บริการห้องสมุด กับ Ebm

1,243 views

Published on

Library service for EBM

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,243
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

บริการห้องสมุด กับ Ebm

 1. 1. Evidence - Based Medicine กับ บริการของห้องสมุด ส่งศรี ดีศรีแก้ว กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. Evidence –Based Medicine <ul><li>เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ ( Evidence-Based Medicine) </li></ul><ul><li>เป็นวิธีการรักษาโรคที่มีการผสมผสานกันด้วย 3 องค์ประกอบคือ </li></ul><ul><li>1. งานวิจัยชั้นเลิศเกี่ยวกับการรักษาโรค </li></ul><ul><li>2. ความเชี่ยวชาญในการรักษาโรคของหมอ </li></ul><ul><li>3. การวินิจฉัยผู้ป่วยได้ตรงกับโรคที่เป็น </li></ul>
 3. 3. ห้องสมุดจะสนับสนุน EBM ได้อย่างไร <ul><li>เมื่อ EBM เป็นการรักษาผู้ป่วยที่ต้องการหลักฐานการรักษา </li></ul><ul><li>: ห้องสมุดก็ต้องมีการจัดหาหลักฐานนั้นมาไว้บริการ </li></ul><ul><li>เมื่อการรักษาต้องการความเร่งด่วนในการหาหลักฐานเพื่อการรักษา : ห้องสมุดต้องสามารถตอบสนองความเร่งด่วนนั้นให้ได้ </li></ul>
 4. 4. การจัดหาและการสร้าง Collection <ul><li>มีการจัดหาที่คัดกรองคุณภาพของสารสนเทศเกี่ยวกับการรักษาโรคต่าง ๆ อย่างเข้มข้น อันอาจหมายถึงงานวิจัยชั้นเลิศ ( Best research ) หรือหลักฐานประเภทอื่น ๆ ที่เชื่อถือได้ เช่นเอกสารเกี่ยวกับการรักษาโรคที่ได้รับการวิเคราะห์มาอย่างเป็นระบบ หรือที่เรียกว่าเป็น Systematic review </li></ul><ul><li>แสวงหาแหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องอันได้แก่ แหล่งบริการสาระสังเขป </li></ul><ul><li>หนังสือ วารสาร Website และฐานข้อมูลต่าง ๆ อาทิ Cochrane Library และ UpToDate </li></ul>
 5. 5. คุณค่าของเอกสารหลักฐานการวิจัยทางคลินิก เรียงจากคุณค่ามากไปหาน้อย <ul><li>N- of –1 Randomized Control Trial (RCT) </li></ul><ul><li>Meta – Analysis </li></ul><ul><li>Single RCT </li></ul><ul><li>การศึกษาแบบสังเกตการณ์ </li></ul><ul><li>การศึกษาทางสรีรวิทยา ในสัตว์ทดลอง หรือในห้องทดลอง </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ทางคลินิก </li></ul>
 6. 6. N- of 1 Randomized Control Trial (RCT) <ul><li>คือ ...... </li></ul><ul><li>หลักฐานที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบการรักษามากกว่าหนึ่งชนิดในผู้ป่วยหนึ่งคน ที่ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด เพราะคำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ได้จากผู้ป่วยที่มีการทดลอง เปรียบเทียบการรักษานั้น ๆ หลักฐานที่ได้จึงเป็นหลักฐานเฉพาะตัว </li></ul>
 7. 7. Meta - Analysis <ul><li>คือ ...... </li></ul><ul><li>หลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์รายงานจำนวนมาก ๆ ที่พยายามตอบคำถามทางคลินิกเรื่องเดียวกัน มีประโยชน์ในกรณีที่ผลการทดลองในรายงานต่างไม่เหมือนกัน เช่นบางรายงานบอกว่ารักษาไม่ได้ผล แต่บางรายงานบอกว่ารักษาได้ผล การวิเคราะห์รายงานจำนวนมาก ๆ จะทำให้มองเห็นข้อสรุปชัดเจนขึ้น ถ้าวิเคราะห์ดีการรักษาย่อมเชื่อถือได้มาก </li></ul>
 8. 8. Single RCT <ul><li>คือ ..... </li></ul><ul><li>หลักฐานที่ได้จากการทดลองในผู้ป่วย โดยมีแนวทางขจัดอคติให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ </li></ul>
 9. 9. กรอบแนวคิดในการให้บริการห้องสมุด สู่ ... ความเป็นเลิศ
 10. 10. องค์ประกอบของห้องสมุดต้องเป็นเลิศ <ul><li>คน </li></ul><ul><li>ทรัพยากร </li></ul><ul><li>ความมีมาตรฐานในการบริการที่เป็นเลิศ </li></ul>
 11. 11. คนที่เป็นเลิศ <ul><li>ในทางธุรกิจถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ต้องมีการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติที่ดี ที่พึงประสงค์ หรือพัฒนาคนที่มีอยู่เดิมจนมั่นใจว่าจะทำงานบริการได้ตามที่วางไว้อย่างดีเลิศ อาทิ </li></ul><ul><li>- มีความรู้ความเข้าใจลักษณะของ EBM เป็นอย่างดี </li></ul><ul><li>- มีความสามารถในการให้บริการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและแม่นยำ </li></ul><ul><li>- มีความขยัน อดทน และเสียสละ </li></ul><ul><li>- สามารถจะทำงานกับคนอื่นได้ดี </li></ul><ul><li>- และสิ่งดี ๆ อีกมากมาย </li></ul>
 12. 12. ทรัพยากรที่เป็นเลิศ <ul><li>มีความเพียงพอ </li></ul><ul><li>มีความหลากหลาย </li></ul><ul><li>มีคุณค่า </li></ul>
 13. 13. ความมีมาตรฐานในการบริการที่เป็นเลิศ <ul><li>ความพร้อมในการบริการ เรื่องคน ที่ต้องตอบสนองความต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ สร้างความพึงพอใจได้ตาม ตัวชี้วัดรายบุคคล </li></ul><ul><li>มีแผนกลยุทธในการให้บริการที่ชัดเจน ในการสนับสนุน EBM </li></ul><ul><li>อาทิ มีบริการเชิงลึก บริการเชิงรุก ฯลฯ </li></ul>
 14. 14. เป็นเลิศอย่างไร ... ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ <ul><li>เป็นเลิศ ตามวิสัยทัศน์ </li></ul><ul><li>“ เป็นแหล่งการเรียนรู้ และเป็นห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์ชั้นนำของประเทศ ” </li></ul><ul><li>- ต้องสร้างห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ </li></ul><ul><li>- ต้องมุ่งสร้างห้องสมุดให้เป็นห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ </li></ul><ul><li>- ต้องพัฒนาให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงทรัพยากรห้องสมุดแบบ </li></ul><ul><li>One – stop access of information… </li></ul>
 15. 15. บุคลากรกลุ่มสุขภาพทุกคน ... คือผู้สร้าง เราคือแบบอย่างของทีมงาน การสร้างสรรค์ มาเถิดมา ช่วยสร้างเสริม เพิ่มพลัง ให้สมหวังสัมฤทธิ์เลิศ ประเสริฐงาน ........... ขอบคุณค่ะ

×