Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Visie Intergemeentelijke samenwerking Bibdag WINOB 2 april 2010 Thermae Palace Oostende Dienst Cultuur - Streekgericht Bib...
Intergemeentelijke samenwerking tussen bibliotheken anno 2010 <ul><li>Formeel of informeel / al dan niet onderdeel van bre...
Een formele vergelijkingsronde <ul><li>Grootschalige Backoffice </li></ul><ul><li>A, B en C vestigingen volgens schaalgroo...
Huidige uitdagingen bibliotheekwerking <ul><li>Reductie Middelen </li></ul><ul><li>Personeel </li></ul><ul><ul><li>Spreidi...
Huidige uitdagingen bibliotheekwerking <ul><li>Veel nieuwe uitdagingen / Overload </li></ul><ul><ul><li>Bottleneck in de c...
Mogelijke aanpak en haalbaarheid grootschaliger samenwerken <ul><li>Na veel luisteren en denken: </li></ul><ul><ul><li>Gee...
Kansen grootschaliger en diepgaander bibliotheeksamenwerking / Zaken die binnen bereik komen <ul><li>Centralisatie Back-Of...
Samenwerking: 3 bewegingen <ul><li>Bredere Sectorale IGS </li></ul><ul><ul><li>Projectverenigingen CO7, TERF, CO ZwVl, Gin...
Wat doet WINOB ivm samenwerking? <ul><li>Opvolgen regionaal overleg </li></ul><ul><ul><li>Advies </li></ul></ul><ul><ul><l...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Visie Intergemeentelijke Samenwerking

742 views

Published on

Published in: Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Visie Intergemeentelijke Samenwerking

 1. 1. Visie Intergemeentelijke samenwerking Bibdag WINOB 2 april 2010 Thermae Palace Oostende Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB Stefaan Froyman [email_address]
 2. 2. Intergemeentelijke samenwerking tussen bibliotheken anno 2010 <ul><li>Formeel of informeel / al dan niet onderdeel van breder cultuuroverleg </li></ul><ul><li>Uitwisseling centraal </li></ul><ul><li>Publiekswerking centraal (lezingen, boekenbeursbus, …) </li></ul><ul><li>Personele begeleiding is stimulans </li></ul><ul><li>Recent: </li></ul><ul><ul><li>doelgroepgerichte samenwerking bv. Jeugd </li></ul></ul><ul><ul><li>Samenbrengen personeel /vorming </li></ul></ul>Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB
 3. 3. Een formele vergelijkingsronde <ul><li>Grootschalige Backoffice </li></ul><ul><li>A, B en C vestigingen volgens schaalgrootte </li></ul><ul><li>Lokale afstemming van het aanbod </li></ul><ul><li>Klantgericht werken </li></ul><ul><li>Self-service </li></ul><ul><li>Consultaties met specifieke vragen consultatiemodel </li></ul><ul><li>Samenwerking met partners </li></ul>Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB ?
 4. 4. Huidige uitdagingen bibliotheekwerking <ul><li>Reductie Middelen </li></ul><ul><li>Personeel </li></ul><ul><ul><li>Spreidingsbezetting vergt veel </li></ul></ul><ul><ul><li>Leeftijdscurve </li></ul></ul><ul><ul><li>Fulltime equivalenten </li></ul></ul><ul><ul><li>Te weinig specialisatie </li></ul></ul><ul><ul><li>HRM-beleid op gemeenteniveau </li></ul></ul><ul><ul><li>Beperkt aantal beroepsprofielen </li></ul></ul><ul><ul><li>Heroriënteren competenties niet evident (omslagbeweging van materiaal naar mens, van aanbod naar vraaggericht; cfr. delphi-traject) </li></ul></ul>Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB
 5. 5. Huidige uitdagingen bibliotheekwerking <ul><li>Veel nieuwe uitdagingen / Overload </li></ul><ul><ul><li>Bottleneck in de communicatie </li></ul></ul><ul><ul><li>Brede (School)werking - LLL </li></ul></ul><ul><ul><li>Markstudie en collectiemanagement </li></ul></ul><ul><ul><li>Bibliotheekspreiding: centralisatie of decentralisatie (overlap gemeentegrenzen) </li></ul></ul><ul><ul><li>Collectieuitbreiding: games/graphic novels/e-boeken/daisy-boeken </li></ul></ul><ul><ul><li>De bib als Historisch InformatiePunt (HIP) </li></ul></ul><ul><ul><li>… </li></ul></ul>Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB
 6. 6. Mogelijke aanpak en haalbaarheid grootschaliger samenwerken <ul><li>Na veel luisteren en denken: </li></ul><ul><ul><li>Geen samenwerking zonder visie van de organisatie en het bestuur </li></ul></ul><ul><ul><li>Voorafgaande studie </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Marktonderzoek </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Spreidingsbeleid </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Organisatie (materieel/personeel) </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Presentatie van de studie met conclusies en mogelijk actieplan </li></ul></ul>11-9-2009 Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB
 7. 7. Kansen grootschaliger en diepgaander bibliotheeksamenwerking / Zaken die binnen bereik komen <ul><li>Centralisatie Back-Office </li></ul><ul><li>Doelgerichte delegatie </li></ul><ul><li>De Bib als Historisch Informatiepunt (raakvlak erfgoed) </li></ul><ul><li>De Bib als Lokaal/Regionaal nieuwsplatform </li></ul><ul><li>De Bib als onderdeel van het Lokaal/Regionaal Cultuurbeleid </li></ul>Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB
 8. 8. Samenwerking: 3 bewegingen <ul><li>Bredere Sectorale IGS </li></ul><ul><ul><li>Projectverenigingen CO7, TERF, CO ZwVl, Ginter, model: cultuurregio </li></ul></ul><ul><ul><li>Opdrachthoudende vereniging IveBiC Hemiksem – Schelle </li></ul></ul><ul><li>Sectorale samenwerking bibliotheek: </li></ul><ul><ul><li>Binnen projectverenigingen Biblio7, Broere, 13, Ginter,… </li></ul></ul><ul><ul><li>BiblioOosterschelde </li></ul></ul><ul><li>Geïntegreerde samenwerking rond cultuur of vrije tijd </li></ul><ul><ul><li>Verschillende AGB’s in oprichting rond bibliotheek, cultuur of vrije tijd </li></ul></ul><ul><ul><li>Geïntegreerde samenwerking: OCMW-dienstverlening, Gemeenteloket, Info-punt, Schoolfiliaal, Kulturhus </li></ul></ul>11-9-2009 Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB
 9. 9. Wat doet WINOB ivm samenwerking? <ul><li>Opvolgen regionaal overleg </li></ul><ul><ul><li>Advies </li></ul></ul><ul><ul><li>Terugkoppeling </li></ul></ul><ul><ul><li>Ondersteunen initiatieven </li></ul></ul><ul><li>Informeren (Bibdag) </li></ul><ul><li>Samenbrengen (Brugge/Oostende) </li></ul><ul><li>Mogelijkheden in kaart brengen (Bibdag) </li></ul><ul><li>Regionale benadering van projecten </li></ul><ul><li>Laten rijpen en pro-actief werken </li></ul>11-9-2009 Dienst Cultuur - Streekgericht Bibliotheekbeleid - WINOB

×