Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Äänestä kuntasi reiluksi!

919 views

Published on

Äänestä kuntasi reiluksi -kampanjan koulutusmateriaali

Published in: Technology, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Äänestä kuntasi reiluksi!

 1. 1. Äänestä kuntasi reiluksi! <ul><li>kampanjan viestit </li></ul><ul><li>taustatietoa teemoista </li></ul><ul><li>kampanjan työkalut </li></ul><ul><li>tempausideoita </li></ul>
 2. 2. Kampanjan tavoitteet <ul><li>Nostaa eettiset hankinnat yhdeksi kuntavaaliteemaksi. </li></ul><ul><li>Nostaa kuntien tekemä kehitysyhteistyö ja kansainvälisyyskasvatus yhdeksi kuntavaaliteemaksi. </li></ul><ul><li>Aktivoida äänestäjiä ja ehdokkaita käymään keskustelua kampanjan teemoista. </li></ul>
 3. 3. Eettiset julkiset hankinnat? <ul><li>Kunnat ja kaupungit ostavat erilaisia tavaroita ja elintarvikkeita vuosittain 3,2 miljardilla eurolla </li></ul><ul><li>Kasvava osuus myös kuntien hankinnoista on kehitysmaista </li></ul><ul><li>Tuotannossa monia ongelmia </li></ul><ul><ul><li>ILO: maataloudessa ja kaivosteollisuudessa työskentelee 133 miljoonaa 5-14-vuotiasta lasta </li></ul></ul><ul><ul><li>ILO: 12 miljoonaa ihmistä Afrikassa, Aasiassa ja Latinalaisessa Amerikassa joutuu alistumaan pakkotyöhön </li></ul></ul><ul><ul><li>YK: vähinten kehittyneissä maissa 581 miljoonaa </li></ul></ul><ul><ul><li>ihmistä elää alle kahdella dollarilla päivässä. </li></ul></ul>
 4. 4. Tiesitkö, että verovaroillamme ostetaan <ul><li>...katukiviä Kiinasta. </li></ul><ul><li>Suurin osa kuntien kivistä tulee nykyään Kiinasta. </li></ul><ul><li>Kiinalaisissa kivilouhimoissa on tutkimuksissa löydetty vakavia puutteita työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyen. </li></ul><ul><li>Useat yritykset eivät käytä kirjallisia työsopimuksia ja vaarallisimman louhintatyön tekee vuokratyövoima. Usein työtä tehdään 7 päivää viikossa viikkotuntimäärän noustessa jopa 84 tuntiin. </li></ul><ul><li>...epäreilua kahvia. </li></ul><ul><li>Kuntien ja kaupunkien tilaisuuksissa tarjotaan vuosittain miljoonia kuppeja kahvia ja teetä. Esimerkiksi Turun kaupunki ostaa vuosittain yli 152 000 eurolla kahvia ja teetä. </li></ul><ul><li>Intiassa arvioitiin vuonna 2002 lapsia työskentelevän teeplantaaseilla yli 12,6 miljoonaa. </li></ul><ul><li>50 % maailman perheviljelmien kahviviljelijöistä elää alle dollarilla päivässä. </li></ul><ul><li>Maailman suurimmassa kahvintuottajamaassa Brasiliassa noin 200 000 lasta ei töidensä takia voi käydä lainkaan koulua. </li></ul>
 5. 5. Tiesitkö, että verovaroillamme ostetaan.. <ul><li>...sairaalainstrumentteja Pakistanista. </li></ul><ul><li>Sairaalainstrumenttituotannosta viidennes tulee Pakistanista, Sialkotin maakunnasta. Pakistanista tulevat instrumentit myydään usein Saksan kautta, joskus Made in Germany -merkinnöillä. </li></ul><ul><li>Sialkotin sairaalainstrumentteja valmistavien tehtaiden alihankkijoiden tiloissa on tavattu vakavia ILO:n säädösten rikkomuksia: kemikaaleja käytetään ilman suojavarusteita, tehtaissa ei makseta työntekijöille valtion määrittämää minimipalkkaa ja lapsityövoiman hyväksikäyttö on yleistä. </li></ul><ul><li>Vuonna 2006 ILO arvioi Pakistanin sairaalainstrumentteja valmistavissa työpajoissa työskentelevän 1400 lasta. </li></ul><ul><li>...epäreilua puuvillaa. </li></ul><ul><li>Kunnat ostavat puuvillatuotteita mm. sisustustekstiileinä ja työasuina. </li></ul><ul><li>Maailman toiseksi suurimmassa puuvillanviejämaassa Uzbekistanissa puuvillan poimintaan osallistuvat sadat tuhannet lapsityöläiset. </li></ul><ul><li>Alueen puuvillatuottannon aiheuttamat ympäristökatastrofit ovat mittavat: Araljärvi on pienentynyt alle puoleen sen alkuperäisestä koosta, järven 24 alkuperäistä kalalajia on hävinnyt, järven kosteikot ovat kuivuneet ja alueelta on lähtenyt liikkeelle tuhansia ympäristöpakolaisia. </li></ul>
 6. 6. Kunnilla on suuren ostovoimansa avulla mahdollisuus vaikuttaa <ul><li>1.6.2007 voimaan tullut uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden eettisten periaatteiden huomioimiseen. </li></ul><ul><li>Muualla Euroopassa ollaan jo Suomea pidemmällä </li></ul><ul><ul><li>Wales Reilun kaupan maa </li></ul></ul><ul><ul><li>Hollanti vaati kaikissa ostamissaan tuotteissa ILO:n sopimusten noudattamista </li></ul></ul><ul><ul><li>Barcelonassa, Espanjassa kaupunki ostaa vain sertifioitua puuta. </li></ul></ul><ul><ul><li>Ruotsissa luodaan kriteeristöjä eettisempien katukivien ostoon. </li></ul></ul>
 7. 7. Kunnat kehitysyhteistyöhön! <ul><li>Kuntatason kehitysyhteistyö tärkeää! </li></ul><ul><li>Sekä pohjoisessa että etelässä kunnat pohtivat samanlaisia kysymyksiä: kuntalaisten osallistumista ja julkisia peruspalveluja. </li></ul><ul><li>Yhdessä kunnat voivat vähentää köyhyyttä ja tukea kestävää kehitystä, vuoropuhelussa oppia toisiltaan. </li></ul><ul><li>Kuntaliiton yhteistyöohjelma tukee Suomen ja Afrikan kuntien ja paikallishallintojen tasa-arvoista yhteistyötä. </li></ul>
 8. 9. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelma <ul><li>Ulkoasiainministeriöltä 5 milj. € vuosille 2008-2010. </li></ul><ul><li>Suomen kuntaliitto koordinoi ja hallinnoi, haku kahdesti vuodessa. </li></ul><ul><li>17 suomalaista kuntaa mukana </li></ul><ul><li>pyritään pitkäaikaiseen prosessiin, kahdenvälisiä 3-vuotisia hankkeita. </li></ul><ul><li>Tavoitteena vähentää köyhyyttä ja ympäristöuhkia, edistää tasa-arvoa, kansanvaltaa ja ihmisoikeuksia. </li></ul><ul><li>Ohjelma tukee myös hyvän hallinnon edistämistä, kansainvälisyyskasvatusta ja suvaitsevaisuustyötä. </li></ul><ul><li>Tukea peruspalveluiden kehittämiseen esim. sosiaali-, terveys-, opetus-, ympäristö-, elinkeino- ja kirjastoimialoilla. </li></ul>
 9. 10. Pohjoisen ja etelän kuntien yhteistyöohjelmassa mukana <ul><li>Tampere-Mwanza (Tansania) </li></ul><ul><li>Lahti-Bojanala Platinumin seutukunta (Etelä-Afrikka) </li></ul><ul><li>Vantaa-Windhoek (Namibia) </li></ul><ul><li>Vaasa-Morogoro (Tansania) </li></ul><ul><li>Hartola-Iramba (Tansania) </li></ul><ul><li>Järvenpää-Ho (Ghana) </li></ul><ul><li>Kemi-Tanga (Tansania) </li></ul><ul><li>Suunnitteluvaiheessa lisäksi Kokkola-Ilala (Tansania) ja Salo-Mbabane (Swazimaa) </li></ul><ul><li>Tuulos, Kalvola ja Renko-Nakuru (Kenia) </li></ul><ul><li>Halttula, Janakkala-Nyahururu (Kenia) </li></ul><ul><li>Lempäälä-Ondangwa (Namibia) </li></ul><ul><li>Kangasala-Keetmashoop (Namibia) </li></ul><ul><li>Oulu-Tshwane (Etelä-Afrikka). </li></ul>
 10. 11. Esimerkki: Tampere-Mwanza -yhteistyö <ul><li>Yhteistyötä 1980-luvun lopulta lähtien, Kuntaliiton ohjelmassa vuodesta 2002. </li></ul><ul><li>Yhteistyössä ovat kaupunkien hallintoelinten lisäksi olleet mukana myös eri kansalaisjärjestöt. </li></ul><ul><li>Yhteistyöaloja esim. opettajien koulutus, jätehuolto ja paikallisdemokratian edistäminen. Myös koulut ja palokunnat olleet mukana. </li></ul><ul><li>Vuosittain kulttuuriviikot molemmissa kaupungeissa. </li></ul>
 11. 12. Globaalit kysymykset kouluihin! <ul><li>Kunnan tulee valmistaa kuntalaisia globaaliin vastuuseen ja kansainvälistymiseen. </li></ul><ul><li>Kunnan on ohjattava kouluja tekemään kv-kasvatusta ja taattava riittävät resurssit. </li></ul><ul><li>Opetuslautakunta: kuntatason opetussuunnitelma </li></ul><ul><li>Järjestöillä tarjottavana laadukasta kansainvälisyyskasvatusta kouluille ja opettajille (asiantuntijavierailut, opetusmateriaalit) </li></ul>
 12. 13. Mitä kampanja tarjoaa ehdokkaille? <ul><li>Mahdollisuuden kertoa äänestäjille seisovansa kampanjan teemojen takana: </li></ul><ul><ul><li>www.globbarit.fi vieraskirja </li></ul></ul><ul><ul><li>Ehdokkaiden käyttöön suunnatut bannerit </li></ul></ul><ul><li>Mahdollisuuden osallistua tempauksiin ja profiloitua kampanjateemojen kannattajaksi. </li></ul><ul><li>Vinkkejä miten edistää eettisiä hankintoja ja kunnan kehitysyhteistyötä valituksi tulemisen jälkeen. </li></ul>
 13. 14. Kampanjavinkkejä äänestäjille <ul><li>Lähetä nettihaaste ehdokkaille www.globbarit.fi </li></ul><ul><ul><li>Kovimmat haastajat ja kaupungit palkitaan! </li></ul></ul><ul><ul><li>Kuntavisa ja taustamateriaalia teemoista </li></ul></ul><ul><li>Flyerit jakoon kahvin voimalla! </li></ul><ul><ul><li>Tilaa 2.10. mennessä [email_address] </li></ul></ul><ul><li>Lataa banneri omalle tai järjestösi nettisivuille </li></ul><ul><li>Julisteita jaettavaksi ilmoitustauluille </li></ul><ul><li>Kampanjaopas: vaikuttavia toimitavinkkejä </li></ul><ul><ul><li>Bird-dogatkaa vaalipaneeli! </li></ul></ul><ul><ul><li>Toteuttakaa performanssisarja </li></ul></ul>
 14. 16. Bird-dogging – mitä se on? <ul><li>Yhdysvalloista alkunsa saanut vaikuttamismetodi </li></ul><ul><li>Äänestä kuntasi reiluksi-kampanjan keskeinen väline. </li></ul><ul><li>Nimi kuvaa metsästystilannetta: </li></ul><ul><ul><li>Pusikoissa piileksivät linnut ovat ehdokkaita ja näiden mielipiteitä </li></ul></ul><ul><ul><li>Lintuja ajavat koirat ovat aktivisteja ja näiden kysymyksiä </li></ul></ul><ul><ul><li>Media ja yleisö ovat metsästäjiä </li></ul></ul><ul><li>Ideana on houkutella ehdokkaiden todelliset mielipiteet esiin ja saattaa ne suuren yleisön tietoisuuteen. </li></ul>
 15. 17. Bird-doggaa kuntavaalitilaisuus! <ul><li>Kerää joukko kampanjan teemoista kiinnostuneita kavereita. </li></ul><ul><li>Sopikaa etukäteen kysymykset joita haluatte esittää. </li></ul><ul><li>Saapukaa ajoissa vaalitilaisuuteen ja hajaantukaa eri puolille yleisöä. </li></ul><ul><li>Yleisökysymysten aikaan nostakaa kädet ylös ja pyytäkää sinnikkäästi puheenvuoroa. </li></ul><ul><li>Valitkaa joukosta joku joka kirjaa saadut vastaukset ylös tai nauhoittaa tilanteen kamerakännykällä tms. </li></ul><ul><li>Raportoikaa tempauksesta www.globbarit.fi -blogiin </li></ul><ul><li>http://www.youtube.com/watch?v=qcgVKzT4A50&eurl=http://nhpeaceaction.wordpress.com/2007/12/17/mccain-in-concord-2/ </li></ul>
 16. 18. Bird-doggauksen epävirallinen teoria <ul><li>Sound bite = Lyhyt, noin 5 sekuntiin mahtuva lause, joka on todennäköistä saada mediassa läpi sellaisenaan. </li></ul><ul><li>Hyvä kysymys = Kysymys, joka sisältää 1-2 lauseen mittaisen taustoituksen ja lopussa ytimekkään kysymyksen, johon voi luontevasti vastata sanoilla ”kyllä” tai ”ei” </li></ul>
 17. 19. Virittäydytään bird-dogtunnelmiin! <ul><li>Jakaantukaa ryhmiin ja miettikää yhdessä: </li></ul><ul><ul><li>4 kysymystä ehdokkaille </li></ul></ul><ul><ul><li>Sound-bite medialle </li></ul></ul><ul><ul><li>Miten saatte bird-doggauksellenne mahdollisimman suuren julkisuuden? </li></ul></ul>
 18. 20. Tule mukaan! Äänestä kuntasi reiluksi! <ul><li>Materiaalitilaukset: tiina@repu.fi </li></ul><ul><li>Lisätietoja: Sonja Vartiala, sonja@repu.fi </li></ul><ul><li>Lisätietoja: Outi Hannula, outi.hannula@kepa.fi </li></ul><ul><li>www.globbarit.fi </li></ul>

×