Successfully reported this slideshow.

Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY2)

373 views

Published on

Hồi ký này dành tặng Thầy và những người bạn thân yêu của tôi - những người đã ủng hộ tôi về tinh thần cũng như chia sẻ hỗ trợ quà tặng tới những người bạn Phil, nạn nhân của siêu bão Haiyan ở Philippines vừa qua. Tôi sẽ nỗ lực hoàn thiện hồi ký 7 ngày với mỗi ngày một file đánh theo số hiệu từ DAY1 đến DAY7

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hoi ky mot chuyen di - chuyen ke sau sieu bao Haiyan Philippines (DAY2)

  1. 1. DAY 2: ORMOC VÀ ÊM Chúng tôi g i h t U TACLOBAN c l i m t ngư i b n c a Albert, hàng trang mang i là hàng c u tr g m 20Kg thu c, 10kg lương khô, Albert mua thêm 1 bao g o lo i 50kg, 1 thùng nư c óng chai lo i nh . V t ph m cá nhân là balo qu n áo kèm ít thu c d phòng i ngoài, nh m t mũi và kh u trang y t . Chúng tôi có m t t i b n c ng lúc 8:15AM, Albert nói tôi ng i i ón m t ngư i bà con cùng i. Tô ng i quan sát h u h t hành khách i Ormoc i u mang theo thùng l n thùng bé hành lý l nh k nh, tôi oán r ng h là nh ng ngư i thân c a các gia ình trong vùng tâm bão v c u tr . Ai cũng h i h nhưng h v n s p hàng trong tr t t . Hơn n a ti ng sau Albert tr l i cùng v i v ch ng m t ông bà mà sau gi i thi u tôi m i bi t bà là ch m c a Albert, hai v ch ng bà m i bay t thi u tôi v i v bang Florida M sang. Albert gi i ch ng bà là tôi là b n Vietnam sang mang theo thu c men tham gia tình nguy n viên, bà nói Tacloban is now very terriable (ý nói Tacloban b tàn phá r t n ng n và thi t h i th m kh c), tôi chia s s ng c m v i bà: I am very sorry about it - tôi r t l y làm ti c, bà nhìn tôi gi ng l c i: Thank you, thank you so much - c m ơn, c m ơn c u r t nhi u! Tôi ch kh g t là ngư i M , thu c tuyp lâu u không dám nói gì hơn vì th y nư c m t bà tr c a ra. Ch ng bà m ngư i, ít nói, c hai ông bà t i ây, tôi nói v i bà r ng m t b n ti ng bay êm t r i thêm m t ti ng n a trên máy bay cư i b o r ng cũng bình thư ng u r t gi n d . Bà h i tôi m t bao Hanoi qua Manila, t i ây. Bà nói v y ch c h n c u ã r t m t, mình và h i l i th ông bà thì sao, ch ng bà tr l i thay là h m t 2 ti ng t Florida t i New York, 16 ti ng t New York t i Hongkong cũng ti ng transit và kho ng hơn 4 ti ng bay n a t như v y ông bà ã m t t i hơn 22 ti ng B n c ng Cebu i 2 ti ng i kho ng 2 Hongkong t i Cebu. Tôi há h c m m vì ng h trên máy bay.
  2. 2. B n tàu t i Ormoc Bà h i v công vi c c a tôi Vi t Nam, tôi tr l i tôi là m t k sư ho t ng v lĩnh v c Vi n thông và ph n m m. Bà khen v y là m t nice job, tôi m m cư i kh g t bad - D , không t l m ! Bà nói u: Yeah, not Florida bà s h u m t business riêng còn ông là c nh sát trư ng m t qu n. Ông bà m i tôi s p x p th i gian t i thăm nhà ông bà Florida, tôi c m ơn nói r t mong có cơ h i như v y và chúng tôi cũng r t ón chào ông bà n u ông bà có d p sang Vi t Nam. Chúng tôi làm th t c lên tàu, hành lý cũng ư c phân lo i như i máy bay t c là chúng tôi ch ph i xách tay ba lô tư trang còn hàng hóa s nhân viên v n chuy n lên xu ng t i các b n c ng, m i th ninh. Tàu b tr , chúng tôi s t ru t ch ư c ký g i và có u qua máy soi ki m tra an i, cu i cùng r i cũng xu t b n vào kho ng 11h5 t c là b tr hơn 2 ti ng so v i d ki n. Kho ng 2 ti ng sau chúng tôi t i Ormoc, m t thành ph cách tâm bão Tacloban kho ng hơn 100km. R t nhi u th b c vác và d ch v khuân b n tàu Ormoc, m i th h n t p hàng hóa, ngư i và phương ti n c dít vào nhau ch tr c mu n va, các bác lái xe cũng chèo kéo khách, cánh c u v n cũng hăng hái như ch Long Biên bu i sáng s m, Albert ph i tr thêm ti n cho b c vác ch ng t giá d ch v ã tăng t bi n so v i trư c th m h a. Bà bác i cùng phàn nàn: so crazy - th t iên r . Tuy không ph i là tâm bão nhưng Ormoc cũng tiêu i u b m d p, c t i n b b g y ho c xiêu v o, mái nhà b t c mái, các t m tôn l p và g ng ng ngang y ven ư ng, khi xe ch y qua
  3. 3. m t cây c u, tôi th y trên b kè con sông ngư i ta sơn lên dòng ch r t to là NEED FOOD, HELP US - C n ăn, Hãy giúp chúng tôi. Gia ình Albert g m m và em gái ang ch ng ông bà dì nh nhà c a m t bà dì t i Ormoc mà c hai v u là bác s . M i ngư i r t vui v ón ti p chúng tôi trong ni m xúc chúng tôi t i nhà ch ng kho ng 2h kém. Ch c Albert ã nói trư c v i m vi c tôi nên bà ch ng ti n l i g n tôi xúc ng, n thăm ng nói: You are Mr.Song, thank you so much for comming - Ch c h n b n là Mr.Song, c m ơn b n r t nhi u vì ã n. Trông bà cũng g n tr c tu i m tôi nên tôi áp: Mom, don’t mention it! Just call me... Song ! - Con chào bà, không có gì âu , hãy g i con là Song. Nói v y, nhưng khi g i tôi bà u g i v i cách g i trân tr ng là Mr.Song, th y th t ng i. Em gái Albert và ngư i em dì vào b p chu n b cho chúng tôi m t b a ăn nh g m cơm, mỳ xào, xúc xích c t lát rán và u ng là nư c cam óng chai, cafe hòa tan. Chúng tôi v a ăn v a nói chuy n, h k sơ b v Typhoon (cơn bão m nh) v a qua và tình hình nh Tacloban, có nhi u chi ti t tôi không hi u h t, tôi ph i h gi i thích l i. Tôi th a nh n v i m c a Albert r ng kh năng ti ng Anh c a tôi r t kém vì th tôi c n h c thêm t Albert, bà cư i r t t hào r ng: Albert is an English expert Albert là chuyên gia ti ng Anh. Tôi l y ra m t h p carton thu c bi u gia ình (các b n bên Cty dư c ph m ã óng s n các lo i vào h p g m các thành ph n như cho m t t thu c gia ình) kèm theo m t h p thu c viên nang nhân sâm linh chi tôi mua riêng bà. Bà nh n r i ôm tôi xúc bi u ng nói: You are so kind, Mr.Song ! Tôi th y th t m áp, như cùng m t gia ình. M i thành viên tay Vi t Nam u nh c chúng tôi hãy c n th n khi chúng tôi chia i Tacloban. Dì c a Albert ưa chúng tôi ra b n xe tìm m t chi c Van (lo i xe nh
  4. 4. ki u xe 16 ch ) nhưng không còn xe, chúng tôi ph i di chuy n t i m t nhà xe tư nhân ó và g n i ti p, cu i cùng cũng có m t chuy n xe to lo i 40 ch kh i hành i Tacloban vào lúc 4:35PM. Xe ch t kín, h u h t hành khách là ngư i n Tacloban tìm ngư i thân. Ra kh i Ormoc xe ch y r t nhanh, tôi h i Albert r ng bên này xe oto có b gi i h n t c không, b n nói r ng lu t ây không gi i h n t c và ch khuy n cáo v s tham gia giao thông. Tôi th m c u Ph t: L y Tr i Ph t cho con ư ng i an toàn khi ng có qua o n nào có v c sâu núi cao mà ư ng i hãy b ng ph ng m t chút (tr m nghĩ l có m t lái thì lăn xu ng ru ng, xu ng b tho i còn cơ s ng xót, hehehe). Tôi th y n u không có bão thì tuy n ư ng này r t p b i hai bên nhi u cây xanh và c bi t là cây d a r t nhi u, th nh tho ng l i g p có nh ng túp nhà d ng b ng g và mái d xiêu v o do bão. Không hi u có ph i s g p ph i b n cư p có vũ trang trên ư ng i, hay s t i Tacloban tr quá mà xe ch y như ma u i, ngoài ư ng nhi u o n t nh không bóng ngư i, tr i t i d n, trên xe ai n y u chìm i m i ngư i m t suy nghĩ. Tôi m t quá thi p i, khi t nh d y th y Albert cũng ng ngư i vào gh ng , gió t t vào trong xe tôi li n l y kh u trang y t vào, tôi ra hi u cho Albert eo kh u trang cho an toàn. Màn êm b t l i ti p t c thi p i cho n khi th y Albert p vào vai tôi, tôi m eo u buông xu ng, tôi m t th y b n ra hi u có mùi khó ch u, tôi c nhìn qua c a kính nhưng toàn bóng t i. Tôi h i ó là mùi xác ch t ph i không, Albert kh g t u xác nh n, chúng tôi g p vài o n có mùi như v y n a, tôi oán ch c là s p t i Tacloban. Xe ch y kho ng hơn 30 phút n a thì t i thành ph , m t c nh hoang tàn hi n ra trư c ánh èn pha c a chi c xe. Lúc ó kho ng 7h kém, tr i quá tôi
  5. 5. không m t bóng i n nên tôi qua èn xe tôi ch bi t r ng i m xu ng là m t con ph nh m i th khá l n x n, còn hai, ba chi c xe ôm ba bánh (ki u gi ng như xe ba bánh c a c nh sát ta, ư c gia c t khách. Albert ph i nh (sau này rút xu ng t xe máy và thùng ch dành cho 2 hành khách có mái che) ch m t xe i ti n tr m b i hôm ó l nh gi i nghiêm b t ut 8PM t i 5AM), b n nói r ng làm như v y cho an toàn b i chúng tôi ph i di chuy n vào sâu trong thành ph và không mu n g p r c r i t phía quân Kho ng hơn 10 phút sau anh xe ôm quay l i báo ã liên l c ư c v i bên quân thông báo v s 7h t i i. i di chuy n c a chúng tôi, chúng tôi ch t hàng lên xe và i vào thành ph , trên ư ng i tôi nhìn th y vài tr m gác c a bên quân i v i lính quân ph c r n ri và súng ng. Qua ánh èn pha vàng le lói cho th y hai bên ư ng là nh ng ng hoang làm tôi c m giác như ang i vào trong bãi t p k t rác th i kh ng l . c a chúng tôi n m gi a m t con ư ng nh , t i m óng quân u ư ng cái vào chúng tôi qua m t tr m gác ki u dân phòng do m t s ngư i dân khu ph này t l p ra, h canh gác su t êm. Căn nhà chúng tôi nát và tan t l a và thay ca nhau h u như là nguyên v n tr t ng m t v n lênh láng nư c và rác, chúng tôi leo lên gác thông qua m t chi c c u thang g , t ng gác h u như thi t k b ng các t m g ghép l i v i nhau r t ch c ch n. T ng gác có 4 phòng, phòng ngoài c a i di n th ng c u thang lên là nơi c a chúng tôi, trong ó có Bư c vào phòng c a 2 anh c nh sát b o v , r trái là phòng nhà b p, nhà v sinh, nhà t m, phòng ăn và 2 phòng ng . p vào m t tôi là m t chi c bàn trên x p y các lo i thu c trên t hai ng n n n, sau màn chào h i gi i thi u anh Oly ch nhà (cũng là trư ng nhóm c u tr JIC Tacloban) ni m n c m ơn s hi n di n c a tôi và h i tôi nh ng th thu c tôi mang theo là gì, tôi m m t h p m u nói v ch c năng c a t ng lo i, h nói tăng kháng cho tr b i ây ang r t hi m. Tôi ch 2 l thu c nh m t, mũi (ki u thu c r a) nói bu i sáng chúng ta dùng lo i này ki m nư c, c nhóm nh m t và không c n ph i r a m t ti t u cư i nói: good good ! Tôi m thùng lương khô bóc ra m t h p, nói r ng ây là dry instant food mà quân c bi t quý là kháng sinh, ăn khô dùng ngay, tôi ùa r ng ây là m t lo i th c ph m i chúng tôi ã t ng s dùng trong th i chi n, m t h p 10 th i có th giúp m t ngư i s ng ư c 5 ngày, tôi g ra vài th i b chia cho t ng ngư i, ai cũng l y làm thích thú và khen ngon. Anh Oly h i tôi giá c a m t h p lương khô, tôi nói r ng 2,4 ô la, anh nói r ng quá r và ùa là món này mang ra ngoài bán m i th i 1 ô la s r t nhi u ngư i mua và th là ta có good business. M t ch vào b p chu n b cho tôi và Albert chút ăn t i g m cơm tr ng tr n mì s i và m t chút th c ph m h p b i khi h p, tôi như ng Albert món ó v i s ân c n, m n khách c a c nhóm cùng suy nghĩ r ng ngoài kia ang còn r t nhi u ngư i ói và khát vì th món cơm tr ng tr n mì v i tôi là quá h nh phúc, tôi ăn v i c m giác ngon lành như th i b c cơm ngu i v i b t mì h p giai o n u nh ng năm 80. Kèm
  6. 6. m t ly nư c l c to th là xong b a t i, m t b a th t ngon lành trong êm u tiên Tacloban. Albert trao i thêm v công vi c cho ngày mai, ngh ngơi m t lúc chúng tôi i ng , lúc này kho ng 8:45PM, nhóm chúng tôi g m 5 ngư i, 1 n c nh sát b o v (hôm sau 1 ch c nh sát ang mang b u vì lo cho ch ng nên gia nh p nhóm, v y là có 4 c nh sát) và thêm 2 b n tr hi n ang th t l c b m trong lúc ch y di t n ư c các anh ch trong nhóm c u tr mang v , t ng là 8 ngư i c b n ngư i n m m t gian trên sàn nhà. H nói tôi là VIP nên ư c ưu tiên ng trên giư ng gian trong, t ch i mãi nhưng không ư c, h nói văn hóa Phil là như v y ( i m này tôi th y gi ng ngư i Vi t chúng ta). Th i ti t gi a mùa lúc ông nhưng bên Phil v n là cu i hè khá nóng (Phil ch có mùa hè và mùa thu), u ch c là do m t tôi ng thi p i nhưng chưa và b n mu i vo ve say. Tôi c ta ang là y m t ti ng sau thì t nh gi c do nóng t liên t c, v y mà v n nhi u ti ng ngáy u u ch ng t h ng khá n m u i mu i v y cho t i g n sáng, khi t i mu i rút i tôi l i thi p cho t i khi nghe ti ng Albert kh g i: my friend ... my friend, good morning ! Good morning, tôi áp l i r i ng i d y. DAY 3: NGÀY TH HAI TACLOBAN (24/11) Lúc tôi ra kh i giư ng nhìn ng h ã là 6:45AM, m i ngư i ã di t n ai lo vi c n y. Tôi vào nhà v sinh ánh răng b ng c c nư c l c, nư c máy v n b c t và các thùng ch a d phòng trơ áy. Tôi và Albert i m tâm sáng b ng mi ng cơm cháy óng gói tôi mang t Vi t Nam sang kèm m t c c nư c l c to. Chúng tôi bư c ra c a thì g p m t anh c nh sát phòng ngoài cũng chu n b ngư i i làm (h chia ca, ban ngày m t ngư i tr c trên ph , m t l i b o v ch chúng tôi và ban êm l i hoán b t tay anh và nói c m ơn anh ã c a anh và c m ơn tôi ã cùng n giúp b o v chúng tôi, anh cư i nói ó là nhi m v ngư i dân giác s thân thi n và g n gũi v i c nh sát i v trí), Albert gi i thi u, tôi chào, ây. L n u tiên trong i tôi có c m n chân thành như lúc này. Nhi m v trong bu i sáng nay c a tôi và Albert là mang theo h p thu c và h p lương khô t i m t trung tâm tr m côi ư c qu n lý b i các bà Sir. Ra ngoài ư ng tôi m i th y s tàn phá b i siêu bão Haiyan, Albert nói cách ây kho ng ch c ngày ư ng ph h u như không nh n ư c do nh ng th nát, rác và ngư i ch t tràn ng p trên ư ng ph . Nay các tuy n ph chính h u như ã ư c d n thông nhưng hai bên ư ng u ng n ngang ch ng ch t, nhi u khu nhà c a b phá s p ch còn l i vài m nh tư ng, cáp i n và i n tho i m h n t văng l n trong n. M t vài khu còn hình nhà nhưng mái h u như b t c h t, c a n o tan hoang bên tr ng t nh không m t bóng ngư i.

×