 9. 9. Hyödyt kaupungille <ul><li>Kansainvälisten sopimusten noudattaminen </li></ul><ul><li>Positiivinen imago </li></ul><ul><li>Mediahuomio </li></ul><ul><li>Kansalaisyhteiskunnan tuki </li></ul><ul><ul><li>Reilun kaupan kasvu Suomessa ja maailmalla </li></ul></ul><ul><ul><li>91% suomalaisista ei halua verorahoilla ostettavan lapsityövoimalla tuotettuja tuotteita </li></ul></ul>
 10. 10. Reilu kaupunki -kampanjat käynnissä myös muualla Suomessa <ul><li>Turussa Reilun kaupan kaupungin statusta on haettu vuodesta 2005 lähtien </li></ul><ul><li>Tampereella ensimmäinen aloite Reilun kaupan tuotteisiin siirtymisestä jätettiin jo vuonna 2004 </li></ul><ul><li>Mukana kampanjoinnissa myös Helsinki, Kotka ja Pori. </li></ul>
 11. 11. Kampanjoinnin kulku muissa kaupungeissa <ul><li>Koottu työryhmä ajamaan asiaa </li></ul><ul><li>Perustettu oma kampanjasivusto tai tuotettu muuta tiedotusmateriaalia </li></ul><ul><li>Haastettu yrityksiä ja yhteisöjä mukaan käyttämään Reilun kaupan tuotteita </li></ul><ul><li>Jätetty valtuustoaloite kaupungin poliittisen tuen saamiseksi </li></ul><ul><li>Oltu aktiivisesti mukana lobbauksessa ja tiedotettu hankkeesta kuntalaisille </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Reilu Helsinki, www.reiluhelsinki.fi </li></ul><ul><li>Reilu Turku, www.reiluturku.fi </li></ul><ul><li>Reilu Tampere, www.reilutampere.fi </li></ul><ul><li>Reilu Pori, www.reilupori.fi </li></ul>
 13. 13. Lisätietoa <ul><li>Reilun kaupan puolesta Repu ry </li></ul><ul><li>www.repu.fi </li></ul><ul><li>Reilun kaupan edistämisyhdistys ry </li></ul><ul><li>www.reilukauppa.fi </li></ul>

×