Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Kn lvn

1,065 views

Published on

hi Thảo :)))

 • Dịch vụ làm luận văn tốt nghiệp, làm báo cáo thực tập tốt nghiệp, chuyên đề tốt nghiệp, tiểu luận, khóa luận, đề án môn học trung cấp, cao đẳng, tại chức, đại học và cao học (ngành kế toán, ngân hàng, quản trị kinh doanh…) Mọi thông tin về đề tài các bạn vui lòng liên hệ theo địa chỉ SĐT: 0973.764.894 ( Miss. Huyền ) Email: dvluanvan@gmail.com ( Bạn hãy gửi thông tin bài làm, yêu cầu giáo viên qua mail) Chúng tôi nhận làm các chuyên ngành thuộc khối kinh tế, giá cho mỗi bài khoảng từ 100.000 vnđ đến 500.000 vnđ. DỊCH VỤ LÀM SLIDE: 10.000VNĐ/1SLIDE
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Kn lvn

 1. 1. HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG BÀI GIẢNG SLIDE KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Giảng viên: ThS. Nguyễn Quang Hưng Điện thoại/E-mail: 0913563754; chipdale2010@yahoo.com Bộ môn: Kỹ năng mềm Học kỳ: I, năm học 2011-2012
 2. 2. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 2
 3. 3. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 3
 4. 4. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 4
 5. 5. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 5
 6. 6. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tóm tắt nội dung môn học: Phần 1 – Lý thuyết  Chương 1: Những vấn đề chung về nhóm và làm việc nhóm  Chương 2: Các yếu tố tạo nên thành công khi làm việc nhóm  Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả Phần 2 – Thực hành lý thuyết vừa học trong học tập, nghiên cứu và các hoạt động khác www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 6
 7. 7. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Nhiệm vụ của sinh viên:  Đi học đủ buổi, đúng giờ;  Nghiên cứu trước đề cương, tài liệu, bài giảng;  Chuẩn bị tốt các bài tập;  Tích cực thảo luận, trao đổi trên lớp;  Tham dự đầy đủ các bài kiểm tra, thi kết thúc;  Tắt điện thoại di động trong giờ học. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 7
 8. 8. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Sách và tài liệu tham khảo:  Bài giảng kỹ năng làm việc nhóm của Học viện;  Tập bài giảng KNLVN - ĐH KHXHNV- ĐHQG;  Tập bài giảng KNLVN hiệu quả - ĐH KTQD;  Tập bài giảng KNLVN của Tâm Việt;  Trang giáo dục kỹ năng: www.kynang.edu.vn  www.GOOGLE.com.vn www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 8
 9. 9. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Tổ chức học tập:  Sinh viên nghiên cứu tài liệu, làm bài tập trước (trừ buổi đầu);  Sinh viên trình bày  Giảng viên hướng dẫn sinh viên trao đổi;  Giảng viên hướng dẫn lý thuyết;  Tổng kết, giao bài tập. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 9
 10. 10. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM GIỚI THIỆU ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC Kiểm tra, đánh giá:  Tham gia học tập trên lớp (chuyên cần):  10% Thực hiện các bài tập/làm việc nhóm (LVN): Viết/báo cáo nhóm: 20%  Tiểu luận giữa kỳ: Viết/báo cáo nhóm : 10%  Kiểm tra kết thúc môn học: Viết/báo cáo tiểu luận: 60% www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 10
 11. 11. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Chương 1: Những vấn đề chung về LVN A. CÁC VẤN ĐỀ VỀ NHÓM  Khái niệm nhóm  Phân loại nhóm  Đặc điểm tâm lý của nhóm.  Vai trò của cá nhân trong nhóm B. SỰ CẦN THIẾT CỦA LÀM VIỆC THEO NHÓM  Nhận diện về làm việc nhóm  Các hình thức cơ bản của làm việc nhóm  Tầm quan trọng của làm việc nhóm www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 11
 12. 12. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Chương 2: Các yếu tố tạo nên thành công khi làm việc nhóm  Điều chỉnh hoạt động giao tiếp của nhóm;  Giải quyết mâu thuẫn trong nhóm;  Những điểm khác biệt tạo nên thành công của nhóm;  Tăng cường động lực làm việc của nhóm. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 12
 13. 13. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Chương 3: Kỹ năng lãnh đạo nhóm hiệu quả  Dẫn nhập/Khởi động/Giới thiệu;  Những tố chất cần thiết của người lãnh đạo nhóm  Tập trung vào kết quả;  Xây dựng cơ cấu tổ chức  Xây dựng nhóm làm việc  . www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 13
 14. 14. KỸ NĂNG đề VIỆC NHÓM Chương 1: Những vấnLÀM chung về nhóm và LVN Nội dung chương 1: A. CÁC VẤN ĐỀ VỀ NHÓM  Khái niệm nhóm  Phân loại nhóm  Đặc điểm tâm lý của nhóm.  Vai trò của cá nhân trong nhóm B. SỰ CẦN THIẾT CỦA LÀM VIỆC THEO NHÓM  Nhận diện về làm việc nhóm  Các hình thức cơ bản của làm việc nhóm  Tầm quan trọng của làm việc nhóm. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 14
 15. 15. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG 1 A. CÁC VẤN ĐỀ VỀ LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 15
 16. 16. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 1. Khái niệm nhóm www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 16
 17. 17. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM KHÁI NIỆM NHÓM ?  Nói một cách đơn giản, nhóm làm việc tạo ra một tinh thần hợp tác, phối hợp, những thủ tục được hiểu biết chung và nhiều hơn nữa. Nếu điều này diễn ra trong một nhóm người, hoạt động của họ sẽ được cải thiện bởi sự hỗ trợ chung. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 17
 18. 18. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Thảo luận: KHÁC BIỆT GIỮA NHÓM VÀ ĐÁM ĐÔNG ? www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 18
 19. 19. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM So sánh Đám đông Nhóm  Ít tin tưởng, bất đồng  Cởi mở, tin tưởng  Tự do  Tập trung vào cá nhân  Phát triển đồng nhất  Mục đích, sứ mệnh chung … … www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 19
 20. 20. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Khái niệm nhóm Nhóm là tập hợp những người:  Cùng theo đuổi 1 triết lý, các tư tưởng và giá trị;  Cùng cam kết giải quyết vấn đề đang gặp;  Cùng nhau chia sẻ trách nhiệm và hỗ trợ nhau nhằm đạt được nhiệm vụ chung;  Giao tiếp một cách cởi mở và trung thực; www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 20
 21. 21. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Phân loại nhóm 2.1. Các nhóm chính thức Các nhóm chính thức là những nhóm có tổ chức. Chúng thường cố định, thực hiện công việc có tính thi đua, và có phân công rõ ràng. Họ có cùng chung tay nghề chuyên môn để giải quyết các vấn đề và điều hành các đề án. Các nhóm ở mọi cấp độ được tổ chức theo chuyên môn và mang tính chất lâu dài để đảm đương các mục tiêu chuyên biệt. Các nhóm chức năng chính thức thường đưa ra những ý kiến chuyên môn theo các lĩnh vực riêng của họ. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 21
 22. 22. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2.2 Các nhóm không chính thức  Những nhóm người nhóm lại với nhau thất thường để làm việc theo vụ việc có tính chất đặc biệt nhằm giải quyết nhiều nhu cầu, như:  Các nhóm thực hiện theo dự án theo thời vụ,  Các nhóm linh động bàn thảo chiến lược hay cần dàn xếp từng vụ việc,  Các nhóm nóng cần vận dụng trí tuệ cho những đề án cần nhiều sáng tạo,  Những lực lượng đặc nhiệm tạm thời giải quyết gấp rút những vấn đề đặc biệt trong thời gian ngắn www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 22
 23. 23. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Ví dụ Lâu dài Tạm thời Nhóm đặc nhiệm Công việc vất vả Nhóm bạn hữu Chính thức Nhóm sản xuất Nhóm quản lý Cộng đồng hành nghề Phi chính thức www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 23
 24. 24. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2.3. So sánh các nhóm chính thức và không chính thức  Nhóm càng chính thức càng cần được huấn luyện về khả năng lãnh đạo của nó về các mặt như: các quy tắc của công ty và các quy trình phải tuân theo, thực hiện các báo cáo, ghi chép tiến độ, và các kết quả đạt được trên cơ sở thông lệ.  Cũng thế, các nhóm không chính thức tuân theo những quy trình thất thường. Những ý kiến và những giải pháp có thể được phát sinh trên cơ sở tùy thời và các quy trình lý nghiêm ngặt hơn.  Tuy nhiên, dù chính thức hay không chính thức, việc lãnh đạo nhóm luôn phải hướng về các thành quả và có sự phối hợp giữa các nhóm với nhau. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 24
 25. 25. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2.4. Phân loại Nhóm theo mục tiêu công việc:  Nhóm giải pháp - hình thành nhằm nghiên cứu những vấn đề nan giải cụ thể và đưa ra các biện pháp.  Nhóm chạy việc - có trách nhiệm chính thức nhằm dẫn dắt các nhóm khác.  Nhóm thực thi - có chức năng thực thi các nhiệm vụ phân công. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 25
 26. 26. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2.5. Phân loại Nhóm theo chứ c năng:  Nhóm quan hệ hàng dọc - bao gồm 1 người quản lý và các thành viên, thường gọi là nhóm hoạt động theo mệnh lệnh.  Nhóm quan hệ hàng ngang - bao gồm các thành viên có vị trí ngang hàng nhưng khác biệt về chuyên môn.  Nhóm phục vụ cho mục đích đặc biệt - hình thành bên ngoài tổ chức để phục vụ dự án đặc biệt và tự giải tán khi dự án hoàn thành.  Nhóm theo dự án - liên kết các thành viên ở những bộ phận khác nhau. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 26
 27. 27. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Phân loại Nhóm theo chứ c năng:  Nhóm theo công việc - có trách nhiệm hoàn toàn tiến trình công việc. Tổ chức công việc và hỗ trợ các thành viên hoàn thành nhiệm vụ.  Nhóm hoàn thiện chất lượng - có mục tiêu quan trong là hoàn thiện chất lượng sản phẩm và dịch vụ, nâng cao mức độ thỏa mãn của khách hàng, hoàn thiện hoạt động của nhóm, và giảm chi phí. Nhóm thuộc thể loại thường thực thi nhiệm vụ sang tạo những phát minh và ý tưởng mới. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 27
 28. 28. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2.6. Phân loại nhóm trong môi trường làm việc mới  Nhóm làm việc qua mạng (Virtual teams) - bao gồm thành viên ở vị trí địa lý hoặc tổ chức bị phân tán nhưng có thể liên hệ với nhau thông qua sự trợ giúp của công nghệ thông tin.  Nhóm toàn cầu - thành viên nhóm từ nhiều quốc gia khác. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 28
 29. 29. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 3. Đặc điểm tâm lý của nhóm  Mối quan hệ tương tác giữa các thành viên.  Chia sẻ mục tiêu chung: Mục tiêu càng rõ thì mối tương tác càng mạnh.  Hệ thống các quy tắc: được thống nhất đề ra và đòi hỏi tất cả mọi thành viên đều phải tuân thủ.  Cơ cấu chính thức, phi chính thức (cơ cấu ngầm) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 29
 30. 30. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Bài tập về nhà Các nhóm chuẩn bị để trình bày:  Vì sao cần làm việc nhóm ?  Điều gì tạo nên thành công trong làm việc nhóm ?  Làm thế nào để giải quyết xung đột giữa các thành viên trong nhóm ?  (Buổi học sau, mỗi nhóm chuẩn bị 05 tờ báo cũ và 2 cuộn băng dính) www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 30
 31. 31. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 4. Vai trò của cá nhân trong nhóm  Đảm nhiệm vai trò chuyên môn: tốn nhiều thời gian và sức lực để giúp nhóm đạt được mục tiêu. Các thành viên sẽ làm tròn trách nhiện của mình như:  Tham gia đề xuất các ý tưởng khởi đầu; đưa các quan điểm; tìm thông tin; tóm lược; tiếp sức.  Đảm nhiệm vai trò động viên: động viên các thành viên khi cần thiết. Nhiệm vụ chủ yếu là của thành viên là làm sao: khích lệ các thành viên khác làm việc hiệu quả; sống hài hòa; giảm căng thẳng; đồng hành với các thành viên khác để hoàn thành nhiệm vụ của nhóm; có thể thỏa hiệp với các nhóm khác nhằm đạt được mục tiêu của nhóm.  Các thành viên phải biết tôn trọng lẫn nhau trong qua trình làm việc. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 31
 32. 32. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Vai trò của cá nhân trong nhóm 1. Người lãnh đạo nhóm: Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao tinh thần làm việc 2. Người góp ý: Giám sát và phân tích sự hiệu quả lâu dài của nhóm. 3. Người bổ sung: Đảm bảo nhóm hoạt động trôi chảy 4. Người giao dịch: Tạo mối quan hệ bên ngoài cho nhóm 5. Người điều phối: Lôi kéo mọi người làm việc chung với nhau theo phương án liên kết 6. Người tham gia ý kiến: Giữ vững và khích lệ sinh lực đổi mới của toàn nhóm 7. Người giám sát: Bảo đảm giữ vững và theo đuổi các tiêu chuẩn cao www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 32
 33. 33. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM a. Người lãnh đạo nhóm Nhiệm vụ: Tìm kiếm các thành viên mới và nâng cao tinh thần làm việc  Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm. Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu. Có khả năng thông tin hai chiều. Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 33
 34. 34. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM b. Người góp ý Nhiệm vụ:Giám sát và phân tích sự hiệu quả lâu dài của nhóm.  Không bao giờ thoả mãn với phương sách kém hiệu quả. Chuyên viên phân tích các giải pháp để thấy được các mặt yếu trong đó. Luôn đòi hỏi sự chỉnh lý các khuyết điểm. Tạo phương sách chỉnh lý khả thi www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 34
 35. 35. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM c. Người bổ sung  Nhiệm vụ: Đảm bảo nhóm hoạt động trôi chảy  Suy nghĩ có phương pháp nhằm thiết lập biểu thời gian.  Lường trước những trì trệ nguy hại trong lịch trình làm việc nhằm tránh chúng đi.  Có trí lực và mong muốn việc chỉnh đốn các sự việc.  Có khả năng hỗ trợ và thắng vượt tính chủ bại. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 35
 36. 36. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM d. Người giao dịch  Nhiệm vụ: Tạo mối quan hệ bên ngoài cho nhóm  Người có ngoại giao và phán đoán đúng các nhu cầu của người khác.  Gây được sự an tâm và am hiểu.  Nắm bắt đúng mức toàn cảnh hoạt động của nhóm.  Chín chắn khi xử lý thông tin, đáng tin cậy. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 36
 37. 37. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM e. Người điều phối Nhiệm vụ: Lôi kéo mọi người làm việc chung với nhau theo phương án liên kết  Hiểu những nhiệm vụ khó khăn liên quan tới nội bộ. Cảm nhận được những ưu tiên. Có khả năng nắm bắt các vấn đề cùng lúc. Có tài giải quyết những rắc rối. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 37
 38. 38. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM f. Người tham gia ý kiến Nhiệm vụ: Giữ vững và khích lệ sinh lực đổi mới của toàn nhóm Luôn có những ý kiến lạc quan, sinh động, thú vị. Mong muốn được lắng nghe ý kiến của những người khác. Nhìn các vấn đề như những cơ hội cách tân đầy triển vọng chứ không là những tai hoạ. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 38
 39. 39. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM g. Người giám sát  Nhiệm vụ: Bảo đảm giữ vững và theo đuổi các tiêu chuẩn cao  Luôn hy vọng vào những gợi ý đầy hứa hẹn.  Nghiêm túc, đôi khi còn cần tỏ ra mô phạm, chuẩn mực.  Phán đoán tốt về kết quả công việc của mọi người.  Không chần chừ đưa vấn đề ra.  Có khả năng tìm ra sai sót. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 39
 40. 40. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM B. SỰ CẦN THIẾT CỦA LÀM VIỆC NHÓM Together Everyone Achieves More www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 40
 41. 41. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Các nhóm làm việc hiệu quả là nhân tố quan trọng góp phần vào sự thành công của tổ chức, của doanh nghiệp. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 41
 42. 42. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Xác định mục tiêu quan trọng hơn vai trò  Nếu bạn nghĩ bạn đại điện cho toàn bộ bức tranh, bạn sẽ không giờ thấy được bức tranh lớn hơn.  Không có ai trong số chúng ta là quan trọng hơn người khác www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 42
 43. 43. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU CỦA NHÓM  Mục tiêu của nhóm phải rõ ràng, phù hợp với mục tiêu chung của công ty.  Mục tiêu phải được cụ thể hóa và mang tính khả thi  Mục tiêu của nhóm phải tính đến sự đóng góp và trách nhiệm của tất cả cá nhân trong nhóm - “Alone we can do so little; together we can do so much”, Helen Keller.  Xác định mục tiêu theo nguyên tắc S.M.A.R.T www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 43
 44. 44. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Nguyên tắc S.M.A.R.T      Specific - cụ thể, dễ hiểu Measurable – đo lường được Achievable – vừa sức. Realistics – thực tế. Timebound – có thời hạn.  Hiện nay, một số quan điểm phát triển nguyên tắc SMART thành SMARTER. Trong đó:  Engagement - liên kết  Relevant - thích đáng www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 44
 45. 45. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Thảo luận  Xây dựng mục tiêu hoạt động của nhóm theo nguyên tắc SMART www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 45
 46. 46. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Những nhân tố thuận lợi khi làm việc theo nhóm  Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng  Nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ  Phát triển sản phẩm nhanh chóng và hiệu quả  Các nhân viên hài long với công việc  Tìm phương án tối ưu  Phát huy sức mạnh tập thể www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 46
 47. 47. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Những bất lợi của làm việc theo nhóm thường gặp trong thực tế. Những nguyên nhân sau đây có thể làm cho nhiều thành viên không nỗ lực tham gia vào công việc chung của nhóm: a. Sự hiện diện của một người quá nổi trội b. Trình bày một việc gây tranh cãi c. Thiếu tự tin về khả năng đóng góp của mình d. Ra quyết định không quan trọng hay vô nghĩa e. Đưa ra quyết định thiếu cơ sở www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 47
 48. 48. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM So sánh lựa chọn làm việc theo nhóm www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 48
 49. 49. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Bài tập về nhà  Lập bản Phân công trách nhiệm và xây dựng nguyên tắc làm việc của nhóm mình www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 49
 50. 50. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Đặc điểm cơ bản của nhóm làm việc www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 50
 51. 51. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM a. Qui chuẩn Các tiêu chuẩn quy định hành vi nhóm. Chúng có ảnh hưởng mạnh mẽ đến hành vi làm việc và điều tiết hành vi hàng ngày của các nhóm b. Đoàn kết Càng đoàn kết, nhóm càng thu hút được nhiều thành viên và các thành viên này có động lực để ở lại nhóm. Các nhóm đoàn kết:  Giữ được các thành viên  Thúc đẩy hợp tác  Hiệu suất làm việc cao www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 51
 52. 52. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Biện pháp đẩy mạnh đoàn kết trong nhóm  Hãy chắc chắn rằng tất cả các thành viên trong nhóm có mặt tại các buổi họp nhóm  Tạo thêm cơ hội cho các thành viên nhóm làm việc cùng nhau  Tham gia vào các hoạt động mang tính cộng đồng  Làm cho nhân viên cảm thấy rằng họ là một phần của một tổ chức “đặc biệt” www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 52
 53. 53. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM e. Quy mô f. Xung đột  Xung đột về nhận thức  Tập trung vào các vấn đề  kết hợp với những cải tiến trong hoạt động nhóm  Xung đột cảm xúc  Tình cảm, bất đồng cá nhân  Kết hợp với sự giảm sút hoạt động của nhóm g. Phát triển www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 53
 54. 54. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG II CÁC YẾU TỐ TẠO NÊN THÀNH CÔNG KHI LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 54
 55. 55. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM I. Điều chỉnh hoạt động giao tiếp của nhóm 1. Giao tiếp hiệu quả:  Giao tiếp là quá trình trao đổi thông tin, ý tưởng, cảm xúc thông qua các phương tiện giao tiếp khác nhau nhằm đạt được mục tiêu nhất định.  Tầm quan trọng:  Là một nhu cầu cao cấp của con người  Là cầu nối dẫn đến sự thành công trong cuộc sống hoặc một sự thất bại thảm hại. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 55
 56. 56. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Nguyªn nh©n cña viÖc giao tiÕp kÐm hiÖu qu¶: ?????? www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 56
 57. 57. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM NGUYÊN NHÂN  Suy diễn sai  Nhầm lẫn nghĩa của từ  Nhận thức khác nhau  Thời gian không phù hợp  Quá tải thông tin www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 57
 58. 58. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 58
 59. 59. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM M« h×nh giao tiÕp: a. M« h×nh giao tiÕp: * M« h×nh giao tiÕp kh¸i qu¸t: Ng­êi göi tin/ Ng­êi nhËn tin Th«ng tin ® i Ng­êi nhËn tin/ Ng­êi göi tin Th«ng tin ph¶n håi www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 59
 60. 60. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM * M« h×nh giao tiÕp chi tiÕt: TruyÒn ®i M· ho¸ Gi¶i m· Th«ng tin ®i Ph¶n håi ng­îc NhiÔu HiÓu th«ng tin Ph¶n håi Th«ng tin ng­îc M· ho¸ Gi¶i m· NhËn www.ptit.edu.vn NhËn TruyÒn ®i Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 60
 61. 61. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM C¸c yÕu tè trong m« h×nh:  * Người gửi : là người cung cấp thông tin đầu tiên, và sau đó tiếp nhận thông tin phản hồi.  * Người nhận: Là người ban đầu tiếp nhận thông tin nhưng sau đó cũng gửi thông tin phản hồi trở lại.  * Thông tin phản hồi: Thể hiện thái độ, phản ứng của người nhận khi tiếp nhận thông tin từ người gửi. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 61
 62. 62. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  * Mã hoá: Là việc chuyển thông tin cần gửi thành lời nói, chữ viết, các hình tượng, ngôn ngữ không lời,...  * Giải mã: Là quá trình hiểu những tín hiệu nhận được từ người gửi tin. Giải mã sai sẽ dẫn tới hiểu nhầm thông tin.  * Nhiễu: Là các yếu tố tác động làm cho thông tin bị méo mó, sai lệch. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 62
 63. 63. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Sử dụng ngôn ngữ không lời trong giao tiếp: * Là cách biểu đạt nội dung thông tin thông qua cách nói, cử chỉ, tư thế, nét mặt, dáng điệu, trang phục,... * Tầm quan trọng: - Bổ sung thông tin cho lời nói: nội dung lời nói cung cấp 10%, cách nói cung cấp 45% và ngôn ngữ cơ thể cung cấp 45% lượng thông tin giao tiếp. - Thể hiện ý nghĩa thực của nội dung lời nói, qua đó hiểu được tâm trạng của người đối thoại. - Nhiều khi thay thế hoàn toàn cho lời nói trong hoàn cảnh giao tiếp quá bận bịu. - Thông qua ngôn ngữ không lời, tình cảm thực, tâm trạng thực mong muốn thực của người đối thoại được hiểu đúng, giúp hai bên có thể tự điều chỉnh hành vi cho phù hợp với đối tượng giao tiếp. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 63
 64. 64. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM * Các biểu hiện cụ thể của ngôn ngữ không lời:  Tiếp xúc: Bắt tay, ôm hôn, ôm eo, vỗ vai, xoa đầu  Khoảng cách hai bên: Đứng xa thì quan hệ xã giao, gần thì thân thiện. Ngoại lệ: Người Mỹ La tinh thích đứng gần, người Châu Âu thích đứng xa.  Hướng nhìn: Phải nhìn thấy mặt người đối thoại.  Tư thế: Chống nạnh thể hiện sự ra oai; khoanh tay trước ngực thể hiện sự thách thức, khép kín không muốn giao tiếp; Chắp tay sau lưng thể hiện tư thế ông chủ; ngồi cúi phía trước, tay chống cằm là đang chăm chú; ngả ra sau lưng thể hiện mệt mỏi hoặc sự thoải mải,...  Cử chỉ: nhìn đồng hồ là sốt ruột; gãi sau gáy, ngậm bút là đang bối rối; đi qua đi lại, tay chắp sau lưng là đang suy nghĩ,...  Nét mặt: Là nơi biểu hiện sinh động nhất mọi sắc thái tình cảm của con người (vui buồn, giận dữ,...). www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 64
 65. 65. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, có khả năng biểu cảm lớn. Mắt mở to, trong sáng thể hiện sự hồn nhiên, chân thực; Mở rất to thể hiện sự ngạc nhiên; Nhìn xuống đất thể hiện sự bối rối; Nhíu mày thể hiện sự không hài lòng,...  Ánh mắt nhìn vào người đối thoại thể hiện sự quan tâm, lo lắng; Cái nhìn lạnh lùng là người có óc thực dụng, nhìn thẳng là người trung thực,...  Nụ cười cũng thể hiện những sắc thái tình cảm, thái độ khác nhau. Có nụ cười tươi tắn, có nụ cười gượng gạo, có nụ cười mỉa mai, có nụ cười thông cảm, đồng tình,... Mỉm cười thể hiện sự thân thiện chào đón, thiện ý tốt; có thể thay cho lời chào gặp gỡ hoặc tạm biệt,... www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 65
 66. 66. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Giọng điệu: Vui thì nói to, buồn thì trầm xuống, chậm lại.  Vẻ bên ngoài: Đầu tóc, quần áo, đồ trang sức, nước hoa, son phấn... đều có thể nói lên đó là người cẩn thận, kỹ tính hay xuề xoà, giản dị,... Vẻ ngoài thường gây ấn tượng lớn trong lần gặp đầu tiên.  Nơi làm việc: Cách sắp xếp đồ dùng, phương tiện làm việc, cách trang trí nội thất, tranh ảnh, cây cảnh,... cũng thể hiện quan điểm hay tính cách, sở thích của chủ nhân.  * Tóm lại, có thể dùng công thức SOFTEN để hướng dẫn cách sử dụng ngôn ngữ không lời trong giao tiếp:  Smile: mỉm cười, là niềm nở, thân thiện,...  Open: mở, nghĩa là cởi mở, sẵn sàng hợp tác,...  Forward: cúi về phía trước, là chăm chú, tôn trọng,...  Touch: tiếp xúc, là bắt tay, ôn hôn,...  Eye-contact: giao tiếp bằng mắt  Nod: gật đầu, là đồng tình, tán thưởng,... www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 66
 67. 67. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 3. Lắng nghe chủ động  Lắng nghe là để hiểu ró ý kiến và thể hiện sự tôn trọng người đối thoại. Điều đó kích thích người đối thoại cung cấp thêm nhiều thông tin hơn. Do vậy, nên nghe nhiều hơn nói!  * Nghe bằng nhiều giác quan !  Tai nghe nội dung thông tin và cách nói, mắt quan sát ngôn ngữ không lời, mũi ghi nhận thông tin về mùi vị, tay để cảm nhận thân hay sơ qua bắt tay.  Nhờ đó sẽ nắm bắt được nhu cầu thực sự của khách hàng. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 67
 68. 68. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM * Thể hiện sự lắng nghe: - Hỏi lại khi chưa rõ - Nhìn vào mắt người đối thoại - Ngồi hơi cúi về phía trước - Tư thế cởi mở - Gật đầu khuyến khích - Ghi chép lại những ý chính, hỏi lại để khẳng định. - Tránh lơ đãng, liên tục ngắt lời, liếc đồng hồ, làm việc khác,... khi đang nghe. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 68
 69. 69. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM NHỮNG ĐIỀU TỐI KỴ TRONG GIAO TIẾP 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Nói năng nửa chừng rồi dừng lại hoặc cướp lời người đang nói làm nhiễu thứ tự hoặc luồng suy nghĩ của người đó. Không nói rõ và giải thích đầy đủ làm người nghe cảm thấy đột ngột, khó hiểu đề tài của bạn. Nói sai đề tài, không quan tâm đến điều mình đang nói. Nói thao thao bất tuyệt, không ngừng nêu ra câu hỏi làm người tiếp chuyện cảm thấy bạn đòi hỏi hơi nhiều. Không trả lời thẳng vào câu hỏi, nói quanh co, dài dòng gây cảm giác không trung thực. Tự cho rằng mọi điều mình biết cả. Ra vẻ hiểu sâu , biết rộng. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 69
 70. 70. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM NHỮ NG ĐIỀ U TỐ I KỴ TRONG GIAO TIẾ P 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Phát triển câu chuyện không tập trung vào chủ đề chính, gây nhàm chán. Ngắt bỏ hứng thú nói chuyển của người khác để ép người đó phải chuyển sang đề tài bạn thích. Thì thầm với một vài người trong đám đông. Dùng ngôn ngữ quá bóng bẩy. Chêm, đệm tiếng nước ngoài một cách tuỳ tiện. Đột ngột cao giọng. Dùng lời lẽ quá thân mật so với mức độ quan hệ. Dùng từ đậm không cần thiết Nói giọng khích bác, chạm vào lòng tự ái của người khác. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 70
 71. 71. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM II. Giải quyết mâu thuẫn trong nhóm 1. Nguồn gốc của mâu thuẫn:  Do khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, trình độ nhận thức  Do khác biệt về quyền lợi  Do sự thiếu công bằng trong tổ chức và điều hành công việc,…  Nhìn chung, mâu thuân thường xuất phát từ 5 nhân tố - Perception – Nhận thức. - Problem – Vấn đề. - Process – Quá trình. - Principle – Nguyên tắc. - Practice – Thực tế. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 71
 72. 72. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Các hướng giải quyết mâu thuẫn www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 72
 73. 73. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Rút lui  Họ sẵn sàng hi sinh mục đích và mối quan hệ của mình để sống yên ổn, để tránh xảy ra mâu thuẫn www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 73
 74. 74. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Áp đảo (Hình thức đàm phán cứng)  Họ tìm mọi cách để đạt mục đích với bất cứ giá nào (đe dọa, trấn áp, đè bẹp…), họ không quan tâm đến nhu cầu người khác. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 74
 75. 75. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Xoa dịu (Hình thức đàm phán mềm)  Họ xem mối quan hệ là tối quan trọng và quyền lợi của họ là thứ yếu.  Họ sẵn sàng hy sinh mục đích, quyền lợi miễn là người khác yêu thương họ. Họ nghĩ rằng tránh mâu thuẫn để giữ hòa khí. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 75
 76. 76. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Thỏa hiệp  Họ hy sinh một phần lợi ích để tìm giải pháp trung hòa nhằm đạt đến mục đích chung. Họ cũng vận động đối phương cũng làm như họ. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 76
 77. 77. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Hợp tác (Hình thức đàm phán theo nguyên tắc)  Họ coi mâu thuẫn là một vấn đề phải giải quyết, họ tìm giải pháp làm giảm căng thẳng, họ không thỏa mãn cho đến khi đạt đến mục đích chung và giải quyết được căng thẳng giữa đôi bên. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 77
 78. 78. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 3. Các bước giải quyết mâu thuẫn www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 78
 79. 79. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Bước 1: Phân tích  Mô tả xung đột như là một vấn đề chung cần giải quyết, không như là một cuộc đấu tranh có kẻ thắng người thua.  Xác định nội dung xung đột càng cụ thể, càng đặc thù càng tốt.  Mô tả hành động hơn là ý đồ, không dán nhãn, tố cáo . www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 79
 80. 80. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Bước 2: Trao đổi  Lắng nghe, làm sáng tỏ, đánh giá ý kiến của nhau.  Uyển chuyển và sẵng sàng thay đổi quan điểm khi được thuyết phục.  Tập trung vào nhu cầu, mục đích và phát hiện ra những khác biệt giữa đôi bên. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 80
 81. 81. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Bước 3: Hiểu hoàn cảnh Cố gắng tìm hiểu hoàn cảnh, bối cảnh của bên kia bằng cách đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của họ.  Bước 4: Thỏa thuận Tìm ra giải pháp khôn ngoan -> “Không có giải pháp tốt, chỉ có giải pháp tốt nhất”. GIẢI PHÁP WIN - WIN www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 81
 82. 82. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 4. Hạn chế mâu thuẫn trong nhóm ??? Đồng hành Loại bỏ Trách nhiệm cá nhân Tính háo danh Phát huy khả năng thúc đẩy nhóm Bệnh “ngôi sao’ Tạo dựng sự cạnh tranh cùng phát triển Phá hủy sự cạnh tranh Phát huy khả năng hòa nhập Cố chấp Khả năng tạo tâm trạng vui vẻ Không khí làm việc căng thẳng Khả năng làm hài lòng lãnh đạo mới Cố giữ lề thói làm việc theo người tiền nhiệm www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 82
 83. 83. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Bài tập về nhà (D08CN1)  Ôn lại bài cũ theo tài liệu đã cung cấp  Xác định các yếu tố tạo nên thành công khi làm việc nhóm. Theo nhóm bạn, yếu tố nào quan trọng nhất, vì sao?  Làm thế nào để trở thành người nhóm trưởng tốt? www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 83
 84. 84. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM III. Những khác biệt tạo nên thành công của nhóm Tính đa dạng của nhóm Tăng cường hiểu biết lẫn nhau www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 84
 85. 85. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 1. Tính đa dạng của nhóm  Nhóm gồm các cá nhân khác nhau với các nét tính cách và năng lực làm việc khác nhau.  Khi cùng làm việc trong nhóm, mọi người sẽ có cơ hội bổ khuyết cho nhau, phát huy được thế mạnh của mỗi người, đồng thời giảm bớt các mặt hạn chế của từng cá nhân. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 85
 86. 86. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng 86 Trang 86
 87. 87. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Tăng cường hiểu biết lẫn nhau: Thành viên Thành viên Thành viên Giá trị chung Thành viên Thành viên Thành viên www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 87
 88. 88. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM IV. Tăng cường động lực làm việc của nhóm  Động lực chỉ sức mạnh tác động lên một người hoặc sức mạnh nảy sinh ngay trong lòng anh ta, thúc đẩy người đó hành động hướng tới một mục tiêu nhất định. Một nhân viên có động lực làm việc cao là một người năng động, chịu đầu tư sức lực và tinh thần để hoàn thành công việc của mình và đạt được chỉ tiêu đề ra . www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 88
 89. 89. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Khích lệ các thành viên trong nhóm  Con người được động viên khi anh ta có khả năng thực hiện được những ý định của mình.  Con người được kích thích mỗi khi ứng xử của mình được đánh giá đúng thông qua những lời khen ngợi (khi có kết quả tốt) hoặc xử phạt (khi không đạt yêu cầu).  Để một người được động viên lâu dài, anh ta cần phải được động viên thường xuyên.  Con người thường hay bị chán nản khi nhận những lời chê bai về bản thân hoặc về cách cư xử mà anh ta không thay đổi được (hoặc không biết nên thay đổi như thế nào).  Không có nguồn động viên nào lớn hơn là vượt qua khó khăn để đạt được một mục tiêu tự định ra cho mình. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 89
 90. 90. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Các biểu hiện cụ thể:  Môi trường làm việc thân mật, thoải mái và thư giãn. Nhiều thảo luận tiến hành với sự tham dự đầy đủ thành viên. Mục tiêu hoặc nhiệm vụ của nhóm được thông suốt và tán thành. Các thành viên lắng nghe lẫn nhau. Vẫn có sự bất đồng những các thành viên cảm thấy thoải mái. Hầu hết tất cả các quyết định đều đạt sự đồng thuận. Việc phê bình xảy ra thường xuyên, thân thiện và tương đối thoải mái.  Mọi người tự do bày tỏ cảm nghĩ cũng như là suy tư về vấn đề tồn tại và hoạt động nhóm. Khi giải pháp được thực thi, các khúc mắc được giải tỏa và chấp nhận. Lãnh đạo nhóm không chi phối các thảo luận  Định kỳ, nhóm tạm thời dừng công việc để đánh giá tình trạng hoạt động hoặc những gì đang tác động đến hoạt động của nhóm. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 90
 91. 91. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Tránh sự bất mãn  Nguồn gốc sự bất mãn: Có sự không công bằng  So sánh phần đóng góp và phần đãi ngộ của bản thân và của người khác → Căng thẳng và bất mãn nếu cảm thấy bất công.  Tìm kiếm sự công bằng → Điều chỉnh phần đóng góp của bản thân so với phần đãi ngộ bản thân được hưởng; thậm chí, có thể chuyển công tác hoặc xin nghỉ việc www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 91
 92. 92. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM BILL GATES Chủ tịch Mirosoft Muốn hoàn thành tốt sự nghiệp cũng như kinh doanh, phải tạo quanh mình một Êkíp, một tập thể gồm những đồng đội chân tình đồng chí hướng. Muốn vậy phải thật sự yêu quý, thực sự cầu mong cho đồng đội thành đạt như mình hoặc hơn mình. Không ghen tị, thành kiến, vùi dập, không ưu ái riêng ai. Không cầu mong đồng đội tung hô ca tụng mình, không chỉ thích nghe lời xuôi tai mà phải chú ý lắng nghe những lời góp ý phê bình của đồng đội với mình. Luôn khiêm tốn, tự coi mình chỉ là một thành viên bình đẳng với bao người. Mình chỉ là con thuyền, tập thể là nước, nước có lên thuyền mới lên được Lời khuyên “Sự nghiệp” của Bill Gates dành tặng thanh niên Việt Nam www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 92
 93. 93. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM CHƯƠNG III : KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO NHÓM HIỆU QUẢ www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 93
 94. 94. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 1. Những tố chất cần thiết của người lãnh đạo nhóm  Vai trò người lãnh đạo nhóm:  Gia tăng việc sử dụng chức năng đan xen của nhóm  Vượt qua thách thức về văn hóa, hạn chế về kinh nghiệm làm việc của thành viên.  Tận dụng tối đa việc hỗ trợ kỹ thuật trong điều hành công việc.  Giải quyết tốt các xung đột lợi ích trong nhóm.  Có khả năng chịu đựng trong môi trường làm việc áp lực cao.  Có tầm nhìn bao quát, phán đoán và điều chỉnh kịp thời hoạt động của nhóm một cách hiệu quả.  Tạo được sự tín nhiệm trong nhóm, ngoài nhóm và các đối tác. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 94
 95. 95. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM Tố chất cần thiết:  Khả năng phán đoán tuyệt vời những năng lực và cá tính của các thành viên trong nhóm.  Giỏi tìm ra các cách vượt qua những điểm yếu.  Có khả năng thông tin hai chiều.  Biết tạo bầu không khí hưng phấn và lạc quan trong nhóm.  Ngoài ra, cần phải có các kỹ năng hàng đầu, khả năng theo dõi các tiến độ, đảm đương công việc thừa hành, biết lắng nghe, biết phê phán với tinh thần xây dựng, biết lượng thứ trong lúc chỉnh sửa khuyết điểm của người khác, và bám sát chỉ tiêu,… www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 95
 96. 96. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Các việc làm cụ thể của người lãnh đạo nhóm  Tập trung vào kết quả:  Nêu ra mục đích hoạt động của nhóm  Xác nhận yêu cầu về kết quả cần đạt: • Yếu tố định tính • Yếu tố định lượng  Quản lý các nguồn lực trong nhóm: • • • • www.ptit.edu.vn Nguồn lực vật chất Yếu tố thời gian Năng lực & kinh nghiệm của các thành viên nhóm Các điều kiện hỗ trợ khác Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 96
 97. 97. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Các việc làm cụ thể của người lãnh đạo nhóm  Xây dựng cơ cấu tổ chức:  Phân định vai trò, trách nhiệm của mỗi thành viên nhóm: • • • • • • • www.ptit.edu.vn Người lãnh đạo nhóm Người góp ý Người bổ sung Người giao dịch Người điều phối Người tham gia ý kiến Người giám sát Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 97
 98. 98. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Xây dựng cơ cấu tổ chức:  Xây dựng nguyên tắc hoạt động của nhóm: • • • • • • • • Tạo sự đồng thuận Xây dựng mối quan hệ với ban quản trị Khuyến khích óc sáng tạo Phát sinh ý kiến mới Ủy thác công việc Khuyến khích phát biểu ý kiến Chia sẻ kinh nghiệm Ứng xử linh hoạt  Theo dõi việc thực hiện: • Xác định tiêu chí đánh giá • Đo lường sự thực hiện của các nhóm viên www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 98
 99. 99. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM 2. Các việc làm cụ thể của người lãnh đạo nhóm  Xây dựng nhóm làm việc:  Duy trì các mối quan hệ: • Các mối quan hệ trong nhóm • Các mối quan hệ ngoài nhóm: – Với Ban quản trị/Cấp trên – Với các nhóm khác “Cần giữ liên lạc với những nhân vật chủ chốt ở các phòng ban khác và bên ngoài cơ quan, biết chắc ai là những người nắm các thông tin đặc biệt. Dùng mọi phương tiện hiện đại để cập nhật hoá và soạn lại danh sách này thường xuyên để khi cần bạn có thể liên hệ nhờ giúp đỡ nhóm trong suốt quá trình hoạt động”. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 99
 100. 100. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Xây dựng nhóm làm việc  Phát triển các kỹ năng giao tiếp • Các kỹ năng giao tiếp cá nhân • Sử dụng các phương tiện hiện đại để hỗ trợ việc giao tiếp: – Thư điện tử là một phương tiện truyền thông giữa các thành viên trong nhóm, có điều độ tin cậy không chắc chắn. Các phần mềm có thể đáp ứng việc thông tin giữa các thành viên nhóm. – Việc truyền tải thông tin bằng phim ảnh hội nghị cũng hữu dụng, giúp các thành viên đánh giá các điệu bộ và trạng thái của người khác. Ngoài ra, Hệ thống điện thoại tốt giúp thông báo tin tức hội họp hay hội ý giữa các thành viên nằm ở các vị trí khác nhau. www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 100
 101. 101. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Xây dựng nhóm làm việc www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 101
 102. 102. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM  Tránh những hành vi làm tổn thương nhóm          Nói chuyện tầm phào Ghen tị Vội phê phán Phê phán lòng can đảm Ích kỷ Chây lười làm việc Ương ngạnh Chủ nghĩa tiêu cực Đổ thừa và lừa dối www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 102
 103. 103. KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM XIN TRÂN TRỌNG CẢM ƠN! www.ptit.edu.vn Bộ môn Phát triển kỹ năng Trang 103

×